Page 1

Minihjelm, lærervejledning 4.- 6. klasse Indhold: Baggrund og mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm


Minihjelm, lærervejledning 4.-6. klasse

Baggrund Hvorfor minihjelm i undervisningen på mellemtrinnet? Den seneste cykelhjelmstælling fra 2010 viser, at 62 % af de 10-12-årige bruger cykelhjelm. Fra indskolingen til mellemtrinnet falder hjelmbrugen desværre, samtidig med at antallet af ulykker stiger. Derfor skal undervisningen have fokus på, at motivere eleverne til at blive ved med at spænde hjelmen. Bl.a. ved at give eleverne en forståelse af, hvilken beskyttelse en hjelm giver og hvilke konsekvenser, det kan have at slå hovedet. At inddrage minihjelmen giver både elever og deres forældre en stærk sansemæssig oplevelse af, hvor stor en forskel der er på at ramme asfalten med og uden cykelhjelm.

Mål – At eleverne ved, hvordan hjelmen beskytter hovedet, hvis man styrter – At eleverne kender konsekvenserne ved manglende hjelmbrug – At eleverne kan placere og spænde hjelmen rigtigt

Trinmål efter 6. klassetrin – Eleven skal kunne beskrive forhold, der har betydning for egen sikkerhed i kendt og ukendt område. – Eleven skal kunne beskrive årsager til og virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken.

Fakta om cykelhjelm – I 2010 blev mere end 3000 cyklister behandlet på skadestue som følge af hovedskader – heraf ca. halvdelen med hjerne- eller kranieskader – Omkring halvdelen af dem ville være sluppet uden skader, hvis de havde brugt cykelhjelm – Af de 1500 alvorlige hovedskader ville halvdelen være sluppet uden skader, hvis de havde brugt cykelhjelm – Hvert år dør 30-40 cyklister i trafikken - halvdelen af dem pga. hovedskader – Vi kan redde ca. 10 cyklister om året, hvis alle cykler med hjelm – Den mest alvorlige cykelulykke er en krydsningsulykke, hvor cyklisten risikerer et sammenstød med andre og hårdere trafikanter – 9 ud af 10 cykelulykker faktisk sker, når cyklisten kører alene og forulykker pga. uopmærksomhed, dårlige veje, påkørsel af kantsten, bagage der går i hjulet, kæde der ryger af eller andet Kilde: Statens institut for folkesundhed/Rådet for Sikker Trafik

62% af de 10-12-årige bruger cykelhjelm.

28% af de voksne over 25 år bruger cykelhjelm. Kilde: ‘Brug af cykelhjelm i bytrafik 2010’, Rådet for Sikker Trafik


Minihjelm, lærervejledning 4.-6. klasse

Forslag til aktiviteter A: Et eksperiment Fag: Færdselslære, natur/teknik / 4.-6. klasse / Varighed: 25 min. / Materialer: Ca. 12 æg, flamingo, pap, papir, gammelt stof, minihjelm, plasticpose. Bed evt. eleverne om at medbringe materialer, de kan fragte noget skrøbeligt i.

1. Diskutér i klassen: Hvorfor bruge cykelhjelm? Hvorfor ikke? Informér eleverne om, hvorfor cykelhjelm er sund fornuft – tag udgangspunkt i faktaboksen. 2. Lad eleverne arbejde sammen i grupper om et eksperiment. Giv dem et æg pr. gruppe og lad dem male ansigt på ægget. Dernæst skal de lave en beskyttende hovedbeklædning til deres æg, som kan beskytte æggene mod stød. Lad eleverne beskrive deres materialevalg og afprøv i fællesskab, om hovedbeklædningen kan holde til et fald fra ca. 1 meters højde. 3. Demonstrer minihjelmen for eleverne. Spørg ind til: Hvad er minihjelmen lavet af? Hvad er jeres cykelhjelm lavet af?

B: Tjek din hjelm Fag: Færdselslære / 4.-6. klasse / Varighed: 15 min. / Børnenes cykelhjelme, din cykelhjelm

Sidder hjelmen rigtigt og er den spændt godt nok? Bed eleverne om to og to at tjekke hinandens cykelhjelme. Brug evt. din egen hjelm til at illustrere, hvordan en cykelhjelm skal sidde vandret på hovedet og være spændt, så hjelmen bliver holdt på plads. Husk: Der skal kun være plads til at få to fingre ind mellem rem og hage. Se evt. video om indstilling af cykelhjelm på www.taenk.dk.

C: Det kan gå galt Fag: Færdselslære, natur/teknik / 4.-6. klasse / Varighed: 15 min. / Materialer: Bilag til aktivitet C: ”Vi kan blive ramt i hjernen”, evt. bogen ”Bare 2 cm flamingo”

Måske er der nogle i klassen, der har været tæt på en cykelulykke, måske kender de nogle der har? Giv plads til elevernes egne oplevelser. Kender I én, der har været ude for en cykelulykke, kan det have stor effekt at invitere ham/hende ind for at fortælle sin historie. I kan også læse bogen ”Bare 2 cm flamingo”, der fortæller om Michael, der kom ud for en ulykke. Bogens hovedbudskab er, at det redder liv at bruge cykelhjelm. Du finder bogen på www.sikkertrafik.dk/mellemtrin. Gennemgå oversigten over de funktioner i hjernen, der kan blive ramt af et slag i hovedet. Husk at en brækket arm gror sammen igen, men en alvorlig hovedskade kan ikke repareres. Print illustrationen “Vi kan blive ramt i hjernen” til eleverne. Afslut forløbet med, at eleverne formulerer argumenter for og imod at køre med cykelhjelm.

Vi kan blive ramt

i hjernen

En brækket arm kan kan repareres. Men gro sammen, at et sår kan hele og en knækket tand slår hjelmen og slår hovede du hovedet er det ikke så enkelt. Hvis du glemmer t, kan det være:

mærke At du ikke kan re giver når dine foræld nsen) dig et knus (følesa

fortælle At du ikke kan erat en din bedste kamm d (talen) hemmelighe

se hvad At du ikke kan ng der foregår omkri dig (synssansen)

re ikke kan At dine foræld siger: du forstå dig, når ” (sproget) “Jeg er sulten

kan At du aldrig meredine cykle en tur med ikken) venner (motor

smage At du ikke kan sodaburger, slik og n) vand (smagssanse


Minihjelm, lærervejledning 4.-6. klasse

Involvering af forældrene 1. Informer forældrene Informer forældrene om klassens arbejde med cykelhjelm og opfordr dem til at spørge deres børn om ”Hvad er en minihjelm?” Mind forældrene om, at de gennem deres ansvar som rollemodeller, spiller en vigtig rolle for deres børns trafiksikkerhed. Henvis dem evt. til www.sikkertrafik.dk/ paacykel, hvor de kan finde mere om sikkerhed på cykel.

2. Demonstrer minihjelmen på et forældremøde Sæt 10 minutter af på et forældremøde til at tale om børnenes trafiksikkerhed – herunder brugen af cykelhjelm. Et oplagt tidspunkt vil være i 2.-3. klasse, hvor eleverne skal arbejde med Den lille cyklistprøve. Begynd evt. med at lade forældrene diskutere deres ansvar i forhold til børnenes trafiksikkerhed – herunder deres hjelmbrug: 1. Hvem har ansvaret for, at børnene er sikre cyklister? 2. Hvilken betydning har de voksnes adfærd for børnene? 3. Hvad vil vi som forældre gøre? Understreg derefter cykelhjelmens betydning ved dels at bringe udsagn fra faktaboksen på banen og dels at demonstrere minihjelmen. Det kan også være overraskende for voksne, at se hvor effektfuldt hjelmen beskytter det skrøbelige æg – og dermed hjernen. Afrund evt. med at vise filmklippet ”Children see. Children do”, der på humoristisk vis minder os alle om, at børn gør, hvad de ser, de voksne gør. Se klippet her: www.sikkertrafik.dk/filmogslides.

Inddrag politiet Politiet vil gerne, i det omfang det er muligt deltage i din færdselsundervisning. Inviter politiet med til et forældremøde eller i forbindelse med Den lille cyklistprøve. Måske kan politiet demonstrere minihjelmen på forældremødet. Politiet har et godt kendskab til minihjelmen, og vil kunne bidrage til hjelmsnakken med beretninger fra det virkelige liv. Politiet kan også fortælle om sikkerhed på cykel – både børnenes egen sikkerhed (cykelhjelm, cyklens lovpligtige sikkerhedsudstyr) og om sikker adfærd på cykel (orientering i farlige kryds, vigepligt osv.). Få evt. hjælp af din færdselskontaktlærer til at få kontakt med politiet.

Hjerneskallen bliver ikke tykkere med alderen, så det er vigtigt også at køre med cykelhjelm som voksen. Kilde: Brug af cykelhjelm i bytrafik 2010, Rådet for Sikker Trafik


Minihjelm, lærervejledning 4.-6. klasse

Mere om cykelhjelm Du kan finde mere om cykelhjelm i følgende materialer: Bogen ”Bare 2 cm flamingo”: www.sikkertrafik.dk/mellemtrin Cyklistprøven til 6. klasse: www.sikkertrafik.dk/cp Cykelfakta: www.sikkertrafik.dk/paacykel

Se endnu mere her: Alle Børn Cykler – Dansk Cyklistforbunds kampagne: www.abc-abc.dk

Minihjelm lærervejledning - mellemtrin  

Ideer og inspiration til undervisningen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you