Page 1

PIGUŁA AT CZ.8 – Luki cenowe Zespół projektu ATrakcyjne Spółki


Luki cenowe – definicja • obszar cenowy, w którym nie zawarto żadnej transakcji • luka występuje, gdy: – na otwarciu sesji transakcje zawierane są na poziomie wyraźnie wyższym lub niższym niż zamknięcie z poprzedniej sesji – pojawiają się istotne informacje, w wyniku czego większość uczestników rynku uznaje nagle, że poziom cen powinien się natychmiast zmienić (obrazują jakby emocje powstałe poza godzinami handlu)

• luki najczęściej występują w silnym trendzie • jeśli rynek nie jest zbyt silny/słaby, luka może zostać zapełniona częściowo lub całkowicie („domknięcie luki”) – ruch poniżej/powyżej luki oznacza ostrzeżenie przed zmianą trendu – istotna luka nie powinna być w krótkim czasie testowana 2


Rodzaje luk 1) 2) 3) 4)

• • •

Luka zwykła (najmniej ważna) Luka startu Luka ucieczki Luka wyczerpania

Nie każda luka musi coś oznaczać – często są domykane Najlepsze sygnały dają w połączeniu z innymi narzędziami AT Występujące wcześniej luki cenowe mogą stanowić obszary wsparcia lub oporu 3


Luka zwykła • luka zwykła – pojawia się na wykresach mało płynnych walorów (kiedy przeważają większe zlecenia kupna lub sprzedaży) – na ogół nie ma większego znaczenia (niskie obroty i znikoma aktywność inwestorów) – czasami występuje również na płynnych papierach jako reakcja inwestorów na istotne wydarzenia o podłożu fundamentalnym (np. dotyczące kondycji finansowej spółki)

4


Luka startu (przełamania) • luka startu (przełamania) – występuje po przełamaniu ważnego poziomu wsparcia lub oporu (wybicie z obszaru konsolidacji, przebicie linii trendu) z reguły po ogłoszeniu ważnej informacji – jest sygnałem rozpoczęcia istotnego ruchu rynkowego (potwierdzenie wysokimi obrotami!) – inwestorzy agresywnie dołączają się do ruchu i nie czekają na korektę (do czego może przyczynić się zamykanie pozycji krótkich)

5


Luka ucieczki (kontynuacji) • luka ucieczki (kontynuacji) – pojawia się w połowie ruchu cenowego i jest pomocna w określaniu jego zakresu – stanowi sygnał kontynuacji trendu (wysokie obroty) – do trendu dołączają inwestorzy, którzy wcześniej nie zdążyli tego zrobić – początek paniki lub euforii, często niezrozumiały

6


Luka wyczerpania • luka wyczerpania – występuje po serii dwóch lub trzech ruchów o znacznej zmienności, w końcowej fazie trendu – często są to ostatnie wzrosty lub spadki (krótka konsolidacja i moment na zastanowienie się), którym towarzyszy niski wolumen – chwilę po jej wystąpieniu należy spodziewać się zmiany trendu potwierdzanego wypełnieniem luki

7


Wyspa odwrotu • wyspa odwrotu – formacja oddzielona od reszty wykresu przez dwie częściowo pokrywające się luki cenowe –

w rezultacie ekstremalne notowania z kilku dni/tygodni wyglądają na wykresie jak wyspa odizolowana od pozostałych części wykresu 

w obrębie wyspy występują wysokie obroty i niewielkie zmiany cen

jest to formacja bardzo wiarygodna i często sygnalizuje ona zmianę krótkoterminowego trendu

8


Reguła 3 okien • po ukształtowaniu się 3 luk cenowych (okien) w ramach tendencji należy spodziewać się zmiany trendu lub istotnej korekty – po zamknięciu trzeciego okna następuje szybki ruch cen w kierunku przeciwnym do dotychczasowej tendencji

9


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Źródło: J.J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych”

Piguła AT cz.8. - Luki cenowe  

Piguła AT cz.8. - Luki cenowe

Piguła AT cz.8. - Luki cenowe  

Piguła AT cz.8. - Luki cenowe

Advertisement