Issuu on Google+

Köszönhetően afolyamatosfej lesztéseknek ésaki emelkedő mi nőségnek, aSi ghtmarktermékekmi nden szempontból alegj obbdöntéstj elenti kazÖn számára.

Legyen szó akársportlövők,akárvadászok, vagyakárafegyveres testületekelvárásai ról bi ztosakvagyunkabban,hogynálunk megtalálj ákatökéletesválasztást.

1142Budapest,Dorozsmaiutca37/b. Tel:+36( 1)4137902 www. psi . hu

20évgaranci a! Megérkezetthazánkbaazameri kai csúcsmi nőségetképvi selő Si ghtmarktermékcsalád


Kep7