Page 1

PIGUŁA AT CZ.22 – Formacje świecowe cz.2 – świece podwójne Zespół projektu ATrakcyjne Spółki


Formacje świecowe • Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany na sytuacje rynkowe w danej jednostce czasu (dzień, tydzień itp.) • Japońskie formacje świecowe mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec, jednak nie więcej niż 5 • Podział: – Ze względu na ilość świec w formacji: • Pojedyncze

• Podwójne (składają się z dwóch świec) • Potrójne

– Ze względu na wymowę: • Kontynuacji trendu • Zmiany trendu

– Ze względu na zmianę kursu: • Zapowiadające wzrosty → zalecane KUPNO • Zapowiadające spadki → zalecane SPRZEDAŻ 2


Formacje składające się z dwóch świec • Spośród wielu rodzajów formacji świecowych popularne są formacje składające się z dwóch świec. Wśród nich wyróżniamy: – – – – – –

Zasłona ciemnej chmury Przenikanie Objęcie hossy outside bar Objęcie bessy Harami wzrostowe inside bar Harami spadkowe Źródło: bossa.pl

3


Zasłona ciemnej chmury i przenikanie • Zasłona ciemnej chmury informuje o słabych szansach na wzrost i ostrzega przed odwróceniem trendu. Opisuje sytuację gdy rynek w trendzie wzrostowym otwiera się luką wzrostową, ale podczas sesji napływ negatywnych informacji powoduje spadek cen pod kreskę – Charakterystyka: • Pierwsza, długa biała świeca świadcząca o sile rynku • Druga czarna świeca otwarta luką i zamknięta poniżej 50% pierwszej świecy • Zdarza się, że druga świeca zamyka się powyżej 50% pierwszej świecy i w tym wypadku należy czekać na potwierdzenie formacji kolejną świecą spadkową

• Przenikanie jest formacją odwrócenia trendu spadkowego i przeciwieństwem formacji zasłony ciemnej chmury. Siła niedźwiedzi podczas bessy ulega rozproszeniu i popyt podbija kurs do góry. – Charakterystyka: • Pierwsza, długa czarna świeca • Druga biała świeca otwarta luką spadkową, która po poprawie nastrojów „przenika” głęboko w świecę pierwszą (powyżej 50%) 4


Zasłona ciemnej chmury w praktyce

5


Zasłona ciemnej chmury w praktyce

6


Zasłona ciemnej chmury jako opór

7


Przenikanie w praktyce

8


Przenikanie w praktyce

9


Objęcie hossy i objęcie bessy (tzw. outside bar) • Objęcie hossy jest formacją odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy (zapowiada wzrosty). Ze względu na budowę podobną do przenikania, ale silniejszą w wymowie. – Charakterystyka: • Pierwsza świeca czarna o długim korpusie • Druga świeca biała, której korpus zasłania całkowicie świecę pierwszą (czasami wystarczy, że same knoty zasłonią pierwszą czarną świecę) • Skuteczna formacja szczególnie gdy pojawia się w dołku po silnym trendzie spadkowym

• Objęcie bessy jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy (zapowiada spadki). Ze względu na budowę podobną do zasłony ciemnej chmury, ale silniejszą w wymowie. – Charakterystyka: • Pierwsza świeca biała o długim korpusie • Druga świeca czarna, której korpus zasłania całkowicie świecę pierwszą (czasami wystarczy, że same knoty zasłonią pierwszą białą świecę) • Skuteczna formacja szczególnie gdy pojawia się po silnej hossie tworząc szczyt 10


Objęcie hossy w praktyce

11


Objęcie bessy w praktyce

12


Objęcia (outside bary) w praktyce

13


Objęcia (outside bary) w praktyce

14


Harami wzrostowe i spadkowe (tzw. inside bar) • Harami wzrostowe jest dwuświecową formacją odwrócenia trendu spadkowego. Występuje najczęściej po silnym trendzie blisko jego zakończenia – Charakterystyka: • Pierwsza świeca kontynuuje spadek (najczęściej czarna) • Druga, mała świeca w okolicy środka wewnątrz świecy pierwszej – rezultat walki popytu z podażą i niezdecydowania rynku (zwykle biała) • Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej drugiej świecy (wspacie max drugiej świecy)

• Harami spadkowe formację odwrotną do harami wzrostowego. Spotykana najczęściej po silnym trendzie w pobliżu górnego ekstremum kursu – Charakterystyka: • Pierwsza świeca kontynuuje wzrost (najczęściej biała) • Druga, mała świeca w okolicy środka wewnątrz świecy pierwszej – rezultat walki popytu z podażą i niezdecydowania rynku (zwykle czarna) • Potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną poniżej drugiej świecy (opór max drugiej świecy)

Podwójne harami (tzw. shark32) – daje jeszcze mocniejszy sygnał 15


Harami w praktyce

16


Formacje świecowe w praktyce • Aby formacje świecowe mogły być w ogóle rozpatrzone musi istnieć uprzedni trend niezależnie od skali czasowej. • Formacje świecowe najlepiej sprawdzają się po długich, silnych trendach kiedy jest szansa, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany (szczyty i dołki impulsów bądź korekt) • Na wykresach formacje świecowe często odbiegają od wzoru. W celu upewnienia się czy dobrze rozpoznaliśmy formację należy poczekać na kolejną świecę, która potwierdzi lub obali wcześniejsze założenia. • Rynek respektuje formacje świecowe i często działają jako wsparcia i opory • Świece japońskie nie są świętym Graalem. Czasami mimo wystąpienia formacji, trend nie ulega zmianie, a wręcz przyspiesza po chwilowej konsolidacji. • Należy przyjąć założenie, że nie ma nieomylnej metody. Powinniśmy akceptować małe straty, ale ucinać je kiedy tylko okaże się, że nie mieliśmy racji

17


Formacje świecowe w praktyce

18


Formacje świecowe w praktyce

19


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Źródło: J.J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych” www.bossa.pl

Piguła AT cz.22. - Formacje świecowe cz.2. - świece podwójne  

Piguła AT cz.22. - Formacje świecowe cz.2. - świece podwójne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you