Page 1

Trafikpolitik på skoler – nyhedsbrev til kommunerne om den fælles indsats

Marts 2012 April 2010

mange point at hente i spørgsmål 16, som er fristilen og det felt, hvor man beskriver, hvad man gør - udover det testen spørger ind til. – Vi ved, at mange kommuner gør rigtig meget for at skabe sikker skoletrafik, også mere end det testen spørger til. Vi vil meget gerne høre om dette arbejde, og har derfor en åben svarmulighed – fristilen. Den læser vi med stor nysgerrighed, siger Janne Gundersen.

Kommunernes Skoletrafiktest

Hvordan går det med trafikpolitik på skolerne? Igen i år tager vi en måling på, hvordan det går med den kommunale indsats for sikker skoletrafik. Kommunernes Skoletrafiktest lander hos jer i disse dage. Vi gentager de 16 spørgsmål, som besvares elektronisk. Når vi har samlet resultaterne af testen, får hver enkelt kommune en tilbagemelding på, hvor mange point, I har opnået, og hvordan I klarer jer i forhold til de øvrige kommuner. Skoletrafikpolitik i fremgang 92 af landets 98 kommuner deltog i Kommunernes Skoletrafiktest i 2011, og 53 kommuner fik væsentligt flere point i 2011 end året før. Det er tydeligt at se, at arbejdet med trafikpolitik er i fremgang, og nu er vi spændte på at se om den positive udvikling er fortsat.

”Sidste år så vi et imponerende løft i kommunernes arbejde med at skabe sikker trafik. Og med den store deltagelse i testen, er der rigtig mange historier til vores nyhedsbreve, hvor kommunerne inspirerer hinanden”. Janne Gundersen, proceskonsulent i Rådet for Sikker Trafik

Få flere point Der gives også point for andelen af skoler i kommunen, der har en trafikpolitik. Vi bygger oplysningerne på de tal, I selv giver os ved at taste ind på www.sikkertrafik.dk/ kort. Det gælder derfor om at opdatere jeres tal, så vi har de korrekte tal. Desuden er der

Tilskud til cykelhjelme

side 02

Færdselsundervisning betaler sig

side 03

Det er farligt at være ung i trafikken

side 04

Trafikpolitik på skoler  /  Marts 2012

Synlighed på skoletrafik Erfaringen fra de forrige år er, at både det at besvare testen og behandlingen af resultaterne giver anledning til at synliggøre arbejdet med trafikpolitik på skoleområdet. Kommunernes Skoletrafiktest er med til at få politikere og direktører på både skole- og trafikområdet til at blive opmærksomme på arbejdet. Desuden har resultaterne været brugt i den lokale presse som en måde at synliggøre kommunens indsats over for borgerne. – Mange lokalaviser har bragt historien om Kommunernes Skoletrafiktest, så det er bestemt et område, der interesserer og vedrører mange, siger Janne Gundersen. Ligesom sidste år sender vi en pressemeddelelse ud som inspiration til at få synliggjort kommunernes arbejde.

Tak for hjælpen Som tak for besvarelsen af Kommunernes Skoletrafiktest modtager kommunerne et forældremødemateriale til alle skolerne i kommunen. Materialet henvender sig til forældremøderne i 7.- 10. klasse, og er gratis, takket være Rådet for Sikker Trafiks samarbejde med TrygFonden. Læs mere på www.sikkertrafik.dk/foraeldremoede.

Side 1


Lokal kampagne

Tilskud til cykelhjelme Antallet af eneulykker med cyklister udgør 80 % af alle cykelulykker i Gladsaxe Kommune, og heraf giver 22 % af ulykkerne hovedskader. Derfor har kommunen for andet år i træk sat ind for at få flere borgere og ansatte til at bruge cykelhjelme. I kampagneperioden gav kommunen 60 % i tilskud til køb af cykelhjelme hos lokale cykelforhandlere. Ned med de alvorlige skader I Gladsaxe Kommune viste ulykkesprofilen baseret på skadestuedata, at antallet af eneulykker på cykel lå højt i forhold til det samlede antal ulykker med cyklister. Samtidig udgjorde ulykker med hovedskader 22 %. Som led i kommunens trafiksikkerhedsplan besluttede man at sætte ind for at mindske alvorligheden af ulykker på cykel. Og ideen med en cykelhjelmskampagne opstod.

”Der skulle gøres noget for at begrænse skaderne af cykelulykker, og derfor blev der satset på, at få flere til at bruge cykelhjelm”. Susanne Bislev Sonnenberg, Vej- og Parkafdelingen i Gladsaxe Kommune.

Positive rollemodeller Tanken bag kampagnen var også at få flere forældre og bedsteforældre til at bruge cykelhjelme, fordi man kunne se, at de har en særlig rolle at spille i forhold til at være positive forbilleder for børn og unge.

”Vi ved jo, at det ikke er det, forældre siger, der gør indtryk på børnene - det er det, de gør. Derfor ville vi gerne opmuntre alle forældre til at anskaffe sig en cykelhjelm”. Susanne Bislev Sonnenberg, Vej- og Parkafdelingen i Gladsaxe Kommune.

Samarbejde med lokale cykelhandlere Der blev afsat 400.000 kr. som tilskud til køb af cykelhjelme hos de lokale cykelforhandlere. Hver borger eller ansat i kommunen kunne købe én cykelhjelm på eget sundhedskort eller lønseddel og få 60 % i tilskud – dog maksimalt 300 kr. – til køb af en cykelhjelm. Cykelhandlerne modtog en kvote fra kommunen, og ved kampagnestart fik de plakater til annoncering af kampagnen. Desuden havde kommunen aftalt med cykelhandlerne, at de skulle sikre sig, at cykelhjelmene blev indstillet korrekt til den enkelte bruger.

– Borgeren eller den ansatte skulle møde personligt hos cykelhandleren, så cykelhandleren kunne hjælpe med at indstille cykelhjelmen til at give maksimal beskyttelse, siger Susanne Bislev Sonnenberg.

Boom i salg af cykelhjelme De to kampagner har betydet, at næsten 3.000 borgere eller ansatte i Gladsaxe nu har en cykelhjelm. Det første år gik salget hurtigt, mens det her i 2011/2012 er gået lidt langsommere. – Folk har taget meget positivt imod kommunens tilskud til cykelhjelme, og vi har et klart håb om, at antallet og alvorligheden af hovedskader i forbindelse med cykelulykker falder i de kommende år, fortæller Susanne Bislev Sonnenberg.

Cykelhjelme i Gladsaxe Du kan få flere informationer om kampagnen, dens effekt og samarbejdet med de lokale cykelforhandlere på www.gladsaxe.dk/cykelhjelm.

De voksne halter efter børnene Undersøgelser fra Rådet for Sikker Trafik viser: • 85 % af 6 - 9-årige bruger cykelhjelm • 28 % af + 25-årige bruger cykelhjelm

Forkert indstilling

Trafikpolitik på skoler  /  Marts 2012

Rigtig indstilling

Side 2


Kampagneværkstedet Kampagneværkstedet er et nyt undervisningsmateriale om færdsel til 7. – 10. klasse. Se materialet på www.dr.dk/ skole/Dansk/Kampagnevaerkstedet .

Ny undersøgelse

Færdselsundervisning betaler sig Unge, der har modtaget færdselsundervisning i skolen, får oftere talt med deres forældre om at undgå at køre spritkørsel og at sige fra overfor spritkørsel. Rådet for Sikker Trafik har netop lavet en undersøgelse, der viser, at færdselsundervisning gavner. Når unge får færdselsundervisning i skolen, går de hjem og taler med deres forældre om deres egen og vennernes trafikadfærd. Det munder ud i, at de unge får lavet aftaler med deres forældre om, at de fx ikke tuner deres scooter, at de altid bruger sikkerhedssele, og at de siger fra, hvis vennerne kører for stærkt.

”Vi ved fra en ny undersøgelse blandt unge i trafikken, at når skolerne prioriterer færdselsundervisning, så gør det en positiv forskel”. Karina petersen, underdirekTør i rådeT for Sikker Trafik.

Hvad vedkommer det kommunen? Når de unge forlader folkeskolen, står de overfor de ti farligste år i trafikken. Efter skoletiden færdes de ofte på cykel, knallert eller kører med i ældre venners biler. Og det kan desværre ses i antallet af ulykker.

Trafikpolitik på skoler  /  Marts 2012

Når de unge kommer til skade i trafikken, koster det i gennemsnit kommunen 250.000 kroner om året per tilskadekommen. Det er udgifter til for eksempel genoptræning, hjælpemidler og personlig hjælp, der koster kommunerne dyrt. Og det har store menneskelige omkostninger. Nyt undervisningsmateriale til udskolingen Færdselsundervisning har en god effekt. Og undervisning i færdsel i hele skoleforløbet er desuden lovpligtigt. Alligevel kniber det på mange skoler med færdselsundervisning i de ældre klasser. For at hjælpe undervisnin-

Ny undersøgelse om unge Undersøgelsen ”Positionsmåling 2011” afdækker unges holdning til trafik, og herunder deres oplevelse af skolen og forældrenes indsats for at give unge gode vaner i trafikken. Undersøgelsen er lavet for Rådet for Sikker Trafik.

gen på vej, er der netop udkommet et gratis materiale til 7.- 10. klasserne, som hedder Kampagneværkstedet. Materialet kombinerer færdselsundervisning med fagene dansk og medie/it, og er et digitalt undervisningsmateriale. – Med Kampagneværkstedet gør vi det fleksibelt at give eleverne den færdselsundervisning, som de har så stor brug for i årene op til de forlader folkeskolen, siger Karina Petersen, underdirektør i Rådet for Sikker Trafik. Elevernes egen trafikkampagne I Kampagneværkstedet skal eleverne udvikle deres egen trafikkampagne. De skal indsamle viden om risiko og ulykker i trafikken, målgrupper og adfærd. Og de skal bruge denne viden til enten at lave en kampagnefilm eller skrive et læserbrev. Samtidig kan klassen være med i en national konkurrence, hvor de kan vinde en biograftur for hele klassen. Det hele er nemt og overskueligt, og der er klare trinmål og understøttende lærervejledning. Konkurrencen løber indtil 30. april 2012, hvor alle produktioner skal være indsendt på dr.dk/kampagnevaerkstedet.

Tag chancen – bare ikke i trafikken Kampagneværkstedet er en del af den landsdækkende kampagne ”Tag chancen – bare ikke i trafikken” som DR, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står bag. Se mere om kampagnen på www.facebook.com/tagchancen

Side 3


Unge og trafik

Det er farligt at være ung i trafikken Forældre og skole giver slip Det er et uheldigt paradoks, at jo ældre børnene bliver, jo mere giver skole og forældre slip i forhold til at undervise og hjælpe de unge til fornuftig adfærd i trafikken. De yngste elever får mere opmærksomhed, og både skole og forældre ser tydeligt, at de har behov for støtte til at lære at gebærde sig i trafikken. De ældre elever har også et stort behov. Der skal med andre ord stadig være fokus på unge og trafik, for selvom de unge har færdighederne, skal de stadig støttes i at træffe de sikre valg i trafikken.

Som 15-årig står unge overfor de 10 farligste år af deres liv i trafikken. Antallet af ulykker stiger voldsomt efter 12-års alderen. Hvis der skal ændres i den kedelige statistik, skal der sættes ind allerede i 12-års alderen. Det er her, både kommune, skole og forældre kan være med til at præge de unges adfærd. Behovet er stort, der sker nemlig en seksdobling af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 12 til 16-års alderen. Det viser en ny opgørelse fra Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. I løbet af de sidste fem år er 88 af de 12-årige omkommet eller blevet alvorligt kvæstet i trafikken. For hvert år, børnene bliver ældre, stiger risikoen for at komme galt af sted markant. Blandt de 16-årige er tallet helt oppe på 527 dræbte og alvorligt tilskadekomne i samme tidsperiode. Tallene er formentlig endda højere, da det ikke er alle ulykker, som bliver anmeldt til politiet.

Småt og Godt

• Det er mere reglen end undtagelsen, at de unge kører på en tunet scooter. • De unge er mere tilbøjelige til at tale i mobiltelefon, mens de cykler. • De ældste teenagere synes, det er ok at cykle med alkohol i blodet. • Efter 5-6. klasse vælger de fleste unge at smide cykelhjelmen.

Dræbte og alvorligt tilskadekomne fordelt på alder og transportmiddel, 2006-2010 Fodgænger

600

MC

500

Cykel

400

Personbil Lille knallert

300 200 100 1

2

3

4

5

6

7

8

Skolestartskampagne

I år er det 70 år siden, at Rådet udgav de første foldere til Skolestartskampagnen. Dengang hed folderen ”Deres barns første skridt”. Skolestartskampagnen har siden da været gennemført hvert år, og stort set alle kender kampagnen. Skolestartskampagnen sætter ind på det tidspunkt, hvor forældre er meget engagerede i deres børns skolevej. Det er også her, at samarbejdet mellem forældre, skole og kommune bliver grundlagt. Tilmeldingen er åben til årets Skolestartskampagne - husk at bestille materialer senest mandag den 5. marts. Kampagnen kører i uge 32-35 2012, i ugerne omkring den første skoledag for eleverne i 0. klasse.

Varebil

Trafik i børne-tv

Stor knallert

I uge 10 har DR fokus på børn i trafikken. Programmet Store Nørd samt Osman og Jeppe kommer til at handle om trafik, og det sker på en børnevenlig måde.

Andet 0

Er skolernes færdselskontaktlærere klædt på til deres opgave? Det årlige færdselskursus for lærere og politi koster i år 2430,- kroner for to dage på Best Western Nykøbing Strand. Kurset sætter fokus på undervisningen i skolen og samarbejdet mellem lærere og politi. Læs mere på www.sikkertrafik.dk/kursus.

Her går det galt for unge

700

0

Færdselskursus

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Når de unge forlader folkeskolen, står de overfor de 10 farligste år i trafikken.

Læs nyhedsbrevet på  sikkertrafik.dk/trafikpolitik Her kan du også læse meget mere om trafikpolitik på skoler. Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner.

Sammen om sikker trafik Trafikpolitik på skoler  /  Marts 2012

Side 4

Nyhedsbrev om sikker skoletrafik til kommunerne  
Nyhedsbrev om sikker skoletrafik til kommunerne  

Marts udgaven af nyhedsbrev til kommunerne om sikker skoletrafik

Advertisement