Brosura Sika Parchet 2008

Page 1


Sisteme SikaBond®

Adezivi elastici pentru lipirea pardoselilor din lemn

Sika România S.R.L.

Braşov 500450, Str. Ioan Clopoţel Nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 Email: office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro


Noua tehnologie pentru pardoseli cu aspect permanent plăcut

Cuprins Noua Tehnologie pentru pardoseli cu aspect permanent plăcut

2

Pardoseala perfectă din lemn

4

Avantaje tehnologice

6

Sisteme de adezivi Sika pentru pardoseli din lemn

10

De mult timp pardoselile din lemn nu mai sunt fixate cu cuie, ci lipite sau flotante. Pardoselile din lemn pot fi aşadar montate într-un mod rapid fără a necesita un strat suport (duşumea sau pat de scânduri). Totuşi există posibilităţi de îmbunătăţire chiar şi a acestor metode de montaj. La final toate pardoselile din lemn (parchet masiv, parchet triplu stratificat, parchet laminat) trebuie să-şi păstreze aspectul plăcut.

Soluţia o reprezintă lipirea elastică. Aceasta asigură o lipire optimă şi de durată a lemnului, în condiţii ce depăşesc cu mult capacităţile sistemelor convenţionale de lipire la solicitări mecanice si de mediu. Nu necesită amorsare, toleranţa în ceea ce priveşte grosimea stratului adeziv este foarte ridicată, aşadar persoana care îl aplică se poate simţi sigură pe sine atunci când montează parchetul.

Capacitatea de reducere a zgomotului la impact şi de izolare fonică a adezivilor elastici impresionează arhitectii si beneficiarii . Timpii lungi de aşteptare cauzaţi de umezeala ridicată a substratului pot fi scurtaţi prin aplicarea unui regulator de umezeală. Astfel pot fi evitate posibilele întârzieri.

2/3


Pardoseala perfectă din lemn, parchet masiv sau triplustratificat

... cu noi Perspective pentru Designeri, Arhitecţi şi Beneficiari

Experimentează pardoselile din lemn

Mai multă libertate pentru design

În case, muzee, birouri, camere de relaxare, etc. – toate zonele prind viaţă datorită aspectului lor.

Utilizând lemn de esenţă tare de origine tropicală, există un număr nelimitat de modele pentru pardoseli şi tipare decorative. Cu toate acestea, trebuie folosit adezivul corespunzător. Cu sistemele adezive elastice SikaBond® aproape că nu există limitări ale creativităţii dumneavoastră. Nu sunteţi limitat doar la montaj de parchet – devin posibile combinaţiile cu alte materiale pentru pardoseli cum ar fi granitul, plăcile ceramice sau metalul. Pot fi montate suprafeţe mari fără rosturi de dilataţie.

Evident este faptul că materialele utilizate, joacă un rol important în acest caz. Un produs natural cu caracteristici uimitoare precum lemnul, poate fi folosit pentru a crea o atmosferă caldă, estetică. Acesta este unul dintre motivele pentru care pardoselile din lemn au devenit tot mai populare în ultimii ani. În combinaţie cu aspectul modern, pardoseala din lemn creează o ambianţă placută şi oferă o calitate perpetuă.

Mai Mult Confort Nu doar aplicarea pe suprafeţe multiple face din sistemele adezive elastice SikaBond® alegerea numărul unu. Foarte important este şi faptul că aceşti adezivi îndeplinesc toate criteriile necesare unui montaj de calitate superioară. Unele dintre avantajele sistemelor adezive elastice SikaBond® sunt după cum urmează: confort maxim la deplasare, izolarea bună a zgomotelor de impact, rosturi minime între plăci, eficienţă în condiţii de umezeală împreună cu o barieră de vapori, utilizarea rapidă a camerei fără reţinere de mirosuri.

4/5


Metode de lipire şi materiale folosite la întindere de cel puţin 3,5 MPa. Pentru a se conforma condiţiilor DIN 281 (standard german), ei sunt relativ rigizi şi duri. În caz de supra-tensionare, suprafaţa de montaj sau suprafaţa lemnului reprezintă puncte slabe. Această problemă este evitată de către adezivii elastici SikaBond® (Fig. 1). Prin compararea rezistenţei la întindere şi a elasticitatii adezivilor conform DIN 281 cu calitatile similare ale adezivilor pentru lemn SikaBond®, acest lucru devine extrem de clar. Punctul de plecare şi de evaluare al tuturor elementelor in acest caz îl reprezintă rezistenţa de întindere cu valoarea de 1,5 MPa a suprafeţei de montaj din ciment. Toate valorile aflate peste aceasta – iar adezivii conformi cu DIN 281 prezintă valori mai mult decât duble – induc pericolul deteriorării suprafeţei de montaj. Adezivii elastici pentru pardoselile din lemn SikaBond® având rezistenţa la întindere între 0,7 şi 1,2 MPa şi elongaţia maximă între 600% şi 900% (DIN 53504) au valori sub forţa de aderare la substratul din ciment. Aceasta înseamnă că suprafaţa de montaj nu poate fi distrusă şi că elementele lipite nu sunt supratensionate.

Pentru o lipire de durată este absolut necesară o distribuţie uniformă a tensiunilor pe intreaga suprafaţă de lipire. Adezivii convenţionali, rigizi, cauzează vârfuri de tensiune în zonele de întrepătrundere ale elementelor de unire, pe când adezivii elastici transferă tensiunile în mod egal pe suprafaţa întregii zone de lipire. Această diferenţă în distribuţia tensiunii este făcută vizibilă prin analiza modelului foto-elastic.

Fig. 2a arată o lipire rigidă. Sarcina de întindere provoacă vârfuri de tensiune relevate de liniile izocromatice şi izo-clinice puse în evidenţă prin lumină polarizată pe modele transparente de polimeri. Partea mediană a legăturii practic nu participă la transmisia sarcinii. Fig.2b reprezintă o îmbinare elastică cu un adeziv SikaBond®. Tensiunea este uniform distribuită pe întreaga suprafaţă a îmbinării, utilizând-o în mod optim pentru transmiterea tensiunilor.

Datorită distribuţiei uniforme a tensiunilor, rezistenţa maximă a unei îmbinări obţinute cu adeziv elastic creşte în mod liniar pe măsura extinderii suprafeţei lipite (Fig. 3). Adezivii cu modul redus de elasticitate sunt aşadar ideali pentru lipirea pe suprafeţe extinse cum ar fi cazul montajul pardoselilor de lemn. Forţele mari de rupere, generate de pardoselile din lemn masiv sunt absorbite, iar substratul nu este supra-solicitat.

Vârfuri de tensiune

Fig. 2a: Analiză pe model foto-elastic a unei îmbinări rigide

Tensiune

Pardoselile din lemn sunt supuse sarcinilor dinamice şi statice, care trebuie să fie absorbite de către toate materialele de construcţie folosite. Sarcinile dinamice rezultă din deplasarea şi mişcarea suprafaţei pardoselii sau din vibraţii induse sonor. Tensiunea statică este cauzată de creşterea sau descreşterea nivelului de umezeală al lemnului din cauza condiţiilor climatice, un fenomen inevitabil care, în combinaţie cu adezivii rigizi, reprezintă adesea cauza deteriorărilor. Conţinutul de umezeală al lemnului depinde de variaţiile umidităţii aerului ambiant şi se adaptează la acestea. Pe măsura variatiei umidităţii, lemnul tinde să îşi modifice dimensiunile. Suprimarea acestei modificări în volum cauzează o tensiune considerabilă de desfacere a lemnului, a stratului de adeziv şi a substratului. Acest fapt creează necesitatea unui adeziv capabil să reziste unei asemenea tensiuni şi să ofere o lipire rezistentă la rupere a lemnului pe substrat fără a-l deteriora. În prezent sunt folosiţi mai ales adezivi pe baza de răşini cu conţinut de solvenţi, adezivi de dispersie, adezivi poliuretanici mono sau bicomponenţi, având o rezistenţă

Distribuţia Uniformă a Tensiunii

Tensiune

Avantaje Tehnologice

3.5

Fig. 2b: Analiză pe model foto-elastic a unei îmbinări elastice

Suprafaţă lipită 1.5

acoperire mare

acoperire mică

Rezistenţa suprafeţei de montaj cimentate

Tensiune [MPa]

Adezivi elastici

Sarcină [%]

 Adezivi conform DIN 281  Adezivi de parchet SikaBond®

Fig. 1: Poziţionarea sistemelor de lipire în diagrama tensiune-sarcină

Rezistenţă (N)

Adezivi rigizi

mică

mare

Fig. 3: Relaţie între rezistenţa îmbinării şi suprafaţa lipită

6/7


Îmbinare rigidă Rezistenţă îmbinare (%)

Îmbinare elastică Rezistenţă îmbinare (%)

100 80 60 40 20 0 0

1

2

3

4

5

100 80 60 40 20 0

6

Grosime strat adeziv în mm Fig. 4: Influenţa grosimii stratului adeziv asupra rezistenţei îmbinării

Influenţa Grosimii Stratului de Adeziv Adezivii elastici SikaBond prezintă practic aceleaşi rezistenţe de lipire pentru grosimi ale stratului între 1 mm şi 5 mm (Fig. 4). Toleranţele substratului sunt aşadar irelevante. Rezistenţa de lipire a unui adeziv rigid depinde în mare parte de grosimea stratului în care este aplicat. Variaţii chiar şi mici conduc la pierderea rezistenţei. ®

Izolare fonică bună la zgomotele de impact şi a celor transmise prin aer (acţiune de amortizare)

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

Grosime strat adeziv în mm

Fig. 6a: Adeziv SikaBond® după alternarea conditiilor climatice

De la Teorie la Practică Figurile 5 şi 6 indică rezultatele testelor care susţin şi accentuează concluziile teoretice. Plăci din lemn de fag (cu grosime de 20 mm, lăţime de 20 cm, lungime de 50 cm) au fost lipite cu un adeziv sintetic în conformitate cu DIN şi cu un adeziv elastic SikaBond® pe o placă din beton cu lungimea de 2 m. Scopul a fost monitorizarea comportamentului la umflare. Un blocaj a fost montat pe una dintre părţi pentru a intensifica efectul.

Alungirea lemnului a fost aşadar posibilă într-o singură direcţie. După o durată de întărire de 7 zile, conţinutul de umezeală al lemnului a fost crescut de la 9% la 22% pe o perioadă de 10 zile. Rezultatul testului: Plăcile din fag lipite cu adeziv conform DIN s-au extins cu 25 mm, s-au îndoit considerabil şi s-au dezlipit. O suprafaţă de montaj din ciment nu ar fi rezistat în privinţa aderenţei. Lipirea elastică pe de altă parte a permis doar o extindere cu

Adeziv conform DIN

Adeziv conform DIN Adeziv SikaBond®

Fig. 5: Testarea în condiţii extreme: Placă din lemn masiv de fag cu grosimea de 21 mm, cu conţinut de umiditate de 22%

Adeziv SikaBond®

Fig. 6b: Adeziv pe baza de răşini după alternarea condiţiilor climatice

1,5 mm şi a păstrat elementul intact. Acelaşi test efectuat cu un lemn nelipit ar fi generat o extindere cu 80 mm. Un alt test a indicat de asemenea avantajul tensiunii distribuite uniform. Figurile 6a / 6b explică mai amănunţit rezultatul. Plăci din lemn de fag (cu grosimea de 10 mm, late de 50 mm) au fost lipite pe o placă din beton (60 x 40 cm) cu adeziv sintetic DIN şi respectiv cu adeziv elastic SikaBond®. După întărirea adezivului, mostra de test a fost supusă timp de 7 zile la cicluri de variaţie a umidităţii, 23 °C şi 90% umiditate relativă alternând cu 23 °C şi 30% umiditate pentru a creşte conţinutul de umezeală a lemnului de la 4% la 16% şi pentru a-i permite uscarea din nou. După şase săptămâni, lemnul lipit elastic, datorită distribuţiei uniforme a tensiunii mari generate prin umflare, nu a prezentat nici

o variaţie a rostului de imbinare cu lăţime de 1 mm. Lemnul lipit cu adeziv DIN a prezentat, dimpotrivă, dezlipire datorată supra-tensionării şi goluri de 4 mm ale îmbinării. Acest test a simulat comportarea în timp în condiţii extreme şi a aratat cât de rezistente sunt pardoselile lipite cu adezivul elastic SikaBond®.

Deplasarea pe pardoseală provoacă vibraţii care sunt transmise clădirii sub formă de zgomot . În camerele apropiate acest zgomot direct este transmis ca zgomot propagat prin aer. Plăcile grele de pardoseală cu structură multi-strat constând din straturi moi şi tari pot îmbunătăţi izolarea fonică a zgomotelor de impact. În unele ţări există limite şi recomandări la nivel naţional. Pe lângă izolarea fonică a zgomotelor de impact mai există şi acustica încăperii (i.e. propagare suplimentară a zgomotului în interiorul camerei). Acustica încăperii nu face în ziua de astăzi obiectul niciunei reglementări în construcţii, ci reprezintă o caracteristică de calitate lăsată la latitudinea fiecărui beneficiar pentru a decide cât de mult contează aceasta problema pentru el. Neluând în considerare soluţii costisitoare, rămân două posibilităţi de montare a parchetului din lemn sau triplustratificat, în asa fel încât să îndeplinească condiţii acustice superioare. O alternativă o reprezintă lipirea întregii suprafeţe cu adezivi rigizi. Vibraţiile stratului de lemn sunt practic excluse prin aderarea rigidă la substrat. Aceasta este cea mai bună soluţie în ceea ce priveşte acustica încăperii. Izolarea fonică mai slabă a zgomotelor de impact în cazul acestei soluţii trebuie totuşi considerată ca un dezavantaj. Datorită lipirii rigide, zgomotul de impact este transmis direct camerelor apropiate. O a doua alternativă o reprezintă metoda pardoselii flotante, caz în care parchetul este montat liber deasupra unei saltele izolante. Deşi o pardoseală montată în acest mod oferă o bună izolare a zgomotelor de impact, ea poate vibra cu uşurinţă datorită greutăţii sale reduse şi faptului ca stă în suspensie deasupra substratului. Aceste vibraţii produc zgomot în interiorul camerei. O nouă alternativă este oferită de sistemul Sika® AcouBond, o combinaţie a ambelor concepte prezentate. Adezivul elastic face legatura dintre pardoseala de lemn şi suprafaţa de montaj şi serveşte de asemenea şi ca element de izolare fonică a zgomotelor de impact prin eliminarea vibraţiilor libere ale stratului total al pardoselii. Aceasta oferă o combinaţie optimă între izolarea fonică a zgomotelor de impact şi acelor transmise prin aer.

8/9


Sisteme de Adezivi Sika pentru Pardoseli din Lemn Care este sistemul cel mai potrivit?

SikaBond® Dispenser - 5400 Un dispozitiv revoluţionar Metoda de aplicare din poziţia în picioare folosind SikaBond® Dispenser – 5400

Sistemul adecvat de lipire depinde de câteva elemente cum ar fi tipul lemnului, izolarea fonică necesară a zgomotelor de impact şi a celor propagate prin aer, cât şi alte condiţii ale clădirii. Doar după analizarea corespunzătoare a acestor elemente poate fi ales sistemul adecvat de lipire. Capacitatea de izolare fonică şi caracteristicile acustice furnizate încăperii (nivelul de audibilitate) de către Sistemele Sika sunt prezentate aici pentru a lua o decizie. O reducere, respectiv o creştere de 10 dB corespunde înjumătăţirii sau respectiv dublării intensităţii sonore percepute. Sistemul Sika® AcouBond este din acest motiv foarte adecvat satisfacerii condiţiilor severe privind izolarea zgomotelor de impact.

Folosind Dozatorul SikaBond® - 5400 noi vă punem din nou pe picioare! Reducere substanţială a problemelor la spate, genunchi şi braţe! Dozatorul SikaBond® - 5400 reprezintă evoluţia în domeniul lipirii pardoselilor din lemn. Dozatorul SikaBond® - 5400 este un nou dispozitiv Sika acţionat pneumatic, care este conceput special pentru aplicarea adezivului pentru parchet pe toată suprafaţa din poziţia în picioare. Este un sistem economic şi sănătos de aplicare a adezivului pentru pardoseala din lemn. Noul mod de aplicare a adezivului reduce substanţial problemele de spate, genunchi şi braţe, preîntâmpinând astfel problemele de sănătate. Este o metodă curată de aplicare a adezivului fără a intra în contact direct cu acesta. Aplicarea adezivului este de până la 10 ori mai rapidă decât în cazul aplicării convenţionale cu gletiera, întregul proces de montaj fiind astfel de până la 4 ori mai rapid. Sistemul este adecvat pentru lipirea pe toata suprafaţa a diferitelor tipuri de pardoseli din lemn, incluzând parchet din lemn masiv, parchet stratificat, parchet mozaic, parchet industrial cât şi plăci fibrolemnoase. Dozatorul SikaBond® - 5400 funcţionează împreună cu adezivul elastic fono-izolant cu întărire rapidă SikaBond®T52FC. Produsele SikaBond® pentru lipire din poziţia în picioare: Dozatorul SikaBond® - 5400 (Dispozitiv acţionat pneumatic pentru aplicarea adezivului) SikaBond®-T52FC (adeziv de întărire rapidă, fără solvenţi) culoare: maro ambalaj: 1800 ml, 3 x 1800 ml = 1 umplere a dispozitivului = 8 – 9 m2

Lipire pe toata Suprafaţa Adezivii SikaBond® sunt ideali pentru lipirea completă pe toata suprafaţa a majorităţii tipurilor de lemn masiv şi parchet. SikaBond® garantează durată lungă de exploatare şi aspect placut. Adezivii elastici transmit uniform substratului toate tensiunile generate de sarcinile la care este supus lemnul. Rezultatul este o pardoseală cu aspect permanent placut, la clădirile vechi şi noi, rezidenţiale şi comerciale. Adezivii monocomponenţi pot fi aplicaţi direct, fără a necesita amorsarea pe suprafeţe de montaj din ciment şi anhidrit, făcând astfel aplicarea uşoară şi economică ca timp lucru. Cu SikaBond®-T54 FC/-T55/-T52 FC pot fi lipite pardoseli din parchet stratificat, parchet din lemn masiv, parchet mozaic şi parchet industrial. Se recomandă în special pentru lemn problematic cum ar fi fagul şi bambusul, pentru lipire directă pe plăci ceramice vechi, panouri OSB şi pe substraturi cu încălzire în pardoseală.

Produsele SikaBond® pentru lipire pe toată suprafaţa: SikaBond®-T54 FC (cu întărire rapidă, fără solvenţi) Culoare: Fag deschis Ambalaj: 13.0 kg sau salam 700 ml Consum: 700 – 1000 g/m2

SikaBond®-T55 (cu întărire rapidă, fără solvenţi) Culoare: Ocru Ambalaj: 13.4 kg Consum: 700 – 1000 g/m2

SikaBond®-T52 (fără solvenţi) Culoare: Fag deschis Ambalaj: 13 kg Consum: 700 – 1000 g/m2

10/11


Sistemul Sika® AcouBond şi vânzare.Sistemul combină avantajele montării cu lipire pe întreaga suprafaţă şi cele ale montării în suspensie. Sistemul constă dintr-o saltea de spumă fonoizolantă Sika® Layer şi din adezivul elastic SikaBond® aplicat în perforaţiile dreptunghiulare decupate în saltea. Salteaua Sika® Layer reduce nivelul zgomotului transmis în camera aflată dedesubt. Adezivul elastic SikaBond® reduce zgomotul din camera unde este folosit deoarece împiedică vibraţiile libere ale întregii pardoseli şi în acelaşi timp este un sistem de lipire sigur pentru diferite tipuri de pardoseli din lemn.

SikaBond®-T52 FC Aplicarea adezivului în cordoane Aplicarea în cordoane cu ajutorul SikaBond® -T52 FC. Este un sistem ideal de montare pentru plăcile din lemn masiv, pentru parchetul triplu-stratificat cât şi pentru plăci aglomerate. Aplicarea este foarte rapidă, necesitând un consum foarte redus de adeziv. Produse SikaBond® pentru aplicarea în cordoane: SikaBond®-T52 FC (adeziv cu întărire rapidă, fără solvenţi) Culoare: Maro parchet Ambalaj: salam 600 ml Consum: 200 – 350 ml/m2

Sistemul Sika® AcouBond face pardoseala deosebit de rezistentă, îmbunătăţeşte considerabil capacitatea acesteia de amortizare a zgomotului de impact şi reduce vibraţiile şi zgomotul. Acest sistem permite valabil şi pentru suprafeţe extinse. Notă: Parchetul mozaic, parchetul cu fâşii înguste şi plăcile din lemn trebuie totuşi să fie lipite integral.

Sistemul Sika® AcouBond este compus din: 1) Sika®Layer-03 - saltea din spumă polietilenică, cu decupaje amplasate simetric pentru introducerea adezivului cu scopul de a obţine un efect accentuat de amortizare a zgomotului.1 rolă de Sika®Layer-03 necesită 10 x 600 ml SikaBond®- T52FC. 2) Adeziv SikaBond®-T52 FC (cu întărire rapidă, fără solvenţi) Culoare: Maro parchet Ambalaj: 600 ml Consum: 400-500 ml / m2

Avantajele Sika® AcouBond: Sistemul Sika® AcouBond

Produs

Reducerea zgomotului de impact. Lw (cu cât este mai mare valoarea cu atât este mai bine)

Nivel de audibilitate Lw

(cu cât este mai mică valoarea cu atât este mai bine)

Lipire elastică cu adezivii SikaBond®Sistemul Sika® AcouBond

14 dB

79 dB

Sistemul Sika® AcouBond

16 dB

88 dB

Sistemul Sika® AcouBond Sistemul Sika® AcouBond este ideal pentru lipirea parchetului din lemn masiv, a parchetului triplu-stratificat, a plăciilor aglomerate (nut şi feder)

şi a parchetului triplustratificat folosit la construcţiile noi şi în special la renovări în cazul clădirilor rezidenţiale, de birouri, industriale, dar şi a magazinelor de prezentare

• Reducerea sunetului de paşi până la 18 dB (DIN 52 210) • Deplasarea este posibilă pe pardoseală în timpul montării • Montare rapidă şi uşoară • Adecvat pentru tipurile obişnuite de pardoseli din lemn • Adecvat pentru lipirea pardoselilor din lemn pe pardoseli din plăci ceramice • Reducerea transmiterii tensiunii asupra substratului • Renovarea uşoară a pardoselii • Confort ridicat la deplasare

12/13


Amorsă Sika Primer MB ®

Sika®Primer MB Unele reglementări locale cer ca pardoseala din lemn să fie montată doar pe substraturi cimentoase atunci când umezeala reziduală a substratului este sub 2,0% (2,5% conform Standardului Elveţian SIA 254) sau chiar mai mică de 1,5% în cazul încălzirii prin pardoseală. În funcţie de condiţiile de mediu şi din santier, suprafeţele cimentoase au nevoie de 8 – 10 săptămâni pentru a coborî la aceste valori. Luând în considerare timpii reduşi de executie din ziua de astăzi, respectarea timpilor de aşteptare este foarte dificilă. Regulatorul de umiditate Sika®Primer MB oferă acum posibilitatea de a monta pardoseli fără nici un pericol de îndată ce umezeala reziduală din substrat se reduce la 4%. Umezeala rămasă in substratul cimentos este inofensivă deoarece o parte a apei rămâne în capilaritati, o parte va fi folosită pentru hidratarea completă a suprafeţei de montaj din ciment, iar o altă parte se va evapora prin părţile laterale. Cantitatea evaporată este totuşi foarte mică,

Promotor de aderenţă pentru: - Substraturi pe bază asfaltică - Substraturi pe baza de ciment - Substraturilor anhidrite şi vechi - Reziduuri de adezivi vechi

Program Convenţional de executie

Întărire substrat: Pentru beton, substraturi pe bază de ciment, pe suprafeţe de anhidrite şi pe substraturi vechi.

Adezivi de parchet SikaBond® Amorsă Sika®Primer MB

iar evaporarea are loc pe o perioadă atât de extinsă, încât nu există riscul de pătare sau de formare a ciupercilor la baza pereţilor. Pardoselile din lemn pot fi aşadar montate mult mai devreme, iar timpul de execuţie este scurtat cu 4 – 6 săptămâni. Montatorii pot astfel respecta programul, evitând posibilele întârzieri.

Timp de uscare substrat din ciment Lipire pardoseală din lemn Pardoseală inaugurată pentru traficul pietonal Timp de uscare suprafaţă de montare din ciment

Soluţia Sistemului Sika

Regulator de umiditate Substratul este prea umed şi nu pot fi respectaţi timpii de execuţie

Regulator de umiditate

Amorsă Sika®Primer MB Lipire pardoseală din lemn

Timp economisit (4 – 6 săptămâni)

Pardoseală inaugurată pentru traficul pietonal

Sistemele Sika Reprezintă Prima Alegere Montatorii de pardoseli din lemn, proiectanţii şi proprietarii, cu toţii beneficiază de calităţile adezivilor elastici SikaBond®. Montatorii au la dispoziţia lor un sistem de lipire sigur, tolerant , pentru practic orice substrat şi tip de pardoseală din lemn. Proiectanţii şi executantii pot menţine mai bine sub control programul de execuţie, iar beneficiarii se pot bucura de o pardoseală cu aspect permanent placut, cât şi de o izolaţie fonică optimă a zgomotului de impact şi a celui propagat prin aer. Pe scurt, adezivii elastici SikaBond® oferă multe avantaje şi satisfac toate condiţiile necesare montării în condiţii optime a pardoselii. Lipirea elastică este metoda ideală pentru montarea pardoselilor laminate şi din lemn.

14/15


Lipirea plăcilor din lemn pentru terase expuse influenţelor atmosferice

…fixări ascunse, conectarea de materiale diferite…

Caracteristicile sistemului • Sistem mono-component • Adeziv structural elastic pe bază de poliuretan • Rezistenţă bună chimică şi la umiditate • Abraziv • Primă lipire puternică • Poate fi vopsit • Estetic datorită fixărilor ascunse Şuruburile nu sunt vizibile. • Economie mare de timp Găurirea şi pregătirea parchetului nu este necesară. • Compensare a tensiunii prin lipire elastică Îmbinarea prin lipire elastică se adaptează în mod ideal la modificări ale formei lemnului (care sporesc acţiunea umezelii), micşorări sau umflări. • Posibilitatea de a utiliza elemente de construcţie cu dimensiune standardizată Nu este necesară utilizarea elementelor speciale costisitoare ca în cazul altor sisteme de fixare. • Plăcile din lemn nu sunt deteriorate prin găurire De ex. introducerea diblurilor cauzează mişcări prea ample sau putrezirea lemnului. Fără pericol de rănire prin tăiere.

Lemn testat: Bankirai Douglaska Zadă estică roşie Tek

Sistemul constă din: Primer SikaTackPanel® SikaBond®-T2 Bandă de montaj SikaTackPanel®

• Conectarea diferitelor tipuri de materiale De ex. lemn cu lemn, lemn cu oţel inoxidabil din structura construcţiei.

Dimensiunea plăcilor: Grosime: 20 – 30 mm Lăţime: maxim 145 mm Lungime: maxim 4 m

Umiditatea lemnului 15% ± 2%, suprafaţa de lipire trebuie să nu conţină materiale de protejare a lemnului.

16/17


Etanşarea pardoselilor lemnoase cu Sikaflex®-290 DC Sika, furnizorul sistemelor pentru lipirea şi ştemuirea punţilor din lemn de tek aflate la bordul navelor şi yacht-urilor, vine cu ideea de a folosi aceeaşi tehnologie şi în cazul pardoselilor pentru balcoane, terase, băi, în jurul piscinelor, al zonelor pentru activităţi sportive etc.. Tehnologia se bazează pe produse pe bază de poliuretan monocomponente elastice, care se întăresc în prezenţa umidităţii, rezistente la îmbătrânire şi care au o aderenţă excelentă pe diferite substraturi cum ar fi betonul, piatra, ceramica, plăcile din OSB şi lemnul exotic. Sistemul este bazat pe adezivii poliuretanici din gama SikaBond®, pentru calităţile lor deosebite. Substratul trebuie să aibă o rezistenţa minimă de 1,5 MPa şi o umiditate maximă de până la 2,5%.

Uleiul Sika® Teak Oil – protecţie şi întreţinere a lemnului de tek nou şi vechi Scândurile teraselor pot fi montate în 3 profiluri diferite, ceea ce conferă următoarele detalii ale îmbinării:

Grafic: Micşorarea lemnului în %: Fag Cedru estic roşu Douglaska Stejar alb Modrin est Tek Wenge Merbau

Radială 3,0 2,4 0,15 5,6 4,5 0,16 0,22 0,13

Tangenţială 11,9 5,0 0,27 10,5 9,1 0,26 0,34 0,26

În ciuda calităţii ridicate a lemnului de tek şi a contractiilor sale minime (Grafic: Micşorarea lemnului în %), practica ne arată că între plăcile din lemn lipit se creează îmbinări ce permit umezelii să penetreze lemnul şi apoi să-i provoace putrezirea, fapt ce reduce durabilitatea sistemului. Pentru a preveni aceasta, creaţi un rost cu dimensiunea minimă de 4 x 4 mm, la locul de contact al plăcilor din lemn. Etanşaţi rostul folosind sigilant elastic negru Sikaflex®-290 DC. Marginile rostului trebuie să fie amorsate cu Sika Primer, care sporeşte aderenţa la substrat şi etanşează îmbinarea împotriva apei. După 7 zile pardoseala din lemn poate fi raşchetată şi tratată cu ulei de tek Sika® Teak Oil. Sika® Teak Oil protejează lemnul şi îl face mai rezistent la apă şi la intemperii.

Uleiul Sika® Teak Oil îmbunătăţeşte aspectul natural şi culoarea lemnului; nu evidenţiază textura. Protejează lemnul împotriva radiaţiilor UV şi de intemperii, punând accent pe penetrarea in profunzime. Uleiul Sika® Teak Oil este simplu de utilizat şi se usucă rapid. Înainte de a aplica uleiul Sika® Teak Oil curăţaţi substratul folosind soluţia de curăţare Sika® Teak Cleaner – pentru lemn de tek îmbătrânit. Soluţia de curăţare Sika® Teak Cleaner se aplică pe substrat uscat folosind pensula. După aplicare se lasă să acţioneze circa 2 – 3 minute, iar apoi se curăţă uşor cu peria. După utilizarea soluţiei de curăţat Sika® Teak Cleaner spălaţi substratul cu apă curată. Dacă este necesar se repetă aplicarea. Uleiul Sika® Teak Oil se aplică pe suprafaţa uscată folosind o pensulă sau o rolă. Se lasă Sika® Teak Oil să acţioneze timp de circa 2 – 3 minute, iar apoi se curăţă uleiul cu o cârpă uscată. Când substratul este extrem de poros se aplică un al doilea sau al treilea strat. Timpul de aşteptare între aplicări este de circa 6 ore.

18/19


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.