Page 1

(.-

'.-

).-

@G#&'HI@

@G#(HI@

@G #-H I@

ÍSPINNAR MEÐ SÚKKULAÐI 12 X 60 ml

LÚXUS-ÍSPINNAR 3 X 120 ml

:JGDH=DEE:GÏHÌ;GÌ7¡GJK:GÁ> BÓNUS MÖMMUSÚKKULAÐIKAKAN

3000 KASSAR Í BOÐI Á ÞESSU VERÐI

NÝBAKAÐ Í BÓNUS

NÓA KONFEKT 650g

BÓNUS NÝBAKAÐIR KORNKUBBAR 4 stk poki

6AA>G7:HIJBDA6GC>G

&.-

@G#)hi`

,.@G#,%%\

BÓNUS MÖMMUSÚKKULAÐIKAKAN 700g

&).@G#+*%\

20% MEIRA MAGN

)*. @G#.%ba

SENSODYNE TANNKREM

*.

'*.

@G#(%%\

GÓÐ KAUP: SUÐUSÚKKULAÐI 300g

@G#((Xa

&*.

@G#'%%\

EUROSHOPPER SNAKK 200g

.-

@G#*%%ba @G#*%

&+.

@G#'aig#

&+.

@G#'aig#

H¨a\¨i^hWVg^cc†7‹cjh :c\^ccV[ha{iijgWVgVa{\ikZgÂVaaVYV\V 898 kr.kg. = 90 kr. 100g.

Rafræna Bónus gjafakortið er vinsælasta jólagjöfin í Bónus

+.`g#&'hi`

NICKY WC PAPPÍR 12 RÚLLUR

GERIÐ VERÐSAMANBURÐ

Ð`Vje^g^ccZ^\cVÂZ^\^ckVa^{\_V[V`dgi^Â! `dgi^ÂZg{[naa^c\Vg`dgi# =V[ÂjhVbWVcYk^Âh`g^[hid[j7‹cjh d\[{Âjc{cVg^jeeaÅh^c\Vg# H`g^[hid[V7‹cjhZgde^c[g{`a#."&+ VaaVk^g`VYV\V#

Bonus1231010  

Bonus, food