Page 1

Trafikpolitik på skoler – nyhedsbrev til kommunerne om den fælles indsats

September 2011 April 2010

FÆLLES INDSATS

Oplagt at kommunens skoleforvaltning er med

Derfor skal skoleforvaltningerne engagere sig Rikke Lund Dragsted giver fem gode grunde:

I Rudersdal er det nyligt opstartede netværk med skolernes færdselskontaktlærere forankret i kommunens Skoleområde. Og det er der mange gode grunde til. Cykelbanen var indgangen, da Rikke Lund Dragsted i foråret tog initiativ til at samle færdselskontaktlærerne fra kommunens 13 folkeskoler til møde. Kun få måneder forinden var hun blevet kontaktperson for Skoleområdets arbejde med sikker skoletrafik. Hun inviterede færdselskontaktlærerne til at komme og se banen, selv teste den og i det hele taget tale om forårets cykeltræning og færdselsundervisning generelt. Og ved dette arrangement præsenterede hun samtidig tanken om et netværk med løbende

møder og videndeling lærerne imellem. - Jeg synes, det er helt naturligt, at jeg her fra Skoleområdet tager initiativ. Vi har jo kontakten ud til skolerne i forvejen, og færdselsundervisning er et obligatorisk emne, der skal undervises i, siger Rikke Lund Dragsted. Alle parter er med Færdselskontaktlærerne var meget interesserede i fælles planlægning og erfaringsudveksling på tværs af skolerne. Rikke Lund Dragsted inviterede efterfølgende også både politiet og kommunens vejområde med i netværket, og begge steder var der stor opbakning.

”Ved at have både skoler, politi, kommunens vejfolk og mig fra skoleområdet med kommer vi hele vejen rundt. Det tror jeg, er vigtigt i det her arbejde”. RIKKE LUND DRAGSTED, DRIFTSKONSULENT PÅ SKOLEOMRÅDET I RUDERSDAL KOMMUNE.

Det første møde i netværket blev afholdt i maj, og her blev der nedsat to arbejdsgrupper. Den ene arbejdsgruppe har til opgave at koordinere cyklistprøverne i tæt samspil med politiet. Den anden arbejdsgruppe er i gang med at fastlægge rammerne for net-

Kommunal cykelkampagne holder gang i trafikpolitikken

side 02

Tankevækkende indslag i undervisningen

side 03

Rift om cykelbanen

side 04

Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

1. Skoleforvaltningerne er bindeled mellem skolerne og trafikområdet . 2. Skoleforvaltningerne har kontakt til skolelederne. 3. Færdselsundervisning er et obligatorisk emne i grundskolen. 4. Skoleforvaltningen sender vigtige signaler til skoleverdenen. 5. Skoleforvaltningerne har kontakt til skolebestyrelserne.

værket – hvordan kan netværket sammen planlægge de årstidsbestemte aktiviteter, og hvordan kan videndelingen foregå? Det er planen at arrangere en række temamøder om emner som fx færdselsundervisning i udskolingen, trafikpolitik og forældre som rollemodeller. Mere samarbejde mellem skole- og trafikområdet Sidste år svarede 17 kommuner i Kommunernes Skoletrafiktest, at der var et godt og formaliseret samarbejde mellem forvaltningerne på skole- og trafikområdet. I år er tallet 24. Det er en meget positiv udvikling - Jeg tror helt sikkert, at det gør det nemmere, at vi alle sammen er med – både vejfolk, skolefolk og politi. Vi er mange parter, der står sammen om det her, og det sender vigtige signaler til skolerne, siger Rikke Lund Dragsted.

Side 1


PILOTPROJEKT

Kommunal cykelkampagne holder gang i trafikpolitikken I Hørsholm Kommune har man flere gange afholdt kampagner for at få eleverne til at transportere sig selv til og fra skole. Ny kampagne ser ud til at virke. Børn i Hørsholm skal ud af bilerne og motiveres til at røre sig mere. Det har længe været et fokuspunkt i kommunens sundhedsstrategi. Og det med at cykle selv er også en central del i skolernes trafikpolitikker.

”Vi gjorde os den erfaring, at når en skoles trafikpolitik ikke længere er ny, er det nødvendigt at minde elever og forældre om, at det stadig er et fokuspunkt, at eleverne bruger cyklen som transportmiddel til og fra skole”. CHARLOTTE SKOV, LEDER AF TEAM VEJ OG PARK I HØRSHOLM KOMMUNE.

Derfor testede kommunen i juni måned en ny cykelkampagne på skolerne. Cykelbarometer og præmie Som et pilotprojekt fik Rungsted Skole lagt et cykelbarometer ind på skolens intranet, og her skulle eleverne fra 4. klasse og op hver uge taste ind, hvor mange dage de havde cyklet til skole. Klasserne dystede mod hinanden, og den klasse, der fik flest point, vandt en biograftur. - Flere af klasserne gik meget op i det – de ville rigtig gerne vinde den biograftur. Vi havde nok ikke set det samme engagement, hvis ikke der havde været en præmie, siger Mads Kofoed, færdselskontaktlærer på Rungsted Skole. Både skoleledelsen og skolebestyrelsen, støttede op om kampagnen. Og der var stor enighed om, at man kan nå langt med en

Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

kampagne med fuld skrue i en afgrænset periode som supplement til den løbende opfordring om, at eleverne tager cyklen. Udviklingen af selve barometeret og finansieringen af præmien stod kommunen for, så lærernes opgave bestod i at informere forældrene og bakke eleverne op. - Vi har ikke ressourcer til, at lærerne taster ind for eleverne hver uge. Men egentlig har det også fungeret fint, at eleverne selv taster ind. Så er lærernes rolle mere at motivere og opfordre eleverne til at dyste mod de andre klasser, fortæller Mads Kofoed. Og skolens erfaring er, at netop lærernes opfordringer er vigtige. En ugentlig reminder kan gøre en stor forskel på, om eleverne får tastet eller ej, og om cykelgejsten holdes oppe. Mere behøver det ikke være. Forårskampagne Skolerne i Hørsholm Kommune deltager alle i Dansk Cyklistforbunds kampagne ”Alle Børn Cykler”, der ligger hvert efterår. Og det er altid en succes. Det har fx tidligere ført til, at kommunen har måttet opstille flere cykelstativer ved skolerne. Men om foråret kommer der ikke rigtig gang i cyklerne igen. Derfor gik kommunen i gang med at udvikle en cykelkampagne, der kan køre på skolerne om foråret. Når kampagnen på Rungsted Skole er evalueret, er det meningen, at den skal køre på samtlige skoler i kommunen i starten af 2012. Hørsholm Kommune fik både i 2009 og 2011 midler fra Statens Cykelpulje. Pengene er brugt til en række projekter under titlen Hørsholm Cykelby. Nogle af midlerne er gået til trafikpolitik på skolerne og herunder også den nye cykelkampagne.

Hør mere Vil du høre mere om Hørsholm Kommunes erfaringer med cykelkampagner på skolerne, kontakt Charlotte Skov på telefon 4849 2070.

Cykelinitiativer Det har Hørsholm Kommune også gjort: • Afviklet cykelkampagne på skolerne for alle 2. og 3. klasserne i 2008. • Uddelt spørgeskema til eleverne om, hvordan de er kommet til skole, og om der er utrygge steder på skolevejen. • Gennemført årlige cykeltællinger ved skolerne. Tællingerne viser, at et stigende antal elever cykler til skole. Hørsholm Kommune vandt Kommunernes Skoletrafiktest 2011.

Side 2


Kommer til november Kommunerne modtager til november minihjelme til alle skolerne i kommunen. Det er som tak for arbejdet med at besvare Kommunernes Skoletrafiktest. Læs mere på www.sikkertrafik.dk/ trafiktest.

Brug minihjelmen med omhu i udskolingen - I udskolingen er der også en række anledninger, hvor det vil være oplagt at bruge minihjelmen. Men her skal minihjelmen tages med en vis alvor, så den ikke drukner i pjat, siger Carsten Simonsen. MINIHJELM

Tankevækkende indslag i undervisningen Politiet har god erfaring med at bruge minihjelme i færdselsundervisningen. Til november modtager kommunerne nydesignede minihjelme til alle skolerne i kommunen. De ’gamle’ minihjelme har politiet brugt siden 1997 til færdselsundervisningen og ved forældrearrangementer. - Det er flot, at Rådet for Sikker Trafik med midler fra TrygFonden giver nyt liv til minihjelmen. Det er nemlig en fantastisk enkel måde at visualisere, hvor effektiv en beskyttelse cykelhjelmen giver, fortæller Carsten Simonsen, politiassistent i Midt- og Vestsjællands Politi. God tid til minihjelmen Når Carsten Simonsen underviser, bruger han god tid på eksemplet med minihjelmen. Først viser han hvor effektiv minihjelmen er ved at give et æg cykelhjelm på, og tabe det fra ca. en meters højde. Herefter lægger han det samme æg i en plastpose, og taber det igen fra samme højde.

Brug minihjelmen Se, hvordan minihjelmen kan bruges på www.sikkertrafik.dk/minihjelm.

Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

”Jeg bruger god tid på minihjelmen, fordi det altid giver anledning til en masse spørgsmål og snak. Er et hoved lige så sårbart som et æg? Hvor meget kan hjelmen holde til? Skal der virkelig så lidt til? Det er vigtigt, at koble minihjelmen op på de her spørgsmål”. CARSTEN SIMONSEN, POLITIASSISTENT I MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Kobles sammen med en anledning - Min anbefaling til skolerne er, at en demonstration af minihjelmen ikke må stå alene. Minihjelmen skal altid kobles sammen med en anledning, som fx optakten til cyklistprøven i 6. klasse, siger Carsten Simonsen. Carsten Simonsen har god erfaring med at bruge minihjelmen i undervisningen fra 0.- 6. klasse. Her kan minihjelmen bruges som led i Gåprøven, Den lille cyklistprøve og forældrearrangementer. Her er Carsten Simonsens erfaring, at man fra skolernes side bare kan klø på med at bruge minihjelmen.

Carsten Simonsens anbefaling er at bruge anledninger, som fx en skoleudflugt, der foregår på cykel. Her foreslår Carsten Simonsen at bruge minihjelmen til at begrunde, hvorfor eleverne skal have cykelhjelm på. Eller det kunne være ved at integrere minihjelmen i faget fysik. Her kunne æggets fald med minihjelm være et forsøg, der skal forklares. Nyt design Designet på minihjelmen er blevet moderne og strømlinet. Da Carsten Simonsen og hans kollegaer første gang fik fingre i en minihjelm, var den lavet af flamingo. - Den gamle minihjelm ligner jo slet ikke de smarte cykelhjelme, der findes nu. Så det er ikke kun sjovt, at minihjelmen nu er fulgt med. Det gør også minihjelmen mere nærværende, siger Carsten Simonsen. Minihjelmene ud på skolerne Når kommunerne til efteråret modtager minihjelme til skolerne i kommunen, er Carsten Simonsens råd, at der lægges en plan for, hvordan minihjelmene kommer ud på skolerne. Han understreger, at politiet i den forbindelse gerne stiller sig til rådighed for vejledning til, hvordan minihjelmene kan bruges på en god måde. - Det er jo oplagt, at kommunen fortæller skolerne om brugen af minihjelmene på et netværksmøde. Det er nemlig afgørende, at minihjelmen bliver introduceret ordentligt, så lærerne får lyst til at bruge den, siger Carsten Simonsen.

Side 3


Præsentation gav en god start Cykelbanerne blev helt fra starten en succes i Aabenraa, som modtog to baner, fordi kommunen har mere end 25 skoler.

”Jeg havde omtalt banerne over for skolernes færdselskontaktlærere og vist dem billeder af dem, allerede inden vi fik dem. Og så var de tændte”.

det for Sikker Trafiks undervisningsmateriale Sikker Cyklist og den endelige teoriprøve. Andre må også være med Det er ikke forventningen, at der over vinteren bliver stor efterspørgsel på banerne. Og derfor tilbydes cykelbanen til specialskoler. - Specialskolerne har jo meget fokus på sundhed, og hvis de kan bruge banen indendørs i deres idrætshal, er det da oplagt, siger Hanne Mette Kjær.

HANNE METTE KJÆR, TRAFIKSIKKERHEDSMEDARBEJDER I AABENRAA KOMMUNE.

Rift om cykelbanen I Aabenraa har en fjerdedel af skolerne allerede reserveret cykelbanerne. ”Har sat cykelbanen op, elever og lærere er begejstrede.” Sådan lød en e-mail, der i maj tikkede ind til Hanne Mette Kjær, trafiksikkerhedsmedarbejder i Aabenraa Kommune. Den var fra viceinspektøren på en af de skoler, der i foråret brugte en af cykelbanerne til cyklistprøven.

Læs mere om cykelbaner på www.sikkertrafik.dk/cykelbane.

• Cykelbanerne blev markedsført på et netværksmøde for skolernes færdselskontaktlærere. • Møderne afholdes to gange årligt. • Både politiet og en repræsentant fra skoleforvaltningen deltager. • Mellem møderne sender kommunen nyhedsbreve til færdselskontaktlærerne om ting som fx skolestartskampagnen, reflekskontroller, trafikpolitik, skolepatruljer og cykelbanerne.

Præsentationen af banerne foregik på det halvårlige netværksmøde for færdselskontaktlærere, hvor også politiet og en repræsentant fra skoleforvaltningen deltager. Her blev det også aftalt, at skolerne skulle reservere banerne gennem Skolernes Fællesnet, hvor skolerne er vant til at reservere materialer fra kommunen.

MARKEDSFØRING

Læs mere

Netværk med færdselskontaktlærerne

- Selvfølgelig har der været nogle begyndervanskeligheder. Skolerne skal lige forstå, hvordan reserveringen foregår, og at man skal hente banen hos den foregående låner. Men nu kører det, siger Hanne Mette Kjær. Test, prøver og finale Det er Hanne Mette Kjærs indtryk, at cykelbanerne især er blevet brugt i forbindelse med skolernes cyklistprøve for 6. klasse. De bruges til selve prøven på hver enkelt skole. Cykelbanerne er reserveret enkelte gange til arrangementer i sensommeren og efteråret, hvor skolerne øver sig til cyklistprøven. Her kombinerer de den praktiske og meget udfordrende cykeltræning på banen med Rå-

Småt og Godt NETVÆRKSMØDER

Få besøg af Rådet Rådet deltager gerne på netværksmøder for skole, kommune og politi. Husk blot at booke os i god tid.

Læs nyhedsbrevet på  sikkertrafik.dk/trafikpolitik Her kan du også læse meget mere om trafikpolitik på skoler. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Sammen om sikker trafik Trafikpolitik på skoler  /  September 2011

Side 4

Nyhedsbrev om sikker skoletrafik  
Nyhedsbrev om sikker skoletrafik  

Nyhedsbrev til kommunerne om sikker skoletrafik og trafikpolitik

Advertisement