Page 1

PIGUŁA AT CZ.16 – Wykresy długoterminowe Zespół projektu ATrakcyjne Spółki


Wykres a skala czasu • 3 najpopularniejsze sposoby prezentacji cen: – wykresy liniowe (podstawowe, łatwe do odczytu ale najbardziej ubogie w dane – tylko ceny zamknięcia) – wykresy słupkowe (bardziej użyteczne niż liniowe, ilustrują zmiany kursów: maksymalnego, minimalnego oraz ceny otwarcia i zamknięcia ) – wykresy świecowe (ilustrują te same dane co słupkowe, różnią się prezentacją graficzną – pokazują czy sesja była wzrostowa czy spadkowa, najpopularniejszy wśród analityków i inwestorów)

• Do każdego z wykresów można zastosować różne skale czasowe. Od minutowych poprzez dzienne, aż po tygodniowe oraz miesięczne • Głównym narzędziem do analizy trendów rynkowych jest wykres świecowy w układzie dziennym za okres od 6 do 9 miesięcy – pozwala on na analizowanie danych maksymalnie z 9 ostatnich miesięcy, okresu, którym najbardziej zainteresowani są inwestorzy inwestujący w krótkim terminie 2


Przesłanki stosowania wykresów długoterminowych • Na rynku panuje tendencja skupiania się na analizowaniu jak najkrótszych przedziałów czasowych – rekordy popularności biją autorzy książek o daytradingu i platformy transakcyjne ułatwiające błyskawiczne zawieranie transakcji

• Na wykresie dziennym jedna świeca odpowiada jednej sesji, a na długoterminowym jest to tydzień lub miesiąc. Wykresy długoterminowe są często niedoceniane lub pomijane, a dają inwestorom szersze spojrzenie na rynek i wiele wartościowych informacji – dzięki szerszej perspektywie czasowej można dostrzec wieloletnie trendy rynkowe, istotne historyczne poziomy wsparcia i oporu, bądź większe formacje

• Tym samym należy odejść od poglądu, że analiza długoterminowa jest tylko dla inwestorów stosujących analizę fundamentalną! 3


Konstruowanie wykresów na rynkach terminowych • Sporządzanie wykresów długoterminowych na rynkach terminowych nie jest tak oczywiste jak na rynku akcji • Kontrakty terminowe mają określony czas wygasania. W jednej chwili istnieją 4 serie kontraktów na WIG20 z terminami wygasania co 3 miesiące. • Wykres długoterminowy można utworzyć na 2 sposoby: – Wykres kontynuacyjny – najpowszechniejsza technika polegająca na uwzględnieniu ceny kontraktu, który wygaśnie najszybciej. Kiedy wygasa zastępuje go kolejny. – Kontrakt bezterminowy - jego celem jest zestawienie danych cenowych z wielu lat w jednym nieprzerwanym ciągu. Wartość kontraktu jest średnią ważoną cen 2 następujących po sobie kontraktów.

4


Wykres kontynuacyjny FW20

5


Formacje na wykresach długoterminowych • Formacje cenowe występują na wykresach długoterminowych w takiej samej formie jak na krótkoterminowych – formują się najczęściej od kilku miesięcy do nawet 2 lat i są bardziej wiarygodne niż te formowane w skali dziennej – ich skala jest większa niż na wykresach krótkoterminowych, tak samo jak zasięg – wybicie z dużej formacji może być początkiem długiej hossy lub bessy

• Wśród formacji cenowych o większej skali często spotykane są formacje podwójnego szczytu i dna oraz głowa z ramionami (RGR)

6


Formacja głowy z ramionami kształtująca się wiele miesięcy

7


Formacja flagi na wykresie tygodniowym

8


Formacja trójkąta zniżkującego na wykresie tygodniowym

9


Kolejność analizy wykresów • Prawidłowa analiza wykresów powinna zaczynać się od szerszej perspektywy (makro) schodząc do wykresów krótkoterminowych (mikro) • Praktyka „krok po kroku”: 1) 2) 3)

4)

Analiza formacji, głównych linii trendu oraz najważniejszych historycznych poziomów wsparcia i oporu – najlepiej od początku notowania waloru Podobna analiza wykresów tygodniowych w okresie ostatnich 5 lat Przejście do wykresów dziennych i analiza ostatnich kilku miesięcy kluczowych dla trwającego trendu (najczęściej od 6 do 9 miesięcy) Wykresy długoterminowe nie nadają się do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zawieranie transakcji powinno wykonywać się na najwrażliwszych wykresach aby jak najwcześniej określić moment wejścia i wyjścia. Na rynkach terminowych często używa się do tego wykresów intraday (godzinne, 15 i 5 minutowe) 10


Przykłady wykresów długoterminowych

11


Przykłady wykresów długoterminowych

12


Przykłady wykresów długoterminowych

13


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Źródło: J.J. Murphy „Analiza techniczna rynków finansowych” www.bossa.pl

Piguła AT cz.16. - Wykresy długoterminowe  

Piguła AT cz.16. - Wykresy długoterminowe

Advertisement