Page 1

Trafikpolitik på skoler – nyhedsbrev til kommunerne om den fælles indsats

November 2011 April 2010

Minihjelm på vej til kommunen I efteråret 2011 modtager kommunerne minihjelme til alle skoler i kommunen, som tak for arbejdet med at besvare Kommunernes Skoletrafiktest. Se lærervejledning med inspiration til hvordan man bruge minihjelmen her: www.sikkertrafik.dk/minihjelm.

Minihjelm

Minihjelme på netværksmøder for færdselskontaktlærere I Nyborg kommune delte man de nye minihjelme ud på netværksmødet for politiet og færdselskontaktlærerne. Samtidig fik alle en god snak om, hvordan minihjelmene kan bruges som led i undervisningen. Pia Nielsen, der er trafiksikkerhedsmedarbejder i Trafik og Veje i Nyborg kommune deltager i de årlige netværksmøder for politi og færdselskontaktlærere. På det sidste møde medbragte Pia Nielsen de nye minihjelme, som kommunen netop havde fået fra Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden.

”Færdselskontaktlærerne blev meget glade for de nye minihjelme, som de vil bruge i undervisningen på skolerne”. Pia Nielsen, trafiksikkerhedsmedarbejder i Nyborg kommune

En bakke rå æg Hver skole fik to minihjelme, som er designet, så de ligner moderne cykelhjelme. Da Pia Nielsen kom med de nye minihjelme gik færdselskontaktlærerne og politiet straks i gang med at afprøve dem. De spændte rå æg fast i de nye røde minihjelme. Derefter lod de æg og hjelm falde fra cirka en meters højde. Og det var tydeligt for enhver, hvor stor beskyttelse den lille minihjelm giver ægget. – Jeg havde en bakke rå æg med, og så gik vi i gang med at afprøve minihjelmene. Og tænk, hele min bakke med rå æg overlevede, fortæller Pia Nielsen.

Trafik og sundhed – hvordan det?

side 02

Elevråd giver ideer til trafikpolitik

side 03

Færdselskonsulent samler trådene

side 04

Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Minihjelme i undervisningen Mens minihjelmene blev afprøvet, talte deltagerne om, hvordan man kan bruge minihjelmene som led i undervisningen. Pia Nielsen anbefalede at bruge lærervejledninger fra Rådet for Sikker Trafik. Her er der ideer til undervisning for indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er arbejdsark, der er nøje tilpasset de forskellige aldersgrupper. De yngste elever kan fx designe deres egen cykelhjelm, mens de ældste elever får illustreret et ’Braincrash’ og de mulige konsekvenser ved at slå hovedet. Cykelhjelme i trafikpolitikken Minihjelmen kan også bruges, når forældre skal bakke op om, at det er en god idé at bruge cykelhjelme i undervisningstiden. Her kan man tage udgangspunkt i en aktuel situation, som en cykeltur i skoletiden eller cyklistprøven, så det bliver nærværende. Og næste skridt er at få brug af cykelhjelme ind i skolens trafikpolitik. – Vi vil gerne have, at skolerne arbejder med trafikpolitik. Og her er minihjelmene en god måde at overbevise om, at brug af cykelhjelme i skoletiden bør være en del af skolens trafikpolitik, siger Pia Nielsen.

Side 1


samarbejde på tværs i kommunen

Trafik og sundhed – hvordan det? I Svendborg kommune vil man have flere til at cykle, fordi det både gavner sundhed, sikkerhed og miljø. Derfor arbejder man sammen på tværs af de kommunale områder. For to år siden satte fire kommunale områder i Svendborg sig sammen for at få flere børn og voksne til at cykle i det daglige. Sundhedsafdelingen, Børn og ungeområdet, Planafdelingen og Trafikplanlægningen havde nemlig alle en interesse i at få flere cyklister i kommunen.

”Når flere borgere cykler, bidrager det til sundheden. Derfor er det helt indlysende, at Sundhedsafdelingen lægger kræfter i at samarbejde med de andre fagområder om at få flere til at cykle”. Mette Machon, sundhedskonsulent i Forebyggelsessekretariatet i Svendborg kommune.

Trafik og sundhed – derfor! • • • • •

Sammenhængende løsninger Flere kilder til finansiering Indsatser peger i samme retning Flere til at finde løsninger Indsatsen står stærkere

Fælles indsats Det fælles arbejde begyndte som et EUprojekt med et lille budget, der gjorde det muligt at igangsætte kampagner på daginstitutioner og skoler. Den tværgående trafikgruppe har nu udarbejdet en cykelpolitik, der tilgodeser alles interesse, så emnerne klima, folkesundhed, trafiksikkerhed og byplanlægning er inddraget. – Det har ikke været svært at finde den fælles interesse, selvom vi dækker forskellige fagområder. Tværtimod er det en styrke, fordi vi er mange, der står bag, fortæller Mette Machon. Ny skolestruktur – nye behov Da kommunen gennemførte en ny skolestruktur i dette skoleår, betød det, at især elever i de ældste klassetrin fik længere til skole. Og behovet for at forbedre cykelforholdene steg. Her var den tværgående trafikgruppe allerede forberedt med dels lokale kampagner om børn, trafiksikkerhed og forældrenes rolle, og dels en række forslag til forbedring af trafiksikkerhed på særligt farlige strækninger. Det gjaldt både dyre løsninger som cykelstier, nye lysregule-

Svendborg cykelkommune Svendborg Byråd har vedtaget en samlet cykelpolitik, og igangsat en række aktiviteter for at få flere til at cykle til skole og arbejde. Læs om Svendborg cykelkommune her: www.svendborgcykelkommune.dk.

ringer og forholdsvis billige løsninger, som fx at lukke for bilkørsel på visse strækninger i bestemte tidsrum samt undervisning af elever og information til forældre. – Vi var gearet til at finde løsninger på at skabe mere sikre cykelveje, netop fordi vi allerede havde det tværgående samarbejde etableret, siger Mette Machon. Det næste skridt er, at kommunens skoler udarbejder lokale handleplaner for at skabe større trafiksikkerhed og at få flere til at cykle. Skolerne kan blandt andet arbejde med at få cykling til at være en del af undervisningen, og med en målrettet indsats for at få forældrene til at bakke op.

Trafikpolitik på skoler Kommunen har en central rolle, når det gælder færdselsundervisning i skolerne og sikre skoleveje. Derfor er det oplagt, at kommunen involverer sig i skolernes trafikpolitikker. Læs mere: www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik.

1. klasse fra Vester Skerninge Skole gør sig klar til cykeltur.

Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Side 2


Første møde i Børnenes Trafikråd, hvor 200 elever fra 6. og 7. klasse fra seks københavnske skoler drøftede grøn mobilitet. Fotograf Trine Sand Skjøldberg. Børneperspektiv

Elevråd giver ideer til trafikpolitik Teknik- og Miljøforvaltningen i København har stor gavn af at inddrage elevråd på skolerne i arbejdet med trafikpolitik. Trafik er et godt indsatsområde for et elevråd. Det er konkret, og det vedrører børnenes hverdag. Det er erfaringen fra Københavns kommune, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens projekt Sikre Skoleveje var på besøg på fælleselevrådets halvårlige møde i eftersommeren. Her snakkede man livligt om, hvordan elevrådene i højere grad kan deltage i kommunens arbejde med trafikpolitik på skolerne.

”Eleverne kommer med gennemtænkte forslag, der er tæt knyttet til deres egen hverdag”. Janus Steen Møller, programchef for Sikre Skoleveje i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune.

Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Børneperspektiv på trafik I København arbejder man systematisk med at inddrage børn, når der arbejdes med byudvikling. Og det er ikke kun gennem elevråd, at man involverer børnene. Projektet Sikre Skoleveje arbejder med Børnenes Trafikråd, hvor skiftende børn, klassetrin og skoler giver ideer og visioner til kommunens embedsfolk og politikere. – Borgerinddragelse handler også om, at inddrage børn. Gør man det på den rigtige måde, kan man få mange kompetente forslag. Børnene foreslår fx, at der er flere steder i byens parker, hvor man kan øve sig i at cykle, fortæller Janus Steen Møller.

Børnenes Trafikråd Børnenes Trafikråd består af elever fra varierende klassetrin og skiftende skoler. Rådet er med til at kvalificere kommunens tiltag på trafikområdet set fra børn og unges perspektiv. Rådet er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Vil du vide mere, kontakt Janus Steen Møller på: sikreskoleveje@tmf.kk.dk.

Dialogværktøj til elevrådsmødet I projektet Sikre Skoleveje har man udviklet spillet Trafikpanik, der fungerer som et dialogværktøj for elevråd, men også til brug i undervisning i klasserne. Spillet går ud på, at eleverne skal føre otte elever sikkert i skole. De kan benytte sig af hjælpemidler som ’kampagner’, ’nye anlæg’, ’undervisning’ og ’samarbejde’. På den måde får eleverne indblik i de forskellige forhold, der kan gøres noget ved, når man vil forbedre trafikforholdene. Målet er, at eleverne kan bruge spillet som afsæt for at give forslag til trafikpolitik omkring skolerne.

Sikre Skoleveje i København I København har man et samarbejde på tværs mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen for at gøre skolebørnene til sikre, trygge og kompetente trafikanter. Der sættes ind med færdselsundervisning, trafikpolitik og kampagner. Læs mere: www.kk.dk/sikreskoleveje.

Side 3


Inspiration til netværksmøder Netværksmøder er et godt forum til at planlægge arbejdet med sikker skoletrafik. Find værktøj til netværksmøder fra Rådet for Sikker Trafik her: www.sikkertrafik.dk/vaerktoejer.

Færdselskonsulent

Færdselskonsulent samler trådene Børnenes sikkerhed står øverst på dagsordenen i Anne Dissing Rasmussens arbejde som færdselskonsulent i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Det er et job, der sikrer en koordineret indsats for børns trafiksikkerhed. Færdselskonsulenten sørger for, at Politi, Trafik og Veje samt Børn og Unge samarbejder om børnenes trafiksikkerhed, så det bliver nemmere at gennemføre nye tiltag. Der er nemlig flere til at pege på løsninger, flere budgetter at tage af, og flere der arbejder i samme retning. Desuden arbejder alle parter på at påvirke elever, lærere og forældre til generelt at have en mere sikker trafikadfærd.

”Undervisning og kampagner vil ofte have større effekt end skilte og bøder. Derfor arbejder vi på at finde pædagogiske løsninger, i stedet for kun at se på tekniske løsninger”. Anne Dissing Rasmussen, færdselskonsulent i Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Samarbejde om skolevejsanalyse Samarbejdet om den aktuelle skolevejsanalyse er et eksempel på, hvordan politi, Trafik og Veje samt Børn og Unge har banet vejen for at øge trafiksikkerheden omkring skolerne. Med skolevejsanalysen som afsæt anbefaler Anne Dissing Rasmussen, at skolerne sætter fokus på, hvad de selv kan gøre for trafiksikkerheden omkring skolerne. Det drejer sig især om at få forældre og elever til at få gode trafikvaner gennem undervisning og information. – Vi vil meget gerne have, at skolerne udarbejder en trafikpolitik, hvor de tager udgangspunkt i skolevejsanalysen, og så ser på, hvad der skal til for at ændre forældre, elever og personalets adfærd. Trafikpolitik handler jo både om trafikale forhold og adfærd, siger Anne Dissing Rasmussen.

Her har man fx arbejdet med ideer til at få forældremøder i indskolingen til at sætte fokus på afvikling af morgentrafikken omkring skolerne. Planen for det kommende netværksmøde for færdselskontaktlærere er blandt andet at tale om skolernes muligheder for at bakke positivt op om brug af cykelhjelme. Til november modtager kommunen nemlig minihjelme fra Rådet for Sikker Trafik. Færdselskonsulenten vil sammen med færdselskontaktlærerne drøfte, hvordan minihjelmene kan bruges i formidlingen ude på skolerne.

Småt og Godt

Netværk for færdselskontaktlærere Anne Dissing Rasmussen driver sammen med politiets skolepatruljefolk også et netværk for færdselskontaktlærerne på kommunens 49 folkeskoler og 17 privatskoler. Gennem dette netværk sættes fokus på især undervisning, pædagogiske tiltag og organisering af arbejdet som færdselskontaktlærer.

Få overblik Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet et elektronisk spørgeskema, som kan skabe overblik over skolernes færdselssikkerheds-arbejde. Find det her: www.sikkertrafik.dk/vaerktoejer.

Læs nyhedsbrevet på  sikkertrafik.dk/trafikpolitik Her kan du også læse meget mere om trafikpolitik på skoler. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Sammen om sikker trafik Trafikpolitik på skoler  /  November 2011

Side 4

Nyhedsbrev om sikker skoletrafik  

Nyhedsbrev til kommunerne om sikker skoletrafik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you