Page 1

Trafikpolitik på skoler – nyhedsbrev til kommunerne om den fælles indsats

Oktober 2010 April 2010

MORGENTRAFIK

Kys og Kør Mindre morgenkaos ved Trørødskolen. Det er målet med en ny parkeringsplads med et særligt afsætningsområde, som Rudersdal Kommune har etableret i samarbejde med skolen. Kys og Kør-patruljen lærer forældrene, hvordan de skal bruge afsætningspladserne. En ny parkeringsplads med afsætningspladser gør ikke af sig selv morgenmylderet mindre kaotisk. Der er brug for også at have fokus på adfærd, når mere end 1.000 elever skal møde samtidig. Det var skolebestyrelsen på Trørødskolen klar over, og derfor tog de initiativ til en Kys og Kør-patrulje.

”Da vores parkeringsplads i sommer blev renoveret, mente vi, at det var vigtigt at lære forældrene at bruge den fornuftigt. Og det ville vi som skolebestyrelse gerne hjælpe med.” PER CARØE, FORMAND FOR SKOLEBESTYRELSEN PÅ TRØRØDSKOLEN I RUDERSDAL KOMMUNE.

Aktive forældre Skolebestyrelsens udgjorde selv en del af Kys og Kør-patruljen, men fik hjælp af lederne af indskolingen, der rekrutterede flere frivillige forældre. De stod ved skolen hver morgen fra kl. 7.50 til 8.10. Kys og Kør-patruljen vil omkring efterårsferien igen være på parkeringspladen. Når det bliver mørkt, bliver flere børn kørt til skole, og det er vigtigt at vise alle forældre, hvordan trafikken glider bedst.

I de første to uger efter sommerferien blev forældre, der afleverede i bil, budt velkommen af Kys og Kør-patruljen. Ved de nye afsætningspladser stod et hold frivillige forældre i gul vest med påskriften kys på brystet og kør på ryggen. Stille og roligt hjalp de eleverne sikkert ud af bilen, når mor og far havde kysset farvel. Stor opbakning - Forældrene var meget positive over vores initiativ. De har været vant til at holde i kø for overhovedet at komme ind på skolens område. På den her måde glider trafikken meget nemmere, og vi får skilt bilerne fra cyklister og gående, siger Per Carøe. Også politiet mødte op for at opleve det gode initiativ, og de var meget begejstrede. Det samme er Rudersdal Kommune, der har lovet at levere officielle vejtavler med påskriften Kys og Kør-zone.

Skoleledere efterspørger trafikpolitik

side 02

Aalborg Kommune er pennefører for skolers trafikpolitik

side 03

Næste gang er vi bedre placeret

side 04

Trafikpolitik på skoler  /  Oktober 2010

Praksis før politik Med Kys og Kør-patruljen har Trørødskolen fået løst et stort problem med trafikkaos ved skolen om morgenen. Per Carøe fortæller, at næste trin er at arbejde for at få endnu flere forældre til at cykle eller gå med deres børn til skole frem for at køre dem. Et af bestyrelsens ønsker er også at få alle trafiksikkerhedsinitiativerne beskrevet i en trafikpolitik for Trørødskolen. - Det kunne være godt at få det hele samlet i en politik. Indtil videre er vi startet med det her meget konkrete initiativ, så må vi få politikken efterfølgende, siger Per Carøe.

Hør mere Hør mere om Kys og Kør på Trørødskolen. Kontakt Per Carøe på tlf. 2449 4510.

Side 1


PÅ FORKANT

Skoleledere efterspørger trafikpolitik 2010-2011 er året for trafikpolitik i Syddjurs Kommune, der nu vil hjælpe alle skolerne i gang med at formulere en politik for sikker skoletrafik. Og initiativet bliver modtaget med glæde på flere skoler. Syddjurs Kommune har en ambitiøs plan om at hjælpe skolebestyrelserne i gang med at arbejde med trafikpolitik. Den 7. oktober inviterer kommunen skoleledere og skolebestyrelser fra både folkeskoler og friskoler til inspirationsmøde.

God grobund - Flere skoleledere er allerede opmærksomme på, at trafikpolitikken er et godt værktøj til at skabe sikker skoletrafik.

”Nogle har kontaktet os direkte og spurgt om hjælp til at komme i gang. Det er en god grobund for os, at der er efterspørgsel på det projekt, vi har haft i støbeskeen et års tid og nu lancerer.” PETER SANDELL CASPER FRA VEJE OG TRAFIK I SYDDJURS KOMMUNE.

Skoleledere på forkant I foråret spurgte Rådet for Sikker Trafik samtlige skoleledere i Danmark, om deres skole havde en trafikpolitik. Det har i Syddjurs Kommune fået flere skoleledere til at kontakte kommunen for at få hjælp til processen.

Efter inspirationsmødet skal hver skolebestyrelse nedsætte en arbejdsgruppe, der skal være pennefører for skolens trafikpolitik. Alle arbejdsgrupperne vil løbende blive indkaldt til fælles møder med kommunen, hvor forskellige temaer vil være på dagsordenen. - Det er vores mål, at alle skolerne har formuleret en trafikpolitik inden udgangen af dette skoleår. Derefter er der jo så det videre arbejde med at kommunikere politikken til både resten af skolen, eleverne og forældre. Og så skal den fastholdes og udleves, siger Peter Sandell Casper. Fælles kultur Ved at indkalde skolerne til fælles møder og sideløbende oprette et videndelingsnetværk for skolernes færdselskontaktlærere er der fokus på samarbejde på tværs. Og det gælder også internt mellem forvaltningerne. Derfor er det skolechefen og vejchefen, der sammen inviterer skolerne ind i samarbejdet. Og både sundhedsteamet og politiet er også med ved det første opstartsmøde. Ambitionen er at skabe en kultur for samarbejde, når det kommer til sikker skoletrafik.

Hør mere Vil du vide mere om, hvordan Syddjurs Kommune har tilrettelagt projektet med trafikpolitik på skolerne, kan du kontakte Peter Sandell Casper på tlf. 8753 5112. På sikkertrafik.dk/trafikpolitik kan du finde inspiration til jeres proces med trafikpolitik på skolerne.

Trafikpolitik på skoler  /  Oktober 2010

Side 2


TRAFIKPOLITIK TIL ALLE

Aalborg Kommune er pennefører for skolers trafikpolitik Aalborg Kommune har netop hjulpet 18 skoler med at formulere en trafikpolitik, og de næste 11 skoler skal i gang nu. Målet er at hjælpe skolerne med at udarbejde en lokal og vedkommende trafikpolitik med skolens egne målsætninger. Inden 2012 skal samtlige skoler i Aalborg Kommune have en trafikpolitik. Dermed følger kommunen Færdselssikkerhedskommissionens anbefaling om, at alle skoler skal have en trafikpolitik. I Aalborg er man nemlig sikker på, at trafikpolitik på skoler er et rigtig godt værktøj til at sætte fokus på god trafikkultur.

” Trafikpolitik på alle skoler har høj prioritet her i kommunen, og derfor hjælper vi i Teknik- og Miljøforvaltningen nu skolerne med at skrive politikken. Jeg tror nemlig, det er vigtigt, at det ikke bliver for ressourcekrævende for skolerne.”

involvere sig. Det er vigtigt, at skolerne mærker, at det er deres politik, og mærker alle fordelene ved at have en trafikpolitik. Derfor foreslår kommunen, at hver skole nedsætter en arbejdsgruppe bestående af skolelederen, repræsentanter for skolebestyrelsen, færdselskontaktlæreren og evt. elever. Ud fra et inspirationsskema med mere end 50 konkrete udsagn og uddybende spørgsmål diskuterer arbejdsgruppen skolens ambitioner med en trafikpolitik. På baggrund af de 18 skolers besvarelser i inspirationsskemaet har kommunen formuleret et oplæg til en politik for hver skole. Efterfølgende har oplægget været til behandling og endelig godkendelse i skolebestyrelserne. Skolerne glade for trafikpolitikkerne - Vores indtryk er, at skolerne er glade for trafikpolitikkerne, og vi oplever, at skolerne tager ejerskab for deres trafikpolitik, siger Winnie Nymann. Hver skole har sammen med deres egen trafikpolitik fået en lille folder med uddrag af politikken, som de kan dele ud til elever og forældre, samt en pdf af politikken til at lægge på skolens hjemmeside. Det har flere allerede gjort.

På skolernes egen opfordring vil Aalborg Kommune til næste år, undersøge hvordan det går med trafikpolitikkerne i praksis. Bliver politikken fulgt og udlevet? Bliver forældrene informeret og inddraget? Værktøjet til god trafikkultur, gør nemlig ingen forskel, hvis det blot ligger i værktøjskassen. Trafikpolitikken skal bruges og diskuteres, før det skaber mere sikker skoletrafik.

Mere end 50 spørgsmål Aalborg Kommunes inspirationsskema er udarbejdet med udgangspunkt i Rådet for Sikker Trafiks skabelon for en trafikpolitik. I skemaet bliver skolerne spurgt til deres ambitioner på de fire områder: På vej, Undervisning, Rollemodeller og Samarbejde. Under temaet ”På vej” kan skolerne fx anføre, hvor de anbefaler, at forældre, der afleverer deres børn i bil, skal sætte dem af, og hvilke regler skolen har for brug af hjelm på cykelture. Under temaet ”Undervisning” kan skolen bl.a. notere, hvor mange ressourcer der skal afsættes til færdselsundervisning. Se Aalborg Kommunes inspirationsskema på www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik.

WINNIE NYMANN FRA TRAFIK & VEJE I AALBORG KOMMUNE.

- Arbejdet med trafikpolitikker og samarbejdet med skolerne er en ny og udfordrende opgave for os, og derfor samarbejder vi med Skole- og Kulturforvaltningen, tilføjer Winnie Nymann. Inspiration til arbejdsgrupper Winnie Nymann er klar over, at det er en balancegang, hvor meget kommunen skal

Hør mere Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet i Aalborg Kommune, kan du kontakte ingeniør i Trafik & Veje, Winnie Nymann på tlf. 9931 2345.

Trafikpolitik på skoler  /  Oktober 2010

Side 3


digvis løsningen et andet sted, siger Mads Nikolajsen.

DIALOGMØDER

Næste gang er vi bedre placeret

” Vejteknisk er der allerede flere projekter i gang – fx etablerer vi nu cykelsti på den suverænt farligste skolevej. Og nu skal der så rettes mere fokus på adfærd i trafikken.”

Skoletrafiktesten giver stof til eftertanke. I Norddjurs Kommune vil politikerne tale trafiksikkerhed, når de i den nærmeste fremtid indkalder skolebestyrelserne til dialogmøde. Mads Nikolajsen er en af de politikere, der på baggrund af Kommunernes Skoletrafiktest nu tager affære. Hans kommune, Norddjurs, fik kun én ud af tre cykelhjelme. Det har fået ham til at skele til de kommuner, som blev bedst placeret i testen. - Jeg er meget interesseret i det netværk af trafiksikkerhedsansvarlige lærere, som bl.a. findes i Helsingør Kommune. Når jeg skal mødes med skolebestyrelserne i efteråret, er det én af de ting, jeg vil tale med dem om, siger Mads Nikolajsen (SF) formand for ”Udvalget for Børn og Ungdom” i Norddjurs kommune.

MADS NIKOLAJSEN POLITIKER I NORDDJURSKOMMUNE

Når han i den nærmeste fremtid indkalder skolebestyrelserne til dialogmøde, er det med fokus på, hvordan skole og kommune sammen kan arbejde for at give kommunens børn gode trafikvaner. Og næste gang Kommunernes Skoletrafiktest løber af staben, har Norddjurs mere end én cykelhjelm.

Samarbejde om gode trafikvaner

Skolerne skal høres Mads Nikolajsen fortæller, at det betyder meget for ham, at både skoler og elever bliver inddraget, når kommunen planlægger arbejdet med sikker skoletrafik. Og det er netop det, kommunen har gjort. I foråret sendte Trafik- og miljøafdelingen spørgeskemaer ud til alle skoleelever. Spørgeskemaet handlede om sikkerhed på elevernes egne skoleveje. - Ved at spørge eleverne til trafikken på lige præcis deres skolevej, får vi et billede af, hvad der kan gøres helt lokalt, og hvad de overordnede problemer er. Hvad der er løsningen et sted, er jo ikke nødven-

Småt og Godt

I Kommunernes Skoletrafiktest fik kommunerne point for deres arbejde med at give børn og unge gode trafikvaner. Det gav fx point hvis: Forvaltningerne samarbejder på tværs af skole- og trafikområdet. Kommunen har det som indsatsområde, at skolerne skal have en trafikpolitik. Kommunen har et netværk med skolernes færdselskontaktlærere. Kommunen diskuterer trafik med skolebestyrelserne på de halvårlige dialogmøder. Og meget mere … Læs mere på sikkertrafik.dk/trafikpolitik

INDDRAG SKOLEBESTYRELSERNE

Brug dialogmøderne Kommunalbestyrelsen/ Børn- og Ungeudvalget skal mødes med skolebestyrelserne to gange årligt i Det Fælles Rådgivende Organ – også kaldet dialogmøder. Her er det oplagt at diskutere sikker skoletrafik og det konkrete arbejde med trafikpolitikker. Du kan foreslå et punkt om sikker skoletrafik på dagsordenen for næste dialogmøde. Vi har netop udsendt materiale om trafikpolitik til alle landets skolebestyrelser, så de er sporet ind på emnet. FÆLLES INDSATS

Netværk med færdselskontaktlærere Færdselskontaktlærerne er kommunens forlængede arm, når det handler om at gøre sikker skoletrafik til virkelighed. Derfor anbefaler vi, at trafik- og skoleforvaltningen arbejder sammen med lokalpolitiet om at invitere skolernes færdselskontaktlærere til netværksmøder en til to gange årligt. I nogle kommuner mødes færdselskontaktlærerne allerede med politiet en gang om året. Så det er en god idé, at inddrage det lokale politi, når man skal etablere et netværk for færdselskontaktlærere. Med netværksmøder kan man arbejde målrettet med at give færdselskontaktlærerne en rolle, hvor de bakker op om indsatser som fx skolestartskampagne, cykelhjelmskampagne eller cyklistfinaler. Netværksmøder er et godt forum til erfaringsudveksling, videndeling og fælles inspiration, og vi kommer gerne i det omfang, vi har mulighed for det.

Læs det her nyhedsbrev på  sikkertrafik.dk/trafikpolitik Her kan du også læse meget mere om trafikpolitik på skoler. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Sammen om sikker trafik Trafikpolitik på skoler  /  Oktober 2010

Side 4

Trafikpolitik på skoler  

Nyhedsbrev til kommunerne om den fælles indsats.

Trafikpolitik på skoler  

Nyhedsbrev til kommunerne om den fælles indsats.

Advertisement