Page 1

PIGUŁA AT CZ.23 – Formacje świecowe cz.3 – świece potrójne i inne Zespół projektu ATrakcyjne Spółki


Formacje świecowe • Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany na sytuacje rynkowe w danej jednostce czasu (dzień, tydzień itp.) • Japońskie formacje świecowe mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec, jednak nie więcej niż 5 • Podział: – Ze względu na ilość świec w formacji: • Pojedyncze • Podwójne

• Potrójne i inne (składają się z 3-5 świec) – Ze względu na wymowę: • Kontynuacji trendu • Zmiany trendu

– Ze względu na zmianę kursu: • Zapowiadające wzrosty → zalecane KUPNO • Zapowiadające spadki → zalecane SPRZEDAŻ 2


Formacje składające się z trzech świec • Spośród wielu rodzajów formacji świecowych często stosowane są formacje składające się z trzech świec. Wśród nich wyróżniamy: – – – – – –

Gwiazda poranna Gwiazda wieczorna Porzucone dziecko (wzrost) Porzucone dziecko (spadek) Trzy kruki Trzech białych żołnierzy Źródło: bossa.pl

3


Gwiazda poranna i gwiazda wieczorna •

Gwiazda poranna to formacja odwrócenia trendu spadkowego składająca się z trzech świec. Trend spadkowy jest kontynuowany przez czarną świecę po czym rynek otwiera się luką spadkową. W tym momencie następuje wyrównana walka popytu z podażą, a kolejna świeca otwarta luką wzrostową sygnalizuje zmianę trendu na wzrostowy. Potwierdzeniem formacji są transakcje powyżej korpusu trzeciej świecy. – Charakterystyka: • Pierwsza, długa czarna świeca świadcząca o sile rynku • Druga świeca o krótkim korpusie otwarta luką spadkową • Trzecia biała świeca sygnalizująca hossę otwarta luką wzrostową

Gwiazda wieczorna jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego i przeciwieństwem gwiazdy porannej. Siła byków podczas hossy ulega wyczerpaniu i rynek po chwilowym zatrzymaniu zaczyna spadać – Charakterystyka: • Pierwsza biała świeca o dużym korpusie kontynuująca trend • Druga świeca otwiera się luką, ale krótki korpus sygnalizuje niepewność inwestorów • Trzecia czarna świeca potwierdza zmianę nastawienia na negatywne i wróży spadki 4


Gwiazda poranna w praktyce

5


Gwiazda wieczorna w praktyce

6


Wzrostowe i spadkowe porzucone dziecko • Wzrostowe porzucone dziecko zapowiada odwrócenie trendu spadkowego jednak na wykresach występuje rzadko. Ze względu na budowę formacja podobna jest do gwiazdy porannej jednak 2 świeca pozbawiona jest korpusu – Charakterystyka: • Pierwsza świeca czarna o długim korpusie kontynuuje spadki • Druga świeca to doji (cena otwarcia = cena zamknięcia) otwarte luką spadkową • Trzecia świeca inicjuje wzrosty i dopełnia formację

• Spadkowe porzucone dziecko jest odwrotnością formacji wzrostowej o tej samej nazwie. Ze względu na budowę jest podobna do gwiazdy wieczornej jednak 2 świeca formacji, klasyczne doji, obrazuje równość popytu i podaży. – Charakterystyka: • • • •

Pierwsza świeca biała o długim korpusie Druga świeca to doji (cena otwarcia = cena zamknięcia) otwarte luką wzrostową Trzecia czarna świeca rozpoczyna trend spadkowy Potwierdzeniem obu formacji są transakcje zawierane powyżej/poniżej ceny zamknięcia 7


spadkowe porzucone dziecko

8


Wzrostowe porzucone dziecko

9


Trzy kruki i trzech białych żołnierzy •

Trzy kruki to silna formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Kolejno pojawiają się trzy długie czarne świece. Każda kolejna świeca otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej co świadczy o próbach popytu na odrobienie strat. Za każdym razem byki okazują się zbyt słabe. – Charakterystyka: • 3 czarne długie dni następujące po sobie • Każda świeca otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej, zamyka poniżej • Świece nie muszą być idealnie równe, dopuszczalne są również krótkie cienie z obu stron

Trzech białych żołnierzy to silna formacja odwrócenia trendu spadkowego. Formację tworzą 3 występujące po sobie białe świece (żołnierze). Każda kolejna świeca otwiera się poniżej zamknięcia, a zamyka powyżej. – Charakterystyka: • • • •

3 długie dni o białych korpusach następujące po sobie Każda świeca otwiera się poniżej zamknięcia poprzedniej, zamyka powyżej Świece nie muszą być idealnie równe, dopuszczalne są również krótkie cienie z obu stron Formacja często zapowiada kontynuację szybkich dynamicznych wzrostów. 10


Trzy czarne kruki w praktyce

11


Trzech białych żołnierzy w praktyce

12


Inne formacje świecowe • Oprócz popularnych świec często występujących na wykresach, techniki japońskie analizowania wykresów zawierają też inne, bardziej skomplikowane formacje • Są rzadziej spotykane, często zawierają nawet 5 świec i z tego względu są trudne do zaobserwowania i interpretacji. Wśród nich przykładowo: – – – – – – – –

Wyłamanie Kanapka Blok Narada Potrójne dno rzeki Trzy gwiazdy południa Powracająca jaskółka Najniższy szczebel drabiny

13


Inne formacje świecowe w praktyce

14


Inne formacje świecowe w praktyce

15


Inne formacje świecowe w praktyce

16


Formacje świecowe w praktyce • Aby formacje świecowe mogły być w ogóle rozpatrywane musi istnieć uprzedni trend niezależnie od skali czasowej. • Formacje świecowe najlepiej sprawdzają się po długich, silnych trendach kiedy jest szansa, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany (szczyty i dołki impulsów bądź korekt) • Na wykresach formacje świecowe często odbiegają od wzoru. W celu upewnienia się czy dobrze rozpoznaliśmy formację należy poczekać na kolejną świecę, która potwierdzi lub obali wcześniejsze założenia. • Rynek respektuje formacje świecowe i często działają jako wsparcia i opory • Świece japońskie nie są świętym Graalem. Czasami mimo wystąpienia formacji, trend nie ulega zmianie, a wręcz przyspiesza po chwilowej konsolidacji. • Należy przyjąć założenie, że nie ma nieomylnej metody. Powinniśmy akceptować małe straty, ale ucinać je kiedy tylko okaże się, że nie mieliśmy racji 17


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Źródło: J.J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych” www.bossa.pl

Piguła AT cz.23. - Formacje świecowe cz.3. - świece potrójne i inne  

Piguła AT cz.23. - Formacje świecowe cz.3. - świece potrójne i inne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you