Page 1

Trafikpolitik på skoler – nyhedsbrev til skolebestyrelserne om den fælles indsats

November 2011 April 2010

Sikre Skoleveje i København I København har man en tværkommunal indsats for at gøre skolebørnene til sikre, trygge og kompetente trafikanter. Der sættes ind med færdselsundervisning, trafikpolitik og kampagner. Læs mere her www.kk.dk/sikreskoleveje.

Fotograf: Trine Sand Skjøldberg

Inddragelse af elever

Elevråd giver ideer til skolebestyrelsen Fælleselevrådet i Københavns kommune kan bidrage til skolebestyrelsernes arbejde med trafikpolitik. Trafik er et godt indsatsområde for et elevråd. Det er konkret, og det vedrører børnenes hverdag. Det er erfaringen fra Københavns kommune, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens projekt Sikre Skoleveje var på besøg på fælleselevrådets halvårlige møde i eftersommeren. Her snakkede man livligt om, hvordan elevrådene i højere grad kan deltage i skolebestyrelsernes arbejde med trafikpolitik på skolerne.

Spil – Trafikpanik Projektet Sikre Skoleveje har udviklet et brætspil Trafikpanik, der er et dialogværktøj for elevråd, og til undervisning i klasserne. Til februar 2012 er spillet færdigproduceret. Vil du vide mere, kontakt Janus Steen Møller på: sikreskoleveje@tmf.kk.dk.

”Eleverne kommer med gennemtænkte forslag, der er tæt knyttet til deres egen hverdag”. Janus Steen Møller, programchef for Sikre Skoleveje i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune.

Elevrådet er en god kanal Elevrådsmedlemmerne er ofte engagerede børn, der gerne vil inddrages og være med til at påvirke deres skoleliv. Erfaringen fra Københavns kommune er derfor, at elevrådet er en god kanal til at nå de øvrige elever på. Derudover er trafikpolitik et emne, der giver elevrådet erfaring med de demokratiske processer. - Når eleverne arbejder med skolens trafikpolitik, lærer de en masse om nærdemokrati og demokratiske spilleregler. Det er jo ikke alle forslag, der er råd til, og der er mange hensyn, der skal tages. Og det kan eleverne godt forstå, fortæller Janus Steen Møller.

Minihjelm på forældremøder

side 02

Venlige opfordringer er vejen frem

side 03

Cykelstier er ikke den eneste løsning

side 04

Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Dialogværktøj til elevrådsmødet I projektet Sikre Skoleveje har man udviklet brætspillet Trafikpanik, der fungerer som et dialogværktøj for elevråd, men også til brug i undervisning i klasserne. Til februar 2012 inviteres færdselskontaktlærerne i København til et seminar, og her modtager de det nye spil. Spillet går ud på, at eleverne skal føre otte elever sikkert i skole. De kan benytte sig af hjælpemidler som ’kampagner’, ’nye anlæg’, ’undervisning’ og ’samarbejde’. På den måde får eleverne indblik i de forskellige forhold, der kan gøres noget ved, når man vil forbedre trafikforholdene. Målet er, at elevrådet bruger spillet som afsæt for at give forslag til skolebestyrelsen. Elevrådet laver film til skolebestyrelsen Erfaringen er, at elevrådene går aktivt ind i trafikarbejdet, og at de tilmed kan presse på for at skolebestyrelsen gør noget ved det, der har med forældre og børns adfærd at gøre. På én skole har elevrådet lavet en filmreportage om morgentrafikken på skolen. Herigennem blev det tydeligt at se, at det ikke kun er de ’andre’ trafikanter, der er problemet. Der er noget at gøre i forhold til skolens egne forældre, elever og personale. Og her kan elevrådet spille en aktiv rolle. - Eleverne er fuldt ud lige så kompetente til at pege på løsninger. Fx foreslog en pige, at der er flere steder i byens parker, hvor man kan øve sig i at cykle, fortæller Janus Steen Møller.

Side 1


Brug af cykelhjelm

Minihjelm på forældremøder De ældste elever er i større risiko end de yngre for at komme ud for trafikulykker. Derfor går skolebestyrelsen på Lykkesgårdskolen i dialog med forældrene for at skabe opmærksomhed på problemet. Man vil gerne have, at både skolen og forældrene bakker op om, at de ældste elever bruger cykelhjelme. I skolens trafikpolitik er det skrevet ind, at alle elever bruger cykelhjelm, når de er på tur med skolen. De yngste elever er gode til at bruge cykelhjelme, men det kniber med de ældste elever. Derfor taler skolebestyrelsen med forældrene på de ældste klassetrin om, hvad de kan gøre for få deres store børn til at bruge cykelhjelm. Her bruger skolebestyrelsen minihjelmen til at vise forældrene, hvor stor en beskyttelse en cykelhjelm giver.

Børns brug af cykelhjelme 100 90 80 70 60 50 40

”Det er vigtigt, at børn bliver ved med at bruge cykelhjelm, også når de når den alder, hvor de er mere optagede af at se smarte ud”. Mette With Hagensen, medlem af skolebestyrelsen på Lykkesgårdskolen i Varde kommune.

Store børn – større risiko Mette With Hagensen, der er medlem af skolebestyrelsen på Lykkesgårdskolen, synes det er vigtigt at forklare forældrene, hvor betydningsfuld deres rolle er, når børnene bliver store.

30 20 10 0

0 -11 år

Fra 0-11 år bruger 77 % cykelhjelm dagligt. Fra 11-15 år er det kun 32 % der bruger cykelhjelm dagligt. Kilde: Cykelhjelmstælling, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden , 2010.

”Selvom børnene er store, bliver deres adfærd mere usikker, når de færdes sammen med vennerne i trafikken. De pjatter, er mere ukoncentrerede og opfører sig måske mere tankeløst”. Mette With Hagensen

Minihjelm som indgang til dialog Minihjelmen bliver brugt på forældremøderne til at vise, hvor effektiv en cykelhjelm er. Mette With Hagensen tager udgangspunkt i en genkendelig situation, hvor unge opfører sig tankeløst. Hun lader et æg være hovedpersonen i en historie om en pige, der cykler og bliver trukket af sin knallertkørende ven. Et lille bump i vejen får pigen ud af balance, og hun styrter. Ægget klasker mod gulvet. Herefter spænder Mette With Hagensen en minihjelm på et nyt æg og gentager historien. Ægget styrter mod gulvet, men går ikke i stykker.

Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

11-15 år

– Budskabet går rent ind, når jeg bruger minihjelmen, og forældrene diskuterer heftigt, hvordan man får sit store barn til at bruge den cykelhjelm, fortæller Mette With Hagensen. De fleste forældre går ind i snakken, selvom det kan synes svært at gøre noget ved. Skolebestyrelsens klare råd er, at forældrene skal blive ved at tage dialogen med deres store børn om, at de skal bruge cykelhjelm. Og de skal være uhyre bevidste om deres egen betydning som gode rollemodeller og altid bruge cykelhjelm.

Minihjelm på vej til skolen I efteråret 2011 modtager kommunerne minihjelme til alle skoler i kommunen. Se lærervejledning med ideer til hvordan minihjelmen kan bruges her: www.sikkertrafik.dk/minihjelm.

Side 2


Nordbyskolen har modtaget cykelhjelme i klassesæt fra Trygfonden.

Skolebestyrelsen i aktion

Venlige opfordringer er vejen frem Godmorgen og velkommen. Sådan blev forældre, børn og personale på Nordbyskolen mødt af skolebestyrelsen og politiet i de første uger af skoleåret. Gennem morgenaktionerne satte skolebestyrelsen og politiet i fællesskab fokus på afviklingen af morgentrafikken omkring skolen. En imødekommende dialog med forældre og børn var indgangen til at rette opmærksomheden på skolens trafikpolitik. Om morgenen i to uger blev forældrene mindet om skolens Kys og kør ordning, og modtog samtidig en folder om skolens trafikpolitik. Desuden blev der informeret om aktionen og trafikpolitikken på både Skoleintra og forældremøder.

”Vi fik positiv respons på den venlige og smilende indfaldsvinkel, og gennem det direkte møde med forældrene, nåede vi langt med trafiksikkerheden omkring skolen”. Jesper Blomberg, formand for skolebestyrelsen på Nordbyskolen i Guldborgsund Kommune.

Skolebestyrelsen havde forud for aktionen udarbejdet en trafikpolitik for skolen. Og gennem skolens færdselskontaktlærer fået etableret kontakt til politiet og skolepatruljens arbejde. Så både skolebestyrelse, færdselslærer, politi og skolepatrulje stod bag aktionen.

Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Forvaltningen inviterede til samarbejde Da Guldborgsund kommune mærkede det store engagement på Nordbyskolen, inviterede man skolen til et møde om kommunens trafikplaner. Her gik skolebestyrelsen konstruktivt ind i arbejdet, og pegede på løsninger, der både var nye og overkommelige. – Gennem den saglige dialog har vi fået et smidigt samspil med kommunen, hvor vi byder ind med vores ideer, fortæller Jesper Blomberg. Brug pæren – det gør jeg Skolebestyrelsen på Nordbyskolen går i aktion igen sammen med politiet her i den mørke tid. Nu skal der sættes fokus på cykellygter og cykelhjelme. Politiet tjekker cykellygter, og skolebestyrelsen opfordrer til brug af cykelhjelme. Og hvis man har styr på begge dele, får man et klistermærke - ’Brug pæren – det gør jeg’. Klistermærket har skolebestyrelsen selv udviklet og betalt. – Klistermærket er belønningen for at have lys i pæren, på den ene og på den anden måde, fortæller Jesper Blomberg.

Kampagnen, der har fokus på cykellygter og cykelhjelme, formidles igen via Skoleintra, og bakkes op af, at skolen netop har modtaget flere klassesæt cykelhjelme fra Trygfonden.

Nordbyskolens Brug pæren kampagne Skolebestyrelsen på Nordbyskolen sætter i samarbejde med politiet fokus på cykellys og cykelhjelme. Og har man styr på begge dele, modtager man et klistermærke som belønning.

Cykelhjelme fra Trygfonden Hos Trygfonden kan man ansøge om tilskud til projekter, der har med sikkerhed, sundhed og trivsel at gøre. Nogle skoler har fået tilskud til cykelhjelme fra Trygfonden. Læs mere: www.trygfonden.dk/her-ansoeger-du.

Side 3


”Vi troede, at en sikker skolevej kun handler om at få cykelstier over det hele. Men det handler jo lige så meget om at påvirke adfærden”.

Fire indsatsområder Verninge Landsbyskole og Børnehave arbejder med fire indsatsområder i trafikpolitikken. De fire områder er: • ’På vej’ – sikker skolevej og færre biler omkring skolen • Undervisning gennem hele skoleforløbet • Rollemodeller • Samarbejde mellem alle parter på skolen

Hanne Larsen, formand for skolebestyrelsen på Verninge Landsbyskole og Børnehave.

Holdninger og adfærd Gennem faglige oplæg, film med cases og oplæg til diskussion blev deltagerne på kurset inspireret til at se på, hvordan der på skolen kan arbejdes med undervisning, kommunikation og andre tiltag, der påvirker trafikadfærden. Det stod også klart, at meget handler om, at den enkelte opdager, hvilken betydning ens egen adfærd har for andres sikkerhed.

Minikursus

Cykelstier er ikke den eneste løsning Skolebestyrelsen på Verninge Landsbyskole og Børnehave tog på kurset ’Få styr på trafikken’, og fik ny viden om, at sikre skoleveje ikke kun handler om at anlægge cykelstier. Før skolebestyrelsen drog afsted på kurset, havde de en forestilling om, at der skal store anlægsudgifter til for at forbedre sikkerheden for børnene. Og de tænkte på forhånd, at de nok ikke ville have de store muligheder for at arbejde videre med trafikpolitik. Men på kurset fik de åbnet øjnene for, at anlæg og fysiske indretninger ikke er den eneste vej. Der er meget at gøre i forhold til at påvirke den måde forældre, børn og personale færdes på.

– Trafikpolitik blev pludselig meget relevant for os, og vi kunne tydeligt se, hvor vi på vores skole kunne sætte ind med en mere systematisk indsats, siger Hanne Larsen. Trafikpolitik på vej Efter kurset nedsatte skolebestyrelsen et lille trafikudvalg, som gennem det sidste år har arbejdet med et forslag til en trafikpolitik med fire indsatsområder. Her peger skolebestyrelsen dels på at få flere til at cykle eller bruge skolebussen, og dels på at flytte en parkeringsplads. Begge dele skal bidrage til, at der er færre biler omkring skolen. Man vil bakke op om den undervisning, som skolen har tradition for, hvor cyklistprøver og cykling i det daglige er godt indarbejdet. Man vil sætte fokus på forældre, ældre søskende og personalets betydning som rollemodeller for de yngre elever og for hinanden. Og endelig vil man styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger, forældre, skolebestyrelse og politiet, så der bliver stor opbakning til indsatsen.

Hjælp til trafikpolitik En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. Få inspiration hos Rådet for Sikker Trafik, læs mere om trafikpolitik her: www.sikkertrafik. dk/trafikpolitik.

Småt og Godt Temaaften om trafikpolitik Skole og Forældre tilbyder temaaftner for skolebestyrelser. Programmet tilrettelægges i samarbejde med skolebestyrelsen, og et af emnerne er fx udarbejdelse af trafikpolitik. Se kursuskataloget her: www.sikkertrafik.dk/skoleogforaeldre.

Læs nyhedsbrevet på  sikkertrafik.dk/trafikpolitik Her kan du også læse meget mere om trafikpolitik på skoler. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Sammen om sikker trafik Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Side 4

Nyhedsbrev til skolebestyrelsen  

Nyhedsbrev om sikker skoletrafik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you