Page 3

kagard® Kompatibilní systémy pro trvalou ochranu

Výběr vhodného produktu Podmínky

Vliv

Technologie

Produkt

velmi kvalitní beton

omezená penetrace

na bázi silanů krémovitá konzistence, prodloužená kontaktní doba vyšší spotřeba

Sikagard®-706 Thixo

nasákavý beton

vysoká nasákavost hluboká penetrace

tekuté produkty na bázi silanů rychlá aplikace celkově nižší spotřeba

Sikagard®-705 L Sikagard®-704 S

vysoké teploty a/nebo větrné podnebí

rychlé odpařování zvýšené ztráty

pastovité produkty minimalizace ztrát

Sikagard®-706 Thixo

hledisko zdravotní a bezpečnostní

různé požadavky na použití ekologických materiálů

vodné roztoky bez obsahu rozpouštědel

Sikagard®-706 Thixo Sikagard®-705 L Sikagard®-740 W

jiné podklady kromě betonu

estetické problémy ochrana před znečištěním

 technologie na bázi silanů a siloxanů

Sikagard® 700 S Sikagard®-703 W

Systém A: 1

1

Hydrofobní impregnace Sikagard®

Systém B: 2

1 1 Inhibitory koroze ®

®

Sika FerroGard 2 Hydrofobní impregnace Sikagard®

Systém C: 3 2

1

1 Inhibitory koroze ®

®

Sika FerroGard 2 Hydrofobní impregnace Sikagard® 3 Ochranný nátěr Sikagard®

Tunely

Parkovací domy

Obytné budovy

Sikagard®-706 Thixo Sikagard®-705 L

Sikagard®-705 L Sikagard®-704 S

Sikagard®-700 S Sikagard®-703 W Sikagard®-71 W

Sikagard hydrofobní impregnace  

hydrofobní impregnace, produktová řada Sikagard, Sika CZ

Sikagard hydrofobní impregnace  

hydrofobní impregnace, produktová řada Sikagard, Sika CZ

Advertisement