Page 1

t._

r

g#

l l

r ,T.ffi)J)-+j

":i, j*,til-^ t


sss'q Ffds d ngo{d s Ee6'*6 E s' Ee$-cdq'

cd-2l

@@a@ffiq

'3 rr tss+'eotoisdFfts ;6 urlg3 g'D€fi{ dE

fl

FtuE dftried mFd - * eia*.o' u ftru Y i n'1fr e*1ciFhI9fim dfriul ee3a'o-€r arurd aon

,

tic'fiiu? * i a ff"* Ar*-fr'fi-i aeil€! s'€1 II'JFd t sd HF€'sfiure' €'ldqd rce'lat'rasaftqd 6 t6 ta"t4 6 qn+efric'g friqBd3 god id 3 *5'

gd'r'e"id 3er.d 856e q€F fA n t gurs's'u€ 'n' d tiH ga'eaa'et sq rnie-eFsr 6 c'rt d ffi

I

!'ad ae H'tdnf'frl f.q'dffi 6 iqs 3 t a ftrA ard, Ftds atElll' e o'a* t;.i ftdi,ti: fri,,rta firo-Suta'reelni yc$a friut' gd vEF tig e q.Sry qd fiiu fekd'F i E6fird {- d dfi € frfatri fE€ffi de H'6'rii f;eigd'Fda'd6fr 4 u6t I t ara:sa tqx t Og'€ n is fful 3 s'f FJ.3 fft'I it

tr1 cr5F.iEe=ie-digd fuf5d'Eaacr'n e+ rrr fuu' n

- G;i ba Fir{, * fe{furF. aEldgafrq-du'3s'd d dFd}f3!ogff

s{ffi

t dtff

Alaid)ico s{oe

-dafrdud € EUfFF -" +' ; i # *-'. * o "* awao rqgff ,'# 'i-o-a frfre}is-lis-dn+gafamli?r aicriuo

;"##T

ud At y'sF fr! f;rd6'lts,Oril-<fian'e s+rrfugflnJfd-d'

'; r* fe+fri fegTHB d {E tiu t f* + tr" a ni" 'i* g n""" ,i" ifn nudu a ae n+t -n ri"''a *a tu d? gr a t ar8d| tuF+s6'e sd-E ; ; a e-u#a A-e rr-S H'gR ; ;rgg;'d* rrr'uexieqxrt'gfuttttrrltG!-dfiflrrtdrr{'H'3 sd n tg friurS d d€'felrrrsd nfas Ev'gi d ut; g ufeeq a 6'gaud '1{3

#;;'Ja"d

E

ft". g tu g"'"tt'ue'e" oe ffi unnll.ad ad

- = i-faprt d - $-ed gF *3 drf,' a a f saFgs adf tu fa # i,ru n+*e +, r'u,,is' d Fddr4tr6"6 3'6Edg e 6's rid ttifi dfss r* et a 6cTa tmtr ucrr$e-nnk fiiurd tr'sd'aFd {dsd e}i rynrtgfla g-ia gF q6 I e84fsr itn t,ftt g" -€-'s'riamr 9n d eFlra3' ?Bud nF -n it " a g"g *" a otcriggr,ius,3oxF-darir,**.'.'*a"q-t"-nd*afds,',f3gd€'dF'fust{d56ai'dtjfr 6'a fiiu.d-€'d' tau'r arinriaq fdea<FeB # e" *- *-." + *ml. ! ** A-ofm*t a-t. *" x.otua3 ss d utr a'g*H6 di-std ddfift' ;;"d"*i'mJGe-**-t'r h;; gt6l'rqFad fuoseerfq: a i'tstrt't iawr no ris's3Ftdtsd t" t*o o *A at'it tf* F 56I's j gt- *d "t* ff.,Ia rte n'r ff,eu'+tg 'nuss't€ e' E3 eHF-d ftha #'il.; €"*; a vxxdarrfts't nri 3I )trd-=J$d 9 Ei f;sd'nr'6 fun?x& g'E tl-- i g; d-slr3aa a;-stu tr* $ a'*r ftiaaer ? ffuo t'd fjdi3!rr'3seaf +tt'n g a-tt-*'q" e'e'rid x'pixa-s +d'3 tF ffi6 6d grd'f.5s'eT ', tra#'a' tiu 6F€'6''*i+ : 'l-"+n' tunru'a3tuFa'ra

;;;fib;;;aruni*tuu+t"arca.t

e, 'l^

'3 euaacdarioffiail

.roqs;g"te

'3 rira xt-a rJ'i ftT F-d-id sgg ff,'g € rs '3

g ognaFs^flron doirc rfaa a,r* a-dBofo-aA e*+ E'mrsEil t*i "'+on# a a-"" ot.' i risd.oH".duB;1J' ' "'ftm-*,n 'a oa** oe*- i"*a +g"g a"i'* +a"'n ;;dr,t '"'*"**"e'*,*t*+5*"'*-i*a+t-"airlxrvaiFituu'unrireu'+ac+aa-ce'a;,,\{'

'k+rr:.* ""'

tfl

e'sr"r' r*t mr"r'-es

'J'--- -

A t\

cv-d


RNINo.PUNPUN/2000/876 PosialRoglslration No. PA/02022003

F.s 5, Dii 09

ii;l

nq.sd

fq.sd

rye Hx'd hd friraywq

aftieo ffi E}tir$:fu{-\.ke.d d fhqrT{ dd el 6-eL,?.tra

)rr€.d fiiur

TsB"f y. qd"E E" tEa

dtd}is{ x'ftE 6 feFe f.daB s' gei' fl' F{q-d1grftt

d"6d Fs.rdrd E36U tHA ht7?Etz

riEd 1984e' ftiq {JE]rflH i l€-6T16er glrrEr

gvee fiiuj q.n.

dS Fdn-d+d E, "'s €1fsdF diif t-dr'

r.ftiEd fiiur

l5

fiiq {FF r] q.fofud !-aethe -S'Kid hlr6'_S€d 8-J

qqg-drJfii'rf

17

{6is trurirfr

Tdiilr fiur q.A.

*s-er*ira afiierv,ufriw

ftrn Tffr el il]qd"r|J d trs Drl d-rerd O}I'ffi? Ts6- inr {F+d fitu{fid'

19

98141-13643

oidhrt t fiftn 6d ;L|d' Atg'l,-d' iAiT{ aH tu€.t

2l

25,SecondFloor, SuryaShoppingArcrde, NationalRoad, chuntarMardi, Ludhiana(Pb.) Tel: 0161-2101474, 5013562 Fax:91-l6I-5013560 ell|ail:- sikhshahadat@rediffrnail.com wr$r:sikhshahadatcom

oJ: ..q

HL er qr-qr€l

dc.d fiirjr dB

ftoe'o a_wo fiiu

qE idr EJsd hfl l1zivlhri'd

rl: flr't <.fiiw uer

s.E frr{ fiil,| fr

fau.d rro fifu{ rruo fiiurfgr,q

q'f< f{r'Ffr etdhi,el r:-elhn q,i fi.s 6,6 riaT.ql

?id,fueftiq

37

Fd-* r$ i pin fee ft-oeronrrofiiur i H+d.qry} ftfu-6-@hrss'dliiur tiad Fffinr i

-e-&rE

C Fs iir li{? T6 ftde gtohr.E riT" tsd d finre-B fiEAl

Irle. !? a, ffi @fraftqiniq E@r-iEl?hr irrl H nje, *. Fdr t e a ,i, rj ttus, r@ FnidFdnr lDGrii Eto?@t 'j?m-JaFl

47


@

H. lF6 d rdur6s6rHUW affi r . r L l. l l U l L l ( l l l l r l l t l l l l l l hF6l6 l{d? ?iail?6lE iffi a?Eq UA4shf ailiiltf E AFif, tlil?il3 gkr rm I FrdEa. i iEd mr ftefiiufu M did i rymr'i rnaer i iiqa'sEeo'"6 g{,d dtSdzHE

fricfrlrr'rsft€ w' fa,rq+ H:a i Qm I r'-aae a'&qasrgs etfiiuq'ofra d dtr, ffi fud-€'i,

rime'i $iq S.rsll! d't uce€Eii $sfur rcro'dE€6' ar rFs fs rhr.{, iffi 3 iiFad t z-d.sl ,86 u kce"a aa-Be u mrc"s'n u-er o1t fimi fed J 3€ Ff"s t a*ec el{at E deu-a er Edn f

-dfu4t €bt - 4a'd *9 nlt fcnn* !. rffitJ fiit'I m.5 &rs + f,+e'a16 3 {€-as'€6'e'3FF d e 6 xtu"EE u€' wl qi*r 'niiErlt' mt fd fe-dsfsr 9fl A a a'eo $ i-o uawl uH ai-s ,id.E 3irs '3 dfu,'|'nl gEa ''€.Fi 6tJE3' f6H'Bfrni e'a res sFJ 'i tE ie qd H. s'ls6r)|arEl'ts fu' d me'el ere' ifun' G fd'd Es rE6 3€ 't 3?9 {da,1tfery'} F rB ig nB'-3qt"uti dAeq Bfos d aiz-}r.del afuEd dS *i Fn' gfl El r_.rJd }'lFd6 i *S EEEd e' ytsdrat3' '{t'rd' a.d6.r'afE fkd'E fs qffi e.{ Eqfuri' iar f,*c'E Eids.6 A r&Id a'a w'-Red €-sn fE ari fur qe' flr,|'r ae-e'Eaforn fa-Ffailcl al-A ery'3' Efirry fdp,rm 3 E)d aM E Ee6 €1i-E fus fr feEnel A}| 6 EE a]fl se' eje 6 EEd€. !i.z EHva rfre ipr'l rlsl rdd ed 6 ile1 aD-i e' 9m w-Re a* far-aQq d ,t'qi 6trd Ti ?v-d, $tr # gS' d q.d-aert ircl sla # f<s EF6 di E:d}s0 d ri{ dto,|'fdhi'r fhn e ffi q.dfr{dTEqA,tg- €tuEFe ae el,FA TE1frd F=E-d a fa €o ffic ffi f d€H ? qfdr)qfes gd. gr{e' i? feE6d} + ifo}n' Be 3 Sd fr fs n-o} i fa€l5 Fdrdfi u6r fa_€fafa g, gd idE e 6 gJB.dJd{r' e U*d d6 r)l3!F. ff €ttE aarElFd i *su e' ii-fo ir ? i' 4ien rrc'e i fur'y asto ir",ro,itA ",orr *;f *ofr* aqtsa# fs !rrd6'dw.6 a idgfa Efic tus ffic i4 3.€' e eq'lltt6 gs Hffi €qEd rE e' d rd i ffi fria ffi Srd 9E Ed dd i.r Ci € i k+rd f,'l:d}r3 e dfa 6 C{' rii "q.fE"' f,e + € fria Ed d fF@' A fa aHil a}tii Srd a'sB e'd& F# f;e* k ie fiFni.ii e. d rlos o',nr t }N3tud !-ols fde frJtur' fEFe, Q g'ryo ffiv aff g.e firedrn b Fs t d iia' tr E}rd ,E tt g|t ,r'?ti Vq.6F. fr,{ddJ fifur}l.6 el fiir{ Elifur<' tI$ fifu t *tE 6 6td rrfi{ht'fl' E€' ar gd d.dii+d fiic HFBd lI€ Fd ddi T6 lfd f;e* ii6 a{6 ?& gE + d fB'd.e'rFs"S ad f,'e ir6t 'dfud' -da E* qo qattl o_€*r' 4qi eo t n-s-!r6 e14iffird'-fis$4t fes g6v A E|' ,ifud' dd H u6 fu 616 9nfF d ##cg' d trot d& i i'd Eiii {q i8'1n 6 €?ti'3 qE a €'E6.d6e'irc'€ D6 f,'e'ar E r'6 udxfr fa-dq"6 une &6 fc- d rfiie en ue fa,efafu fu'ud tu fsd fi+i s fur< q'd6€ frtOd 6e Edigr_d}'r' eE lcfaf if"' dfu)rrda fff* & S€ '+ frici 6 zBx-tifo',t' Di] aalE d ffi ri+s i:itLrcs' ds sd-JAa sd€' ar ed d d.{6 fr fu H'6s6 e dE!i6 *s1-fr Eq AFq{6' iE argffi i{} B6t Fd*EtkgO'e'iE qd6'Bfefi, ffi 13 E.JHeIsda ?16ad6 e. ke' dt ud s'ss sslrriii frrsFtq€'+ E a€ ie 96' a a* p{ts d d'Tr 6 r d 6f f,' fad gd !'e A H € rdH€S* e' tuq 16r n'A &qEi;esi rm? Fie qnsi qE w d6 d gd g6 dE ol' fu fud €'e6 E|r )rf ffi ilE1 dla d a fiffi- aA 'rnnO ferj e'm; 6 ry4li dr66'F ufu4r ifuDr tr Fs a'eo d al fir* a'fl fe-sffi fri{ iF€'6' 6 d-J6aco efu{ e' riv gfdn' )'r5 9f' 6 3dfut ie:tnlt wrr f<u r.w $ aneel ira e' frr:u tr ffi y_+r'- $Fi rnsl kdet d rir-d i€' A fu a ffidzt'+ EE6 d ircl di-A - sdu"dFtuE H' d'tu e f6F.6frfd€ )rd }rd dM i 6H 6 O-dinra Iad el gS fe.fll *a rin c'-c' a ftf€' + afilp,l.JE] q fut.El dqEaF 6'iaE e' El|' ,r fdht' at 4ft }|'ir x'fos d feH'Ed 't *a -fi dda rrdris fsd d i fa fiiq q)ifiir{"eao 6re d fu rnnrelrr"cE6 rfr ric dde {f,6 r' H fu sidd gE'e?tfus uFd6 di q6| feEr fv a'eogg e' rira fu 6's 3'els i fr{F-*.Ee1u." fr'gtr el fih aQff d rifur ;r rcre,tr ?i 3' Ald ala t t€ giq H fs € fdr{.€'g,fte dfi iit|d df8 {d &d an-Agrd a'm too 6.friq ffJEae Ede'q'eB'EEH at$ 9E e€'fggg forr.6fes ace iiv-e'eote' a aE $u fr{Eo'el hrqn Feeq3i ;e--de <1trifl.rlrod de e'vo 1ii d Ekd-d€* 'lnrt iE i + qrd f,'i F6 ',C Da'6<ns guo te*. i a rira nafuirr Srd u.ud* trffi eEr8')i qfr ii{ a d fs}rrEd i tir*e-s'6E fu adi n6 u} gg n fi'uriiu ri€ xar


st{g HFB'

drFitrffiaU€',r'd'ErFds Qrrd u{d€ dra qr€at' Efus d f€lr€ i {r fi *+ fdir '[rr frs funm'es elq Qna'w e fiifrw fr fini fa ueeo gs' a F€ffi t

fl0mfrilrmlm[ruilililn milil!uiluuu

T.d'filB'fu a'B d fur,fi?r* m; I -! ggds*J' it fva ir fe,c i fta $Etiifr-gif,' r4ilH.6-Fd{'6 n addd frir uaxfr* qrgd iE f, dds u i,r e Til E,rmid6fi{r,{ t Tq-it?iTd udfs ue6rt fifi'fii{ fuf"4rt & fad'f,h' a fd,efdEE d,fi tutu" E6FF3leE afrA ganncl x'6hB Er qitsd ge qfdru6 lrca'aeS-gri3 ns1ll'ftrf, ddE 'fl3*6-9$4rd ic' :fumd are' i} it. fr_Stu f,[-anm at$ a'd-cga'uafrivuokrri ffi d fr'fowa-rg g qrr6'qd nfua'a ,tq> i fii'n 6 te fu H u-ee.rs*a F.rrl|' d iildlt q'fdF3?rFdd.dE EH firSxi @ fus. d rr.w ace'ifeu, F-di dr' fu !i,zM a'n r€fug tg d ii-+€' "+ fri{ s'€6,e' € ags<si gd

ud fric ad Eds f,' ,ond a lrtncl f<},e$rlo'6{rd I gdf i aar iE 9F a.F n njmrre{ Sir 4rfr6 dd ard e' gv ftiry Ug d iE i !-<A F&' uf +fl f<fe'd.dfu fev'qFca $g d tua i-u e' g-are'e. Qn+B a"d-e.de' 6a <ce'tr w 'ia faa ro qt!|d a'6d ldH d f€'t Fd-d.oe G|6' d qa-€. fuFf toftd Ec-s'bxt s3' #!r i.d-difu)d' FF gd i t|.ddlta a Fsd' d a'6 n f<fery'-d$ryt- nae1 . R lRr e' Et+dE{de iE {qi6 fTS ifudac*$a'ed?,€F6n{e3' fid itd Hfdgr ddi ia Crdgu'd'a'fur i srre f€ $fl 6's Ue-dBd"A ff 6 ddeaFdfdcFtutrydA*E fEt *s' >a e uqd dt4 'i qb-3.e, a-rc fuu gv rariH' auo i lwr f€ $da,Matr qf4s'6 d }I{c'd EA-xi.zffiryr # ga?rf-d e gA g r"fiEAfii d6 qA *3.t fiE fiEi Sd miE A-d6 |ld a}3 uqflfta tE?rte-dffiE d €tir6eEEfi'E e q.d6s Fs,6, el F.ifo4, € @ gF er {qr6 Ec.feryfdw rB €t?rd fed f€i s' gd ffi.F €B,d Erd 4' a t EF aerl' E@' 9A E €14t llizffini fiM i tu 9u d_rg "1 i'E ei dennf Vq'l' lH gr|d +E 's t&' tu fui d ? ro' Fe 6-.ifuwe1a'ea'ed ir fu FeEgnrd' funrd nd x'El,t, d Fiifl ffeirJ ati drd t ;3 fEE 5d. -de !'A q'fuF3.6 d rrdd'd d Fsul' -dd e-d+d ffin€.d u-Sfe}r.ed rxf an Etue fu "-dF-'ee'e'fi m fi rlan TEd tl }ar fc sfo n aendtrs alql fl t a'ri5 ri-d 6 tsH-c,s'dd ABc 6tf h6dl to uaol'f3 fuo i fa Yq.e'rird 8 S VqrFfia qffi b f<s d f€-d{c€ f8Efu-drd El1dFe 6tfua ryyrrdrfgg err€i tfJ,r fuo I m€ e<o fuy .rrore-mmi fcr''r da' +:' fenf-o.u ffi a+A e3. 8.6 F3' 'i a6 Ef.iai! DBa'he fs f3 R}|'t e. ak atq d ,i"rc' Fs Eb" ftDr|',B {f,'q e FFdr Td la-€ liE F-€a.d6,.*E t fu Fd &rd '1,lI€, gwfevc ao fu i rn ri.r n fsen i u{8" fus 8fu4' 'l3 i.rd A fd fg r'6fu r_krr dErS u6 fr_gfd}}6.d.a f;rst F}rfr i 6'fd b{s E. dA T6 _-rr-d,t'fernrricr gr{g etre-g' qE d 0 dtotr rird f Frffr 6d6'SFt *dl fudEH.r6?r;di€iaSgae, ftE tc+ d fdrlrri+or fex frnku'a -da d Fd 'rord-dgrtd i-d-e'i-safr fuciars ir'i aiEfra f,s' i fa;{Htr !.fi Elsl d e fFc dc'e d ?tfi dt, d d l d a f r E l H B i - s ' d n + r n Ed 4n{} *rd ii Eqsl {da ig €6i lridsn 6fi db' .rv ilon *ra e *n $g i' nel tu I dr n Fd-a<'tut 6 <B-ftdqlfuJ fun fojea' ',Oq"sn€' F6.de+ A fud rrrrj 6 xidg8 ad da fe8ffi d gdat gs _€-JA 3t tu6}i ffi s'E-$d'Rfr3 fus 4nfd ug){Eq' @dslI€€tur'l u6l Ei uir d€. dtdd# iry_€E rrd frd fen-ffiF A q6? I aE 0'F d fud ?rftisdAd EB-vq'n 6"Ffu6H'] Fde e'lM e' tsH.drri3 5a # us6€ ltru :'a ud ae + tudi el eri'rs B e dl ae € 6 ;,8 uax'6 ufY fow ir rrsde€'elEd.{ B Edt€ 8cA€ fift'r €'3fl,fed ird dtrA A f;rd i'a d -arira as fc*a i fa tuO'6 g|d 6n6niei6.6 fcffi TSa i-Ed qB' ry*{ "' de' ai ad i}E1 tizfffiryt on Di-ftri *ar ao nri ? frr ac ffoar' ryEfid-6*€, fd d6€ ala tH c3' At-E i,F S rtc' 1gd dftn ui Fd aft+dirn i ae-ae Ee H d MIrJ Es eis e'q itury, ir +d'-+d a f& d-F.dHi )'r' €-oor al w < e f d i r ffi ada EH'f,e rrqsl fu tr€d IrH fuo Fr Br faB' i 0i 6'6 ,ttss.drS &t d #c' 6 _€fr)n'g$6,6-E6 Dii FdFe-J dtrdr6tFtd:I d uraa ar3 €e'4"efqHiisfu i.€ e qs6 *i drCr6f F<; E T6r fio|3 o'ijelaf ua Srtdg er 14e6r-i4d qH.n6 E e. d iae?r A? ''q6 tttfErsrr' Efus ffic' e q-dfrE fqs fu-dE€'|rd om' ir da € aB r Dna{"63 F6}|'6 )4886 ffi'a EfTs H <ard llE6' B &rn Ffu, E e'?r4'?rryi Fl|.frt-€htt Rt ? *F Fd"d d ri3" + 6iri gd# cs ? ffict 6 tdcr i ii{ frA' ir et?i fr{Fts' ie.ibl' f,, E# u6t dE ttB gli t+dfra'd 6ta iB r?r €E +& :, ffi'E x'lts i 6.6 Ed qir 6.6acr6rr lrtr6ffiur<dAf6E}| +{d ff,E* }rBe, 81,M& Sis +Smr-s+aeA

fur,n3Fdz+)d._gt

!

tr


EBtdi a'fa rrl u-es.d:$ ll-€rdE-€r€l q-€' ,lq3 6+-d 6'Fc Fe.dst aes' }'d 90' t Es'fi.rJadi qfiii d E _,Cn ud tuo+ rB E{e ?tfE a' ffi -tiB rrd ol' a d ts-md t frdi' d in, i

dsdft

gg gd-da F.dr{Bu'd n+ Fsdffi

k'a DItt* f<rd'oel q.dfr€ niie a'-dF eEdr+s'6'dffi6.ffi4YsE el qFrr',8 ar€' fuo' fir r<' t *] Fc a fiat f* '3 fsa rIsrs fird 3F+d d C* x* ffi eEfqi'ifrdfi E e14t tHFkskdAf+6 e da 3 ii6rn € t3 a.rd b-drugt t. c=E+^ f 'f { 8 1

qcllm4|l tud lflfriltll'9TI[{ffi ffiflt ftdlullt fi ilffilEr ftnusM tuui$'r ftl1mru ifiA ria-'irgiln"du? fudnfua fumrasldrrtu+'r'fu fi$ ufoctff diartili d ffr dr6[--d!r a-S SEh{,f,re't se.El 6'fE{ g-ddsd rlt{r$ qd-$rll'l|} H e fu6t fus H

dirsl

nrHrg€1Tfi d e1tne3 srd?ffi fusEJ st Ea a 5fislntpE'dnts6-sE it ft* fufa fui'firdd -rie1 3 rgErd a:r uit Eat€ reil ErF6dgs sra-o

fod iF1 frrF363 Fd d61Fl3 eebr trt38ftry' ffi era ? trd frfJd.Fff lrd'?tliius'e aufurfaBornlohf e' nr.Sa rs's 6ifl d om ke $n AFJ'a B' fta f€xa-i dB'3s'H1t-d6 f, a.ei d ibr a' me' ir 6Eg &€'6 g *idr B a ?aIFt|3 alell uS fE+a,Jiia'a fieafsd d <d€ +dIA fd gd-r Br<6 k +A c'e lfri ni fi**e.q uF{€'d 6furyiiHfriqM6n4rd a'e nifos ir F€ f€s * tud. t W €bFA n{a's

dx.#€ra€g futur f*s a's 9u fat fS e.{e.3ad6 d +'T6'!'€' fTo dr aueturffQfua:$utediiet a#HHfti-dEr{€.dd?T6f,'

frBq'sa 'tr fdu qE )afrdbfHdlard xa;frs fdu asas' 6 x?e 3' Sua a' fCg' farw f6-CqE-d f{s r[€td' $r' xrifiri ffi{ tiEs'E A og & i'fug a i'? * mF F g-d dF6' t uc n ){6€e e' ?qo' A3' fr ,){+fed d aFr *3. fr fd ffi € f<e-cn$ El{t' g td{ + iE d }trd iadfrt fuc< uena aB reg a.gtht'$ 6's a?l)l' d gs{zry'f,qdr'rr|d g{qd'fgs},861 ti-Br}n' 'y fiffe'n u{s.d' €-€i ftafrory }e e-fort 6 fuE ii$' tfv'd'el ielr gd U-d'B'Ei a +d ] u"d o-g* E 6 *-C. d yA ird efsr{d 3 anr} fiifl EEss'c"5E *}f 6's. fs iS fu g' ti*-tid E}fi fric Ere'nq's acir e'61rrtt '3 iae' dre e. lrs6 adi To,t 3 gg roi^o' u friq ft'rd8 f€s rc-rig dare.6t{d' ar +-+ fu ffiut fiiq tit{dg e qd. ,t'rd e Eo l{Td a 'drr€'eiA ffi EA f@b F ua E r rrrdrdd Ee1 d d k x's 3 a4 r& i.qdt b f€-sgs'?-€-{.rrE r<'d-s'E4i A a€a- iil fe. Al fiit T6 i !E f,E i x-+e6 t"dfr, # E &i 6'la E _'geltrtt uH f,' aF {d 3 fEM alr fc-<'fsat'a'e' it fiiq ,fursFt<d ff,e 6Jd F{d.d o's fr 9E iafisari a.s d F:dhi t fri€ i ff,d,dr tuo ffoi d aftai e'fuo fr tu 9t' i dFdfiedEidE 't 0x3 ?* A*,tt' ? fta.a g fa6tdrdi i1f8 aid i fsd a-daflfe f€,1 qE EI ).,ra.61 F<rdtl *€'< t{s' Efu t€s E ry d fud tdE Vq'6 ff 6's HfitJ fiE{ atqi3' 8 (n 9R F* Fd aM e' nes Rirs f) yd dre$d a'6 aPdis{ FtuE '3 id,|i e f6H.6i 3 gd tud' idt fsa d rs's sl|s x'tus 0 d :rS T* 6ct E a fu f&. fdr,,r'fiHe€R Bv <arfdrrd 6' i?t !E C" d d rftf, g fil,l' q.€'tu #sfe" EFds'+ 9E ?8 d Fd-d'i* Afi r.d o{|' at3' n1t €o !iR?B ge 3' f.D{d}€ s ris.dsHa'H'dtdd' A rHd e' *6 F-ftn'r g fers r&r }d e ;e git 6 €firrlt't'-c' A fu De.ssle E{Es '3 # }f,6 fiir mlr fis ird*6 fiiw fd a-offui ri'o ue' ru €n'

tr

fl+{ rrd.iB . ?re.s{,2004

6.o tu' B'€.i{d, 3' qfl 6. uiiE, iie' A fd 9a EddEFtu d k A qEr.d !E T{ a'tu{ dff +5 aldr fri{ F-fu e1 q.6rd E -C5rd Fe-€'d*cs' ii r{ar ra i frrir a13w l'lr{F es gv dS iEry i k i-€' d 6-d dr i ris f6_-eqEd a FJ.sd FF6tS e1f;et risrE fas d u-€d ir fiiv greare nffia'6' d f,a€elt fdd-F€'dd friuf e sitel,r{.a13rafe'd'a fc Ad #Eut 6 fric faB' g sd aax-€ad ire ew o.o i-i iis.-dd fu-Eft 1978-79 rg.s1 prtrdffi drlr' fiEafu a<i Qt a'w' 3 H rw r.F-r.d i a d ,€a E6r ro Hrit r.oga fi{ui * @ € € 6 lfe.Efur a fiE -da E-d6t* *d f& ryaE}iie ;*o a' e !q' a'o €:at firu i rrcsEreln' Ed$ryiEEi'? uor ffeln fta fuo 49rfr9 Eabo{?i& nr€-diEti eltff ffid e.drec-.-6 13 d fd,{d i fEd Ee "'e T6r E3E1 FF6i?8 {s n € aie.df *c i +a'ad friv ge ue ,0{Sdrn l'r_dM' * 4n{ aiF-+ a e-dft6H d fsd 6' iiE tsS sE tu + E8'99' 9 dfsw o'o A pa turt fiic as Dr€bfi+d' i - e a fric tilts' 6 Ef.Eeg'r '} tuft .is i,s,lr f€s EA-d'A tu:' A fd & fdm{ E}{ d6 sfuFad6 6 A EDrdrd fiic Ersuc to#d' S naE i' lrr & i{d tud € f{d. a fa S e' ffi € ,,€'s16ttd is 6'd e.;fr Ae1€ Hq dd Eii fss'dq"{d*d 'i fiiq i-<fs a .e!g EE fud 6dfr T-e' A fu rrtfr fris *x a dfu,'i e"i M 6 idjid a t€e€E ,B otdlC6Eids '3 g|{s' ad6 3 ad'q€ fsr sEte'o riq i$4t g ts d dEfird fs iidr'-der fud E+q tis El fso !-Emtt u6l ait s q 4+S {Fa sb 6 #'i d nqrs d db' s, q g Fa d -fi R{E r fii{ qs 4.a ,o{sd' ? fu qg6'l d fii$ xfltce a llEq d T<'fu 6 riA iFdri' a tu e' d+ qffi dfuffi fs atal Ri-d +d e' r'?' e6 i dt $bri 6.8 Ec'dBdts'l


fed'dqrdt

Rrft - fE{.e

af

*ad fiit'I u'Tger64' tnffi'dD{E'

e gs fgqfuir d fu ? Ec-EcEFtrdB

aiu' k* E?lftmka x-oafu;e;o

ffi ftr€fdq. urrrerdwfra *0 ,'aqnBS u6ul 9a EEee1der{ rroeg.Frd d fu}s.* i A yd Tg' €qc rii tsFuf 9f d Fd fHEJ6B nfu-En +r, fd i fii,em'sd iawl id te fu'fu4' 4sEfu<Esr g grr3-eqF3

t

aa.$Bd gd'6 'i *d E'+ ue i? ii} f, ,6fi

n

dB

ftifod g $ m' fd t ufro a'e d an e* FH.6 el r.dtd dE B.s *S d'e1al +{ d ffi 3' t-r dl xtuFE-S *it fa -gfE fuE 6'6 aa i *d fussq'AEr 4ffi HF. rr{ a d }'|.H}n'e}fr'{.r.S afiradhl, <3' rqs *$ r'd i'r Ed 5nfuwyS {sra A ffitu t a.e'ar +S ffi f€s fHe' :qE e' E?iie' q'd )aH-tt€+ gd Fd.d "1 9A' el Fifo,,r' -di E€ fus €qF +€' Eifol"' f€<Es' tfi f€-dqtqd3 a'T€.elel e"e d fue' i icer6 t v €ES€' d1i qo cr d Ar rrdA tct &is d Eifc}re o' fl' al tud FiiE t q'e,a tu <l|raritnE )rfird Fdd'" # Fd.d Aifr'rd iF d !liifq)'|' s'e?El in i ffrF 6 r'T6 6'F r-dd.S rfi riqis d $d,r' tff"#euo fiia fe utodd 3 E-4-d.9C'f -iB-ffi Alr'<d a'i ff ? tuu'o rSi efdi ao fer e' ric' {b ed'?i T6 s,i tud iiH fti} € }fu,Brfrrd8}fd8'Eqdhtt96t uE.6'€'+ ltamd f,' aE-f€irfrfdg d i'€t 'frrrq€ 6|furfl'F€lAffie'wis E dFl guir d gE Enn fffi i i'E' r ffi ,rr€E$ oEr E* q€ ar'g fus fud lite' d'ds fs q-ed as--d f€ ert6 d fdrrt'3 rr_sd. E. rId.E ffil'r a'eo fio dr a} A ffi de fe-sdz fs+r rhr feg ffi igrce'Y i # Srd 1rrrdt{*o-ai ia dl fuE 3'€ a 4'rt-1 3'€ fuc' fiia ; k ke.e o+i a'tr u 16o' d mr I rryf+il ar fs eEBd aff €'€' Ee d l,|3 rid f,{,i i aFl a'ir-n s d sl a.&d H.irdd n'uE e€ ? Ird+ d6 qd fuE ffi 6.6 ry'x 'rre|+n{s d,?'a €3 riqd 'l 3€rd ielr a.ze tud +S fa d,En i-c, f i- iid, -!|€feu UdEi liB qF3'6i F€qtE* Is 6 fds i tic i€, fa_etu9a ftre ds'i a +E f<s ,aE ,i'q d tf3{ i REA|i Ee6 EfrE ,fu ,'6i.8 qE ] a,{e qa E6 fiEo3,A €. eF ffid d fdi {d'f€rJi T€'8 *s' ieftFiffT{rlraqi-e+d$o iiF uie 3' € {q-de' fu6'F rr+d ft g,FFl+gE tsg e't{6 +€ fud aqr3 Efed Fd.d' s.fi fud'd f,' sEF EfTs i E+ffiF,Ee,ee+dq€iian Fdrit fti. "'frry efrry' a.er i't ffi q.4e 3, fiBa €s, d TdEJ d i ald rffi6'sg6'doawrd'trifud dv a Eo ia ird eE d, H ie+n H ud.d'el niai $rd ffiat-frd# qErg"{ aE6r i iEA fd !. ifurr {-dq ffi f<s },rdd$€q rnf r,rFs'sore q-d rb a 43 e' ifu'd' Ar &rs A fd iErtr EEEE€ Brr$)'n A d.ded a t r€ru3 ,nf,E' fi.o a'6 v $u fuane s+ ts5' €E 0 !B+-€A F-d' 3 ffi -e ir6' r'de'bd' tndr' ffi ffi d R.frur$ u'rd fts d +d ad fft'l frnrEl *'si t fgrEEd e HD{dfud B' *d'lfutEd+4'eE 6.0?aEferytl

'|'q'€-Jgd-trd-d3 -d6' a 3' fEEfu€ fdifr },l.qfudEs..-d.g,Dri Eiff e' Ffddarqd ar fl'feefd a.d6d S e a'u:1 fffr<'d EHre ia )ltfrdry fiE|a#at$Dil q< fi€ fu ij-e'ryfetl' i afr€fona * S fiqe3nt' $ S n ar<-io1rr fn$r 9f' 8 @ iE a eoe 6 fra lr.E6e'61, iE -a rftrE6tHEfipf fss et{plierd i rce's roei<'l'lw f €r< i'a e. Siz eF * AH rqd'E J un'iss €arq #c s elul oslrli fE$nir fr ifir"' de 3' d')Jd d '|Fs i?6 i a'T6i'{ d T6l rrtsfiidrafr{F6i Fs.dd'Eargq'f€r d9 g *ii$ udsEFrS d F6tr g a'fi{ri' fd gtr e ,fdsF.FJdd gB-licl ?Ed trd.ddq f€nrfrd'i ituut ifeat ?rfi riwl tur d $g d ii*d 3 a-ca"ee d d.,{t3i - fud +s'-iiq' ofl-3'l ?i 3-{da' Fd ti' vrd'a? s' tri:-uic arya.3ie' 3' igAlftErc'adB'e -!rdrr€'ss€' o1-S fd-gfaa'l+s Hq 3' ye d lr!-dE e ] Bk'e d fti8l ftergtw e1Qu* uo rrd 9d drit # ti.d Ei gE i f6 e iis uir fEd3' H td ih llr'\ra '?fr +J"' yd d dS E Eer fti;F36 d u'a'el r{tr € H i fiiimrdari e n& nni Hdt tffi e, fr EE ft3'l ir€ i fsd qBfiidrdfr{F6i i'o f<s i3 tre{_ge T6 s' F{d 6 i'Sc' t fd q iJ ai i€-d'fe4tffie E-'nrt Rdl 3.€' e1ta-uJs.6 ade fud €' F-g€l €.&e'n fd k tud ftefi 3,a-J, e osdS E a 4.dfud3ii* i drdf€s ii 3' dS 'rFd qat

tr


drfifr uf{at,rf er €tsr, lrrrrdrfrffiidr ugts $drI' fsd fud d ' fiia ris a k ryx a#s ffiurgac { rif,'q i fed F Ed.gfu 'id6 3 frd}'rd gfF rtBK' d I €B'rt{ ab't 3E1i}}6 tA ro-ud orro al @ e fe6'H3 3d*',|t fu d fu*-fiiv *-rew e' i* tqt

g-a-sc' e fri{ l+c.d't €eryr{e1fu-Ayqdye d as} m rrdfur iix kg rd'fa' d g{r B'ttqddil'B

n * ui t hii fi fittrn mlfuilJ'Afii' mt d,50, q ft€ €l ocl lfio'0 !(, lq4'! oo

5

fEoRad FdrJrid S fisn}trdr 6 sifun fs'6*i ul$ro rr$ a'siH-t-o] r-uxH t 5u ryr '3 d EgfEfi yftr i eq-ictd g# a ;F x'i gf-€","tu"'an' aefua'fri k ad tld ala t $iq €e'*$ f-A ii4'ti fue rd-de'A fl'eF e ffi'',t' a.s}lt a-d"J3' d rapn sl tlB a.arcn id iifJd'F {rd--dn'A

€1atJf,'d}rleulrA & ufaft-dqie {d duq'd6ddiifl timm ia fuffi ata t d yro'"i' ur-cr,l'ld'd'

gfl € Fffi Ev &'dF ii''S al r.s' *fr acor f.fir. fg ,B ffi Fa' ffi el dx 8 yqry elnritnrs'{d {d&rit 0 fdE eEd 6'6 6?t' -d6 e1d-dhsf"cd qF 6.6 rae' a fu 5o* o a'r ,re frw at yu$ eB'a1l aB 4Js', f#-tr nd i-d txtlstE 3 a fu x"qr€ }x' di dd gq} e1,nfftrd€ a.e<dnridtri gs nG'.c'h{t fus ild a-eedni dzt ffi l.EiEd9l tusydBE;rd6fi{ur{*dl'ar:'ari3 f<ii # t EsHi }'6le'4d for'r 5d* } @ a5 ni it Rt,t3 ;i 90 HS ,in.JF ftE ff srfrs d am' aca s.!i-€'frr !l-d*A gFe' 4rs {{ tut'l z. qle.fl-t[ai fe)x'sfiqur3 ut 15 6q gdri' &' S gEeB Fs,t'6ffi{ 0 7,in'l}Be fes gflE}'e ffi {a's ltFtF fsie-cs-ddeqa e' mF n a @ ao A* rb' ea -'gdel fiaI*$t rd;6 €hroydB ; ffi dz rd -€ gng r.d lf3' af FF gTe-lreeao fEfrl x'FdEd q'Tdl6e1fl'E B $dB+ u"'ird 3. fiis Fdfiiur€' ftiir ii-€ fiiur l9s2 + gqBe'E81F1l1996f€s aiE fiEur €'€ ia *oi lrd grfr rd k-s ae fl's'r flJ ai=€ffu a FE d k +i 3' go8 } },tqJ Edrn Pt3 aft€ ffitl d i-Eo ai."lr.o*S I E.3p d5 f€d E.d-d fic fd3' ff,Ed.{it aft€ fiiurd futaelt ffi6Fi!.di-da fun'F €fdht'fqd +{ Fir' frDrl 4. fuwut fiEqgf,e Indr'ffJ d.ie u*J yde i a* h gd g'g fi4uri qr-€tt'd'fss *< 6c-e'dl k dq s sii'{ iix i a'af qs gse i 9s I da-ga 5 >r'sfe'r fud u-d 1995et a ''lFs fs yds fe68'irfiiu d c *€ fl1ft6 q{tr -{d E\ie' E1l s. fid. ffe s i'EHfiEuI3rdB*s q.dfrI Et€Eset n<' 4{s frl 5d8 } ffi rrvt 3i f{s d !iz1F a rt-dfiJ uf, gE FEd € qfie'd d i'Ed.d + fF ge d aq firvl frr' gdil a €'e1*q $$ e-fi i fuE'sF5 tr+d 3 td-5 *d 6 5 ric 6. E1s'Ed'.r d rffiJ eE S Ee fi6 '€ tua'eafui turi'r dF:id rntr eF g ar"d arfu e'k 0n * p e'*a?f€' tucs.+d c€ fsaid

fufu,t'l to€i al fug ')dai E-d-d, fi1 3 gft'T EfFjl +6 lrd8 eS' d3 atg Dtqa'q'd fe-dfe-4*?1 fird fua ufiEa aE E-d}E u'g€ d ris,€d' a E E *-r 3-dna yu* € eiom eua iiat i'cd 6' an dl *rc': -166 *.*8. I{s L--------

t€tll

FEr5I

r20g:

rhrq

500g: 2500g:

rrdrJFJ

15000 -a:

(t Fs) 1oo3Ed ($) /60 &t 2253Ed ($) / 140tt 1300srFs ($) / 800t3 4ooo36ir ($) / 25oo*3

y'd"'fq'{ 1I3 'i aifiry'fi€l H Farg3 z-d-Fe" €, i''i6 ie' lrdrr'drs/3arez NationalRoad'Ghtmar Mandi, SIKH SITAIIADATTRUST25,SecondFloor,SuryaShoppinsArcade, Ludhiana(Pb') 141003 16 | fi+{ Fd.sr . .dEd, 2004


aFrdtAApi{A ftut-rtp€rdAfusq

drd {

ffi 6.r d HE ifurt ida i-€' ees'fshidHfirdfusaddg 4'uE fud'FBtj' El ud U E u'td _{aE ed q€+ } fe ? gnr€i-€{ *r 916'6 qdos (fuffifr€ rd'e) u'l{t TdE €' gq qlE g" td fes ffig tsrn iifi{rll',

fsfl dd iqcreE d YiiHa €e 'ri

gq A ;1oEel +6 sd fr{Fd ffil 6

I

t

6e€ fd e' fric' fi{s-c *E i6 qfr6l !s6' -& il g'f,q' ,B F6fir,l€ axts ffi4t !.dld raridryt e'fiic riq e fusd fu 6 +d|.f6,.J.' t'B fieodiel*.do a-eoe' ftE yd'gdFdDt'itua' *dF,{ A rA frd -d' iitu@F€ *a r.s os'€fif,' r-d fiic fg+ril A-{6' tr r:{' nss s.{$ Itntd'dt{ fl' aw.fu.fu. s d n1w e& ui'r frurqfu€'. i ffi 6 fu-dr:d'rclAtr d yo'a fua ? fir$ &d s€'e + fr{d t i t1ota e-cod gorce'e1 AEr6'ge r€naad "B c'u -de xnffiryt 6 gi6 E a dcE d ffi{J iiH ar eff giEl,ritd.ff mgs a? n'O A € fud 6fitsd +6 qdn ?B god fur€i ar& ftx er c'a iIB' ft.s ftE'fE'ri'i'e' ?l ,rs3.dfiqu{ nnq e' f{ *TA 6RiF i-d _nE f-d fiic' g fird ad fdlry ar s.€ e {q'a fs-6 }fitott fiiur 6.6 i} ie'e A *Ft i€ gE F{dffnn a EE €d'frtat' ir xaFut' fft{ d Ffa€frF e. )rrE We' -€r-ge'9o k e," f€s tu-5

*o '+ gd frir *x { aryde frw it

a

ae'H ,Edri EFiEF e-dr€ id ial ET + {a id ii'J fq €'" fdd Fd}r5'E iic Ero.d A|,E d 6 a fuTd fd{E d Fd rrxfti' tid i' ed at o' qF

+*tr tu A fq e'€'n{S ffnni ix

e' 1-d.ddryd *i' tr fri{ ffifa'rt' d tEd riFdr6i rcgH'd <co <'slrt' fud fes rtl qE frad xdhd nft &ffi fu "'r€+b feq iii'ritE€ 6d E a fd fu fE d uE&d Ers t <r3 etrt grc'er,rtfe-s€ gs' iifury'at fiic Fds's' d T{dH.61anr' e'61fud E o llh€ *ai{}e'agu ed $ua fq d ffl's e €'dE uc€€€ eB ia k€ r{rtri FdFlliq f€d d }rE3Bdnl riq e ffiI ''B qdrlde,g H.,ra{€.rg * e6zt sBl e rtdail ii.aid iB'e' ff a'{€ff gd !E xfaf, Fs f *e EfE fq ootuffifiuwe1rfifdl q€ rrddx di Sd it !id' eoaril fl4-der Al

I

l{'G ,IdrCV FqdlFbtfl FB i 6 af6f;rda fu fq {tu€rdd dq $-€-d i gFe€'A x6radA'6iidri f,Adellti 4dferr d fuTd id + fr'fo,'l.a-rfo-€

u"J} rIdE A n'c6 ig Tg a tudFJ {d d Tdt fu-dlr5 ERr-€E e soe d qdxg€iF E aiitrkot, 3fruA *a e1frs. iis r't' f,E i fuu 4rF gtl ftd EAz ilryt E fu F{$rd €a Lio ,rd fiig &{ i Erv wl <eg€,it g5'6Es ti qrdeE g fea ffis €r sa3' ft.d xOrEfgRl€d EEtrFEr38 qffi )d * rifar! f,,e.A I 949fus ualEl)'|}r+A n6f,r,l rsd rff ar s,Rq, A6 el aurJt6d)1lt-rrdr€lihidhti e' fiic 5a n* €na rnr*a oss acx i i, €ar g €rrd6,b6 ,e rla it, 9n J *ss 6 qe.dr€E? tc&E {s } fR.'s fu firdd d b-!i6 {d6 e k yd' g8id}d' e' ufuFE i'fu',r' ni ar.swi ffi Ai Feo 9x 6 fso Driuq'q ifury' fq ifel. tdrq.xA d lrd 3-d'dft@@ +dr6E d6.d r' o-d fii{ Hd nF6' .re.de-€dgs'?rd ,rtrfSd'e -d6 ft3 d)rF f,Ei a€6 aa-S Qrr}o.fu a' fs fti6 EEs i-d'r @ H fes gt6 ,nq.*nhq. 3-dd frlr-J rfi uor tfu tus 3 ,or&s dll6h e.c6i'€ rfrrq€1rit qfuerdaffi6Eds:dqdtrr6' E6r {3s B d 96'6fus re|E4'd +Sds € ys'd frd t ffi- *rrd -ds€ i' fiswfr€ ffifiidr€ 61odS frl ida T3€ fr+rd 3 t *uta e-or d q'ult'g€'d d fEq.Jd !-mF6 UF6t{'6'6 tR|{ i rnerqad ari q'x .rn ti?ftrEiirlt 0 rre.ssed-de6$ E n ii{6 e1fr, qr nfi6' @ gE t nM ; feE6 4'q3 f.ifl ffid"ti 9*6 E€'a iitre d ffirJ iix 6d Eff g'ifu s"fi m=q3at$ :id LiA-Jfu)"' ,r5 Fd d fud 6ftd i.€ A rd Fd #tF 'r€ qdn ?F tdrJ ,ru; xF ffi f ta a fdr €&Fds f<dfati e1ad-d,t] dIFH el ti€=q61 Atsr€'srs frB e' c'a' F€' fus ffery ile' ir rr8 i j'f,c-E€dr$s i'd' t€E ddE d As i alel|<sa g gonl lsa'a iF gdBle' ElF€r(illusionli-e' aeaui ES c-{ a a-J6ad }€ i EDr€fud &d rn'xfut 6-dq-6 fu uaff* rs t Te€ a'e i',r qfue'del etr g? gd ud f Fd d e' i sh i fuF fEqE 6}1{if-{' B-s'i n drdr gsE t tfu efus' e gd fEq.T46tB' iiar61Ena i ,rotq1-ar u3 9-66 fe-d€ i{6dDti T6l ,Gr6'd rt8 f{qttd EE1 ffit tai rl€rdEe.g M m el i-s asM # ftEo'Ei yrruw q:.in fao 3 fu d we 16' feo fsr ? id hfd'?i €" 5 tar e' rd'e' a a E@€ 3 Fd fes ql lip Mdggiddeo'dduEfg g-dled n'F{€re d ffi5d F,idld F e1l

6 "ord-d' }'|3 q6'6 -dA + fsEErdS €ca rxi -dd€ xtsr{EB e'B xE ieJ fi{r'lt d's' fu €€i Um' d afsrrs.dE fr|i €' ee1 *F dd A trd tud A tud -d-iE, iei yE f€ i E*-=rfd'ri q.d.€ oRe tr8 e, <es.d'FF rEwstud si€ trd H fFa adlr} H fFA

fec uio e i-*s Fd ffdtt' f,'e' u'tum arvr<.cs a QnSefa el te'en ?r gsa 6 frr }ltiefr fqd irs d B EEei detgi aE Fs R'TA € €6 Es dtudm'iEalt

Lll


F6t € FJs e1,rdF'd ?6' atd'I {d d a"r} rynr ffiai } s-a i gd6 I fdllr.rrrdfrE Ttr gss * qdx €' erB' i a fed ='a ags ni. Fq' t ie€e

d3 aB, fim d€f@{ eid lM 6 ErFeryfdpfl frEfissFr'ffifl EEd Encounter ry3 fa ryr+d ,xffi d turs TheTerrorNetwork a-ar-dF€Td, -d tur fr, 9ni ftr fur t furqfr€F n ftEE d gB T!-,ffi €E xrqfd-rml

el rb e iffid E* tu€ d tuBX f€d €e A fua'-rrFJF6 ? H6fua'r€iFd t'raee.d d 9<6r +€' dfi ad Efurrr, $n ?B r< J +i g*$ ar tuE-d'E"1

gd fd sn drr fr? fiiuriidr6'nfuri

d w'E F€ sAsd-Jtsd yq Edtsw {sd ii{ sftdt wr i vre fiurqfteF H ofiresn a fiieqlaBdfrdF a a i

il Srrtin#a leetteoConservatives eI IRE]EI ''Et }'{EnEIn)trlE:I6rA $m * h* "i* a.rar<'ee1"'uEl HfttxI fes H€tlt' fsrrrr'ftid Dr*srye. f,'rc ihh ea iiil €q'ftrrDBfde dfiibl ggri'd fuFucA'3 fije dmdi €3 t 3 nirns'" n +ro fedft-d83 iia' ye-Sad k i'i h6' e' d fiiq' ir d ael,9FSfurqfoc'd affi f, gF

rqurqks'drd €1,rdeel M'nt En'dFiFp"'€M!stui)'|,its +€ eB a E d6' tud ud ar nrdt Ei +d.ar3i frir6. f,e'i64i * rd.d' F rid )ror+d'f€s *d s.F.{e.g d f€or i,s a riq s{dr 0 ,t"E 6"6d8e1dfoa', rrdg€ riBi Tdt-fiiBfr €? ifcr ifea dftiH€ aee.6 Vc.6<*6 i dS M . qv },taro hd Eslri fr.ryd.a i i de frig *q <ddr6' 3' tu d n'ffit$ 'Jo1 fue al| ryr*a' E <€}{!r df{4' ird ii6w fTd'a dn d ftoB6"M'fl *o.s fiIars Neo Conservatived *3 EEt ''li feE i #3Ei ebn t+Dri g-ds'64t6'5 ff!|rr fuw fur qfd<.d E Fs i A FdE}| *iPr-d'd F{d' lfiiH ',n€td gs*a'd-dA @ ffi e'i{diEr ar iit iial?&e' fa${' fufds u.6 ffi fuE n'c uasE{ }fdA d fdd' ar Efio-S *q sddrFs n.6 d !d ecoeq ibd' i feir rrefree E_€d fir{ rrFd-e'" e fua *eJ dx'H d dfu Fs e.o 4'Er*f&f a's ft ,fiat$ ,il dd d.' 3' d g€ fur qfu<.rffir e i# searfus fus rd r[8,arR-e<'ed s'<6' 6 4qd +tr €' ftiq' E * io fuo ir 0 gA EFdnt e' a.i Ve.<'fec. a fu ri E, rErrrjfuetonel d'* d fud dj tu @it e19F fu' 6 tud F-e€El ?t u-qc8,s,rilr Fro,a E-efu ?riidrgfqs +€6 i-A),t3iur EB-HFJ ala i' Ed tr3, c' a 4e efurriSEg tiis fd H ufu'{r{r "r sirs ffg, fdrry i, Esfa ee id' fdl.d' fr{furi.E} H, fiqurF,A Efs}'rd'va,B iE6tJa tJd f€ d fu +Ese,,t' sdi Fb 6 *l EF + rieu qgo tde 0 rig e-dE-e€sd d3 d3 '3 riracd at r]ratgfii'a !.e6 el 'rFFd A r_TJEA rrdrd fu i dfirdryt +6 id 1iE Fdd * ff{ l]f{€'d 6 fu ffi fu{gzt el,"ti ftEs d u&:14' r{FT?td +# lb f*j}ri d6t uaE DAfurmka E fusBlackpropagandaqr at rE,{r.tfu€'d fd el En uffi 6 +icgrrfifir fsid?r&fuH s€a Fzd-€€a ya gfla +e' d{6 i f€ d lrtlrd-d'fud i fd@i E-6lnt,& wo ae $a' fu iia gd ')r"]} ffi fe€ tu4ra {digrn 6 fuE|6 ffi-n{it i a ard r<o tcor a, rrd Ela '3 dE-d.6' k ex {-sd d6d fud s8ffn t dr#r dfus EE6€.r a'!q'r dS i EFd,'rfiie frca" fug rqes '{3 fttE q.& H d rDrd-d fE-q6-fi{ai-q i'a F6r F fse }{.6hc-s'E !-g'i€ 6rd-6".d d.r6tS qerd q,sg ForE ffi d ir4 qf-e-d sd Et *{ qfT€'Ed D€Ed t6 iisl 8' ya t<e <waer$ rJr.d s6',+e '3 rFc'd ?E A dF, dF-e,+€'d tx3r]' !B rifr Es ir H Fc.d e Ea aqo ? ii EFx qeofuriree-ss"gE €oi EI.3.d d3 E6r s'f,F1+a '+ fu{ <.d 3' ria awe fta fin' adrfr H 3-g'?'rRi-rd qf{€.d t +3 e'o rt!fl Ar FdE r€x ; ffi6' rB n{sd' 6 E:d-J A}s *o as a'a o'o qfue'arisv adr eq frw ir qiFl 4fiin F,i4d dld ; d fu{ r€tE 9F e aBE6 z.F 'd fiig ffi 6 idi ga+ finafF g? f€ ar"i.J ar6 rd d ft <eonlrtt#d H € f<g'aq'easdd d e.aa rd fr xtdr Esfirs 4Yq.d' dfiisd i-d fiic' ?fit ts'_*r6, r.!ie, a, 6 d fa d.{ d dfi edfury'fdrwEdd fu_$fufu3d irs fu{ Eia 6"6ad s ,odA tFim{ €B'fq iix wl feiF €B furJ d E dlE i tar€-e'€I ffi fu€ yiitar ae<' a ad € ffi6 d sE F? + ;6 el ffi,s ar€' frd' A fu d A€6 4d ds 0'86 atJ ada i3' e' 4lib lr€funi, fr i.=a_s_geg €6 e rsr *g' ir

tr

fif{ FdrsJ . Fe.a{, 2004

I

!,r

fo,r- ? rn, duruF€rild t r${ ftB oilmk d3eu r:-*eladil $ufiio Ffrt"r'tcs '^tua€ Eltil,rfd B-d6'

g"ftd i f,dHn.oi, 66' d friul d

Fdsd+ d i,rr tr.eir funud rilr {td-<'dd ffiq f€idt feFsfuJ*'16' e' rrs J €s' f6F6' f qld iis Efds ,ri fiic fufud.nd tr rE ris a'fdse rE st eFHiis 6 friq' i e'neiis E* tF ad6' })l3'fiir{ tutrd'E 6 frtE -d-69 + tq @* go fri{ }5' f<+ e-r u'eaqa mfr i f-Ja{ 6 yEs' rr'_$e'H ur, fa_68 fiF +r d fiig +d F6rit i yd. Tda},! "a ul' O-oRf?s i' qF )1r$nEd-i € H.ffi. {s € f<d,FJE' tiJ' frl frxr rrF{€.de' 3ftiEH d.dfr J3 fuJd id '+ & ffi 3fqx etdrfs€' B' if,o.it fuEqfu<rd. 6.F!-$4t R-jri iis T< Es fu }l.{ {&ri dd qfus'" !E s riErd

aBF EIBE eq Fdd. Ar fgE

a*r 5 6*s i-e d $o ffi $E e1ew fug aii, fui sd rttr qfde's e yiBE dd ffi fes ds dr ?Au?i fi+i Eq firdDi a"a Qir*r{ e ffffis.d ir d 4 rrsq -d61 H uor fu w.:"o fto e'{i dfii} u6 tu fric' fs+ tqd mn E ufr fii6' d id tur h_etuf f='& qfue'd liq e-{drsts' ftjr e ffi 6 r:rgEr6l g tiafi del ir, BiI IEt|| rqfl5

fFd f,.deg A tei Tg' +d ic viii. u6t feF +w 6 ffi €F6 e' iut qfue'g ie ra i da' afual.ggd'FfiffurEes i, hd atra }fif{rri 9d riurqF{gq? S'.rfp,rt Fsd T_.rJd <€.e'd fuF €ff -trd' 9? g3fu,ri'al -€.dH-€d3'Ests rl?tFlfiirii t{d Es6 F-cdE !.di-fiieaft t T€fu3 aei |+ aece' fhnF6E*-r*'E *t R'a urADrrrgrd' E lnwsd' fuF tu3fiF d Enrlr'ife"r' at ris e we drf€ <-d4i tu 6. d;i d tuF g6ti ftdq c.rF.d fus dl'|i lrF.s' E E a utdrd'i€' qedr'l


ufdtigd H'fils 6 fsnref,sd'Fss einrr

ilr rf,dd tr6 m d *H e fufrfia.l1{nEr €E iil dbd4€E e,rfiriidr{i, 6g Eos+y tles'nis fu'r *dg T6rrrei fuofa fu une'll ,1"-r" ffi.oia # hg af*ad-are? ter rrir ryasgfr ry'rrEfaf * g #tu errrtaf-, a -urm r' ge 612'i 6-fi ni.ge guui.i l,ltir u.s,i d ecrir je unr T1_eEE 1t-*-8 P FT" Ttur d tud'F-rOF,rs el d Ffi Fi.H_rid,ird f.d,x3 d ti+ & At f*n a,a: VEf dmsndfus trrel atA d ir 6 H'o-€

I

d6+rffiureff tdft{ fiiurg.a.

r

sds'E a'fTE d ')ifrIJrd g lrnr-d ^ IeiIrFs(WorldHerirage, lE€E ,3 d )rIar$ 3€^xfds d WFJ Ffd €E fie 'i Drei arfer TDIJFdel F.Ed,rrd6 EiFd dS ffi.3 +d; ),Ifi{4, i tu Fd fi€, ffi€ ?'6 d-dFra.d uir i fu dfi €,itn fu fiid d iE1 ?isF6' E:r F{dd atu€ + 9d s s"€ s.d.JEdd.gi fe T6 fu ;; gid$ idfu ei{ {d dd4i T6rSd fa-cofu

*arrsfrc *fu d,i I rcq,Si-ifin uo

i fhn d Ee6'Hd-d-6 6d iix as eSn, irl't

3 F.dr3 ss a fiirnftr *o-g' +E1Fd-dAr

iHdV-eiJcMd8?3r. i,tid ,raE 3€ FfoES _rr_rFj, 4f fuEi f+e.d fur ndd friurre' mQenH. id d 9t rlsd E€'uiF d en6i * afis+S ufdH)nfrtar t{d F€.dhi, e E6 gO ffi{ ifuF.d F. r6-#J fri,r ftis, q. d€fr fiful At ffi{ *x 3' en d gq d FS d Fd Td ,r.dg;€'titll'lrren. FJ6D{fiiurSEe n-€d Ed id i ryl gEEt E_trJ Fd{a i a-dr r.r Fs i.re d d iifua +S ard fr fd drree1*r ir sds'EFfJE6 u'&n i€.d,E3 e,3=wffre d sdEd Ffds 6 edFJ+dafrFrf€ flrJ tuF nfd yfc fiiH (pfimaryRe- ? tri frQ As d_rnfrina fed afd a f sponsibility)trd:r Fd'q d d tffl Ba.s.Sfiis a1-r'A tu ry* -fi sda fd Itria-r fti6'efuFed E-flfrn6Hi A?id a.s's{s.{ EftrE3.frrf,6 e-d'dfrDd ful''d-s, a'=a;e x.o-oori ar3 Offi r.EJ fud rr'r{ el tura Fs a.Hdi. f,€r gC ffi -{ fEd E4d$ 6.d'<nn a'Edrd d€ u6l gdE'Td fude' eD'f€6.fa ry.6,nft-d.Fs gqi.{rli fitdrfe-dtuE!i6'3 d F3-d,i s gJs' fifire Fd d ,riDIJEd FFtrdrl{i ed!.d Etos rF.{ Efql 4l {F.d Eie €f6"F d fc ttfd dtrd E ,rqi 4?0ri8 e gddat F.idl'r Fn d fud' R' Fd-d, A fu iFlrfd fus S rld E 3if5 Efus e flCsq *

fii{*xe'AdfEaffia,trnaj 'd'r{EFr j iFc ryiyfi&'lEs,6 E8-d,rrdry tux riae'u qid ftfow ir 41,,ra,o =ns d!-_gmrr} {t<rca' F€fi **s iS E-€.0 Efus e' a4fE Fd q.dffId d F"6,fif' qti€ aFd + f€-d,a f,' f.d ffi iS fufJd.E,rjlta 'rd uforn rs ed ir ffnnd 3E-t+dFdd ryrle dd i{6' E'fudatJ' A F€-d €t riEs't ilei ui F+e,Ed {sd rd J Sd fr f€'fT{ &dx-trd.dn ite' Al ftiH f<f,nc' *rd ar iTel an-6EEi ir*€' 3.fr-d* fd ElrdaH elfud afd ryi i-a ryrm as' a,'{} a'n-r tJd fft€'? afi'rs +e e 6€ gd ,1i H € Eri4 ditd 6i-a fus rd refu ua'6 JirJ d rlgd fr6$r dt|d ni Fer6e' iu.E Fd.6iii ,ri FtiRzFsry,fori EfTs i Fe.erd ,rd'e at irtre T'Fs'+ r|g't€ ffi friq o'c €a € gS Eii'€'d' d 6qlE-<d€d fdafu EA rfu E.3,s,B.s€-S, E e$A '{l 6t+ Eq-e.€d e, rnrs' fuu, ir s'TJ Ftrd'd e' d a go fu{ ro,6 fre' e1 fE-de-+d'&.nd ,if,td,.ul gd rriaaFH$ tlgre' 'i xrid ridt6sr ad !i a6l fl': E{fl Eydhr3 {F6 fii{ lc'ge,Al ad EHsttliE d a'. FFls ffiura,g Edq-J 8d6 fri{ frrj-d.i[d i fun fu tua&E&* A e fr_id E. frEe<friuld,Ce, fuq Fdd "r EqEe0 fen3Tgd-€ gs'd rdsd f,' -{S f,--tr€ *ae dhi s.e?5'"' r".re' fua Tddi fu iF61dtd n fr€d }l?jfi iid' s'A tifl Fd e *i a€ iix a,f, 'a frd, d.dCa udftrfr -fi dnt fd d_rdBi{ niie frs'a' o1ftd i'r geriei uiirHffs'rd fed DrEi+ Fs* EqirdriJ -d ft-o.At fiic

geBii fii{ qdH rIj t6'lld,q 'n{d dqd 'i

ad i+di fu Fd u'3 g] frFF,J'6 FlJsa iid dl{8 dd di-dr'l

H q-€'?ftn' fss tffTF A-g}f t ga-G F€'6ei H6 nqdn rrtd,{q.et a 6.6 6"6 gi T{r{' d}rf qt,nr* riEs-€, itre e I-a' fu 6'l aB iqe 4oE d iiu"n-

tiq"aas.sel ffi era'rn'xrfu fus ffi e fuo'frtrr'fudsi uizfar+r *-d

E€ d_EllfdaHEu€t i *a a€ ur H ie.sd gE*H a n-d3 gd' d rS ra i d fh{' €r]-dUFSH6E {s a uHBd-dtq6t

Fedaftq+d.i fd rlkn-J.d qr_errg' a'Ei-e' dld; {q.6 E. rr€3d ffiur*Ed tiro fug fudid i E rrfarJ'6 Fs lrd.d.ir ra#; friu I rx'o f rr.rli fEd.ns e' gss' V"€ Ar fuR Fdqi gffi e 9d1Df

ro.es. 6?Ed;-Euo? fe-l


i-drrFdHtedr'E

fes tr3' dnd E'fu-ndry l'* frr"q a"d fl d'i tB fFd f*d, g fire€-d-d

iifowAfl'fufitFftiit' gTd'dgeFe e+r i :' fii'rir i ffinfi mfrni

,nfta6 {i3rt'd' qdqd aifA i ilild u'{ F. qretied frirr ?d'4

sds-d FFuE g iEE-€fi-d'E-3u'sdfi'fe'3

fi'6

'i F flq d Erdd fs.6 tai erf6 + ffi'fl dfi a 3' sd ffi rrtns.6+

frqi+dfr?

r,rhriFiri u ut || tl rl|lrfll lll|luilr"ll|lruu r,llqxl !q I l0r El ,4, Lr'r-arlrr' ,nx#a, au ksen J' dq-dv rriril v j'slus uEbagsFfrffrtrd biaiillfesfsatu fr"uro'sgrd dfrw il eeaqi qgidrvd'E{ ful a'firF-d-dErftn{'Ar rrrfl' €r du H'r ura-d'd nfirf,d fro-s' a'dl fuirle' ilr s] EHqd rd Fs o-E E Ei a'-fu'ea a - € f r d ' d ' T e F f d fuF€Frr16d a'ua d Yd 'dne.6t lrd"ddd lfjfr? qs'fi;d ft-d'FgAFi dS i+d refa fd finne o"ahra uge ow de ,f?')rnar ftu A uJ ri ' a fu fuF E{'q d fst6 erg3s€ k r;c' s.rd e' AE frfsDFa rrdgd gR d4'r-fil fai dl dx i fuE:d.F{}xBE6gE *H d},fl rn'Sc e-d4t 6F6r 6d Etrs d,t t{6' F+3 ifurra.deEnr sFdtffrq id 9-d,rFE6 BT' 5d'srt

fufrd'r* qE 0 s'fuat Tdi +Er tir udld gfi u"{tHd i,dFddedw fu i sdF6aie€} i-6

+ge?i?e-fiF*gC E$ ie 4*r tt.6' e d sdF6iitTdrif,cfurEd sda,"Efds d ead'Bt' F.tr€d d F& F,i' Fjd fs-dt{d'rs0F t€dri+ 33 at fuF 8.83 1ISH fodinEla}rd d,'|'Eao

nfuafleffidffis'6 n€dg.rsgr,,ffTH Mr,{Fs'6t'a€de i u5 afEqgfr d q'E 6'6 Ffas rd fua eEg D€ ,rqs.6 ics Ea1 s.d-S'|tdd66id

fursnft+e1r.+daw

n'<3rs3 i Dr'fi C fui5d.F-d'qd qg +dI

ru'uo*rc'angie Eg furf€sd sfiie ir6l fi+cii tuiq d !'|'r tus g{' i s'd3atutrd'E F<s fii{EdHea'Jtd}Iitd Td tu'3l ir E'3 tui g id g ai6 riftfi-Aed-dt s' Exrd d qadfrfd ffrF +3ffieEH'ffitta t ai *xdi-ettrffid tti i'ri -€ tu e xd-En qF CE?E *t{ d }'rde i'er€+d€'eT+{ffi *gdeESFJE€E*Ja d,E idq flgd i'i'e Al

fut+s'Fd'qu5 fuE fiii a'omicsfE r-SfuFint { iqt fEs16 fus.trsF{a'd ffi fo9 (8. eeu,na,s rra FBffic rr-dhABfEFa t ".€r fu;dd i{d.Fr fud gd' d id ieg.sErn6.s "t -ual e tu ur"rn= edr s.€ 6 rotuSifl-ds Fda ad rd ;J-i- "B "rtr,t g # +',i_ro Surveyorrn- ;;; fFsr'Asr(Archaeotogical d ir.1;,o',rg*.,fd; g; ".d€; tu frr ft""= 6 dia)efi'Esrliifiry2es"e'dt's-f-t's ;;;

,iE ndq l* H r,fl{Fq'e6ux6r'6g fud ai tu glt tifl FJ-dg ,r6,i fu{.F3 e' scfr' ts€'sE3 eo r.J,olrFd-d v.dr6d aldr'r {d fiiq *x s dd-d-AeddltuF T4 Es rrds d tuE{ i rrer6T€.s6.s ac fTE mu'e rfr { d -'i- s'FHP{6 a-tfua rd d l5oEldll3sd}r6'-g€ddfisii61d Ar yd gdw fe-d,'t'trelFs.icEtrri ldFdx te d va drra<'8en xfaonid g=ere xi i-orexriarJe'a€ iq Ede frd E*6

*€F Fd ffi fdF.d 6'6Edq3a'

EEsgsEiadEeafidST6l

d -""-*" ;.'e a tufto-{ig ge-Fa tuz a.a+* a qo'ic+ 24rdroEw6 **="rra*J-*a#*ar'eefa lfs ; feE i6 ar EB iq aq {qtfi-tu ftigtituDsF5r€ Jt * #*a J* mr r" "ri-a tu 6.sE€qgFftdryt,; ;mr tuftu,t nr r** re a rn* qE FE6 e'6e, i fa Quriaa nrqs'6'd fs'F'|-f,d'dr€d as ft$ aQt

E

fcE F€s;!l ria 6-fi tu Bfonii dq


iA TgF6rrl E}rd ai-i d hi6 d'T6 EB {_rJEd fufJd'rd EE6r e, 6'aa'ci fuoir uorlr'rre@ yrfaxs'6' d +€'rivu d r* 5 rlen i'iM fric *,{ d

)'ri *sFqErrqiqrH,d a.,rqdtL|6e, d fr hr fur h v'Fi i iB_!,* (rrrB,i )rH"S)d li" <1s.ns frr fuo J Fa FFd.Fd ris A tu firdfiiei dn q-fl{qiq

Dnrdffiirtuqxfqfod&nm H rH Ot'y e d rS Aote-gfrr fs,-i Uroe fii_rio tem-** ryfrire'e'd x?e g"d,tdfui 6 u.:dr&,r, Hcfux{rd d-d6

firFr^ml!ry ilfflrrfr trdiltInlhtlni,ri l,'.a # k l* ffidi fudft Er ru fiiqfu A1isBE{d'i{F 'rafuFd*6-frilrrfur,fu,? i utua.o^g #-n ird Gt FnAemAufuovfiivdxfruarv flddsr-fi ni.

' t

uyr6 +d't fitsd sqd{ qg -= }dl Ed'sd Ff"s fr e' Fd-d rlras'6F€ d sr€ e' 4fu,r lM

ryFs'6i.6r

s-d-d'A ,{i ufro=dfr d q'e 6.6 ''dtrJird tu{ e-T|J rri ryIlq'6fas q.dgrd$n'ddffidfErsErR +d s-d-da lrd d.s,Tre rin a

rr'51n4{d Eslfne'eua,a nftrarpc" ,rdE€'Fda-detFdg dsifr u'ridr'

fd a fd fd F+ f,' tu-dtu6 fes A€s flid i-d ffi n naq'Od )iF ed rn-sd DrJs.drf sd qFdI fuFe iiffr p xiqs Fsd.dfrrrd i f6qli EJfad *<s frid i,d ffi i Fc!'g d feF6"6a-srai uo

ris fdrdetu n gq f{d,iil_lis, ni d llt't frfore m d 6 F€ de 4,qftrr, rd d hrsl gars6,s Fd_ea? drffi i.iy ftr,{,r d )rfd.E3rf3 E fos d e3-d a,feh|'ioffifsdF*fljedfsflird,e'6,

ii6 Ht]i-dd i fu ird *H iit{ a-de"'bre fus

),GGrEd1962i

a,a+orgfea,rsgogara"B"da# gu A , o* f"" e y,io"o_ a, 5 W" i -H r.s3*d R.6t{si e,ifuq s, fui +riei-€S&-{Al #J rr* 6,,r* fear.+Ee.fe€.efud n-*at i";EH-ddtrAtt6irgriq,.l'dt{td ?rr#nl€HFB€dffi -d rd-ff ffi€ -dd 6,,,Tid-d,rt "r.';;;;nfi## fd & feEfiil'e'EfrDrqi?16' fr i rl wffit;tu [*d-";*-"ir 'flR-eE

Etud'EdBdq,sldrtd'edfrloEq tuialF*n'v'rsffia o Ed3q tul|a sd rfHi u6l fiin i fuiq d a,rs fus €Ei -' E ,.€ i fufJd'Efus fric qdHt d'J 6- d {da-di€:'AlE€ fif{Iiql-fi-dqddr

dadgaica'F{rr1d{dfqfnu iBfrrinai<e'FaixieffiaHd

fsd rrg fuw tt fra vro t-<4,

sret€tusa.d} +i gaeaguyelurao

**' tro re ?El8-r d +r€ 6d mrddid ;;;;;;##;-e" #

gf u6-ry fn qv us' d al-i id rr* F.sFs#'d lrd,se oi.r avraj,Tq

u ia *e e--a e" J"ii#;;;

dF fuo d frid r{dd H

s-co },r

dd frrrri-s+d81,dFffi 4i d

*fJmt-fltrS##H H?r$d,ifudis

Ei6,i F{ei;rh hrr

drdai fe-4y'f6Fc'd fr i :, rrrs'd,fes r*ii*tnaerrar*oadiT6r

ei-.r'n,t-+d H +sdi _rr=r'r s,a ; ; d,#'rfr", ,i#;"r#""3 .

HgHffi"iHE;g.T

3"d,fful Ettrrl frr.. FtrsF-Jrr n ,arF.d {B ffi.{ iH i +i },rnrdET riBrr6Fdgd +d q.$€E6,r,F.{ s", tii,r Frid ?,.* +€s 6 d Fd afu€,fr{Dr'fr tu, ..,{E d 3.d,fiiurFa :iq1frd'r,j rdE j (stupid andEmotional) fu,naSfrr

to-. -q d fu{ fTJ, A fu Tds.dF.f.T t

T:TTY:*1

DIuE'dfus H

dd i rd gH,,.d, d F:itdlq.rd, ii id€ r. H.6d 4d'E 3rf3Ffus i *d. :Ei F-otl?rd ii8 uarQwa.esie,ad frd ffi 4'qri^ryi fuidr'rE-3e' &n 93' it "rdrErFa d s.{S rle Dlt ftrt ,r,n_r el -tuE +uv a,ro f rffi frd A j geEn fl Fiilt4' e,FJEE diEE 3,Ffrd EEffi

+e+t'dqi-€?rii-re uea,en 6'6t-6'tuE3'lsaer 'i'€qFed qEax d q'f,'e,ie ',€

rrr.*eiw e dr=qimm.*",ft"; rrs e'fz,n' t6 ESd fiFJfuCfii{ *HO

,,rfr

fqd,}iFer{,' i dH )'lqj * 6.s 3EFE ,i

#i,o# _.aa, * ,,* t!-dEHre d,

HR'ffi##ffiffi nH:H#y."ffiT tuF 6-o"rioi-.*"

f6a6e,i tu geq*d 4-csdfri6 hn tu

F!furd6 I -d d d ''|d"6sH-Jx,fTse1 -l.d_Efr'd,i6s,o-iFd-dd6r$frrrmq ntrs rri rifr-o,cs Fs rfrirrd *e_sna e,s'r+6drte,dfili€,r araroleu t q{H lic rH,rrd gE EErriJttrdffi nEarTtdf,t€, is d,r€EB *-dtt.I3, A fu rfu erlr6E,*EE

"f", ;"r#

t

F]I{e Fd6+ qtu fi{c F&6d,€ r#dt d fu4 aftd ks fuE fA rd Td ri{ 6 lrs+f€, Egd ir xd s.s.6 ftrd d,n; i: ..uH f6r€ rd €o sdr,l|"€ EA E}r, g-dtrd3; Httrdxri tirdl{ #dry,t.

_ rF{ Fds3 . 6i,Ed, p00J ll!


lgg4 gT fi{q ffiB}rf0{ 3

6trd

fg6r€ s 3l{F Suiefiu g.d. iee#61984 g,4Ee f6 r984 rrdlario rro fricex d k xrsFa gu'se' ;Fd i ffiiry' I fdn+d.69n A 'n'II} R<_gsqEfrs ,rFs.611sds.d n'FdEg" 1x'q3 ;E elr{' fu en' d3 d €qEel ffi' oH&+8a :n'l'Ic1nt' i"6 u"sx-fd{trd3. + dtiS 8d' eiB' eg&nq{e' fuar ifu'furr at d€Ed1984 V E',e rF'rj'a fri{ *H, s.rd t€ €d 6'6 qrd Dr ff{B ufarn + iffi o-Sir i god d3 "'E rrdi' d s-d e-d' gF 6 ad ftltti, o.a1' 3 11ie's-ift is6E6 _€ f ,Ft' rffid f{d' al ?*E' E4?ffi{aJ&r'He1d'

fHc1@

od qiFecq

E.{€,''u6rrdBqSilg,€bdf6)1i'

yad *d3nd n€ 9d tft4f,€eE+ +dRE? thl a

S6

?Fas 198+i I a !E :i4 ? i €-dAfi+i eHe * fudFiael ){drE'B a dF ai u.g 3 gy Efdd-e d6l !'s fu gdd 6 f;eFins e fi:3' €'€ t fa DfiEAiffqB3 arfreftse ii6 dt €€A f€+ fiiH' g Ad fufic ?tfi fi{6 e'Fl ufird' ad fiE t ww it ix * fa? gn *€s € xia *6 €n -'CE

J $na€w ra e' go"dfunrde'tuEa €i 39' 3ufizl;e'd *:' 9stgeftrae.dnffi u-iegeo d ta tr s.ri e€ Et'fr{sl fuF nffi ! d k i-o ecs'o EH:a xi&gddfd d l$ 3 fn*=u tr ge *€6 & a ftkd'F a fen 11;FdH 3 €€e j fri€ d e ful ,3 Si ! sd'Fdr?{' fu e umt TEte6 t€E €'dalt 4+rr t H6' ^

^

^ a\-\

Rit eFIREell /,l,

[4ffi;d'gs;ffi,

roo4

tr6 t9s4 Fs s€€ di ddpri E dqH'el },lFtuft 6 fric AHryi x'Fe-€ d3i - qil fr.i€ 6,s ibf€,,i, l'|d tud ftr niq H6'El fdird fEa dF e' gu q.ecas areltt fuo fra rytro fufrom '3 *s f fi+ friq *t{ E ,trG ffia3 E3 i.{6 e r''6 6.6 ),"Ji sfd{ e' EE A a{€' 3 rrwE}'rdada fr T6 t tuF qd.61ecB + ; rrdAEt€ d fric *H 6 €Blx'){ e' E6{ +dE ffJrrt fus sqs.d' fe61Et-JiE i lo8 Bfu fss "qfu'l.| qc ?r € q.m.6 fiJd e' fiiq d3BDo{, friq f<idi s'al d 43 f/i{. El HE 'd5s iir|l Ar aE d d.@'6 ftY iE i i-6 Ha eI}B fui dtI€ftr'i d ffi 8 n'tE f,_k I 4n.r3 s'r+€i6qt lx'iJ}1lr s.€ e trd.dd'-da fii{ a{ 6 Fd +drd qdfd9dfiic&H66{afc}cd fiirrs iici d6, €E' fri{ At{ El fed is

fi€ a x.o€ n'fe t' fu eEFs fu

d l|iifii"r' 69 4ao ew *el cfi it Ei6 i9 fri{ a,{ I Drnrd)'liniforI3' e1 gd.6 A qd f 'l€'Et s'i ;3' fd'd d 3.-J' i )iar A fS, rrd {-{lffed fen furi'3 dF €'slllri r€'Et €3' ffi rirs-ynrd ? <F d o' flm aFarrt lrdF :qF. - qftA i6 4d fiie.s i frnn t ir6i fus "frd qt q' a *dI 6dhi, fiic d,l' d tlii dtd, a'N


d dz rod, EEor 3 liturn '3 !m{ e'ArqdlF + ar€lx&ri 6ac m-ad xBH - 3rdhrld,FddF z€taw, tit6 Ft6, ff?.a.*r. vdB, tiE grrJ, trtrfi6 gn, qsx e'n n'r*d fid fri{ ftidhi t

6 d *at t e'e' fjs' 3 fi{uie' f,'d

Xrd0-dnr6 ild6I 8-d6r f, Fffi Er

adrNl frierira'E6'aT'funr fuc13 a3$d'H6 s.€l xti'r" h nrEF e.ogd B. T*il €fr|,|i' e, r. ftgr gol,rriFs firfdD|3 g e.rf€.{d6 irftr'f i € ;rffi

fudxdrli

"'Td' Hq6 e'foll. I

fri{ a3&1|'x e ric iE14te' e'o € €o ?ri.d fitu, di tuE+ +q&ir 6 afr{mFdii*ddfii{}E+eF&i+qFQt erd-nnmr ?'s1rEd'x' #$ '3 sfu fu68< wl rade qftr€ ?rd ltsgd dd

gs'rSng,sB n F ir8e-rEetufesgd'tsi'fti3' wnaE fiir +a.Js?iiiili$ rr'{g+ FdaTi'f,'dEir e 4'iieH.€na06

afad qdls rfu

fu{6t 3d

6 frict e'

ifeld, Ett ei s-€ e Ekd.Ffu€ fud qftrd <'" fu,c a-d:l'", fd, ?tE1s 'B qfr FE la fri{ &{ e 4aEBrx6 i ued eqfu4'fr fd uardsiEzr d friH' fF-dd qid-c e't f,jgln' i.Fdd

Eid i

EsEd rlt3 ir i o'af e1 ffrot-*oe a.o ffit| *H '3 'dnt6 €furfr,,td' *d ,rd,j'd *St fud trfoF *d' fr # 'lrr€rei grdB

tus frnn ; .rrmd ffi-!,."r' dB'',rnrd{.1 gd ?d frr E + €.ir gv3 frici d fut El fu ir{ d 4Err } fs 6'n 8-dE ed 9o i-a m i an rrtnrelFrs d frnn "i* 8d,|t dep dd mr qia fe ala Hglar* u'ud a'a:r s I€'Td' at3., lfs fu t d6n f<s 916' d fr6-s.€6' 3 )*€d trrrs' {EF irlr Fs 56 Ed dr qtle €' 68 @ifFqais fd-oEli b 6 E€ if aqr.1fef5d'E q'o g ffu fu{ Ee€ ,E fsd )'fot| ;rd' scfury flr ullrcl EF fu|d fiir ff fud k rEl.3rdyfu xr _'gir! q' F6 3 Fc-d' d -{{dfe4' t6 rrq: fl[r6' fsd ?E-'drt t6 e, +dr rsfuhti fsd6' de d FH xtu_EE df +4r fu el'xi drB€ id4t afi-c.A fu i fuE 6n 6 rS gs'd F#r gdi5ti e'a1fd-d"'d, fri6 ffi fr_d'qiir,{ Ed qd Fdard lfrH f<s uf{r{ ydfir4. +dr f;z i de iqe

q6l

*dt-dfFrS 6 8 e1ry'H.dd'ffi +6 ydDrer 5E d E.o€ rrf€'rr, cq a-da fiic <qd Eddrfusr f+it fs Hqr t uF 'f s?aDtff fiigrffi # # 0 ffic' =n' qE eiq 3 -dd.,t €, F'o{€, dfi as6. fir4,, if,E d frnn } 4'E *$ f,' E{el dr fiid d 4..'-86 ry3 ffiJ 3 nw am fa-Sereo ew fric f-r€'E n tu n_dhi t fid e1'd' alfitntf€d -die' 3' {dd gv +s dell iF a o'dH'ebn ril Ef J d6 Tfr,|t ?+$4r6 6' F{r E rB nnl-Afuir€r * ,ex&f€ a-e; *x f ed als gd -'ed uel ir fud rd ds 9F Fld ft€ €nrfdrt ffr'fiiedE€ EFdsS qg +drEd.€ qdH fr B fitg fq{ feF<q dl|-€ €fFrt ii '|'B"d 6!l, Hr6 fqqs. '+ r{F{d! ruM fF€€f?'|' frr fi6ffi dl)it q-dt{d f€+fr 3"dt fte 'fq'qt-dq?d " e' a fuq.<' ad nitai s6, €? mG lsi 3 f3-€ E rii Eq'-€Ew1 ud ts ] qnr€r 'a.ril--d}i yd E-its 6.s a-d rdryi od fuF ii fu )dq} qox ? iifiras

tiE0datu-d

tie d r.d atu

s€ fd frnn6 +d'n_96 3 frnn€1 n affisa' 81,da uqdli rr.ogFJa rcv ! n-fru'$ef* fr-tu te4z+ f<s fed a'36 + !+d' aFd'ci 4 o+€ a'ae d anrd q"o,t€s efd lrdryt F6, -fi ii-3' f i{o'r g} 3E ftd fit=e).t' 0 trd€a 8ai fifi{a38 'Hnfisafus EliiFc,'l'rl-e'r'dd6 <A EdfE e.6 ftt3' ffnnft-dqiix -d e<tryt!.drer<'€l3'dt B'tdsS ag dfris frir,{f,l g k o'fd4' er rreei <.F ifury' A, fii frni' feg'q nfu,,r fl.das3 rafu',i' ife,|' i'F-fiB dtda,tqaA-€ffi6glra_'gE

el ii ffi f€s iiir A _q{t'ar fuftln i<dtu ffi tu6Qt'ae.ole 6!l ,A fric ft6e"s'6 Etzr€s E1 fr! g.€' et.gd iix 6rdrfu

ir6t

6€Ed1984fus ig fiic 6&)|'}{ 6 t 9E l,sd 6E *6 a efi{r{' ie filn fuv tffi <# eo oeus o€ 3 $a t a'4Di 9: s'&g.es *J Fdrryf, s' El|3ds Rr{sfur 4' f,.e'ar fud €!ffi 3 'ffi srd3 ers' Fdtr3 ?€ 6 i ffi4i d H.d dE d'd-6fekd,F fu€ f;rd ggr kd€'s EE-eEg Eqi' fud-fia iitr Tfu d6 i EF fiicl fu * e|B's iiH A *J' ar gn er dDrtuo UFd' es ,€€ <.dnt qdt$rd€ 9F e15{r'6 g.dq'd' t qE 6rd<'Fery ire' a i gd q'ifii{k{€l3igffidd-ds'd F dH>E e' fud ya #e' A, gE f a tdl3-e5difrFi.ATeAr Es 6'ir[3 d'R 'i ,iidri.#€n' d] drgry6td.{di U-d'sei{s f€d ADitlrdnt fe-s€}d 6i f€d n€ fr.d ft3rrli'EB'Sfrri' fdod' fh{' €' fumdE:d-J frrr€' x'rB d€' a, <ti' si:d A' faii6 furr,{e. q€'a' tl fun xise_rrc;uza-'ax{ fekd'F fu€ F.t€' frnnrd DrFdH Erd A, 3 fd 4 -'CE €'dli{t d-Snt EE + FF fri{ 'I{€ a ,&{: f<idrn e' ud tq } Ia.ss' as rgd Fd Efud.F? gd us 16 i'fii{i t 4.'rE i'e e' qfun'x aoe€? oo i feE g 0-e'ie q-ridnt+ +t6 m-e'ge T6r fu-dfeE-d.Ea q{ q6 d6 fr{i f/iv g €a|"{€ar"da ,|'t| it q6 fa iF E ,t'€ ase_C€ t fu e e' gt$Hl", 6'_CE d Tddryt dt$bi a-dFdEd',l'

0cE


e' fuo riu ffa{'? fa gsd frcs dE ar61gd a, 3 yo'cl a-€t{€ ar6'fsd z,Fd q.-q' a B'Hb{' ftDr al

;n 84+ a€w 84t f€fud'Efu e fri{ eH6 k E ao g€'6*3' A,

f H + tudF?, ft}rn el dc ridE d

*deA eA*Htfra,{trd 3 da' el ,tr€E g g8s -d?t €t ria i gv

fric n gr# Ets'fri{ tr i fu6Eeitel u'€.r @ f,' €-SA 90 tuF*6i,Fe '.f,sdft-dgA €E ? rdE ar tuRfer

ar0[im1mrrulililillfl0 ililI mE1Sib'|J 3 mrdt'e q rcct ii{6 eriiu fuFfua,ArqdE-Jt fd M

uF * r{'t,lf€rrtfidsfurdfe-dfis's

e lr"rrid +F6dfo'r'fl,a3 ri*6 dE qff xi# f,.€tftF fufgd'Etr+B d Eg3 Ed 'ee D fiv' i EEs E€ gd-*€',idns6qE tSi39! fs{ i-€-€trd rr*rs i a€ ar fu d ,rfiEnE€'A f<s finn d i-e e fiitn

f;Eq'3se dfd Fde T6, 3 d fiiq' 3 ti'6j|i e1rE{ frd g€' -da ff,g Ee1 t? M Ee E€'6'e ir€'Eyd ris} 6S tr di, fuE Ei ir6, f* nu ot ao, fu I ,* troe e|s dA o6r EE @1 fe.d.6'fuf-d'u e trd fforn '3 rif-3 i6rt )rH dd!.drit t {flls d4t )'€E e'd4t rn-f,l'|ta io-df€nt'i gd.d6'iAd., ftx+$o,|'tJtof{+!qme3*o Fglir FEI

dd in66€qo l98a i fii{ d3&ael a +firn 6 Ef,.€'@€ d "tl s"d-i !--dr€tqS' id fu6F-efi{.r5 d, feo 'qDr-ao.el'qe q-as lrdEl i E'd it 'o{-an'€f tuF i di u'Td s+fi F"d'i eE d € i'g T6 firdd g fri{ f€q€? a x6' Sni # i sd'fd',f A; dfi 116 cinnr bdrn tutFsldtlidlg1ai EU uq} ss,erd'nt fto q' i ndryi eSDi fiie' elnt go drf g={s.d.'€ rfi mr mbir ffid €irli ardtnfsd aH +'di Srn d lid f,.d d3 fu A'ri smq'elfry9"rt i d& * rdt 9uaB eHd})li gsa'A'rt e' fis fra iB fd-d-e's rr'_fri r@{is d d, d} f ic} it6'l i4fdi g-FArf€ fe6F.er'3'rrtfatd' d fe-dud" a t f<d fu 3'€' + 'u.€rd' H-djr hrn i{6 E{e' ffird ofur€€ + 3 a !r€ sd fliq aH e' g i{6 B xshd -d?rrC friS ffi x6i rrs dihi o6r dt fiiq, 6 fu erffi srd-sri id furq.d fl{s Fd-€' A fird-jl}'tifrnn el|'lt {ds'6rit 6's fr{d wr.e1J a"*e fuo yaxai nd oo fu fiic rd'FH tE, *x 16 f ee sdi a

E fFiu Fdr€

. d€gd, 2oo4

il||l || fll

d da Fd ?idl]nrr4rit€t qt Hq 4E_r

ilffint tal'?ft?rqqg * irfr d *N i r*ae i6 *r ii a6] P'i ffii U u'rri anatye'e'd eesEi uotfu ftbl fts 6s1e-tdrrl'd iF A EFq.61 tf€u' fiic -s&m{ ir End E a dfu a€ qrr o-4as fsd i k iE "1 d'iq'?i

F*J r08Ftu fqdifrrr fi{v ? €tuDr -tl-dfri{ *H 6 anrd f,s E€E I 7xnE frqg' t wr;r'd ,ic-cEl fts €at.l Al Tdq fiiqtt €astfr iEBlr.siFFt 20Er' fuF +drd+ Ere &{ } i gda fufiE fJiE+Ete€tfi'r&id e' fg#'d *J' a, {d gE gF e6 fufi€ Ffo-dT6? fir{i q.nxaed o,ax ffnl rioee' r&Emqfue'Hkam qd u6fr ir lro.sH" fi-uoe'r a.s#e atrd 0 tud &H ric } d fcrdd ir?t a zoFrri Tdtr3Bfiict 6r|tad ffe6Fr.€1 fu a da., fu d',rt rb il ft68'E *i 3' fiirn es s6'-g€E1 s€.c a At q'T€n qiF '{'16' Fdd d6? {S ffi qd u"ri' da fu' R"€tT6l fuE,rri ed ! d'€' d& u6! 4* frEd n tud A fa glg Efds'6 i ?n i' tif, qifr fri{ *H i qd'Fdryt f s"d-S q'er fiid e* Eot{dEe1e.e * €drd a.&6 i -€s fu€ u' ?-d Ar fuE ? tfo.' .' re frja' I &-ge c' fud'ir a,*lt Ee A tric, e sx'E Et' iifou' A fri{ *,{ 'i e'n dfu i 6EE|fr Tf,d ] Le'ei fF sHfr €"'rcE E3nrii6ni wl sFelhttFrdd UfiiF fei ss Ei ir6l fuF 3H.* 0 +r "A at'ffird f t€' i-eff i'l'| ofstisd E Fds'i irHB o#s1 € fa.s ? fric ,tEr a gn omfud6' ff ui f*i e. fiq 6t3B-,|.H ri3 e' fu.d T6, ffEF!'i,?b 6 €c'_e€ d3lai e. frtfd ar wl s'f,rr i rJB Drg6fted ld * r13 fi-'6tf€ F}r6 f€s f{d. a tu 'fiul a 6 * E d1 9 8 4 +Aageiiaee -de fta sd,a fric e,{ e 4'g } ds Eff{e g3 r.d' + ae itd'r {fird fArA g rflrd fr&e'<d 3 affi tE ire fefi.s d *dr t B a i6 iA q6r o's' tu 9F ge rif,'s t fii{ tu <* 3' *s' ij} t, @ 6 feEad e' fii+ €.?Ei tu 'xfiaa qd ii'J fuE rf6 e' E"€ ? fa ,Ii EF ffi + arfran sn ii6 Ea sd-s'eH' fiict 6 eel f6|.a dtr fi{E EF|'rffrd' !o unrd *x e' =u'n'ive ES 3xEstd itd irtd dd f,'a aes !2 "fii fi6 ea€a n rq'w fTs ar{6 ir6r 9E Et' +i ,rre1 friq, t€B r'eq_d 1984 fud 0 ed,,_d Ar *H?t fu? gtr* t*#rarae' lH-'tud fii{ e'q'acd i 3 ffiel rd.61tunr de'fe," t, gi 39' 9E 0 g€ qJ feF rE d if;s6ra f 4fi'lrt e' € +J' &H4'q* ii a fu6F.e8E rE] ifigF qia yeo' d i.s tt B.dd €'t €R fi{sl *€'?tfqr fiird dS +e1,€a f€d g fea nnsold f 4 ffr i-o ees'o'rxr ufiBA<€l} e' f3nr +dE d t€'At i ',re Ax { fean'a d rq n :ria g{6 fts d iS 3 fii}'r€lj At qc sd'e + E gFe"Sdt 3 tE6-gbrdnt er Eirl€r 6tir6, *<1, & i fufJd,Fe EE rrfdHFJ 'e tr ri* q-gAf,Fefiqqfr €' aq6 h d] i sd'Fdr{ie <€€ } fiiq-€d 3 firry. '! a.a w* on' $tc3 gd _rfF[ u6'6 fuF e tFd' Tt-e' g 4'9ede'61'rttft*'d' gFJn" 7,nri ge ,tF:t ltirgr' Er ma11q a l{d Fs eEE€ dr zqq sdE ird. a :. finn f# x-aifir fift+ dryi E6e'" .s'H 3 DEAa Te'fieB''i riE e' Ee-d'3 ft-d' Al () fukd'E €1,ri{,|.e 6 a'E}r icfu'|t frfut


frfr ttrd *s s €16d fsdrFfr iedr "nfr3 ooiidtr.t-e'g Fdrddm fut fu €r'-f0DBFd dfA?Uu-n' 881

dfr roftstu ? usmrn*e'oFft!'6t€d rft * *" f<t ar'?otr q f i " M refr96'e'rororcnill dtd)tii dd fl d brnnmmw'DB argwJ 'rErs3FJFfds€? b[i3ur6dfuryfleffl ia <'dft-ou'e6nflu i ffi Asdi lrBaOrREnfesrrrrrstrre'ngozaedt snd -J A Dfl-frdr

firA q1P d H'-FH fua rs' ',{'Lre1 fu Ees Ffoq fil.8 e H d JdBddl a3s d ih; fs.rs l.€-e's] t-d-JriE gon *e sd rai-o d !'E 6 8c.{6 sg ed a:.g a6 x'e d lfd.6 Et3-dEE fs$ i'd fltBe 8e *a Ad {d6 ed a-JF o?-tftJ x'e fud si un w ,frsdqA SA r#d E] 5 fei qt d fe 'd'FeDr E-ri-d t 4f, f;si EB"anEl E' qen'$ f$"r €int xrd' )lFtd d E€E d fr.S.4'9. &d6 edd€ dd e ts a: o1ii<r.r fr m$.ud d qfehfie qfuX qi s'e1 uF n fud r"eiflwr fauqo Tdi fiFe' ',€rB fs iE fud' aF €'sl ue'E, 8' SEl {di-d ed Hq eg e'!ff i fdrd.?r ffrBAfisdTfuE€6 eF ef+elF6 fiCurdF "1 e'41ga€ -'96€' €e' t € ffJ' 3' aEs'fu{5 ?} fgfu i fua arfoxare.qs'{ad Eofts{ ffi4 gow w i ased 6.g ati at9 )itadl Ad n$ri sq-€dDif,'afrlri fd a'd -dE a gq-iu<*6 Fr A'6 F d *sl el .E i f,edil *d6 a rr€'rB f€s -J6 aE 6.6 E1i[5i fsd3ok.'fiiureluffi '3 g-S e' d o'a }s o6*ea d rynra.E d' iiu d.r iJ a lre d i€:fi a gd Affd +d tun € f ffi6 Td ellre g|i-deB fus"at6 dr€ itfi Flell 3"dsd fol' fdw ry3 sd efesdq'gfritl 96 ufu E1s1 fr e. aE Eld?,s.dg ,€'F1 l|-d rf,B-rd a ffi € 39' Fi fud' !A d if fi.s i-d6 d !E d el c'qd €E e's' sd'fd"i + )nfird'd -d fuo' a ,€ Ea6i 6'6- lt# + € H sq d i'adrt fiic' 6's ? ffi6 da r& +3. fl' Ed-e'tgO' a ,'ler|g 0 fifir'ruizffi us6'ete1n T€F1sFdSA 9E f{s Dtf€-d' r'o ge ofuu€ i <c r+ i llro wti FrflqJFi r€.d'eH8 fr4'EJ + qir3 qv rff nd i rnrs i? u? rcd i E,,E fd8 d6 t ii6 ad a tif,'s d 0 de uer Fan'Llfiq'd Erdsl€? eA iiF f<s ni A a fiis iat sdBi n*€B a|ed' r.J' iid' afo fud' al d A EF. DA aled. d €61 'tfu,n43 el sd{ e.F iar a'q"EaH fug e.daE FHri d iiei Ar Ees Efuq d tr.8 {$ fq lrd6 dfi lid fi+d ih,r.Fl sd-d' fus r'rye fud arq d + ido d fr.S.ry'd. dhd qEdrtrdr&fu6 Efe }fl-S,1r ELis' sqS s.s, u.esli-a, uel? tu $A Fdid+{ t g€ E + *el t€' at'uel n'S raS 'qB rne'os' nrersn d ar3 ia' EeF FfuE e fias rffir '3 aHtrd-{6 6f E Fst rrd H i'Sa1 Fd-daq i-d fEq'-d Bi{ *H 6 gE-ar€ {dda F ffirn nd.d .€d fJrd'q f€d 9f. e i fircB ffi,Ed ricE td3 9f 6 ja ll'i rrdtlE fiqr'{+ I a 4-de(51 4? e.6* ra+* 6 w' a + € e14t a'-fu el ud d t 9€ 4-d, iits1}1ii B.dfr)nt €B f{6' e.f,q'e1+ B a i-61,|riid ,ind aFds ad dB ft' dbd *fu Ed' d a.ed dce T?t,€ ry al sd r'-ge' a d{€ riiis ad iElr f.d.u'g. u€'F e ;r I s,TS,€.d €'e e},ti Te'H e' rfs, * H riE i e6 Drffi. fid fqs ih fuF fs€ fus xg i' qfu6r i €o g. ul- tuo uft ",iE gu ftt utu q'i ffi rini* t-A*t i'eo"'+" ei 816.rl'9. d ge'(rf,6d €t s'TJ el !redi',f rB ud.d' Eg3' ni 06 fu garg' d-d ga a a<'o ds-iia fuu i* g,ifr erB'd 4fir-i iix ad dd ar] em'd ? a<ge a1d mfo *e e' fi.aLud. i, 9d d eid tod ? ealF 6 aF fituE a ffrE + EtF" ri*J 6{€ u.t fa gd €'s€ €dI Ffi i+d'r Bv edidiEdM ff '1l3dd Fdi-d*s fdii tu6 E'esnd i dqi Feg'qdtra e't H 6 +€dfr4t,f€-ddre.d'et frd'd tadfr )'a a ont qi'-ed }xi ir$ aH a l|r8r-rlr HE6-€' s'rjd at cEg fiiq sfud et *6 tf,d-d,E"'6 d dq iFd' g? }ltfff,}}fiEsls d6 lidE u'gd '€'ru:fJEd' i'a x'EE lffr -TB.d'fiicM E Dr"JdfuE u3 dfritd q66 -dd e.B +E 6t' ii3 ,teatl dd Fdi-dad d tfdDr' ryi !:{s Et ai i9 fric B-i|<'6 fE* 3rtJ Ffrs rd tu 9f' d grdtl.s,{' H'ntu1r tis flo-€.dE Fds.6fud fA iil d f f l ' E l r t u F q e f t i 3 t u g 8 u t u F € atus rir*s g6 e' !ri€' E i ys'd Lro'fiH 'rnj.d feE E<€' td {Ed a.r 66 al:it t' Ua'sM fus rrsH ad fC3 f,.6t fis' r+dfl f6d rEo Efds i ?6e6 !-et 9d e'nq'a reirit w,'r6 fr.S.u"el.)'d i-da$rd eiifrl'rti ttfqa,d rf5-Eit, rii.s g tfrS JE ar6 i 6' aE H EfrE s}fJ €? Dnisq.6 iiF{hr f,€drl riR.EE€ fe-d!rd' rjird"{ e e il' sn s.€I' Efus fud gJ' s€ tsa rlq'6tq5s, se6 x'tu8 Y ffi *scr i q6| hE si{s +i.r|' fu t flB.deDo{6 ?rd, e-qq'd r€ Dr.r€ l'rFg +dreE fu id firJ fur d& q56 fEs' qfioi€.d)?rrerd4i ae fiSt'ric'€ g Eirq'g fu' a r6€a rA a'&6 !' d'F d.fi € lffi fus },|nr6.f€F€,Elilz 4d6&l f,.e', {".s f€s fufear.sd# oB eB fi{Ear ti-Sry E.s €&' fritu}t' f,'ear

xfdea ffut

tr


'3 tcolnaa fd:' s€ ua fr.S.ry'elE fe6 d fEF *F ks ar$*rc t f;€E d i'$ada't u'egrqt'FE fifurytso'a' frr ftlt"' i, Alrr1a*A na 9E d ii6'3 d 6-s FrA rrr3gu d'Bd fu xFq_yr6aFFtu al f€.cl+ z€gdx Ftrsdri'aElDt' flU &ifitrttE afstifr n trd €e oer t'iT'e'sass eF iEs Fd' d q'rE ddfe,|iodira a ?tr*adai

llfl

l l f ll lt l

dlelftr qd EtTFdl li]:I fEi l lq9l

t t i | | i l r t I u | | | | r i l|

tl

gdBd )tt 5E| ftlhtitTFur TF r0 [c rr d EEfildDf0lfilEl dEgtl {dl

dbi feq'ii n-em 9n6 rilrx affitnn rd6erDir? fuv l|e u'uaaFFx"{ " rc' # a'eon'dd ar $ il.S.ud. euftui aaHllri ndarrfuni fu rde're'el id *xs FS ir fH6'k :h i-afurr nj fr.d.r"d.i rl'# B b 1999d fumn<d uaaqxicu )offi ?, ?ifi Td? ae.E 906 idd,'il dfi tuiran fsStuB'Argb fiqur 6 aESg fr.f.Dd. 3 +d tiifrx{t aEog.dd aiofrrnira i fu rye,wi€? yfi 3g rufos'frwirB'dfalr'irqeot

tz+ fri6 ydSrd Tdldi, ftFe reno drfod+ fs{ uvE" i eia5drA o'el+{a fud Errsrdrrird' f€ dA 3. fu F{ E[5 90' d fed.,@'d d ial firtri )'le.F }|iF 116 rdi-d +d e aE fgr Ee'g ad {d a gi ue.E i qs En qfu fe-dgdx f&' Et fd frd.sl a Fd frit{ irq.6 Bd Bce€ff4urric' g

fuig' dfury'iturn'

g€ effir fiiul u'ua }ru' 1-e'ieu'i a'een"d n rh

Fg d at+ forn frr E ts6.s' i rie-drf{d d fCsl fus ig 6€qd l98a a €&d'H ! i'fu arr iB <$i 6 i'{Fer{tfqd .fi6 e'n? 6'F -d B' Fd A fu S6 iai-d +d €' ry"d d i aJ6 aEfq€ ett' 3 f€dr'?rS iedr't i dE 6 'rE F 43 a'=# d rEl 4dtE as* dJ6 -d6 a iF e'tIoHE i-, tl-r dtr€ d iel ad* arc' +€, € ae ei fu* -qk ,.dFd E ftqs"d ad6 fr{l'|' 3' SEl 6 tudrv ada Bs xfrffi g 9F + +s' fri{ feid tfrryi 6 m i fej a'dl s'TS D€.€i el & d i @tu ia da' iie n*o ir ] fd-Ftu@ ,'J3's.dS irimnt friq' d tua td-dtd i eF iis' iiE i rd a'd6 fud gfuF q€.erded i3 -fi fr{6 Ede'l rcm$fu+rr{Stu6F-d-€a3' tf,.q el !'9 e-d-a er 4 sd'M + ad rdrri H n Eqfrry3'tldiEfiiq Ee6 &fi3asc an tse Q eis fiffur g Ucr$ fui d se feo 90 d Ee6d 5 ai d$ mi-q *c e' fifur"rdffi !'s.j fa$ r& firo r*€r faEHq * n'6' + All.d f€'qq'"' ii{tr <,fur, 6 d€a dc-c Fs€+Gd&i.etfrrarirFa.sffiq eeo ErF € ie1 dEE dfr gdE{'l gd & t{d d yd liqd t f,' f€d 8r' FH'S i g " * i n R q F " r ' s i E E e'Affi A fr.dDlr1. ss' cd al s'TJ el Iurd}t aF d d Eg i'ar i d* d =d-ai3 u' dF{ i-dr' },r] gd d iTd d rs'F#r AIeea fiic cE-d-i' g'g e#r fift,{n fle s' +d riql -*d q' Eil f,'d al E-d' n a U-J{ir'q t U-a6d DflrEt aF d E|€Edasfuf ffrE&aw xiw 1999d dd{d l]-d'EfdEfu r'e6Elii I $ix ric ri-d ? g'{ fes fld 4iir ad fea gar tJ3' f fd m.S.u.$. aE t ++{E fu €.Efiiul Etds s"6 TsdB iEAr o r.d-{ ?0043d tEe 6fr 3' qf' 6 iH.€ frir'f 6 fl+e.dA l,lsA * uga m 9i

, 2004

€? dFg f,' sA tl?b fqs *a' alEo iia aE u6fuqqaEEBd 30 q'6 +d s6'fu)'|l flr xt€r ar }fi.d.rrd. e' iiH dr6 e' fsi' d utc' +dra tu firF * x.d p€ iq rcir drf4 u€. gF 1?3frr 400-500 aErd fuq d f,'e d6r d drerdgBEie6' C-.d"o iar $sl ddi-d+d n xD{&fsd ff on aeo ya:fe e EtiFe rrJaa d ffi acd icott ae<' e #Jd E -'e€'


xB qr{dgq L[-dqrlg frt >ECe.

sf,fqrftYgfltr fri{ ilHd # H'rd rynd,d'fis6dutsd A i xeze +€il 6'+E9? frtd

I

6#r frA q'd6rmtit H'd d rdq€b tip '1tr6 3tct nfu' u.e'e? rlB fi 3ls' t ft-e,o b{d€ d6| gd fdn +d d'fied titrq'?t{$ fiik<,oaf xx} nit i H'r* €1fuFa'ffi r'H€l 6 tiit fp* a€ v fiic k {{fr AHun +ss Fa 3'SdE, &ffr,g, u'axa'!u-*x irfir afrod m'd *e1Te'A tidar -ff, fE t yarran a* 93 i * F s gF e* t ek sddr'6 lad 'd* -s'Etre1 -{f3. i 1a *+r dl e* ti{ fse6'E e"rtd 't ryfor,r fd_Cfuc'E et E6 € ef.|!lg o'c fird ?r fuo rJ xire"{es u.ce' fuerEta fiirrgsrda'fur g ffiq' tr gt-gifiie fiiu{ fi E 'ffi' frDfl fu + sE-3 du lEt &'d' fi-{d efcErg 6.6 lts {'r Y.d €14.f,d g kfu rd rhrard geror fEai*or *e EtEsa6n F6 6d fiqfu atg'r i . fqu tus, ft-{ HF6rfuF VRre' gsd '"'Fd{rg" s8e 6td EHfst|r'fle 3' 6 rb l's Eifrr3a d fri{ ErS &ie feF g ,EE nlm.dq€' gE i.e' it i-s6 nrs rnd rrfie rB i{i!E qEl dfetr -16 E d fudlr€' rJ3 EEHE fFF e' d{ Ee u6?fua.fird fuO'fu ffF-do-qirfi ic fl A 'tx,E € ?d_rrd nA r€rrd el fu a? d'dd f:{s' i' erd' les 'd Oq"FRt +€ fi i' '!r{rd" rfiiF tu rF{ s Ae? f€-dft' a €f@-E9f' e gg it meo frr fi& f€s E J qtuF tu iig r gg Ffuqtl * e'f{, f€Er.e',8 fii€i g ?rrr rea d *-J A fu u"r'e ai d eFE&;attrrcl !'d e. eB' Etur qr3-dr3 ffq

Etn€fii{d d a?d E-dfsffi d t, A{ d t, E et1,rsd a? Aelllb

ffi f,' qrdfrErtil-sdi fq?r'g9 F{3r ydt'|t 4d6 e A,{ it &frrr3 ?r& f€'l *er €tF&{ d t Fe ir lHtr*€E triz frss f,t c.gfrrds'*€"a. i'& irfl e Ez'f Ei dut *H e1 TE-Ss€ €6at f€eE.€. 0'lh ftff f,e 3 fii{ e#{E &l uar 9o feiF.€' qfi f6ird, Es.el iar: a'9 s'E; iairc Fo-e'; ui.ok i5B.e'd ''ti Eufod Yf€-Jd;d.fr&Jc 'a-d'-9F Ts,fu rftic' (kd)r r€ttur 'ftfr gd !A ifr fss a,u6ttd + ,t'ad r' r!gri3' ririFJ' d f<iF3 t frit e Vfdrk &+ +dr?t'r'l|Hr€ d & ar ftF *ec f€s Fab e n+d'i gcifuF5el& wBddt ir id t699 rH fsd 't'F" a'farx fattl1',gg iff€e frit'r f e sds.d 44 *6qFr A u't.raais 'B ?rdM' f€-d trqw a, !E n'fsEI 't'T€ a' l{'|d'

yrsE 'd4rd },|.i.d, f<Fr{.e }rl

isrt{€-J' i *td feH-€'t@rg-+ e-e' at r'd d zrs.d er f€q k afla"€ ,rFs, €. i.€ ja ilor3 _&l }'l _,cffirn €d rae i sd A.dF d+ a, SEf,e s' d H'|!{ ,i're A fr_efuffi{, srmq' eoF + x'6a T6, 9F ? "EiriEl u6, tuEdEdDt.ddtrre'di' '5,|'qH' d'fieJc 4'Ed e }'Fs' f.s Fl ruve, g.ote,tffi el +3l'3,8 61 f,r tai r,irgfiBr e-fu3 6'6 qA a, 9f' rd 4FS s fsd fua{ qfr€ 6d ic.ilfdfefriFntu dsafuae hB b i gg fE}| 6'|r fuFs' +J a rrr€€ e fu-J rdf ',|E4'E rriE, EE d d6 +.r-Fe€' ]d -6nq i'e' ar lta *ln, A,ftrBr,efu, ifu fisFdryt ,B

#a EHlrgdr fcq ry.f,'dl fl' Y.5Fl1 )1{'s-d, a'fEffA u'ad A * €" t i.e # o. ie €? fFs-d dfir H q.{d ,66 Yd d xanfr tirE 'trd'r' 3r|J Efu' u'd'E a hC {i 3}r3 i fr'-sd :n'?e u?fl qo H +d EF#J{ riF€q6tIi fifr}€'( 6-& ,tdrd FHi rA * e.d €1feE a'ffi * *6 tut' f,'? 3' fri{ fua Et.8 *}| ir6l *c" E" "'+.'a', *}frrlts, qdH Fggq*B 6fit a'ftr$ )'i.dd nd T€d rqd[lr

d, tu B rrdr6a'iaFl g+ i F x.5 €n a* e €k sddl t Udrwi,rl g'drfA lf-jB.+ f{{s at3't ?B1ietr fiiq fieism eqfua'l s.d &isd Fs ff,r d Fd f€BE rH ar fu fud r..q' fud'E i l{fE friq fsd +{A ex € d6 ,B {id ex e ftiE 4i fuE s ffi eFJ' (lfux'Te) dr En & tuE q'T6'et feC ,iC a< nai o?rfa fro F A rde. A? fi{c fda fc.i{€ *{ A q6 ,A &d AHe' ftjp 4r uc fsd fi.8 d ffe*rs }'|i Effia ffm' i i q,Efory.6{drel

ir afc6d ',rd€ 6.6 uffiJ fiiH *}{ e' & +d HE ufdg fsd a fd fieq e' gd (44-d6) Ea fd6q f6ht'd' al

tdk n}.Eeara ds :ia g#4 I€ e ii-drfrEH.f,, d 9w ar $9,e, {v wn fsdF dti F Td .tgdJ TS ,i'q.l f,'aE-S nq3 <E F{,r.Bt ffi fdo o. i e' ar3req*ag' 5orz*co ir d-eufue da' Sr fu t?s<rd Qg fi nun f*e '!fd' sid" i rtuB tuEfrteirJ

E


€ t|a ss' -E6. ffJ,|'t fgF tt-d'E*fgE =rifrg? d'E sddr; H E FHtiq ,€ H-adc-c'm3ltunEFIEset&

iiu d sd € k as ter $e'e {e1 ee-?e€ yauo'acod ne iel &

fir funrofu{f}*HifaerS

r tt rw,

ffir laae r.sa:l id fr

i i bA'"9 ald'

'f gg Ftud' Fs frE g# e' {s

a & "ftW u'uari tu firdaDr-ee

6 'x'dkd ,ids' fft €ft9x' ne 3. fEF e' s'€ ft-dA fd $fi 6 fi-<i'fda u'm-ca 43 feFr"egs'i6 -d6 e'B €ia fel|E4!€-6.n' 6-e :tu,?|'f,' F{e't ffi d 'lc'sFs 9d 4.fi{n' frDr ar A<5 E, l{r{*e flaru*6t6rftifir3eF a qJtre6 6.F Eqd {f d-s6 i fe}{}rE43 €6r*e' a.3 Az1i9 ar gfl €' fri{ rids{, ri_q-€-tfl e A nr fug atd 6-gFd+€6 i fufidB,rd ri3' 6'n !d lif e. Al r{fird {d, {ffi ryi EH'REdEf 6'8' d{n t fd-gfd9i' f€EJd Da €F E{d lFs€ g} E.|{dd $d'd d fCa o'ns aca i €qf _ffl tr rd Eq{dd E qEH ffia s6c'Eii6 a, fuE ii6 EE e'eo i'r+c dat :9, er {a' ir n'e u3 Enrd fff e faar aq fun s. fu fu a.s ffi{ Ai qfdt'{ disht' i'tu4' Ar tuddtfd aisi fa 4fi8-dtun€ Fs 6'llln ffnn e 'rq d dfi EHts'n'r 9C'€i Tif@ DrcE€E€.s1lr€.d u'TA tun i fu 5r ir gF ua'sl $trd t E-fll fisii,t ad da d6, gd fri{ gfi e fasr Fs dfi )'r'$dt gE nsn d?r€,!aE8, x.e*a ad' B-se'6 !-S & gil d ir 'T O_sqs Efod' f€ii i ffic R' c.F$ ir? ifdt'{ q6-€'A, gE p nfs'x'F F<stu€E ui aifo,l3 ad6 d qtu 3' s.€ 6 Fedr_d€n ai#F6 E _e€' rr.dl trE 6d Rffi?, gm far66 rdryr$a * fF,fur r*e,?r ao*sdF6 fqs qt{s *rn s,a' 6, &,n d f<iq--r' r'] Vq.6iituryt6 tFS a.d a i'€ 0 r-frt *e $d ve' i i *ri o"aw$er a-e$ &rrodlJ 66 E_dari f€q'r5 fF{+r'€'q+dl tdF f<s {f,l n iqA f-dar e'$ *H A Ec ds Eer €E d,'it i'frfua uf, u.sfqa rffi d fua t mal s,€ d,li i'r#Jd q.{Arrit6 !rnt€'

tr

fFq nnEJ . dEFd, 2004

EE f r6e'e€ d

s'r$ d'fi#gau'dari *l in+€'

6'6ftsE6e'dai6ftoAids'{d

d fFE{, d'ir6ts

a+ ',lEfis-d 3Eld)ri el k a 9E ee Ael fui'3' f iird dfi *Sr s's6 ud'sl ss it n u} frdH t{d ii-€sfinn 6 'f3-d'ril" grfl S air *jn at fud -.Sd

'lrffi'

@ a.*rtca -€bn6,sfr{s I

fud€*)ifr* fuh Qrofd.drrd'dt nx d g-*s'Dffi?rrfi Eq g'u d me1 i fii* i wduir a-arsn s€'6-4-*3|fi &€ri x.rs g.cs €" nS +.., qd Ed ief FH wl Adr?r$t ,mie1fu sF] ff,E frra ii€' e1e d, Ad )i3E gE wsc ar yo' i fowr Pr * friF 9n x.co d t-s -frr ',rd.e *lii lrFlr-Eitr{r drf*Jd

dFS.g'

Dr3

rics6.e'DfrEl.ufus'a f€'E rcl Eerebi sftilM uar 9d faro d €d fua.uqB E drtr ir

mre'i,fua€aSi9fih6ebA a' d es6d.rs r $.i.ql. t fttedar ac'6 'lrffi' a'cfuo cfi gzrr,fuw + rae't e-dj sq&rdrrstr d ifr+€' o'o fue.dr' Ed ai6 fuq A fu s.d-$ gtl}Iddr{ d''i t€d{E &|t ffi fyd AH el -{ry ryfi6 ?tfi Eqg6 nadry;ra.aron ; 4'rd f fiiF + E€.d-d-fln fe-{$fr xr+o v,es g? od-rfJ,, qT E-sd i'e FH d 6ErF&r ,,td.d fu e'EA fnE ft;a iies' I B-r m, qd {r€ & HE5 616!tg, i fdwr 9E + fiiF & r{rCoel d-J'dfrt 4r;.e *Hi }rFrr8}rd ?'ffta

riFs.e d

ri-s6'e' rn'Ld .lrf3-E

e f{d'F 69 wdal afridryiotr gal fidrdrd i3 flfi'6 EA r.o€ Al

fric elr d rrq-d trdE ry} {f,'d *H e ffi eE] €+ qe.a a{:x iitrd ,tf, f€F rd d'drtiaEe. E _'S6"iHiiq fd*,fr iEre-@dE + € ltdr{'rdE a fd gd fri{ &{ d fEi{s' u3 riffE Sel{ ffi tu,Sfafifl+ €i'd f€ry'tu"t' el feiE arnEffi 0 fi$ f€d 6's FHrsl dd A fEFF* F<E<? ie Biq {fl-€.e etsd t Fr€-+stfr, k *r0 }{.ss )di FH.frs'e,,|nrdri fs.s6.€' e ,{ctd 6 fsn'dE d t-q ir a'arcqq.ed E 9" dd gd k en ? )dfsryFJ d fric "i T.t, fud ;dfr aio ir rro fu yt€, n[g$'rit i-d Ed' # ed E€ frd# 'l,i"firl€:$rf" f<s d fragd e' fuaa 5re,lr.c*a ,{i <ri' e $aA 9srrE6 at3' A, ud s.{$ 9+o.d'r i E_d_*rn ao grfl +eo a Ur i-r' + -A frm6'T qs'ds 6 ?t& ffur,r # ia ft-o qs.dg E_€ gd -& f,' Irder fuE F* 9F Ai eod&ifrx*r1ffie'dv<'tlE rff {Fat a.e',ami-cu xro >)|}fre'T qC i-fis piturye' r{-dSfo'fu}'f +ad 6 d ris ,tfsryEftr fda{ iel Fo a'fiad' ? friro fes +Fe ir fsd ds rfi 613rfr. 'la'erl rd"lfs' 0 tis' :Ts' ar tuE ftb6 e s'n-!frddJ q.rd e' f.E3d *tJ' ts'lr"& e'FdFfriv u3 afi ria.6 T6r 3' EriFz id 'i fed-Arfi a br] s-di fsd E:€'+i )d3ffiE du ? fu a.+ *H' €D. tutoE {ffi e. fttu at b Fe-dils Sn t-ec rd fed l-e na d !-iiS i s'r_r+€ 6's eE€ )di fiiE d fa.ea ro o-o3oir tsn is 6 ffi3 E{6ir i qr: ?-ri-dsF€r €qidu' 9o ad6' fi{c tu el fiM A i gd B fen aiu e' uol'e ir fihi4 A+d',r'd -fi fi'ddt fiic f,tu el a-co ,C fud.F e' eiiE dfrt fuF 6'6 siC{ e..'t,l' s'F*rd q'Tdld' -orfeeafr '4 iis €s fiif e'. &r{ }"} fEdlE aF.t E+. Efiud' g )1tF? E* f,t fiiq tzd.u-g6,o E fuo.si-6 d fsqr il u_Sssd F<_93 <i' <dfury'I qq fs fihn d "l'idd {d'E" q€, ryq: aie e] f<dLf63 ryi *{' Ee6 iE d nrsS+€ frS#. Fis nE6tu{{dfrs tqsq6'6 dfr frfo!'l fiEr{r.6 } ,Eqfr E6 A'fuad*3' a, qd o


v

qEHt

rr

.r

't

StiITI gT il{WTr'l-5

.|

gt

\r,

}|3

mrea.uijqes.6}r.ffipeuad>ni i qdarg e1)'+e-J'€3-a €.ri-ar ars

,+qbrs'<qn'r'e;r'r'.-ae*ua, {u u*ae' ftni,im 9ra"rdE_d3

rlEtErEJ illtfi.iilril l ilfrnrmil0ftililf TSE

\'

tiFs ks fit{' drr {?-entrfu,'Ii d x.s Fsr6 66 irrd drdeDrrd' q*r* eH t gu ky rrrvFce ee tfe'd d ry}fe - ufr6' d c.dhrq arirrfifE-a 6'r{'fgsdit + filfgf rldr rr, k{'r E ql 9o rr4t-sr ErF5tfu-q. q-d t€U.d ffi F6 rn5 rfqFd El fuo +s rd *:-a E xvre b'rt'$d €.d 1 ua {rd qEE}t{'"' {Cqd d*d d t{"rs i frr+ qEETtd',{' d Fs fir'E Ef r{trdd dr$ +e {6'61 * g-s ffrF fuE { e' EF-a fa-n'H €' Td t&' i 9o x'3,. F fd4{' + E-d}re }rq-ee'n'forr{r d ic 6tr d qor I r B-rrE Fit' a.i-dkq fiqd' <1q'gq EA gE-dlr dJ irre Td Ff,an' g{i Fd s.{J €it ,ri?tt ar5 rrEd6 6sd i<s d+ fl€ T6r

d dqT'OS6u'fe ilfq ridtr|3tr_tiv sS rfr iqE eu6uJ'] rH asria

o

tbitsa'qq{dia+ratd'rr::iqes.5}rr.

M'T

daareetedo.trea6ra' e' i r

f<fuirr.a;'rr39*ate9rra4rq-cs tierfr r.rs-s ,ia ,n rr$ futrdg14€ n'rs rq fury. i a.sa1fuq liffi F,-r i€- ft-{' a fiTe lrd FHgS?r: Fs,lr'le>'r' f6rut trs-Jq fue lM{d fugq s.ds F !:rfr.q ;d fr TrEl'rn d u_is dfrif{ E Sgfu *Hs 601 feo uxata., I FeFFl{e- r;r, sftra. b€ i er &e. i+€ Hd.fr gee, e-d'E <d3j Fs.&4{. EFd't

Fo * i.re 6 f+s fuo' i r q|drd flr Edr6 s6<rd !|tr A gd iie. fur' i id E-d g*,ln 6 rflI; fr tdr fi.sd<.arvrffia'raaui fe.sedr5'i,

rlr n on _qd

ffi sgr+F "of84.4€

it-<.ee'fur.qelfr rfireB sdJ.S"r. d =r1""{.;fu4'} tg61hi i F.6 re>,ff*c..,'€ !

{J:.Sai".

qgrorcrl

q&s + |r{t U6{. drn

T-q||J'<E fud.qgrld inrs. a]s. fuP'r'3. fuir iid)i ydfr daarrq'43.flxlrfiase.E-s Jds'Fd-afr rFJffiiEd dgD|J):.errsd1Efrd e fu da€Og6urad+qr6 E q.d<d -rS a 3. f€r g ar_oftrsda-+s.d@ 3fudF.|gfra-d€dEf{d' a.rae'i i

M-d'E f<sddtli F lra frogrrJ.<ar

vfrmrffi,rivas.s+uen*Qn g'Bt e. fua-arrafa dv, ,.r-;r.d4ri H?ifi *sdr dflrt

fud6 &s' i ri8 ir6

,r3 futrt6an€'Ed e-fuE# h iiis <s rffi tugA} Ig'e$'rri

u.E {fii

rifr's- i MSJE 6'{r i d6

i6nafrn s. tu-{instug{dd i tu R'ffie;tu-{96u.frfu,istuf,d

gLrdtuEoDr 9F i tsJDdlEEg$li o14'trfr tr3 fla fue fs f, r L? l€F fuFF,{q F;e i 6rF 6-s irrfr,ti qEn q trfu-ar-s-rd,ri fi-s'aqdd asa' alxs't i frtI 6fodfr6r & drl d-nEd i'sD?re g614lli F1t fuE +s r{.LE +t€. t ? qd. d f€s ,rifr f,r{_rfr+a {c.sl xi:eUo,t rio fr fua' llqo+r *s trr ; FS qfr-. G sr-1!r f{ fiit{ Eitrd fficdftv(h<Fb{3#)? aFtuFs'H 6-e d <na +r.fea,is m FF+q fiiur FtS qgoos Iairgers f<s a';rdF:-+ 9jv @fa E fv+ a<. aor rin€ !E qdH telfr -dr d +e {e's1€? 3. d trdr-f g'dg Edg.arel s-fr e1 4s Fs d qar'r.d Fftr.e e' Fd-6\rC ffr.o 'ira $w fr tr*a f<Y i, rrox.ni v.edx.d l;ed }rrf qq.rrdfrfadd a r|sr d litiT FT qdiii.UFd.f<s fuEe.fi-{a F.6f€ad €rsr4tr&dl drrdk{ r{sqA Ida d >{rd-e' ffi gi}ri 1{'Ea-d-iia f,}rrd s.dJf<s llxs'x; uJ6s sD,€ ed #dr fiJrr.a tff,.sFe drs$ fu€ gad <d a.ea 4s* d rog-d'a' e] ryo<d fus ''lqftd a ntrn argtr+o>r€agavs' t<e.a r+. a-+dk* fi{e.< a..d€d1€e, i 3..€E d q$t{ mra.a Sen'r' $ra tre' i r far dfurdneAfuidsntraa-af6 um6 ,rq- ffin 4€ E rffi dr6nddr i fu +d {e.d d.fi € te,{r53-e.d ed6fu-Hit{gtrr}rE g$,r. rl'-ee rrrnrcl edUse i e J*. s€' f[d ffi6 o drsHfErd2-dr rus frs+. & d€; i<s firarfr u_rie>llJ 'rrcEJl'i rrBa trJ' f<sed "r.r*elr J ),ffid fseq. Ef tur r.f+rd fu'}'' IE€'6ta.F6-ad fu5d6.s r€ fur{.fr u.d*al' - eal.rn sa etq' dras.s'I {a fau' i I fsa'a ,43 u._otc*Haru.sa€ =+dr* d:-+s ryaarftrs.sifi +o.<e.re'd*sfer 6.t5 Ed q&1r,. gf uFtd"{.4€ €E fuHr;t4{rtlfj _{drEf"}rr 6 rfu. et qrlij aorffiF€'d€d[6iJ<eHfdEH xti qes.air o e1fu+sorn1fu g$+ sf rtnr$,rr. d.flefu-{ Lrfbn fss e.\sd *J.fup,{' trl'rfd+4i h &d fs€ 9i 46-F-S4i e61a1J i'adFEzrcf

@


L{Cq{qi-A frpl'fs'afr _afuudan q6lgnt'{3 Esidi'tr "iFs4rq'Ed'g- e. q**at t 9i fuo' f, ryd ed-ear.d' filr:f$ Fdd.d' O fs' i'u-a i "ttrffi sdJ'6+F lrd.frJ fieri{+d'6E rrd.d

fu .ffi 3etud'f,E Edr'6€dn66fr iar)'{r5'e}{{g{ffr d i-er€B )}{.i }'rFsi{sa'frSb'd6Hffid sEte'Al uFt 6B 6+ F+|d'fi€fr g$'r' qqd l{e.d i fri{'rJ g ftq trc d'_'qtrd ire'i r'#nfuEEqrd'ngfuuo-axi --* -- €+- +,

uililIillu ililtil [1rIl llllfl]fl'ilJflflJ'fl

t* riEhce9i df,d teei tuoFq dq*fu -afod+{fr FnrJEdaI}T5'I ke *i f,' ili fuFd'r$fu-d rtrj Hqfir; eEI5aFDrdrfr 6d frTgsu' tsnoq&ke Flrs k{ rtitrtr15,rfit fifsa{-s€-aore E d.ir8igd drc J i fufiil-$sq'Fs gr ais*si irs fsr d s.fi-drr$-frrret itad -{€ sfr Fs} ufu6.E-sH fi-.r-e" -e :ib,fl g'H'a,fffs' g{h

a fire<9i fr >{q'rs6}r'fffi da.rdlga arf*fu-dlFdAcre fui kfrd}'fJ e' f kx{E-dt frdcC?fr atet tfr F fdd { viiss f<e.sq.d.& + fuE ffua rpd +eild6'nlie a;ret trlarn e-g'+ qr iiqii d* u'gg Td gr d ib-afq r{3 IIfr d?',ffrF3-s'gugdi @ H cs $fr atq i'lri if, E *dr ar69e'i a.srfedd.'tuu d1j1i, ttrr5' ff ; a.i|dfs{ dH€sdft er i:dr gb4{. i 9F 3 fE6r'i-d F€ i:d[ arsgua:tdffi+ffie'd a{3tt;a €z ulad fr a.+Sfra e'i-sargfr"rt' f€s tr-iei' ? 6Hffi f,rfuEf,ffii-da€rdrrdffidd t-{ "{.rrs d-tTdfJa 6H.F g€ F{e

,rr ,'qftrd-e t{ei.d ks s'rfs € rrd lrYd id sDrfgqJxfirgE ad6 fdre'

A tu fr+qJ tod 6-d-gsa'?s'a fss A a it xe.sq riqa e trtu-i xr&8rno &rd+t' +*, qF Agd\r5 dd f{d eEBa-de€€ sd q-is a.€ ffi t IfrE tqd d irsre. afr strd fe.3 9n ftrs e' rox'fe'{.'rr'trs iic ur-Jdsf 9F a sd.3 fus ffi eFsa As darg' i t rr*trsrl d'dleF6i 5 r€ H- d rrdr€d ddd <.trffd-a.r€E-d-s.sa{iqar=c$a.a ,ttIItf<sg6t {. a€trd'{ fiifu}tr. !|5.6 f FEelHSt tu -etutuFa'ff

tr

rri"o{ffidrrB e H,q6SFdFq 4e *a'ifu,rr-at t qgs * i? : r<'r $ce. t fu arrfra. dt arsred <ni mi ..rx=r$ars,,e'q+c.a u-qrarer<G fuF dlrB A H-q '}€'Eedt €i fd-d;' d.tr61i5{ EH.ft|E-dfr!Id.d qdr.fd'{' F€|6if fE{ e. Hq fr* Fi td

Hasfuvd ta.a*A-d+ss6 3 F{e T6 rfrE e' E,{qfuJ i fq e#' ifss i€An. drnt|3ti dff u6 | a*f iteue a.*Sfgeoxffi i. Fda Td I ud f ii a# €qa €qa sdr €ldli galr{. F.- <.fu d.,Tdkq FH.J.,/ qd.r$tsaon'ffi ftga-*afs+orffiaftri e"{qre1d<.Fs Fdg ir6 rtuFA ft3 a E-{arlr5 ft3 arF61fuqrdi rrE-61rflE q-frfu4{'fir arSffsar€64€f<drsits,{.-d-d' F{e' i a€ff 3 "}ru- iiq fqs ffi' f<ofaiffi da.rdkeoxffi; zuafe g fr ve'rla €d vdd a t d-d€'ei{ rr{gdd rfuJfuFFdH€ d €dr E +4 EHsi-€q6r EBa*,iat 9"e€Hgar.€-e'rSH*si fiis er nfrQ.EH'* fu ,iE f€s',{'gmre -€egEqdY#itf,rmri €Fo uofr raxq Qra*ec elnHds. H-f<s fr 9sqre E€ #rrad +d 9 trqf<r fiitn AF dtre' Arfud d g#tn C €t{-€t{ ijt q.d.f -s.Eslt Er$ qBEb{'d'V&qa 1ffi ge idr','r3 sd'tdin.Y{F<ffi d}r'f€sued.,Tdfsd sffi'r3 i ?r.dAH.d6€d sqS +as'u-dd aH e gJf€-s rr'-qfra i-€{e.sl+ €n€arfc-ef{ff'e ria q'E d trs.6.{t fr Rfi i dSI oxffi€€ a{'rfe 3 uffi d q'dFrd d.iIdfu{ de?fuers iE uc'rri FiirirFd"{e' flii,r$ €qI F6, fiT6'a.d fuA:i-d +c f t-.d d-d{dlqtt€ nds' ffia. d6, fel{ sf fidx'rr3 v.r *e& 4il{ffia f<e go'lq'{r 5a fis' Adre er6- EiI ,rord-q.r€ qrs.dryr ar3 Qo>rnre'a.+dE-< a'a f{JE ffi ff g d ro ,f3'rrara fr fuo ?a Ffr *td O dqiEr* +, gr+ qY!sd' f<-sdFS, €ffi d'alr sE A*f,' a-dtr.-qntd x-or5 fu'rr._€drfr i uo Er$ Hrit rsx€ e. ffi e€o darfi-r,r,t't fd r;srd 6.8'gdrn a i€ Fr[rd qffi d arDrei fire er-e''{.d' {gq{ qEEbr'fu{. +F-{ is.F str l1'nr€'S dd -€ r€'d ;qd ti#r ferr e' f+-re frs.r+ i-e. qo f eis' igoF i x'idri i E'{}|E A tqE€aFMSe€6*€ qar ri a'€hro fiiu d.f$tu-d ffi <&

rfi-r x5:ntFd6 qElM e. Ii-dr y{ff +d ii€ frrdtd'rt lAIuF+ 3 fqdF3 f6x f€s 16 rrfifrq. tir € rgr e/11aaHtu {' ft6'e.Uivigdi e.dt# €- d*4n A ?frieW n1qrgtrox'ltrnr ttdfr+t' frffi d-d6n fux€qrcxfte'€ue fu+s'ff a-da.md€dirr{Fc'fe-sdsqesdd6. <E' 3.€ d tid "tf} ttFfr{t rtsd gg a1-s'i r rro fua fur r{FAEE6E i{€ Td I gE s' ffl{ f<o # FdH€i dFs rri t-J 6fr ird fd3 fss rd.s q-md-d' dqffi*qd-eard'#sf Hr:trdfFfr.r{#e' a IH 4€ im<na'tret{'6: +frdrt{ -.gE ud amd-c' u:i ra-s'str. A, uaarf i rfux? +rffi !r€+. Frel ar=rearg,afird"ri H1ifr,{fudq' v dH +ft{d ssad*/dRas€ Fs F{€ efu7,r' ifu,rr A I frd.q 4ri Aaf Fd}{xfu|F?tffddCrffifuJ' d<ariars'5e€E:Hitnfficd

fs-Fc-s.dF;fuasdffi

tr

fiiq 'rr-rs .6itd,

2004

Fsa

f<dEJigd'rdfJq sffd'{'irq€ e €Erfr96'iuEgritrd dHffi

ry5fuf,ffa4uaua:tfiarO*

ffrrs' +dr afiqddre'i gu ",flte -'ee. d.$e' A rffi ' ga fd iidH e' ffi F?q Fi-s a et arfud' +J' fr.€'srJl.er t I ffi fud d.f,Si5dr4ir{ffidH t ti6 uft ird fl ffi A 9F +6 {e.d E d Hfr-ES ErFn <.-dr<drc tr fffi ;rrdi r* e-sr'-u*e'oql-e'i r


dfgr?r€e fiir{i'6S +rS

iltra ffit alr_elafry.{uqd

*c ow r& ffi r fur ud ?furrErFdc'd, offi f-d 6E d-e d gjd dS ffi rid'ft ? fiin d iid fdr 6 tue e.+aftit E5d ar6d a'T€.ddArfiin i qf E s'F

ni',rw6'3 We ics {S ad aFdffi dArge9Td ed a,)xtufibe Licu'q6 dl

'r3hrln3 s"deI frq frs 'd-*di q-du ,tt u€roird Fplql rdqaairi i'o i 8}sd ffirti fs kF€Eii{e T6, d oqxrl.s gau I9z:* t i geya frEBt x'd 3 rlrcaq' t€ !fui6 an fu dni 4ro sage5sd m'nq'E zttryad fiid i roe'd. nfrd-dq'dnfi. ? nnnel iu-&aJr_ellrnt V€EatE €1 fi rir fenue1 an-frr 'i aqfi i-€d ul'ha riFff'sq tlr3a'ir;tf,d; di iFE *lE I a fuiroveo

der'{fiir,,difi

t

a

iioi-datfudfdr

F}-futr +i er$ i' Td A, ge t-a-ufas e' !qq.{6ad ardat H o.F3Euedr{e i frnf g feidiE-feii d riir ffi6 6d }rf,F dt3.?FdFiie rd Fd ridrf,'fur a? f;gnfor i riEs': d a-ested sf{r{€ e ffi{t t d 6's i+drr,@ fc' 'i riqd &{ trsfu€rE-!-dd'+$ Effl

sqrs' qfra id I ryq'o't dc s'fl e1fal 6 t a ryd'drytt t-S FrrSn-&{ urd6 DrfiFn ftd Ee d far -d fi$, fnEtu{ ldartr e e. i'6-q's' iar dtA i +{ '3 I 6€EdI 966t i F€'rii's ir fe-f,ry'f;c4',

i q-crt ffi ks qfueHct{Sr'} t 'i nA3 frd-qFrd ErngrIc i li{ VA-r6

yi,ii ne|td qa--o{'q' {€qd atd grr-d' q.adi Fill E E2003 -04i EfiaDid3aE at rai uri i qr_eryd'f ga ia r-ueo g ev e uw frnrd u.rk*u'fi r-o-s EfdE,ql€.6 EfTs? rffi s"dr6'6 F€qg Qa dq'rint lfdfuFe'FE+ fr vad.qfuryrs€ c6,frr fugufud"edfiict ArrdfqdiE-€ fin{r3'xfrrEfr'{'r?r+s3 vin'{€ fe-s E€'gd f,'Ecd nrrd al }|}E.d.f.d H I fdErtd€d yrS Etdne.Affid t Rd d vtlt.d+d€nd dfuaei qd 5 ET_e'r.Md qfJ }}{d t925 }Iirgq+€lfro{',t ai gf' d V,|'9 ntu t' ud +efuss'd, fHr{qr-g}dB. d T{rr q grri-€ ffi ,fqF" rii's &-d6 fie +e ft-{ u'fu4', Ffd fetron-a'vri: aqa E6t ri sl E? Eir€6.6 r,rcd d'H <e6 i tJH.€i A€ i-€ v fus<'6q.dd gd {rd}|' e fud'EEd ard rofus' {d friq'ra 'i fus.fiH'l'i i€ q-dqfunrd fiE.fr.$.f. i fE.ilB.F2001-04 elirae 'rdi udt g{ fst€ q6 fii{ UTryit E*, ni{ tue gi sdi i Effi u.ei atu a€r fu 894,9s,s6,n2,ti5,116 3 I i9 t €'dl'd a_r€ry'fdn' r' $iq E 3' ffiq' €C.? ryqi oFsurg€fiin e'faa 'fi& fukd'a era.t rree ar6t rb d + ifl Eu'rsr @ gff,'s, afdrr.c' q# vdc )'rfrir ge' m, a' €C' ea-a f6!rd3 +driFAr r d€Ed1966 F. rcd i i f;gEaEsBrfur{'E xff qd6r qg ilfiiE fifijrd + r'r€, ir$ 3 is,{,-s6{fF FE i'ia dfu4t e !v firs ies aa H a.ri' 6d id lfd-s+S dld {s d qrge TSftq gq f.d rift}d' aE ri.iF ne tus ry a€ 3' g+ n 8{ frd irid,{r€' qfu a q-dor.rr.3ffin n iii i?r fs{ 3' qr-_gnrMF V{qk6-riasgaq' a.tsl g s.+e' f, l'18.fl.rfr.fld +r d 60-40d iF€ d fd ffi 3F+dat e.n-+e tss ks a r'funr{ r-e i'€ *rF, ff,Eq fdE, q-g i'fr ;'r ae<' #ir 9C'd s-nei cfrr{.d' }]-e.n 3' s f;rd)'1Fl tf A, f{E d.fr dffi gv ofo*ad fliv gr ra io a'i a;r tr_ge' nfoeisfsEin'c-s'fdAt rrq'si' d.ft qfqr{.3 i drs drd + E-dd {-_ce'n'fdrd 6 friwi x* tuku'ra ao-effe# g mfre', titd oidl"E' i ffiE fsrrdqdI ef s lrrd'd Rtri unri fiifl tIeE 6d d-dnd Fdi-de w f€sEdrn idritr fuF+ tus'e' 6'r Fi <*s i-esd eJ 3' a-ce'|'d i, r.d E6rrir.s fud 36fii{ Efu'rd ,n'i iic aa drdfr_r€rrd'V€FdH E€q6d riF€c'6a fii{ Fdqr.rry<t'€ qFqrne rmfu '3 qi E'6aH gugtfd-s a6l T6 iii e'; Ei f*firyrs'a riaitrrirtfl's 'f, *ar*ei ridrg riFY i sfdrr'} n fi+qr"' uarfr fi'sfu 'i fEE n fri{ fqfe4a u-e'td4' H e' asd'fr gufuddr+r?EH'ryi q'€-dhn q'ElrdxEs'# A ofur{r-€frnflT$ Ead E6 e' {dd. 23da363d{ 92Td-dfui I gwd' fr_qTra.tdry3 tifeq'ra t'iM * *i fur'd ftirt a'a; i ffi''i&fars qu?e' g'<o'trit 1925 f;e-c&* +eaq€ +dO'gr{situdE lnfu'ASudl u'a.€siu6t qT_sDrd' 3r{ !ini' v.d ai-i e d}Iel $iq-a )"fiafef3-d'Ei.ra--€,l'A @ i 6r{!g_}i.Elrd qtu (iiq'd ',l'g$ + 6-d)Ad f* -d i-g i rfurrrE Frc'q ofurr"adfifin fi{sc' Etr,i r{'ca}ni3}nv E5i6r fi i 'i iiq iii, ,fFe rrr ud€ }ni feE rr'S,idF_d6,d.r* F oF{i'o dfi ibr'l d 6Ed td rri*[+d !d$d sfu 15,5 !-rd--e4,fuui d fii{ {T_s,|.di +d" f<s f;cFSnd lr6d e' ffuq6{ iir tii r faor6i'.1ii6 gd-o{+€r;frt ffi{,idrJ'i' a i_rE )rd.dq i. e, ad qaH6,H, *8 fr.ljt.fr. fFo ifdrf F fdrrFr g6i i ribi + €x ya'a i-a'e' S fro aio fafr rg gB nfaD{'ei fri{t 6d iid E iiE -d6 i-I{g4fa i e asi *€d r'iads6' ff#, i Et{" Ad s.&i a tu rfdh{€ e f,iq !-€ 0 l{6,ii d T{e' A? Era oFsrn"sd fihn !-€ q4oro E|qrcnfo-u! r' o'o r{spei'dt tury.fi+d '3 ffi ? nr6D{ d$l,ii' J gd ? qqol-safrre d aiqd ao *el qed ir fua uls fs+ Efcl Oleqt' {dq-da*d n"{t fEalir{Fbrt e,ii.E4!* fq{fu se fudiftr f,,idEa fu trr$ ',ra'g1s6Td ,{3 fF{ qEElrrd'}}{a I 92sig fqs u€r i firn€'i;-S rd'mj uvi fi<-arr6a"e # Ef t966i ro'sia dW fii'{' e' tuu fti{ *{ d Fd x'q.d V''rj flr ofsn-"-dffict a frry'mfo-3l6 tic d{ a d'fidtJa i-e' -da fud fEi'F d.f,dtJa q.dd fJoF d ld v' rue'i unfeFe' id tur$ ngs tmd Qqiigii-q-d'fiel Bqnrg6.s didn'd{6nt fiq )ird dfd,|'E'fri{ fuqliFe e {frrrtt i siw d +sFreo s' 6 or i-a a.so, fgn aftr? fs e' f€rd' qrrd' rea<r U ats qeerri eld6 ritfur +J A F+dr'fu fri{ nr{}rqg iii 6Cffi {d

orl4E


'3 frry. f,,erat {dE} *6 f Ee trd qffi i F€ g-d--€',r'Mt<s 4dlrddry fu e1asx ou fury'-s*+ a,re!l}a'e' d i fitqd-i+$ +9 A,sd -+r'€'r d fu6 1999e' lftr+ g{|'sq A, HE ffi i+SsFdJ90%+ <q{arrd'Sfu.s + 6C q f E6r|{dffi fii{ d ?'Fe3-dlls+fr f io6t !-I{erflAaffi i, {d}ri.d { s d fr5el3F+d 6 e{ a fu.6 6 d l'l'rrd ?t ryfs fuiin e ir urv ai.qg' fud I fd rciiedfre 'arfugq tirE e lr|d6l ffi d dtdnra6 ffi rg' de ir

uuur0{rul

elmld qri [Hts{'ifuq' a,tnETil d

a tu qg e' dr fiic 6' H 'A gtr}{Trg i, n H u 6rx xffie' ir afsDrti ffiq + E6HEfudi T6tlEdei dldAr 1925 19666 i+ rd' 'ii igr qfdry.}e ffic },|nrel<.oe {isf6q F{'3 "fEr''E fri{ qqu'e, rgira dld (r,tJ-drd)d.fi

'eE.il.{.fr,fi fudBB Trdqdi'il fs'rS

JiluuJffirt i f,i-fi3t;gnnfud'ibr f rrrr 3 fiE6t Ad TA Td Er nF x{r6gl "udl 'i r'u!|,l{|lJu{J gra Afu {aF,a"iliur6, Edi }iq ffi i@Dr pnqs,*sfl,dnqirsr {iglt{rfl {dqi( a8d m{u e r|J ill o'fuFdw Vi" ofti gt *, fu d F;rifoH' ry3ulqkis ftilr fuFegF tlr.*.d.fr,i *rcr a'-Qn fui'u'cd{E S ffi didn€6* fu3uba, I

Ooo'tn tlF.il.ri.E]t x'fohfidqfrff,'s i risd a BE$ q'ddfu 6 *-#e' *€ TEg€ d r<"Fs' i rrsoior6 €T'sd FC"n'ds gfr6l ga e fu

l 925J

3aafu,,r6'a fiff *

6 ffl's i€ A ryfod'a+ uftr-.ia 6d ifuary.skari€rdid ]rH d fr,''R ars'la <'i ii{e €' Fr6 atJ' faprt'Ar q Efulrri e'a-rg aia' e€ ai Fs A iidfr -fi gd-41 6et40# €'c'ale *earz'Q:d fuene' . *gildatrd"ffi6fr'Ei l20lH TitE TE|f ]-€{ Tg6l iTiTE}RFUEIGI E- E-d-r ie-s+{6 s d? d ii$'r ad}'n ai-Atlr gnis ff"'de # e' u'ftre, u6r i'qiddr: a fd{ oi8' r1F.f .4.d e B}llFrd,Efsh|lsrd-a, urdfudqsr5,ifurn'A F fds +d ri5i itr€t ofE {.: d ry3 *E-_dJ ffi ryEu'6t 6 {q6 6 efu'{' a, f;cf feETdFidrFH'i &E s fudi'rrd, "6' 3g "ffi qT_e}d'd' d {rd {ttq-{ d}el f,J'{Rd E-d'iI3A,6'eid4e d, ex \r. a Er€ 6.6 Tffi t qEcw trd fii{ EE?fu }f{ flg, frd}frfr a ie Efe'{redt " frii}r6 e. Fr€ fS fc'E iidr'l +d '3 f{€' At Irr+€ 3F+d oidry'-c-d q|ddfiie ffia * e' dE6 a, "nE sE frnna ?'T#r{ tF€ g tE a-cSir riari iis qrrdr Fd tra d gfuJ fiqfe a fd E dA, 3e eE rld" 9f' el fr-o d E-ex.tr

s'S ildfiisd fi{ur fiier - s'g

sET

trdQq't *o 'i f ra d rs rcrdr d Efd qr-sld'q'$iq-da*a fuEft< cd $tu fridrdae{ dffi? d stur{€ i I r frE?fen ti-€ d g-Cdse1iid ffin rgx fiasn?d f€Fstiq sfs's' a"{ arda',ri fr.s e' fri{ s'*dB'' c'E -da feE{FB fusaFd,r.:e fhn 6'6rrts6g F.oFd+dt'? F fadd EFd fdfr9.dt3 ffill|,gq}rfri,,rd q$da? o

*$ ?rat fric x?-+zEa3iEdi effi a 6'6 s'd tmtd fiiure € kdr *$ 4] Ftr e rf€.d.d +Ect rrFf,€l*$r El owe1B"a ev_ee!€ ff&i e ifu' e a SS fefu es ; e1E'dhtt laredrrirqg bi.E aiFu M i rifurrtt "Fi Etd'dfre-d'ar'* *m' f fco'r f+r rfus,e €+ *,a'B i n+ qmdrow ais a& *d t ws drc fiiul € E+rgigr ag* fiSrlr+d t|i }fe i + ,tq} fe€,E fric eH t Ho..'E+e s'd irdfii€ fiiurfiSe'+ sd fu a's xB d3r s'6 fdu'6fifurd6 ; rtt".Efes'TVdE Fdffi fu i E fdnt $ Sci-sfiitll dH'd l4+ EFl s'E1irdfi+Ffiiq fiie' + fire'E -dferi f-o' fu Ffu t rid '3 a'a.s aea o1 tr fu h 'rffi'6 fUr dEA W *iFF H ffi *w eotatu ftrt1 u'w ec e 9'6 !fu rlgd i&le1lr'i Efd,fuids lrydr rftiq fe fiiq riugr € fiqurfrBdfd' 4 ial ffi fw <r*s, t I * B'dD{fe€ n fosd-s farrx.n* qd @ E1 Elu'{r u'dFFos* e +drqB et griir +dl Sr ffi rra.dec dfl- n yo'n'f.i-er:'d y'G' srfits fi4ur €B' fufi lrn-s zf,<d' € ercr?za'u € ffi ifuat <Fl*csr *< fau.l frcl qfdd d'O R.d at$t e6 u.F <S d F# # EFlri c'w esrB+@+ ansiu=!fu, ifu E&FHaHB 'i ro-See' gww artr *fol Efd fiCe1,rtg A ila g'EqT-€ d fifi 3 edtllrda F6 a1]dA ere+ atr'6 e frd6 te e' eia. f&, frwr e'eliffd{ fifr{fr * s + ufd} Fdei6 Fq' B gE+e al: nfufror DBfiiF IEUFE el qet dn r€1iR.6 ut$ 6 fiiHffi3' i ayovr i inE lw' eu t ffif r. o-dft€fr{ uird' b el qfr)'r Eg f, qt+s +{+ ne!6dri+ !ryfrzt aB'*as xia n fireJ fift,rd ,rqt {q.6 Ed'lt F6 qdi i! BF#lT$fr tFqffi !"adtu'i fu€a.ef,oM Rl ?€t m's e frffi <B'fu g'iq k fr# =-* riw i $uofur g$ fa es EE_e6 d 'lfrs +5rid flq's E1t!E ar &F hB a'o t rhr aqia<i,r fen rfr c'|''r w "ii ed RE1Ffifrrrlifi * s'el K6 ffEu{ c'F E +H€q dqfii n ue rirc 6 irirg? +B frit ie d3 fri{ {s €l,it qtr frtfub't 6 6 t fd rF i fric ri"FFF aA EH.dD{ e at+s f€d e'e1fii? el rr+ qEorr*-d<ff '} {drk dfu e, lrB fii{ ffi Fa # dd a'o ac_Be me ufo€BEB'l"rdhi fu e' rie,e +3' fdp,rr tiu fe.r !rc1 u"o. {e'k i yq'6x. nfiis fRr "if fii{ FH q +d'w €-dztxiqr6 e'€i e' = * friq a.d6el Drfrs

E{eEfiiurl+ d r+4 sdfr fiis dEd @')rrnFm H r{?trsdls


@

d_g<5rqqfr{w+cd{

q{dr F.J6 qd}freF ie fii_e'T36 + feq fqs sfu€ <.ferl' a f<€.dtud iE fu ftE aEdldtiis + lt+ 6' ed fud.dq.d' a 6' ffi 39 e' g€r{ flt€6 if€4' f,'

Fff t, 6r ffi e dforfEi' rde' a, tsFCrdfedad fed'dq'd' i forn'6ettt :iufr"i'ri' .tr id4t }'C fuE'e €!frhir

-;* FJl,tl[h I.J*e["",**i[** fit-F-,, at o "omri, g'-" i- il .' ,h t ^

tt t€Iqd reFctEdtdrd6rd

t

et Kr6

{fr utt-tt-Doef,#0fl izdriFrerirfe}d,uff th i rry @lrcenlf}n-evd_gdffi $srexa ai ur ufr uEaroftt 39d'ra& * t {afrnw -uangrF€F} fu'fru' fa f, xm d FrS 3 d.nfr q'ga g fsgs'-rd$s s'Rr )rrnt'triu Fd'd' t rra' el faur.sfos .ua'B

nr*e s gd tud ftrd'61d-drdt Og 6'EfrEtuFgd++rdscFe6+ u-'qfd lit s ',ri+sats't sdsx'ir lir €'lr{i

'figHef€Fc'Eatutuqtu fuoe'o arla ff ru elri gnw ite' + u* d nd €b f€fe,,r' rh e E ra ff {f,'d fss fEF d n-e'idA+6'iE1 g?tuEd ?fuo'ois'iEEE Fr r€.c.g ax'o gs 6 A gd r4FFrfts d etury, +d'] F ',8 ryfr u"r$ 3'B't i f€tu,l' .ior i frrryit € q+ i-d gr dr" e' xfr)ro{i gs fusd lnE _€6e. Eq6 e _€ee' $a.v aa ai o, Ex fur 9[s 9F I F{ Fd'd E idhlt ydE' ui

Frnt{i

is-!E

dtnri ffld

firt A i-6, tr :irn Drforloi s'rre fsE fF? '3 g"ar a., tu i gE't'

g?ri d,ri 8q-*{ i i c1in-qio i r{i o.i s' gd qq 6.6d es ifl € tus'Ei f<i' d f?rdndlrri D{r€-dftr{'l fuo fea *q' f<E ?r i ad jD foz'6 6'6 feEer !s'fu' dA 3' fi€ alrE iae6udl aH ftig iier f'u6o i'E',e w€ mr g6lrd f<s fir3A ufu{f,J6 ig, S,6r e qffi a5 ir eM ryEda'd6d F6f fuffi * q? fitr trfl tus fiai s'E t qg 6'E x'fus d gS' ']E'6 EF f€s i fd ,T.S a o FH"r d+ faH d f 6 fdi, 6 -rJ.+6 {c's1 <faDiErr.al gid4'fudri'e fdrn'Ersl.; g Hnq'r{H , fiue r.dtdF" 3 36t6FaftsEq'"' ; gq efu{ dl' a FJ,{ ffi s'Fs' <ddi-{deffia ddfu fdryt 6fi, s 3-a-s,8,ff,.d I E-rrfery,t9i s'E fti rr.F fuErr e' Frr.fr3 ar{d.r Ee nn $g feaqdEeaEtu d'T6qftgd kJ ff ,|'rrEr)1ifig s.E6e tda q'l to'r', 3' tuEa frre{r tus qg Ffu E F r'|llFsdufl qg ifiis fiEur fr - fdrri'6ffi i*;dfr{Eir tuuffn&nu t{sB Es iBtds fqs fi's F{c.d VBqfsr tuF ii6 s fu€' tug aid a tdd'Vfriqfufrd,E" :ry'F€n$ *'a fon *i' AsB' tid lrd fed;-s' f<-s E3-Ei grr fur sq fuf5d'Fd.s ir ffr # i-d ffi i l€-riffR.A fiicMt'ri'rE € rieo ffillw aii is a'drr H dd' 6's fud ai6 E a add dF6 fed'dla|ed3rFfil3€ticM ia, lfdfrotd fEE6d'+t Fsd.rd s' fu{ fqs'd !156f€s D{'fury'fd qg € en 5' aci 9o'6rr qIE 3 *el Fe.ou.o a.a fr i frnnrd 6,i5dEtos fr a fu d qrd,q fiic &AiF{€a? (sH ?-is,ii6' $rc) mlg a f}its,'l' dfi u] 6, d fuF r'a qrd Afiie ffiur B1? fuF fq€'d e, ed ,o{el iiH abr at feE El utr Ei nrs& tu i r.s. f<s, qfu8 fi.s ?tdiar i s.dfr "'r # FE fuid fqs Fs i FrFdi a,r6'ia d, ffA A fria FreEFa+*e?€.dmfdiiq zic '3 i ds -d rCTd a'f{s n atuE fosi Fn ard iel ffi€ s'E f€ €tl €d €e ea- mr,qas $o d qrg6'.q fr t g'r# gao'&' f{d v fa }*4 ,tfr ftr i l-d' e q.dd 3 rniEd-gErid #i ror En ii6 qi+rd A'Ead al }fJ6s },r'}| ffc E]|'fr a, qrg EfTs i {B's fsd H lrg e ffi'n a 66' a3 a.edifurBeFFs!E|Fa* M e gdi fii6' FH€' e.&e' fr -S q..rEl e' n T$nis E"€d g6'at' gi. fl * ufu qq.s *ss fEiq3 6 isrxfuq', fus e' d-E-d t*-E3 F{ffi fu'n',ii fs€.df{d, rlu: lorr ir fu srn' afo i ?MEht' ui E-S srFE i trrcdDt' e. d fe' sfe' I s'i ?rdB csx-flnqqd 3 ffi ia EDFEIi zEA E€ B' u&l tt{' afo e fiifu,,r i'e' frl <,F 6d fiir{, d +6 +e *} ffi ddE €" ftry g 'd* ',or fE '3 d'tr' qx fud !i6 aqi$ H'Td'dfit fuE i rl{'E fii{ grd6' * BE| ft+ gr.d6'd fr f * g-# ffi 6'6 +te o' fa sei i qdH 6d i' tud f€rfr q.rd ,l6Ed-d d EHv€d iAfrF *4 A trl fi€ qC. e ufe&ihI i a's tug rua ffi fft d, Es -'rc-ftie €c a.+ fora.6E €a fu - dd qon i fFenra' aa se fu)d 3 b €E' E}trd'fiFd'Jl' a.i fui.s.Se' o', HE - I l+ Fd fus s.dr t EFf3 a'fuHada Efud6ijt d4)rdlrd fu E rfd'i' a z.da Ug 6.d fr + gar F'eo,rrJeq_q,c a aR'|fufu + Er€ qO.a tu i +{ ee ends,i fe,e qE€ fu 6 tuf'd.E i{d t|'Fd s' EF ? fit=enta @nE 6 fr)'i'i:fehit efurr ie 3' fri{ fqd"dqB'ffi + RE ir {nrs tunfitrDra, fud&, Fni rii fffi tl

e1E.


rh?s'Rtfts*oE dFesf "qf rdr$ E q"di't qrg ?r.€ d rlg rs€ D|'lf,6' "1 f, r'A feiF +d B Erc C 6-ex* m, fu e. aE6 qie at H_gfafi+6ttu? ffi erd Gt l:.3:d-<'e oFS 6 f;e-d RE6' fur ie fd €o A al, te'eIi6fi, ,65,

fitg tc Ulmr6,Qlt ts 3'ore )rtrT ffi f€€.dq.d' d dtd, 96' 9F e1 t iiit q d& FHeRir fi* ga fii8lus

,Fst f€{ ri5 9d d-€'t fr-€' }rrE J €" ffi i-d il + vEa-3ia qo{ e' qr{61# T€'Tdi+r fiB E k aF€ fa s'A fed erd qdxq'qd 93 f61 mc d6 rtor ] tu el {dx el a{.d nd i

i afiie fr adfeq.eli r h+ +e Fe qgxufur{'i s' ats.E€ rdx ed'srt

i ns xfu a?Fxfe|t

ttll||fl\|l 1 EtkIF 6 lfdl {frF J FE€itr q\I CF

ilr0!frrffirdn,dlu,r'$. artlttttfi I i ttl!

m al mr Qowo dr c 6&16,e lg683rfir6rE fui d ld i Erfd

fi 3 xfdn'bl

\n

lrg 6E fr re gtr s,far d A'fa gs 3-dfu t qdl3aftie T.r u-dqE 6rfi

EflE sdl3 ir$ E6t rd[3 FEe e

a'sk rfdsi u.H+d '3 ee$i qo 9s lrd6'afleEE+<dgddfrfrw

n

1\

t

rireani aaS f fli r$i an '3

qEirdb A fu f6x 3 iiq ttrd n Gslfs e'sl rd{ x"i) lFrA b d tu g s' s'€lrit aftr€'

grd'3E-o€ g'm ae; e.s' i, frn ? gETd3 i, $il €druql" ffi{u. k€E fr1i e neJrr€'eEA fuFar+e ,t'efr A,EF d 9Fe { ffi}"t aH fqgE t'€e' i gEtriEq€a i & tuoE-d'tui€ 6B-?#[ t !-{ B€ fu d-dPd xr{Ti u'E€fa fro affi fat iii lx'ern i fi' fac edut uor EE d e ii-d (&r I136) A fd ffi f<"id el ai6 e ri5 q€E J qfu BE"1 tEfrfl. e' rI3 dtJ, f,el

t

gd riar € dt a' Ei qd ead ? * lnr d6| fu €i $r !E $' rdr$

a ftr + fut afur.€?r&i rFdr fu gx. sdd e tu3 E g-gEtdr.6i d ffptr a-

fs e,,€ 9€i € 8-ilffs't

d&l

Y"Setr feufqH 3 rfu-w e rFq }FBriF afu' f€s € fl{d u6| ffi uss' u3 kd q_E6'iE *J ?tfi E fd-efd b E"r€ ad fiF kat-4 ?r-&f fiffi e ucx t $u ii.a.a a' gcr - q'fd E a 9r e' Us.q aqi i 9r trs'ira t{'rt€' #s6 e't*r @ e'@6 ?,rtrinrd q'i!"U qdiE,

r.a g-afifirw lel d-€rr 0i6'599)

('ld 853)

'rg3.d<,ee?81dTd e' LiEF ffi

'rEn'E

fu3 9r{6 ? dd aF3 ar er' ffiJ rdr$6i{d "' fu-da & t rd f/i6 Td }rt dq +a B.&€'a 3 {H.J}{' lai{ T afu{E n€6firre ffi fl A ,R'fon' gd'3 rfua r{s6 id 6{E el aes.dqAT6fu €€iffik€ {rr 6 gd'a. gg B'iftd i v rd,+ 3ro_dav rdd grrd' d i rce' tr i fus it ga.d' g,q Af d tudq' 6'.t fus ri* s' gETs€ ad' Fda tr i {ari fg 's fii{ tdd s.<.' ft'r #re iit sd|3t ',Fs ligH ti$ 8: +€ ftg ad e. fuo a.s *a t i Sre eEl q€.d-€€l <.d z# fiis *i !' fo€. € *d fai edgl i r{.ddrrd' fuErF fui€ tl *S' iel #* ffi 9q o1fiis f{o' F€. it fia? l{.ras iid' ugo e'c' Qn e' fHi*, rria aV fiiel nfus ad qq ?t-E ffi +d eiHe €EE i' fri{6 ".F €F e' +s fr r,i ael 3:d,el,ii rd*-ads iit' fii{, tud fii{ i rFq' s IR d&r fiic n'3 id i xE;dd f€ ee{si n-tu *<c 9oa1 i rc' * fiicwx 6 ris B q6| adffi3nJ'ne idro1fEs i-d H qdlrel },8fory'd d{€. na, d_rg e ' 3 l d i c l ' f f f € ? g ? t l a * * g lis EiJs ? grJ}F tl-3k ryuE' f,ts6 li.r B' a-Ae"Blferyfdrf iie' a r,tffi q*s dr€. ia, trtf e uFd l'rdq fra iid $fr 3 ug 6'iE d ue u€€ d E{t6 ooqsi|Mt)r6sref,ETua e'forn au fu $er a€ fa ug 6'ff ie fa u{ +fi e' tEn-B|d fric E R.€' 6 r f 3 3 d d f s { a d c f l r + Js ir hx i3' iel aiufinulfu $r e' fiirt le ros ?, fu t tanrd'ati te't*l.s' g E-9 E t3 € fiic di i' tFd u6t fd b' ic tu'r i? tu gd fiiHr Feas )'€s s{' s€ e € ii' 3-d'e ud fa f4d. F dr f-r aw g l,Fe i ya'Y P q'Td {€rr<.e fq{ d6 -dd *3 e. T6l fu !.rdr'6 fuE fid fJ lE ,rfuhi' iil|-d e'6' fifl+ !"{._rir, srfiie, dstd, t $u r_rgl' rlv-rox d ar ef,, u,H afee'qri'fu i iB c6 3 sm *o{ aqi ,oq' e'c fs tg ?t fu €'F.d,€ d{ a fss dn dr669 a.a ?< al f ttl ir *r 6d E tc'B fti#d fris a f6'tul|l' f,' tuo' A rls63 .rrB s g-dfi{ er k

E fi{

tdd

Fdss . FiE{, 2004

Et€ 3t A dd qa g6h'q'tu" (,i6.936.) +O )dFtrd,i-d *d 9E q"*F{ d 6-e fgE i 'ri,E idA €t ffi,tu w e' 3no fee' i ?o' i?r li wl r'

9r uor Arc-s? gqar d qfue ad6 Fdru6r g€ qg 6rE * g g# ttu lk+

din? firdi fa 'xnE r6i'A lfiE qdH ?fr'FEl rifl EU rffi {fi i EF rF q} !' Ei iSaIi+ i n'qt t{6'g Fe F # fu r-rd6!E fl el w-u€ i fFopl d El? aEl rffifll ? &rd fu{a Tl' fu & f{<.dtrd F6| ;€ ffsatffifi fu n'g 3 H i ET-Et rffifi ffin s' ti +dt 0

gd fu i gtg6"€ En i ds Fxs',r'€1, gdt{ fe-die 'liEd 6'E *s dna @ t Eq'TddF{€el tr+ iir uF f€l

tud*dAfdEFdUgFta*d g Elff'sl Et, rld H i Fra'd A- e' uss fu{ dfi i f,te' fd gd fte irn


e'EE Ar Bq6 F*6 + qfu fiFod )'FEl El 9F ff{s Ek n Tros+d F 3

ilsrdr + q'dd R'| fR * fea ent fd fud egr{ Eg {g fr-dia., arw i 3:i rfiifoed?s@+fr!'Ain€1 fdfi q' ci {} rrdnfu € ad ai Hl

qgFaeT#asffifrF c,cffaTf,r fso fu g k foce'de1m'ar fr? m,fw.'.d.'d,8a as alc* rR'a? dffiffiiis t uf en drE?rrda aru nna e1 3 4 ffi,1flfWCCqs '

c

-

-!

loia !6t lrfirdg urqn,id ror fu welrg+i"r'Egaad6?n, i

k ai tds'dit, ignTmsAtfun a.i3 qdx x'Fd nEnd dfi, Fd Cfr ans r€s dd di i 3 dE ,o{6Iq ad ffle c'| + f!-d iFE-€fd|fu eE {{s a'r fu a Eq'o-{e' exr og ?qtd93 g'a i"s € 4fird iel dc g{€1t'f&t

ri-fl aV r:rB E€ ia ri.fu.S. e1 ffFd e€ rd dlrn Elri i d"n affi, Bd f€ gs I'E+iE fe' ?Et, uF? i' qi al't ls e' 3rE+ *' fue 4. a $-e A, k W diE .d rt, i.rd6r6aB1e1 P af€' f€ feg fd-d'A 3 ael ffi t&r ca!F da

er Ef@

+{fi|

ilho,als\ael# afalao: M frsl 7,s-4.Jet *gd asTnF santElals, aslr, dwod d teiasdt ?totA fzqqEd fua'e'nF'aazrl;ida ryai fr i <ae-uqt aaxt daa t#llmtfuffiatd?m fdffiAF''fretuE'nAefe?|,J' ars' gd eivra fr I i g+dl Qne, wen afui,z i e.?zl tf,affil ea u,*av e ffiq 6frfr af3,,fF.cqga"'.aaTd alz,lt

EV6qa d a'ft fffil dtu'rrtu 31tti fe6 * il 6'a al B * S S f{o ie fa a-rg 3to.rd fenfs,rri, fe-egft fu 6'6 *F tui fiiEt ] tui Efrd i aeeg tu W atb {{l' riAi 3' 9{ afiii d6, e' ie ir aiue <16l ierfdr fl' €dr 6.s 1€itgg6'add6-&F3l+dal

fiiF B' a +d i' oBr EFd + U6r€s urfrc+ ufgr 3 adfaarel,r as

fiiq'fiiq irc i? gdiis ? B'fut" a-ssr{d}€x'fus} f,} fudsua

iltfitfiititllllt

e ffu, ad)l'ia H i d at6'B-O

tu i tnireel a'fgdt, u* d n'fud a., 8'6 A EdHfdrhr'6e1{"l:l I 8'i0

A fri fu'!'6 9Trs at tsi!€ n'Fds; fuo,FsdFFeE i ir*e.rsa ut CE,ia 6-d, fig 3' nd6 DIII gt e rr 6{Et A

rtifirui 3*9onE igtliE fro tu * I'fFS rsa T6 gd i'{ aid ir6l fird k d-rg6!E gE f,l g El a' l1€s' f.s 3i} @rgd $tr€ Ffud M F fu8 €' frd dl-J. EHT6i AEr?ifi e *6.8 I'Ed .< aag S' t iE g 9d fre rE Ee d6, frF e' 'rifdd: {'EB rd?t ir.r fiiq' r€q tl

gr '|€ti afiieur, ft ErSF€ i-€ fl a uart ',|t e' i-d e'ae' d rfr ak', fd ff ad +3' u'efi i' +.isdn'l fud fu d ftrdx'g3F1;lrd, fuEe'

frd r{s6E6S f{ e gd fdd}tr€-J6.I u'ni unr fi ote dfu !e T6, g' )x8t

afo ftu A; q fn g lrd d !'A hrET fu 6 9n EiElEs c-c'aoafu d gE A EEI t aks' dd fi-dr B' Fae', rre-tnd e' !.s.{€ c$gt ftti' 8nt B dts' 'xfo*6 ?r& ab', qg w i adr g iy d €E el ;F€' e'drqstr add &a tl dflri t 416 aiit -dd,|' Fi riF8l FF ,l?irn E"d f ae€. atd€', 9E el rd ENtsr., 9a fui firdut ddryt !fu fe-{ k 4n q'a qd E FdJd i'q 3 *qf, 6 E fcJ-E FJq e n'Fd-J i lw +-6 ir iw' *c+ i aic ffi a-gn er€r Srri a-{6ryt o'n rstre' fgo fn f€ fi6'€. fofd*4' xfe'r ntr6

nr? $uo * a'u* rw 0 i lrH 3r

f{o'

tud l13 BB'9e' B'dri'& €r i+ eE ry e' qrdade' BEd tr ?&aE tu d YsE-sqEs'd nr6, ffi Ahtt w' i-oe'wn affi Pesfud' aftt3'r', &n i &{ frrn i'} 3 ai6 f.d 'r€ a* ?a fu atur-<'s"drfto gr 4 n iel, frr *sl Effo-Jd+d f,' w eFu' tr ffsr a-&l

rri T€Ett (iia 920) Og 6riE t< f 6 fotTs' 3 Fq'

rrs eweA eFaE-gld !.+9 a, a t a.9d k trd r "€' rd fad-€' ?r-'irdaS ft tsd' +d fu €' roe at.ei d i otr, fifi €1ffi e a{i s6 tuotur+ fuF tu€lia$!E q' qs.ds tq'e1 8trd o', ff 4.r}s.t. } *d n{ xrifun i, 9u fs afo-€€ i€' t +r S'd.a 3 gu g tflr8 +3 iE1 i. 116fus H, firdlti x6tt fffi Fr .riF E|{?er d€i' at A? d6 ${d € .E:a 9i qF-utr'a ?ce'A?" a'ls.€' iici iar di€' dF eA g d ii6 t, af@ s.S ifn aFdlES fri fsE€ 6'{r, ii sd& ao froi *a fsq Bqi €bti irrsa$rn E f{o' i, fa 'ge 6erd y F i ? l etutfrrnfss t a qrg6rs f d r.€1 fu af€?s el gEigrd ftig e' gg fl, {mrH'it' ? rn-dr' arcEe, afua t'|lr|.elrt Hi-frldrf de-ddE-+6h|i'3 tu8 sd dld Jl o'o i-de Qo e-€i uo fu i iie gr ',t' dd rg€'t ro' rae. i fdrsr n-aig qdt{ eSA a1w '3 {drre fex'6 l'd iis rd lr'fEd dr fra aed EfvE i qE?t lrale tuEFa<d'*dff*i.6'tu FarqSa

Etr


qa rfrT' s' oaas arfrr Qu d uva

q.3?'EA'n'iqs U i # el feo fr-s +61tuiasvEijser u.'rird'u* 9o nrs at oo U i qi r'nlafnE'ii Ed iar-fut ns * * l-rdsl gd4t 9lri 9s'eoe.t nrr d-t, ftffw rxs i e,ard ifrs aon ?rahtta,€t,t3 fu i +F6?'6] sf<d v iie tB gs dfi u fud Fs EJ6 fir*ad €e ao dBra, gg 6.F fl - q d s i E i S + + S e l 6 r . d a O g fffBEd d aftrE l _e€'t a pO gu-Erea-afttlt'il 9F s as A a.a al el qe-u€€enncn,i< funra. frd aiu rid i: Pers'{g ?'.rd ie fl Uiixe 3 dd'6' rfe a'e gi 'ff,3 ed uv 1due"

H& fd fflEOgFtaer tf, i x'6'xdfu)rfi f,, fud.a €t6i €l Fs.6x,i Hd.fud fdi f+0,i.e, e.dt€'?r a_rg 6.fi * gg m, fr &r6i 6 rfu, e?tY,Ed, af€", €6i ,re-d,

$p

i

Il

_

i,tfi-trrmd aa furs.'{ftd fuirds wr rn'qdi-trqil 6firl' fuFs'He *rt,qafdga6ddfom?i,a

qr=d 6'6dr'fts !'i tr fu=eidds ii: S, rn'ua1rfgrlrs'I dde t tv Y d rruaqa+ar+troo*+ i ua

<q'€Eel gsi Qsrfr riit, fta tr iE siie'mfd ffi el rSF.e 6 iE a'ee a.ss d ,{.rr€1 E4 6Jrd €''

a8s| q'61ff,EO r{F <B's5 B' s'i6aj d A? rg$D{iaftet'3 fegs'dtui i-d rir't ffi flreli? $n ! <cl-arrl-u afti€aoramd F* ?€ drd,itu'd,ff e6, A Wd €qa {'c

a?s. Fd €rg6'a f S-}}f6d ir$ s-d.dF td €utt, i fudrdi fEld g d6, 6r d &ffFr iiiE gd iie. a ftr d fddlDd gu s:'lryi otdrri 5 ,t'tr8 d iel FSt $o rroxd an f€#llt; lrsgs $ f;s-E ue fu flrs8 tBe ia + gd ffi 9F f ralu='i-ar"*r fF * Es'tus fCt e1 riEd tus * er eEls' Eet frd rrdJs'A iiffEd fe-rcs's rr'8, uf-cd3?' i€, e'r ud Ord6.€ Efua 6 d -di e fd €T6' d)'r' i F-{i e.5drfl fl-E 3r 'Cffi" tus tuar.dBr b d sEt gd' drfi-Jd n+'feo dtf fd EHr€ e' E+ EJ6 a$t fu qd fdF a feir f€s'd afuni fad' i fa?' A, fuEi afa€ e!q' +c €dryi 3i fsF s fEa3' s'03 i iio fqii ffi t s' F6 €ir6' e1rre-rre€firnfts ddd fuE O fF.E {-J a rr0'rr qrq ?t"d d qa.t'i Efqs I tud €3 al rire' ir gr.<FE is f,l "1 ifdr,'r' lrd sd a_l3r 6"€ +€ al e 961ryt fty ,rHfE ,rrltel ?r gg a1+d i, o|3 i * uds 6iqqe1 €{ *it fud gg 6.e +€ d q6? fuF t Dds },6-dgq. fus d f,'B B qfidd €'E,tfu *s'r dd fu dftii oo, iadry re _'eeed i I n EfuaI it6': flEr-u.3e' {a6, adbn # ris' ga rr{ _€.eA a qE 6.F fr 4fiEAii}l' n rdl3rB 4+3,At a8td,nH._dd+ g5tdfi | fu Aq-Erree' fi iF ufu}dBfi{d g q a i 6 ' H d t u F r F ' d t u d r e n , h€8 6.6 yqe' ir EB eEel ,rqrA ri{d' Ee T6 vd q'e da fu - <o-e-lqu i Erd Ael rtfi T€e1dfir i rytr an -fr qo{ i €q6 Ffi ie Fd gd ffrd af,in l{e d,xi 9r$6 fd' d6 fi€R, +m} F6 fu ffi d a.$ e' u.elfi i'g hdJ' 'f i gA-dr' e' ry-w ! a&u.sia 3 lbx we d oo ans. So er an Sr 9E f hF re wl g_?fr - )'ieraAHats' A 4'3|fi afur'd i redr rrq H d sce 9F E EH' ffi ,ffi gdd e' rress'FT ,r.FdH"' f6iq dfr fr *s', fE- $g m{r F€t fF- H ,rd'6J fei{ i-d a.a d 3' ats' ir !der{ f,e, i6 ai66ta -de ds r{rrd gfr +€ gd6t d E d }I?i{ iT-, 6 i? v Pr e' tulae a'a' n3rdiie' tl d'i idn dq e' ii, ,r'sF{ afor.6 e' fu{ d6rf, qidgdx6.6 ,Be i-€ s EH'6,tfod" MrJ dd6'At fe.d&d a eore' t i nia sa ftfr * 6.d db't +J' ag uuB er Qi &ce a-co'eoto i fa fud' fend' tsF6il e' *s' ifu',t' fi{E lffi ru.o o', rr+ fomr.o rc.o i rrs fuo a fu "A ',rdr6 3 fd' ,.ro gu rr$ ffge' fu v.e-<gri i qAa d *e1gsx itoar" ge a'a al $ I e fr Ergit frrrd..'a 3 ?r d )'|.Ergdfiprrde' Eq6, T6 F i'feE qe-lfs€ e' EuE atsr ad d4' f€€'Edd, tuEFs 3.F,6.s.A t td g-Bt a.F # Et tut fgf dr+'tud' 3dai ot'+J iitur a1rqf' A i fdpxrt tr fm e. erlrd E€q6 d,rds-d f€s i-iE ier i frE fdE{ + fus'd v'TJ g+ } tl Ena i' a gi da' tus Ts'AgE + 96" a fd gtr er rffilrr +€6 sq3 gHlt H l-o' form i fu qe gnt Og6.d fr a ab)l"€ d d dS F# fri l'Fs' fqd d trs-ud r'e ifrw 6 H6r's iic a hdi3 e sB' e.s, frt qg 6.e fll dht'

tr

flilI

Ii( t'83 E'Hl'f' f(V dE ?flfr'E

t fud d ft-d r;Aw

fEd'd fe"3r fa E adl xasl €3 ffi s' iH.eg o-d rd' i lrre'l fuE '3 }rr s iid ar i fto Fd.d 6' fdf, ;r'i s 6r Ad ri-,t' qsx gs'i6 i raerfri a d rl{'f, futri.€'at$ F F-4€ m fd_efd8-d sq t qax 6 d glt-J{ e' gdH)i6i Elt fu } q'fflrd u,fu+fdqdriaueEFirofuel 61-uq-d 3 E -sr ffi ?alId.6. 6

€ tury';

gat{ *l Frqeal

HF6s.qa, sfiu 43 ,'rA (rid471)

fto € F€.q xo * {g 6'e a.lTE - f€ fu ad* x€ eE e' },l'-qfiEfiEd ?xr uae'el E.rr rniq a'fux iEaf r l oE 6rdd i€ fi A E€ Fr{.r H' gomi-€ rrs{ *$r 2. 86 ry"rd ws 9i i r"ac t sdi 6.6 i? sro * !116d td6' *4t 3. d'dfr Fi i Etr dir

rs 6e1fud aH.6i fu

tuo16Eaiifue#€l'3 M e trttu+6+ ry*.;s EdA qrl fu n Fs's fdB, H 'Id€ i RF €q gE a ,t'vt-ry"E v ae.a 3nr q.{6 *3'? fro k i-d }rd.6iiq A fu e' fii6' fHa '|ffrfri' ab' f,e 3' Ei friq de' t tu qg 6.d fr i f€€.dd rqFq fts,"q'<' fsd EE ry'-qk f;drd,n ry T6r ffH qdl'r' e Q{irr 9:i ,r# E A 8a fri6' d dTE a.+e err' d

d{' a'

o


md *S, 3 q- fsrx' ' vc <ftrnt g fiife)r{'r)dq e )l+ditrB g ffis, e' € Ero -rd d f,ryffr tu g'Ffl a fudo9ry' d i', rrorae' ii v fuoro e'sq g3'tdhe a' rce' i, ffi+ d rr*.e fie; e. -tiv dre i:

Widt{drga}lt3

t$A t BgiC ird BFdEfuB-{€'}16

*igrr {: ftm-a'fiiur uen

?-es Hgryiaqs" tfr ff3 s'dtl utc urfursadr*a dm id rnec

n€ fttg riFF, UF5xafr df6"i d

H'-d6 nd.dA Ff€M ri,i gd.Etiir rtd i d'fld Dr qBfrlaEird3'?_rry'+d 3' gE xi 6e 6rr< a'fza t au d €-{d d6, i rdir i yE e' 6",rd'i a li?_ifinJ6, 6 FdrfurflfuE*a E€-ed t-d-slr6l gu rrtIe' a+ro 3 E!i:-{3,it Er'r'AEE6r gf' d qrdfl|a-s' ec-oruue l|.Jq E} gi qd uq6rt; trd, fi-dUFfuHe' 5rr f€rd te' fra rg ror, 6xr i E d-dai.Efd a'elfrr fuao'rs Fr @as" rn3hob er rs,' e, e_.d fu fua,ii fud-Jotl ufu nfd ft rs', l{.t 6 x'Te'fr i rF. B€ - 'rd c.e'fr; i_rEEfds 6 fu{ i+ ais' qas'dimf<3'":r<ir-3'6eit ?r.-qfeE6t 6.6 Bi; t q.i-v': sn{ry.Jarg}'ngA az t 5 fJh{' -d6 s' fso nd=fr#- rsr rg'sd d d6rdi'a y fud *d udnEqniirt r-fi, ry'trofiieaflfsa farox ir ra:S<n, r<ster66.6# 3' iid frr6' dS:

a

A Fd-J'rtat dC ll'a e' Hi6 iE 6 idrr (ri6'i60)

€3€ qr{ica' s€ fr" qtu3d arfii-d u€

fr.d[ (ridr] l9t)

t

l

0i6'15t)

rme'ond fuRiid vg nt a.o (,id,4?j)

.16 rxq I a'{i uffi a{d u6E1 o,ro dae afau 8 fu f<eir d ftnn ,o{Udhrrr (ri6'470) i i.d !,e F+{'6 a.dr,fun, i ug ,ord-e,F afvE i' nv' daros' i a,* fdB fu6' i ,Ig.fory' dr E6r &rdr qE n i.s-qrJ €' Efux3furyrf lr?_ifii€' e' . rga gt{tutue 6 f,E rl EE{Hery'r irEdrrerFd i ffi irds (tt,41z) f,i{' d -6 sni ?E d' dd <E a fsF ic-s' 6 ,i-dlrrw d"r' i nftnFrsffir' dr6.rne fsd d'sl iyx fud fstr fas d e.qr;-dFdr ad dS fr i' Fdir Fn *ei q-grca t lag i tag se fu6qfr to4'fe?l' F,Fdse fiic BF.-dE iiF6,riqd:d66tl d-E?fid6eF fEn-Shn-{s6frrr; E -qr fars'a{€x dtSrii; qflF 6"e.Enft,{i3' fgogi ;ord elfll id A-dd E-d-S ridrfg'i * rS o's ica I fr6 fircg frr6sfu frtTg€fqr{'fury' ret ffiutS Qq x'em <14d fra' tu fd x'c'es i f,'Aat<<.E t i fuirai aer g Flr'6-fr,En'fud3d '3 cc e iiqEe' ?6' k6 a' s€ Eg dr<!fltl (ri.,, ) fta drc tuse,w ? i-nfiigfB fst6 flt6 Efurd Efuurl s.l{ d6' 540)

fuCr{€fElrnAs'i-Je1q'dfi{d l{.rJ,, futl-fifur$trrfrgdaa.Ea i6 r.d, uFtrdE,crs-+€ i iFd€,Ei{€ dfui !E trdf6 EtfTs t Ev trdH )rfqs'it sfdrisd A' F'' qdrj als qg ale nfoe ue' fi xdarla rs dbw d 3 tu-d&d Fs (ri.5,l4l2) e tuE6Ftrd6 fd Eird ad|{e' W f+r' A vfie itif F6t c'F TdAU-dr6 FHd fus o'6-iTdEtrdr i rd frl funnqs-Arxt fi+o'aad Feiq98 e-e i ft.u q6 F€d iE *,rfi: TdrS6fude ft' 618?_rE 6'ddq'fEE d tui ftiE3, d tu €Ct6.tud F, lig-el frr $o goHM iE ? Ed'EdEaJ'dF6 i fiie e' *li FA{.66F. ger ic a Ftu rfi fr rrat: l fr? qfu 6d rfer ng ot'r1 i+ ks vfttl

l|-sfu-ors fe4T*drJfuFr{; F6ttr.drs' i d' or{ fiig ?t!,F6r'l' tffo ?t{ a fiig an=trs' u an d rd ttuw Eti €d d,{i kF6tl d,rde i8 xfon'fustury.e€d d r{H'Fda

I'ii 6 a e'ifi *J't ts8 Hq gs iig jd sE TJnraTdr€atd;fu€'d i }fd'f6'r{' g fu,'r'E +r'; iid6 3-i.e' 3 !Fd.6 c' tfd:d-q6,E 6EJfur{'t fud -,Fi,ell,,li cra xi' Sfao q_<w3 ria'a f<e ro'rie qJ6' grl"d' irx's -r{Srdl a fsE l?td.d d

G.,, t42\ uiut t'rqfe-e' ss'fury'r ry'fie!rd{ ae )"sq -d* nv' jd d_rg 6'trai'tts I g,rd rd r€ fiie edrl f€s fe-da iir-dt aFd ofu''lt d iiu a

(1i6,l136)

a' g ti^ etui v fu'r' !-de,tl ggrv fu6li a_efrrx a' io rivrr (ri6, 1096) q fiiri u rr<' ae iere ria fi.w f iEf, ir e lr.|rd Ftr€'i i }ffrd 4.dr

i* ffirg' ai rnr t-dtuao#a, ee s.eF.qrdffid i fuJ6fl fomrfr.oa-e:

E


'ttd ?E ri-f'a + tuo fri{ gd.6 €l s'S uriei fd-dri{#+€.6 e fdd F6u-{ fiig Ast3n a g'dlr€'q'E!r.ii i iF 3-da arsxdr fa'sefud+ *3 fu{Ei<r tod 9E sB ,{'er+t fu'6 Eot€ a'd i drdl l6 USg.d}f.fedfi i a u?ie_rrd qEfl d

fuat'szfe f H fuqyoi Eq'"6 de *.iaea&f f fu a-ceadrnrt { csea Ird-6u,er Ef3qqi96' 6 fug+ v rr.o -{6' srfrd'a i' €E!f-Eg UEo+rl*r F<u | 658S: kd rq d{ 'i +6't !-EEtui'tu udfr'{' 3 d{s'ii s drl3'fu{'fury: tu",-e5'3€t€.41" '5tn firu v a gHEge1gd'f6a'

lrdH lnefih}|fiil rusdriirnEr kfr

Ffds 3 qrgofu qF6 F fii{ lqfirqer tui n-#ry'tuE fdf,qd frTr€ e fiird-

a'ntu_o e5fufuarrcQr

dare,d nru-{rt€ iird it tsnye $

w*foioryurgros'fuuedn

uf*uduFfurfturl GLifilid6,. ns6)

ga'frr*ra veJfgw nqg,gfl w rfir dzEE.cH'd kd k+ qfe{d Frc raeftbdftfucc',{ Eda'relq<rer" fr futa'sft{ q'difi3dHfr}r'f,'81 d (iskTd'ifiS)

*,iarivid-rEFfTsd r.ddrlnecn gf' uitrc ha @ 3 fia UxcH'6E rd kdd ed?t S hE3rde !a{ f,.da.dtu33 fuEa'rI u'cafuoe.aid m fa mE!ftrei{ }rPo€rdrid* Fd+ai" t *6 9{' 6 tsd €Edf-afcstuwii a-rera rfffio EfTse' yt; fur{', qe fsi br kE 3-f fuFlmd i'"66isE roafl-v3 r_rg g-da d,rd

"rd-fi6Ff.s g 3mn E a r'E p'_Se e iv e i rj.rc ga'u' tftxe Hn {ddris q'Edtresfite'fcE gufl'6i'd *s.r gi qd ec uFd}{srirtd t3d.q8e1ff trd'-ee' (l561-1624) fr4q:-')ln{E ldee "rGgn'?n nffie.rfi+r frd tts'{' tu }}iar 4nll q.n ao'g€'f Itrdro a.en'oeriFsn fe.ed e. A fu€ ffin' i feEi r{rd griEsd d 6fce g dz e fir+EUFslrgriEs 6 JF€.d !B a ato-truxr $ ire 3qi irdr{'_Fer fr, fuE*as Fdda.nf3I i-d- xclu.fterc6' 6o ra Fi+r fiie'r n riers, ft'd rerSo'ufeFc'HS r<,6,qi3 {d6 q'6Esr,Enx-dfu3 r'dd trC xt'ifr e' qr{.d d rd ye o-rc*3r $u gg rrfi6 EfTs S fud.dF6rfus *i qrgidr Ed'e-d rr+d e[ni3 i{ e-+egv.d 6 H-stuq-e' 6Frdefu'Eit9E E€ fii,eE-J6' fe.sfe-d +d'fis' tu i et6 E5€'a, goatus i; i itu'd' aF ei agnf *+s a-cee}earge' i, a'rr ar ..fuFlr*dfuss"EetB6.trj| a,e-der ryFni+et6E€ '{?-i{q} Ai + didr ite6 x'isry a'a fs<*4 rcr' i 3 xr-e-e f.igrr. ft.s'S-e'i: I da H q.de' d'{6 it fuq €t' fua d"rJE arfi qv d i'a, a'Ed'd Eds.dd I a'g aQfu rfa rfu I x.cs u'arr fuEsq sd frwl{3 At S e-*sqF3ft arEfuadf6 iffee'r, func'o ya eao' (ri agd6a!fr A}{6'ffi s'fTEc'fu| t427) Es, r{efr fucFti rrdr| Td d-6fuxr_se atFJtFddftqs fa ?FJ s.ds " Eq{ drtrd EO'Ei3" xii{ e' ri{6q d fuddfoJ|' k "6"{ -der, cde &'{ 6-dfu 4fEE ig{Eq, r{ri'nno{r.', {fliDn, fiie'HJ ftrs'n,tFJ|" i ndd )nfl-d+ g-trdqd e F{-tsFc'si, llrte briu i a riqa ('{{JE fu FxqJ iis.d, sBl +i', lrd ffi+ t fgg+ r'o ryre'ss €s eqerari: ?iEd193flrls{-itd }rfu}r") fEfl UF6xd EeEE i UF6xd it{ flxBs?rd-d4'r *el T{si+ ni{6lTd

Qg'€ a.dxi fih afn ffut ale}atr L) i fiigld' e q?di', 314d'r{"Jie'{'6! 2.) i fu-di'S a-d6's. fuFsr{ }1nr6'€ 3.) <{6l *fr Fd' i-J dgu ail ?_EEfEE 3 t{o, Fi }id fe-s ii6

g{x i a6_xveooJ.3 furrQtraPrdax'Ca Arfu[6D{dr nqa t nr€,dH'6qn'q€' at 6.4{ +ad rre.dlh|ie' iix }, ree' E 6-fir rrfi y s€ ks sfu i qter sFd a-eoit gi, H d qrdffrd),|.i.d fqs e{F'fed }riin Efsrrd'sf<srrf€E .-dl lrfr 6' tuiqag &d 6. f,Aqi ttg lr*fi H € I'o s{6', or€rd-A aT6'E"s'vf s' <ea ir rs*s e' rtr' q€' qsx ? i fn q{}l nd ,rfr Ad d q"E?na-d#6-d frf,€€Pr i d_rg EfdEA tu g Ed-{d trd€Eat3' 3 nirf€rE#e'6 ? n ${16 I rcst<'?r+i': -

*fd Afu fgElEtud, !C cFddn'

Rl4r6

irgg{ieg-&xe

ioa-o'ucdQm,adrffimrr

aq Eig ag 3 6.& f,' & ii€?rxd

io ro-esi o6JsAirdBxfuia[

f, *q'F6rfr+ffi Ed e mdgFs fiivl adrrrcofr fuq gEF€'i dftlrii Fs i-*a€rin uds' 6ufiituwa-offs r* d naf $veva agrffifrie F,Fds i

ti-d i tft6 d4i i 3g.€.E' q.d-6dsilr{il

ryHHr6,

EE €' s.<fud f tu ryfr )+d-ri-d6

aec l-dr 3 qA @ ,ruxrflrq (fl'' 63i)

iiireraad,

fl. i tg rig (sffJi 6r.drrr: t0)

lll6reS-al

frd iis *E a f{ FfrqB' E E-&d lxfd i$a3 iiu-e'dt ,etfi n'rr a'86w, fsrofaDrdfi Ffi EF d f.ifory' 6S 6'6 q-d,{ lrse ii{€ €'s' 3 frngd r;i nr€ a 0 ri-d-s'F&raft' A q'" 6S At d{dryt d qo{ d rrsd f,' ftie g "'rd s' rr<eB tuF fax { e ft-dtaCO'fr,s f6g d E e,e'Qdu' rSad,n'c' d a'# fordryt, ,b frqrd +{ lE-su'8, fiin f: iidriB 3 .FS ys'i, r+ tf,'s + rrird ir a *dr'F, afu a Rka'f?,rt'farry'rfud rrfl nF d fr d E-d.€3 fiic uird t Fc d€' 3id-ds' ats' fu fifd trqr{ Tdd Fd ffiJ 3 !&-€' d d-E6- r I'ird dt dr{+dIE-argd' rrft4i j'4.},rFdirryrr FEd 3 q€EE Ed'-.j E *d'c? ada Eq .''e f!$ d fiiBw n r*e i rni cor, F.sF{srd, fiqe' 'i !-_S€r r-iifi u'f,d qo d Efo-d g'frc-d urgdtfetrt't fEr'l E_rJ F.d ftte-+ fse fad ra-$ f td e1s'a: eq'g€Rd e-rg E rrt'x d{d f€s E6r #c' €de' E1t UF6l'6 E{€' A r€ nfu d€ Efos e-d.ffio qri o 6fE {.rr


50r<'6'e'f,s'e a kd +{ geeucd la f, *ee tfern'ro'l' un i !d q'Fl4h tilrxri ri[i i,fi'd 6r&A & Efrtt-dtli j a'6urda ud '3 rs farw? Fdrd{rd

ffifiqfh{fr h-l* S'

rutilil[c|ln ]rmlIffil J[,.-1il"#J"LJ*J* 'fi{u frsin it *# n* n * ;ni"ni*Sra6'f,* t Huil{Fia il'rz-dr'

qrdg"ffoa0 d )n'd'd i ukg:€'ud fuciTdturd'6u'6fuB rre?fii"r't n|q}+{6*8s€ ari urs vnrlg e e'rifrp-wmn'+ $nnt adfrtro'ra"a l's€ u' drgT6l h

rfu fiEt'a.a'du

r*.ir

tn* * ea nnrd B-drerd i

tfu*fimrnuietn,ffi80F5d fi86'fts 4 qgiifiiefriuld? d&-das' fuerwgFrxfird=re'e s6d, Elgd8'E + d rifrJsd €'3 VnfJ+n fl t 4areFi' n'fuq 3:afffir

g. T€ 'li8 ii?r 6'6 tfs'

3 fufrd'E Far fe.{ ui{a -da furrfu,d|r art er Ec' atJ', frF <{dflft{Es Edrr i futJoEfe-si-{ ffi ?td fi{fldr ltfu}f€l|ro 4r-e.d A ad ".d s'38 'i Tl{e'at3'i Td€'dqa€'i"d i-{6 €d, €o-d+* f aar'6qiffi€ e't i @ snl a'axtd trs'Td t €frii edit ?d frnnJ qd F-d3gd frr-tf's s'-E frnn a fiR (n{tl6r)e' lrg F63 gtr A rytrd +d't fee d o-arsE r-a.o'ro ffd3'f I d"A frEr €g adaffiHtE H f rca"a€ e' ,|'lrd r€r€'Aies n'9€ sd n aE€' fdrl uff reEUase'61i Fo n.|'3ic i -di i dr6xfu6F.6f,s.6vro f u't-q e' a|e-d?r{ d(g +i' 3 gF g EE 4fi6d rifl qv nndel ari i rd-fns'c trsr *S f{ a.gtrnd mrd gd €.{d +et ror c'6 A

4 ,lfra +d eEifrir F<s+r f€, ffi

urd-ufd9E-{JJ'6 {da f*q' $ u-+treil i

'n fdrdq{ 'm{6Aga-dt&'r tuF Ttutre rex 6'0fib f€s ffi ?tfdr€8 de i ire i'rrc gd gdd *dr.',fs sB al Fd"6c.6tffi*ihr{'fuFerc rrlflFrd f€s frictF F+€"i sds'" EfTs a'fel a, Fd trir ?tS i' r*?t f*gd d ErrS-d ode, fus fs6 dfi ?'d6Arf;te Ei'{i Fs fF6'6 -de sdl.d Efus }ia a{ e ftf g 6-€'d-r6, d< 938'Ei rt€' *F 6{5a.d'A,f;crnd fudqtsoi'n'vsx g }rq€. iit *s'B€r Fd'6c6 3 r{n]-JFd g4e{ T€'fury' i fh{' e ?rfiE.:tqsfE 6A E sdq'" EfrE d fuH''3 g'e,s t€' 3^rfe-Jdx+{d6 yd f€'r fsd ai'qI?60 atFet €I i'l

fd'6 c'6 d fctraE-<dd Yrs fiiq' gd-E"B iidrEf{s a F uitd i Ed 6 Fi *x tes anri aii d 6fud as ardl ftryffi ftv s'8dr-rfritl fr eren'a'fuq, a'e a1s6€S (rftit) f{s dfiie F6t E E lq6r dfufdlr fr F+ e iixlrg 6-frq;r DFrr

igrnfss<.6rdre'drrdfriulf 6'6fi{s d fiE{d e'aix a "EXq.3a"qi !@{ )'rorE -dA sit ie qrgiifiie friurfr E ufe ltr d ftr)l'd e' dir lfs i aiifs4 s'eE FF 6.6 d id' i'e'a-co e'i'E dq ffi',r m i-re& rnnr fufun'r fgs fin*d 3 feers. gq qt "A 3r.J ii''li figlfiadff e' ll-d'F x'for '3 at+ fal}'l'r-regg dfiiq fi{urf dre *r oB s':'s' dq fft'r d 6 Oga1 a.f, eHe){'Etus d +e.s dHtrr # A gE Efr + t a 1760Tq s'v ilu fiqulfr fui s, dA i fi+fr "' uiE i ir-dHtud fE {'f{n' -{a EE m{ }e.d ergx x'fzq I" ss,geTat re fr sdqd F{!.{ d ig,rIr.H.6d su-d; t ,{-dd 3. f"5 'e ryafuti" +Hl -gf"; 9n eS tr"{ i 4 *+ f"J*

;;

fu;1

"r-;

d" "- =ffi

rr -* g. r g"t - tr" 3 o,r-ut i nioe.'ru'"': e-r".irfCdt hfud mfr,rs e' r-i' Fkd-di {s'€;1, 6" 61 rau-cfrirr,t"r e uir€db6 feti- i! 6g i.ri i t{'6a'i'B-s-dts,1ia.dfu'lt,Y.# dr e6dffitfliH.d+Eq -a n*t,I"i fse e,.tgi .r"",.,rit#"f"tu;€d;;;; iieo yx'a' rl a red zlA'ri5 ";r! i uw elq fri,uA fu{ 51d frid ta rA;1 u,a # ls,'." A,g" ft" -d" oq.d aar rs gs ni* *tu * #: ;a,a *ri;6a."6 =*dA; rifirsFd8Ftrdi'riF lfr6 r.i.d frir tu; E;-;-; ;; -*" # e i ;H;; ;#.ldl# #i; fus fin{' Arr*o !){s' *J' fu ron q'6d 'i {i t-6 g, i-rr6,6, a-dFdt eF 1..d,s6 9# e. nA *A u'Aa ni* 3F€'deili fua:a*.te, E a' du fri,r fr e Fd,fE{n, ftu's fiqurfri tuFEfrdH'Efi€' fer*dr u'qi

Fff d& x'Fdu'fdff f I

afraiTd-cfrtiaryFa{qte?rqJ rx-s|'J d i'dt f;se{5d :fl i gi dH''d rrm a'o 3 a's' $r fi4ul* f Afitt *J' fu @ 6'5 feii8 td as' 6rd*€l f,x'6 Ed ryi r<.6 F1f E'a d'{ fiq',td 80Ett €q}rdetudqr w b =ts efrir T€'6 d-dtu F 3 FffeF3 r'.tl atSt fur xfr d')n d[d',ii5 3 Su'a'rs-eare1'nir EFdd s's'dqfiurfieFdUdE. rIdHfiit{, F. tx fi4ur.a. }|.6fi{llJi E.Eryfiur A DrM fi{urr*s F+€ t drer8's'etuff'{ fr F€ flt{,fri'irEtrdgdrraitinqqenelgt d g{'e'fi8 q-d d futt3)'r-6F feffi 5 ev i fow r|d u'ua 9a ftefe ud a'anfa Qq'z'ue' Bfl *eq "rnrd r*n '4 frE tG iiq d 3d 31ifury'3 fu6'frE u{it rri{vua'oa'fzadyaorr*n DirJfu''|' rdfu fg$ A ta i-{ u6E ffi 'rd )'r61c'6' c'l' 3 F{deFJ B'Ed !F'{ c'6}t'ea€r futr rdart 9 r'{6 €$)'t.668

niurrceo,a. 4s'fiw i r' 86€ fi4ur ri5trefr:3Bse6x'A'arB3!6'd'tiEdl'd sdsq i UF8F6€f, e i?B g. ire 3 e-*d afua i'*+-ra+E 981$E dvfiwf 3'f sss'd F fTs d {d-d}|'rd ,)ilrr a Eff q' Ctrdrd ffuI i 'r"d Tdnis' at+iuo'r1*tJ{uoa'onfotdtd e' Es6' fu4'l €c'€'n-de f,'d a I'x'6 8-{ fdF 6 +r 3 E-rsE"' 11186' Ml s's' iiu fi4ur* t lr&d trls'6 '? Qg d,a'earor$ id-il E 8'-fr"i Fd rtu dat q'sdFd'e d qr-eme'tfrrrna fus r6t E!-dFd i iie F. qdxffiqfrd t' T€k!]E3'l\]'itfenrgaz-rera{T gtr qr-etd lrdr61 d+r *3 E-d'sd' 3-',rve d Efr{Fr5{dEdiF+tr#ti'sdl'd' ""' s's'ftr friurddOrd e'fig rd}E tukd' f<s i-d'id dfi fr{Fe'i 6'd frg ry't{i F+d qE1,qE 5g' d nA fHE6 ffi d;F i fekd'F fti' fi{-d it

tr


lfdrl ?"

fHq Bre'F6U.a. d Hrrrr a.ce.ir feg

l0uffir uufiiurinur nul.[ ifiilr Ec-du EEfr),f' t fui dr,{dat f6F frrft e'l qvil gmtuanflet nu ue fu z'e1 t sfd{ se rEr.si 3 € i dn-did A g.a. el qfiud ffi{ d'flri-Jc q.r, fric r'|} ,iF fuE q_gr'6Fs fiF *S H *E g.a. i grgra.a fiiv arcenr.<' f€g fri{ farJ' k Fr 6 F}.dfrrJt e ffi e-d-asFdat'rc.' H })IEl Er'6' }|re uir, 9q 5 fsd ai6-rui.Ei eli ar€iiE {r6F.lt Fri-Fsr6 dr6 r{6rlil fu ird fii{ ,t'q} El eird'yca e{e' ir tir fe E 0d arrFiF flrdd & E* J {B'E fes * u'q3 w{ 6 fiin ? e're ga ela' friu tiae' ed- rs'el fl'€ o-d t+aEnq-<,@T6, 9E fifrrBBA fur{ e i, w fiat a's fiic HRr Ea. ? +e fri a_rg xF fee te d 3are < afr i€-{ u'-C6+ q"'le tuF FAgd d Fd iicit fu u'fory fu s'Rq',a'daEai qfiusl +S a.r€iiE f ffrF fe? fuF a dff€M er fic f6Er6'rizffinrt 6 gid d nu i do ffi+ riae' A nyolw sE0 -d6 e' it rif,,t'Eel ? r.,s. H +S u+ fri{ fiuFF!-S rrqEi -;d€' fri'r 6 fttgd fdri€n'r' tud.ir fu f fco'fuwr f;eEa"6-cfE+d.6 d ffic fuo fu i a"g,,rqEr S{d"UE da, xd Hm E.a.€S'E.A tus iil q& ftu 4n|d ffiM ia 3t ${Ed dqd'3 irew f, {ra ftrrr c'e fu6 d "tfur ry"n fEd dd rc$ ve rai or fu frn{t'' i 6r '3 iT€'in s k sE f€ firs ge.d-{df€f i dtsrr k frrcEE* e _'9e Y *ro € ats'rq.{A i ib€fu ird'6,d&frrr f€ +S ${d 'f, Ti u'tu'r' s'el "oda ffiul fti6 * iFdDFfd Ba e ,d fms'66 e 9a €€ rn"l> ls TdB Bic *Eer6' 6 mtf r{uIEFiei r-rdrdq sHrf 6 HE Fd';t i.& ffisa aeawl fuoaexffau' fur ir },|.€'tFd fd El ife'n' E qE$ri e' rnfr rqars.d&Jd fs derir E€d I o EiEd E{de'" rytrc-'3i'dqfuua ft tiqf, UFF e' FEt€i -d da €* ts6 Og r.oa fiiu qre_ern'-o ffi rrd s', fu t E-€dg d md ne'ir EF r*a, 3lr<+uza fet S rrniJq'6 Ef?E 'Car q-,t€'d, iF+ qdE-6€'d.d 6's d dtr€'B!A ffrd6tn +dr t2 xi.iEd6 Eea l0 ei q€ dB| bni' rro r'foe el lrFeq ir + Qq+Ji-i6 fi{urtEn'3rd.tdrftDr fdrht' 3d s{6 fiiulA frB' I ffsq6dtu", ,C 9E !rd{r* d f<a'fun' fi'{ faB' 6 4!irin' fd tu Rtu fiiul fi fdr-dtu'i 5r€'d drEltfer + Qqri<ag 6r5affi; - fii4 e' ge'a'*o tu re 3' re, ua gr-e'{-d'ffi r-.+e gs-e-d+qz6 fes fii'i tu 6. B'?' i u'q'E'i gtur frl fiifo)d'ijars -d di fiic de d*rn e# $oarB er ftn* d rrd-SEe1d nic fa ae e arfa at+ fow € 9s $ faBt6 fdri 6.6ifrrr ,'B dK rie f,' arv,Eq-d rlir a Eh Eii-d A E>d d dn M g nr|e llld n'iiE-rrd Ff!|s a-{€.6 s.d usFeE frirlr g6<d}q?6 fsi ',l _.Sc d td6' fijlt tu el t{6' efu'ri a Eyde*$t sEl irdferdfriq B a.dad rff fiix k o rif_w<< n fini ffir fae' f yvfsa ;jtum wfiva. fa Elu f€ De ,E fu 8 ffi{ riuFEE1 tt'qt fi.sB'8r] xfr 5 ffic r{r,oxao !B dSrit 3.ds"?tr ki]',t't q€ {rE fu€ iR o' fin wl rd fun fus dH -d dd fi:a e.q fus qfs_rre'ryi afuai e' is i s' $u ffir hm s.A d t, feEd Ec i{E At A,rEt rrq.' llrd sEq€r fiic Hn6 g.n. d rdgrdFFur'-dd B'de o' s' nt Er + qfds' trd,n+E, wl it @ u'fori' Fafiret firot u"ax t{+dr',fdgfu Yf6r|3.6q-dl+xde' sE ni€ 'i ffiq iurdFe fitent rA l'ii fuE i+dr't ndlriffi$ lrdx 6 d te6 Ar '

@

uCt Efits'qrr qarerd {dti,as.E d ii?i amt$ a.eme ?l a$ d-o mg a.e;el fu a s' fa fa lFsJ sf€r{gFEdA rsq'Ig t i"+e a tu 'fq' eqae6. q'dB,Eii ftA gn 6 afudori a q-snDri anddry;t ieC;

adBt td,{-!rBt !d }€ 6'n d ti'rt' tr€ ffi d6 "rr rEal *t*t

f,.dlrd+ u.e ffiE?'F fiiq qE e fu' B ryfuri fd ,frt '4ftqlijd

tc'+c' -{6' i tu qart {s d {ar$ El qE ia i qe rqT *3' i, 9r e a'O dl e'fs€. ife{' i ry} d aarn iie",r, ar ufird' &{'+c' aia d ,frt friy A€B 6 dat 6b ul d i€i 'i *q d o'r *s.fo E&dri t€ e Eslte A !8 s tds E{c.d i iiit '3 ii d& }rtrdt & !.8 A F 6 fed drd &{ *€ rd fg}'rd a-fi ir orfa rynt fa drrd &r i an de.sUa 4di ort gd6' gd'-trd6f€fehtl dfr'{' fd nrsB f€?i' s'cr f<f, f6fr i isda rt] F gy turs i qe F{fld fr i'F a m' te d $s"Eiel qd ir w fd.s f{d EFdsd ag r.tqEFdsd i hEf a Ed{ EC ae, fu a EESs€ Ei iEl e€6 _€if€Eda c6l fs ffias fiiur*ffirt}' ko' d tu?Bi ffi nor .l|-.ekir6 i m,er u.+rf ,ii Eq_'g€ El go q ftry'Fl3'€ el *t liel Al f,+ i{ Jd'} is fea ftri.El !r<' er ia, 9E a qd}{eq -fi Fe'r ,tqE gi d {n{$ rre1E 6 rynrd n'?rkJ' d-€" oln' Ea xftDEaoa nF@im€' i fd dl& r{fr 3[r/H!r ,C u'".el gn€.AEd ir nE sa ar* ld4rc1dri-d 93 fu! fes'dr-d fur.}, QE<n'ide'EMd gd' 6fr i+dr't d', i afd 0 r{'da l'ffi F1'"' dryt ddrdd''i f€s pw da i e qd me?rdt<6dS atdr, ssfu fJ y€ f,Adt'l x'6 ry"rd"1tr,]'g. Eslrytd-$r?i 6!} iE u'd E-e,i ere'qed, 3, h F€ {fu,rii t sd-sd '3 Sq ?r fdd q?t


fiiuHm g.i. ! mc nirc a'd affis ff{wE'anEfera qaea<furr rlt'ftrr tu * first fflea €" tua S '3 fiFrd }{"d fre J r{tr dB afu Ee ir fd fu:.3 e rf rytr aqlElns,g f€s

fri{ fBBt f f'nc6 a-dtuhdfir{ },ii' rri ,i-d fric *dr' 6rF 'lqrd q.d6 d Ffd}Id

{dre.A

"r} fdB'

6 f<FsE

ffiai' fd gu dlBr f)iqi drd ,S* Ij Fd adi dffil

hhi*,+i, fi4kh*tott rdruq'3

A Td sA ?'? F 4fi{}1' fd rEfrE fii{ *Fe'd - H f,iql El"s d Etaryl'1 de fefr, sda @ i fiiS d B:ds.61

a;trfrJr 4 aner rlrftrir#e fi ae

ii{e€{b'ArB16nlfidde fu t

!

z'ui xr fte d g?r J u'rlefud i gt ilBrif,,Bl i nai el *eoaaftrdi Dfr rrFEirrdr *$u d" "1, dH xftil d c's6'6 lHCa 9F 0 €u_€E gdcrt ,ir td-td _rre'ftfr frffi doil frH.d.u-d)#rffft,r* fu t fiq6 dd6l€frdrat fu }ilfu,llfufti;sn's -dfuh'tfr"' tu &d e nfti 4 a-e ar ida dt tF+ffxd€p'ri frivHrrl g.a.t fE dEEff,Ariel d ft€ gdid,r" nae nrjw fta yu$uiA: ijni ur, ds qfrE93 iis dqa {'d61tr2 fdDF-Elt iraa' t* nu to'e U trd fu e Er€E el 'rffi dfu R+ !r ft fur tii sA Atu ft !fH' 01 'q: b ffi{ *86 g.a *

friq' 6 e-d}Br8lbt qElri 'rd F6 t st ed iiH adi Effil fri{ &{ furd +d '3 ad d 'i re FD-a* d Fd.d n'o fu"3 trA e xE} 'f d'iElr a ,e +€ drd nd fu i q_rrdfiiy ridly I-AEfds d ird *S a uf fric' n fic EFr,ffi{ erit qoo+'<aEfu Efdqil i qtuB Fal" t fiii 6.FEee'+d qrfur,r riae r-ffs '] Ee€ d Efrr {d'F d"a .',fA TS ,rJqrtr *S4i Td b - qdat 0 !i?- r€ q{6' } uo rm4r' 4'fur' fu qfri ,ffi Fl'3'd g.a Fc'd E b,|' t ain r€,6h a.u€4t g dtur s'el Ecf+€dfriu| * fiiq riaF 6 6'c firdd iitr di !., rrEg{ S ii6 feu A 'i d 3lT6t9 aen qefir ogx', rfa finq6 aafurrrild,fun'fu ffiF6F &; tu reo t lf,di iB qs ufiii k EB g"frryt fr{6fu}1td fu t {f,.s i x,n '3 fiic <dq' +dr6'6 iAiE i aB E"o'fqs A* zed, di T6, fu d fric 3r€ IEE dn gF lEt ge e*a ria'a a 6v ud qfoi' lFr fud fr fu H f€ 1fr3 Ax fes ie1 a-ddEr8 frr dS tt ft-d Dfifii€ ffiur- n'qE1Bsn E _'e6 eA d nffir i ffi{ qs +d )r'qe Rr i 4 ' q : € F E @ i ! d 6 r d de fud d d fsd e:' q*r +s', ud 9F A {F,rE ,lord-;r'e qs +d qu s€l efusd'1.6 fift,t *t fii{ *}{ n a-f, fud 4ts? a.d "A ? qdlrn i lq8 ,3 fus-d gd '3 td'E $ra a e'H i xrB 'i ,ErEfu* ,r,e o?'|fsd k 6 4'c Ei !6 Er.ad Fa-d.d 6 Fd fiiq Td Es' Ar d ,rd'E sr3 €-+dx-wf+el ni fiiq aEdE6g.a. B fu ,rtr l,"E'* k 6-d o'r =rffi 'lie Eids e" +t dHB d 20+ <eiiB n'9 rearrn asn dc+c Fdr"d''5 eErlt dn 4 EE Uq a a'_h+ q'oqa' i id ro_€feryiEE Etr .d3 q.{d fgs ;,? q'fury' fFF d'En d's d qn Bir6' d Fddroft?5-S dtir a*r' m A a'is fii{ *rB' e' dB'fui6 ifun't 20 E.r i e'fr $ z.o fta' frw tr H d rd' Fd.F e' Efua-ddb' a, fuEq3' ddUa fe ffi Edid.d'i rA 66' i r'sd|e fri{ *H B f€-serca ? ,{F} 'i d trc hr6 nid' w{ ?i d6 fa w+ x'E}e ?rfi !'r 5t61'l'6 Eo snrtun' fd ft 31nuiglrr'i g.a. * i'-e aftiftr' 6'6 i{6 a ES ryfisn*x feidM dvrnoaro a.c<dryi d qtr F3 fe6 Fd q'B € d'EH tr€ m-omi Eti tr afr ga Fd:dE6 fg a r'e6-s g.a fed friq B-re'6f,e,ie i 9E E? } E he *{ dhli I sE?r"i {dtz afi' d'fs *3' a fd Frfr',{t oi uaui $o arn* *arac ffic Frdls+r,i a+a f€i ielur, 9E a.a' faaw ccr fuE ! f:iq qs'{ e' *e1€ afid -fdi d qidri }{rd riA Eq'g€d iir -d dAT6t frF Fg 6 qs a iarie i e qd F* 'i fric iid' d ks .ir{ a-dF{e' 'f 'r* i 6 r FE #t i i 96 F* e niq fes it ri[d fric yrrS €1 },r'l]} tF 'i Fo g_aao fia 6d'E ks E a iiH *da g' !. A rBde i a hF ftrH el F{dts}i 9A ER fu u6| fud Ed4i ts-d fqd' sA fud EE dfunt 6 xgs' fus e'tnt Ffr i6 ati i, gd EB Ffu,lrlwl gfr e aq6 f&' Rr6 ,[fo,|' w rae. i. fuFfu d,v I a+on goftrr aed +€ f/ic' 6 ir fu z'fvw tu fr.rn"o.d. $r eB qe ff,sr d e'o*o euA IR or; d *;F1 em'< €6 a rgs Fs flE d ffi {c daru} uck frirnd drd e{ <i it fu wfuw fa rrir v frd 6'd l'de' +d i.ote ar fu z'fory' fa ?.d-erd r'€r e.!trs'f!q6 *a a u3gerao Fei6 f/i!' e f€idlry sE1k di gFd gd alfff,iHntu'r'Bgd rrltr fffiRrE e gr s.d'Af/ic'el nrd tffiio aa€ i|laGni fiiq frid,rt 6 q€ tud € prg tgo 'f fed a.s, aft uw arcge e, ao fii$ ir g.i. f.s <tE H'{ uf i *' €dd. t fd 0i{ A{ lrrne ffi {j 6IJ6 adidll n€d qea'o t'u ai.sasn El lrtr ffic fr4id i 4i ed ffict feg +Jrf q€E *F6 U.A H fsd qrtrAd ds-6-d' d ,rnd afFE fsd a.xq.q ?r& i Fa . fiic HE6 g.n. a n idrl6 s'el E A 6-fi ii.ffi. sEfd ffi q.trAfrnn bo€tdffiuIfti6 * xs + qfu fi{ fu u6t 20 Es, lrve E Srd fu_d{adrt d ai6 aldfr, ndt qE d qr'fuJ 6o.nr ed !&af"r$rf dfi ufl )rh { t }r4 f; afoa f o|-gais Etus m t qfu8 fu n nfrrt'tu frreEtu* lxEF iJE ffic fuFE € +J rrqi feE'fts Rr. Sn ga'r d nS F3Ed d Eq'Elf&il l'|3 gi fiic lrqfip'it Eid i-d Sla +d.6 a 3' fud fiic er{ e E6fui sfErrd d 6'6 d fiic faB' 6. erdt +j tu E 6 ndle *F6 g edE?' a{6 eE 70 ff q"i3 Eq ir + FEq.6ifo e fr arditu alc tr f/iH'- Fd ais rt+ i fd ffi 0 Wro" n'idsr finEg?d *E "drtitu a{o' El Et 4'rra ,tdE 4e rote' ir e affi fu i a'ae*n E'irfi{un d o'e d d; t *A F5i fro d i-€-e, bieffi€friqnfri{HFtlE*. firl ie d e€H'6,fric {urdFo'c f€qJ e.d' a.d1-er a fd d d-rgd; F.FdE;fr d ilr:rfr re-oronrnt 6'll rrgfu € i Fdi * Eic fdB, E€' 6 fddE at3'r fu ? F.d'dqE q #6fu'ntffi fric 8-€-<6 d6, trd k !ft5E€ F_,idfric aHEtE s",F tuF6 Bi-+dEt Etrd i6 afrqdr B *x rs1 ro,et t aB oa, 'lfr &6' d A fd frnn u.tr€'*rfr r'rdsde'

6

i,l

E!


6!*k{dler*i'iat} hgf d urrA ftlR'rft'bn frirr xEfurt r'e 3li{i{ T-rtE rffirMBf/iCdis$ffifrr

?rdg?atFFely6€ l

r

l

Efes€l <H{ffitIfr.7 s"ElEbr fA{ s mr ltt ffi€'tt ad 3fids es (!F€4ro kl{rc 6dx&d ffa FH

l

HrnshSrluetx*od fift,ri usiftl,r,ra€leh{ ff,r,r d t 1f€fur{L fri{ fr+ d xd EAa'fusRtia 30'3 3d +Ecde Effirfiiqi'kd'tu9f's ftFrrsnfuFscrIootf€ir i'g i-r tfolr;fts lrrtcl3-€i *'csfu@ qfite t'-ftgfuqtg,faffit€l llHrftFc-d'Ftrttar*dtfu Rs'€lRw Furuiarae-S* rAlE-ervdffilfiRHidB ?'d'i.fi fri{&Ei EfiF 6atJl fr&Ets'6@f&afih'rE dtrtuffi'le$BH.m,6 f, +irr6r'6*f ii{Er"Dr€eE fae. { e'e1 fgdtaB gFgad' g:&dgf.EsAab'r

R

wxdlHi*itqffifuFFas€l eh{ fi4{dB' lrd i a w+ feo.tgtd ?a.ao1 s.d <il{ fiiur- EE1fiSur3 FiFd I 992F Ed i E+qfd f,' ?i F r a€ f€ gfrn B d{F d }€ ?t'o&€'d -d bd'r e'A sdix fift,r# f @ € Edrd s'e1a{H ff'u *d 3 sd xfiiw ffu E 4 ffi& 19926 e€-€'5(atd) + Ai Ea vfts r€'* Fs Fste -{ fuls'l

H d r'el $d e6f{ a-dfiir nqo ra ac tt1 nll ,|'lr i uF frk' rd 3 ib A Efr gtriiio fli3ffi€sanfuErF s'e13siHfiqur ftqFldlm{to{'t n c rc'9 *-6 tt

F&esd ffigfii"I

Fd-es'g eF€€ fiiulrc-d"sl

fif,lr ff !'!i f€ cqr r@ e {-}i{ dd-et Rtl s'6 fffi * wud 6-2-19600 lfs. T{fit *d d Bt{ 6'!-a'drElt tstr a Eu6 l€ 01rit|3{'l' ad fun'Ft 4'u * 1980f€ fiEfl.A.d d iEd

F+e s'el efee-dfriu lrd-d'd,fug a8tre e' firlr )|.3 lfri-sd fFq el <ft'F. fB"d fiiure llF td' Ell tfun'r gd ef.iw tift'Jr"d a€i €' ffi '3 an* i ere s€l €f+6 fh{ ffi{ sds'n I'bs fuFF fqd EDs i frwt EtF qftifutd3.4,*{s i {s e1,Eria *<' at$l

,w * eDi'i dnri c"fd Ei fia c'F lE orru F1t'r{'q d o*fi rA fi6'E;s ic d a'a friJ ffi d{g frt 4q e fiis fqr Ed drn d E d ade'et uq ird uda k nPrfi qr6 e' lar q'ft}'f 6 fd 4'rr ary t0 eA ade Ft r|l| i 4rtE gT 3 ftaa€'Efu',r

rzrnrZ: Aryd I 9886 'fle ffi5 Eq.d f< d 6fiJAi? E ',EriF ghq ae iB aftaio !d'u8 fus Ed.st e' qD{I det s€l ef+€EfffuI fudt A'6e !'ege el EX ffi o'u *rrt 4't{ €' F&d f€E, Td s? a'u e iid frig ltrd'sl, fr$' flBca fe rnfar ae' ir

atsnrq ltrs f atEFtfus t ;Fge zrcwofi4urrd'*, t fu da i frrarof€Efrid i6 gs m, t &# si rrsE r€ tss tlt'ui tdd E fd 3 iftt qi qfrry.d+e eri iugE tig FdFx i' rDl

* * a *i 4 ei in fusd adaEd ,t"r ; friJ Fs 8'E lftF€ ErdD{tA ti'ip fe'e A ftefuttl tru fifturfl t de n Es grdHts g er{'i rps'7f€Eifu{' n€ ,flr el frB'd € fE R'scer-fiugn k roox cdr Dt'{ fu{ FIFF Errel mr u'u gse€ fts 5A Fq' d€ Fr },fui gtr t a'z * a're u'tt ? yi ufue'e* q: ar* s"tui't ft6i g' rU-dfd-c'" rii'nFqd ff el e,elryo fifu d rd s'el Tdfifi-€ffur ff fib qdAf,'8'3fifft'i?tr &3' dEd trl el re-$f @ non go d euofu € gnrstdr raw,ffi S'-s;ab fifu Eae@f AFir€'-2 std a t@ E l str1f8€sft fiul r5 ?€F t988g xG :' 4' sn F k qEi fdv gfu e' O-d'0-€g{fu E-&et a€t rynrd d q'e us n'e 6.|' iir sfrdtH }Fe1i'el it uFc," E* fri{ *aE e EfuABr


'6-da r'6dtui fudffi

fuEcr$ '3 ft-d n-d?q a,fux-fi, d ifi$ i TdS g.d-dd i ad e"did d gq A6.ddd.frfuFe' ,rc.d ltd EHffi f,, ad ?tu d )i-d' 6'6 afu Cdd' ?5-d Fn

drt'

€"n n-&i F*r$ ta y*i rs ni sua,

[lilm-il iltril ilflJr Iffia];k*J* # $

4ar _{dc i' liEfzma },l3Er asFa g 6.{r{?,,ilFa i ,t e'fite.oe' f€?r-dfia hgfu rk aguo,frwnyiiz rs.61ffi

"

brad EElAHsiffirtiid f?sfi aE' lfts egie il yBgufts gFi lii{r, '1 ,'

lr

I

t

n

1 t.I

t

I

J i,+ffJ s ri6,dld-d Eil ratdlqr{, etJ'{'lfrFfu3 i di [Ed6 f,Tddfu a trvrlr 3di *,idrns tc a 6saJan' r€ at lli,gi ir$ s, +dfo6 Jrc.de, r-d'furu'de'ple d urfar,lfenfrog

d rca i d ry'furyffi eto6dr'fu)rg fdr',i' i r?_id'rfu d air},l'l.r€,frE i a i dqrEF e' f.4srr ftte ",fflri A eEcT Fdrig€.de +d ardt dnmfr,'48k€, i FFrr'6 Biq tinrrd Fd + qtus, d E {r d;' hE tus gd, F*Fc's'EHq ra5 t qfd6fin s,t S"F6-d6Enrd, fi i{ Eg+aqHF6 g'ut16elF€-Sfrin# ryEEEdd, 'A u;i tig {a_C}qC,il.rj# d!_'Sd}rtvd}d it yeS mrel g$riiifufJolFE i cc feiny Em' aer-rd gdrflil}'l' i i-lr6' fi{'l|'t 6'fd il!fl e, ir€ -d ?,fld6,gce dd T3-d,nr 3-dfC3 d6 r€ H fqi })l'EfFd *] )'l3 9C'tls 'i-n €Efti t6 mE3' e' fsfuq'q trqlE fffi rr€.dsd qid-e,Te,e rd tu 9-d,iq -d € 9E j H re nqs s Ffi Ei'Fd Drdq,f€s gd,lt S ffi E* fe-st-drfu-dEs + Eq rri,fiB i.fr;r, i gEEFs.€ 6 it- ei fth feF re.ce e' fufgo'r ir tsri#' f, rH 6e1.-iHgn-d,d,H rSiFir xr6"r tirrrya, ud fEEer rs + i3r +dE a-dAf{o' i'er fr fdgFd;"ffrDe I ?rtr e, l8+Edkd6.d{g'f#eM q6 foir d3' jifury'frl Fo ? fu FeFe'n'q.d 8fu{s'. }iE efurF s6 gF a A3-d'Fl tr d E^elad i, feq e' qfE6, e-{eEi'd, ni+d& Fii' E-_dffi € fs-FJ,,'1ref.€,. s"€ iE S fri drtr i lrf,sl' Ed di d tie' E s' fi4urTd.edEf6ry'ftB A ffi s-6H3 TJ e' d'fl A i a_rdHfu e 4oE d fsd Ifi F "-* q" " A-o fig a'fdate fijFa 6 frc' e' )+0'6rdii riF.df€s Fx.f,s,€ riasr{ y<.d 6-d r-f,e, fd_Cia:t d *d S r<il a'eEll

sar F r.J' Fqt Eii' iit f,' nd rnic iia dd FeEi i4 €hrd {r_ict f{s.d F' fq,fu d6 fda-f.di 6'6 xdq llr'q Efu',r,ite' i gE

r€q qE-!g-i' e' us-<.<' 9r ffi fu

F-dln iiEl nt rli{ e sTJ fqs flr d.d e,

"'lisfb'd't

T tu'-q" t{|tr<'". gfr

tur f*t

g.*rl a' flr

O d'drd4rrj +d fod fr6' ii foadci nftEdd-d ir bd irtS n#'d 3'Er r',inlqfd-eq FF e*hnn)]t 'i f,Ex e'A t a.diF 9E d i€r+ aa rfl nj #drdEqfud' de 3' s'Rr a"dFEd qr +6, qE ,ri *t l-d.r fus E-o-jss.d i F fEd gi#fird'dF fdFH i in-d Fftrs *i gC fu ad e.dTirrnSfo ril+rndB,+E 'i 't awage-*f ufu uio' i-*eti ui fuo E{-+ Ft fii} j FcH' r{nHFr'&e ryr gq t fl'd A fea rd Fd riasq d-d6S i-g UrB a6' i gq'd' d{H F€'n E{€ ,r} fuE tt5Hfud Fd dS dF.t?4d,ee aFdu ?rd fu E{fi ter{ i fdrn,ar EE gc c, ii-c ?rEl,,rdTdd fese'?r8,fr{6 urr ; A fe d.,{ q'fr 3 6'rd d'F d ffidd uis d di trd.r 6 fFdricryr a fE6,d ii6 FEe, gfr6' dr6' br3 fu€, gdryt 'i *dl..€'i gFi rA' n-ed-d a Ad 6-S,O g" *. fd_gidfrid" dfi f.+ e'c' € q'lr$ dq-E, atrs fu !'dHEd-Ekd s,sie-saafc, Al fu€.g SdFJ'i ds 4 6qtl E{-Ec FF 'f, fuE dr{ i,fr i ridnl FfuJfii_eE { oq d !i., a}$ e' fuan'ed i yaz gu f<ee.gfi rF rr} 9x fasq t o'ar dr{ tisd S rrtari F} rqs t_usql t J, 9r3,", fud, At rrdFj fEd qffi fus F?_r-a1-s' fflE F{s ffi }rF,rf rH.sfes €iar' {€i ie rt# a* .rs -udrcgq fes d& iie' T bji d Ed d.* g ye-oafui n-otF+ E€fd eu G fqd !i'r i F d A rld ?r.s di' *e, ifi{, e-ars sbr €9. 6r{lrJ ?d, lre6 )td6 x.Farfl ?dil' i x'TdI'3 ijF fTdl fr ,re Ee * 5 6,fiq,s d€, ard, 6fn-Ee-dinf€" d i4; irc-J' d ufird Fe'i,eltu tq 6E r,?fr* d EBtr$ e ds-lir€ 6d rdrsB x'esrrr9q8'fr'dJ6 € !.rcfdri' i mi5 Err qJirfrr dfiin Td sC r'?iF fod d ii'rd qIrfus Ed EHfu€d as' Fd qfue'"-d uC se q6l e' f€q .rd6,ue i fd a-d.d+ fesE +dds d Frd.-6 r,qdl vrtEl alE d f{6C d iie jd d de, A' As'n fd-d'a i Tded furd FE,{orS ai.q Tdera H'3a fd rr&S rrd,ifl d fenel Fsq6' d aftEd-di Fd-d)'l -ei u6 rIEsfu feg f<ic-€ i Hrs 6,rd d.r d af,c--{d ,nqrd e' EriEEalig A rfd,l'trd fr, Fffi i q-J e' d;'d' gd {d.a lrdz t. d EE, A

6'6d?'fA q?tfu*6,{dnd

o'lr s'F c. fa6q I 947} fui B.ds E.€l'l' liq d q' 'i ti i sa rgt ii d,,r, ks rq t'fury'rfunfodq.dl€ d FA fS )tdd'qr#l ttOE" fri_E I,nnr},F{ 6 ftt6 frd'il f{s ,iEiEtifuEEff+aq{+d.i frrB* 550EE t v'E +d 'i ffrsB so a n s i-s'x s'i 3 6'6d d.fr,frB 6 id .aior* 3 ?_drae' 6r{ d fEd t fuE. ,t qF F€ e€e iire' rr' fuo' A rrl kd riq ffi a qd iH e, dS Fii t Ffd F tu{i E-_d'{ DrEas'ee' i f* fus Ft ryEn'gF_drr € Ees fli T6 rd fuE Td EA-ai fu-d-a.a F-flr u'tfel s' Fes 6,e T6r ias s.€ d 19473r'rreS4iEffi ffi *fu r'otu

q' 'i ti#s raE + EHryt d atuF-de

fsJ inafis glr Fs F-dl€ r€d A E dr{ d'i+rFi iis ?.frl'l-fi F{i )'|,e€a.{6 # i ana a.#a' 6 oea rietiv-<d3 * ate tuc'fu,'r i 3 aA dFHd.6 i {€ dferr'd 6!r € yd8€ e. Fc6 *j' a rd fuF i€s gd fetrd edlnt ,J.-t'ddd its *d E{l' €

it oaw ffi d riFreid rd i. fe-ded rFs' A i EiuR old c.d E6d f,'E At 6.ra tul fua Frff$ s 6, -fr A ffrFA &a yirt d6 En qd 3' fsd ''fro ryad d.rF€'A i fus q-d-S 6 fdcT€6d rrF{ Bfudd; za'6 SdcErfii4furr A',f3 gEssFdOr'.dr{d6' A6Fai e'ryee'd' E *es' aest f#fa n rfE et vs,fublng a?'F3El ?itqen

rEu Fd,sJ . i'€si. 2oo4 l!4


qGtrn{rfr'\C d,g-d€I fltrd€I (rh'Efed g)

's w i-dw dry el idry arslar .il &1 drel

i€ +d ?'rs e'ir qE iffi trd 'i a'd' fii+rsn +d &i4 5F d !|-<r erar, ryi q€ €'m a'*ax, @w tiF,

dE4dE

rtd r|ff

6,s.d, lff=Fd

i9€ ffi d&a ufew H el ntF E -,edl

TdEde rl"ri 36 t 6'6

ffrfl A id q'e<

"Fd€'+a' 6d' atr fdd' A lrir

' at ttaE

"qs aa-dt'sr61r' aFd€€'fu6

fa* yaH

gfi € we iito€

rtsd +d t ga €[t @'-€'6 !r4 '3 ffi ft€ gdi E|l'd tt"< *rS xid-d,

tuFr$ Srq nd4t 'lB gc* g tie 4S........

dq

fiF roq{ a-di, gFT f<Ed aB ir,

tr rdd ne d, rtlrl€r B. gt €rd

gdB e* ir' tiJ al !r€ 3' gFt d }'i'd il 1116CEBada!

fuLrq6d Fd6 E r'dd yb{sl,n' fss fi{F, qE !)-d.xtu f,'dal

FdDti + qE

d'rr

to6 +dsS Ee,

d.f Hrffi --dr grdrga

'] E.dFl,n' l'fi

tr '] N'4+-

€n a's € de |'e s,fdzrq {E e+ tr 5H-fl,na ffr€ 4ffi

ft Ei go i 3€. €hrd *d a Aa

kd

rh € FFAie1 A,

ri-{na#

m.e ore+ fr * F.r€} iB'1" i, fta d 6.d fud' o'l ia <.di!

E d' kq{

+d'i+fu €k rt

n eod'_ea a"fi ad?td io?tr tl 3F?3' i-d *d d d& *il

ii !i.7, 'dEd <dM t rE fr'{'tetr 81 *s €qt € "xra" frnr'fury' w fud'.....

ni1i=atsRte-dl

la "di! ffi fttJd'Fg ilf B=a rinF ?* rEtou'a* la sfdEdA T"'rdfus ds +{ q'e ddei'l

}'E's d $m tta r+a it

Eqfder fd{, sedsd qd3d,

fu'u Eg3'eFasax6

),tee'Eii-gd, l"nd i<d.F g!" -'Sddt ae19, ,6J!rE i', o-Ig|i S rdHEd

flt

ETHdl3 fdur fdqiqrur


l,|-€E dIV

urE't fu3T

)rf3r gvfS HiI3

fstfr d srEls iliiltilllt ilt ililItl

nEt tngl nt t(rnt

nisnfuJ F] frl i A iifr,{I rird'&'irrfl

f,aliia .rJr-JE] i ad acv el $t :.tflad u

f,fra't d'nii b. fudi6 + !.fdBfr_g)r'Otffuil,i,?

yd-d.Sd# i s61I

u€t ie-$e ir€- w.da; 5r'd d',n 4'elryt3ifi4t! iFry?fu6Fd&

htrd d ie iiaflrytl:

fric S 3FAd61u'-finndfie'#dc'rdu' fiE,ltmEfde m

frnfrtua c.irr fir+

au-uiiel toc ifuu' anr'; dDldd'^ad &fr',l'rr

B?rA +a €E€ al gfldriEff,nfid

iffA{fp"i 'f, stu a 1t$gnd; ecir€' fdq riii falnt?

6'glttt iis 3.{Si 61}t' $d-d'gldi' i sd I fric d 3F+d d r',-u-d-d'-llrdd'-

Ea sfE i i ne' ad} w a; ddffirt ?rAa.d +dfrri'! tur f:ito)r.'s ft*:M ir q.€br';gde Alrt "rrd Jdfur l]'J-EE e' frq' B'16 fd fu:r'; € a ew io 'rfro1nri'l .lj'-ordrd"; ai cfr a.oi grSDd-td-fla' 8i riafuir qr=diiq€ ri$ i Eg !ida; xff

5nd' ye iafrartr

fE dry ud fir ad l' s6 + r'E aif€n f r.d a liTd }{F Yr{ i fid n fe{ rre'felrt.E1

dtudffiq'e rifre8+dd}{'

g-dd'rqd. n dd I fiicd3E+dd1{'U{it,yd-f,_

?d'+€,' ] qh 0 d'fi Hi { ad rfi i}{' rr.e&rr1rnt1

:in)'i :in$ f,A'1t9] r.d i'aji Efo dE frl

da U6 f fr{O!'rB.d-A fiffi ae at dr'frri!

id' s.€l n16'l'la U* FfJ_ddafo ad frl rl* d; sri +s q' fud 'i a6{ 6d uctd 61}r' fre+ 'tfdi' i ssl I fii{ e13F+d 61}{

rEt eq a F

BaFff; afr a F

!iA-fq-d' !q6'

:iF, 8uftr!

fe_$deftieafr;gfrh|,tdg Ff fdi',t ?

tB' dds let g tr+c"; 1o'e' 1tff 8t tqaful R' *d fF.61 rifi dp5.;ff

3.fiie' ff

doftrn r

!-d' ar& 1 aed ax99; sry E i'E ibin'..r fiir H E €{ h0 e.d; }& qfr 6tu rtu?ryil E

fri{ tultt dd' 'y fuSe';$u a' irv a.e €-oiar'...r

rir i-r i u€ aa M{

ri-d fii+ d E6 ?tf t )'i' ii eFiF fi€.| €E EnE d# ff,F d aei ai qiF fusl

,riTd'

acears?aid riSC eiie' 6td d lr' yd-d'g-dn'i ssl g fri{d3F€tddx. T{d. yd-d'i s61 I fiic el 3F+i 61r' ffiid As E.

t fiqe'f€ +d ltdt ri'! irarffa ftiu riol E roe.r-@

roo4@


R

gdE-g-e'FJ €Fr?mrr dl frir Ffualt d,

sdri ] ru f,l trii m,

ffi j,q ilde? R'feHfu' eHel €u'c1

i3irl ldE F' rfrI 3\tr|sll

r*tgunderhndffi

fi{d E]'aArS Fdtfl,

en'ElBial fiicrfo,riA

fiafuduiun'i eauyr

ii*

fff,u

||rfl |fifl ,fil '$r*l

6'

I'

a' d,i aqt ?r

& laf cE @ dqi

vF

sd,

fd'il

B erewtt

)rff ia ?FE tudi f,, 90

o.r

cdr

oFo

Yl

Fua.sffilti, &e'n ? fr ?fr ga rr frftiMlnn g- ctu }J.d'Ets'ie-s E-es dli fiiUI H

9'6 f,dg? 4Ft "q] iia fti

p f*s se t afiied,

grdtfdH i? Ee

3{ ffia iiF a a'n' tl

RiEs6 aF fris Ed' tl

tr e'd dl ffic rtu"n d, Fqr 8d B' 3crdr ir

3ed{ i 4"d dd f, qfu js l€a Fs ardril

-,n n€.f+ ft *,

i,q' e'd A fri{ EfdrnE1,

6rer E fr<lirdr

g qi' t13drt q'"' Bl

fu fo F =*'a' at

E

tR

iidr M fdr l€? ,ES

d,

Er{q'}d fftr tidEi, {derE{ d

6,

q'd' il

tudM liEft el tu'a e'ffi ufor {6',

,f{ flra......, u6

3 tud f;& fs6,

*Eegqf€s,

E o' ac.6r

nri|l ve f,rearl Dofi fiiq as*d

fri{ rE}eF *F6

fFs FdqJ . i'€s{, 2oo4

crF A EfdE vE e1 ffi

d{e'

!e c'fEE F[ E frPri, figueg furrd' s.dd? .fed 't'a'-s.nf' e' faeJ tuo gd "sd el dq * S i v f . ? w ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . t ffi ece eA d ;ael i+o? {

gF,n ebt iqf,b' d r@,

rc'q A flE Wr

ds F.eE Ee z'fts, tffi +d' ex H}'i g{ l|.e' }lm a g*d a-dttt

r€{ ?.d +r f*dl

i d'i' d& 3i !'ifr t fl.,

rifr6 el 'drir Eo ii{61

lla gfi Eg xn<'E], drfeEl e

w Q6'ielut f d uv fd gd ffi 9B gtu f{d's&+ tuE i'rd dl s'f€nt fe-sgol EB

r;', E H t s ' ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 f i 1 ewn ef mmt1 fqdE ? ...................-......-...d.1

i Fd,,rt Baq'drlri? fi6 t - w'E€dfrF6

t'i'G Od'n {v i0

EH*s'dtr riuFF

tr

9l-6frrgg?

F{ds sH*d ,t'for

Eo affa e iiE r€l ,* y alsl{qF 6.6FJa F+s d] fiitrt'€' lu.F€ qE 6.8'rfi ds' +s r;{ fiEq-fiiudrne' y6 4 :rd sg rtrs f€ d FH'tut tuo F trs @ j6 fl.dH t'fit5 fiqu{3rdr (F,fod)


EfOargi} r;Et)2{i Fe

riirq a,'5dar'fr

*€ d s'.rsF Frc'" <8' firs e

+dxi-€'e nd d'tr1 sdla',e dM

it6 da B' dn qd el d'a t €x rd6 6e1l9?7fedEl}|3Enlffi el rs q,TEd FddEa € rytle B'de$ r€.d

od dEaira ndrrqfiiaU{fsd l

l

\

l

^

uiltF IFUIEttr 6 fll€[r6

0rdrll l

irdrfsEfiq, rh$ea*g aw

furF'3i e,sw id axsdfiei iusrsrsfos, z+-:-re ifuam-aeP

efanelq'$r sn {ra z:.sdind

frs.+J aE ufird fi-dfEqrr fueEsr6l 3' fr€'f fei ffi xr[d'

e' ris& dkr 6b a i 'its-r6fu e

€q q.6 e'd 6d 'rar} +E e' rit{ tH -dfeni 1960f{r feF +a F.dtE fe.il mt {i:-s 6fd-gd eo}o sl fu s'flnErl fifrrd*rdAr€fuE1e0U{iiH n d q'k g.dJsdfr{hi.ir fiEq,*do{, s.€, fu4.F ai F3-g-fiI qre1aie1+r i-6 s.&d ir try ad'e1E q'fa-sr€ €nr'x'6 fure *a eaq' {d'd ad 1+rF e'?d <t6-r960' tus q€Fs'6 e € ffiq d fu" e B efurr€r e dd q.E e' 20 effi ftiq' (ts8 *c }{{ ib qE1) d ri'far ,8 fud ffiE qfa-s'r-J Ffi{l)rE 1947fur fiffFeli funE6.u 80:20fud Ad riqr8 d €s i qs.qs frr tgs i fuEs d6 s€ fu-d+r 60:40frl 's,nEs.6 Siq d H E€-gE 6 d 9€ s16 f€3Ee'edda-t e60'Fs

3' fii_eE 6 6. Eq q.d gl,r, 6' Fd lrd

Fe-d afr3 es16iif,'Ea efu,l.d qd'nl B rA idi & ldin dreli rB rii ow d *d sful$rftr !'fr Dr3 *c-"fgat'6 ts d'f,Fs'66 86 r&{ !|F ge u€ fsJ'

r. fuo ir

riE E 6.s dAEd 6F6 el gfr s$ls lia'a en gFdr66 +{a-t966' },fiiarE rif,'s 43 dod'E FfrJn'.' 60:40fus id

H sr el f&tl n el ar tuq & 6 rs'" E a feF r-rirJ'3f€s d tf,'s i eM q"dryi'3 trd d'fut$rfi i'H ofu)r|l}er iia F fury'i.e at d,i aw {r'q + fud trd +d'sd d aH qto *-d gwn'd Fu iie' i' ffuo.o el 6u s.€6' e 96? lia'v o.fr yaatdi fu 1966'Fs Ad afu1 qE 78 a'nr ao fiiS frr ftn q.o xr-68d fuJ fqsFE *S dre1fu fi'rs H ffi i'iT, ef@'r'€'grrd€ 3}n e' $iq tfi €fq4.d u.e1')lid sJ, *€d Edd.dd Fs"o6.6 addt **s fuq o'n

v fra *w rea'aye u'u! qar a'S $qi€ iAfaarr ul 'lfi'sfffidn fuz g+dfir

1966Es Erll6*3rf +d aff q'a'q' 78,79,,A 80 6 iie aoeqdd 8rr&{ {iE, {s6raa ad yfirrog Efl t *d-dfed aF efsd at3lqa ff irql B q6d6 +{a fe+ d at4 ard al n} a ffi €s'?' fifu, aFaE F fic rq.3.d d dn fdryFJ d tr ade r'€€ are fic rd str6 n'r r,ri anns.tr e fiE ro's'Fds rd !.rfi.5 ufsrytwl d dti rfud fu<s{itr'_Ed fesd.d3t - t 2-19816 ard frr iE ? 20-22+d iri, 3 yFd6 udlrit a xD{E? EH+3'dr€' ftJr b fuafue1q'o78dAt EH9i d.ni6 e3.srd' fiquJI r'?6 Fdd.d qE1 qE ',i3 fFd e' <E ERIfrr{aTe kr *J' *F e'qu I rqEq.6''rord FE d'i 8d fsd Eq{Ea }rd ff€q'?rd b'l' r,€ 24-03-1976e' E$r' lF Fdrd qrir,146(3)d 162,Efi.d fuf frtudt frwl ae a$ aa'$e e' lifudr{ EErFitrd fiSE arqli tuEE,]ii 6 lrd 3-d' n'o d tr *< rue'o fuce Qg etorre r4Era? rry1fi{$ 4-08-I 98| g qEDrt -€E g qd EA d cd, 262 )rtiEr{ d,ir' F id$ a a_ydfris ft* dd e. & uar a Fel a, fiuEiefor k i "q q'n' f€+ 'F3!iir filfir' ftta'6f!-d d ffi s &tr Td tif,'a aq gFdE +{e el c'd' ao fid+r €E"d' fi4qd 6o*d $au-a6 78 fu frEq'a z3 262q@e gE i, a'{6 fg€' ard EB'*A €H'!1 ? fe_iiq w *ea rF-c'dd fuEfu a'#1 q.d' 78 r€ltfr e6 A ald tu€r' *3't 4-8-82 Fg 3tor 24-3-766 +i d ffi *TdE i qdHdq i-f,d' ridr fdr'd' ryi ef{nrd 6 i-im d.td xLfr. qas i wrf3 i6 qEl'd e' fis S frF etn :iar fqs d rirdiiF I 7(7)-71,D-W J.R.c.votum€-2 a'ns i frpa.ra.oxgioH t<'a ffi+ *n rd ada, iaE"d 6'lr riFE i eM A ryari {fod.dr € sll d?hi ur# d r€-fl ,E'E|e€a ae Eih b gEEd'rit *iri lfd fde' dld A f/ic. € & E* q€ r{} fu},|.Eefd4'erd q.d diff IE6 e1 s' g6 1984 f6 6s.d EfdE e' sd''r i t92t^45T{ i r,ffdfsrn rt;EE '] afi .lrq +d fit'r feEdrd f€d rfl3 158.50d{}€d€fr6ffiHi'tuE R+s fifurE-Ssi dB rd ndei6 g {i"E B.f;*e r921-60 Ba r7l.60fukgE i f.i+ 6.6 fi{w'E dd6 * i-a6ery Ad El fui' frpn'teI{ €s d.& ef{4€' P A 6' fudt &ie.6, 8#3 fiiurlr€ Ed-ifu aS H's tia.e6 fF-c +2.l5 tir !.-r friu Ed6.&e ri{de fud u' frw u3 de qd d fsJ fdr',t''1d fu afel-gno 24-?-r 9856 fidda'A TS€S-fu'FEHS3 Efr ofua"€l ,C d'ffi'6 6 ddterd 35.00 '? eF+rJ di fdil fdw-d' gJd fEF &{ E€ iz r€ 86.00r;s }€ ga q€ E$i 3t€ friqt d td's ? €i s ne e FJrt ti-d er8' q.el e' so.o' q-€ri d r,r'g{d ?'i+€a.d } tii's } efu,,i.s' fi# 6 € 20 d* !-** ft ve1 i fr+r e' qd fr,r rda de firN'r fuF rH+3 *U aF,id 6 6 EE €r tu+ 6.so r;H Fs fq 9 ebrrd qdri d sJ EA gf,d a€ + qE1t€' fawr furx iffi dd atdt En *q Es uEff e1eJ e' i-eg e. iiz+6 d ff,'E + +d fe'll )r€ fiaasto H rcn-s ats' fowr 9u g frdHsid 'i rrd'eyr n a qd A .,9. r {flr8, dfu4"€',B i.fE €'6 e 9J+€ <J lr6Es, qE1 dr6 e' )dfud'q i tui. fdwr of{re 6 6500hgk +d fu'6 fii6' qd r-07-l 985g dd fu',l'n ud ?a rd ru6 *ro' fin rFaoaiee * <cs !i T6, 91d rr'-6fu 0 fr{E didr't cw rd qdfu'd'Fer r{iE1 6 fFg e. frsc d qs fb frprr

E

fiic Fd'sr . FeEn, 2004


g fr_g d offi' ra-dt'rEdJ d fire.s tafrgreSrFJ.6dtg 9.2fte A Efr-frsE* +4 B'+dfrr

fi€d 158.50rfok dad E lzl.60 *{kdzeFa&'86 35.00ri{ iE e', lz.ts laa{rrdlee' as dael "9.2r'd e u'6 s'+ aFdrrE'rB ab' fl ria'q rcs.d t 'frdd afr{F6'e1 tiFs + €'nE)ri6 Br.dxa-d.e ii{ d

mE'd i6 d fzfrg66n5 r?kxffi

fdrH, f<fr_fu ? ffi {3 i{frgrn iis t aBr {f,E ? dqulr'€.rn.sd|].F erutrs'6.s fEdfiiE a'6 e fow rl€

rif,'s FrdB lrrfrH nrc i fui t5-l2oo2Dd6ri 4-6-2004 + yd}r'+ tB-rir tr'E f"i'rflfu frtddi rD€ 9-8-198?ardl

"[fn 't

wllrfum weon trdQfu ordiamE _$or

1 | ql!=3f6xril6iF!r6l!ir{'F3?lEt

"

t T

i !fr€-lkl asr i tldr',i ilt fr$ O fd, il 0F?t-rld d Fr trid flA d ,i* g u--, <iaeil3 rs6'Hd-dit tt'Tadr, e'zcffiEa }}*e el qrdrs(3)ad6 Or nd frry'Fl Orgar*aryr *c' r*rfr ilor'rfenE{ddt {d a-r6 + frg'u flr {s's Fdd.{ d fuE Fd.dllr3Afihf €ffigitdrFfr aBifeea ex -$ i -S fi ndr wu's '3 rh s iel el aEs6oTft' darrfunnd s'S I k req i n 9.3 B_!fi f,16'frk 6F{del ffi

ffd ?Adr 6F{d I 5-8- I 986 a triiH6 dd

Eit a€-0frr"

fowu3 fea'a1 Qft"9mtu gr dd6n firs& l8 x'F i iE i {d'B 'i its Eb'|'

iturd'ir ris'qFrd? A frF &fu_&rs d

q.t1ar Fid fud EH5"g E5d rts <dtF r|16ffiE effi 6 f# "'d ric,s i ftb, 6,6 €r ic. frt dii-e.F e +dz k € 9H feiit id al Fq ttt83 g'!.6 iEl tud =.drdu-r'Nl {aa fue n1m am' ftia atao d f6 fb'l' ,E ?r+< dFd B fu Erdf<d e' iix d'{ i dr6 ard6, afu)rre' l@ furi't fud Ed6.F d sdJ fiiq d ffi gF.S

"c_'e€ riirs e fu 6.6dSiffi mr$g fi#en Fdd.d- r999fur 6fudd d tBrdH*ra tus fiia {d fddr IRr&1 ee' fury'rfuo xx$s' +r. B fid l 5-l -20026 feEfiia 'i {f,'€ !' fuF s n-d-d'

dd.6 pT a' 3r eft4'9

qr.irii t r.ddr g

d eS ?.fu 6e1 ard 7ri 6' d E e6, :d3'gd{Ewfowr fun Xx*i rga. q-d-6r6'rir.E e' fv rH ar ftwr Ei+€ dld a. ii 26-I1986gd*dq rifl'ai u€A a aqi xHls, * fd'3', ud E-d.6.ry * aqte d}1li gfu fu ,B 'rrrd iffi e.e1 ;L|6 d E_6f, irH?rfi6a 6fud € Qa.d Srixo aco e' d{ trd iifoz.t ,r*s gsrn t, t lld.q e, !d 14. d tiB.Eel fii4 'f, fe8 cd

E{d'd6I5-I-2003 af8rr'Fdd

e, {FE

EsF friE !i. -{6 d o|{k -d frl| rii'E F{d'E A ELrdHi!-d e fuE ffi EEd frd r4-r-2ooi g ErdH *d-zftr ftft=CrrAF6e'fts at8, ff,F fus !64 f$ dIS fd Ee6 :idl'r' gfrd4r dr{6 qElnt f€s ).i.d drfr 6 fo)d'F eM k iic a qd,|t e1sJ e' aEF d f€' + ab' f,'a, lrd Strdxid-c i tu-dfdre lrdro el c'qr dd fJdr 4e'€ a frri 4-6-2004 6d] aq- gdEk dwree.s frr rfco $ xw aex fa a )qeai€E t' !-€'k +3 k {n s +€ dfii€ 6tuq d lFlrd i'€' fiJrrl d ffi e' f{d€,'B drfr6,rfu.d fns 43 dEts&i-€'6EHi] e1Hg9.2,ioF€ ada, ad Aiifi i uard ffi t6 s'd T€E)rrti rtssdx16i Ed ud e' aEF dq6 6e1*qd Ffd'd EEifor)|' eB' 1986tuf, Y€€ ffi f<F€-k B dtra ftEeafoad ffi e' iiH Eg ddtl 3o-1-1987 6 rrrrd fuir{elF at$t ftn arSH *d-ee q !ar{ e, ,rqg, Ed <.ras.6 0 86.00 dtr t-{r -B'", *gd FJdr" Ed- ri*q"d d.E rif,xs i dtd}'ri g 3s.3*c i-dr ia fdd 6 2.0 elodEl r{€ri el at9 irel €s B FHi3 lfo '€ liz riFs 6 50.00ric !-da de d E6r rif,'s a6 ,t'q- fu ry] etdd'd ,€ HUaEid 6 6.5 ri{ }€ de qE1 qEt tt d sai El g€ ,r'q-SEre}{fud d f&' fdpd'rfFd Efr=&tda'A # tud€ afu,lr'fr fu Ec6 Er ? frkc'd bitod.d ftu, aiqlt fid 24-3-l9?6e +€'Tr rB el qd5'adn,q fu e'f,843 rE-€f€s fr€l 3r-12-r981 affi 3fudFr.el, xn3funr6 ie dd Fd' f,et rir.s Eq'6 di fu a'fetil',6 d.r Efua'a g j.3 *q Es' a rrt{} fuF ffuq'fd iid d qd+ id-J dz qfu ?16.€ <'q i f€3'l +S '?Crarird 6'6 id 12-7-046 sffs&ilDt d'fr {r.s ds :5 li{ }di gz li s ?d,i-ftr ri.a ffiff?F fu6 zoo+; e1Ee 5o.ooi;c Efi + qE1-€ e' tm ia ftu fux fiio d rl'x i.e a.o frd es d €n W d ats', fiuafq€' a[d B 3t_r2_l98lrBfu i ErEqd"i.d +d 1976bC t98t Fsqd e-d')nJ uFo Eid ie EA EN3].*€,€-J.dD{ffi,el,n,

E fiic F{sJ

o r€Ed, 2004

rifl's Fdf,d i feE d'_drfu-.iqga6 q! dd ff3,t Eq.6 Fr d fuE a.d-e'd 6

}l", frr€, feqr6 da:"r|{' Er{6<.s1, us.r*s. i-e. ag.ae'sl, tr el adas' el trJd',EF.d fiit a Eq 'd 8trSt *€ i r"60'616rd6era a'{e'e1afu a dT€'tg {d lUJl m.sl gr d frr{'fr EEt€.6q-rA ,r' ad, a'BFE S.iir' 3rtjFq a'6 ri,ala-d.d 6'8'd ria &48el afqF{d ed A! EE '] Lia fuF i riFe tus FE + dq +6' q'fu4. at fuE a 6 fuq.6Fs' ilqi I Efu)'r-6'fuq.6Fs' J rynja a i fid3 ird fEEe <trd.d' d fi{j I 4-?-046 turd fEt {r'E iB+ € dF xE a iies'al A *$ Ar &l8 *f, elri d.q,I EiE lrd- i lidrltr fus 6' &tE - e' ficm a s'f,q' eB.ab' a' dr' at f€EEd ffi 4-8-04t tiFs i i'f,qYlte' firc€ aeoe1 )ni AfrF d dtS i' ddl 3! tF s d.drsE {nq n dr B'f,rrfF fu * M s'Bq' rrl3 +orsr nl-s Er q.{jrli aA aF66 in e'ta'ftiq', 1ia's -oi-86 u'B ffi *zF +{d-200a'Hq f FB ud q A ff,'s Eq i U sdfird.r' d FE ed idr qdd' qSd'qr6 atg ifu'or.ir Fd Es d.F.d ffi ? 6'ry '3 { s€' qEl d"-5 ud dn a.d aqo 'i g61rd ielhi aor +gdn'Fed dfutfrrrr d'itrB'iEor e1ao a'<ir e1q fuii ffi fi € id g<.orfir gq.6i-d rdtr6 fiiw a d &,8 fe€Iilfis6,3"€' rit iB ?a ts? otrr €n A rd E.f,llfddrffi Ade d4. fu a.c6lq's,er7S,79',4 B0 g fiF sd iie Fd -e€od i?l -eH }'iE tndilalidE d s', liF E edtiSE?t 2004'!A IltIdH+{z e' s€'a' €d' a tFq yS fe{@q +€ €. rgs r& Fekr feE Ei riq'E fud q'i 3' ge qEl d u'a ? iir*s fiaa fug efrry'ifuar' 1


qdts qmyd'fii-_nr'.'di.s ? qElui 'e a'a'r.d6d fa 85a tus f€&il

3'€t a d€de, {f,'E f€s qd el xfir$, riEq'?rd U6 g's6' rri rFJd-d.Fd-d

e'fatflaca'=&'3m xafur io @ srr r1-nii t

lt

;rx

t lll

t U it ut |/tl al?lg ir rd q I al{f,rris gi}rrd

as uridr-l]6rYrsrfrq r+E

{fl,{?rflfl[rTlvde] fursW fiffi.d31rflnthWq rry ic F#e ffiifff, g!6bB F6

uaflu? 2. d didrd'a, dmE6 rd f€d u {sE

i efuu'6udatt'3 *E r_nift a?

nr 6-+ ftaru er-m1aa?rel 6sir, e'fdogr'o firafrra, atEnrra-s fu q'slffic'a' gd tism $g e fu $ ate6a-si.{€ q M q' i fs,gx'n'

g w6. *sl !.a 6Se i1 3. dl tr.s €fuu'elqElhl d sJ Erid El I t6 Ea n Ek d-s6t fo +6 n 6's a.t' ri;rd iB ruii itsq'a uot a. d fe EHS} riJd-€'FS qfal$rfi 5. al ta.s"dri-F u'c ffil'aF*{c2oo4' e,aE6fi a"?

tisrs io eq u.e1r6ft i r rif,'s e' 188ri{ k Tda erd fu ir fu aai d ffi aco @1356 dc kr -d" rj.el d n-: i, us fa'q ts 6ffi q€ fF€ l2a ri{ k'6z d al li2 ri{ g€ ic qE1t|d-4d !iJ.d H tutur f,' fdd' ar qd$ i6ts u-d d Td+ ? !'€_deloo riq B€ lia qEl S ui d {ra Ar r{S ffi q.d d €+ {{6 fud iJ'E Td EE L5 lia + 2.0 & a gur i fTo Ar fi.s a 80%G-dtfud q{S fts' qEl o|3Es ufu fud-d20 & gw fi, q" i' i-d <d+ reo ge tuo 35 gd ii'{' i fdrn At rSd5ra, dwd, r{dl rC qEx.d frM n rlrl d nH uqe d riatei ijal ir ridEdfd$ a 58 ffi €-dd s rrdi t@

lrEl 92 Ele, fllBtrd F

53 # Tdi e' 88 ii.z,*d' frS t i\' # ddi e' 80 da rB qfzrr'&td$ A 58 ffi E-die, 83 da gll]l i, lid, al tif,'s e dE Ed+dr rdn s 34 elFd ftin, i Ra!;a, <#a, 16rc, xrn', tdr 43 Efifu'fdb.t' fus te' i e' qcS n6ryq,E1fi+rd t +drd Ffi Ar 8aE a I I8 ss'a' fr+ 87ss'a' d aH ags d fiEs'm t iffi ir qd {fr g',r'dB i.E d'd6 7l Es.d 6 d'8 }'A 16 t ga ao.<f€? + ga, ir t6 agrd.e, q.s q.d'i:€ a.d.rqfu d ffi i *dr Ffi qBe'F-ll-d, gfr,iE-rrd ,rC Fefu +LIr n dlH rfdd fss.a fss rd$ a.6 q.A d dSl o

fl ftrF fiI 68 f€rt ?-6 TE irdl t?lli]i' 6Fe6. qAtitrHEtfa ,f ifitp|f ffilP,f ,f3

fus fii,4 i ,tf R'E 4 a c.d od

*s6 fus tn.s u' i -qfu dirlft-drar<6 gfuE ,ri Etid-J€1 eBfid bJ T6r {fre q'fua'E ss.iin{i d'd}td ac fur o'a M Fea'a d oadd rld ere d d_rE},Er6ie f,l 8' EE q$e fi el S dd sA {E m Entq }'€_Fcd'at' da E6ffiE-d'6186'a€tgqel llE6.< 6 n{€ El Bs Tgq i} o6 rstg EEl g E Ogr-iErrfuaFr Fs ats'l q6'r rd ?ftid fu ii.E6.r g.stats fr *€6 uFer?t fu{ 6'-ad i.sJ sia

ud d dfr s6fu Tn fua eryTd 6sl Effial,B yR$drE a8r fiic qdx fud Et6 +rn <r* febFi S fur f€€ a'qr<Sg* Hn nffiar ocr E-drfu r.a e*e d dF ? qtu'B

FFdr 8ooxrr' qM rFkd d q{$ ti€r tuE {di g q' s.dr6€ €FE + cFoi?r q6'furyt aa' a*e al t b eld Fs }'r.dn{6 d vfr fus trfu 21, 22,23 EiEd tdED{adee F.?F?ri fa ge dq a 8 H t tdd"{ i.6 rir q? u6l s's' 6+d f,l ? 4.dD{6il-dsx6'-+6d Fd d*6 ud id ar fiFB ? i5ld aflrm fu e fu no-trreoir uj,v 'nx acEfud r€?. t fd fcr{a1afi{ffi F fdE Se d q -nBl3we {c Hturi'l'di u6 i '1l.rrd fr-frq.6T6r H dE6' fu€ wrsa.d e' isa.ry frry.e'ie'ipr.om roq rc9e ed # Et'i tonq aram yds ? 6' n6 {d-eef,'i uir ffi iu i xr E-€ gd iie' At q Fd.F 6 i{ a ddE A fd Ea fr ed EA tu d& Fii ael gd ttarrd,irr*Ja i. ard.d F6l q rjdq',{ f<s r.s' a+e d ; fi{6 f,' Ed E€ dF€ e1Efu H fus i fg6 dr,fa drd.d. di-irr6. d 4i 3x'Ffid 96,gFa oitt @ fuYva' <fe al aw FiqJ qs d farou rS iietr tn'x i-e fu A Fdq's'ed d !r''ari' riffi Edrdr{ Fi f*s fd4.e,tA Ar ftrd"n ? Diffi E'32i EiEd* ffi 6"rsdalba ao.ao g Cs'tud. r'€' at fuE tdrd.r{6 aq-c sd tui6 E_drfuaE iie' ir E fes

ffid dl6{ d6.d.d gri.d, yd *$ B,-d At dc' 9q' fif,€ fd {E8fff},cFrJl "d' H e# ry.dDrtyds e 6' n6 ffi An i'a u6 F{ ',gA +} a'l oor ias tu ii d €df !.s' de fr # f,t€6 tE.6.€' i' r"6 E€ iE '3 *J' iie 3t qu-r im !-e' _rigr$m, <3' ien lJ'i +

tu€6 d to)r'6dA f&' s'e Eiatun ifs 3' +d d 6BIFdr€'drffi lrdE H6q€ €'61dl-i e k 4'q3 ,flr 6 rrd.6fiic { -ft fEd f,ird d rn6 iEl fu qE

d u'd[s u.g i fd T6 66 l? i'8 t dF.rc

et 6ear fuce'l' !: .f;3Hfii,I tr d Qlrd80 FE A a E!' <+e fr e Et E-d3 d t-r gnltdt +3'rr' grd' fu+ri' d6, gtr 9O € ared m-e'e t& '3 ffi 6€' feg 3 gf - ,ii iaB,Fe,8a fitu i fuEai66 ,rd61 ad fuJ,rffi 9s? r{nia}A g 3. sqte, t tu $o i-r aErtd e' i-a E6r{,F !rFd' fuc-€€A lM

ad6rtsEr s€ uiatu e' i? uig ie

iqi.EE6't riseffi6ggta or{a.d fsd.dt, *{Jl' qdEd i ridreH ad<€ iEt Err rg drsc.o *e i-6' r.$€. a q'E dda 2l EliEd 8 ?.3 e'8 i-dB'H?3 iiE sd' e u.i6 fe a ffi A{a ii }"ffi qdrd"{€e adi dda ir6l 'nfird id eA V'iq-d'6 !f-d-{}Fd E)i.r E{F€ 3' fu sA E'* is6 rfr Fd rriig 4'?r,{6lrda 6td sda 6'6 F6fur' f,el

fiic Fd'ss . -iEd, 2004

@


ftdl# lr$ + UIfidr tu ftrs-d EId fi+trre F€-d.d lrB

fu EI"sEl e' glsdd Fd-s &i i ri= ffi 93 Fd,feH'6f-e 11 owfs e' fss slrJdrd q.E€ frrde.d a-rrdfifui St''

rssErfts fuE3T lb€r;i fi# #rEl

Fm-ftrn

ltr€yd firl feEfr+El g Ex'fiiq AHEl uq '] 3a *ie lnit€_urrl ir h d S* a dfuf* wgfarr.ce,f6 i &1s h{ d tk P€frDd'E +c' t dd t, & i tf,eerfes !!6br-d n 3u'Hfu B gtr ebnTdt'e'e Us€ h€ ei fs.€6' ar fiic |M fE+ fi!€ fd+ Fd fs a'sq rB xi<ye6 q'a ffi. C6' de adtd fe+ fucc'oa.uofiffr,rJ* E - Ad Fs'n'* i-or fuee,uafrs friu a i<arafrre'r* ego'fus 6 lliti-Sqc€lkvfrrrym, ffi "<a 9e 6 fs++ Fd e tuEeFsnnjl {f'dt f€d, ffi{ 1M H f,rrtl aen otF6nd S g,i-edTd A, gd {,fr€t ad $g e1ifu' fw &r fee ve+ v Fn' i€rflr fd'{ frirtu'Efs Dt'€t,a fq fta -d gEfinnt EA a ifus, iior q"sEE i€ A g Aic r{sde afurE 4telnDF-Rt

e' rs'6 fti{'dg 6rd €rgq}ljqd da ftE

furcA

tuFtE ?idiFg_s.S,

e{e il

a.ohd *r el sd frJr

.futr61fduttfift'rfl e ftd t ru-d' fine-ee ayufiirueirdfur* e uo u'ttt 1ieke riks f$rr aa,b e' aetr'iw&ru'tfu&fii{ffi-rrp

3.5tfEq fud a fa d-rdEd d {,{.€g roq-€at fr_CfdB=dEd ffi fs fs qqx 'is 6 rldt" +J' idrn' a, qE 6 f?aqea fea'64i fug 'rE s'8d frF,{' el FtrJqrEelri€E ElE4' E+ i, R€,| a_rssde' qq.d'drqxFg4i +d qf€r ua6a r"ffu't frqc rfro ir

3oo frnlw xl H dda f rE 6 3irJ FftE +, tr€1 qe-en'd.Uiqd 6old eng6t E FF6{r rj?rc rn'e Bnifu-n+ t di-eHdfl€q 6'{rffiw fawr fugq E Fc Cb ia i fiic tu6'F{d, E EI ffid 4i e3 f6F' i q'Td fq<.6 F6t

E frs gd lM el xfd€6fes Fs + UFd-etB d-ed.6'ifrus t urq F.or

UUs.€1s'Ed prs, d fu rn] fE,r.*ce-<Dfarrtd qqld + yS -d' Po fufron d aifornrr= i. e,fae i€3 it Fd r€s' fes rri-ffi fdpl.ir<.6, ryf eFFad iufr tv iive ror rq,-u1 ilsrE 4i !rd'?i+d 'i e.dB€i ia }{iu tt.3fi'rd ETd ] 9F # gFord qd)rr i R€Rffi ylr} fu&-felr.dr g] qrdr€ d !-6? 8-d d.fr, FH,iIere,{irdq-<E er f€s u*fqd faFHer Fd-€qe.€ fitrdRl ,rF6 xi-ds 4i 3.atEq d a? gd b ar fuEldtkd rd fiie' !-d.€6 d a_rd8al an'Hae.v i re.a rgrl a"e?mr gda' s rns Aa' a3 VH"a f=rlt'fo',r. {fprt, r€d Tsa 'd.r[dE|Ed B''rdH, etqe. a' Re' tl liJ at i6 fefsd'F, frJfud'HnFro" de i

'l

ffrE fude.s a-rrdfiirr d SrE i W rfts d fex o?EJ 6 tA ffi iid ms ud 6' t'?r Y'Tq grd!.d er fud VH'a *d' tr)d"d dqM r-rgEf!q.6 i Etr + d frnn gd ad Rr tda{A €ut }rrAd r€.f<,,rfu'l, el 6.r el i6* *$t o:rd* fhn e1adtl'ftq ril@ lrdq'd € zM fdrH Fd fti E a-€'fuJ a'fe}{Ar v.d qreen drn fuH.d)rn iie a-dfu'|r4'fon': 4* a+ri.firi6 gs aco fr dryi e'o' g qrgFfus - 3|ed grss,El El flJ'8 d 6Er qftF.E e4:rr' * ad !E^!rd dfu6 fud tE 6.€ q.{-qE}|d d ii# e' ff€'q lqtu {' dr BE + tui ga'o i 6at sf,+d d] a6. rfq # e tEtl !')rE 4"6 fst{ fiiur fr A agrf e, aron f.a' q+6 fr fa b fE+ A€ et ;ft' uH fuF rfq ad x* a *a, arg<e qu iffi ad' frfory.rd lrdlB i U-dfulsdE frr a'Tdrai' aF-re'fE dfi t fuJ.d',rt e] fe},r'fiia'OB'i-fiE!s-q-J,,rEdFCcd i feE TdH er diixn fs6'iT {d6 gqits ltilr6l trrrry't 31e1 +d fii'jr B d}]-rd'o'd E-€.6' Tlr- t i€l dtd, Eri.F rA furslie f€F a'x t6Ir? sd fifu' tE E{ x.oragordr +$r fiinfuo+fi' fiqrre ins€ e'FEeBE 9€.r' (i Eat F d'q6 €d S qrdEd ,r3 fv'e *vr fljflrro a'tuv fiqq m Erid fiic Efrd'F e1 ffi f€s &d a €! BErliq fufurr rdq' ;fu qf€ A ),tBE qrd8d €' -€6 E|'l'-4fE 6 ,e.g E I iqDr.6,rid8f r€.idEl,t 6 4,rr6rntfu Ml rhrq a' nivazta' frar.s*s'r tus dH'tury' +r' i dx,E+* rc-r'd f<e 9r ad a' iE *a', d* n-of;rddr 3FclE €lifu fedfi doafieFd r" €nEl tb fud-e'E d=rr{friuruELd.AF. ,e ft-d ,td|€'d -d6 Bd yr6 +d 'i AFe'agi d frH qd fu En iFe B.Al FB' FH't ? Dt HyFi.g T6 i 6 cr,a ao-m*< s] el fun a€ Tc,F€ a oroi E}|i'EI E6I i-e !-dE frD.€ x'FJd riEq:si l.dr i rffic s'€.6 E|' n llEHfJd fu,rfo'r vd a'foare{u furreew f<a E6 gtuJ tit fude.n an-{ fiiq Fd e'8 k fs6 fufi'?t,ris i )?rSEr€," s'cr fu, e'dd rad *d i rdg, sdl rB xD"ftrytf€d €-ffi, Fdnll.e'6fuee6 VrE€ ttnftrrJ a H'ardfude.d 116l w*ee im rqn'} uoe !B a E ir td 3rd'61 3a '3 sa n'n € dq ffi i Fdr'n?r t tJd Fsd gtid 'f \i€-6 Ae elm.uw qo * 4;a-<rro tr c fuo d H'E E6| qd u&tud gd, i+r trtua' $g d ans urc' $ ffi -fi tFew ,d ntE rEq' i rl.E Fl fisd d.{6 a

@


F nrer,uEtu iE 6 € ri+ qit d& ai6sB fes (*5 dqi mr fonrs' e' k€'-d n'fusel Btci'qo'd,&F fue" at3 fr F€, fd gd, * g€, €.dfi a {esqd' esl6t El afs,|'6 '|i htdEte1 aErd fifurel 6' i a, r|r;Esg.csfus fu gO' rc.n kraa'fa a.. w a6rc kes nE{t d,|i fu'€' tA 3rF€' f€+ fiic ',tsnE d i-d fnr aqrd er sdi' F Fds, {friq

fearrFeir Edzdd3 EnF'!

Hfrstidtknra'.

oin d atfuajd frr fu filq.d?r dr1 4cEr,rd ad ad ir fud Ed x.S gd

*a, g'n' r c a f i e ' ! g a p ' a t i A € + € d &

grdtfrEt'aFd)si€FEb

lltT ftfrfltTImilr Tmfilt|fiililrmi!ilRflnrfl [Itrflil fl iltriSllil0TttilRftltfrf, td tJss ffi t rpa rild *Jd iEsert-uer}te-s{tB

eeeqlerilfun'nlua f h gniB Fd wfu }l!r5 ydrf i ii i' a fFB isfrf, ftd gi f€Fed' {iue 6tilr feY q-dfuJPdr"{"6 fufrrrrrrSD{tg€ gffi ks ryfo'rqdsi' ff{d rid4' ,B g6'dry'6 l"dai 6'sFHfurr'l FH.6Air rB fu€'J6fud d nRF 6 *sfiegffi*16ftsffirB 6'-lqd Fda,DluS?nftrs fudn' i s'a' i H'fdd rr} 6aA f<e-€.6iea?r5 4"{} H + +€'4l fil3-dy+s'€fric

ots ddr i 6+ezieet6 u'&a-. rc fiir,r}ffi fa d arr d Efz yaz *$, a'. ats'friulrd,s rcdn' As' fu gF6B frfu-d'F el g0€' ku tu gR el dFn 3da at$rH

d 6'|i t{s€'6 t d.i d feB }rJd d Erffs rx'feael f€6 frc.d aI{ fiEa iHB? el fuasf,.€' ,t'i irc' Fs Ff,d6 fefJd'Br rd+ftfsd'E ryidr0rBlrrE' €1turdfl !a ,€' !tud rfkd' e ftie ,A f,ts6qd ad6t Tdfi-df6t 9Or€ {Rr fl+f ,r? ?re d}, di Ed A ffi afb mr ifo{ Vfug' e' d}fJd.d96. {F6 d fr n'c? 6 *ie l|ii-s!rd6ftf3-dE m'efl T€dry F{aE I # 6-rE1 fiteF3'?rf€s i +d 'A q.e'6ala't fta 9d gE-r-di fm-e-uayc friurnrfa', iA-+ c' rn'd.f.fin qe furr d 9g rk far f friv,e'x 8 qe xtusE*r. fd ffis te-dfdn € ri}E fss i' H ara'e s'es fus fii{ faB qGid k ei €{_t!r s"e, 'i fuE *3 }nga ,i Oegtll'?'F,fsEeq 3lj ri -r d lwd xfu=an arr oi ao, gd BGi* er ',tfuF.F f< nr si d?, furB &s f#f€-ge, fif€,,it S a'4ed aEdgai d ryqd gE 4i J U-a:frs ao 6q q"-Jdf€€ +*dE f€s ffi HF tt6'" fus )'rqf ffg8-fEx.dr ? At 6' <.d6 f&', ifu6 fafo-s tr fsd gd yrr-a i era g fa fg€rdgd" -d sA iia, !r'ti"-rfi E Fds lr€d 6, ag el rctuF f,d, dd H q.q' ffif Fdftt fiiut t Eqe'a +*-}{.iB '3 3!-r d aFdr{ Etus H *xs 'i a furtt'|"Dfr go rlrnre1rrrF6 fiin w-uld rce''ee e. rid' 6 ffieh nel fefwm * an !i. ffi ',B'cl e5 ! fiiH i a€l ,ed ?t'iEr €!re'6 d fu.e. ao fuirr '3 q'€-A€' q'ffd tdF H 96t€ d € 1947tuf, iel +r glliir fiie lrdd.{ d 4"d d'ffita Tfit x'+ E{ € d} r' friut 53 uft',|.d.d, ftqd rd. ?'0r.6' fugFddfucqsn$rqi fd fns qsx fftn fus qii trdlj' e' €-EdSt ato r 3196t d gd 33,{ 961 Fa"q ftie 8 fu gf, rElM q+6 FI qxfB Td EA di "A f,' f6d dt ro-a'Yt q-sxfeoivs't Esi.6 EF*F fi&l fi v i Ael fri{ fq g q{ a q'rrtt gr] FF{s', dstdq, ffid, dri} n ffi +A ,F6 efiii fis!} d k eE frnDJ i-E i e.da6' i dt € E{ d airi fd d'_98f€-r ees€.6niTd' d xFre6 fes ffi ad6 a Fdf ada S 6 7,l'-E-d'B FesgS lrdxnn'itugffi€drr aitu d as qi d?, Tr s"3 ffi & rd'eLm.fu.d fBE6g lla-+ '{6f€. 6.Fgd I s'T4 rir.s ? fri{t d ciyr'fce, q'sard*frffi toat'u 6d F+-s' *q fdv ftwr 4"rd E+ffi frd f€g iE iel 3r€eteilrd Oc_ery'-d' Tgu.aafa, d'6 Ah -di Rtr t<r#J furFv. fuai fufr gE xsl ES tus 9C' ye trpI i g61ry'a{ ! J,t+rf:i{t rl O{fi3e'i. frd'fudt 4] ltrddrn {' d sriox ao fu 9o @fa <trcffiurm, a=,rd €e de, "' e"F ade a, i. !.E:€,nfu el iE e gr 'H id rrr ',8 f6ddtu"i 6 idg tu *a gg 6 ru--to'od gs rreq3 ifrryi 6.s a.ed us fu E -€€,ffi ifr*d ErF 6'|' 6tc liq, r{F 'ts Eg eE A fut, b + ",o85 4d ff3' ftD! 6.' 3 +€E'3 FI|3+d Er FBl, h_gh F€'a rA <'rs t6 rirs d Sn'ge ,r] u$d 9t' 6 nnrd i"1 *d t m'ra ftnFsi}€1 dlA € Hfiarffile F6l ,r* fuEttrd + iis i; uel dt i fiiq s.f,dtsdf{de.d e' ffiF€ Tdfe4ifurd,rit +ff ielbit qrt '3 ,o{ +d fiidl tfd ,r} tq{d fwul|drcgra 1rd rni' k fui i'IEr,,.,..

fue.d afd fiit'rdbit fof3 s q'o aee'] us.&re' t fu 9a liiq fia.3rt !rd6frrn"3,F?tr Fenasa 4 ua.s sH-rEtua +, ild fcgnq' vfq-da -A <8.96' t *166,len? ',rE fricfm{ a dtr€r$ frrJEa'c fr*firy fawl fudgdEfuqft +A i fdq-fepr<s.smr an ,d iF fu' ? q'Tdfo€'6 mr e',qu $o lk el fwac Fo w i' 6'eeerni gea'6i

iFltrfJ i x'a E?'| go EFrd'E d rxffins + e'fae rd <6Ea d dufr ric iict F6r liii$ trsfr€ Ed i gn # gffi gda' dl d6? k aiF, FtEre'e,rredre'e e' rmc rfrs }'i3 3Brsn dt a? 9u @ +r'x r+a' ? e'a rlqd f,Ee l?rt gdut fgd rSew r'r5vw id 3DtdH, 6.R', ,iJ fl' ed EfJd'E, 6{fud'F4ftrd. ir& a ftr 'A fueE a_qdfiiq S $tf. l gt'0 ffid qE il iar

-

IFII tRtrlrs . ItgFit- ?004 la1 |


qEatq3 ry fq, +dq'dUFr,fy a 3e \

o

.

UER|ilUEI frrryd enrlu friur ris'rfl grdHfu fur +s lIJ e', M ddd aclg< I, ntqr-ft.a u'Fdx',tbatlBedat fttod FgrFi rycrfJ'{t,r's,8 iie f d *rd-€'€'dM'nr, fft_o'd a dsq rrEE6', l{$W,aEdr,dA+d drytxr'htt, UFe{.6t q'fdrE 1-rdrdr. i 1;f,rd', *d,)li i td'rd e w ryaq'6',ffi d iid xiss' d& ir fHi qo{ fFr6e Fd q-dx'+ f6-drdn {rd' qEr ir fua qo{ tus Ese{C 4 qg alq Efds fi 6 Wi{ f r-dsgr riforyfrrra'ir fii{ qfl{ + fus'e'fE q e H qdxi FE-e g Og6-&f{d'r EfEqd drgiiflie fiit'| d lfd.d'fid Fs + edlV'q-j 3 -drHEfud a

qiiq0 a-rC k $g I finne n-ux d 'rrd

fid it d erix fr s Fq ars' ri4-dfqd fdd"6',as_{s,r,r€-dri ,rF At d_rg rls EtEEf el )'.dd Fdd sE1,fiig'}|lii{ A iie 6'rrffi a. ge fird sd r{-ri{E'F rrd tf|FJ 6.6,H 6.6Errd6'|r * ffi

?r g'onae-e firi frran 3 €aiu,qe'a

Qni-FHis rdt{, as d }d-s' 3 rlr-ifi 9-€' 9i i'e fue' it fiiq qdx fud rlv-fgd"r6 ffiEeffi, E{frrf3{F$dffis Individualism g idet a-&tfii{a rfu'E ErE6'ird i-€ d E FE qo{ E qfidES# ?, iic d d}|'d Td6 e'B q + dM e' rd|{ E fu'|' ft feEqdHe1#{ iis rrdsE"

lis uiad' tu3' 93 dd nr qE?t6Ee-< d € tiae f q_Eiffie fiiul fr i r{'sF E-€'F'rd i Ed g Ogaise' gu id' dr i EF Ttr fiic qfl qg iIE t qg fs e' ffiir< ir qg iis EFdsEre gq i i ffia xf3q@,rors',dei i d_rdfriqt e' fd-re'i, gi dE6 ig x!_tq"Et d 8d ir qg rieOg 9E q'F3fes A n+ frq OgaiEEFdEi 3',re A,F+ fd fE a_rE e I Fe rfi, ag e !-4r' d g*ur€'af€' a gF d.rJ f.d fun fi qg fs d-Skd' i, r*ur gg {s E' ggi-ffeFf{s # i grriF ua ffi 93 *e a qfad'+€'Al

tr

lFrr Eirt€:r . 6_€!ir, 2004

xi{ aTg=? ds3 qgrise frEB! dfiiefriurfr ; Fs Eq3d_rd!fiS {g iiE q,i adeffi fu En ile'd.)irrd-€€tFfosq f e M qg*{ u :-rr:'d ya fif$ n Td's€'@r rE i d'i rr rA Tdl fdr. frr eElF fr s Fd aF6'fud-flrd fw€.<' a +d,'e,'r'Foni Sieidrin A Srg'fr

fiic q-dr{g s.o6d id At ffi EEDtr 4g te d ued, qrdlid iq"ta-$e dr, _d} fud*otr,t, o,q,Ery,,ibf,, gF a qe a'Td6i *dl3te rrq'E'3 a-r€r, Edt{ffi, 6.r{qd'nt,FaeElfu'rnt i-d ' rid s'd ir g€ se }ld'd i8Y.d fr4rd ryE?itdai d rdH.dsq ed At fr6' a )na.dryt8'q-d-{qe rraqS fudr'3i ry{-S *i63 ir i fii+e'aSi$ n u'qra; i'finr Tc FsJ'ar qg iIE fes i'T*rc fqd'3 d qdxE Ts'dEd*dr ?'16Fd ad Eatk qi creA€' aE=ri'E r.d-€' a i Es6r€' Fdfl-{eiq HE s'&ryri !_E{fue' !-sE d -d'6rfr, fud3' 4qi El'rFds' fus f6si iC l|d'ia, i'b.F."g'{l i f-rs.dl6' i?t 3rg T?flu.'r61eq-d? ge fd rsx€r-d sd 93 9i i6 i srs i 6tud ie, ff,F e' qrd 6'8 ffiA ffi drd{ tr$ e. F s dd e efrirot--c<$u f ro-6iir qrdHfue gdfiid d fie'id Fs ax lr_ii{e'Efsde Fdir M rEqA, ad qgn, t+e!" rE',e dftie'Al fdn Fc f<na-Ss.+ & tb 3 fr6' S',nfi.{e'et 3 aidryi Tdi-d-e'q d,ffi d.fr. f,, Tdfrd-€.d ie ii ffic ridl3 ale3 qg G 6.6d 6d{ i', fe-dfeE e' a-rg Qi ffi fuaxe' ea',rn Qas ldqle-flrd tc e' fEEAl qrEfs+fusF6H'6iiir dfi ir qrJ{qfus fhn e' HEeU_d a, id tu {FS Cg u'AqFfii{ ? id}rt, +c s-+uirr qg te r& ir fqrffi d qi rE€e T6f,' furf{g fe-di<FE Ef' efd.d' A fuEftT rlg i llt{E iF ii,ard.sd q6t rrs er fqi qfrd'q',,|nrfr 6'r qi {€ r'i T6t F} FTea_E qM Ftfoqaf6d €1d # A?ffi{ xfu , fud'd, Fr a rif, -d'd, EH'63,feii fuF-a tdl3', ia, qrdfiiq'd sE16 og e' roi' d ya', q=dfs d flE-'ie1 i fic 'lidr16r Ar Ar +dd vnf3 sE1fnlry'di t' EE a-rd ed d.r'. fr-dnd-e'q. d.r<'a' fi' xirs' Qxteu*trramroai, 6' fu frrvrmr x'EyFq.d 4nri ins t i-*g Fs 4' i d xirs' fu -da ir r+Lrde.€' Ed ii-e'? .F.r€'tqE' q.J g-o{E r:{S6' e e' dd ord # g q_E.fs Efdq fl d !d 6'd'+{ a te 3'al6t{rc<'fad, 4i{3l e edrit t iq u'{3 r.u H ul'r al+i fsdd sd,r{n o'etgEd sEl fus (6' q€e TnrFd i-d a H"g$, tr6's' ESr{td Fofr< *a m ry3H e rrd,{d }r'Rd ud iiffTe at$ unrd Haft f i-rd}ft fr Tdprrl.l }I6Hfundo H { Ega T6t iteE f3 frt us fuee€ ? rid'Ei rtete,a,3i-€'d qdx 6d *S Vnrtr dfr rrllrI$4r}|fdq'e'ao-et oiit d_rE fs d tb, d4i fii{ u6r fun *{ 3' <Fd saa T6rfEorrrr: Tc'fasfii{ dF€ xidq'"' q dS )in!t qg fs e,f3-F,q, e 3fu}xri n Fd}t,6.6ed u6a € 3a, ,r''r; Ery.ds'T{ fr}f3 u6l lsd !fiete'",3+€.d,ti'rtr€.€'EEqrsEafTs xtuq'e' 6 €.d sqe Td, ri3 fJ e'As' gg og fe e' fii+ rtio rle qg f d_rg Ts'd-dA irl'r fro t+e.d,Ifu,ffi aleEfTsfr 6'sat qg fE gg alsEfd! m l'|nr€1yf,' a-d-q'-ge irifl H t f"'E a-ca d Do|edfcegrerir ril|de'EfurCrdrid T6 fu FE !i. arn 6. d3. vd uq{ Fd g iid gFSr'fue's rif6llr';'e'ir d_rg ds 6'6 E6 fqd aRii, <drrt'f{F{ ? ri'Ji Ei{s fl + qfut BE}€tfdEg !r-d!id*,n u'qd al't a're.e a.o fe F{d {{i ul'l f,'d f i d-rdlieli 6A 6ir ite. mr {g feo ry*$ rb l-€ iid -& -dit eJ a


fiili e'FEeqg A,ed f€,r-d qg Ffi ?r 1M d q3EEqi T6FrE4TS 6.Eqi E€a'l u6r: q-qtFfEqtsF tds a fqdqffi d d 8-JA?ni{ Ff{qE',rd|J',de, $dBiHtd rrd 6. F+ EE-e qg e'srf, {nrJ AI E€1frI,'|.6a; BF i,rgAt }o d xiirJ QaH Farnnrea i, a' fa Fara'ii d xii'3' tu -dinAt ritffe'EteA 3d-€drd' t d_E alsFtd8fr d sd 6d' *J d ryue6'6ffi l

u6r"td fr dSEd€e T6tgdd EE1fus du'\tre oarfca&anrelrrxfut d_reHfr ene: u6rrrnrdr6HBx3rv Fcr0 sqgT61 3i-csri3q'rdhixlsqsrs _qe T6tqg{sdWful fri{ifusHfuqrer g rfi f6it qgfs erfur-Fqr i iidnii ri'ro+r'u iU nianrfiir 1 . . . . . . . ! . . . . . . .

a-frsdal'146 ldc €' 6'HtirE qt rd

16r #u afo'eu i-ro' r-fi Fcor ggftc'EE f,eddf.d F.efudFH'?r qfti$ H erfn'+eurS ardr foo a_r=an' i itor ku qftid rs # + f?rry.d ir fuEFeridf"" fgq'*. g'sfTd'r,fi )i?'i-dFi u6.sEfu ke tiu

f g{d aicArtuoE|dHtu emqdI &rAR' u&Smd ug M

i 6#fe-sft aitlE {diadt E_d3fu qrda"61 ',r-dE ite.s fii? rar{ arr fuo i E{t rS F{el f€-drr6'q fu r+dr3' f{s x6ur.sifr,,ltgdai Fnir,lifa i fifv qsx e'H&$ffie fl fuddei,_dtrdE Ero{fud xfua.e * ii cirr i,rd{d d ts'f'fi{ry'6 # F'o€ FdFsa tu 4dau6r H is' f.+ T_diiiad int; i Eft d xirdrda' mr figi cdt d6Ha Hq aa dfi Ht fd

a )rI'FdH' fusfil a T<6-dt osr rr8-Si8 qft ud.d ftje Eg"r',Mrd + )dFt{e'e Ae d6rH i4 fiflnI td ryti ura.dni 3 qg ils EfoEfr 6 fris ftr id al

rie xve u loe i, lvo, or+r qg ris "' ros a err fiia x@ A qreHEi frrryrderi fjnq'Frisdard a..di-s'f:ry'fr gEui+rd, ril q.d93 iir i H i w sa l'# rFc Fdll tire. ir fuq uErd fddlr6o=E'f iis.€ ile'E i|l-ded a.q c'68 ris i ud EB H n tui6 6 {g fs q.{e T6r gg iir{ f€" +du _geqifl fud ),t'rd E{d i g! ris ed +d frd llddS 6-+ fl':d ffi T6t i-rdfufu-orF,{+ ErdsEle' fuli'6 ga' ftre'Fdr rif,d F_riiqg rig firdAia 6 fdrlr'6d& Ar fe-otrr*$ +s @ ir v g: nlce d&irexirde'-Efihr ds' Vs'd Tdl T6t ie-{ 8-dfrd}rfu? ffi 6 qg ts riE"dfus r].EH i re qd{' * ftig tiJ 6.6 d6iis -da T6r d_EHfu e' F-d ftd.d' fsar eF*Efr a d_E fs 0 -4 is $€rddd ad FdEtfii{ qdx fd_ga'UFwa' wfr frt Qq e' vn $ria d id g^gris i Bn-ouuuir a_rexfu i r|'dqsfrnn e. g'TrEc'e,frlrrddl EtJ+9d air aE qg

Ed!-fld d qfE fd ild ir riree.e'<d qg iiri e' Td.dacgs6t 3i-e"efaffi rirrtre.<e't },{ai4ardrnHFoq'esR'i qrE:itj ,|a€ ,{"r 6 !ar.ea-diTitrW €d qnd agF e' fud'" iF ir6t fll3-er<r fuefra fed.Byov v gaxiir€' a fiE fsd qrgtis f{s fs 1reEfu3 p_i{?r rirrc,e.<' t<s s.trd-tiv e' e€ *6!,6r ii€, A, d-rg {s Fs ufud'-S al

ffi d ,i!"-€' s gTd atfdd €q frce' q' ii i a'qe'q'f3e'trs sae,i *,r-dqg fs nrs yd$ fus g Hq di€' Ar q=qfs ? f.d ddrfe,,t{$ I ria_rgE{' e' ar ffi o:-dw? +8, Eq ft t 3ie'd fatEl'E uvs f{s rii dS iie !ii3 dg tis d fl€fd qrdHiii riEsr9i '{c'ftB iid it q-dfs rfu frq'dln u frd6 ir ee*i tu $ou'unn-axg F€ }{3fqg tie furrcod #s ura raar n* tr ffi q-aDFr: H i't er 16r{}inr g $a Ffis6ri-€ e'Erd-rd fE e q'drrlie' 6dr a feE*B'rrrrd F{S 3 ir i-JF<"r }dfird A-J1{slr6-S-d Fdir fudqsx sel r+e qrdr{fu et t5sEfa.d i x-sH fus -dtrl o'rs tue qEriq tl+s' i' f,.-d't qrE{s Fd i' x.aets€ q, d ffi t.-ri A rrd i !g fu, d€frs', ii_erc6 i Ed Err'{ fuo ffi u gv 6u.o rd EdetE Ea € riEd f,A'ffi fe-rqs-6tst ffi , '|)+d a-fis e rea r-d acr a_rg fe d 6'ts'dr$rd T6rgg fs d dd d-€6fdrg fie{d Eds E+c'gy fure_edA gt fu urdurdife E+i d.{' !i+€.d tis e 3e )ra]-'lnr$ +rd rcd ristite' dfr.iJE{6e'3{i acE Zr.d fuo i ae.6'd€ aw <f,qa ut lrfSfso tt*$ riJ qar{er lodr e q.dd,*<rr Fd rra 6 g-dc€r 6.{ dLtE tI a *<6 r.rdt ic f€'€ A.&rnn{iry.rr qA q'qfrn #', lrdfi E|dfii'nd F*id Al g d fe-dydrz-{e d6 Dri ryq.El9F5J d!'ge T6l }lfrf,aq frnr'e d'S ,|ad u-{ ri3' e 3fulltiA iirs -ae rdq{eREi u6t Fd radaiqwlrd'aJu6, @HEqiM q|dhrr, 'drEiE,sfdrei e'3, ad ffirit, F.dt€d 3 6'Hq# i +t d6l frg' rr+S d{d ,rdrd r{u}tn 6 4'rr{:}it iidrd, qldm4t3 uqe ffc q-o{e }rrE.st d'B'cq frr"€ T6t fii{ idB' d T'[rd i drd]ritud t flq' rySdtrd d nrqnr e iis' fe-s616 gJ$rn E€a?is!-d,'nT6rrrisau ? fiiri

Tel:0161-2852507 M.98723-40644

H !iA'rrt,@rcrt ii$ari, wn, gd. ,rnd, dC d dfl, ftb', iB', i-€', fgra, dB'rn e' ;rs, adrr 3 Ede e rie. fEFd atJ i'e. il

Ez: €

3 g3d gt r' {a' tu6"n )r€ fed aB ;s fFd. dl3 ai€ azrr

qdH d3, fris r_.Itfega{fuq' gfobf'€';


1984t fii{ dm{

t q.eaafuri

fddEr frilrn'#rrc e ag6i

IulxwtI xftiEuq.'ufiur s'3ft

d i"d u'ro rrgd aenu'u! ufe<.eu rlau.otco'ir $ounr$H ka uli rie rie -tr6 sd fiiT3 A, ud ffi o.t € '3 V,t'3,]' fuFe'Ea l3 afu fug'a fd {xrJrrae3' Ed r'o a}d' dl

tuifiJiusilmu

S i gFE*fe'6id eftrdr'afrdti{ rd f, rre,iq H rda-re'r) ft€ e"i6i

tg tif,'se rrd'?rdrd UfonE'? ff lrhA ffi ics?E i-drdrd i effi da $ cs Er+qftr*H$ldsBEB ii.d€FfukfuEunrartsry'a gcf,'! rd + si d BrefudH'r{tEdHB gu fe'i'fun'rlr$ Ttr litTe 3'rs 6'E aEr '

ad a'rrdir fircedffilli

i Qn?gu'a

s'etd t urdfui' .ica h-&e'n6'tEJ flt $uft ra u'rr!1ru.o t aerrI 'rd'

@e sd fl'nqtu, e' aFs.A#{-&td a gd !-ft i' t.d Asd 38"'zs sd ar go #furr frwt 3t )|€gE 1984E dtd @ H'fate.ru+ ud fuamYo nari urd'f€s iix aea4qi ffi fird ne ii's ad el I-s + ErlteFc E:dffi a rri xF_s$rn rqa xne qffi i n-a e' rmr-tre a-sod ir rS Bre're'n H Ed rE-ffi"n 'f, va rg'i 6or t{r6TAcifl !g} fd"i-rs 3 fifrri dr+6'n-e-9Ir3 unrSunl a€ tFe' a 3' gd e'n iBt -qfisq)'C q,i$te fu t lrd rrfre.e' i xa qo ua *r }rd-"-d'1tt -da # },tqxdsir gd d i.€'q ge fu gFd' rtr ffi,|t I vFJ-lr6'd dti Dr3 ,r'{t it<6 e' frdqrd-d ?ATir, i r;c + q.{' uie ffi 6'6 Fri4si-€ {da *a e fea'IrF is frrhr A ff e'= 8'-sd dq qdc,d 3F+df Elxqe T6r Ed s' a'6,{?.aHrI fi ks eFa iiqd fu d +€ vC g fu aaaEc' F€'t E6 1984I fuE-fuol" fu6'a'Fs + eq €funi d Hii qdvfd' a? t€-s asilrt'x 6 q'e adfuli tus dE gtg, i, n6 4'fsrfl fud rdfrd' fu6'd' A ffiF fes rict 'i riw u"{ }rca €r !rd* v6 rni fiic qfre.d.a Erd-dr H, fud' a!6i-d d gfi{refur{te' A, E€ d u'g)n',nt x'd rr fun'6 _,ee' a tu, al }|1i{€ id' +r' ffufdwr nd fe{6.d,f.eri l'rd '{qe' fuF€' gdg6 {{6' rfFI€E al dx aa ret A? d' E Ed I IE_{d '3 i, qd E-si<ra 'fu d ofua-daliuor fe{v d $oaox ffi, fu8 oxF €* -vS39' ge x el rd T?re1 *ns'6 i aa_ies?s,d6 fg@n tuarg?€ ia&fud?F tusf6ryt Ed'ar€' i'81 8-S 3t gE Etr 3r{ 6!E Efz{ i a 9C'g {d '€ x'srne lrq.fu a urd FF 6 EE aFde du'x g* g.r' € d ryF6a'deE H +dr'1tu i E-tr *qr.is, t€ d6tgT'EE3gd gFufu Hd at$ tA yrt.sl' 6 s'86,rtttulrr.: 6'trgFFt fsdiq fu zard'dFE3'nB d efir*d d fon'qfu I "furyt€ ri{ iEl rire q}{.d gF6n ni d T6,m 3'F€'61 "-c-dtFr6 '3 tu dqtut d gq + gq' i qExqt'dry', &F3 O3rdfrrrFtt ry3M qd ig *s Fd.ar t xg+ d u.e t"e ron g{' i Fdr6' ug, ryi 3l d xffi6 4 6-& $d fCar u'0 l5 r ie1*ev q afu6rg el&a'rr frl n ng<'f iSe s'€f-Ef e-aaa.s t-$ r.d ud T{s'} + dtgdE6 r'fu'I' 1 " +drqt€ aFAi irrdfr; F. xrfi'J tqs'q' fe-sufirdrn |@ e d'd.lra s.<6'a5lJdfus iR ifdrryt6 rynr6 fuo t 984<'6' d'r d q-s-g gi Tg ofiii uo,i ?frai f nifr ue': a-&li uor fiquJ qoe' d rd ir i, w Fa aE VH'-s'6 tus ? *e rgs i-d d i' Fds'ir d ffiiri Er"i sE {A T6 fu fu{ oF} 0 affi 3rd6tt€ ?16,id dd-d6r u'fr,fr $g a dfr{Fdti' E g sm irre,fdry'A, fr6t fEq'fe-d d 4ar€d',r3vfrEd iv-?c +d tua *es d faitfr tui r' *$r ,rifirss Egrsr+ d nfr *s.ir iss'? d.{€ gHta+ aao'd ia'adud v a6x gdr6rriti rt]-d'a Fdd"d'rya ud4i dryi, ,rd fuO'+dF qtu € *de*6. s?r3rB TdldE"'fs.rd Iiesdeffrat t Flqi 6.F{nfurrli)'d de}{'d at i h idryt fudqroHi6'sir <ed vd i fi unr 8rt-dx*d-e i fsa -dfuryt3' ,lfr ri+ Afu,'r. g"d-l a-effre F.s 6d ci€E tud fsql{r6J aIId a.s fuoi e' d 6 Vzi{rlB Ar fuFffrrc'-€tam'l r* n-e-+d ta8.o ga' fornq'ka' + frror 9E d 96 ir ,fu fuqsda.ra gq4'firi S tffi ffi+ € drs'fesz'fudq' a qqd 3'6ie-:-d qe i9 u'E fu{la d €'6-{a fuf{ fud'" *Y rx'r re fd i, $g { i ?t d iA e' i *r rr i a,fsar'frrwr d-f.d,d dhn_ fdd dryr 1@ u'-sre.o{dd *i ,Cz # i go'ag? n rrftrfex gd d.:relnt T166d 1rfq6q6l fFdrda?'?,d l|.<,,I'qt tr e, # rrq3 nEA s.€ fE.ss,WE,,rb_ffi ,{i 3.dE? rri Ed.rr€'4nri q-$d fu a !i9 F6rr$ Bid-dgfq'r.a t *d I ff '3d6xqAd'dJu6,!g6dffit A-i a sd-sd # # cE nd }ffrsd Fe€qFdEi fg{ fdr rj-€ a.o ais aea 'i 1r'osd q's FAga qffirf' e qE di ud IH?i,dd E-{d.d'fCrjlftr ri'd#, Td 9E ,ic. tsE qdrdA riqg +{ e {8fu6 6'E *d e ]J'Fdl'|' ;' ff{' a, tud' fa tua ffi tua E @ f;a rcen ia ud rne$ d eEf{d' a fu CFEe+ +rr€.6 E_rird frd fus its rI crd-d.3 aff{F6<rAadd6{F6irfdJ *3t rrdfud r€aud drd x+oe1+eeqa€, afrffi4q

E

ffi e

fE-snrc6 ad gdrdd &rs irdr ar'6 e'B'qtri-d t fs6ne ise'_e€

nd 6ifi,ge9oDrqe'rie Fd-de a t +3

tHu Fdqs . i'€E{, 2004

'

o


Feqgfl+rr€ldr|"dffi Fa.fE f fdrd'dqd qfu€'Ee'r,ir< grd i6 e' fuEsg' fud.d*3', '?d aFd-erE fE-€E ei-d' sxd qrF4rfud' ir fl fi utsf,q Fdfr !€H'r fls

)d-sdtB f#r{ dS*

il!ililtlililt0 lti!|t|iltilil[l]tfl

s,.ssf,ua ["* J=*

Srs'il'tutuudi-StiH $ ui a

d nrroad Mew i hF0riii3 mhfl !g 664i€ il I fid e,i yauftwi f<ne u.<'a u.Ji k frsfriei d-s

-dde[iF il i ni"rSEIfut'|I EefuEefodiT FJfdlxlAlfeF€uE rldEa i agare'drne 9ueq€'-eqe' * riete"a va av'il fiiHtd ffi rs fu ai-ri C'rdA3 gd"dtcsfrin ? _-ud{ a|1A6ffi T6 gnl*ser"(a_rg rfu, rid'34) ff F sffd cr6i +6 fd-d, a-dta.uder6' it it!|tr fss'a' ffi EETTiSEIqirE, aEHld, aftt)4r€l, regl 3 tarde lEg,Et firdddr! l{qrdrFad, rlqgr, 4{6Fai, '{tI_q€F, qiFs, atit rF, qf,dr3, driFE6

2. 3. €e-d€'

ETJflft

flitrdF.it, Hq-!EE, r6rrs, g5d !-eE tflfE

BSlFdrJ, srdriB.t rE.tig udg rflfe rd.d'Fed)rde

5. 6. rymn u'Erye*d friB 7. ffi fuF6iifl 3 vd6' fuoEri'fu E, f;E-iiidRrd rIeF 6rdHq'36et Hq' adfur{ieffixs?ffi 9. 6'R lF rdFair, qFIitrJ,ESIaqr64re 10. fiiql 1 1 .RN a8-d'.fffid- ',n{frd'.)d'Fd'd'. s'd*s. x8'frry'f tz. i" fiic taiiatjt 6rl{qrfl. d'q'Fr{qfl 3 i.d q.d'E 6'6 Fdq-J

20 Tf,'il

a i'f;r €}'|.trye6' "'s +4,li ei-dF fuedEAtrd'andg3rgr*dfu e.3'tol*d ?fuirere*d'iol|A !:e' fu s'eEd t fu6a EAfr fur' fuc,a s+d[d,sE,q-d !-s,..ifr frB qtF.d idhd j f,Ar" sd lrfed fr

f6q'fd i iiat fu <'e+d + - g-r 20 !'fir l6c

'l"r F Fw lf€ ft|3a s"rd u'fc n€

9a :o d,I' n€r s'd 6'd4tr oed

e'E3 -d,, oXs'eEd fucrE6dhr a- rr* aa'ts'r{.dlciid:odt e+dr )'F+d' l0 6{ qE a' fii'i s., ryF qi atu n Fd fl t0 dq i{.' adrii "'6. +dr'l? -eft d4'l *{ il '3 drd xfdrn {a'* a'ueI aqiuaraf8 ir6gd' fus s€-d€,ttr{#drs E!' srf,A* 8a n& d dd ar'fieFs 9qirs rffi r{6,F1-d'fu "rl[ (qg *d' + utunitiillii dl' @ Aqg Bf{s'6 e 4"dd 3 E-d'ES i riii p fr Jute# n* i aan' ac * fe {6135-36) Bn+hii. ){.s' 6fE,l' 3 frE e' cfr+i'Brfud "rB 3-d9"r3dAa.6ls'-s. drit +dEic'i-c,i ga ars'3r 6'6dsfu'rnq I ffii asd'rfurs't Effd'E dfory'9d n"{3 rru ft-stsa fr{F6 ir fcEl5d f{a F.d te {g J d fiitff 6's 'i $g ? tuEa= tua v'-: ufel ge,6.&i€afir 8b,". i'ts4' fr | dz efi rtfeEd Erir€ 26C

i frqdars3 eerfslritdrd iSAs'Fd-d'EF€'A-qr - ics - es6 - irs fiTE# ')iA? SdrnF6s.d'i turl s.r' Ufi H'c6 6s'a (6'e),EdFr(+dD3 tu{'e (trddlrd) 3 ftb dd T6- fu' (Es'i) i *6' €€.r'+)I fd B.ar.d€d a$& u'rr} u'u f o'*o, rrdro i +d'6ii3' 6'6Hu6r q #adfu,n?)frfq}'it i fii{durdFfudufoHftiq'-q'fure i E-d'sJ dtn 6S'li r.6'fr.iirr'l sEF t effnrFst ed E+tury'fl€ 3' eai"d' aS6' rs + fds a t Efe iL|el s.€ fqr Ft i. eq 4tury'i'tu r.ir Eai€ 9e' ffia. i{i' u6 fu A fiin € fi? 6€E 6e1Drnr:ga a ga {fu€E ? 96 6.ntirfr i ge 0 frifd,l'r r-dredei fu sRirdnittlg{A n'drn i Liq13 A€l tdlrydgBtusd B-re.s+ flrd i g-dEEl d fs4'to,|' fai at$ I S H'd raeadd fiiv sd r{d friw@ e' frsd io fu €e-fe 3' {.<' tury'ud fii6 6' ddt Cgdre sd i f{€ Erir€nftnxiilqi Ed fd.fl,|t3' qg e qJ erEFdrdaf?tsd dS a.o<ss€ esfrr,rfry'{i ufd t d till s'fii t !g rrdd +<'6ntd rrtfirdfrr'd f{ Drqie4tg gd qg rlrda fr<'e i dr9,

-d$hd Td- a'd )i{€ ar{ i !E a' fiic s', fEFa' a3. arDn-d eF rl F,tu

dd's'r xfufEfr AEe ?i tr Efr{6 ife4 erdf,fe{eEdD{'rsde'F, sd 'dgdD{rrfe ffi{' a AEfddl{ i sd 'rd6r.*iJfu d1q'Td'a-dasd f{€ Ed d 6d[die z'i fr f,'fE fuddr sd eF sd f{6 Fir ar ffrJ' _ed e,E,na ?E, lt qE_rfd frq'"

fury'r r3g q=sd feE q'F f,.e'a8f-d

ei tuFe' tud.€ Ugdld Fn+rde

lia e-dfuJ fEFsqJA- "i_r-d EFdEft fr xtr6 rJ{' }e !,r' lfdfei, d a,l E {r qfuet{ gg lrd 'f €.d ffj'l fx< r+o i rs.o fura' ul io rm d tiolna H d ?tdoD€ aFi-des tukou tlr_rx'o ed im-rtqvfuo' <€-r'{rfiiv i I a-ro uo o'o E|fr,l'd rS rd'f ria a f +B ft|E E d trF,l' ie' ed a', dw fu{6't E-dfrIrn 6 qg 6r.t{n€ m e )'f-6qdE-€'affin 0 s.€ d4i iiei + rrfi asE f€r t3l iEAa', 6€ s+Ea $F E-e6d rrseat$r ie d_ro e' fu{ id fri{ f d? ir€drrd d' E+dlofue'Eq6{"e,tfsn i?r r.s' fi6', 'ldn' +rd e6d'd'r"GE#xqihn, s€ r_Ife'F, sd !9, s'E qn'E, sd ffiry' ,flfe fii{ ri a i arq€ ai,idnard_E oFdiifiie f6' 40) tit|e E d a ?'l lt s'q l{q fr 6 d'frs{s.d d rd vE-da fe-oo1yd fi+ aF<+d fee'r 'rdE aFIftd iq dr (tde-d s6-e3'

tr


ffe)l ri{€ E UE f,.d,e,qg +dr Eo'sdfl S qrgtfuJ -{l' E€

ew-nrg riiaimr: f,rgrrragr aE<I" !

^

^

UEFT KTgIfr

a'rfuitftv-frnrgve*n:fm FJf,fifudFeffiaydg

lrflffiftIilfiftfrnmrTffi

iDr, F ei i fric ridB'fH- y aad feo i, adarreE{eel lidrfts -rig'

yts ggnvomudu'dmt ilqrfu tt{d dsdr-fr}Bt 1ri 6u"ffi g''ll', il6 f TJ dTds ll FflF uitrrd'a Fs ?eEe1f,' fud,A,F fuetss ric6 E o <6i'd' fdr3 Fs E i gg#a'gdF6ud)dfEry'r EE ttg6 a' n-+eFsry'fu Etsi, n tr dqdrts EF Fr fsi fua * ftd ed x.d lrt3Fd trdA'3a rdr6' Fdrd'd'fu'{'l frJE)t4 *d xs fl a'uq s', xde{sdd n FE a Qrdt E 'n&r tic-€ F d A q's Lr-Etic' d, fsFrd Ft5irel 3 Erd tre1)l ? g lfitil

? ELFri+ :' ea'nef eA asd'-at€'e1 fntuD"DCdlut$ E1 rxfuF;f,"dda" fud

1rdee').ifi H tii'q Edd'?t s6td f{fori' ,,d &hfrE frt{FA tv.o a <+d B'ff*€d I dF 6'arq's* a'. kd ffu d yrs'?qr nE n:d*m 6tJ u'e e' r{-ed' d tr gd.el 9qiis awau 6 fis6 qdfulri dts't d 6'duru a kd' fu +€6 i ird E-Jd fus 8fud a.sd'-A}fJ'e' uar6 Edrr€ EE6 'tfs 3i€'a, qg 3-dfr* hTri',i'n ffirF f<s <gs.-qts"' € fiifory'a.xr dS at$ f,.6 Al B'. kd fiEurd Fd VFJdT6td )€ @fdtd frfvw o'o 33 afot,|'l|d'|'C ePens64t d tu & 6 gfdri ai?frt $g f*o' tu a. *;n friq i n"{} H + iia a efJc 4ed' al}I3 E€' gF{a tut{ a fu-{ fu*lf€ a.dd dtJ' al fwd*dr a tu a'. nF ffi,r 6 i'e.d tujt 16 gafrA e'o ?aot*u @ro, d F&il ets' tmo *<.cs rqr n:tl.ig ata w ii+ ir fu a a'o d 9g C rif,'s Fd'd ryi rir.s # fudriEFH'fodfie'id'dt Ed' d E6rJ'trJ*J'

-a al f qtdrE 3'ffr64fr€'q' i a-df-e, dry'rlit|e a.d!ld' i aflrd r*s udfrrEsni'ry''i{€ Fd id ffigAd'drd ed tr fsr+ ia Ei do E ifu v'E{d6dAredf3,€ia i u'x i i 8i uo'ir r! o.g I Ogfr a' Er6q'fu,rd ld'fu xF'd ?a a ed +a dr f{€ x'o a'aau'b ug ?fuweo, 'Se fai q,"6'na" f6 Es }}F Es6drr'r ogf qar€ 'i ;r,g,air r!3 fqalt, fcA fi+fi e'6 S,|'l

(!rg d)r' xni)rn f6' 6l62' fei *{€ E d EEr€ i

w,tr€. d-€dognnnd i.e'f€-d 6ftu' i qF€'n-a'dE6 friur d_g # H' Fs rrre'*(rdr{0 daree_d Eq,€-d fu{,g€,F<fu ifwr f;ui rg e1aw i d6 a.o qerd dr ff,Ee!,rg+dl ro'wefi e' rg ru.x*a i'rS

a-roo@a

u-s Mars dgsn

?i'f6dr+J fdFs, d*dq i BE-cdvile gH'B fiiard *'grd Ei i'sfu,,itfdd' fu efrd -gd,ft€' e' EF is6 q.dfrr€' o'o f+ i afu fdrrrri, ne fa +d.e'ateo GiEBkd hfu4' F-fl+ fsF +€' s.dt€' a llt3 fuE 6 ffi el 3-c-r'3 4rF a'F fdo atu_961tuFtuFf€i e'drBfudhforr er EF A ffisE fur a.r{s atJ' fl'E id€' tr $g fau rca-o i fa at$ tu ar: i.ro fiiureaft i'1ic,C ftnF FgE

Briro

rd'ed 3 gFi 6'F gEnEdut

ii fuq 8-{dtus+diH adel€''|'i'at qPa'd.s'i' gef +d '3 Ef rj. qrd-rd6 fiqurB fud. fu B'. ks frq E *er urra w e' q.o rd ats' rd fus d 8k a-sd'-Eftr€, qfu fu6i efT{ a-€-d'&{sr }1€ uiirrd.€' aOq.da.uE at€6?br u] u'u} qforrtr; n aqra'u €-s.oftfunr.sftii 0 d iq !-€'n ati ir s'. iftfrgd fiqu ir i UFJdsa "ru: fed'd tF *dfehi kd' fu trd yrs.d iFElut rd'dn},i T<H, ef{d 4sd'-d}I3'6 i3 dH-€ qf{d'€' Dr] frd'$ry' e' g6la{a ryfufro{da ryial {ti 6 d€' d.trs' 3 iq {€'6 Edr e' F6 ab' fd!d.ar B'. $f, * kd' fu Eu Vrrs e. fardl u3 frtd s,8.e, fus "fd€,e a-d.a ufe-i-dndra ufvfuw a'a ede' tt n rrqfiiesfiiurii' B qlrdrHi rfr3fud 4€ HFor.6'e' dae'e a-di f{d' fd aE g d fr-dx* {--n Efs,,i.d'E e1!i-A t E -'eE '1+d 'i-# *ir€'6 d ridra tu 0 €i$'r, aEd -ed'-al,{J' 6's ifuar a€r En *rc rd afird4t yFJdrrc3e,i{6 +5 r€. dd Fe14' o ird

d FfrE gilr6 fit'u{ egy'?t et Ffid lg1Er 11drfe}rrr

fri{ E+eF *E

gf€ uftq,rd ysF atF fitfod €E'ESe FF6 fiEuI}=dt{'.te' Ffrd

,ic' fus l,ia q'a da fuure' tud.r. 2? r'BgEd6 a'ffi i qrr_e',Fd' Efrs H H6{€4' fdprr fu ff} f<fez'o*ai t finra {q'6 fsd€s fiEuE fao fu rfre *H €' Fd}Ifett' da c6 ',|} E+e s.el sdF6fii4

,,{3 €C' e' tg:a-d 6.d-66d

-dM

EE ffrl

fe'r'_CE €'furt s ria's itsry' fr ad Serg i n fer e'in da.s i '|d'o w.e -s ut?t 9f '3 f<feu.sdrdrt rde d ffi 'e iffi r€a ie E# Et' u€ rrdfolt dF 6 tlttfrg+3 + fss'<' o"fJ fritj, qf,is{#J friq, ?-ts-rfufriu, g68q friur.TdnJ friur, fuE ire # '10{6S'{fiqur.eB'flftJ fiqurE+r6F6l

q'f;sfrd'furs.uar€'ufdfus' -!|}r.6e DrrrdFd'€ i A ua'6 3!rJ x'f!s'? Eti',r'v-c' a iJ a O_gi-is A qg {s 6 fib

tr

fF{ FdrsJ . deEd, 2004


v

\

r

t

.

Fel fl

\

u=ttt Fddtrrfr E

a. tuoiHd ,e'd eo ? ad ftn1 t|d

drd_e,".d' $A{d a}a d d fd.

ft-d'a3iHAd{tsrrradtuaa's d d rrieae.oT afrara'gr

'3

ks ormrr udEd616iae ns A'dT?dwdmt977d xnrotx iid ud Hft affi &s ger-dE i. # 9'F ferynr}u; #frr tir rnt fl d_rg iiv EfuEfr €' a00

mr fa'x fur rs Ei ut ,*ir & *€s fiifr r'a fl'Edl €t 6d Eii d6 fr EEe d_rE a.tea'fus a f?pr'?rd ar FB d it€.' B'" d djg a.tex{or At r-r g_d iin-idr 16 A rra*a rffi 6a€ a'F a. a tffi-yrd rid ta a'r f-8-+d i fu3 + fR a )'ffi afer{nr8}nite, o-Tr rntEEOFiF*Afuai a.3oE f E-&ddfic ia d rS rair tffi F'iafrd Td to d qroqdJ &1 A, rrdEd + qa iid d tu3 fiic n UB 6e1!}d'd it rfrT tF rdhn + aB.eS €H?gia/ffil'ddCrsri'B gri f<s gSH o'r ,ri-rE fii{ ffu d FA6+$sFor3tunb'ffivei tuee.ir ii-€i a H H'di t6' ffi dts fe'r -del rh k i fa ryntryrre' tld "EM fes ii{ dar {ro e' e'd qrEAfiqefriulxA + d u'E iitf€' flr ,'id ifs€ dfu€ 'ruE' xrdri<dg, dd !E i rF q'E-& r@r 'rae.oyou d Ed i ut$ *d e qe 6' g8-?rd 1fill 'trBH' tis Fr, r$a 4s fusr" rrH fiqurc,m,

uF614i e133 ii-

fBt 6

rdu'rnfu dufunu3 aau srs fifd dFd'c d feffi3 tsi dt id ui-a d

rfu* &ra1 alA dqfuFdr a

2. f,ii Fsr Fs drdfsa i a<s iq frg

o'daF,fds,qzd a'fut3 tms i M fuhui fuaa' * uaxyu'aaeoe' m

d Ad affi dqliiEl

e6 e' Er|3 u a a{6 d H *$l

ft 6 fr-r€'?+i' frl:a' + 9f' el u,{tu3 re{e}'|' s' ,ia.# - d gf. 6. }la'd qdH d

ffii fud ria.61fdd

3.E}El'rEdeo+dfa*mB-6 ?t6 ;d iisE J Eg dd6 i rrM fu d EF aE f?i' ffi a-d6d ,fd'g Fd3

dq lH' d qH'f€

6. qa-g} 'idd tfr=e6 kd isd € stn a frE fss riJ E+e'F€il fiiu vE-d ftd Ec.€ frilrr dEd ,li Ef+sd tri

F ofdlied mfda (ufl.<na) B fulsowa €-€'n fdg EeB f,t na T6? feoefr d mdi-a 'd ffiaea i fu ev s.€ e f,iFdrfEe fri{ *H e

re<-$e ',fre.s f dFdlisdEFdE(Fq.d FfoE d rfrtJ-rFd)n fukd.E sde,A },€rt-TsEli !!'8 st fl sA dd .if ia uigur.d', Ed dt6 fri{ #E 6'fu,}d 4+ d,,!EIAta84€.d'6id ielri' EE-_r;d T{s' f I 'ria fr-uarua.orEry.e1 } fa q.a FasEfriu0{H fri{ ad f,E e'61fu fS fFE * oDr' fiie-friq }fd-$ui' D{6nnd HE-fd}, eE q.i. f6 t"€ t sei En'o ace'! il oi ua',B fo s'd e wcfiDtt t too nm i Eq tufu-d.E6€'M 6.s'T e gA E6€ S dF6i Eard ar y'er *x g ir-& f€ Fge +d gF S ;df,Edd -fi At ffi dla i g5 ard-d6' f-d't fu-d*-€'ifuw ir fro gd.r6 Fe* rir + 3-ddairl;0 xtr } qfu ii tii.s }{drdri'ddtJ ffiure lra€ iifi f€ ia e +{ ,i E1lFdlisdEfd8 tsi{ Fre€ mt li foaw f<e gn fus fud fic fFs, ErEitrfu; € Es.,rlEeg., FFJogd"re'Fa fu Fo<-gsuFs'6 Ed Ea s.d' }t.i a-d a, fri{ EHe fufrd,B 3 fr-e<$ ll'o ae ed it Ei *x d E?tfid a fd frd-H ffi 6i{ 6.!i fen ii6 e' tlg sdr il

fuia: -rfdwarH rcefaaf v firEa: e.c$ ffi }?|i fiic *x f +d€3' 6.6 E€E|3 A fdrd.tr6Ed t €e a{6re{ rFdIIgaFra e fij-eE6 '} dl} E3d' olfirylr'fus iF e f,.d-H'6,fuFJ-rj,lg d.dH t liF.ltt,',rr h, a imd n Ed.d, f<d ?fury'f,.e' fudt F3"E oHFft" &; 4.{-d Ib EirJ i}|6E fi€ i s{<d (n lriq esq'dEfJE E tA oO A I fd,lit v'on riq e, ddHifury,, pQfrri t; q6-c'rq' ig ftfur A fa rfuf,aesfriq ffi dE i'e fud )fl'fury'.rfu frqulelryt{ds.6rytrea ar*i i fr-ce_=ftde d rfJ rd a..FF d ifl * qi a'drdn f;s6.4H' iA firs a Ef, 3 s'T$ fFH o'o mio-sea3n ro'rre *$n_Fo q sf,e; Bi{ ?.i 8ti fu,r e d sd{,d I'trs 6 i" a13i: wre}r g.in. F€i dcE-grt' ifu sd-dr 64d's1 fu ydrs{ s.fdtll' dt$ d fud'd fu-dfric rils' fiic fefrdrq 6 3Ed F{6 d fui6, +s' krrrs-fa3rs -{6 6d edforrl il6 fstf3 efu s'iff H - fe6+d E, >rnrcqdd rd ar frE i da rrnrdqd fuc Ftd, tt d c{ F{e ar ftic a{ t fiin-€E'lr."drry', *re lre v-ye i' #u i: {+'ftd*, Siv feGaw 4i lisd rins'E tuF HE$8. d-+€, 6qful l. td u-d'd Es d ffi (&itr 6 Ee|'-id{') r+3FdAsffinrffi OEr{E e' eE €ts'qel0 adl 6 a U4 d +<' ris.e€ Vfiied fiiw Es (U.a) ild 4d'd e Tq.6 rT. l|d.E fiia a.s6 e r$i F. H6-rr1-J ffu qs6 E 'tfdd e6 tddg -&" ffi'{ n6 H fsd 8c fud yd.€' Te'f;e+ iE gnd'-gp

a=


id ?i.t' lA fu{€ ir! ql'r fuF + a1 J r i E a r a ' r c ' i t u # t t E e 1 c'Tdffi dS *6 lr$ t? ,i€'{r +€ EEiiea? €'M elrEF€'€ ffid'fEfu'r mEi DEif sn i utfi ir te ?. Fd*strtuitcl we i fa e?aa'*' :Cd dFeli f€dg rff ir6r 'jg grl fri{ fi3-d Fe frto {q f #} k A ukd ardfiFfi frt tue'a elg fi&'ruon-dgd $is, q'tsl

I

ltlltl |l nl

DIArr Fm 3 SSdFEAI rOfiiBITtrer

fq E_SJ E fledr't Eg Ad tw fuf6 S A 116.SA fud rird d Um 6'6 ,tq q in dAo'r rffi&d#td frfo',r El lr{ ag F€'sd lrfE'r.r Fj Ffs Fd6e'sFAt d? ar BUA iF

dfrtsA ic roB dntiafe'tangx ft4dTAffiqwooieieffin ! l e U +fts offian a.dr E#€tdnEFdEFdE iF eial i, il? aFelde i nt

6":F Afud rfldu, gs M B a J fiiuie1g$Esqud dglBAdF fiFdH"Falllrs'il ng$tutn trtRo

n{ tduot uFiqBO{ gFa'Ba'=bi-Jra dl ft€ +J urd JBtnd afse ''d 4i$ ilfraEanffi i€ q E ds Ei e &"fFr 3 fE "6 kas' uiz ffi rffi nsse'd.zssi afr sd rs i: €r6'E ir qffi el ka a' m' tr a'b wfuw frw r1r ai o' ng ru-*nlwl m_wde n icu E*€

@ro

fii|ll,

dufux, dfi-kw

E aS fiirr Reln'- i 116"5f.igni elEtatFeF6$coFdld'6

f{drr d fu + gl.J€.a @ 6 xd' uol wq ettwsqEtsa {ii€'ftry, f ud +rE Efuq A' l98a i TAryr6lElEr? fii{ €&m{ E} e{e' i'A}rdfri{ tu grd' dfi *3'r tuF i e-d,Ffe-sr-=4nr,artrf,i ryfu fe-g d.r;a' d6 e fer€' fui f€s €e fric :EuaEa k€.61 9F el Fdd.dit fiftn el ea:" 3 q'$d it& tt'fury'l EF *4 a fuo k E-rJ d i-d E{d Ti € Ael orv e' 6.dd' I'fdF }?ifr6F.9 ffi{ *H 6 aH*d a{6 n o.d fiitll q!)r fri{ fefrd.Ff€s d I.d'n-Jtt fud E| g l.B i fd feru 3:g FSd ifrri' i frF S !-dd el,1t ,fr d iE gi,4 s{E ii6 6-& Hal T6,ffiffi <w gfu rdk$i.E q, rrd +d A a'3 ,*S 6ttd }n'qe4q etsE' EfTal aFBfu,r6 fsd & ir6 ft €* d re-a,q audr fi4u,aoi-e aa igr - frnnt Err d.6, fss*'d rtu € rrfdr'|' i fCn i, rrdi'E fsd A fd +q tss frrrre-Sht, fii-ws'il v tr6e' qq'6 rkd * fd ftB m'{ a, ffi S ed'F 's wi.d EA ai Drfr 4q Bl e' fu,t d F* 6'E iE j'rar|Bdffi*$fr +d s' +d fsd n cdryi ffl4drt ds fte'&' €Ldd ri" fdE$ dn{F6i nrc*o n Ft-ea d ' 3 r f a g t r g t r O e E F n f a l r o { fiiul A € tud tu'i'.' f&' a h 6d'E '€ fF i{ a+_e€eA' iF s.€ Fr fh{ 6's fritn iq Es'-q'ffil t€r ersv {E e1 hi fro x_w*+ a'e' "sT feq PT 4'fdr,r!9F d R-{d A ? fe"fl A kk6 n-m'A< fu f<u {u o' a3 R.Stlt.€c frft{ i ri :ia Sict 6 fdn € 8i + ffis e'6' eel 6f it fu lrtfil.adn'B tufi€ dS fterbr A se gd lgsa 3 6'6 q"dfr{afufidr adi T6t EE f,g c? €b,w e' fe' i?, s'+ Ad +dr *H € a fudrd-eEti qt€ sfTr{i 6'6 u,lE)' iferr At EE Fr'3"d r.6k a3 E+{c Es' {ardu 96t{6'- riftd' a, i }d+S 3*i fea *ia Tdr '{Et ad <.{ dc *rd g ars-J&l,lqre.d ffiir + aa T€'6 € *$ lrd frd6' 6 Ag af,d d rr_e€, s+c' Ar n-e'tfu i{s hy iiF }r€e'dS d i cJM ,t'-Ce,A gd aftte,A fd ii *6 Ad falr6 fiSul-6 fdd q.e-o r$r *<q *d fu'feJ -da o' 3' Er€ fus iV ,tfuad rE lia adi o6l IEIE iIiTI IFUI 6&'T ETE e€€ A H3i iie' A rC cE ii-€ g l+3' €TEET fi"i+T6| 42 a'sfrrii €'sl +d-dfus 230 firedfiE#ftd xx.dD{ +d.6x'Ed' rr"er+d* i-e infl frd fE?',r# 'r<'6 aH tird F. sqi< fi4u{+JE g rd +r, 3. nt r:d-sdE,'f ',e }} B'd @ fiEur€!d' },ETs ftJ' frr}lft DFEJlE Er6 t=r 3:a re! Err E FirliLEI 6irr u' drdr s€d d 6fi fs€d e,Ardr]} }re'iqrcrJdfu+ firdhnr!?l,1' €trc is qE{3 rA alel s 6 e'{6 Ffr dd€feh|' ac*s' a<afe 6 6nfl g ai oa fuca

@ffo

FdrsJ . -+Ed, 2oo4

?r fu f<r a$ a'oi'fid fro a r-e ffi3' i{e'l

3rd,Ad?

d-*J frit{,m'|{ friut&a zreaxfrit'l fifrf fu E6o'6-trd,9.1fr.

sfi$ai

u lr{Fd HB-ds EH*B

friuro,esfeafrivfuer n pg ifqhd Ea ad Ftr-dd fr{d ar *x 6 Er d la1nEFfu Srd q}fdfe' i qg riF a a.,{ fu d !fu' e' ior.< }a f{d'qq.d' f#r fdPd'a fd gO'g lM a f€'" FHsd d a-'ga 9o icEFd uz15"e'f, a'ovo aio' o'o i-s f€l uo fiEa tu q.fi-s al'd 6 r.d6 <.d {i a $furr' 6 d.#€ drd i' @ €futit * lge' ffu al, s. d S irfts 6 x'fdtt' frr fei 3g' flr &dt€.6e l{n& f<r d Erl osfiCsdfiSur3 s'el Fde6fift'ra 6' FF€gsHidR.dtriH'-+ia u.x d-a {$' -fd,|'Ed? u6 f frrds'd fts'd EHr a fu g.; fu F.q'{6ffiai ad.Eff rF a tuf Efd,1' n rraqs6 rf,Jxaq6 i d.o rra tg T6t x'J. adF Es€' A tu 4fr tu xq-€rii it1 ffin d fusdrFd'99 3 ordEEli s.E Fs, F6 ry3 Fd-d e' xt-se €der s d riB'.s fq{ ryH e6 g)itdut d riEd arae'ua rror i i afiierel ati-g6dtri' 96' Td fud e' tdd€' r.g -{dftnrl rrd eF a'p aBF i +d.6+ €k a E"d',r.J Ex.r a *e'6 f<s t€6' qldr t'fa J + 3 i'f s's 3 fqd FcF E a yd6' qedt'3' d 'rffi rqflE'3 qiis Eainl inn{'6 fiEuf, FEq,F r.dg, EfodE


a-dd Flrdr,{Ef i'afr frilf *{Jd adetA

E Fs{6 fHt| {'B'

F. Td-dEtrt'r tif

$rd x'ue'ec

$rd x'uneu

t's' o-i-dFd'a'?#a d i *frrf €.4 E-d'ir'fu Trd"t idtd

f,. lr6d-dfB!|

x. sff*w fftt

({nr, ffr Eg+aFtEe86) a.y'si|ffid

r.furq#ffqrt'rl A.rrFr,fre6 (dtFre)

7d fiie' d xB.6'r € T6x. i-drd8fri!| 4f, E.fdra'6fiiur, rdE sn*r tr{ +d CtsE?i 6 miq' fife Aes'E 6dF fftr E r?d?rfftl F. aJ|ds ffi|| Eirfl,H.fud 0{ur.F. EfdedrFs trlf

a

Ard {'nH' s i <df&r ai-A FEdE. Efifsdtrr,l hEqF Fd fr' 3 uk€.d 6 F6lnB -€ ig

aH'cxfgs dtr{ fu

Fa6 6'r ffr{ d x3' *

3'd fifu e s'd ti{. s !d6 €!dE6eAe


Sikh Shahadat (November 2004 - Year 5; Issue 11)  

Sikh Shahadat is a Punjabi Monthly Magazine, Published by Sikh Shahadat Trust from Ludhiana Since March 2000. Articles and Writings on vario...

Sikh Shahadat (November 2004 - Year 5; Issue 11)  

Sikh Shahadat is a Punjabi Monthly Magazine, Published by Sikh Shahadat Trust from Ludhiana Since March 2000. Articles and Writings on vario...

Advertisement