Page 1

Warszawa, 6 listopada 2012 r.


6009 członkowie SII 10,9%, pozostali 89,1%


Przeciętny inwestor to tradycyjnie...

12% Mężczyzna Kobieta

88%


0,1% 12,5%

0,6% 10,8%

0,1% 11,5%

0,1% 12%

87,4%

88,6%

88,4%

87,9%

2009

2010

2011

2012

Mężczyzna

Kobieta

Odmowa odpowiedzi


Młodzi dominują 0,1% 9,3%

16,5% 7,5%

do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 lat od 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

23,4% 43,2%


100

75

0,1% 6,6% 11,4%

0,4% 7,3% 10,2%

0,1% 6,7% 9%

19%

18,8%

20,5%

37,8%

40,3%

42,6%

25,1%

23%

21,2%

2009

2010

2011

0,1% 7,5% 9,3% 23,4%

50

43,2%

25

0

do 25 lat od 46 do 55 lat

od 26 do 35 lat powyĹźej 55 lat

16,5% 2012

od 36 do 45 lat odmowa odpowiedzi


... i są dobrze wykształceni 0,2% 0,9% 14,3%

wyższe niepełne wyższe średnie zawodowe podstawowe

9,6%

75,0%


100

75

1% 0,4% 0,6% 14,7% 15,5%

0,8% 0,3% 1,1% 16,7% 13,7%

0,1% 0,5% 1,1% 14,5%

0,1% 0,2% 0,9% 14,3%

11,4%

9,6%

72,5%

75%

2011

2012

50

67,8%

67,4%

2009

2010

25

0

wyższe zawodowe

niepełne wyższe podstawowe

średnie brak danych


Inwestujemy głównie samodzielnie...

94,3%

samodzielnie

36,2%

TFI i produkty ubezpieczeniowe

17,8%

samodzielnie poza rynkiem kapitałowym

zarządzanie

2,0%


Na giełdzie inwestujemy krótko!

0,1% 7,8% 8,5% 22,3%

61,3%

do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych


100

75

1,6% 4,5%

1,8% 6,2%

14,5%

10,6%

16,5%

15,1%

0,1% 7% 7,9% 17,2%

0,1% 7,8% 8,5% 22,3%

50

62,8%

66,3%

67,9%

2009

2010

2011

61,3%

25

0

do 5 lat powyĹźej 15 lat

od 5 do 10 lat brak danych

2012

od 10 do 15 lat


Zawodowi inwestorzy zmiana metodologii


100

7,6%

0,7% 6,3%

0,1% 4,7%

0,1% 3,9%

91,6%

93%

95,2%

96%

2008

2009

2010

2011

0,8%

75

50

25

0

nie

tak

odmowa odpowiedzi


Zawodowi inwestorzy w mniejszości - 2012 1,8% 0,1% 9,3% 3,8%

24,9%

dodatkowe źródło przychodu giełda to główne źródło utrzymania inne

60,1%

ochrona przed inflacją oszczędzanie, zabezpieczenie na przyszłość brak danych


Bogatsi - zawodowi 93%

92,2%

91,6%

89,8%

87,2%

72%

28%

8,4%

do 10k

7,3%

7%

30k-50k

10k-30k

nie

12,8%

10,2%

100k-500k

50k-100k

tak

powyĹźej 500k


Co ma największe znaczenie przy analizie instrumentów finansowych 1,7%

1,1% 17,5% 21,4%

5,9% 35,7%

21,7% 38,2%

41,4% 15,3%

>500k analiza techniczna obie metody łącznie inne

analiza fundamentalna nie potrafię analizować instrumentów


Nasz portfel...

2,0% 10,0%

9%

30,5%

11,5% 11,8%

25,5%

do 10k 10k - 30k 30k - 50k 50k - 100k 100k - 500k powyĹźej 500k odmowa odpowiedzi


100

75

50

2,4% 4,3% 15,2%

0,9% 3,8% 12,4%

7,4% 2% 9,2%

8,7% 2% 10%

14,4%

12,3%

11,5%

38%

41,1%

37,3%

28,3%

30,4%

27,9%

30,5%

2009

2010

2011

2012

14,8%

34,9%

25

0

do 10k 100k - 500k

10k - 50k powyĹźej 500k

50k - 100k odmowa odpowiedzi


Co mieliśmy w portfelu w ciągu ostatnich 12 miesięcy? akcje GPW

85,0%

depozyty bankowe

36,3%

jednostki TFI

28,4%

akcje NewConnect

17,9%

Forex

16,4%

waluty obce

15,6%

pochodne

13,2%

polisy inwestycyjne

8,9%

obligacje (w tym Catalyst)

7,9%

nieruchomości

7,3%

dzieła sztuki, wina, numizmatyka

6,3%

surowce i towary

6,2%

nieruchomości

7,6% 5,5%

kruszce produkty strukturyzowane

4,5%

akcje spółek zagranicznych ETF-y inne

3,5% 3,4% 6,3%


W portfelu mamy niewiele spółek

6,8% 11,5%

36,9%

44,8%

1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej


chyba, że jesteśmy bogaci 59,4%

47,6%

46,9%

45,2%

42,2%

41,1%

40,1% 36,3%

35,8% 31,7% 27,2%

27,8%

25,3% 18,4%

18,3%

14,8% 13% 7,4% 4,9%

3,7%

2,3%

do 10k

10k-30k

1 spółka

3,9%

3%

30k-50k

2-3 spółki

50k-100k

4-7 spółek

3,7%

100k-500k

powyżej 500k

8 spółek


W pochodne nie inwestujemy, ale jak juĹź to... 7,8%

10,3%

1,8%

6,9%

82,8%

90,4%

>500k spekulacja

arbitraĹź

hedging


Na jaki okres najczęściej lokujemy środki w dane aktywa?

daytrading do tygodnia

do miesiąca

do roku

powyżej roku

akcje GPW

4,1%

4,3%

15,1%

38,6%

37,9%

akcje NewConnect

6,9%

7,9%

17,6%

34,8%

32,7%

ETF-y

1,5%

4,4%

14,1%

24,9%

50,7%

instrumenty pochodne

33,2%

34,5%

22,0%

9,2%

1,0%


W 2011 roku zarobiliśmy!

2,1% 17,0%

31,5%

13,7% 3,0%

11,8%

20,8% zysk niezrealizowanie zysków/strat w 2011 nie wiem/trudno powiedzieć brak zysków

strata inwestowanie od 2012 odmowa odpowiedzi


Nasza stopa zwrotu to... Ĺšrednia stopa zwrotu

Mediana

WIG

2006

38%

41,6%

2007

24%

21,5%

10,4%

2008

-1,2%

-0,35%

-51,1

2009

32%

15%

46,9%

2010

20,6%

18%

18,8%

2011

8%

7%

-20,8%


W II połowie 2011 roku, w okresie spadku, a potem dużej zmienności rynku: 13,3% 29,8% 29,7% 13,5% 13,6% możliwie szybko sprzedałem akcje przeczekałem zwiększyłem swoje zaangażowanie w spółki, w które wierzę kupiłem akcje nowych spółek, które miały dobrą wycenę nie prowadziłem aktywności na rynku


Czy zamierzamy w przyszłości inwestować na NewConnect?

47,1%

52,9%

nie

tak


Dlaczego nie?

słabo znamy ten rynek

46,2%

brak zainteresowania tym rynkiem

42,9%

rynek NewConnect ma zbyt niską płynność

35,5%

ryzyko inwestycji jest zbyt wysokie

31,0%

mało przejrzyste spółki

22,1%

trudności z wyceną fundamentalną i AT brak pokrycia analitycznego

14,8% 4,8%

profil spółek nie odpowiada założeniom rynku

3,2%

nie inwestuję w akcje

4,1%


Ocena rynku NewConnect

1,6% 12,5%

49,6%

24,7% 8,2% 3,3%

bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle nie mam zdania


Czy zamierzamy w przyszłości inwestować na Catalyst?

30,4% nie

69,6%

tak


Dlaczego nie?

brak zainteresowania tym rynkiem

51,2%

słaba znajomość rynku

47,9%

brak znajomości charakterystyki instrumentów rynek Catalyst ma zbyt niską płynność zbyt wysokie ryzyko niewypłacalności emitentów trudny dostęp do porównań warunków obligacji nie inwestuję w obligacje

25,8% 6,4% 4,6% 2,9% 9,7%


Ocena rynku Catalyst

10,9% 1,4% 13,0% 2,4% 0,7% 71,6%

bardzo dobrze dobrze średnio źle bardzo źle nie mam zdania


Na Walne nie jeździmy i raczej już jeździć nie będziemy

4,5% nie

95,5%

tak


100

1,7% 8,4%

1,3% 3,8%

0,1% 3,8%

4,5%

94,9%

96,1%

95,5%

2010

2011

2012

75

50

89,9%

25

0

2009

nie

tak

odmowa odpowiedzi


... chyba, że jesteśmy bardzo bogaci 97,9%

97,1%

96,5%

95,2% 89,9%

72%

28%

10,1% 2,1%

do 10k

3,5%

2,8%

30k-50k

10k-30k

nie

4,8%

100k-500k

50k-100k

tak

powyżej 500k


Nie jeździmy na Walne bo...

brak czasu

42,5% 37,7%

brak wpływu na ich przebieg i decyzje brak znajomości zasad uczestnictwa

21,1%

brak zainteresowania

19,7%

koszty dojazdu są zbyt duże

17,6%

brak możliwości udział przez internet procedura uczestnictwa jest uciążliwa nie inwestuję w akcje

15,3% 7,8% 6%


Słabości polskiego rynku kapitałowego podatek od zysków kapitałowych

42,7%

zbyt duża podatność na wahania rynków zagranicznych

42,3%

wysokie koszty transakcyjne

32,4%

niski poziom edukacji finansowej

32,0% 28,0%

mała płynność

24%

niska jakość komunikacji spółek z inwestorami

21,4%

przestępstwa na rynku kapitałowym niska jakość działania instytucji rynku kapitałowego

16,5%

brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych

16,3%

złe uwarunkowania prawne niska jakość działania instytucji rynku kapitałowego

7,1% 3,7%


Ocena ważności raporty bieżące i okresowe spółek

4,0

serwisy internetowe

3,8

raporty i komentarze analityków/blogi

3,2

strony www spółek

3,2

programy telewizyjne

3,1

gazety

3,0

fora dyskusyjne

2,4

rozgłośnie radiowe

2,1

skala od 1 - nieważne do 5 najważniejsze


Częstość korzystania

serwisy internetowe

98,0% 88,2%

komentarze analityków/blogi raporty bieżące i okresowe spółek

83,0%

programy telewizyjne

79,9%

gazety

76,6%

fora dyskusyjne

68% 66,1%

strony www spółek rozgłośnie radiowe

38%


Raporty bieżące i okresowe spółek

inne portale internetowe

45,1%

serwis domu maklerskiego

31,5%

strony internetowe spółek

28,2%

gpwinfostrefa.pl

22,4%

serwis PAP inne

16,9% 1%


Gazety Puls Biznesu

42,4%

Parkiet

32,3%

Gazeta Wyborcza

24,0%

Rzeczpospolita

20,0%

Forbes

16,8%

Dziennik Gazeta Prawna Akcjonariusz

14,6% 7,1%


Serwisy internetowe bankier.pl money.pl parkiet.com stooq.pl gpw.pl pb.pl onet.pl (biznes, giełda) stockwatch.pl wyborcza.biz (gazeta.pl) gpwinfostrefa.pl interia.pl (biznes, giełda) wp.pl sii.org.pl forsal.pl

55,3% 51,2% 37,2% 32,0% 28,1% 26,2% 23,2% 20,8% 14% 13,6% 11,4% 10,2% 9,1% 8,2%


Telewizja

TVN CNBC Biznes

60,4%

TVN24

28,9%

TV Biznes

TVP Info

Bloomberg

25,5%

12,5%

9,8%


Radio PR3

11,2%

TOK FM

11,2%

RMF FM

10,9%

Radio ZET

7,5% 6,0%

PIN PR1

4,7%


www.sii.org.pl Michał Masłowski mmaslowski@sii.org.pl

Łukasz Porębski lporebski@sii.org.pl


Partner merytoryczny

Partnerzy strategiczni

Główny partner medialny

Partner

Partnerzy medialni

Prezentacja-OBI2012  

Prezentacja-OBI2012

Advertisement