Page 1

Trafikpolitik på skoler – nyhedsbrev til skolebestyrelserne om den fælles indsats

September 2011 April 2010

Hør mere • Om Rungsted Skoles erfaringer med at få eleverne til at cykle til skole: Mads Kofoed, telefon 48 49 62 00. • Om Hørsholm Kommunes erfaringer med cykelkampagner på skolerne: Charlotte Skov, telefon 48 49 20 70. Hørsholm Kommune vandt Kommunernes Skoletrafiktest 2011.

Pilotprojekt

Cykelkampagne skal holde gang i trafikpolitikken Rungsted Skole i Hørsholm Kommune har netop testet kommunens nye koncept for en cykelkampagne, der skal få elever til at transportere sig selv til og fra skole. ”Hvor mange gange har du cyklet til skole i denne uge?” Det var det spørgsmål, som eleverne på Rungsted Skole fik stillet på elevintra i hele juni måned. Eleverne fra 4.-9. klasse dystede mod hinanden, og den klasse, der fik flest point, vandt en biograftur. Både skoleleder og skolebestyrelsen bakkede op om kampagnen.

”Det er nu to år siden, at trafikudvalget i vores skolebestyrelse blev færdig med trafikpolitikken. Men den skal jo holdes i live. At give den fuld skrue i en afgrænset kampagneperiode er et vigtigt supplement til den løbende opfordring om, at eleverne tager cyklen”. Mads Kofoed, færdselskontaktlærer på Rungsted Skole.

Trægt om foråret Rungsted Skole deltager hvert efterår i Dansk Cyklistforbunds kampagne ”Alle Børn Cykler”. Det er altid en succes, og for et par år siden var skolen nødt til at sætte flere cykelstativer op. Men erfaringen er hvert år, at når det bliver koldt, lader eleverne cyklen stå og kører med mor og far, og når det så atter bliver forår, er det lidt svært at komme op på cyklen igen. Derfor aftalte færdselskontaktlærer Mads Kofoed med kommunen, at Rungsted skole skulle være pilotskole for kommunens nye forårs-cykelkampagne.

Skolebestyrelsens engagement • Skolebestyrelsen på Rungsted Skole udarbejdede i 2009 skolens trafikpolitik. • Målet er, at elever fra 4. klasse transporterer sig selv.

Skolebestyrelser tog godt imod forårets minikurser

side 02

Minikursus gav inspiration til at komme i gang

side 03

Den positive huskekage

side 04

Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

Kampagne for få midler - Børn i Hørsholm Kommune skal ud af bilerne og motiveres til at røre sig mere. Det har længe været et fokuspunkt i kommunens sundhedsstrategi. Og da det også er en del af skolernes trafikpolitikker, har vi udviklet den her kampagne. Det har været vigtigt for os, at den hverken er omkostningstung eller kræver mange lærerressourcer. Når kampagnen er udviklet, kan vi køre den igen og igen og på alle skoler. Så er der bare det med præmien. Den er altså vigtig. Det er den, der driver eleverne, siger Charlotte Skov, der er leder af Team Vej og Park i Hørsholm Kommune. Kommunen finansierede præmien i forårets kampagne. - Vi har ikke ressourcer til, at lærerne taster ind for eleverne hver uge. Men egentlig har det også fungeret fint, at eleverne selv taster ind. Så er lærernes rolle mere at motivere og opfordre eleverne til at dyste mod de andre klasser, siger Mads Kofoed. En ugentlig reminder kan gøre en stor forskel på, om eleverne får tastet eller ej, og om cykelgejsten holdes oppe. Mere behøver det ikke være. Når kampagnen på Rungsted Skole er evalueret, er det meningen, at den skal køre på samtlige skoler i kommunen i foråret 2012.

Side 1


Minikursus

Skolebestyrelser tog godt imod forårets minikurser Minikurserne gav over 600 skolebestyrelsesmedlemmer inspiration til arbejdet med skolens trafikpolitik. Og indsatsen stopper ikke her. Rådet for Sikker Trafik og Skole og Forældre fortsætter med at hjælpe skolebestyrelserne med at sætte trafikpolitik på dagsordenen.

menlægningerne måske en nærliggende anledning til at gøre noget ved skolens trafikpolitik, siger Lone Hald.

I løbet af foråret 2011 har Rådet for Sikker Trafik samarbejdet med Skole og Forældre om at holde minikurserne ”Få styr på trafikken!”. Kurserne gav både konkrete værktøjer og ny viden om, hvilke muligheder skolebestyrelsen har for at udvikle og beslutte en trafikpolitik.

Opmærksomhed på hele skoleforløbet Minikurserne foldede viften af mulige indsatsområder ud. Det er fx ikke nok at sætte ind med færdselsundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet. Der er særlig brug for at henvende sig til de ældste elever og deres behov for at lære at sige fra i trafikken.

Fortsat opbakning til skolebestyrelsernes arbejde Rådet for Sikker Trafik har fortsat et særligt fokus på at hjælpe skolebestyrelser med at forbedre skolens trafikpolitik. Dette særlige nyhedsbrev med fokus på trafikpolitik, som sendes til landets skolebestyrelser fire gange årligt, er en direkte opfølgning på minikurserne.

”Det er imponerende, at så mange skolebestyrelsesmedlemmer har valgt at prioritere trafikpolitik, og har haft lyst til at deltage i kurset. Det lover godt for det fortsatte arbejde”.

- Når unge forlader folkeskolen, står de overfor de 10 farligste år i trafikken. Og noget af det, som skolebestyrelsen kan sætte fokus på, er, hvordan skolen bidrager til, at unge kan træffe sikre valg i trafikken, siger Lone Hald.

Desuden har Skole og Forældres instruktører stadig ”Trafikpolitik på skoler” med i det fremtidige katalog over lokale kurser for skolebestyrelser.

lone hald, specialkonsulent i rådet for sikker trafik.

Skolebestyrelsens betydning for trafikpolitik - Netop fordi skolebestyrelserne spiller en central rolle både i processen omkring og i vedtagelsen af en skoles trafikpolitik, er de mange kurser meget værdifulde, siger Lone Hald, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Brug skolesammenlægninger som anledning - Mange skoler rundt om i landet er berørt af skolesammenlægninger eller andre omstruktureringer. Det lægger pres på skolens ressourcer, men samtidig kan det være en anledning til at udarbejde en trafikpolitik. Mange elever skal måske lære en ny skolevej at kende, og det skaber et behov for øget opmærksomhed. Derfor er skolesam-

Værktøjer til en trafikpolitik Rådet for Sikker Trafik har samlet en række værktøjer til at understøtte arbejdet med skolernes trafikpolitik. Kom godt i gang med trafikpolitik og brug værktøjer og skabeloner til trafikpolitik på: www.sikkertrafik.dk/ Trafikpolitik.

Trafikpolitik giver gevinst Erfaringen fra Rådet for Sikker Trafik er, at en trafikpolitik betyder, at eleverne får mere og bedre færdselsundervisning, politiet er mere involveret i undervisningen, og at der er bedre dialog mellem forældrene og skolen om betydningen af at være gode rollemodeller. Trafikpolitikken definerer på den måde, hvad skolen gør for at give børn og unge gode trafikvaner med sig ud i livet.

Kurser om trafikpolitik Erfaringerne fra forårets minikurser er nu omsat til et kursus, som Skole og Forældre udbyder i deres kursuskatalog. Find det her: www.skole-foraeldre. dk under ”Aktuelt”.

Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

Side 2


hvor det er godt at aflevere børnene. Eller pege på, hvor cyklisterne er ekstra sårbare. Det lille trafikpolitikudvalg har også en idé om at hænge børnemalerier op på steder, hvor børnene er særligt udsatte. Udvalget vil udstille fotos af kaotiske situationer, og de vil lægge Rådet for Sikker Trafiks tre små film ud på forældreintra.

Engagement i skolebestyrelsen

Minikursus gav inspiration til at komme i gang På Tuse Skole greb lærerne fat i skolebestyrelsen og opfordrede dem til at deltage på minikurset ”Få styr på trafikken!”. Dette gav startskuddet til, at skolebestyrelsen besluttede at give skolens trafikpolitik stor opmærksomhed hen over efteråret. Da Randi Hoffmann kom hjem fra minikurset om trafikpolitik, havde hun en stærk følelse af, at det med trafikpolitik skulle prioriteres i skolebestyrelsen. Hun fandt sine stikord fra kurset frem, planlagde sit oplæg og præsenterede sine tanker på det næste skolebestyrelsesmøde. Som oplæg viste hun filmen om Diana, der på vej fra en fest til en anden sad bag på en knallert sammen med to andre. En døde og to har stadig mén. - Vi sad alle med en klump i halsen, efter vi havde set filmen om Diana. Der var 20 sekunders stilhed. Vi så på hinanden, og jeg stillede spørgsmålet, er det vigtigt for vores børn, at vi lærer dem at træffe sikre valg i trafikken? Ja! Det var den klare reaktion fra alle, fortæller Randi Hoffmann, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Tuse Skole. Opbakning til planen Skolebestyrelsen, der arbejder på vegne af både Tuse Skole og Børnehuset Hagested, bakkede op om Randi Hoffmanns forslag til det videre arbejde. Sammen besluttede

Film om trafikpolitik Rådet for Sikker Trafik har lavet tre film, der viser vigtigheden af, at have en trafikpolitik. De tre film blev vist på minikurserne. Se og brug filmene: www.sikkertrafik.dk/filmogslides.

Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

de, at det store årlige fællesforældremøde i november skal bruges til at arbejde med trafikpolitik. Men før det, skal der sættes ind med at skabe opmærksomhed og interesse for emnet blandt forældrene. - Vi har ikke før haft målrettet opmærksomhed på trafikpolitik i skolebestyrelsen, men der er ingen tvivl om, at de små film, som jeg fik med fra minikurset, har været et vigtigt redskab til at få resten af bestyrelsen med på at gøre noget, fortæller Randi Hoffmann.

”Forældrene må ikke føle sig skældt ud. De skal tværtimod have følelsen af, at vi har en fælles udfordring, og at vi gør det her, fordi vi gerne vil tage fælles ansvar for hinandens børn”. randi hoffmann, forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på tuse skole.

Stormøde til november Håbet er, at efterårets kampagne kan rejse opmærksomhed og interesse for det store årlige fællesforældremøde til november, hvor skolen for alvor skal tale om trafikpolitik. Ønsket er, at lave et program, der engagerer og motiverer forældrene. - Mødet plejer at tiltrække 250 forældre, så vi skal virkelig have gjort noget for, at få flest mulige til at synes, at emnet er vigtigt, siger Randi Hoffmann.

Et lille trafikpolitikudvalg To lærere og Randi Hoffmann gik hurtigt i gang med at planlægge de kommende aktiviteter. De har blandt andet planer om at involvere aktive forældre i en kampagne ved skolestarten i august. I denne forbindelse inddrages også forældre fra SFO’ens forældreråd, så der er fælles fodslag og ejerskab til indsatsen.

Udvalget har planer om at få besøg af en LIVE-ambassadør, der kan fortælle en personlig historie om, hvordan en trafikulykke ændrede livet. Desuden vil man have den lokale SSP-konsulent til at deltage med lokale, aktuelle vinkler på trafikudfordringerne i nærmiljøet.

- Formålet med indsatsen er at belyse den fælles opgave, vi som forældre, naboer, venner og skole har. Vi har et fælles ansvar for, at trafikken afvikles på en god og tryg måde i vores nærmiljø, siger Randi Hoffmann.

Munde ud i en trafikpolitik Stormødet skal munde ud i forslag til indholdet i skolens nye trafikpolitik. Når den er blevet godkendt i personalegruppen og skolebestyrelsen, skal den skrives ind i skolens virksomhedsplan, som vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Kampagne til august Planen er, at forældre, elever og lærere henover sensommeren skal gøres opmærksomme på, hvor der er særligt kaos omkring skolen. De aktive forældre vil tage gule veste på og stille sig op før skoletid og pege på,

- Hermed forpligter vi os selv på, også i fremtiden, at sætte fokus på sikker trafik, siger Randi Hoffmann.

Side 3


Forældreengagement

Den positive huskekage Med dialog og lidt sødt til ganen kan de store elever gøres til rollemodeller for de små. Det viser en erfaring fra en forælder på Nyboder Skole. Det handler om at åbne munden på en kærlig og imødekommende måde, når man skal tale trafiksikkerhed med de store elever og få dem til at forstå, at de er rollemodeller for de små nye i trafikken. Det var i hvert fald Betina Ekmans filosofi, da hun for nylig konfronterede samtlige 8. og 9. klasserne med en tilfældig morgens oplevelser. - Jeg stod og ventede for rødt lys med mine to piger, da en større dreng vader ud på vejen, selvom en lastbil var på vej mod os. Jeg blev så arrig, at jeg helt spontant begyndte at råbe ad ham. De store kan godt vurdere, om de kan nå over, inden sådan en lastbil kører ind i fodgængerfeltet, men det kan de små ikke, og derfor er det så super vigtigt, at vi alle er gode rollemodeller, siger Betina Ekman, forælder til to piger i 2. klasse på Nyboder Skole i København.

Betina Ekmans idekatalog • Få de engagerede forældre og elever til at tale til de ældste klasser. • Et godt trafikalt forbillede kan indgå som tema i undervisningen. • Arranger særlige trafikdage om de store som rollemodeller. • Giv positive huskekager – de store skal takkes og belønnes for at være rollemodeller. • Engager lokalpressen – og kontakt lokale firmaer, der kan sponsorere etc.

Handling på stedet Et par dage efter havde Betina præcis den samme oplevelse blot med en 9. klasses pige. Og så måtte hun skride til mere velovervejet handling end blot at råbe. Hun opsøgte skolelederen Pia Madsen, og de fik den ide at gå rundt til samtlige 8. og 9. klasser på skolen. Det skulle ikke koordineres og planlægges. De skred til handling på stedet.

”Jeg spurgte til, om ikke det ville være forfærdeligt, hvis deres lillebror eller lillesøster kom til skade i trafikken, fordi de så op til deres store søskende og kopierede alt, hvad de gjorde. En del tog det til sig, men nogle få syntes nok, at jeg var lidt for meget”.

Huskekagen

- De blødte helt op. At jeg brænder så meget for den her sag, gjorde virkelig et stort indtryk på dem, og jeg kunne mærke, at de tog det som en utraditionel reminder, siger Betina Ekman. Kan der udvikles koncepter? Betina Ekman er blot en forælder, der brænder for en sag og kunne ikke lade være med at skride til handling, men hun tænker, at ideen må kunne konceptudvikles. - Der må være skoleledere og skolebestyrelser, der kan gå i spidsen. De skal finde de engagerede forældre og elever, der kan tale den her sag, siger Betina Ekman.

Småt og Godt

Betina Ekman, forælder på nyboder skole.

Huskekage som tak Men Betina Ekman var bange for, at budskabet ville blive glemt for hurtigt. Når hun nu var gået i gang, så skulle det også gøres ordentligt. Eleverne skulle have endnu en oplevelse. En positiv huskekage. Så et par dage efter købte hun kage til alle 8. og 9. klasserne, og sammen med Pia Madsen gik hun endnu engang rundt i alle klasseværelserne. Denne gang for at sige tak for, at de ville lytte til hende.

Opfordring

Gå i dialog med kommunen Hvad kan kommunen gøre for at hjælpe jeres skole med at få en trafikpolitik? Første skridt kunne være at få trafikpolitik på dagsordenen ved de halvårlige møder i det Fælles Rådgivende Organ. Det Fælles Rådgivende Organ (FRO) kaldes nogle steder for dialogmøder, og er det forum, hvor kommune og skolebestyrelser mødes. Her er det oplagt at få lagt en plan for, hvordan man i fællesskab sikrer skolevejene og sikker skoletrafikadfærd.

Læs nyhedsbrevet på  sikkertrafik.dk/trafikpolitik Her kan du også læse meget mere om trafikpolitik på skoler. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Sammen om sikker trafik Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

Side 4

Nyhedsbrev til skolebestyrelserne om sikker skoletrafik  

Nyhedsbrev til skolebestyrelserne om sikker skoletrafik og trafikpolitik

Advertisement