Page 1

Produkty Sika® Hlavní směry použití


6

Lepení

3

Oprava

1

Výroba betonu

7

Kotvení

6

Lepení

3

Oprava

8

Zalévání

1

Výroba betonu

2

Úprava povrchu

8 2


4

Ochrana

6

Zalévání

3

Lepení

3

Oprava

5

Tmelení

7

Kotvení

6

Lepení

4

Ochrana

8

Zalévání

9

Hydroizolace základů

5

Tmelení

7

Kotvení


1 Výroba betonu Rychlá výroba betonu s garancí předepsaných vlastností

Zlepšení zpracovatelnosti Požadujete optimální počáteční zpracovatelnost v kombinaci s přesnou konzistencí?

 snížení množství záměsové vody při zachování požadované zpracovatelnosti:  Sika® ViscoCrete®

Chcete vyrobit samozhutnitelný beton?

 výroba samozhutnitelného betonu i v případě použití ne zcela optimálních vstupních surovin:  Sika® ViscoCrete®  Sika® Stabilizer®

Rychlý náběh počátečních pevností Požadujete rychlý náběh počátečních pevností bez urychlovačů?

 maximální snížení množství záměsové vody a s ním spojený rychlý náběh počátečních pevností:  Sika® ViscoCrete®

Chcete zajistit rychlý náběh pevnosti pomocí urychlovačů?

 účinné urychlení:  SikaRapid®-1 (urychlovač tvrdnutí) pro snížení / omezení propařování  SikaRapid®-2 (urychlovač tuhnutí) pro zajištění rychlého tuhnutí a tvrdnutí

Prodloužená životnost Chcete prodloužit životnost betonu?

 možnost podstatné redukce množství záměsové vody a snížení propustnosti betonu:  Sika® ViscoCrete® + SikaFume®

Chcete splnit další požadavky kladené na životnost?

 zvýšená životnost s ohledem na snížení smrštění, požární odolnost nebo odolnost proti nárazu:  Sika® Control  SikaFiber®

Specifické estetické požadavky Chcete vyrábět barevné betonové prefabrikáty?

 efektivní výroba barevného betonu:  Sika® ColorFlo®

Chcete vyrábět vysoce kvalitní pohledový beton?

 přísada zlepšující vzhled povrchu bez vedlejších účinků na další vlastnosti betonu:  Sika® PerFin®

4


2 Úprava povrchu Estetický povrch s produkty Sika

Separační prostředek Potřebujete spolehlivou technologii na odbednění?

 standardní separační prostředek:  Sika® Separol® F (na olejové bázi)  Sika® Separol® S (na rozpouštědlové bázi)

Máte zvláštní požadavky týkající se ekologie, zdraví a bezpečnosti?

 separační prostředek šetrný k životnímu prostředí na bázi vodní emulze:  Sika® Separol® W

Výroba vymývaného betonu (s obnaženým kamenivem na povrchu) Chcete vyrábět vymývaný beton?

 účinný přípravek pro výrobu vymývaného betonu:  Sika® Rugasol®

Potřebujete zpomalovač tuhnutí betonu pro aplikaci na povrch bednění?

 zpomalovač tuhnutí betonu pro aplikaci na bednění:  Sika® Rugasol® pasta

Chcete použít barevný nátěrový systém na obtížně přístupných prvcích?

 estetický barevný nátěr chránící proti agresivním povětrnostním vlivům (dle vzorníku RAL):  Sikagard®-675 W Elastocolor

Chcete mít brilantní vzhled povrchu na obtížně přístupných režných betonových prvcích?

 transparentní glazura nebo barevný nátěr jako ochrana proti povětrnosti (dle vzorníku RAL):  Sikagard®-680 S

Estetický nátěr

Zlepšená konečná úprava betonového povrchu Chcete zlepšit konečný vzhled betonového povrchu?

5

 snadná a rychlá konečná úprava betonových povrchů:  Sikafloor® ProSeal  zlepšení soudržnosti betonu spojené s rychlou a snadnou konečnou úpravou povrchu:  Sika® ViscoCrete®


3 Oprava Rychlá a snadná oprava s prodlouženou životností

Oprava trhlin Jaký druh trhlin chcete opravit? Malé, nekonstrukční trhliny, šířka < 2 mm?

Konstrukční trhliny, šířka > 2 mm?

 oprava drobných trhlin (šířka < 2 mm):  Sikadur® injektážní pryskyřice  oprava velkých trhlin (šířka > 2 mm):  Sikadur® (epoxidová lepidla)  SikaRock

Oprava poškozených hran Máte problémy s estetikou povrchu (barevné rozdíly, kvalita povrchu atd.)?

 oprava poškozených hran:  Sika® MonoTop® opravné malty  řešení pro dosažení jemné povrchové struktury:  SikaRefit® jemné malty

Potřebujete použít maltu na epoxidové bázi?

 opravná malta na epoxidové bázi:  Sikadur®-31 CF (pro vrstvy do 20 mm)  Sikadur®-41 CF (epoxidová malta)

Oprava povrchových poškození a vyplnění pórů Máte požadavky na kvalitu povrchu betonu?

 oprava s vysokou kvalitou povrchu (kosmetika povrchu):  SikaRefit®  vysoce kvalitní vysprávka:  Sika® MonoTop®(plošné vysprávky)

Oprava odrolených konstrukčních betonů Potřebujete tloušťku vrstvy < 20 mm?

  Sika® MonoTop®-622 Evolution  SikaRep®

Potřebujete tloušťku vrstvy < 40 mm?

  SikaTop®-122 SP  Sika® Repair-13

Potřebujete tloušťku vrstvy > 40 mm?

  Sika® MonoTop®-627  Sikadur®-41 CF (epoxidová malta)

Kompletní nabídku produktů naleznete na www.sika.cz

6


4 Ochrana Prodloužená životnost a estetický vzhled povrchu

Ochrana režných betonových prvků Máte zvláštní technické požadavky (odolnost proti rozmrazovacím cyklům, hloubka penetrace apod.)?

 vysoce účinná hydrofobní impregnace:  Sikagard®-706 Thixo  Sikagard®-705 L  standardní řešení pomocí hydrofobní impregnace:  Sikagard®-700 S

Systémy ochrany proti povětrnosti Očekáváte nebezpečí vzniku trhlin v povrchu betonu (šířka < 0,5 mm)?

 pružný ochranný systém vhodný k přemostění trhlin:  systém Sikagard® BIS  systém Sikagard®-550 W Elastic

Očekáváte nízké mechanické zatížení?

 tuhý ochranný systém pro mírnou zátěž:  Sikagard® Wallcoat N  Sikagard®-680 S

Systémy ochrany proti chemikáliím Jaký druh chemické zátěže přichází v úvahu?

 zajištění ochrany proti silným chemickým vlivům pomocí epoxidových nátěrů:  Sikagard®-63 N  Sikafloor®-390  ochrana ČOV:  Sikagard®-720 EpoCem

Chcete snížit odpařování vody a zvýšit pevnost povrchu?

 zamezení odpařování vody a vytvrzení povrchu:  Sikafloor® ProSeal  Sikafloor®-CureHard

Chcete snížit odpařování vody a současně omezit tvorbu trhlin?

 ošetření s významným omezením odpařování vody:  Sika® NB 1  Antisol® MP-10

Ošetření betonu

7


5 Tmelení Trvanlivý spoj s rychlým a snadným utěsněním

Tmelení pohyblivých spár Jaký druh spoje s pohybem ve spáře chcete utěsnit? Očekáváte dilatující spáru?

 25% přenesení pohybu ve spáře s nízkým modulem pružnosti  Sikaflex® PRO 2 HP  Sikaflex® Construction  vysoká UV stabilita a stálobarevnost

Tmelení připojovacích spár Chcete tmelit připojovací spáru? Očekáváte pohyb ve spáře? Jaký je druh podkladu?

 tmelení připojovacích spár (neporézní podklad)  25% přenesení pohybu ve spáře se středním modulem pružnosti  vysoká UV stabilita, bez rozpouštědel a izokyanátů  Sikaflex® AT Connection  tmelení připojovacích spár (porézní podklad)  PU systém se středním modulem pružnosti  Sikaflex®-11 FC+

Tmelení ve specifických teplotních podmínkách Jaké jsou podmínky aplikace? Podmínky prostředí – horko či chladno? Jaké jsou požadavky na přenesení pohybu ve spáře?

 v prostředí, kde teploty kolísají od -20 °C do +60 °C a očekává se velký pohyb ve spáře, je nutné použít vhodný těsnicí tmel s nízkým modulem pružnosti:  Sikaflex® PRO 2 HP  tmelení při vysokých teplotách  Sikaflex® Construction

Spáry v konstrukcích čistíren odpadních vod? Tmelení spár v parkovacích domech a v průmyslových podlahách?

 vysoká mechanická a chemická odolnost  25% přenesení pohybu ve spáře s vysokým modulem pružnosti  dobrá přilnavost k různým povrchům  vynikající odolnost proti roztržení  Sikaflex® PRO 3 WF  odolnost ropným látkám  Sikaflex® Tank N  15% přenesení pohybu ve spáře s vysokým modulem pružnosti  Sikaflex® TS Plus (vhodný na nerez)

Zvláštní aplikace

8


6 Lepení Efektivní aplikace a trvanlivé slepení

Lepení betonových prvků Jaký druh podkladu budete lepit?

 lepení různých podkladů:  Sikadur®-31 CF  Sikadur®-30

Potřebujete přenést vysoká napětí (tlak, tah, smyk)?

 lepení s přenosem vysokých sil:  Sikadur®-30  Sikadur®-31 SBA

Jakým způsobem montujete těsnění spojů potrubních objímek?

 velmi trvanlivý a snadno použitelný tmel pro upevnění gumového těsnění spojů potrubních objímek:  Sikaflex®  bobtnavý těsnicí tmel SikaSwell® S2

Lepení těsnění

Lepení speciálních konstrukcí Lepíte betonové prvky v kontaktu s pitnou vodou?

 lepení betonových prvků v kontaktu s pitnou vodou:  Sikadur®-31 CF + Sikadur®-Combiflex® SG (pružný hydroizolační pás) (vyžádejte si aktuální sortiment produktů schválených pro styk s pitnou vodou)

Aplikace velkého rozsahu Jaký je rozsah aplikace? Potřebujete pro efektivní práci speciální vybavení?

9

 speciální zařízení pro aplikaci tmelů ve velkém rozsahu:  Sikadur®-33 aplikované pomocí zařízení Comix


7 Kotvení Rychlé, snadné a spolehlivé kotvení

Dodatečná instalace prvků do konstrukce Jedná se o prvky se statickou funkcí nebo bez statické funkce?

 kotvení prvků bez statické funkce:  Sika® AnchorFix®-1  kotvení prvků se statickou funkcí:  Sika® AnchorFix®-2  Sika® AnchorFix®-3+

Časné zatížení Máte specifické požadavky na rychlé vytvrzení kvůli potřebě časného zatížení nebo kvůli proměnlivým klimatickým teplotám?

 kotvení se zkrácenou dobou zpracovatelnosti pro časné zatížení a nízké klimatické teploty:  Sika® AnchorFix®-1  Sika® AnchorFix®-2  aplikace při vysokých klimatických teplotách:  Sika® AnchorFix®-3+ s prodlouženou dobou zpracovatelosti

Kotvení v podmínkách, v nichž mechanické kotvy nefungují Instalace kotev v tenké vrstvě betonu?

 použití lepených kotev místo kotev mechanických:  Sika® AnchorFix®-1  Sika® AnchorFix®-2  Sika® AnchorFix®-3+

Instalujete kotvy do speciálních podkladů – např. lehčený beton apod.?

 instalace kotev v kritických podkladech:  Sika® AnchorFix®-3+ (epoxid)

Speciální podklady

10


8 Zalévání Řešení různých technicky náročných injektáží

Zalévání předpjatých výztuží Potřebujete zálivku na cementové bázi?

 vyplnění kanálů pro předpjatou výztuž pomocí cementové zálivky:  SikaRock  přísady do injektážních směsí:  Intraplast®

Požadavky na zatížení Máte zvláštní požadavky na časné zatížení?

 zalévání prvků, které jsou rychle zatíženy:  Sikadur® 12 Pronto  Sikadur®-42 HE  SikaGrout®

Bude konstrukce dynamicky zatížená?

 zalévání prvků vystavených dynamickému zatížení:  Sikadur®-42 HE  Sikadur® 12 Pronto

Provádíte aplikaci při nízkých teplotách?

 zalévání při teplotě pod +5 °C:  Sikadur®-12 Pronto

Očekáváte vysoké provozní teploty?

 zálivka odolávající provozním teplotám nad +60 °C:  SikaGrout®-311 / -314 / -318

Teplotní požadavky

Specifické požadavky

11

Potřebujete zálivkovou hmotu s dobrou přilnavostí k oceli?

 zalévání hmotou s dobrou přilnavostí k oceli:  Sikadur®-42 HE

Potřebujete zálivku do prostředí s chemickou zátěží?

 zalévání prvků vystavených chemickým vlivům:  Sikadur®-42 HE


9 Hydroizolace základů Trvanlivá hydroizolace konstrukcí

Konstrukce základů s vnějším utěsněním  hydroizolace základů a sklepních prostor:  Sika® Igolflex® (bitumenové stěrky)  Sika® Igasol® (bitumenový nátěr)  povrchová vnější hydroizolace pomocí vodotěsných systémů:  Sikaplan® hydroizolační fólie  spárové pásy Sika®

Potřebujete zajistit vodonepropustnost základové konstrukce?

Vodotěsná betonová konstrukce Chcete vyrobit vodotěsnou základovou konstrukci?

 výroba vodotěsného betonu s použitím přísad:  Sika® ViscoCrete®, Sika®-1, Sika®-DM 2  utěsnění spár během betonáže:  spárové pásy Sika®  spárové pásy Tricosal®  bobtnavé systémy SikaSwell®

Vodotěsná betonová konstrukce Chcete vytvořit vodotěsnou konstrukci pomocí dodatečného vnějšího utěsnění?

 výroba vodotěsného betonu s použitím přísad:  Sika® ViscoCrete®, Sika®-1, Sika®-DM 2  vnější utěsnění spár:  Sikadur®-Combiflex® SG

Potřebujete utěsnit průsaky konstrukcí?

 rychlé a spolehlivé utěsnění trhlin:  Sika® Injection-190  systém Sika®-Injection  dodatečné zajištění pomocí injektážních hadiček:  SikaFuko® © 04/2011

Injektážní systémy

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 624 00 Brno

Tel. +420 546 422 464 Fax +420 546 422 400 www.sika.cz

Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoliv použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list příslušného výrobku. Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001.

Produkty Sika - hlavní směry pouzití  

Produkty Sika - hlavní směry pouzití, Sika CZ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you