Page 1

ÂŽ

Sikagard hydrofobnĂ­ impregnace

Innovation & since Consistency 1 9 1 0


Ochrana betonu pomocí hydrofobních impregnací Sik Dlouhodobé, osvědčené a efektivní řešení Princip hydrofobizace Princip hydrofobizace spočívá ve zvýšení povrchového napětí materiálů a zvětšení smáčecího úhlu vody vytvořením tenké vrstvičky hydrofobní látky na vnitřním povrchu pórů.

minimální požadavky na přípravu podkladu: jen očištění podkladu  ekonomicky úsporné řešení: rychlá a snadná aplikace produkty připravené k okamžitému použití

Hlavní výhody zvyšuje životnost konstrukce  zvyšuje odolnost vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám snižuje pronikání vody a agresivních látek do konstrukce (chloridy, sírany atd.)  zvyšuje ochranu proti korozi výztuže  zabraňuje poškození betonu vlivem alkalicko-křemičité reakce (ASR)  neovlivňuje propustnost pro vodní páru  snižuje možnost znečištění  neovlivňuje výsledný vzhled podkladu

Hydrofobní impregnace Sikagard® – pro různé typy konstrukcí Mosty

Sikagard®-706 Thixo Sikagard®-705 L

Chladicí věže

Vodní stavby

Sikagard®-704 S Sikagard®-740 W

Sikagard®-706 Thixo Sikagard®-705 L


kagard® Kompatibilní systémy pro trvalou ochranu

Výběr vhodného produktu Podmínky

Vliv

Technologie

Produkt

velmi kvalitní beton

omezená penetrace

na bázi silanů krémovitá konzistence, prodloužená kontaktní doba vyšší spotřeba

Sikagard®-706 Thixo

nasákavý beton

vysoká nasákavost hluboká penetrace

tekuté produkty na bázi silanů rychlá aplikace celkově nižší spotřeba

Sikagard®-705 L Sikagard®-704 S

vysoké teploty a/nebo větrné podnebí

rychlé odpařování zvýšené ztráty

pastovité produkty minimalizace ztrát

Sikagard®-706 Thixo

hledisko zdravotní a bezpečnostní

různé požadavky na použití ekologických materiálů

vodné roztoky bez obsahu rozpouštědel

Sikagard®-706 Thixo Sikagard®-705 L Sikagard®-740 W

jiné podklady kromě betonu

estetické problémy ochrana před znečištěním

 technologie na bázi silanů a siloxanů

Sikagard® 700 S Sikagard®-703 W

Systém A: 1

1

Hydrofobní impregnace Sikagard®

Systém B: 2

1 1 Inhibitory koroze ®

®

Sika FerroGard 2 Hydrofobní impregnace Sikagard®

Systém C: 3 2

1

1 Inhibitory koroze ®

®

Sika FerroGard 2 Hydrofobní impregnace Sikagard® 3 Ochranný nátěr Sikagard®

Tunely

Parkovací domy

Obytné budovy

Sikagard®-706 Thixo Sikagard®-705 L

Sikagard®-705 L Sikagard®-704 S

Sikagard®-700 S Sikagard®-703 W Sikagard®-71 W


®

Sikagard hydrofobní impregnace Produkt

Popis

1komp., nízkoviskózní reaktivní impregnace na bázi silanu s obsahem aktivních látek 99 %, na beton a cementové podklady, nízký obsah VOC. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2 pro Hydrofobní impregnaci. Sikagard®-706 Thixo 1komp., impregnační pasta na bázi reaktivného silanu, s obsahem bílá pasta, po aplikaci aktivních složek 80 %, na beton a cementové podklady. Splňuje transparentní nejvyšší požadavky, velmi nízké VOC. 0,90 kg/l Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2 pro Hydrofobní impregnaci. 1komp., nízkoviskózní reaktivní impregnace na bázi směsi ® Sikagard -704 S vysoce aktivní silanové a siloxanové emulze, vhodná na beton bezbarvá tekutina a cementové podklady, neobsahuje rozpouštědla. 0,82 kg/l Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2 pro Hydrofobní impregnaci. 1komp., nízkoviskózní reaktivní impregnace na bázi vodného ® Sikagard -740 W roztoku koncentrované silanové emulze, vhodná na beton mléčně bílá tekutina a cementové podklady, neobsahuje rozpouštědla. 0,95 kg/l Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2 pro Hydrofobní impregnaci. 1komp., nízkoviskózní impregnace na bázi kombinace silanu ® Sikagard -700 S a siloxanu v organickém rozpouštědle, vhodná na beton, omítky, bezbarvá tekutina prefabrikáty, cihelné zdivo, přírodní kámen apod. 0,80 kg/l Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2 pro Hydrofobní impregnaci.

Sikagard®-705 L bezbarvá tekutina 0,90 kg/l

Sikagard®-703 W bělavá tekutina 1,00 kg/l

1komp., voduodpudivá impregnace na bázi kombinace silanu a siloxanu, vhodná na maltu, zdivo z cihel, vláknité cementové materiály, neobsahuje rozpouštědla.

Balení *)

Spotřeba

Počet vrstev

Zásada č. / metoda č. dle ČSN EN 1504-9

18 kg 170 kg

~ 150 g/m2 na vrstvu

2-3

1-1,1 2-2.1 8-8.1

1-2

1-1.1 2-2.1 8-8.1

18 kg ~ 200 - 300 g/m2 180 kg na vrstvu

20 kg 160 kg

~ 150 g/m2 na vrstvu

2-3

1-1.1 2-2.1 8-8.1

18 kg 200 kg

~ 150 g/m2 na vrstvu

2-3

1-1.1 2-2.1 8-8.1

20 l 194 l

~ 300 - 500 g/m2 na vrstvu

1-2

1-1.1 2-2.1 8-8.1

2l 5l

~ 150 - 500 g/m2 (dle podkladu)

1

-

*) ověřte si prosím aktuální velikosti balení

Výběr vhodného produktu pro betonové konstrukce: Hloubka průsaku Produkt

Ekologický produkt

Odolnost vůči mrazu a posypovým solím

Životnost

Třída II (≥ 10 mm)

Třída I (< 10 mm)

Sikagard®-705 L

**

****

****

****

****

Sikagard®-706 Thixo

***

****

****

****

****

Sikagard -704 S

-

***

***

-

***

Sikagard®-740 W

****

**

-

-

**

Sikagard®-700 S

-

*

-

-

*

®

Výběr vhodného produktu pro ostatní konstrukce: Životnost Ekologický produkt

Sikagard®-700 S ®

Sikagard -703 W

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 624 00 Brno Česká republika Tel.: +420 546 422 464 Fax: +420 546 422 400 www.sika.cz

Zdivo

Přírodní a umělý kámen

Cementové omítky

-

****

****

****

****

****

**

****

Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím a zpracováním produktu se prosím podívejte na příslušný technický list výrobku.

Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001.

© 02/2013

Produkt

Sikagard hydrofobní impregnace  

hydrofobní impregnace, produktová řada Sikagard, Sika CZ

Advertisement