Page 1


art & mood boOk SIGRID NAUWELAERTS

Text contributions from family & friends Translation: Tim Harrup, Michel Buckinx Photography: Sigrid Nauwelaerts Lay-out: Kurt Thys The ‘Cuddly Ceramics’ form part of the permanent collection at the HANGAR311 gallery where they can be admired by appointment. HANGAR311 Battelsesteenweg 311 - 2800 Mechelen - Belgium www.hangar311.be - art@hangar311.be +32 (0)15 715 888 Linked in be.linkedin.com/pub/sigrid-nauwelaerts/7/a74/526 Facebook http://www.facebook.com/sigrid.nauwelaerts ©Str8


BY sigrid nauwelaerts

WIE IS SIGRID? als kleuter: gefascineerd door dieren en kon reeds gevat beeldend weergeven met succes, daarvan getuigen de verschillende prijzen bij tekenwedstrijden... als scholier: spelend in het bos, maakte ze zelf een paard van een omgevallen boom en leerde zichzelf paardrijden als leerlinge: toonaangevend, modebewust en visionair voor artistieke trends als studente: model, baanbrekend, artistiek en creatief als dertiger: commercieel, emotioneel geraakt door puurheid en authenticiteit, stimulerend en vernieuwend - authenticiteit en vrijheid zijn haar hoogste waarden als veertiger: ook beeldend kunstenaar Adelheid Nauwelaerts


In volle overtuiging ooit journaliste te worden, behaalde Sigrid Nauwelaerts (°1969) haar licentie pers & communicatie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Alhoewel ze naast die journalistedroom van kindsbeen af een artistieke carrière ambieerde, koos ze steeds voor commerciële functies in de mode en daarna in de magazinewereld. Sinds 2001 vult ze commerciële, journalistieke en mediaopdrachten in via haar eigen creatief bureau, Str8, dat ze samen met haar partner, Kurt Thys, runt. In 2006 startten ze naast hun communicatiebureau samen de galerij HANGAR311 op waar ze, door het organiseren van expo’s, kunstenaars en hun werk in de kijker

Paardenliefhebber in de eerste plaats zal je een sublieme

plaatsen. Wat als een hobby begon groeide, na verloop

collectie Trojaanse paarden terugvinden naast andere

van tijd en door overmatig enthousiasme, uit tot een heus

keramische sculpturen.

kunstplatform. De hoge aaibaarheidsfactor van haar beelden is te danken Omdat de creatiedrang alleen maar pertinenter de kop opstak,

aan de gekozen onderwerpen, veelal dieren, maar ook de

besliste Sigrid in de zomervakantie 2011 voor het eerst een pak

materialen die ze gebruikt: verschillende kleisoorten vermengd

klei te kopen - om af te kicken van haar computerverslaving -

met porselein, de patine-afwerking met bijenwas en het gebruik

en om verplicht alleen met de handen te werken. Op vakantie

van schapenwol. Vooral bij de Trojaanse paarden, maar ook in

in Frankrijk maakte ze haar eerste keramische sculpturen waar

andere creaties, is er steeds een mobiel of verrassingselement

ze zo’n plezier aan beleefde dat ze besliste zich in te schrijven

terug te vinden. Een draaibaar hoofd of een deurtje in de

aan de Academie voor Schone Kunsten te Mechelen om de

buikwand, wat eveneens interactie met de toeschouwer

avondleergangen keramiek te volgen.

uitlokt. Maar het blijft niet bij dieren. Sigrid zegt zelf: “Ik ben geen animalier”, waarmee ze bedoelt dat ze niet per se alleen dieren wil boetseren en allerminst natuurgetrouw. Ze maakt

Dit boek ‘Cuddly Ceramics’ wat zoveel betekent als ‘aaibaar

ook andere creaturen, ja ook mensen, maar dan wel beestige

aardewerk’ is haar art & mood book waarin de creaties van

mensen! Het leuke vindt ze zelf karakteristieke kenmerken

de eerste jaren zijn opgenomen.

uit te vergroten zoals in een cartoon: uitpuilende ogen, dikke lippen, overdreven puberale houdingen… waardoor de creaties een ludieke, humoristische uitstraling krijgen. Voor de Trojaanse paarden bijvoorbeeld, zijn de benen van het paard stilistische interpretaties en zelden in normale stand, maar veelal in ‘toontreder stand’, de tenen naar binnen. De ‘Cuddly Ceramics’ maken deel uit van de permanente collectie in galerij HANGAR311, waar ze op afspraak kunnen bewonderd worden.


BY sigrid nauwelaerts

Horse lovers will first of all find a sublime collection of Trojan horses along with other ceramic sculptures. The ‘cuddle coefficient’ of her works is due to the choice of subjects – mainly animals – and also to the materials she uses: various types of clay mixed with porcelain, finishes patinated with beeswax and the use of lamb’s wool. There are moving parts and other surprises in the Trojan horses in particular, but also in other creations. Absolutely convinced that she would one day become a

A twisting head or a little door in the abdominal wall,

journalist, Sigrid Nauwelaerts (born 1969) obtained her

which encourage interaction with the observer. But

degree in press and communications at Brussels Free

there aren’t only animals. Sigrid says so herself: “I am

University. Although as a child she wanted to work in the

not an animal-keeper” which means she doesn’t want

art world as well as dreaming of being a journalist, she

to only model animals at any cost and certainly not in

has always opted for a commercial role, first in fashion

a realistic manner. She also creates other creatures,

and then in the world of magazines. Since 2001 she has

including man and even man-animal! She particularly

been undertaking work in the commercial, journalist

likes to enlarge typical characteristics like in a cartoon

and media domains through her own communications

strip: bulging eyes, thick lips, exaggerated pubertal

bureau Str8 – which she manages with her partner

attitudes… which give her creations a playful, humorous

Kurt Thys. As well as their communications bureau they

power. With the Trojan horses, for example, the horses’

together launched HANGAR311 in 2006, with which they

legs represent stylistic interpretations and are rarely in a

put artists in the spotlight by organising exhibitions.

normal position, but often with the hoofs on the inside.

What started as a hobby grew in size as time went on thanks to their overflowing enthusiasm to become a real

The ‘Cuddly Ceramics’ form part of the permanent

artistic platform.

collection at the HANGAR311 gallery where they can be admired by appointment.

With her creative desires becoming ever stronger, during the summer of 2011 Sigrid decided to buy a packet of clay – in order to break with her dependence on computers and now work only with her hands. On holiday in France, she created her first ceramic sculptures. She enjoyed this so much that she decided to register with the Academy of Fine Arts in Mechelen and take evening courses in ceramics. This book ‘Cuddly Ceramics’ constitutes her ‘Art & Mood’ book, bringing together her early creations.


WHO IS SIGRID? Small child : fascinated by animals, she could already brilliantly reproduce them, as witnessed by the many design competitions she won Schoolgirl : playing in the woods, she created a horse using a fallen tree and learned by herself how to ride a horse Pupil : exerting influence, sensitive to fashion and a visionary in terms of artistic trends Student : model, rebellious, artistic and creative In her thirties : commercial, impressed by purity and authenticity, stimulating and innovative - authenticity and liberty are her principal values In her forties : also sculptress Adelheid Nauwelaerts


BY sigrid nauwelaerts

QUI EST SIGRID ? Petit enfant : fascinée par les animaux, elle pouvait déjà les reproduire avec brio comme en témoigne les différents prix récoltés lors de concours de dessin Ecolière : jouant dans les bois, elle a créé un cheval sur base d’un arbre renversé et a appris par elle-même à monter à cheval Elève : influente, sensible à la mode et visionnaire en termes de tendances artistiques Etudiante : modèle, rebelle, artistique et créative Trentenaire : commerciale, touchée par la pureté et l’authenticité, stimulante et innovante authenticité et liberté sont ses principales valeurs Quadragénaire : aussi artiste plasticienne Adelheid Nauwelaerts


Avec l’intime conviction de devenir un jour journaliste, Sigrid Nauwelaerts (°1969) a décroché sa licence en presse & communication à l’Université Libre de Bruxelles. Bien qu’elle ait dès l’enfance ambitionné une carrière artistique en plus de ce rêve de journaliste, elle a toujours opté pour des fonctions commerciales dans la mode et ensuite dans le monde des magazines. Depuis 2001, elle remplit des missions commerciales, journalistiques et médiatiques par le biais de son propre bureau de communication – Str8 – qu’elle gère avec son partenaire Kurt Thys. En plus de leur bureau de communication, ils lancent ensemble en 2006 la galerie HANGAR311 où ils

Les amateurs de chevaux y trouveront d’abord une collection

mettent à l’honneur des artistes et leur travail en organisant

sublime de chevaux de Troyes en plus d’autres sculptures

des expositions. Ce qui a débuté comme un hobby a pris de

céramiques.

l’ampleur au fil du temps grâce à un enthousiasme débordant pour devenir une véritable plate-forme artistique.

Le ‘coefficient de câlinerie’ de ses œuvres est dû aux sujets choisis, principalement des animaux, mais aussi aux matériaux

L’envie créatrice se faisant de plus en plus pressante, Sigrid

qu’elle utilise : différents types d’argile mélangés à la porcelaine,

a décidé au cours de l’été 2011 d’acheter un paquet d’argile

une finition patine avec de la cire d’abeille et l’utilisation de laine

– afin de se sevrer de sa dépendance informatique – pour ne

de mouton. On retrouve un mobile ou un effet de surprise dans

plus travailler qu’avec les mains. En vacances en France, elle

les chevaux de Troyes notamment mais aussi dans d’autres

réalise ses premières sculptures en céramique. Elle y prend un

créations. Une tête pivotante ou une petite porte dans la paroi

tel plaisir qu’elle décide de s’inscrire à l’Académie des Beaux-

abdominale qui suscite l’interaction avec le spectateur. Mais il

arts de Malines pour suivre les cours du soir de céramique.

n’y a pas que les animaux. Sigrid le dit elle-même : « Je ne suis pas animalière », ce qui signifie qu’elle ne veut pas à tout prix ne

Ce livre ‘Cuddly Ceramics’ qui signifie à peu près ‘peluches

modeler que des animaux et pas davantage de façon réaliste.

en céramique’ constitue son ‘art & mood book’ qui reprend

Elle crée aussi d’autres créatures, y compris des hommes mais

les créations des premières années.

alors des hommes-animaux ! Elle aime particulièrement gonfler les caractéristiques typiques comme dans un cartoon : yeux exorbités, lèvres épaisses, attitudes pubertaires exagérées… ce qui donne aux créations une puissance ludique, humoristique. Pour les chevaux de Troyes par exemple, les jambes du cheval représentent des interprétations stylistiques et sont rarement en position normale, mais souvent avec les sabots à l’intérieur. Les ‘Cuddly Ceramics’ font partie de la collection permanente de la galerie HANGAR311 où ils peuvent être admirés sur rendez-vous.


Haar eerste aanraking met klei. Als enig werktuig haar handen. Ruw gebakken, zonder glazuur of andere behandelingen achteraf. Puur, mooi, gracieus, amaiiii... Kurt Thys

Fisrt sculpture made in France, without any attributes, only fingers and knife.

STROLLING


Second sculpture made in France, without any attributes, only fingers and knife. The children’s pubertal posture served as inspiration. Puberty

Mijn favoriet: de 3 kerels. Drie nonchalante  bonken, onbehouwen, probleemloos en zelfverzekerd.   Oscar Meuleman


Every sculpture is unique also if it doesn’t look this way! Through Photoshop composition we’re able to show multiple positions in one picture.


TROJAN HORSE RED RUM 29 cm wide 29 cm shoulder height 44 cm from head to toe


TROJAN HORSE AVALANCHE de Troy 28 cm wide 27 cm shoulder height 44 cm from head to toe


Three unbaked versions of one of the first Trojan horses in a row.

Family TROJAN HORSEs


Mocht je me vragen namen te verzinnen voor de Trojaanse paarden dan heb ik volgend lijstje klaar: FONZY, GUAPO, SNOET, PROUD, YOLO, CUTE, BELLEZA, CRINES, MASCOTTE, CABALLITO, TRESOR, FORTUNA, RELINCHO, TROJE, SINCERO, FIDELE... Willy Nauwelaerts


TROJAN HORSE rigel 28 cm wide 26 cm shoulder height 45 cm from head to toe


TROJAN HORSE TOPPER 32 cm wide 26 cm shoulder height 40 cm from head to toe


TROJAN HORSe HeAD

SISI? Si Si! Toen Sigrid me vroeg om iets over haar creaties te schrijven dacht ik in de eerste plaats: neen toch, wat moet ik nu over kunst schrijven, ik ben toch geen kunstkenner. En toch zei ik ja omdat niet alleen zij, maar ook haar werken me meteen hadden gecharmeerd. Van bij de eerste aanblik. Is het de eenvoud die me aanspreekt of de speelsheid waarmee ze haar ideeën vorm weet te geven? Ik zei het al, ik ben geen kunstkenner maar eerder een kunstbelever. Kunst moet iets met me doen, een belevenis zijn en dat is exact wat haar werk doet. Al haar werkjes zijn kleine uitnodigingen  om te reizen. om een reis door je hoofd te maken en geloof me, daar hoef je geen zweverig type voor te zijn. Gewoon kijken en voelen en je dan laten meevoeren. Ik denk ook dat Sigrid haar creaties zo tot stand brengt: door te kijken en te voelen. En zich dan te laten meevoeren.   Yolanda Bradt


TROJAN HORSE SMOKEY CREME 32 cm wide 26 cm shoulder height 40 cm from head to toe


A sheep with detachable wool fur made for my sister in law so she would remember to give the sheep something to drink. It seems that I have to add a chicken, goose and soon a dog too. thirsty sheep


Les excuses sont faites pour s’en servir! sorry i’m late, but fishing takes a lot of time


It’s much more pleasant to give a personalized bottle adding a ‘bottleneck’ in porcelain ... With three you have the beginning of a real Christmas scene ... bottlenecks


The unbaked version of two figures waiting for the bus... Any resemblance to existing persons and animals is pure chance.

josĂŠ with dog


the leather jacket


bottleneck


TROJAN HORSe bOXeR 31 cm wide 28 cm shoulder height 41 cm from head to toe


Dit tafereel met de titel ‘Busje komt zo’, kreeg van medeleerlingen aan de Academie de titel ‘Poesje komt zo’! De reputatie van DE LIJN kennende , zal het busje ooit wel komen, maar wellicht veel te laat. Het poesje echter... niet! busje komt zo

This scene with the title ‘Busje komt zo’ which means ‘the bus is coming soon’, was renamed by fellow students at the Academy ‘The pussy is coming soon’! Knowing the reputation of the Belgian bus company, the bus will come, but certainly too late. However the pussy ... won’t!


Zoals destijds odysseus Troje innam met zijn geschenk aan Pallas Athena, zo zal ons Sigrid de kunstwereld innemen met haar goddelijke en nu al mythische, Trojaanse knuffelpaardjes! Luc & Liesje

dit Trojaans paard zal de cover sieren van het HANGAR311-Magazine editie 2014. 2014 is immers het Chinese ‘Jaar van het paard’ en dit thema wordt meteen ook de titel van de expo waarin jewel designer, danielle Goffa, juweelontwerpen zal creëren geïnspireerd op het paard - geëtaleerd te midden van een horde Trojaanse paarden...


TROJAN HORSE Gulliver 30 cm wide 32 cm shoulder height 46 cm from head to toe


With a piece of clay and an immense passion for horses Sigrid gave life to these wonderful creatures which represent in an harmonious way the elements of wind, earth and fire. If you listen carefully you can hear the wind blowing in their manes. Meritxell Elias


TROJAN HORSE FRU-FRU 30 cm wide 29 cm shoulder height 44 cm from head to toe


TROJAN HORSE DAS PFERD 32 cm wide 26 cm shoulder height 40 cm from head to toe


la bise

Een beestje o zo mooi begon met haar handen o zo schoon te kneden, boetseren, formeren, fixeren, draperen, coifferen, creperen tot ze er stond, wachtend, zoenend, flatterend, epaterend. La bise zit in haar schaaphaar als een wolk een vluchtige bise pogend, gesloten ogen voorover buigend vol gevoel, emotie, vloeiend, o zo boeiend. Breekbaar, aaibaar en o zo plaatsbaar. La bise, wilt u me kussen? Françoise PoffÊ


My grandmother once had a dog named Spanky followed by a whole bunch of other cats & dogs... This one I will always remember.

spanky


TROJAN HORSE AZUL 32 cm wide 26 cm shoulder height 40 cm from head to toe


Sommige figuren hebben iets breekbaars en niet alleen omdat ze van steen zijn. Het evenwicht wordt uitgedaagd, voorovergebogen, de ogen gesloten. Ze verkeren in een lichte roes, een hypnotische toestand waarbij ze alles om zich heen even vergeten‌ HD

HYPNOSE 38 cm height


TROJAN HORSE Louise Vuitton 32 cm wide 26 cm shoulder height 40 cm from head to toe


WORK IN PROGRESS


Cuddly Ceramics by Sigrid Nauwelaerts  

Dit Boek 'Cuddly Ceramics' wat zoveel betekent als 'aaibaar aardewerk' is het 'art & mood book' van Sigrid Nauwelaerts waarin haar creaties...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you