Page 1

!(


8=7>D3!( __________________________________________________________

__________________________________________________________

?A>3D2C?068=0{B

__________________________________________________________

0AC8:4;4=

 % 0<1027C

% $—21>DF:>>ACB8=3D108

Slijtvaste kwaliteitskleding met veel zakken en functies.

"BCD203>>ABB278;34AB

__________________________________________________________

Als je kunt dromen, kun je bouwen.

$—289B:>D342>=BCAD2C84

Functionele kleding met zakken en functies voor metselaars/schilders.

Het koudste hotel van Scandinavië is als de vogel Feniks.

""8=3DBCA84B4AE824

__________________________________________________________

Basismodellen van slijtvaste materialen voor industrie, werkplaats, transport & service.

8=5>A<0C84

__________________________________________________________

#&E;0<E4ACA064=3

Een functioneel assortiment vlamvertragende en vlambooggeteste kledingstukken.

$!4DA>B054

Functionele veiligheidskleding voor wie aan of rond de weg werkt.

 % ;4E4=B<8334;4=7H68²=4

Witte basismodellen voor de chemische, levensmiddelen- en hygiëne-industrie. Ook voor restaurants en instellingskeukens.

%#?A>584;

Tweekleurige profielkleding voor de industrie en transport & service. Hier vindt u tevens een breed assortiment bovenkleding.

'! 74C";064=?A8=28?4 Pas de kleding aan aan de inspanning.

! 74C14;0=6E0=44=3D834;89: ?A>584;

70% van het bedrijfsimago wordt opgebouwd door persoonlijke contacten.

" <00CC014;

Gedetailleerde informatie over maten.

# :F0;8C48C4=F0BE>>AB27A85C4=

Gedetailleerde informatie over onze stoffen en materialen.

% CA0=B54AB143A895B=00<

& F8=3E>27C:>D

Het is zaak zich te onderscheiden van de concurrenten.

'"30<4B

Een duidelijk en snel overzicht van ons assortiment.

Kleding die u beschermt tegen een bar klimaat.

Ambachts-, industrie- en profielkleding in damesmodellen.

& ?A>3D2C>E4AI827C

'':8=34A:;438=6

Het kinderassortiment is gemaakt van dezelfde slijtvaste stoffen en voorzien van dezelfde reflectiestrepen als het overige assortiment.

 ( B27>4=4=

Veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen gecertificeerd volgens EN 345.

(% 70=3B27>4=4=

Werkhandschoenen die u een goede bescherming bieden terwijl u werkt en feeling houden met datgene waarmee u bezig bent.

((0224BB>8A4B Sokken, riemen, ondergoed en dergelijke.

WIJZIGINGEN VAN PRODUCTEN AB Blåkläder doet aan voortdurende productontwikkeling en wij behouden ons het recht voor om tijdens de geldigheidsduur van deze catalogus kledingstukken te verbeteren en het assortiment te wijzigen. Blåkläder reserveert zich voor eventuele drukfouten.


585CH H40AB >570A3 F>A: FPPa^\i^dST]ST\T]bT]\TcWTcifPPabcTfTaZT]STW^^VbcT TXbT]`dPUd]RcX^]P[XcTXc]XTcSTiT[UST\^VT[XYZWTST]\^VT]WTQQT] P[bP[[TP]STaT]^\\^^XT_aPZcXbRWTfTaZZ[TSX]VcTZXTiT].6TT] P\QcT]PPai^dWTccTVT]f^^aSXVPRRT_cTaT]P[bWXYSPVX]SPVdXc b[TRWcbZTdiTWPSdXcT]ZT[Tb[TRWciXccT]STZ^bcdd\bSXT^^Z]^V P[[T\PP[STiT[USTZ[TdaWPSST]C^RWfPbSPcYPaT][P]VWTcP[cTa]PcXTU e^^a\T]bT]\TcWTcifPPabcTT]\TTbcaXbZP]cTfTaZ 1[ÌZ[ËSTa\PPZcP[$YPPafTaZZ[TSX]V?a^SdRcT]SXTdSTeaXYWTXS VTeT]^\dffTaZV^TScTS^T]T]cTeT]b\^^XTR^\U^acPQT[T fTaZZ[TSX]VcTSaPVT]FXYR^\QX]TaT]\PgX\P[TUd]RcX^]P[XcTXc\Tc ^]eTaeP[bcePZ\P]bRWP_T]ZT]]Xb^eTaWTcUPQaXRTaT]eP]_a^SdRcT] eP]cTgcXT[)ZfP[XcTXcT]e^a\VTeX]Vc^cX]WTcZ[TX]bcTSTcPX[T]WTc aTbd[cPPceX]ScdX]STiTRPcP[^Vdb


3A8=6

BC44:I0:>=34A 34B?89:4AI0:

CF44;>BB4B?89:4AI0::4= E0=2>A3DA0Â&#x2022;<4C64A443 B270?B;DBB4=:D==4=8= 341A>4:F>A34=64BC>?C

1A>4:B?89?I0: <4C<4C0;4= A8CBB;D8C8=6 7>D34AE>>A83:00AC 384:0=F>A34= F4664BC>?C E4ABC4A:C43D8<BC>: I0:<4C?>C;>>3I0:4= 3D114;4<4BB4=7>D34A 1A>4:B?89?I0:4=C4;45>>= I0:E0=F0C4A05BC>C4=3 <0C4A800;

<4C2>A3DA0Â&#x2022;E4ABC4A:C4 I0::4=E>>A:=84BCD::4= <4C34<>64;89:748334 :=84BCD::4=>?CF44 E4AB278;;4=347>>6C4B C4?;00CB4=

<4C2>A3DA0Â&#x2022; E4ABC4A:CE>>A ;0=64A4;4E4=B3DDA 0AC=A $ "&(#((


$Â&#x2014;2

1>DF:>>ACB8=3D108 0[bYTZd]cSa^\T]Zd]YTQ^dfT]=XTcbXb\X]STafPPaX]3dQPX 4aiXY]\PPafTX]XVQ^dfaTR^aSbSXTWTcZ[TX]TT\XaPPcPP]ST ?TaiXbRWT6^[U]XTceP]_[P]XbcTQaTZT]

7

Tc Va^^cbcT WTc \TTbcT T] WTc TTabcT In Dubai is het alles of niets. In slechts een paar decennia is het emiraat Dubai veranderd van een snikhete woestijn in de grootste bouwput ter wereld. Er bevinden zich ca. 500.000 bouwvakkers in het land om een van de meest ongastvrije plaatsten ter wereld om te toveren tot een modern paradijs.

Dubai wordt jaarlijks bezocht door zes miljoen mensen. Momenteel is slechts een tiende van de 2,2 miljoen inwoners autochtoon. En niet alleen de warmte lokt, vooral ook de meest bijzondere gebouwen ter wereld. De plannen van Dubai zijn groots, om niet te zeggen astronomisch. Het doel is om â&#x20AC;&#x153;het grootsteâ&#x20AC;? ter wereld te bouwen. En men is al aardig op weg. Symbool voor de tot nu toe onstuitbare bouwboom is de reuzenwolkenkrabber Burj Dubai. Een monster van staal, glas en beton, dat in mei 2008 al boven de 630 meter uitkwam en daarmee het hoogste gebouw ter wereld is. De hoofdďŹ nancierders, bouwonderneming Emaar en Samsung, hebben de uiteindelijke hoogte nog niet bekendgemaakt, maar die zal naar zeggen rond de 818 meter liggen. Juist deze grenzeloosheid is kenmerkend voor het golfstaatje. Dubai is een klein land met de grootste dromen ter wereld. Iemand die de ontwikkeling vanaf het begin heeft gevolgd, is Kent Johansson van het bedrijf PaxKent International, dat ook een rol speelt in de snel groeiende bouwbranche van Dubai. Kent Johansson is in 1979 uit Zweden naar Dubai verhuisd. â&#x20AC;&#x153;Er verhuizen hier per maand zoâ&#x20AC;&#x2122;n 30 tot 50.000 mensen naartoe. Ik schat dat 50 procent van alle inwoners van Dubai op de een of andere manier werkzaam is in de bouwâ&#x20AC;?, zegt Kent Johansson.


548C4=3D108

3D108 BcPPcbe^a\)\^]PaRWXTT\Xa<^WP\\TSQX] APbWXS0[<PZc^d\ 1Te^[ZX]V)!!%!!'3T[PPcbcTSaXTYPPa TT]Va^TXeP] \X[Y^T] !#!$ 7^TZ^\YTTa)TT]e[XTVcXRZTcZ^bcadX\n$^U \TTaPUWP]ZT[XYZeP]WTcbTXi^T]4da^_P :[X\PPc)aTVT]eaXYcdbbT]P_aX[]^eT\QTa8] PdVdbcdb\Pg#Â&#x2014;2X]YP]dPaXRP!Â&#x2014;2


Dubai verzamelt wereldrecords. In het land staan al drie van de hoogste hotels ter wereld, alle boven de 300 meter, waarvan het hoogste (321 meter), Burj Al Arab – een hotel in de vorm van een zeil – is gebouwd op een kunstmatig eiland in zee. Het hotel classificeert zichzelf als het enige 7-sterrenhotel ter wereld. “Ik las onlangs in één van de lokale kranten dat men plannen heeft voor een wolkenkrabber van 2.400 meter”, zegt Kent Johansson, die vanuit zijn appartement in Dubai City al zo’n twintig hijskranen ziet. Maar Dubai wil zich niet alleen zo hoog mogelijk in de atmosfeer uitstrekken, ook het verst in zee. In Dubai wordt de grootste transformatie van een kustmilieu in de geschiedenis gerealiseerd. Het meest opvallend zijn de projecten The World en Palm Islands. The World is een 9 kilometer lange en 6 kilometer brede kunstmatige eilandengroep met 300 eilanden in de vorm van de wereldkaart, die het land 230 km extra kust geven. De eilanden hebben te koop gestaan voor tussen de 15 en 50 miljoen dollar en het gerucht gaat dat beroemdheden als Michael Schumacher, Rod Stewart, David Beckham, Brad Pitt en Angelina Jolie al hun eigen eiland hebben gekocht.

}

3T_a^YTRcT]iXY]iÚVa^^c SPciTeP]dXcSTadX\cT iXRWcQPPaid[[T]iXY]

}

Palm Island is wellicht nóg imposanter. Dat is een constructie van drie enorme palmvormige eilanden voor de kust. Voor dat project staat onroerend goedonderneming Nakheel, dat tevens voor The World tekent. Het grootste eiland is Palm Deira. Het eiland wordt momenteel opgebouwd uit een miljard kubieke meter stenen en zand, en moet het grootste kunstmatige eiland ter wereld worden. Er moeten een miljoen mensen op het eiland kunnen wonen als het naar verwachting in 2015 klaar is. De projecten zijn zó groot dat ze vanuit de ruimte zichtbaar zullen zijn. Het bedrijf van Kent Johansson werkt nu aan een project op de Palm-eilanden, waarbij men acht kilometer recht de woestijn in een kanaal aan het graven is. Als ik Kent Johansson vraag waar het kanaal voor bedoeld is, lijkt hij verbaasd. “Doel? Haha, ik heb geen idee. Het is gewoon ter decoratie. Hier moet alles het grootst zijn, anders hoeft het niet. De functie is niet het belangrijkste.” De enorme bouwprojecten hebben ertoe geleid dat aan vrijwel alles een tekort is. “Men hoeft niet te concurreren om de banen. Hier moeten de bedrijven blij zijn als ze iemand kunnen vinden die tijd heeft om het project te bouwen. Er is gebrek aan vrijwel alles: mensen, cement, staal, glas”, zegt Kent Johansson.

De stenen voor het cement worden uit de bergen in het binnenland van Dubai gehaald, maar het meeste moet worden geïmporteerd. Vooral arbeidskracht. De explosieve bouwbranche lokt mensen uit de hele wereld. Er zijn naar schatting 200 verschillende nationaliteiten in het land. Hoe is het werken in zo’n extreem klimaat, waar tussen april en november geen druppel regen valt en de temperaturen overdag boven de 40 graden komen? “Het is onlangs verboden om tijdens de zomer tussen een en drie uur ´s middags te werken vanwege de hitte. Bovendien moeten we ijs in het beton gieten zodat het niet direct stolt. In de zomer wordt daarom vooral gewerkt in de vroege ochtend en avond. Het is zo heet dat je zelfs geen 200 meter naar de winkel loopt om boodschappen te doen, je gaat met de auto”, zegt Kent Johansson.


A42>A3B8=3D108

}

1daY0[0aPQ)WTcW^^VbcTW^cT[cTafTaT[S"! \TcTa

4aeTaWdXiT]WXTa\Ă?Ă?a\T]bT] ]PPac^TSP]fPPae^^afT P__PacT\T]cT]Zd]]T]Q^dfT]

}

?P[\8b[P]Sb)STVa^^cbcTZd]bc\PcXVT[P]S\PbbP cTafTaT[S3TTX[P]ST]QTbcPP]dXc\TTaSP] !\X[YPaS c^]bcT]T]T]iP]S 0[<PZc^d\8]cTa]PcX^]P[0Xa_^ac)WTcVa^^cbcT e[XTVeT[ScTafTaT[S<^TcX]! &WT[T\PP[Z[PPaiXY]

Meer dan een miljard kubieke meter stenen en zand vormen de grootste kunstmatige landmassa ter wereld, Palm Islands.

Waar loopt de grens voor Dubai? EĂŠn ding is duidelijk, men verwacht veel nieuwe bezoekers. De toeristenbranche is de nieuwe olie. De echte olie van Dubai speelt geen rol van betekenis meer in de economie van het land, slechts drie procent. Tegenwoordig worden mensen en kapitaal aangetrokken door toerisme, de ďŹ nanciĂŤle wereld en de bouwbranche. Om nog meer bezoekers te kunnen ontvangen, wordt nu het grootste vliegveld ter wereld gebouwd, met zes parallelle landingsbanen, 100.000 parkeerplaatsen en een capaciteit voor 120 miljoen passagiers per jaar. En of dat nog niet genoeg is, heeft de zeer vooruitstrevende leider van Dubai, emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum, toegezegd dat er nĂłg grotere wonderen te verwachten zijn. Kent Johansson is nauwelijks verbaasd. â&#x20AC;&#x153;Velen speculeren over wanneer de zeepbel zal

barsten, maar dat doet men al heel lang. Er is een gigantische behoefte. Er verhuizen hier mĂŠĂŠr mensen naartoe dan waarvoor we appartementen kunnen bouwen. Toen ik hier kwam, woonden er maar 250.000 mensen, nu meer dan 2 miljoenâ&#x20AC;?, aldus Kent Johansson. Dat is een cijfer dat Dubai in de toekomst wil verveelvoudigen. Dubai is gebouwd op evenveel grootheidswaanzin als dromen. Maar er is ĂŠĂŠn ding waar je Dubai nooit van kunt beschuldigen: gebrek aan visie.

C4:BC0=34ABAH34;;


548C4=8247>C4;

FPPa)!ZX[^\TcTacT]]^^aST]eP]ST_^^[RXaZT[X] WTcS^a_9dZZPbYÃ&#x2039;aeXIfTST] <PcTaXPP[)(c^]XYbT]"ZdQXTZT\TcTab]XYb >_T])STRT\QTac^cP_aX[ 4]caTT^eTaSPV)e^[fPbbT]Tn" >eTa]PRWcT]X]WTc8247>C4;)[dgTbdXcT)n"%$_Tab^^] :d]bcbdXcT!_Tab^^]bZP\Ta)n "$n!&_Tab^^] 89bZP\Ta)n $n &$_Tab^^] 7^TZ^\YTTa)B0BT]=^afTVXP]e[XTVT]^_WTce[XTVeT[SeP] :Xad]P $ZX[^\TcTaeP]9dZZPbYÃ&#x2039;aeX <TTaX]U^aTbTaeTaT]) fffXRTW^cT[R^\#%('%%'X]U^/XRTW^cT[R^\


$Â&#x2014;2

89B:>D342>=BCAD2C84 7TcZ^dSbcTW^cT[eP]BRP]SX]PeXĂ&#x2019;XbP[bSTe^VT[5T]XZb4[Z]PYPPaVPPcWTc8247>C4; ^_T]]PSPcTa(c^]XYbdXcSTC^a]TaXeXTaXbVTWPP[S4]T[Ze^^aYPPabca^^\cWTc W^cT[fTTacTadV]PPaSTaXeXTa2WTRZX]QXYWTcZ^dSbcTW^cT[cTafTaT[S

0

[b ST QTaVT] ^]STa TT] SXZZT [PPV b]TTdf liggen en de snelstromende Torne-rivier is bevroren, gaat het koudste hotel ter wereld open. Het ongeĂŤvenaarde ICEHOTEL, geheel van ijs en sneeuw in Noord-Zweden, is een koud kunstwerk. Elk jaar gaan tienduizenden mensen uit de hele wereld op bedevaart naar het dorpje Jukkasjärvi, dat slechts 519 inwoners heeft, om te overnachten in het Icehotel. Om er te komen, dient men zich 200 kilometer ten noorden van de poolcirkel te begeven, de duisternis te trotseren evenals een klimaat met stormen, metersdikke sneeuw en kou die temperaturen van â&#x20AC;&#x201C;50 °C kan bereiken. Maar de meesten zijn het erover eens: het is het waard. Het ICEHOTEL is zĂł populair dat het sinds de start voortdurend is gegroeid. Beeldhouwer Arne Bergh kwam 15 jaar geleden met een vriend naar Jukkasjärvi en was zĂł enthousiast over de omgeving dat hij is gebleven. Hij verruilde het materiaal hout voor ijs. Vandaag de dag is Arne Bergh kunstzinnig leider van het ICEHOTEL, terwijl zijn vriend, Ă&#x2026;ke Larsson, hoofd architectuur is. â&#x20AC;&#x153;Ik zag direct in wat voor fantastisch bouwmateriaal ijs is. Het is sterk en zwak tegelijk. Het is geweldig om met de bevroren rivier als grondstof te beeldhouwen. Dat is ĂŠcht een natuurmateriaalâ&#x20AC;?, zegt Arne Bergh. De geschiedenis van het hotel van ijs en sneeuw begon een paar jaar geleden, in 1990, toen ondernemer en oprichter Yngve Bergqvist het geniale idee kreeg om de grootste zwakte van het dorp â&#x20AC;&#x201C; de kou â&#x20AC;&#x201C; te

keren in de grootste kracht. Toeristen kwamen er al wel, maar alleen in de zomer. Nu is de 60 vierkante meter grote iglo die in 1990 werd gebouwd uitgegroeid tot een 5.500 vierkante meter groot hotel, met een 80-tal kamers, waaronder uniek ontworpen suites. Het ICEHOTEL in Jukkasjärvi was het eerste ijshotel ter wereld en heeft tegenwoordig veel volgelingen,

Een van de 80 uniek ontworpen suites in het ICEHOTEL.


Begin april wordt er 5.000 ton ijs losgemaakt uit de Torne-rivier.

onder andere het Kirkenes Snow Hotel in Noorwegen, SnowCastle of Kemi in Finland en Ice Hotel Chapel in Quebec, Canada. Maar het eerste ijshotel ter wereld is nog altijd uniek. In de winter van 2007/2008 overnachtten er bijna 30.000 mensen in het Icehotel en kwamen er 25.000 dagjesmensen. In het hoogseizoen, midden in de Scandinavische winter, werken er 250 personen in en rond het hotel, de helft van het aantal inwoners van Jukkasjärvi. De werkzaamheden voor de bouw van het ICEHOTEL beginnen in april. Gelijktijdig wanneer het hotel van het jaar ervoor smelt, maakt men 5.000 ton ijs uit de Torne-rivier los en stouwt dat in een vrieshuis in Jukkasjärvi. “Het vrieshuis is een ijsfabriek waar we de hele zomer met het ijs kunnen werken. Hier maken we ramen, sculpturen, gevels, pilaren en meubels”, vertelt Arne Bergh. In de ijsfabriek begint men ook met de planning voor het hotel van het jaar erna. Het hotel is nooit hetzelfde, maar ontstaat elk jaar in een geheel nieuwe gedaante, met een nieuwe constructie en vormgeving. In de zomer worden ook de ontwerpers gekozen die elk de mogelijkheid krijgen een suite te ontwerpen. Dat kunnen allerlei soorten mensen zijn, van industrieel ontwerpers tot architecten, modeontwerpers en kunstenaars. “We kiezen in eerste instantie mensen die niet met ijs werken, de meesten doen dat bij ons voor het eerst”, zegt Arne Bergh. Wanneer de ca. 30 uitgekozen kunstenaars uit de hele

wereld in november komen, moet er zoveel mogelijk zijn voorbereid. In de ijsfabriek werkt men met vanalles. Van beitels en motorzagen tot enorme bandzagen die de wel twee ton wegende ijsblokken doorklieven. “Het zijn eigenlijk machines uit de bosbouw die zijn omgebouwd voor gebruik met ijs. Grote machines die anders worden gebruikt voor het omzagen van bomen in de Amazone.” Men gebruikt ook moderne technieken. Door digitale schetsen te maken kan een computergestuurde frees geavanceerde dessins in het ijs maken. Arne Bergh vindt wel dat het werken in de kou speciale eisen aan werkkleding stelt. Het is zaak warm te blijven, maar je moet je wel kunnen

}

8]c^cPP[iXY](c^]XYb T]! ZdQXTZT\TcTa b]TTdf]^SXVe^^aSTQ^df

}

bewegen. De oplossing is meerdere lagen over elkaar tegen de kou en extra bescherming voor kwetsbare delen, zoals de knieën. De constructie van het daadwerkelijke ijshotel begint medio november en het hotel opent in etappes. Op 10 december gaan de eerste kamers open en begin januari is het hele hotel klaar, met een ijskerk, sneeuwkamers, kunstsuites, een deluxe suite en de


548C4=8247>C4;

01B>;DC82410A 3TTTabcT01B>;DC82410AX]WTc8247>C4;fPb VTaTTSX] ((# BX]SbSXT]XbWTcR^]RT_cVTĂ&#x2019;g_^acTTaS]PPa Bc^RZW^[\;^]ST]C^Zh^T]:^_T]WPVT]8]TT] 01B>;DC82410ASaX]ZYTYTSaP]ZYTdXcTT]V[PbeP] XYb0[SXTV[PiT]f^aST]X]9dZZPbYĂ&#x2039;aeXVT\PPZc 3PPa\PPZc\T]^^ZbRWP[T]Q^aST]T]bRW^cT[b eP]XYbe^^aSTTg_^ac4aiXY]PRWc_Tab^]T]WTcWT[T YPPaS^^aQTiXV\TcXYb_a^SdRcT]T]\T]WTTUcTT] RP_PRXcTXce^^aSTUPQaXRPVTeP] $\X[Y^T]XYbV[PiT] _TaYPPa

ijsbar. In totaal is voor de bouw 900 ton ijs nodig en 21.000 kubieke meter sneeuw, maar het belangrijkste materiaal is iets ertussenin, snijs. â&#x20AC;&#x153;Snijs is een combinatie van sneeuw en ijs die we met sneeuwkanonnen maken. Het is wit en ziet er net zo uit als sneeuw, maar is veel harder en heeft meer de eigenschappen van ijs. Het materiaal isoleert en is

|

beter bestand tegen de zon, maar ademt wel.â&#x20AC;? De basis voor het hotel wordt gelegd wanneer snijs over grote vormen van plaatijzer wordt gespoten, die vervolgens weer worden verwijderd. Wanneer de meterdikke snijsmuren klaar zijn, wordt de temperatuur in het hotel rond â&#x20AC;&#x201C;5 °C gehouden,

B]XYbXbTT]R^\QX]PcXTeP]b]TTdfT] XYbSXTfT\Tcb]TTdfZP]^]]T]\PZT]

}

ongeacht hoe koud het buiten is. Het opgeslagen kernijs vormt vervolgens de pilaren, meubels, gevels, ramen en niet te vergeten, de kunst in de unieke suites. Icehotel is een avontuur dat een bezoek waard is. Hier kun je onder andere een hondensleesafari door het subarctische milieu maken, genieten van Scandinavische lekkernijen op serviesgoed van ijs of je onderdompelen in een hottub met warm water en het groenachtige noorderlicht aanschouwen. Of waarom niet slippen met een auto op de naastgelegen slipbaan en de avond besluiten met een paar ijskoude shots in de coolste bar ter wereld, de ABSOLUT ICEBAR? Maar let op, eind april gaat het hotel dicht doordat het zich gewoon terugtrekt in de rivier. â&#x20AC;&#x153;Het hotel stort nooit in, de wanden worden alleen steeds dunner tot de lentezon door het dak naar binnen schijnt. Dat is een fantastisch gezichtâ&#x20AC;?, zegt Arne Bergh. Maar het hotel keert met tegenzin terug. Het duurt toch nog tot eind juni voor het laatste ijs is gesmolten. Maar dan is men al bezig met de opvolger, in de ijsfabriek.

C4:BC0=34ABAH34;;


8B>( 8B>( 

8B> # 

-------------------------------------------------------------------------Blåkläder heeft een ISO 9001-certificaat. We doen er alles aan om te zorgen dat onze producten van de beste kwaliteit zijn. Evenals onze fabricage en bedrijfsvoering.

-------------------------------------------------------------------------We zijn ISO 14001-gecertificeerd. Dat betekent dat we voortdurend proberen zo goed mogelijk rekening te houden met het milieu.

½:>C4G

;4E4=B;0=6460A0=C84

-------------------------------------------------------------------------Veel van onze materialen zijn gecertificeerd volgens Öko-Tex, een internationale standaard, die garandeert dat er bij de fabricage geen stoffen worden gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid.

-------------------------------------------------------------------------Blåkläder is de enige die levenslange garantie op de naden geeft. Professionele en moderne machines maken deze garantie mogelijk. Wanneer een naad barst, vooropgesteld dat deze niet is blootgesteld aan scheuren of slijtage door scherpe randen of gereedschappen, wordt deze door ons gerepareerd of wordt het kledingstuk vervangen. De levensduur van het kledingstuk wordt gerekend tot het moment dat er gaten in de stof zijn gesleten of dat het kledingstuk verder heeft uitgediend.

>=CF8::4;8=6

BCA4=64C4BCB

-------------------------------------------------------------------------We luisteren veel naar de eisen van de markt, als het gaat om functie, maar ook als het gaat om kwaliteit. Onze testpersonen op verschillende werkplekken helpen ons de producten te veranderen en te verbeteren. Het doel is dat meer dan 10% van onze verkoop komt van producten die de laatste 18 maanden zijn ontwikkeld.

-------------------------------------------------------------------------Het kapotmaken van kledingstukken helpt mee aan hun ontwikkeling. In het laboratorium testen we o.a. de slijtvastheid, de scheur- en trekbestendigheid, kleurechtheid en krimpen. We laten regelmatig onze materialen bij onafhankelijke testinstituten keuren.

<0C4A80;4=

4864=>=CF4A?

-------------------------------------------------------------------------De eisen aan de stoffen variëren afhankelijk van de beroepsgroep. We werken samen met stofproducenten over de hele wereld om materialen te produceren die aan de verschillende eisen voldoen.

-------------------------------------------------------------------------Kleding die functioneel en comfortabel is, en een mooi ontwerp heeft. Dat is het resultaat van een lange traditie, vakkennis en samenwerking met de gebruikers. We ontwikkelen speciaal ontworpen collecties voor bedrijven die hun eigen profiel willen tonen.

½:>C4G

($( E44;<0C4=4=:;4DA4=

:0=0;B8=3B ($(C464=44=BC>>C94

-------------------------------------------------------------------------Blåkläder heeft een van de grootste keuzen aan maten en kleuren in de branche.

-------------------------------------------------------------------------Slijtvaste kleding vereist hard werken. We werken al 50 jaar aan de ontwikkeling van ons assortiment functionele werkkleding en schoenen. Vandaag de dag zijn we een van de belangrijkste producenten van zwaardere werkkleding van Zweden.


-------------------------------------------------------------------------Vaak zien verschillende kledingstukken er bijna identiek uit. Maar als je goed kijkt, ontdek je grote verschillen. Niet alleen in de naden. Om duurzame kleding te maken worden onze stoffen, garens en ritsen ingekocht bij de belangrijktste leveranciers ter wereld.

38BCA81DC84 -------------------------------------------------------------------------Blåkläder heeft kantoren in veel Europese landen en in NoordAmerika. Wij verkopen onze kledingstukken via dealers overal ter wereld. Alle personen die onze producten verkopen worden continu bijgeschoold, zodat we in de hele distributieketen een hoog serviceniveau in stand kunnen houden.

4864=501A84:4= -------------------------------------------------------------------------Met een eigen productie hebben we een betere controle op de kwaliteit. Jaarlijks verlaten ca. 2 miljoen kledingstukken onze fabrieken.

E>>AA003 ------------------------------------------------------------------------We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten hun bestellingen zo snel mogelijk krijgen. Daarom hebben we ca. 1 miljoen kledingstukken op voorraad.

. DF<4=8=6C4;C --------------------------------------------------------Wij luisteren goed naar onze klanten - degenen die hard in de werkkleding van Blåkläder werken. Maak uw ervaringen met onze kleding kenbaar en laat weten wat we kunnen doen om deze nog verder te verbeteren. Stuur een mailtje naar info@blaklader.com of neem contact op met iemand bij Blåkläder. Telefoon +31 522 246742B;889BCE0BC7483

E4A:;0A8=6E0= 34BH<1>;4=

Zak voor kniestuk

Houder voor ID-kaart

Spijkerzak

EN471 Klasse 1

EN471 Klasse 2

EN471 Klasse 3

EN470-1 Beschermende kleding voor personeel dat wordt blootgesteld aan hitte.

EN531 Beschermende kleding voor werknemers blootgesteld aan warmte.

EN 343 Beschermende kleding die beschermt tegen regen.

Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen.

Een zeer slijtvast en wrijvingsbestendig materiaal van DuPonta.

Een coating van PU die de stof wind- en waterafstotend maakt.

Heavy Worker 78% polyester/22% katoen, 330 g/m2.

EN340 Beschermende kleding met zaagbescherming.

CoolMax® is gemaakt van Dacron® polyestervezels. Verspreidt het vocht en versnelt het drogingsproces.
0<1027C #%902:20=E0B $F4A:1A>4:
0<1027C &' n

%'"n

$'740EH3DCHA88??DC0B:D7>DBDC $'F4A:1A>4:740EH3DCH

$' F4A:1A>4:740EH3DCH 740EH3DCH7>DBDC

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

2399A^Wa_%CkijWÂ&#x161;8999CWh_d[XbWkm%PmWhjÂ&#x161; 2399A^Wa_%PmWhjÂ&#x161; 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

2399 Khaki/Zwart Khaki/Musta

CWWj9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'', Aeae9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'',

Aeae9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'', CWWj9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'',

Twee Kaksiversterkte vahvistettua losse riipputaskua, spijkerzakken jotka welke voidaan in delaittaa zakken etupaljetaskujen met plooi gestopt sisään. kunnen Kaksiosainen worden. Hamerlus. meisselitasku Twee toisen achterzakken riipputaskun metpäällä. plooi. Stevige Vasaralenkki. metalen Kaksi ritssluiting paljetakataskua. met patentknoop. Kestävä metallinen vetoketju Hamerlus.jaVersterkte patenttinappi. duimstokzak Vahvistettu metmittatasku, potloodzakjossa en messenhouder. kynätasku ja puukkolenkki. Zakken voor kniestukken Reisitasku, Ž `edaWfbbaodjWiak`Wc[_ii[b_jWiak$Fk^[b_djWiak$Febl_ike`WjWiakj$9EH:KH7 _d9EH:KH7Ž$C[j9EH:KH7Žl[hij[hajWWdedZ[haWdjXhe[a[dp_jlbWa$:#h_d]$ -vahvistus akbkjkiWbjj__bbWfW_ae_bbW$:#h[d]Wi$;i_f[ijo$

Hamerlus. Twee achterzakken met plooi. Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. Hamerlus. ;jkfWb`[jWiakj$LWiWhWb[daa_$AWai_fWb`[jWaWjWiakWbfbb$A[ijlc[jWbb_d[dl[jea[j`k`W patenttinappi. Versterkte duimstokzak Vahvistettu met mittatasku, potloodzak jossa en messenhouder. kynätasku ja puukkolenkki. Zakken voor kniestukken Reisitasku, jonka in päällä Ž Ž aodjWiak`Wc[_ii[b_jWiak$Fk^[b_djWiak$Febl_ike`WjWiakj$9EH:KH7 9EH:KH7 $C[j9EH:KH7Žl[hij[hajWWdedZ[haWdjXhe[a[dp_jlbWa$:#h_d]$ -vahvistus kulutusalttiilla fW_ae_bbW$:#h[d]Wi$;i_f[ijo$

DDCDDB =84DF % "n

(#%n

DDCDDB =84DF $n

#'740EH3DCH?DB4A> #'740EH3DCHF4A:902:>=64E>4A3

#''740EH3DCHC0;E8?DB4A> #''F8=C4A90B740EHF>A:4A

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

2 2 78% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m 1380 78 %Polyesteri/22 Polyester/22%

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

2399 Khaki/Zwart Khaki/Musta

2399A^Wa_%CkijWÂ&#x161;9499 9499Grijs/Zwart* Harmaa/Musta* 2399A^Wa_%PmWhjÂ&#x161;

2399A^Wa_%CkijWÂ&#x161;9900 2399A^Wa_%PmWhjÂ&#x161; 9900Zwart* Musta*

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Koko M-XXXL Maat M-XXXL

Koko M-XXXL Maat M-XXXL

Twee versterkte Kaksi vahvistettua losse riipputaskua, spijkerzakken jotka welke voidaan in delaittaa zakken met etupaljetaskujen plooi gestopt kunnen sisään. worden. Kaksiosainen Hamerlus. meisselitasku Twee achterzakken toisen riipputaskun met plooi. Stevige päällä. metalen Vasaralenkki. ritssluiting Kaksi met paljetakataskua. patentknoop. Kestävä metallinen Hamerlus. Versterkte vetoketju duimstokzak ja patenttinappi. met potloodzak Vahvistettu en c_jjWjWiak"`eiiWaodjWiak`Wfkkaaeb[daa_$9EH:KH7Ž c[ii[d^ekZ[h$:#h_d] #lW^l_ijkai[jakbkjkiWbjj__bbWfW_ae_bbW$Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi$

Kaksi rintataskua Säädettävät hihansuut. Borstzak met klepläpällä. en plooien. Telefoonhouder. Zak Kaksi voor mes en etutaskua läpällä ja sivutaskut. Säädettävä vyÜtärÜ. Pidennetty dubbele pennenzak. Voorste zakken met plooi en extra ruimte selkäosa. Paljelaskos selässä. drukknoopsluiting Sisäpuolella puhelintasku. voor gereedschap. Verstelbare in de taille. Ž Fel_jWiak$>_^WjWiak$9EH:KH7 -vahvistus kulutusalttiilla L[hb[d]Zhk]fWdZ$Fbee_[d_dZ[hk]$;njhWl[hij[hajefZ[ Ž fW_ae_bbW$:#h[d]Wi$ iY^ekZ[hic[j9EH:KH7 $:#h_d]$ UUTUUS! * NIEUW!

Twee borstzakken Tikkivuori. Rintataskut met klep. läpällä. Telefoonhouder Säädettävät hihansuut aan de binnenkant. ja resorit ^_^Wdi_ifkeb[bbW$;jkjWiakjbfbbi[ad__Z[dWbWfkeb[bbW Zak op de mouw. Voorste zakken met behaaglijk ďŹ&#x201A;eece. sivutaskut. Sisäpuolella Verstelbare drukknoopsluiting puhelintasku. in de taille. Säädettävä VerlengdvyĂśtärĂś. rugpand. ÂŽ Pidennetty selkäosa. Paljelaskos selässä. Povitasku. Fbee_[d_dZ[hk]$;njhWl[hij[hajc[j9EH:KH7 Hihatasku. op mouwen en ÂŽ 9EH:KH7 -vahvistus kulutusalttiilla paikoilla. Kaulus vuorattu iY^ekZ[h$:#h_d]$ Ă&#x201C;[[Y[bb$:#h[d]Wi$ * NIEUW! * UUTUUS!

#'740EH3DCHB7>ACB8C #'B7>ACB740EH3DCH

17


 0<1027C DDCDDB =84DF &&n

#% 74CBD224B =D>>:8= $ 20=E0B

Onze eerste modellen van de ambachtsserie X1500 werden in 2008 gelanceerd en zijn inmiddels een groot succes. Nu gaan we een stap verder en verbreden het programma met meer modellen en een comfortabele canvaskwaliteit â&#x20AC;&#x201C; 100% katoen, 340 g/m2. Verkrijgbaar in de kleuren Army green en Steel blue. Tijdens de ontwikkeling van de X1500 hebben we elk detail argwanend onder de loep genomen om te kijken hoe de ambachtskleding verbeterd kon worden. De broek kreeg bv. meer zakken en gereedschapshouders. Bovendien werden afmetingen en vormen beter aangepast aan het huidige gereedschap. Een nieuwe snit en een lagere taille gaf een comfortabeler pasvorm. Voor de beste ergonomie en kniebescherming kunnen de kniestukken nu op twee verschillende hoogtes worden aangebracht. De broek is op meer plekken die het zwaar te verduren hebben versterkt met Cordura dan voorheen.

#%20=E0B?DB4A> #%20=E0B902: 1320 100% Katoencanvas, Puuvillacanvas,340 340g/m g/m2 2 46007hco]h[[d Â&#x161; 8300 Steel blue* Koko S-XXXL Maat S-XXXL Twee borstzakken Kaksi rintataskua vetoketjuilla. met rits, ĂŠĂŠn met Päälleommellut telefoonzak rintataskut, en ĂŠĂŠn met joista je_i[iiWbff"fk^[b_djWiak`Wi_idjW_j[jjWlW?:#aehjj_jWiak" fejbeeZpWa$?:#aWWhj^ekZ[hm[ba[_dZ[XehijpWa][ijea[daWd je_i[iiWaodjWiak$;jkjWiakj`Wf_[d[ccjfbb[ecc[bbkjjWiakj worden. Verstelbare mouw en taille borden. Zakken aan de voorkant läpällä. met extra Säädettävä gereedschapzakken. vyĂśtärĂś. Muotoillut Zakken aan kyynärpäät. de zijkant. Hihataskut Mouwzakken vetoketjuilla met potloodzak ja läpällä en rits.sekä Tweekolme binnenzakken. kynätaskua. Voorgewassen. Säädettävät hihansuut patenttinapeilla. Paljelaskos selässä. Kaksi povitaskua. * NIEUW! L[haaelkeh_$;i_f[ijo$ * UUTUUS!

=84DF &%%n

$G $A88??DC0B:D7>DBDC $F4A:1A>4:G $ 1320 100% Katoencanvas, Puuvillacanvas,340 340g/m g/m2 2 4699=h[[d%8bWYa Â&#x161; 8399 Steel blue/Zwart* blue/Musta* Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* ÂŽ AWai_9EH:KH7ÂŽ -riipputaskua, jotka voidaan laittaa Jm[[beii[if_`a[hpWaa[dlWd[njhWij[ha9EH:KH7 welke housujen kunnen sisäpuolelle. worden opgeborgen. Sivutaskut. Houders Takana voor kaksi schroevendraaiers. paljetakataskua. Twee Vasaralenkki. Vahva achterzakken metallivetoketju. met plooi Tasku voor extra reiden ruimte päällä. en Vahvistettu duurzaamheid. mittatasku, jossa Hamerlus. kynätasku Gulp met ja tupla extrapuukonpidike. sterke rits. Verstevigde Reisitaskumeterzak ja puhelintasku met vedenpitävästä potloodzak en meshouder. materiaalista. Zakken Kynätasku op het bovenbeen ja lisätasku.met Oikean puolen ÂŽ h__ffkjWiakiiWc[_ii[b_jWiakj$9EH:KH7 telefoonzakje van waterdicht materiaal. Verstelbare -polvisuojataskut. kniezakken Sisään voor ÂŽ _db[]ijkaa[d_d9EH:KH7 jW_j[jjWlW?:#aehjj_jWiak`W:#h[d]WiloÂ?jhÂ?bb$ . Houder voor identiteitskaart welke kan worden weggestopt in de zak op het been. Sleutelring. Voorgewassen. * UUSI VĂ&#x201E;RI! * NIEUW!

18
0<1027C &#%n

$G $A88??DC0B:D7>DBDC $F4A:1A>4:G $

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

%(%n

$('n

$ F4A:1A>4:Â&#x203A;Â&#x203A;?8A00CÂ&#x203A;Â&#x203A;G G $?8A00CC87>DBDC $

$!G $B7>ACB8C$ $!:>AC41A>4:G

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

9499 Grijs/Zwart Harmaa/Musta

9499 Grijs/Zwart* Harmaa/Musta*

9499 Grijs/Zwart* Harmaa/Musta*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Ž Ž Jm[[beii[if_`a[hpWaa[dlWd[njhWij[ha9EH:KH7 AWai_9EH:KH7 -riipputaskua, jotka voidaan laittaa welke housujen sisäpuolelle. kunnen worden Sivutaskut. opgeborgen. Takana Houders kaksivoor paljetakataskua. schroevendraaiers. Vasaralenkki. Twee achterzakken Vahvamet metallivetoketju. plooi voor extraTasku ruimte reiden en duurzaamheid. päällä. Vahvistettu Hamerlus. Gulp mittatasku, met extra jossa sterke kynätasku rits. Verstevigde ja tupla puukonpidike. meterzak met Reisitasku potloodzakja enpuhelintasku meshouder. Zakken vedenpitävästä op het bovenbeen materiaalista. met Kynätasku telefoonzakje ja lisätasku. van waterdicht Oikean materiaal. puolen riipputaskussa Verstelbare kniezakken Ž Ž c[_ii[b_jWiakj$9EH:KH7 leeh_db[]ijkaa[d_d9EH:KH7 -polvisuojataskut. . Houder voor identiteitskaart Sisään taitettava ?:#aehjj_jWiak`W:#h[d]Wilo�jh�bb$ welke kan worden weggestopt in de zak op het been. Sleutelring. Voorgewassen.

Ž Ž Jm[[beii[if_`a[hpWaa[dlWd[njhWij[ha9EH:KH7 AWai_9EH:KH7 -riipputaskua, jotka voidaan laittaa welke housujen sisäpuolelle. kunnen worden Sivutaskut. opgeborgen. Takana Houders kaksivoor paljetakataskua. schroevendraaiers. Vasaralenkki. Twee achterzakken Vahvamet metallivetoketju. plooi voor extraTasku ruimte reiden en duurzaamheid. päällä. Vahvistettu Hamerlus. Gulp mittatasku, met extra jossa sterke kynätasku rits. Verstevigde ja tupla puukonpidike. meterzak met Reisitasku potloodzakja enpuhelintasku meshouder. Zakken vedenpitävästä op het bovenbeen materiaalista. met Kynätasku telefoonzakje ja lisätasku. van waterdicht Oikean materiaal. puolen riipputaskussa Verstelbare kniezakken Ž Ž c[_ii[b_jWiakj$9EH:KH7 leeh_db[]ijkaa[d_d9EH:KH7 -polvisuojataskut. . Houder voor identiteitskaart Sisään taitettava ?:#aehjj_jWiak`W:#h[d]Wilo�jh�bb$ welke kan worden weggestopt in de zak op het been. Sleutelring. Voorgewassen. * UUTUUS! * NIEUW!

Ž Kaksi vahvistettua riipputaskua, jotka voidaan laittaa Jm[[l[hij[haj[beii[if_`a[hpWaa[d_d9EH:KH7 welke in de etupaljetaskujen sisään. Kaksi paljetakataskua. Vasaralenkki. zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken Kestävä metallinen Vahvistettu mittatasku, met plooi. Hamerlus.vetoketju. Stevige metalen ritssluiting met jossa kynätasku ja puukkolenkki. Reisitasku,met jonka päällä kynätasku patentknoop. Versterkte duimstokzak potloodzak en ja lisätasku. Puhelintasku. Meisselitaskut oikean riipputaskun messenhouder. Houder voor identiteitskaart welke kan worden fbb$:#h[d]Wi$ weggestopt.Sleutelring. Voorgewassen. UUTUUS! * NIEUW!

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

&('n

%&$n

'"(n

$G $A88??DC0B:D7>DBDC $F4A:1A>4:G $

$ F4A:1A>4:Â&#x203A;Â&#x203A;?8A00CÂ&#x203A;Â&#x203A;G G $?8A00CC87>DBDC $

$!G $B7>ACB8C$ $!:>AC41A>4:G

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

2 2 1380 78 78% %Polyesteri/22 Polyester/22% %Katoen, Puuvilla,330 330g/m g/m

9900 Zwart Musta

9900 Zwart* Musta*

9900 Zwart* Musta*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Ž Ž Jm[[beii[if_`a[hpWaa[dlWd[njhWij[ha9EH:KH7 AWai_9EH:KH7 -riipputaskua, jotka voidaan laittaa welke housujen sisäpuolelle. kunnen worden Sivutaskut. opgeborgen. Takana Houders kaksivoor paljetakataskua. schroevendraaiers. Vasaralenkki. Twee achterzakken Vahvamet metallivetoketju. plooi voor extraTasku ruimte reiden en duurzaamheid. päällä. Vahvistettu Hamerlus. Gulp mittatasku, met extra jossa sterke kynätasku rits. Verstevigde ja tupla puukonpidike. meterzak met Reisitasku potloodzakja enpuhelintasku meshouder. Zakken vedenpitävästä op het bovenbeen materiaalista. met Kynätasku telefoonzakje ja lisätasku. van waterdicht Oikean materiaal. puolen riipputaskussa Verstelbare kniezakken Ž Ž c[_ii[b_jWiakj$9EH:KH7 leeh_db[]ijkaa[d_d9EH:KH7 -polvisuojataskut. . Houder voor identiteitskaart Sisään taitettava ?:#aehjj_jWiak`W:#h[d]Wilo�jh�bb$ welke kan worden weggestopt in de zak op het been. Sleutelring. Voorgewassen.

Ž Ž Jm[[beii[if_`a[hpWaa[dlWd[njhWij[ha9EH:KH7 AWai_9EH:KH7 -riipputaskua, jotka voidaan laittaa welke housujen sisäpuolelle. kunnen worden Sivutaskut. opgeborgen. Takana Houders kaksivoor paljetakataskua. schroevendraaiers. Vasaralenkki. Twee achterzakken Vahvamet metallivetoketju. plooi voor extraTasku ruimte reiden en duurzaamheid. päällä. Vahvistettu Hamerlus. Gulp mittatasku, met extra jossa sterke kynätasku rits. Verstevigde ja tupla puukonpidike. meterzak met Reisitasku potloodzakja enpuhelintasku meshouder. Zakken vedenpitävästä op het bovenbeen materiaalista. met Kynätasku telefoonzakje ja lisätasku. van waterdicht Oikean materiaal. puolen riipputaskussa Verstelbare kniezakken Ž Ž c[_ii[b_jWiakj$9EH:KH7 leeh_db[]ijkaa[d_d9EH:KH7 -polvisuojataskut. . Houder voor identiteitskaart Sisään taitettava ?:#aehjj_jWiak`W:#h[d]Wilo�jh�bb$ welke kan worden weggestopt in de zak op het been. Sleutelring. Voorgewassen. * UUTUUS! * NIEUW!

Ž Kaksi vahvistettua riipputaskua, jotka voidaan laittaa Jm[[l[hij[haj[beii[if_`a[hpWaa[d_d9EH:KH7 welke in de etupaljetaskujen sisään. Kaksi paljetakataskua. Vasaralenkki. zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee achterzakken Kestävä metallinen Vahvistettu mittatasku, met plooi. Hamerlus.vetoketju. Stevige metalen ritssluiting met jossa kynätasku ja puukkolenkki. Reisitasku,met jonka päällä kynätasku patentknoop. Versterkte duimstokzak potloodzak en ja lisätasku. Puhelintasku. Meisselitaskut oikean riipputaskun messenhouder. Houder voor identiteitskaart welke kan worden fbb$:#h[d]Wi$ weggestopt.Sleutelring. Voorgewassen. UUTUUS! * NIEUW!

'/


 0<1027C

=84DF ##

# !

1. Houder voor ID-kaart die kan worden weggestopt. 2. Binnenzak en telefoonzak.

$

%

"

3. Verstelbare manchetten. 4. Blinde borstzakken met rits. 5. Mouwzak met rits. 6. Twee achterzakken.

DDCDDB =84DF

20

& n

$ (n

##?DB4A> ##902:>=64E>4A3

" $F4A:E4BC $A88??DC0B:D;88E8

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

8899CWh__d_di_d_d[d%CkijW 8899CWh_d[XbWkm%PmWhj Â&#x161; 9499=h_`i%PmWhj Â&#x161; 9499>WhcWW%CkijW Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Musta*

8800CWh__d_di_d_d[d 8800CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Zwart* Musta*

Koko Maat S-XXXL S-XXXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Kaksi Twee zakken etutaskua aanvetoketjuilla. de voorkant met Rintataskut, rits. Wegewerkte joissa vetoketjut borstzakken listan met alla. rits. Vetoketjullinen Mouwzak mettasku rits. hihassa. 7Y^j[hpWaa[d$L[hb[dZhk]fWdZ$L[hij[bXWh[cekm[d$H_jiibk_j_d]$8_dd[dpWa[dJ[b[\eedpWa$ Kaksi taskua selässä. Pidennetty selkäosa. Säädettävät hihansuut. YlÜs asti menevä l[jea[j`kb_ijWdWbbW$Fel_jWiak`Wfk^[b_djWiak$I_idjW_j[jjWlW?:#aehjj_jWiak$;i_f[ijo$ ?:#aWWhj^ekZ[h$Leeh][mWii[d$ * UUTUUS! NIEUW!

Twee borstzakken Kaksi riippurintataskua met Safety safetyStraps:ÊÊn strapseilla,met toinen Telefoonzak, puhelintaskulla en ÊÊn ja met toinen patentknopen patenttinapeilla en sekä puukonpidikkeellä. messenhouder. Versterkte Neljä vahvistettua spijkerzakken riipputaskua, voor en achter. joista Weggewerkte etutaskut kolmiosaiset ritssluiting. ja Verlengd takataskut erikoisen leveät. Vetoketju listan alla. Pidennetty selkäosa. rugpand. * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.
0<1027C $ n

$(n

"%%n

#"?DB4A> #"902:>=64E>4A3

'&"(?DED=C0::8 '&"(2>;14AC

" B27>AC5D=2C8>=44; 4B8;88=0

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

8800CWh__d_di_d_d[d 8800CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9400=h_`i Â&#x161; 9400>WhcWW Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Musta*

9900 Zwart Musta

9900 Zwart* Musta*

Maat Koko S-XXXL S-XXXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko M-L Maat M-L

Jm[[ZkXX[b[pWaa[dmWWhlWdÂ&#x192;Â&#x192;dc[jj[b[\eedpWa[d?:#aWWhj Kaksi tupla etutaskua, toisessa läppä ja toisessa puhelintasku. houder, Hihatasku, ĂŠĂŠnjossa met klep. kynätasku. Mouwzak Säädettävät met potloodzak. hihansuut. Rugplooi Listan voor alla een vetoketju, beterejoka bewegingsvrijheid. ylettyy ylĂśs asti.Verstelbare Paljelaskosmouwboorden. selässä, parempaa Weggewerkte b__aaklkkjjWlWhj[d$:#h[d]Wi$ ritssluiting die tot bovenaan de kraag loopt. Telefoonzak. * Valkoisilla saumoilla. * Witte stiknaden.

Adeefibk_j_d][dh[l[hi$:kXX[b[XehijpWac[jj[b[\eedpWa`[[d ;Z[iibWiaei`WfWj[djj_dWf_j$AWai_h_djWjWiakW"addoakätasku ja kynätasku. Kaksi etutaskua ja irrotettava f[dd[dpWa`[$:kXX[b[pWaa[d_d^[jleehfWdZmWWhlWd[[dpWa naulatasku. Vetoketjullinen verwijderbaar. Zakje op de mouw hihatasku. met ritssluiting. Mittatasku,Meterzak jossa met aodjWiak`Wfkkaedf_Z_a[$Kkhh[jjkjWaWW$>_^WdikkiiW potlooden meshouder. patenttinapit.

Verstelbare kaulanauha. Säädettävä draagband. Borstzak Rintatasku metpuhelinpenhouder ja kynätaskulla. en Riipputaskut. Mittatasku telefoonzakje. Meterzak met ja puukonpidike. meshouder. Tailleband. Kiristysnauha vyÜtärÜllä. Voorgewassen. * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.

#&%n

#('n

$(n

$"#A88??DC0B:DB7>ACB8C $"#:>AC41A>4:

$# $#!F4A:1A>4:Â&#x203A;Â&#x203A;?8A00CÂ&#x203A;Â&#x203A; $#!<00;0A8=?8A00CC87>DBDC

'$%%:8;CC8 '$%%:8;C

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

8800CWh__d_di_d_d[d 8800CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9400=h_`i Â&#x161; 9400>WhcWW Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Musta*

8800CWh__d_di_d_d[d 8800CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9400=h_`i Â&#x161; 9400>WhcWW Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Musta***

9900 Zwart* Musta*

Maat Koko C44-C60 C44-C60

Maat Koko C44-C60 C44-C60

Aeae9**#9+. CWWj9**#9+.

Twee Kaksiversterkte vahvistettua losse riipputaskua, spijkerzakken jotka welke voidaan in delaittaa voorste zakken met etupaljetaskujen plooi gestopt sisään. kunnenVasaralenkki. worden. Hamerlus. Kaksi Twee mittataskua, versterkte joista duimstokzakken, yhdessä tyÜkalutasku ÊÊn met ja toisessa extra gereedschapszak, kynätasku ja puukkolenkki. en ÊÊn met potloodzak Kaksi paljetakataskua. en messenhouder. Kestävä Twee metallinen achterzakken vetoketju. met plooi. :#h_d]$J[b[\eedpWa$ Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi$ * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.

Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7Ž -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua . Twee versterkte riipputaskua, losse jotka spijkerzakken voidaan laittaa welkeetupaljetaskujen in de zakken met sisään. plooiKaksi gestopt paljetakataskua. kunnen Vasaralenkki. worden. TweeKestävä achterzakken metallinen metvetoketju. plooi. Hamerlus. Vahvistettu Stevige mittatasku, jossa metalen kynätasku ritssluiting ja puukkolenkki. met patentknoop. Reisitasku, Versterkte jonka duimstokzak päällä kynätasku met potloodzak ja lisätasku. en messenhouder. Meisselitaskut Broekspijpzak oikean riipputaskun met fbb$Fk^[b_djWiak$)%*bW^a[[j$:#h[d]Wi$ fejbeeZpWa[d[njhWpWa`[$:#h_d]$J[b[\eedpWa$ * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla. ** Ylimääräinen puukkotasku lattiaasentajille, ** N.B. met extra tuotenumero zak op het 1542. been*** voorValkoisilla vloerenleggers, saumoilla. Art. no. 1542.

Twee versterkte Kaksi riipputaskua, losse jotka spijkerzakken voidaan laittaa welke palje-etutaskujen in de zakken met sisään. plooi gestopt Kaksi kunnen paljetakataskua. worden. Twee Mittatasku, achterzakken jonka päällä met plooi. kynätasku Versterkte Hamerlus. ja puukkolenkki. duimstokzak met potloodzak en messenhouder. * Valkoisilla saumoilla. * Witte stiknaden.

21


 0<1027C & !n

Twee versterkte losse spijkerzakken die in de voorzakken met plooi gestopt kunnen worden.

Versterkte duimstokzak met potloodzak en messenhouder.

!%;0??D700;0A8 !%CD8=1A>4: 1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2 8800 Marineblauw* Mariininsininen*

Telefoonzak.

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* ÂŽ ÂŽ PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7 -polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua . Twee borstzakken safety met Safety strapseillä, Straps:ĂŠĂŠn met toinen klep, puhelintaskulla en ĂŠĂŠn met potloodzak. ja toinen kynätaskulla. Twee versterkte losse Kaksi spijkerzakken,welke riipputaskua, jotka in devoidaan voorste laittaa zakkenetupaljetaskujen met plooi gestoptsisään. kunnen Läpällinen worden. Broekspijpzak reisitasku, jonka met klep päällä enkynätasku potloodzakjaen lisätasku. extra zak. Mittatasku lisätaskulla. :k_cijeapWac[j[njhWpWa$>Wc[hbki$Jm[[WY^j[hpWaa[dc[jfbee_$ Vasaralenkki. Kaksi vahvistettua paljetaskua. Kestävä metallinen Ij[l_][c[jWb[dh_jiibk_j_d]$:#h_d]$;njhWXh[Z[Xh[j[bic[jij[l_] vetoketju. Puukkonapit. Leveät olkaimet, joissa kestävät h[ieh_ji[af_aWbkaej$C[_ii[b_jWiakjh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$ elastiek en snelsluiting. * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.

Broekspijpzak met potloodzak en extra schroevendraaierzak.

Zakken voor kniestukken.

&'n

Versterkt met CORDURAÂŽ op slijtagegevoelige delen.

% $ >E4A0;; 700;0A8 1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

=84DF

$$

22

FTaZQa^TZ\TcV^TST_Pbe^a\ ZT_TaZPc^T]"$V\!

8800 Mariininsininen* 8500Aeh[dXbWkÂ&#x161; 8800 Marineblauw* Aeae9**#9,(Â&#x161;8'*.#8'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;8'*.#8'+,Â&#x161;:/,#:'(* Zakken voor kniestukken. Polvisuojataskut. Kaksi rintataskua, Twee borstzakken, toinen läpällä ĂŠĂŠn met ja toinen klep en ĂŠĂŠn met kynätaskulla. potloodzak. Knoopsluiting. Vuoratut sivutaskut. Verdekte Mittatasku achterzakken sekäen vahvistetut duimstokzak. takataskut. Listan alla napitus patenttinapeilla. Säädettävät ;bWij_iY^[XeehZWWdZ[cekm[d$L[hij[bXWWh[bWij_[a_dZ[hk]$ hihansuut.kruisnaad. Versterkte Säädettävä resori selässä. Vahvistettu haarasauma. * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.
0<1027C DDCDDB =84DF $&(n

$" $"!F4A:1A>4: $"!A88??DC0B:D7>DBDC

%& n

$$A88??DC0B:D7>DBDC $$F4A:1A>4:

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

8500 Korenblauw* Keskisininen*

8899CWh__d_di_d_d[d%CkijW 8899CWh_d[XbWkm%PmWhj Â&#x161; 9499 Â&#x161; 9499 Grijs/Zwart* Harmaa/Musta*

Aeae9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+.Â&#x161;:.*#:'(& CWWj9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+.Â&#x161;:.*#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9900 8800CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9900 Zwart**** Musta****

Twee versterkte Kaksi vahvistettua losse riipputaskua, spijkerzakken jotka welke voidaan in delaittaa zakken etupaljetaskujen met plooi gestopt sisään. kunnen Kaksiosainen worden. meisselitasku Hamerlus. Twee toisen achterzakken riipputaskun met päällä. plooi. Stevige Vasaralenkki. metalen Kaksi ritssluiting paljetakataskua. met patentknoop. KestäväHamerlus. metallinen duimstokzak Versterkte vetoketju ja patenttinappi. met potloodzak Vahvistettu en messenhouder. mittatasku, Zakken jossavoor kynätasku kniestukken ja puukkolenkki. in Ž Reisitasku,Ž$C[j9EH:KH7 9EH:KH7 jonka päällä kynätasku ja meisselitasku. Puhelintasku. Polvisuojataskut. l[hij[hajWWdedZ[haWdjXhe[a[dp_jlbWa$:#h_d]$ Ž 9EH:KH7 #lW^l_ijkiakbkjkiWbjj__bbWfW_ae_bbW$:#h[d]Wi$;i_f[ijo$ * NIEUW! * UUTUUS!

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+.Â&#x161;:.*#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+.Â&#x161;:.*#:'(& 9400 Grijs*** Harmaa*** Aeae9**#9,(Â&#x161;9'**#9'+.Â&#x161;:.*#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'**#9'+.Â&#x161;:.*#:'(& ÂŽ 9EH:KH7ÂŽ -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 . Twee versterkte riipputaskua, losse spijkerzakken jotka voidaanwelke laittaain de zakken etupaljetaskujen met plooi gestopt sisään. kunnenKaksi worden. paljetakataskua. Twee achterzakken Vasaralenkki. met plooi. Kestävä Hamerlus. metallinen Stevigevetoketju. metalen Vahvistettu ritssluiting met mittatasku, patentknoop. jossa Versterkte kynätasku duimstokzak ja puukkolenkki. metReisitasku, potloodzakjonka en messenhouder. päällä kynätasku ja b_ijWiak$Fk^[b_djWiak$C[_ii[b_jWiakje_a[Wdh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$ Broekspijpzak met potloodzak en extra zakje. Telefoonzak. ÂŽ * Ei Geen CORDURAÂŽ CORDURA-polvisuojataskuja. **Valkoisilla saumoilla. LĂśytyyinmyĂśs naisten koossa, tuokniestukken. ** Witte stiknaden.Ook leverbaar Damesmaten.Art no.1545. tenumero 1545. ***Ylimääräinen lattia-asentajille, tuotenumero 1532. Valkoisilla *** N.B. met extra zak op het beenpuukkotasku voor vloerenleggers, Art. no. 1532. Witte stiknaden. saumoilla. ****Valkoisilla saumoilla. **** Witte stiknaden.

#'(n

$&7>DBDC $&F4A:1A>4:

&! n

!%$0E>700;0A8 !%$0<4A8:00=B>E4A0;;

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")+&]%c2 2

8800 Marineblauw* Mariininsininen*

8800 Marineblauw* Mariininsininen*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(&

Aeae9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Ž Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7 -polvisuojataskut. Kaksi palje-etutaskua. . Twee zakken vooraan Reisitasku, metjonka plooi.päällä Broekspijpzak kynätasku met ja extra lisätasku. zakje en potloodzak. Kaksi paljetakataskua. Twee achterzakken Vasaralenkki. met plooi. Vahvistettu Hamerlus. mittatasku. VersterkteKestävä duimstokzak. metallinen Stevige l[jea[j`k$Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi$ c[jWb[dh_jiibk_j_d]c[jfWj[djadeef$:#h_d]$J[b[\eedpWa$ * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.

Ž 9EH:KH7Ž -polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 . Twee borstzakken safety met strapseilla, plooi:ÊÊn met toinen klep läpällä en ÊÊn jamet toinen patenttinapeilla drukknopen. Safety ja puukkolenkillä. straps. Hamerlus. Vasaralenkki. Twee versterkte Kaksi losse riipputaskua spijkerzakken,welke edessä, jotkainvoidaan de voorste laittaa etupaljetaskujen zakken met plooi gestopt sisään. Kaksi kunnen riipputaskua worden. Twee takana. losseReisitasku, spijkerzakken jonka aan päällä de achterkant. kynätasku ja lisätasku 8he[aif_`fpWac[jfejbeeZpWa[d[njhWpWa$J[b[\eedpWa$M[]][m[haj[h_jiibk_j_d]$;bWij_iY^ sekä kännykkätasku. Listan alla vetoketju. Joustoselkä, joka takaa hyvän liikkuvuuden. C[_ii[b_jWiakjh__ffkjWiak`[dfbb$Ij�cW^Zebb_ikkiebaWiWkce_iiW$:#h[d]Wi$ rugpand. Verstelbaar bij de schoudernaden. * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.

23


 0<1027C DDCDDB =84DF #$"n

#%7>DBDC #%F4A:1A>4:

$" $#F4A:1A>4: $#A88??DC0B:D7>DBDC

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2499A^Wa_%CkijWÂ&#x161;8999CWh_d[XbWkm%PmWhjÂ&#x161; 2499A^Wa_%PmWhjÂ&#x161; 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9994 Zwart/Grijs 9994 Musta/Harmaa

2499A^Wa_%PmWhj Â&#x161;Â&#x161;5699HeeZ%PmWhj 2499A^Wa_%CkijW 5699FkdW_d[d%CkijW Â&#x161; 8599Aeh[dXbWkm%PmWhj Â&#x161; 8599A[ia_i_d_d[d%CkijW Â&#x161; 8999CWh_d[XbWkm%PmWhj Â&#x161; Â&#x161; 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijW 9499=h_`i%PmWhj Â&#x161; 9994 Zwart/Grijs* Â&#x161; 9499>WhcWW%CkijW Â&#x161; 9994 Musta/Harmaa*

CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'', Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'', LehclWij$Jm[[ij[[apWaa[d$7Y^j[hpWac[jfbee_[dab[f_dYedjhWijab[kh[dadeefibk_j_d]$ Kaksi sivutaskua. Takatasku, jossa kontrastivärillä ja nappikiinnityksellä oleva läppä. Paljereisitasku, Broekspijpzak met jonka plooi päälle en opgestikte ommeltu kolmiosainen potloodzak enkynätasku, klep in contrastkleur jossa kontrastivärillä en knoopsluiting. sekä nappikiinnityksellä Telefoonhouder metoleva sluiting läppä. onderaan Puhelinriipputasku, voor vast of losse jossa onderkant. mahdollisuus Zakken napilla voorkiinnittää kniestukken. ÂŽ WbWh[kdW$9EH:KH7 :k_cijeapWa$Ij[l_][h_jiibk_j_d]$8WdZfbee_$:#h_d] #febl_ike`WjWiakj$C_jjWjWiak$A[ijll[jea[j`k$;jkbWiaei$:#h[d]Wi$

$!n

$" $"!F4A:1A>4: $"!A88??DC0B:D7>DBDC

24

$'(n

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* ÂŽ 9EH:KH7ÂŽ-polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 . Twee versterkte riipputaskua, losse spijkerzakken jotka voidaan welke laittaainetupaljetasde zakken kujen met plooi sisään. gestopt Kaksi kunnen paljetakataskua. worden. Twee Vasaralenkki. achterzakken Kestävä met plooi. metallinen Hamerlus. vetoketju. Stevige Vahvistettu metalen mittatasku, ritssluiting met jossa patentknoop. kynätasku ja Versterkte puukkolenkki. duimstokzak Reisitasku, metjonka potloodzak päällä en kynätasku messenhouder. ja lisätasku. C[_ii[b_jWiakje_a[Wdh__ffkjWiakdfbb$Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi[Z[ii$ Broekspijpzak met potloodzak en extra zakje. Telefoonzak. * UUTUUS! NIEUW! ** N.B. met extra zak op het been voor vloerenleggers, Art. no. 1504. ** Ylimääräinen puukkotasku lattia-asentajille, tuotenumero 1504.

#% n

$&7>DBDC $&F4A:1A>4:

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2400A^Wa_Â&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkm 8900CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 9900 Zwart Â&#x161; 9900 Musta

2400A^Wa_Â&#x161; 4400=he[dÂ&#x161; 4400L_^h[Â&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 85008500 Korenblauw Keskisininen

CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(& Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(&

9400 Grijs** Harmaa**

8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwar 9900 Musta

CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'&. CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(&

Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7Ž -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua . Twee versterkte riipputaskua, losse spijkerzakken jotka voidaanwelke laittaain de zakken etupaljetaskujen met plooi gestopt sisään. kunnenKaksi worden. paljetakataskua. Twee achterzakken Vasaralenkki. met plooi. Kestävä Hamerlus. metallinen Stevigevetoketju. metalen Vahvistettu ritssluiting met mittatasku, patentknoop. jossa Versterkte kynätasku duimstokzak ja puukkolenkki. metReisitasku, potloodzakjonka en messenhouder. päällä kynätasku ja b_ijWiak$Fk^[b_djWiak$C[_ii[b_jWiakje_a[Wdh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$ Broekspijpzak met potloodzak en extra zakje. Telefoonzak. * LÜytyy Ook leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. koossa, tuotenumero Art no. 1545. 1545. ** Ylimääräinen N.B. met extrapuukkotasku zak op het been lattia-asentajille, voor vloerenleggers, tuotenumero Art. no.1532. 1532.

Ž 9EH:KH7Ž -polvisuojataskut. Kaksi palje-etutaskua. PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 . Twee zakken vooraan Reisitasku, metjonka plooi.päällä Broekspijpzak kynätasku met ja extra lisätasku. zakje en potloodzak. Kaksi paljetakataskua. Twee achterzakken Vasaralenkki. met plooi. Vahvistettu Hamerlus. mittatasku. VersterkteKestävä duimstokzak. metallinen Stevige l[jea[j`k$Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi$ c[jWb[dh_jiibk_j_d]c[jfWj[djadeef$:#h_d]$J[b[\eedpWa$
0<1027C &"!n

70A34F4A:4A 14:4=C:;4DA !%!%!;0??D700;0A8 !%!%!CD8=1A>4: 2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

8500 Korenblauw Keskisininen Koko C46-C62 CWWj9*,#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#'(& 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400>WhcWW 9400=h_`i Â&#x161; 9900CkijWÂ&#x161; Â&#x161; 9900 Zwart 5600 Punainen

Nu lanceren we tweekleurige werkbroeken en jacks. Er is keuze uit 6 kleurencombinaties, voor de beste proďŹ lering. De kwaliteit is de beproefde en zeer gewaardeerde 1860 stof. 65% polyester en 35% katoen, 300 g/m2. Zeer scheur- en trekbestendig, maar met het draagcomfort van katoen.

Ž 9EH:KH7 Maat C46-C62 -polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua safety strapseillä, toinen puhelintaskulla ja toinen kynätaskulla. Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 . Twee borstzakkenKaksi met Safety riipputaskua, jotka voidaan etupaljetaskujen sisään. losse Straps:ÊÊn met klep, en ÊÊnlaittaa met potloodzak. Twee versterkte Läpällinen reisitasku, jonka päällä kynätasku ja lisätasku. Mittatasku spijkerzakken,welke in de voorste zakken met plooi gestopt kunnen lisätaskulla. Vasaralenkki. vahvistettua Kestävä worden. Broekspijpzak metKaksi klep en potloodzakpaljetaskua. en extra zak. metallinen vetoketju. Puukkonapit. Leveät olkaimet, joissa kestävät :k_cijeapWac[j[njhWpWa$>Wc[hbki$Jm[[WY^j[hpWaa[dc[jfbee_$ h[ieh_ji[af_aWbkaej$C[_ii[b_jWiakjh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$ Ij[l_][c[jWb[dh_jiibk_j_d]$:#h_d]$;njhWXh[Z[Xh[j[bic[jij[l_] * Ylimääräinen puukkotasku lattia-asentajille, tuotenumero 2602. elastiek en snelsluiting.

* N.B. met extra zak op het been voor vloerenleggers, Art. no. 2602

%&"n

#%" $#

!%$!%$!0E>700;0A8 !%$!%$!0<4A8:00=B>E4A0;; 2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 89008900 Marineblauw Mariininsininen Koko Maat C44-C62 C44-C62 8500 Keskisininen Korenblauw Aeae9**#9,(Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& 9400 Harmaa* Grijs* Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& 9900 Zwart Musta Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+, CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+, ÂŽ ÂŽ 9EH:KH7 PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 -polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua . Twee borstzakken safety met strapseilla, plooi:ĂŠĂŠn met toinen klep läpällä en ĂŠĂŠn ja met toinen drukknopen. patenttinapeilla Safety straps. ja puukkolenkillä. Hamerlus. Vasaralenkki. Twee versterkte Kaksi losse riipputaskua spijkerzakken,welke edessä, jotka in devoidaan voorstelaittaa zakken met etupaljetaskujen plooi gestopt kunnen sisään. worden. KaksiTwee riipputaskua losse spijkerzakken takana. Reisitasku, aan de jonka päällä achterkant. kynätasku Broekspijpzak ja lisätasku metsekä potloodzak kännykkätasku. en extra Listan zak. Telefoonzak. alla vetoketju. M[]][m[haj[h_jiibk_j_d]$;bWij_iY^hk]fWdZ$L[hij[bXWWhX_`Z[ Joustoselkä, joka takaa hyvän liikkuvuuden. Meisselitaskut h__ffkjWiak`[dfbb$IjÂ?cW^Zebb_ikkiebaWiWkce_iiW$:#h[d]Wi$ schoudernaden. * Ylimääräinen N.B. met extrapuukkotasku zak op het been lattia-asentajille, voor vloerenleggers, tuotenumero Art. no.2652. 2652

(+


 0<1027C $'(n

$"'7>DBDCI8?>55 $"'F4A:1A>4:I8?>55

#&%n

" $F4A:E4BC $A88??DC0B:D;88E8

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2400A^Wa_Â&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart9900 Musta

CWWj9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& Aeae9**#9,&Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

D_[km08he[aWbiceZ[b'+)&mWWhlWdZ[Xhe[aif_`f[dj[l[hm_`Z[h[dp_`d[dc[d[[daehj[Xhe[a P_f#e\\cWbb_$9EH:KH7Ž -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua riipputaskua, jotka voidaan laittaa Ž overhoud. Zip-off.sisään. ZakkenKaksi voor kniestukken in Cordura etupaljetaskujen paljetakataskua. Vasaralenkki. . Twee versterkte Kestävä metallinen losse spijkerzakken vetoketju. welke Vahvistettu in de zakken mittatasku, met plooi jossagestopt kynätasku kunnen ja puukkolenkki. worden. TweeReisitasku, achterzakken jonka met päällä plooi. kynätasku Hamerlus. ja Stevige metalen ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzak en b_ijWiak$Fk^[b_djWiak$C[_ii[b_jWiakje_a[Wdh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$ c[ii[d^ekZ[h$8he[aif_`fpWac[jfejbeeZpWa[d[njhWpWa`[$:#h_d]$J[b[\eedpWa$

Twee borstzakken Kaksi riippurintataskua met Safety safetyStraps:ÊÊn strapseilla,met toinen Telefoonzak, puhelintaskulla en ÊÊn ja met toinen patentknopen patenttinapeilla en sekä puukonpidikkeellä. messenhouder. Versterkte Neljä vahvistettua spijkerzakken riipputaskua, voor en achter. joista Weggewerkte etutaskut kolmiosaiset ritssluiting. ja Verlengd takataskut erikoisen leveät. Vetoketju listan alla. Pidennetty selkäosa. rugpand.

DDCDDB =84DF $(%n

#'(n

#%"?DB4A> #%"?A>584;902:>=64E>4A3

## ##!902:>=64E>4A3 ##!?DB4A>

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

2499A^Wa_%PmWhj Â&#x161;Â&#x161;5699HeeZ%PmWhj 2499A^Wa_%CkijW 5699FkdW_d[d%CkijW Â&#x161; 8599Aeh[dXbWkm%PmWhj Â&#x161; 8599A[ia_i_d_d[d%CkijW Â&#x161; 8999CWh_d[XbWkm%PmWhj Â&#x161; Â&#x161; 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijW 9499=h_`i%PmWhj Â&#x161; 9994 Zwart/Grijs* Â&#x161; 9499>WhcWW%CkijW Â&#x161; 9994 Musta/Harmaa*

2499A^Wa_%CkijWÂ&#x161;4499 2499A^Wa_%PmWhjÂ&#x161; 4499Groen/Zwart Vihreä/Musta

Maat Koko XS-XXXL XS-XXXL

5699HeeZ%PmWhjÂ&#x161; 8599Aeh[dXbWkm%PmWhjÂ&#x161; 5699FkdW_d[d%CkijWÂ&#x161; 8599A[ia_i_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 8999CWh_d[XbWkm%PmWhjÂ&#x161; 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9994 Zwart/Grijs 9994 Musta/Harmaa

Zakken Kaksi etutaskua aan de voorkant toinen päälleommeltu. met extra gereedschapszak. Listan alla olevat Weggewerkte rintataskut borstzakken vetoketjuilla. met Säädettävät rits. hihansuut. YlÜs asti menevä vetoketju listan alla. Säädettävä vyÜtärÜ. Povitasku ja puhelintasku. L[hij[bXWh[cekm[d[djW_bb[$M[]][m[haj[h_ji$8_dd[dpWa[dj[b[\eedpWa$?:#aWWhj^ekZ[h$ I_idjW_j[jjWlW?:#aehjj_jWiak$ * NIEUW! * UUTUUS!

26

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL Twee insteekzakken. Kaksi rintataskua, toinen Tweetarrallisella borstzakken,waarvan läpällä ja toinen ÊÊn met kaksiosaisella klittenbandklep kynätaskulla. en ÊÊn met Kaksi potloodzak. tilavaa sivutaskua. Verstelbare Säädettävä drukknoopsluiting vyÜtärÜ.inVetoketju de taille. Weggewerkte listan alla. ritssluiting.
0<1027C $ $n

$"A88??DC0B:D7>DBDC $"F4A:1A>4:

#% n

$&7>DBDC $&F4A:1A>4:

%&"n

!%$0E>700;0A8 !%$0<4A8:00=B>E4A0;;

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

8500 Korenblauw Keskisininen

8500 Korenblauw Keskisininen

8500 Korenblauw Keskisininen

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(& Maat C44-C62

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+.Â&#x161;:/,#:'(. CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+.Â&#x161;:/,#:'(.

Ž Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7 -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua . Twee versterkte riipputaskua, losse jotka spijkerzakken voidaan laittaa welke in etupaljetaskujen de zakken met plooi sisään. gestopt Kaksikunnen paljetakataskua. worden. Twee achterzakken Vasaralenkki. metKestävä plooi. Hamerlus. metallinen Stevige vetoketju. Vahvistettu metalen ritssluiting mittatasku, metjossa patentknoop. kynätasku Versterkte ja puukkolenkki. duimstokzak Reisitasku, met potloodzak jonkaenpäällä messenhouder. kynätaskuBroekspijpzak ja lisätasku. Puhelintasku. met C[_ii[b_jWiakje_a[Wdh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$ potloodzak en extra zakje. Telefoonzak.

Ž Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7 -polvisuojataskut. Kaksi palje-etutaskua. . Twee zakken vooraan Reisitasku, met plooi. Broekspijpzak jonka päällä kynätasku met extra zakje ja lisätasku. en potloodzak. Kaksi Twee paljetakataskua. achterzakken metVasaralenkki. plooi. Hamerlus. Vahvistettu Versterkte mittatasku. duimstokzak. A[ijlc[jWbb_d[dl[jea[j`k$Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi$ Ij[l_][c[jWb[dh_jiibk_j_d]c[jfWj[djadeef$:#h_d]$ Telefoonzak.

Ž Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7 -polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua . Twee borstzakken safety met strapseilla, plooi:ÊÊn met toinen klep läpällä en ÊÊn ja met toinen drukknopen. patenttinapeilla Safety straps. ja puukkolenkillä. Hamerlus. TweeVasaralenkki. versterkte losse Kaksi spijkerzakken,welke riipputaskua edessä, in de jotka voidaan voorste zakken laittaa etupaljetaskujen met plooi gestoptsisään. kunnenKaksi worden. riipputaskua Twee losse takana. spijkerzakken Reisitasku, aan de jonka achterkant. päällä kynätasku Broekspijpzak ja lisätasku met sekä kännykkätasku. potloodzak en extra Listan zak. alla Telefoonzak. vetoketju. Joustoselkä, Weggewerktejoka ritssluiting. takaa hyvän ;bWij_iY^hk]fWdZ$L[hij[bXWWhX_`Z[iY^ekZ[hdWZ[d$ liikkuvuuden. Meisselitaskut riipputaskujen päällä. Ij�cW^Zebb_ikkiebaWiWkce_iiW$:#h[d]Wi$

#"'n

"&%n

!%"n

"!$:8AE4B<8474=?DB4A> "!$C8<<4A<0=B74<3

" #?>;> #:0D;DB?08C0

2 2 1860 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb")&&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb")&&]%c

$"#A88??DC0B:DB7>ACB8C $"#:>AC41A>4:

1125 '&&AWje[d"Jm_bb"(+&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb"(+&]%c22

1100 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161;8900 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8900Marineblauw Mariininsininen

8810 Marineblauw/Wit Mariininsininen/Valkoinen

8800 Marineblauw Mariininsininen

Maat Koko C44-C60 C44-C60

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Twee Kaksiversterkte vahvistettua losse riipputaskua, spijkerzakken jotka welke voidaan in delaittaa voorste zakken met etupaljetaskujen plooi gestopt sisään. kunnenVasaralenkki. worden. Hamerlus. Kaksi Twee mittataskua, versterkte joista duimstokzakken, yhdessä tyÜkalutasku ÊÊn met ja toisessa extra gereedschapszak, kynätasku ja puukkolenkki. en ÊÊn met potloodzak Kaksi paljetakataskua. en messenhouder. Kestävä Twee metallinen achterzakken vetoketju. met plooi. :#h_d]$J[b[\eedpWa$ Fk^[b_djWiak$:#h[d]Wi$

Mao kraag. Lange Pystykaulus. Pitkätmouwen hihat, joissa met manchet. kapeat kalvosimet. Borstzakken. Rintatasku. Solmittava Strikceintuur. vyÜ.

Twee nylonknopen. Kaksi nailonnappia.Borstzakken. Rintatasku. Pitkät Langehihat, mouwen joissa met kapeat manchet. kalvosimet. Licht laswerk.

27


 0<1027C DDCDDB =84DF

=84DF

(#%n

&! n

#'$#?DDC0A7DA8=?DB4A> #'$#902:>=64E>4A3

#'"#B>5CB74;;?DB4A> #'"#F8=3902:B>5CB74;;

2 2 1977 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"WZ[c[dZ"(&&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d"^[d]_jjl"(&&]%c

2 2 2515 )#bWo[hFebo[ij[h%FK%IfWdZ[n"m_dZZ_Y^j").&]%c )#a[hheai_d[d"Febo[ij[h_%IfWdZ[n%FK#fbboij[_d[d%Ă&#x201C;[[Y["jkkb[df_jl").&]%c

4699 Groen/Zwart* Green/Black*

46007hco]h[[d 4600 Groen/zwart*

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Weggewerkte rits. Twee borstzakken met rits sleutelring. Zakken aan de zijkant met rits. ;Z[iil[jea[j`kb_ijWdWbbW$AWai_h_djWjWiakWb_ijWdWbbW`W:#h[d]Wi$AWai_[jkjWiakWb_ijWdWbbW$ L[hij[bXWh[cekm[dc[jXeehZ$Jh[aaeehZ_dZ[jW_bb[$7\d[[cXWh[YWfkY^ed[dcekm[d$ Resorit ja patenttinapit hihoissa säätämistä varten. Lukollinen kiristysnauha alareunassa. Binnenzak Irrotettava huppu. en telefoonzak. Muotoillut Plooien kyynärpäät. op de ruig Irrotettavat hihat. Verkkovuori. Povitasku ja puhelintasku. Paljelaskos ja tuuletusaukot. Pidennetty selkäosa. * NIEUW! * UUTUUS!

7Wdh_`]aeehZ_dZ[jW_bb[$L[hij[bXWh[cekmXeehZ[d$Jm[[_dij[[apWaa[dc[jh_ij$ IZ[jjlWbWh[kdW`WaWblei_d$;jkjWiakjl[jea[j`k_bbW$AWai_fel_jWiakW$F_Z[dd[jjoi[baeiW$ :#h[d]WijWiakiiW$ Twee binnenzakken. * NIEUW!

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

#(n

#(n

#$#?DDC0A7DA8=7>DBDC #$#F4A:1A>4:

28

& $#30<4BF4A:1A>4: $#=08BC4=?DDC0A7DA8=7>DBDC

2 2 1835 ++h[YoYb[ZFebo[ij[h%*+AWje[d"(,.]%c ++H[YoYb[ZFebo[ij[h_%*+Fkkl_bbW"(,.]%c

2 2 1835 ++h[YoYb[ZFebo[ij[h%*+AWje[d"(,.]%c ++H[YoYb[ZFebo[ij[h_%*+Fkkl_bbW"(,.]%c

4699 Groen/Zwart* Green/Black*

4699 Groen/Zwart* Green/Black*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Ž Ž Ij[[apWaa[d$7Y^j[hpWaa[dl[hij[hajc[j9EH:KH7 AWai_i_lkjWiakW$9EH:KH7 -takataskut. Nappikiinnitteisellä . Zak op het läpällä beenoleva met klep reisitasku, en extra jonka Ž Ž Ž ][h[[ZiY^WfpWal[hij[hajc[j9EH:KH7 fbbf_[d[cf_9EH:KH7Ž#fWb`[jWiak$9EH:KH7 $J[b[\eedpWa$:k_cijeapWal[hij[hajc[j9EH:KH7 #c_jjWjWiak$:#h[d]Wi[Z[ii$Fk^[b_djWiak$ . Ž Ž 9EH:KH7 PWaa[dleehad_[ijkaa[dlWd9EH:KH7 -polvisuojataskut. Xhe[apWaa[d$:#h_d]$ * UUTUUS! NIEUW! Ook LÜytyy leverbaar myÜs in naisten Damesmodel.Art.nr. koossa, tuotenumero 7154. 7154.

Ž PWaa[dWWdZ[p_`aWdj$7Y^j[hpWaa[dl[hij[hajc[j9EH:KH7 AWai_i_lkjWiakW$9EH:KH7 -takataskut. NappikiinnitteiselläŽläpällä . Zak opoleva het been reisitasku, met klep jonka en Ž Ž Ž [njhW][h[[ZiY^WfipWal[hij[hajc[j9EH:KH7 fbbf_[d[cf_9EH:KH7Ž#fWb`[jWiak$Fk^[b_djWiak$9EH:KH7 $:k_cijeapWalWd9EH:KH7 #c_jjWjWiak$:#h[d]Wi[Z[ii$ . Sleutelring. Ž Ž PWaa[dleehad_[ijkaa[d_d9EH:KH7 9EH:KH7 -polvisuojataskut. . * UUTUUS! NIEUW!
0<1027C

GARDEN

=84DFE>>A 6A>4=410=4= Eindelijk is er kleding voor iedereen die in of met de natuur werkt. BlĂĽkläder introduceert de collectie Garden voor hoveniers, kwekerijen en tuincentra. De collectie bestaat uit een werkvest, een zip off-jack en een broek voor zowel dames als heren. De details zijn met veel zorg gekozen; de kleding mag immers niet strak zitten of schuren. Daarom zit er geen zijnaad aan de onderkant van de broek. De broekzakken zijn aangepast aan gereedschap als een snoeischaar, schep, duimstok, en pen en papier. Het jack en het vest hebben een verlengd rugpand en alle ritsen hebben een ďŹ&#x201A;ap, zodat er geen aarde en vuil in komt.

DDCDDB =84DF

=84DF DDCDDB

#%"n

&#n

((n

" $#F4A:E4BC $#?DDC0A7DA8=;88E8

#$F>>3902:4C #$1>B902:

'%$E88;C>BD>907>DBDC '%$I0061A>4:

2 2 1835 ++h[YoYb[ZFebo[ij[h%*+AWje[d"(,.]%c ++H[YoYb[ZFebo[ij[h_%*+Fkkl_bbW"(,.]%c

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

46007hco]h[[d

5399 Orange/Black Oranssi/Musta

9953 Zwart/orange* Musta/orange*

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Aeae9+&#9+. CWWj9+&#9+.

Twee borstzakken met rits. Steekzakken. Zakken vooraan met AWai_h_djWjWiakWl[jea[j`k_bbW$;jkjWiakj`Wf_[d[ccj päälleommellut extra zak. Verlengd läpälliset rugpand. taskut. Pidennetty selkäosa. * NIEUW! UUTUUS!

M[]][m[haj[h_jiibk_j_d]$:hkaadef[d$Hk]fbee_leeh[[dX[j[h[ X[m[]_d]ilh_`^[_Z$(ij[[apWaa[d$;bWij_iY^[cekmXeehZ[d$ Verlengd rugpand.Fleecekraag.Binnenzak .Telefoonhouder. Mesh lining.Rits onder de mouwen voor vochtregulatie.

Jm[[ij[[apWaa[d$7Y^j[hpWaa[dc[jh_ji$L[h^ee]Z[jW_bb[_dZ[ Viiltosuojalla varustetut housut, joissa kaksi sivutaskua. Vetoketjullinen takatasku. Pidennetty selkäosa. Oranssi vuori ja hk]$;bWij_iY^[jW_bb[XWdZ$;njhWX[iY^[hc_d]efZ[X[d[dZeeh ehWdii_aW_jWb[bW^a[[iiW$H[ieh_loÂ?jhÂ?$/#a[hheai_d[d k_j/bW][dX[ijWWdZ[pWW]X[ij[dZ_][ije\$=[Y[hj_Ă&#x2019; Y[[hZ viiltosuojakangas edessä jalkojen suojaksi. SertiďŹ oitu leb][diZ[dehcII;D).'#+Yb$'"(&c%i$ ;D).+#+";D)*&BkeaaW'"(&c%i$ * NIEUW! * UUTUUS!

(/


!

BCD203>>AB B278;34AB ""#BF40CB78AC $" F4A:1A>4: B278;34A


!

BCD203>>ABB278;34AB "#"n

( F4A:1A>4: <00;0A8=7>DBDC

#$"n

$" F4A:1A>4: <00;0A8=A88??DC0B:D7>DBDC

#''n

!$"!<00;0A8=0E>700;0A8 !$"!0<4A8:00=B>E4A0;;

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

Ijhb$9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Ijhb$9**#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Ijhb$9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Ž Ž Zakken voor CORDURA kniestukken in CORDURA -polvisuojataskut. Kaksi etutaskua. . Twee zakken Reisitasku, vooraan. jossa Broekspijpzak kynä- sekä met lisätasku. extra zakPaljetakatasku. en potloodzak.Vahva Achterzakken vetoketju. VyÜlenkit. met plooi. Puhelintasku. Versterkte duimstokzak. Pensselitasku. Lussen D-rengas. voor ceintuur. Telefoonzak.

Ž Ž Zakken voor CORDURA kniestukken in CORDURA -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua . Twee versterkte riipputaskua, losse jotka spijkerzakken voidaan laittaa welke in etupaljetaskujen de zakken met plooi sisään. gestopt Kaksikunnen paljetakaŽ taskua. worden.Vasaralenkki. Twee achterzakken CORDURA met plooi. -vahvistettu Hamerlus. pensselitasku. Stevige metalen Reisitasku, jonka päällä kynätasku ja lisätasku. Meisselitaskut ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak met oikean riipputaskun päällä. Puhelintasku. D-rengas. potloodzak en messenhouder. Broekspijpzak met potloodzak en extra zakje. Telefoonzak.

Ž Ž Zakken voor CORDURA kniestukken in CORDURA -polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua . Safety straps. Twee safety strapseilla, borstzakken, toinen ÊÊn met läpällä, klep,toinen en ÊÊnpuukkonapeilla. met knopen voor Neljä mes.vahVier vistettua versterkteriipputaskua. losse spijkerzakken. Eturiipputaskujen Twee zakken allamet kaksi plooi kiinteää onder palje-etutaskua. de losse spijkerzakken. Listan Versterkte alla kaksisuuntainen duimstokzak. metallivetoketju. Weggewerkte SäätÜmahdollisuus 2-wegritssluiting. Verstelbaar olkasaumoissa. bij de schoudernaden. Joustoselkä. Puhelintasku. Elastisch Pensselitasku. rugpand. D-ring. D-rengas. Telefoonzak.

$ %n

#""n

# n

!% CD8=1A>4: <00;0A8=;0??D700;0A8

$#<00;0A8=?8A00CC87>DBDC $#F4A:1A>4:Â&#x203A;Â&#x203A;?8A00CÂ&#x203A;Â&#x203A;

$"%<00;0A8=A88??DC0B:DB7>ACB8C $"%:>AC41A>4:

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

Ijhb$9**#9,&Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,&Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Strl. C44-C60 Maat C44-C60

Strl. C44-C60 Maat C44-C60

Ž Zakken voor CORDURA kniestukken. Vaste zakken vooraan. Driedelige -polvisuojataskut. Läpällinen rintatasku kynätaskulla. borstzak metvetoketjullinen klep en potloodzak. Versterkte achterzakken en Sisäpuolella povitasku. Etutaskut ja läpiviennit. duimstokzak. Hamerlus. Ritssluiting. D-ring. Kaksi takataskua, joista toinen läpällä. Mittatasku kynätaskulla. Vasaralenkki.

Ž Ž Zakken voor CORDURA kniestukken in CORDURA -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua . Twee versterkte riipputaskua, losse jotka spijkerzakken voidaan laittaa welke in etupaljetaskujen de zakken met plooi sisään. gestopt Kaksikunnen paljetakataskua. worden.Vasaralenkki. Twee achterzakken Kestävä metmetallinen plooi. Hamerlus. vetoketju. Stevige Vahvistettu metalen mittatasku, ritssluiting met jossa patentknoop. kynätasku ja Versterkte puukkolenkki. duimstokzak Reisitasku, metjonka päällä potloodzak kynätasku en messenhouder. ja lisätasku. Meisselitaskut Broekspijpzak met oikean potloodzak riipputasen kun extrapäällä. zakje.Puhelintasku. D-ring. Telefoonzak. 3/4 lahkeet. D-rengas.

Twee versterkte Kaksi vahvistettua losse riipputaskua, spijkerzakken jotka welke voidaan in delaittaa voorste etupalzakken jetaskujen met plooi gestopt sisään.kunnen Vasaralenkki. worden.Reisitasku Broekspijpzak läpällä met japotloodzak kynätasŽ kulla. en extra CORDURA zakje. Hamerlus. Tweepensselitasku. achterzakken met plooi. D-ring. -vahvistettu Paljetakataskut. Telefoonzak. D-rengas. Puhelintasku.

31


!BCD203>>ABB278;34AB

32

"'%n

'# n

#"?DB4A> #"902:>=64E>4A3

#' $F8=C4A90B $C0;E8?DB4A>

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Twee dubbele Kaksi tupla etutaskua, zakken waarvan toisessaÊÊn läppä metjatelefoonzak toisessa puhelintasku. en ID-kaart Hihatasku, houder, ÊÊnjossa met klep. kynätasku. Mouwzak Säädettävät met potloodzak. hihansuut. Rugplooi Listan voor een alla betere vetoketju, bewegingsvrijheid. joka ylettyy ylÜsVerstelbare asti. Paljelaskos mouwboorden. selässä, parempaa liikkuvuutta varten. Weggewerkte ritssluiting D-rengas. die tot bovenaan de kraag loopt. Telefoonzak.

Gevoerd met Vuorattu 300g poolweefsel. pileÊllä. Tikkivuori Gevoerde hihoissa. mouwen. Kaksi Twee rintataskua. borstzakken. Sivutaskut. Twee insteekzakken. Vetoketjullinen Mouwzak hihatasku, met ritssluiting jonka päällä & potloodzak. kynätasku.Telefoonzak. Puhelintasku. Verlengd Pidennetty rugpand. selkäosa. Verstelbare Säädettävä drukknoopsluiting vyÜtärÜ. Vahvaaan vetoketju. de onderkant/zijkant van de jas. Ritssluiting. D-ring.

($'n

&"n

#'"$5;4424?DB4A>5D=2C8>=0; #'"$5;4424902:5D=2C8>=44;F8=33827C

#'!C4:>CDA:8B?DB4A> #'!E4I4;?4;B90B64E>4A3

2 2520 ´3-layer; 3-kerroksinen, Polyester/PU-membraam, Polyesteri/PU-päällysteinen/ďŹ&#x201A;eece, winddicht, 460 g/m tuulenpitävä, ďŹ&#x201A;eece´ 460 g/m2

1210 100% Katoen, Puuvilla,Twill, twill,320 320g/m g/m22

Wit/Grijs 1094 Valkoinen/Harmaa

1094 Valkoinen/Harmaa Wit/Grijs

MaatS-XXXL S-XXXL Strl.

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Borstzak met rits. Twee zakken a/d voorkant met rits. Twee gevoerde insteekzakken. Telefoonzak. Rintatasku vetoketjulla. Kaksi sivutaskua vetoketjuilla. Kaksi vuorattua sivutaskua. Puhelintasku. Duimlus. Zilverkleurige tot in de hals.ylÜs Documenten zak in de rug. Aanrijgkoord. D-rengas. Etulistan allarits muovivetoketju asti. Asiakirjatasku selässä. VyÜtärÜlläVersterkte säätÜnauha. mouwen en etuosa/hiha-aluetta. voorpand. D-ring. Winddicht. Vahvistettu Tuulenpitävä. Peukalon aukot hihoissa.

Twee zijzakken. Kaksi sivutaskua. Mouwzak Hihatasku met tarrallisella klep en klittenband. läpällä. Listan Telefoonhouder. alla vahvistettu Weggewerkte vetoketju.stevige Tikkivuoraus rits. hihoissa. Pidennetty Geventileerd juk. Gevoerde selkäosa. mouwen. Hihansuissa Verlengd resorit. rugpand. D-rengas. Onderkant gemaakt met poolweefsel. Verlengd achterpand. D-ring.


"

8=3DBCA84 B4AE824 #'#!902:CA0=B?>AC ##!1A>4:CA0=B?>AC


"8=3DBCA84B4AE824 #&'n

#&'n

#&'n

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8589 Korenblauw/Marine Keskisininen/Mariini

8944 Marineblauw/Groen Mariininsininen/Vihreä

8956 Marineblauw/Rood Mariininsininen/Punainen

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

"$%n

"$%n

"$%n

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

34

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8589 Korenblauw/Marine* Keskisininen/Mariini*

8944 Marineblauw/Groen Mariininsininen/Vihreä

8956 Marineblauw/Rood* Mariininsininen/Punainen*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105


"

8=3DBCA84B4AE824 #&'n

#&'n

#&'n

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8957 Marineblauw/Bordeaux Mariininsininen/Viininpunainen

8985 Marineblauw/Korenblauw Mariininsininen/Keskisininen

8994 Marineblauw/Grijs Mariininsininen/Harmaa

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

"$%n

"$%n

"$%n

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8957 Marineblauw/Bordeaux* Mariininsininen/Viininpunainen*

8985 Marineblauw/Korenblauw* Mariininsininen/Keskisininen*

8994 Marineblauw/Grijs Mariininsininen/Harmaa

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring

35


"8=3DBCA84B4AE824 #&'n

#&'n

#&'n

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2499 Khaki/Zwart Khaki/Musta

9457 Grijs/Bordeaux Harmaa/Viininpunainen

9485 Grijs/Korenblauw Harmaa/Keskisininen

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

"$%n

"$%n

"$%n

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

36

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2499 Khaki/Zwart Khaki/Musta

9457 Grijs/Bordeaux* Harmaa/Viininpunainen*

9485 Grijs/Korenblauw* Harmaa/Keskisininen*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105


"

8=3DBCA84B4AE824 #&'n

#&'n

#&'n

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

9489 Grijs/Marineblauw Harmaa/Mariininsininen

9499 Grijs/Zwart Harmaa/Musta

9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua met plooi läpällä, en toisen klep, waarvan taskun päälle ÊÊn met ommeltu opgekaksiosainen naaide tweedelige kynätasku. potloodzak. KaksiTwee sivutaskua. steekzakken. Kolmiosainen Driedelige kynätasku hihassa. potloodzak op de mouw. Paljelaskos Rugplooi selässä, voor een joka betere lisääbewegingsliikkuvuutta. Säädettävä vrijheid. Verstelbare vyÜtärÜ. Vetoketju drukknoopsluiting listan alla. inKaksi de taille. povitaskua, Weggewerkte toinen vetoketjulla ritssluiting. Twee binnenzakken ja toinen napilla. waarvan D-rengas. ÊÊn met ritssluiting en ÊÊn met knoop.

"$%n

"$%n

"$%n

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

9489 Grijs/Marineblauw Harmaa/Mariininsininen

9499 Grijs/Zwart* Harmaa/Musta*

9994 Zwart/Grijs* Musta/Harmaa*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105

Twee steekzakken. Kaksi sivutaskua. Paljetakatasku, Achterzak met jossa plooi en kontrastivärillä klep in contrastkleur ja nappikiinnityksellä en knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en opgestikte jonka päälle potommeltuen loodzak kolmiosainen klep in contrastkleur kynätasku, enkontrastivärillä knoopsluiting. Telefoonsekä nappikiinnityksellä houder met sluiting olevaonderaan läppä. Puhelinriipputasku, voor vast of losse onderkant. jossa mahdollisuus napilla kiinnittää Duimstokzak. Stevige ritssluiting. alareuna. Bandplooi. D-rengas. D-ring * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 71057105

37


"8=3DBCA84B4AE824

38

%!"n

%!"n

%!"n

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8589 Korenblauw/Marine Keskisininen/Mariini

8957 Marineblauw/Bordeaux Mariininsininen/Viininpunainen

8985 Marineblauw/Korenblauw Mariininsininen/Keskisininen

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopja läppä Telefoonhouder sluiting. kontrastivärillä sekä met knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan Puhelinriipvoor vast putasku. of losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige,weggewerkte vetoketju. Paljelaskos ritsselässä. Resori sluiting. Rugplooi. vyÜtärÜssä. Taille elastiek. ID-korttitasku.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopja läppä Telefoonhouder sluiting. kontrastivärillä sekä met knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan Puhelinriipvoor vast putasku. of losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige,weggewerkte vetoketju. Paljelaskos ritsselässä. Resori sluiting. Rugplooi. vyÜtärÜssä. Taille elastiek. ID-korttitasku.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopja läppä Telefoonhouder sluiting. kontrastivärillä sekä met knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan Puhelinriipvoor vast putasku. of losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige,weggewerkte vetoketju. Paljelaskos ritsselässä. Resori sluiting. Rugplooi. vyÜtärÜssä. Taille elastiek. ID-korttitasku.

%!"n

%!"n

%!"n

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

9457 Grijs/Bordeaux Harmaa/Viininpunainen

9485 Grijs/Korenblauw Harmaa/Keskisininen

9499 Grijs/Zwart Harmaa/Musta

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopja läppä Telefoonhouder sluiting. kontrastivärillä sekä met knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan Puhelinriipvoor vast putasku. of losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige,weggewerkte vetoketju. Paljelaskos ritsselässä. Resori sluiting. Rugplooi. vyÜtärÜssä. Taille elastiek. ID-korttitasku.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopja läppä Telefoonhouder sluiting. kontrastivärillä sekä met knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan Puhelinriipvoor vast putasku. of losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige,weggewerkte vetoketju. Paljelaskos ritsselässä. Resori sluiting. Rugplooi. vyÜtärÜssä. Taille elastiek. ID-korttitasku.

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopja läppä Telefoonhouder sluiting. kontrastivärillä sekä met knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan Puhelinriipvoor vast putasku. of losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige,weggewerkte vetoketju. Paljelaskos ritsselässä. Resori sluiting. Rugplooi. vyÜtärÜssä. Taille elastiek. ID-korttitasku.


"

8=3DBCA84B4AE824 %!"n

%$ n

#((n

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

%#$?A>58;700;0A8 %#$>E4A0;;

#$$?A>58;?DB4A> #$$?A>584;902:>=64E>4A3

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

8994 Marineblauw/Grijs Mariininsininen/Harmaa

8884CWh__d_%HeoWb_di_d_d[dÂ&#x161; 8884CWh_d[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 9499 9499 Grijs/Zwart Harmaa/Musta

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Koko Maat C44-C62 C44-C62

8884CWh_d[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 8884CWh__d_%HeoWb_di_d_d[dÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9994 Zwart/Grijs 9994 Maat Musta/Harmaa S-XXXL

Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Twee oleva steekzakläppä. KaksiDriedelige ken. sivutaskua. potloodzak Kolmiosainen op linker kynätasku mouw. Achterzakken hihassa. Paljetakamet taskut, plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleurja ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Broekspijpzak oleva läppä. Paljereisitasku, met plooi en potloodzak. jonka päälle Zakklep ommeltu in contrastkleur kolmiosainen enkynätasku knoopsluija läppä ting. Telefoonhouder kontrastivärillä metsekä knoopsluiting nappikiinnityksellä. onderaan voor Puhelinriipvast of putasku. losse onderkant. Mittatasku. Duimstokzak. Listan allaStevige,weggewerkte vahva vetoketju. Paljelaskos ritssluiting. selässä. Resori Rugplooi. Taille elastiek. vyÜtärÜssä. ID-korttitasku.

Kaksi Twee borstzakken paljerintataskua met plooi läpällä enja knoopsluiting. nappikiinnityksellä. Twee steekzakKaksi sivutaskua. ken. Driedelige Kolmiosainen potloodzakkynätasku op linker mouw. vasemmassa Achterzakken hihassa. met Paljetakataskut, plooi en klep in contrastkleur joissa nappikiinnityksellä en knoopsluiting. ja kontrastivärillä Broekspijpzak oleva met plooi läppä. en Polvisuojataskut. potloodzak. Zakklep Paljereisitasku, in contrastkleur jonka enpäällä knoopsluikolmiosainen ting. Telefoonhouder kynätasku. met knoopsluiting Paljereisitaskun onderaan läppä nappikiinnitykvoor vast of sellä losseja onderkant. kontrastivärillä. Duimstokzak. Puhelinriipputasku. Stevige,weggewerkte Listan alla ritssluiting. vahva vetoketju. Hk]fbee_$JW_bb[[bWij_[a$Ad_[ijkaa[dlWd'&&aWje[d$ Mittatasku. Paljelaskos selässä. Resori vyÜtärÜssä.

Koko S-XXXL Twee borstzakken met plooi en klep, waarvan ÊÊn met opgeKaksi paljerintataskua naaide tweedelige potloodzak. läpällä,Twee toisensteekzakken. taskun päälle Driedelige ommeltu kaksiosainen potloodzak opkynätasku. de mouw. Rugplooi Kaksi sivutaskua. voor een betere Kolmiosainen bewegingskynätasku vrijheid. Verstelbare hihassa. Paljelaskos drukknoopsluiting selässä,injoka de taille. lisää Weggewerkte liikkuvuutta. Säädettävä Twee ritssluiting. vyÜtärÜ. binnenzakken Vetoketju listan waarvan alla. ÊÊn Kaksi met povitaskua, ritssluiting en toinen ÊÊn met vetoketjulla knoop. ja toinen napilla. D-rengas.

%!"n

#"n

"&(n

%$$?A>58;700;0A8 %$$>E4A0;;

" %F4A:E4BC %?A>58;;88E8

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

2499A^Wa_%PmWhjÂ&#x161; 8599Aeh[dXbWkm%PmWhjÂ&#x161; 2499A^Wa_%CkijWÂ&#x161; 8599A[ia_i_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 9499 Grijs/Zwart 9499 M-XXXL Harmaa/Musta Maat

8884CWh_d[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 8884CWh__d_%HeoWb_di_d_d[dÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9994 Zwart/Grijs 9994 Musta/Harmaa CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(&

Koko Twee M-XXXL borstzakken, ÊÊn met telefoonzak, en ÊÊn met potloodzak. Kaksi rintataskua, Binnenzak. Twee insteekzakken. toinen puhelintaskulla Telefoonhouder. ja toinen kynätaskuilla. Edessä taskut. Povitasku.

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& Twee steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur Kaksi en knoopsluiting. sivutaskua.Broekspijpzak Paljetakatasku, met jossa plooi kontrastivärillä en opgestikteja potnappikiinnityksellä loodzak en klep in contrastkleur oleva läppä. Paljereisitasku, en knoopsluiting. jonka Telefoonpäälle ommeltu houder met kolmiosainen sluiting onderaan kynätasku, voor kontrastivärillä vast of losse onderkant. sekä nappikiinnityksellä Duimstokzak. Stevige oleva läppä. ritssluiting. Puhelinriipputasku, Bandplooi. D-ring jossa mahdollisuus napilla kiinnittää alareuna. D-rengas.

Koko C44-C62 Maat C44-C62 Twee borstzakken Kaksi paljerintataskua, met plooi joissa ennappikiinnityksellä knoopsluiting. Tweeoleva steekzakken. läppä. Kaksi sivutaskua. Driedelige potloodzak Kolmiosainen op linker mouw. kynätasku Achterzakken hihassa. Paljetakamet plooi taskut, en klep jossa in contrastkleur kontrastivärillä en knoopsluiting. ja nappikiinnityksellä Broekspijpzak oleva met läppä. Paljereisitasku, plooi en potloodzak. jonkaZakklep päälle ommeltu in contrastkleur kolmiosainen en knoopsluiting. kynätasku ja läppä kontrastivärillä Telefoonhouder met knoopsluiting sekä nappikiinnityksellä. onderaan voor vast Puhelinriipof losse putasku. Mittatasku. onderkant. Duimstokzak. Listan Stevige,weggewerkte alla vahva vetoketju. ritssluiting. Paljelaskos selässä. Resori Rugplooi. Taille elastiek. vyÜtärÜssä. ID-korttitasku.

#$?A>58;7>DBDC #$F4A:1A>4:

)/


"8=3DBCA84B4AE824 0;B345;4B;4468B<0:4=F894A:;4A4=E0=

:84B64A42H2;43?>;H4BC4A Nu bestaat er een eenvoudige manier om het milieu te ontzien â&#x20AC;&#x201C; kies werkkleding van gerecycled polyester. Met behulp van een geavanceerde techniek smelten we gebruikte petďŹ&#x201A;essen om en spinnen er draden van. Het polyesterweefsel dat op die manier ontstaat is bijzonder slijtvast, comfortabel en milieuvriendelijk. Het eindresultaat bestaat uit 55% gerecycled polyester en 45% katoen (gewicht 268 g/m2). Bij de productie van polyester wordt olie gebruikt waaraan chemicaliĂŤn zoals nafta, xylenen, zuren en glycol zijn toegevoegd. Het fabricageproces is bovendien vrij energieverslindend. Door het polyester te recyclen worden deze negatieve effecten geminimaliseerd. U hebt veel te winnen wanneer u gerecycled polyester kiest:7TcT]TaVXTeTaQadXZeTa\X]STac\Tc(3TdXcbc^^ceP]Z^^[SX^gXSTf^aScVTaTSdRTTaS\Tc&D\PPZcTT]PRcXTeTZTdiTe^^aTT]QTcTa\X[XTd

Vervolgens kunt u de kringloop eindigen door eraan te denken alle statiegeldďŹ&#x201A;essen in te leveren â&#x20AC;Ś

40

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

"#(n

"#(n

"#(n

& (;0384BB4AE824CA>DB4AB (=08BC4=7>DBDC

& (;0384BB4AE824CA>DB4AB (=08BC4=7>DBDC

& (;0384BB4AE824CA>DB4AB (=08BC4=7>DBDC

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

8600 Navy blue*

9400 Grijs* Harmaa*

9900 Zwart* Musta*

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Zakken Kaksi etutaskua. aan de zijkant. Takatasku Achterzakken nappikiinnityksellä. met knopen. Läpällinen Broekspijpreisitaskua, zak met klep,jossa telefoonzak puhelintasku en potloodzak. ja kynätasku. Muotoiltu polvi. * NIEUW! UUTUUS!

Zakken Kaksi etutaskua. aan de zijkant. Takatasku Achterzakken nappikiinnityksellä. met knopen. Läpällinen Broekspijpreisitaskua, zak met klep,jossa telefoonzak puhelintasku en potloodzak. ja kynätasku. Muotoiltu polvi. * NIEUW! UUTUUS!

Zakken Kaksi etutaskua. aan de zijkant. Takatasku Achterzakken nappikiinnityksellä. met knopen. Läpällinen Broekspijpreisitaskua, zak met klep,jossa telefoonzak puhelintasku en potloodzak. ja kynätasku. Muotoiltu polvi. * NIEUW! UUTUUS!


"

8=3DBCA84B4AE824 DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

##%n

##%n

##%n

#(?DB4A> #(B4AE824902:4C

#(?DB4A> #(B4AE824902:4C

#(?DB4A> #(B4AE824902:4C

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

8600 Navy blue*

9400 Grijs* Harmaa*

9900 Zwart* Musta*

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Zakken Kaksi etutaskua, aan de voorkant toinen päälleommeltu. met extra zak.Weggewerkte Listan alla olevat borstzakrintataskut ken met rits.vetoketjuilla. Verstelbare mouwen Säädettävät en taille. hihansuut. Binnenzak YlÜs asti en menevä vetoketju telefoonzak. ID-kaarhouder. listan alla. Säädettävä vyÜtärÜ. Povitasku ja puhelintasku. Sisääntaitettava ID-korttitasku. * NIEUW! * UUTUUS!

Zakken Kaksi etutaskua, aan de voorkant toinen päälleommeltu. met extra zak.Weggewerkte Listan alla olevat borstzakrintataskut ken met rits.vetoketjuilla. Verstelbare mouwen Säädettävät en taille. hihansuut. Binnenzak YlÜs asti en menevä vetoketju telefoonzak. ID-kaarhouder. listan alla. Säädettävä vyÜtärÜ. Povitasku ja puhelintasku. Sisääntaitettava ID-korttitasku. * NIEUW! * UUTUUS!

Zakken Kaksi etutaskua, aan de voorkant toinen päälleommeltu. met extra zak.Weggewerkte Listan alla olevat borstzakrintataskut ken met rits.vetoketjuilla. Verstelbare mouwen Säädettävät en taille. hihansuut. Binnenzak YlÜs asti en menevä vetoketju telefoonzak. ID-kaarhouder. listan alla. Säädettävä vyÜtärÜ. Povitasku ja puhelintasku. Sisääntaitettava ID-korttitasku. * NIEUW! * UUTUUS!

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

"#(n

"#(n

"#(n

#(7>DBDC #(B4AE824F4A:1A>4:

#(7>DBDC #(B4AE824F4A:1A>4:

#(7>DBDC #(B4AE824F4A:1A>4:

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

8600 Navy blue*

9400 Grijs* Harmaa*

9900 Zwart* Musta*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Steekzakken. Kaksi sivutaskua. Achterzakken Takataskutmet napilla. knoop. Läpällinen Beenzak reisitasku, met klep, jossa puhelintasku telefoonzak en potloodzak. ja kynätasku. Muotoiltu polvi. * NIEUW! UUTUUS! Ook LÜytyy leverbaar myÜs in naisten Damesmodel.Art.nr. koossa, tuotenumero 7190. 7190.

Steekzakken. Kaksi sivutaskua. Achterzakken Takataskutmet napilla. knoop. Läpällinen Beenzak reisitasku, met klep, jossa puhelintasku telefoonzak en potloodzak. ja kynätasku. Muotoiltu polvi. * NIEUW! UUTUUS! Ook LÜytyy leverbaar myÜs in naisten Damesmaten.Art.nr. koossa, tuotenumero 7190. 7190.

Steekzakken. Kaksi sivutaskua. Achterzakken Takataskutmet napilla. knoop. Läpällinen Beenzak reisitasku, met klep, jossa puhelintasku telefoonzak en potloodzak. ja kynätasku. Muotoiltu polvi. * NIEUW! UUTUUS! Ook LÜytyy leverbaar myÜs in naisten Damesmaten.Art.nr. koossa, tuotenumero 7190. 7190.

*'


"8=3DBCA84B4AE824

#& 44==84DF4 1A>4:E>>AF4A: ?;00CB8=3DBCA84 4=CA0=B?>AC Nu lanceren we de volgende generatie broeken voor werknemers in de sectoren werkplaats, industrie en transport. Het materiaal is scheur- en trekbestendig 65% polyester en 35% katoen, 300 g/m2. Behalve het comfortabele katoengevoel heeft de broek voorgebogen pijpen voor het beste comfort. De broek heeft alle denkbare, functioneel geplaatste zakken en een praktisch veiligheidsdetail: onderaan de pijpen zit aan de binnenkant 20 mm breed reďŹ&#x201A;ecterend band. Sla de onderkant om en u wordt zichtbaar in het donker!

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

##n

'(n

#(n

##!20=E0B7>DBDC ##!20=E0B1A>4:

42

#'#!20=E0B?DB4A> #'#!20=E0B902:

#&:D;94CC090=7>DBDC #&270D554DAB1A>4:

1310 '&&AWje[dYWdlWi"((+]%c '&&Fkkl_bbWYWdlWi"((+]%c2 2

1320 '&&AWje[dYWdlWi")*&]%c '&&Fkkl_bbWYWdlWi")*&]%c2 2

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

8300 Steel blue*

46007hco]h[[d Â&#x161; 8300 Steel blue*

9499>WhcWW%CkijW 9499=h_`i%PmWhj Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Zwart* Musta*

Aeae9*,#9+.Â&#x161;9'*,#9'+, CWWj9*,#9+.Â&#x161;9'*,#9'+,

Koko M-XXXL Maat M-XXXL

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(*

Steekzakken. Kaksi sivutaskua. Achterzakken. Päälleommellut Voorgewassen. takataskut. Muotoiltu polvi. Esipesty. * NIEUW! Ook leverbaar in Damesmodel.Art.nr. 7142. * UUTUUS! LÜytyy myÜs naisten koossa, tuotenumero 7142.

Borstzak metvetoketjuilla Rintataskut rits en extrajazakken. pienempi Verstelbare päälleommeltu taille en tasku. mouwen. Säädettävät Zakken aan de hihansuut voorkant.patenttinapeilla. Binnenzak en telefoonzak. Etutaskut. Säädettävä vyÜtärÜ. Kaksi povitaskua. Sisäpuolella oleva puhelintasku. Voorgewassen. Muotoillut * NIEUW! kyynärpäät. Polyesteri vuorattu. Esipesty. * UUTUUS!

Steekzakken. Kaksi sivutaskua. Achterzakken Päälleommellut met klep. takataskut Beenzakken tarrakiinnitteiselmet ritslä läpällä.ĂŠĂŠn waarvan Vetoketjulla telefoonzak oleva en ID-kaart tasku reiden houder. päällä. DriePuhelintasku, compartijonka päällä menten beenzak. sisääntaitettava 20 mm reďŹ&#x201A;ecternde ID-korttitasku band aan ja kynätasku. de binnekant Kolmiosainen van de pijpuiteinden. reisitasku. Muotoiltu polvi. Lahkeensuun sisäpuolella 20 mm heijastinnauha, joka voidaan kääntää näkyviin. * NIEUW! * UUTUUS!


"

8=3DBCA84B4AE824 #!"n

#7>DBDC #F4A:1A>4:

" (n

#7>DBDC #F4A:1A>4:

"$'n

# 278=>B 278=>B7>DBDC

1370 '&&AWje[d")+&]%c '&&Fkkl_bbW")-&]%c2 2

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

9900 Zwart Musta

5600HeeZÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

8900 Marineblauw Mariininsininen

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'(* Twee insteekzakken. Kaksi sivutaskua. Takatasku Achterzak napilla. met knoopsluiting. Kaksi reisitaskua, Tweeyksi läpällä ja kolmiosaisella broekspijpzakken waarvan kynätaskulla. ĂŠĂŠn met klep, Puhelintasku. en ĂŠĂŠn met driedelige D-rengas. potloodzak. D-ring. Telefoonzak.

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* 4400 Vihreä Groen

Aeae9*,#9+.Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'', CWWj9*,#9+.Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:.*#:'', Vormvast. Chinos Chinos-malli. Kaksi model. etutaskua. Twee zakken Kaksi takataskua. vooraan. Reisitasku läpällä. Twee achterzakken. Mittatasku. Stevige metalen ritssluiting.

Koko Maat C44-C62 C44-C62 Kaksi Twee insteekzakken. sivutaskua. Takatasku Achterzak napilla. met knoopsluiting. Kaksi reisitaskua, Tweeyksi läpällä broekspijpzakken ja kolmiosaisella waarvan kynätaskulla. ÊÊn met klep, Puhelintasku. en ÊÊn met driedelige D-rengas. potloodzak. D-ring. Telefoonzak.

#& n

# !F4A:1A>4: !7>DBDC

#$n

# $940=B $50A:DC

#!"n

#%B7>ACB8C #%B7>ACB

1230 '&&AWje[d9WdlWi '&&Fkkl_bbW9WdlWi

1170 '&&AWje[d"'*Ep$Z[d_c '&&Fkkl_bbW"'*Ep$Z[d_c

1230 '&&AWje[d9WdlWi '&&Fkkl_bbW9WdlWi

2200A^Wa_ Â&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9900 9900 Zwart* Musta*

8800 Marineblauw Mariininsininen

2200A^Wa_Â&#x161; 8900 Marineblauw Mariininsininen

Koko C46-C58 Maat C46-C58

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'&. CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'&.

Koko S-XXL Maat S-XXL

Dubbelekaksoistaskut, Edessä zakken aan deyksi voorkant. avoin sivutasku Achterzakken ja yksi met tarrakiinklep en nityksellä plooi. Beenzak ja läpällä met plooi olevaen tasku. velcro Läpälliset sluiting.Telefoonzak takataskut tarralla. op been. Läpällinen paljereisitasku tarralla sekä istutettu puhelintasku. * Ook leverbaar in Damesmaten. Art.nr. 7112 D-rengas etulenkissä. * LÜytyy myÜs naisten mallina, tuotenumero 7112

L__i_jWiakcWbb_$DWf_jki[Z[ii$Eh_]_dWbl_djW][Z[d_c_$ 5-pocket Jeans. Sterke rits. Enzyme wash denim.

Kaksi etutaskua. Zakken aan voorkant. Takataskut Achterzakken ja reisitaskut en beenzak läpällä. met klep.

43


"8=3DBCA84B4AE824 !'"n

&!$7>DBDC &!$F4A:1A>4:

!#"n

&!$7>DBDC &!$F4A:1A>4:

" "n

&!%7>DBDC &!%F4A:1A>4:

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

8800 Marineblauw Mariininsininen

5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

8800 Marineblauw Mariininsininen

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(*

CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(*

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(*

Zakken aanTakataskut. Etutaskut. de voorkant. Reisitasku. Zak aan de Elastinen achterkant. vyÜtärÜ. Vetoketju. Elastische taille. Rits.

8500 Korenblauw Keskisininen

Zakken aanTakataskut. Etutaskut. de voorkant. Vahvistettu Zakken aan mittatasku. de achterkant. Elastinen Duimstokzak. vyÜtärÜ. Polvisuojataskut. Elastische taille. Rits. Zakken voor kniestukken.

CWWj9**#9,*Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* Aeae9**#9,*Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* Zakken Etutaskut. aanTakataskut. de voorkant. Reisitasku. Zak aan de Elastinen achterkant. vyĂśtärĂś. Vetoketju. Elastische taille. Rits.

!'(n

# %n

!$#;0??D700;0A8 !$#CD8=1A>4:

;0??D700;0A8 !% CD8=1A>4:

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

'&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22 1100 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c

2 2 Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, twill,300 300g/m g/m 1860 65% Polyester/35% Twill,

8500 Korenblauw Keskisininen

Mariininsininen 8800 Marineblauw

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(*

Aeae9**#9,(Â&#x161;:/,#:'(.Â&#x161;<'(&#<'(. CWWj9**#9,(Â&#x161;:/,#:'(.Â&#x161;<'(&#<'(.

4400L_^h[Â&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 2400A^Wa_Â&#x161; 4400=he[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Musta 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart

Zakken aanTakataskut. Etutaskut. de voorkant. Vahvistettu Zakken aan mittatasku. de achterkant. Elastinen Duimstokzak. vyÜtärÜ. Polvisuojataskut. Elastische taille. Rits. Zakken voor kniestukken.

Kaksi rintataskua toisessaVersterkte päälle ommeltu Borstzak met klepläpällä, en potloodzak. zakkenkynätasku. aan Vahvistetut paljetakataskut Palje-etutaskut. Vasaravooren achterkant. Zakken läpällä. met plooi. Hamerlus. Versterkte lenkki. Mittatasku, lisätasku. Reisitasku, duimstokzak. Bredejossa bretels met stevig elastiek.jonka Gulp päälle met ommeltu kynätasku ja lisätasku. nylonknopen.

&!%7>DBDC &!%F4A:1A>4:

44

"('n

Aeae9**#9,*Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,*Â&#x161;9'**#9'+,Â&#x161;:/,#:'(& Läpällinen rintatasku kynätaskulla. Sisäpuolella vetoketjullinen Borstzak met klep en potloodzak. Versterkte zakken aan rintatasku. Sivutaskut ja läpiviennit. Kaksi takataskua, toisen voor-en achterkant. Zakken met plooi. Hamerlus. Versterkte päällä läppä. Mittatasku kynätaskulla. Vasaralenkki. duimstokzak. Brede bretels met stevig elastiek. Gulp met nylonknopen.


"

8=3DBCA84B4AE824 $#'n

$"(n

!$$$0E>700;0A8 !$$$0<4A8:00=B>E4A0;;

% $>E4A0;; $700;0A8

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

1000 Valkoinen Wit

Maat Koko C44-C64 C44-C64

Aeae9**#9,(Â&#x161;8'*,#8'+. CWWj9**#9,(Â&#x161;8'*,#8'+.

Vormvast. Polvisuojataskut. Borstzak Kaksi metrintataskua, plooi, klep enyhdessä knoopsluiting. nappikiinnityksellä Twee steekzakken. oleva läppä, Achterzak. toisessa Telefoonpatenttinappi ja houder met puukonpidike. knoopsluiting Kaksi onderaan sivutaskua. voor vast Paljetakatasku, of losse onderkant. jossa nappikiinnityksellä Zakken voor kniestukken. oleva läppä. Duimstokzak. Listan alla vahva Stevige vetoketju. weggewerkte Mittatasku. ritssluiting. Säädettävä Verstelbare resori vyÜtärÜllä. taille-elastiek. Puhelintasku, jossa mahdollisuus kiinnittää alareuna napilla.

Dubbele Kaksi rintataskua, borstzakken,ÊÊn toinen läpällä, met klep,en toinen ÊÊn kynätaskulla. met potloodzak. KaksiWeggewerkte vuorattua sivutaskua. knoopsluiting Listan met alla napitus patenttinapeilla. knopen. Verstelbare mouwzoom. Säädettävät Versterkte hihansuut. achterzakken Mittatasku en duimstokzak. sekä takataskut Versterkte vahvistetut. kruisnaad. Vahvistettu haaraommel. Verstelbaar elastiekSäädettävä in het rugpand. resori selässä.

!((n

!('n

$"%n

% $ >E4A0;; 700;0A8

% $ >E4A0;; 700;0A8

%!&700;0A8 %!&>E4A0;;

1000 '&&AWje[d"(*&]%c '&&Fkkl_bbW"(*&]%c2 2

2 2 1080 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla,240 240g/m g/m .

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8800 Marineblauw* Mariininsininen*

Royalinsininen* 8400 Koningsblauw*

4400L_^h[Â&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 4400=he[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400 9400 Grijs Harmaa

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Koko C46-C60 Maat C46-C60

Maat Koko C44-C62 C44-C62

Zakken voor kniestukken. Polvisuojataskut. Kaksi rintataskua, Twee borstzakken, toinen läpällä ÊÊn met ja toinen klep en kynätaskulla. ÊÊn met potloodzak. Vuoratut Knoopsluiting. sivutaskut. Mittatasku Verdekte achterzakken sekä vahvistetut en takataskut. Listan duimstokzak. Elastische alla napitus boord patenttinapeilla. aan de mouwen. Verstelbaar Säädettävät hihansuut. elastiek in de Säädettävä rug. Versterkte resorikruisnaad. selässä. Vahvistettu haarasauma. * Geen Huom!levenslange Ei elinikäistä garantie saumatakuuta. op de stiknaden.

Polvisuojataskut. Kaksi rintataskua, toinen läpällä ja toinen Zakken voor kniestukken. Twee borstzakken, ÊÊn met klep en kynätaskulla. Vuoratut sivutaskut. Mittatasku sekä vahvistetut ÊÊn met potloodzak. Knoopsluiting. Verdekte achterzakken en takataskut. Listan alla napitus Säädettävät duimstokzak. Elastische boord patenttinapeilla. aan de mouwen. Verstelbaar hihansuut. Säädettävä resorikruisnaad. selässä. Vahvistettu haarasauma. elastiek in de rug. Versterkte Huom!levenslange Ei elinikäistä saumatakuuta. * Geen garantie op de stiknaden.

5600HeeZ%CWWj9**#9,(Â&#x161;8'*,#8'+, 5600FkdW_d[d%Aeae9**#9,(Â&#x161;8'*,#8'+, 8500Aeh[dXbWkm%CWWj9**#9,*Â&#x161;8'*,#8'+,Â&#x161;:/,#:'(* 8500A[ia_i_d_d[d%Aeae9**#9,*Â&#x161;8'*,#8'+,Â&#x161;:/,#:'(* 9900PmWhj%CWWj9**#9,*Â&#x161;8'*,#8'+,Â&#x161;:'&&#:'', 9900CkijW%Aeae9**#9,*Â&#x161;8'*,#8'+,Â&#x161;:'&&#:'', Twee Kaksiborstzakken, rintataskua, ĂŠĂŠn toinen metläpällä klep en jaknoop,en napilla, toinen ĂŠĂŠn met kynätaskulla. potloodzak. Weggewerkte Vahvistetut takataskut. ritssluiting. Kaksi Versterkte sivutaskua. kruisnaad. ListanTwee alla kakinsteekzakken. sisuuntainen Versterkte vetoketju. duimstokzak. Vahvistettu Verstelbare haaraommel mouwzoom. ja mittatasku. Verstelbaar Säädettävätelastiek hihansuut. in de Säädettävä mouwen. resori selässä.

45


"8=3DBCA84B4AE824 #"'n

!("n

!%'n

% $ >E4A0;; 700;0A8

#&!?DB4A> #&!902:>=64E>4A3

#&!?DB4A> #&!902:>=64E>4A3

1100 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

1210 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8800 Marineblauw Mariininsininen

8800 Marineblauw Mariininsininen

8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161;Â&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkm 8900CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9900 9900Zwart* Musta

Aeae9**#9,*Â&#x161;:/,#:'(. CWWj9**#9,*Â&#x161;:/,#:'(.

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Zakken voor kniestukken. Polvisuojataskut. Kaksi rintataskua, Twee borstzakken, toinen läpällä ÊÊn met ja toinen klep en kynätaskulla. ÊÊn met potloodzak. Vuoratut Knoopsluiting. sivutaskut. Mittatasku Verdekte achterzakken sekä vahvistetut en takataskut. Listan duimstokzak. Elastische alla napitus boord patenttinapeilla. aan de mouwen. Verstelbaar Säädettävät hihansuut. elastiek in de Säädettävä rug. Versterkte resorikruisnaad. selässä. Vahvistettu haarasauma.

Twee borstzakken Kaksi rintataskua ja met kaksi klep. etutaskua. Twee insteekzakken. Hihassa kynätasku. Twee potSäädettävä vyÜtärÜ. loodzakken op de mouwen. Vetoketju. Binnenzak. Dubbel stiksel rond de zakken. Weggewerkte ritssluiting die tot bovenaan de kraag loopt. Verstelbaar in de taille.

Twee borstzakken Kaksi rintataskua ja met kaksi klep. etutaskua. Twee insteekzakken. Hihassa kynätasku. Twee potSäädettävä vyÜtärÜ. loodzakken op de mouwen. Vetoketju. Binnenzak. Dubbel stiksel rond de zakken. Weggewerkte ritssluiting die tot bovenaan de kraag loopt. Verstelbaar in de taille. * Tevens in Wit. Zie HygiÍne.

#%(n

46

#"n

!( n

$ $BC>590B $?8C:ÂŤC0::8

"4B8;88=0 "B27>AC

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

1100 '&&AWje[d"Jm_bb")(&]%c '&&Fkkl_bbW"jm_bb")(&]%c22

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

##B7>ACB8C ##B7>ACB

8500 Korenblauw Keskisininen

8800 Marineblauw Mariininsininen

2400A^Wa_Â&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

Aeae9**#9,*Â&#x161;:/,#:'(. CWWj9**#9,*Â&#x161;:/,#:'(.

AeaeEd[i_p[ Maat one size

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Weggewerkte Napitus nailonnapeilla knoopsluiting, listanNylon alla. Kaksi knopen. rintataskua, Twee borstzakken, toisessa kynätasku. ÊÊn met potloodzak. Kaksi etutaskua. Twee zakken Taskujen vooraan. ympärillä Dubbel tuplatikkaus. stiksel rond de zakken.

Suojaa lialta ja Bescherming tegen roiskeilta. smeer en stof

Twee insteekzakken Kaksi etutaskua. Takatasku vooraan. nappikiinnityksellä. Achterzak met knoopsluiting. Kaksi reisitaskua, toinen Twee zakken läpällä op hetjabeen, kolmiosaisella ÊÊn met klep, kynätaskulla. en ÊÊn metPuhelintasku. driedelige D-rengas. D-ring. Telefoonzak. potloodzak.


#

E;0< E4ACA064=3 #&$902:E;0< E4ACA064=3


#E;0<E4ACA064=3

4= #($

4=#&

4=$"

De kledingstukken voldoen aan de eisen van de CE-standaard voor EN 1149-5, beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen. Beschermen tegen plotselinge ontlading van elektronische energie. Te gebruiken wanneer het risico bestaat dat brandbare substanties door statische vonken vlamvatten. Er dient echter altijd geaard te worden en men moet antistatisch schoeisel dragen.

Kleding voor las- en soortgelijke werkzaamheden.

Werkkleding voor personeel dat wordt blootgesteld aan hitte, zoals brand, vonken, straling, hete voorwerpen en gesmolten metaal. De lettercombinatie komt overeen met verschillende soorten warmte.

#n

(Merk op dat de stof beschadigt door open vuur of warmte, maar het kledingstuk vat geen vlam nadat de warmtebron is verwijderd.)

"%n

A- Vlamverspreiding/nagloeitijd. B- Warmte die wordt veroorzaakt door vlammen. C- Stralingswarmte. D- en E- Spatten van gesmolten metaal.

!&%%n

$&"7>DBDC?0;>BD>90CCD $&"F4A:1A>4:E;0<E4ACA064=3 Modacryl/45% Katoen, 325 g/m vlamvertragend 1520 55% E0A>8CDBE00C4

#&"4DA>B054902:E;0<E4ACA064=3 #&"?DB4A>?0;>BD>90CCD E0A>8CDBE00C4 >=64E>4A3

#'&"F8=C4A?0A:0E;0<E4ACA064=3 #'&"C0;E8?0A:0B?0;>BD>90CCD 1520 Modacryl/45% Katoen, 325 g/m vlamvertragend 55% E0A>8CDBE00C4

3356 55% Geel/Rood 1520 Modacryl 45%/Puuvilla, palosuojattu, 325 g/m2 Maat Keltainen/Punainen C44-C62 3356

1520 55% Modacryl/45% Modacryl 45%/Puuvilla, Katoen, 325 palosuojattu, g/m2 vlamvertragend 325 g/m2

3356 55% Geel/Rood 1520 Modacryl 45%/Puuvilla, palosuojattu, 325 g/m2 Maat Keltainen/Punainen S-XXL 3356

Twee C44-C62 zakken aan de binnenkant. Achterzakken met plooi en Koko klep. Duimstokzak met klep. Potloodzak met klep. Broekspijpzak Kaksi sisään ommeltua etutaskua. Läpälliset met klep. Gereedschapszak met klep. Zakken paljetakataskut. voor kniestukken. Kaksi läpällistä meisselitasku 50 mmirrotettavaa reďŹ&#x201A;ectieband. EN531reisitaskua, A, B1, C1, E1.yhdessä EN470-1. EN471 Cl. 2. sekä läpällinen tyĂśkalutasku. Paikat irrotettaville riipputaskuille EN61482-1-2 Vlamboog getest. Losse spijkerzakken dienen (lisävaruste). Polvisuojataskut. 50 mm palosuojatut heijastimet. apart mee besteld te worden.art 2122. EN531 A, B1, C1, E1. EN470-1. EN471 Luokka 2. INO033. Valokaaritestattu.

Maat M-XXXL M-XXXL Koko

2

48

Beschermende kleding in een omgeving waar spatten van lassen en snijden voorkomen. Zakken, knopen en ritsen zijn weggewerkt en de stof is vlamvertragend.

Geel/Rood 3356 Keltainen/Punainen Twee borstzakken met klep. Twee vooraan. Twee Kaksi läpällistä rintataskua. Kaksizakken etutaskua läpällä, niiden alla insteekzakken. Rugplooi voor eenselässä. betere bewegingsvrijheid. läpällinen sivutasku. Paljelaskos Muovivetoketju listan Stevige weggewerkte ritssluiting. Verstelbare drukknoopsluitng alla. Säädettävä vyÜtärÜ. Säädettävät hihansuut. Povitasku. in de taille. Verstelbare mouwboorden. Binnenzak. Telefoonzak Sisäpuolella puhelintasku. 50 mm palosuojatut heijastimet. aan de binnenkant. A, B1, C1, E1. EN470-1. EN471 Cl. 3. EN531 A, B1, C1, E1.EN531 EN470-1. EN471 Luokka 3. IN033. EN61482-1-2 Vlamboog getest. Valokaaritestattu.

2

Uitneembare Koko S-XXL ďŹ&#x201A;eece voering. Dubbele zakken vooraan met aangenaam verwarmende ďŹ&#x201A;eece. Twee borstzakken. Telefoonzak Irrotettava palosuojattu ďŹ&#x201A;eecevuori. Kaksi läpällistä aan de binnenkant. Documentenzak. Binnenzak. Aanrijgkoord rintataskua. Läpälliset tupla etutaskut, jotka vuorattu 2-weg pileĂŠllä. aan de binnenkant. Afneembare capuchon. Verborgen Sisäpuolella puhelintasku. Asiakirjatasku. Resorit hihoissa. ritssluiting. Mouwen met windvangers. EN531 A, B1, C1, E1. Povitasku. KiristysnyĂśri vyĂśtärĂśssä. Irrotettava EN470-1. EN471 Cl. 3. ENV 50353:2001 class 2 vuorellinen Vlamboog getest. huppu. Vahva kaksisuuntainen vetoketju listan alla. EN531 A, B1, C1, E1. EN470-1. EN471 Luokka 3. Valokaaritestattu. ENV 50353:2001 Luokka 2.


#

E;0<E4ACA064=3 =84DF

=84DF

("n

'($n

$&$7>DBDC?0;>BD>90CCD $&$F4A:1A>4:E;0<E4ACA064=3

%&$700;0A8?0;>BD>90CCD %&$;0B>E4A0;;E;0<E4ACA064=3

1507 100% Katoen, Puuvilla,350gr 350grPYROVATEX PYROVATEXÂŽÂŽ, ,Anti-static Anti-staticďŹ bre ďŹ bre

1507 100% Katoen, Puuvilla,350gr 350grPYROVATEX PYROVATEXÂŽÂŽ, ,Anti-static Anti-staticďŹ bre ďŹ bre

9499 Grijs/Zwart* Harmaa/Musta*

9499 Grijs/Zwart* Harmaa/Musta*

Maat Koko C44-C62 C44-C62

Maat Koko S-XXL S-XXL

Twee Kaksiinsteekzakken. sisään ommeltua Achterzakken etutaskua. met Läpälliset klep. Duimstokzak. paljetakataskut. Gereedschapszak Kaksi irrotettavaa met läpällistä klep. Potloodzak reisimet taskua, klep. yhdessä Broekspijpzak meisselitasku met klep. sekä Zakken läpällinen voor kniestukken. tyĂśkalutasku.ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. Paikat irrotettaville EN470-1. riipputaskuille EN531 A, B1, (lisävaruste). C1, E1. EN1149-5. Polvisuojataskut. Losse spijkerzakken Heijastin tere. dienen EN531apart A, B1,mee C1, E1. besteld EN470-1. te worden.art IN033. Valokaaritestattu. 2122. * Nieuwe Uusi laatu. kwaliteit.

Twee Kaksiborstzakken läpällistä rintataskua. met klep. Rugplooi. Läpälliset ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. sivutaskut. Paljelaskos Binnenzak. selässä. Telefoonzak Listan alla aanmuovivetode binnenkant. Insteekzakken. ketju. Säädettävät Achterzakken hihansuut.met Povitasku. plooi en Sisäpuolella klep. Duimstokzak puhelintasku. met klep. Läpälliset Beitelzak paljetakataskut. met klep. Potloodzak Kaksi läpällistä met reisitaskua, klep. Broekspijpzak toinen meisselitaskulla met klep. Zakken javoor toinen kniestukken. tyĂśkalutaskulla. ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. Polvisuojataskut. EN531 A, Heijastin B1, C1, E1. tere. EN470-1. EN531 A,EN1149-5. B1, C1, E1. EN470-1. IN033. Valokaaritestattu. * Nieuwe Uusi laatu. kwaliteit.

=84DF &!%n

""#$?8:°?08C0?0;>BD>90CCD ""#$?8@D°?>;>E;0<E4ACA064=3

!n

%"$n

1715 55% Modacryl/45% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

#&$902:E;0<E4ACA064=3 #&$?DB4A>?0;>BD>90CCD 100% >=64E>4A3 1507 Puuvilla, 350gr PYROVATEX , Anti-static ďŹ bre

9499 Grijs/Zwart Harmaa/Musta

1507 Katoen, 350gr PYROVATEXÂŽ, Anti-static ďŹ bre 9499 100% Harmaa/Musta*

Koko S-XXL Maat S-XXL

9499 Grijs/Zwart* Koko S-XXXL

Pidennetty Verlengd rugpand. selkä. Pitkät Langehihat. mouwen. EN531 EN531 A, B1, A,C1. B1, C1.

Maat Kaksi S-XXXL läpällistä rintataskua. Kaksi etutaskua läpällä, niiden alla läpällinen sivutasku. Paljelaskos selässä. Muovivetoketju listan Twee borstzakken met klep. Dubbele zakken aan de voorkant. alla. Säädettävä Säädettävät hihansuut. Puhelintasku. Plooien in de rug.vyĂśtärĂś. ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. Verstelbare drukknoopsluitng Heijastin tere. D-rengas. EN531 A, B1, C1, E1. EN470-1.EN531 IN033.A, in de taille. Binnenzak. Telefoonzak. ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. Valokaaritestattu. B1, C1, E1. EN470-1. EN1149-5. * Nieuwe Uusi laatu. * kwaliteit

ÂŽ

#'&$C0;E8?DB4A>?0;>BD>90CCD #'&$F8=C4A90BE;0<E4ACA064=3 2 2 1510 80% Katoen/20% Puuvilla/20%Polyester, Polyesteri, 340 340 g/m g/m Vlamvertragend. , Palosuojattu Anti-static ďŹ bre 9499 Harmaa/Musta 9499 Grijs/Zwart Koko M-XXXL

Maat M-XXXL Vuorattu 300g pilÊellä. Tikkivuori hihoissa. Kaksi läpällistä Gevoerd rintataskua. metKaksi 300g pile. sivutaskua Gevoerd läpällä. met poolweefsel. Sisällä puhelintasku. Gevoerde armen. Pidennetty Tweeselkäosa. laag geplaatste Säädettävä borstzakken. vyÜtärÜ. Vetoketju Twee insteekzakken. listan Telefoonzak alla. EN531 A, aan B1,de C1, binnenkant. E1. EN470-1. Verlengd ENV 50353:2001Lluokka rugpand. Verstelbare 2. drukknoopsluitng Valokaaritestattu. taille. Ritssluiting en windvanger. EN531 A, B1, C1, E1. EN470-1. EN1149-5.

49


#E;0<E4ACA064=3 =84DF #%&n

#&!?DB4A> #&!902:>=64E>4A3

&!$7>DBDC &!$F4A:1A>4:

'%%n

%&700;0A8?0;>BD>90CCD %&>E4A0;;

1507 100% Katoen, Puuvilla,350gr 350grPYROVATEX PYROVATEXÂŽÂŽ, ,Anti-static Anti-staticďŹ bre ďŹ bre

1507 100% Katoen, Puuvilla,350gr 350grPYROVATEX PYROVATEXÂŽÂŽ, ,Anti-static Anti-staticďŹ bre ďŹ bre

1507 100% Katoen, Puuvilla,350gr 350grPYROVATEX PYROVATEXÂŽÂŽ, ,Anti-static Anti-staticďŹ bre ďŹ bre

8900 Marineblauw Mariininsininen*

8900 Marineblauw Mariininsininen*

8900 Marineblauw* Mariininsininen*

Maat Koko S-XXXL S-XXXL

CWWj9**#9,*Â&#x161;9'**#9'+.Â&#x161;:/,#:'(. Aeae9**#9,*Â&#x161;9'**#9'+.Â&#x161;:/,#:'(.

Koko Maat C44-C64 C44-C64

Twee Kaksiborstzakken rintataskua ja met kaksi klep. etutaskua. Twee insteekzakken. Hihassa kynätasku. Twee potloodzakken Säädettävä op devyÜtärÜ. mouwen. Vetoketju. Binnenzak. Dubbel stiksel rond de zakken. Weggewerkte ritssluiting bovenaan de kraag loopt. * Uusi laatu. EN531 A, B1,die C1.tot EN1149. Verstelbaar in de taille. EN531 A, B1, C1. EN1149-5.

Zakken Etutaskut. aanTakataskut. de voorkant. Reisitasku. Zak aan de Elastinen achterkant. vyÜtärÜ. Elastische Vetoketju. taille. EN531 A,A, B1,B1, C1.C1. EN1149-5. * UusiRits. laatu. EN531 EN1149.

Kaksi Dubbele rintataskua borstzakken läpällä. met Kaksi klep. Weggewerkte sivutaskua. Listan knoopsluiting alla napitus met napeilla. knopen. Verstelbare Säädettävätmouwzoom. hihansuut. Versterkte Mittataskuachterzakken sekä takatas-en kut duimstokzak. vahvistetut. Versterkte Vahvistettu kruisnaad. haaraommel. Verstelbaar Säädettävä elastiek resori in het selässä. rugpand.EN531 EN531A, A,B1, B1,C1, C1,E1. E1. EN1149-5. * Nieuwe Uusi laatu. kwaliteit. EN531 A, B1, C1. EN1149-5.

!('n

#%&n

#%&n

'(%;H7H4C0;DB7>DBDC?0;>BD>90CCD '(%>=34A1A>4:E;0<E4ACA064=3

50

#("n

'("?8C:ÂŤC0;DB7>DBDC?0;>BD>90CCD '(";0=64>=34A1A>4:

#'("0;DB?08C0?0;>BD>90CCD #'(">=34A74<3E;0<E4ACA064=3

1703 55% Modacryl/45% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

1703 55% Modacryl/45% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

1703 55% Modacryl/45% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Ribbikudottu Geribd tricot. EN531 A, B1, C1.

Ribbikudottu Geribd tricot. EN531 A, B1, C1.

Geribd tricot. Elastische Ribbineulottu. Pehmeät resorit. mouwboorden. EN531 A, Raglanmouw. B1, C1. EN531 A, B1, C1.


#

E;0<E4ACA064=3 %!n

%!n

(&n

! !!05A8CB10A4B?89:4AI0::4= !!A88??DC0B:DC

! !!05A8CB10A4B?89:4AI0::4= !!A88??DC0B:DC

2 2 1510 80% Katoen/20% Puuvilla/20%Polyester, Polyesteri, 340 340 g/m g/m Vlamvertragend , Palosuojattu

1520 55% Modacryl/45% Modacryl 45%/Puuvilla, Katoen, 325 palosuojattu, g/m2 vlamvertragend 325 g/m2

2 2 1510 80% Katoen/20% Puuvilla/20%Polyester, Polyesteri, 340 340 g/m g/m Vlamvertragend , Palosuojattu

9499 Grijs/Zwart Harmaa/Musta

Rood 5600 Punainen

9400 Grijs Harmaa

Maat Koko One one size

Maat One one size Koko

Maat Koko One one size

Deze Myydään spijkerzakken vain pareissa. dienen Huom! apart Housut mee besteld menettävät te worden. EN 470-1 mukaisen sertiďŹ oinnin (hitsauksessa käytettävä suojavaatetus), kun riipputaskuja käytetään.

Deze spijkerzakken dienen apart mee besteld te worden. Myydään vain pareissa. Huom! Housut menettävät EN 470-1 mukaisen sertiďŹ oinnin (hitsauksessa käytettävä suojavaatetus), kun riipputaskuja käytetään.

Om Vahvistettu extra gereedschap ja palosuojattu mee reisitasku. te nemen.

! 'n

! !"I0:>?74C144= !"A48B8C0B:D

! !"I0:>?74C144= !"A48B8C0B:D

' n

! !#B27A>4E4=3A0084AI0: !#ADDE8<48BB4;8C0B:D

1520 55% Modacryl/45% Modacryl 45%/Puuvilla, Katoen, 325 palosuojattu, g/m2 vlamvertragend 325 g/m2

2 2 1510 80% Katoen/20% Puuvilla/20%Polyester, Polyesteri, 340 340 g/m g/m Vlamvertragend , Palosuojattu

Geel 3300 Keltainen

9400 Grijs Harmaa

Maat One one size Koko

Maat Koko One one size

Om extra gereedschap mee reisitasku. te nemen. Vahvistettu ja palosuojattu

Met Palosuojattu klep. ruuvimeisselitasku läpällä.

51


$

4DA>B054 B0B1;¬:;«34A 08A;8=42>;;42C8>=


$

4DA>B054 DDCDDB =84DF $(!n

$""4DA>B054A88??DC0B:D7>DBDC $""F4A:1A>4:

$!"n

$'"4DA>B0547>DBDC $'"F4A:1A>4:

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161;5385 Oranssi/Keskisininen 3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161;5385EhWd`[%Aeh[dXbWkm%CWWj9*,#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'', Aeae9*,#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'', 3389=[[b%CWh_d[XbWkm Â&#x161;3394=[[b%=h_`i %CWWj9*,#9,*Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161;3394 Keltainen/Harmaa** 5389EhWd`[%CWh_d[XbWkm%CWWj9*,#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'&. Aeae9*,#9,*Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* Zakken voor kniestukken. Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de zakken met plooi 5389 Oranssi/Mariininsininen gestopt kunnen worden. Twee achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting Aeae9*,#9,(Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'&. met patentknoop. Versterkte duimstokzak met potloodzak en messenhouder. Broekspijpzak met fejbeeZpWa[d[njhWpWa`[$:#h_d]$J[b[\eedpWa$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$ Kaksi vahvistettua riipputaskua. Kaksi kiinteää palje-etutaskua riipputaskujen alla. Vasaralenkki. ;D*-'9b$( Kaksi reilua paljetakataskua. Paljereisitasku läpällä. Mittatasku erillisellä taskulla. Puhelintasku. :#h[d]Wi$Febl_ike`WjWiakj$;D*-'BkeaaW($<bk[h[ie_lWjlh_j$,+cc^[_`Wij_c[j$ * Ook leverbaar in Damesmaten. Art no. 1543. ** * LĂśytyy NIEUW! myĂśs naisten koossa, tuotenumero 1543. ** UUTUUS!

3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161;5385EhWd`[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161;%CWWj9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'', 3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161;5385 Oranssi/Keskisininen Aeae9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'', 3389=[[b%CWh_d[XbWkm %CWWj9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'',

#"!n

'&%n

$'#4DA>B054:D;94CC090=7>DBDC $'#F4A:1A>4:

3389 Keltainen/Mariininsininen* 5389EhWd`[%CWh_d[XbWkm%CWWj9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'', Aeae9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:/,#:'', Jm[[pWaa[dleehWWd$7Y^j[hpWaa[dc[jfbee_$:k_cijeapWac[j[njhWpWa$8he[aif_`fpWac[j 5389 Oranssi/Mariininsininen fejbeeZpWa[d[njhWpWa$C[jWb[dh_jiibk_j_d]$:#h_d]$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[Aeae9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+*Â&#x161;:/,#:'&. ijh[f[d$;D*-'9b$($ Kaksi sisäänommeltua etutaskua. Paljetakataskut. Mittatasku lisätaskulla. Reisitasku, jossa * Ook leverbaar in Damesmaten. Art no. 1593. aodjWiak`Wb_ijWiak$C[jWbb_l[jea[j`k$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWjlh_j$,+cc^[_`Wij_c[j$;D*-' BkeaaW($ * LĂśytyy myĂśs naisten malli, tuotenumero 1593.

!%"4DA>B054;0??D700;0A8 !%"CD8=1A>4:4DA>B054

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 3389=[[b%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5385EhWd`[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 5385EhWdii_%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 5389 Oranssi/Mariininsininen Oranje/Marineblauw

3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 5385 Oranje/Korenblauw 5385 Oranssi/Keskisininen

Aeae9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'', CWWj9*,#9,&Â&#x161;9'*.#9'+,Â&#x161;:'&&#:'', Kaksi Jm[[pWaa[dleehWWd$7Y^j[hpWaa[dc[jfbee_$:k_cijeapWac[j[njhWpWa"J[b[\eedpWa$ sisäänommeltua etutaskua. Paljetakatasku. Mittatasku lisätaskulla ja puukkolenkillä. Reisitasku Broekspijpzak kynätaskulla met potloodzak, ja puhelintaskulla. extra zaken en Polvisuojataskut messenhouder.sisäpuolella. Metalen ritssluiting. Metallivetoketju. :#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWjlh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW'$ <bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$PWaa[dleehad_[ijkaa[d$:#h_d]$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$;D*-'9b$'$

Koko C46-C60 Maat C46-C60 Zakken voor kniestukken. Polvisuojataskut. Kaksi riippurintataskua Twee borstzakken safety met strapseilla, Safety Straps:ÊÊn toinen puhelintaskulla, met telefoonzak,toinen en ÊÊn met aodjWiakbbW$AWai_h__ffkjWiakW"`ejaWle_ZWWdbW_jjWW[jkfWb`[jWiak`[di_id$Bfbb_d[d potloodzak. Twee versterkte losse spijkerzakken,welke in de voorste zakken met plooi gestopt reisitasku, jonka päällä kynätasku ja lisätasku. Mittatasku lisätaskulla. Vasaralenkki. Kaksi akdd[dmehZ[d$8he[aif_`fpWac[jab[f[dfejbeeZpWa[d[njhWpWa$:k_cijeapWac[j[njhWpWa$ >Wc[hbki$Jm[[WY^j[hpWaa[dc[jfbee_$Ij[l_][c[jWb[dh_jiibk_j_d]$:#h_d]$;njhWXh[Z[Xh[j[bi lkeh[bb_ijWfWb`[jWaWjWiakW$A[ijlc[jWbb_d[dl[jea[j`k$FkkaaedWf_j$B[l[jebaW_c[j"`e_iiW a[ijljh[ieh_ji[af_aWbkaej$C[_ii[b_jWiakjh__ffkjWiakdfbb$:#h[d]Wi$,+cc^[_`Wij_c[j$ c[jij[l_][bWij_[a[did[bibk_j_d]$;D*-'9b$( ;D*-'BkeaaW($

53


$4DA>B054 &%%n

$!'4DA>B054:8;CC8 $!'4DA>B054:8;C

$"(4DA>B054?8A00CC87>DBDC $"(4DA>B054F4A:1A>4:Â&#x203A;Â&#x203A;?8A00CÂ&#x203A;Â&#x203A;

#'(n

$"$4DA>B054A88??DC0B:DB7>ACB8C $"$:>AC41A>4:

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

3300 Geel Keltainen

3300 Geel Keltainen

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

Aeae9**#9+. CWWj9**#9+.

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Twee versterkte Kaksi riipputaskua, losse jotka spijkerzakken voidaan laittaa welke etupaljetaskuihin. in de zakken met Takana plooi gestopt kaksi kunnen paljetaskua. worden. Mittatasku, Twee achterzakken jossa kynätasku met plooi. ja puukonpidike. Hamerlus. Versterkte Vasaralenkki. duimstokzak Reisitaskussa met potloodzak kännykkätasku. en mes;D*-'BkeaaW($ i[d^ekZ[h$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$ ;D*-'9b$($

Zakken Kaksi vahvistettua voor kniestukken. riipputaskua, Twee versterkte jotka voidaan losselaittaa spijkerzakken etupaljetaskuihin. welke in de zakken Takanamet kaksi plooi paljetaskua. gestopt kunnen Vasaralenkki. worden.Vahva Twee metallivetoketju. achterzakken metMittatasku, plooi. Hamerlus. jossa kynätasku Stevige metalen ja puukonpiritssluiting dike.patentknoop. met Reisitasku, jossa Versterkte kynätasku duimstokzak ja lisätasku. metOikean potloodzak puolen en ÂŽ h__ffkjWiakiiWc[_ii[b_jWiakj$9EH:KH7 messenhouder. Broekspijpzak met potloodzak en extra zakje. -polvisuojataskut. :#h_d]$J[b[\eedpWa$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[AddoaajWiak$)%*#bW^a[[j$:#h[d]Wi[Z[iiloÂ?jhÂ?bb$Lh_ ijh[f[d$;D*-'9b$( Ă&#x201C;keh[ie_lW$>[_`Wij_ddWk^Wj,+cc$;D*-'BkeaaW($

Twee versterkte Kaksi vahvistettua losse riipputaskua. spijkerzakken. Kaksi Twee kiinteää vastepalje-etutaskua zakken vooraan h__ffkjWiak`[dWbbW$H[_bkfWb`[jWaWjWiak$:#h[d]Wi$C_jjWjWiak$ c[jfbee_"edZ[hZ[beii[if_`a[hpWaa[d$:#h_d]$;njhWXh[Z[ ;D*-'BkeaaW($>kecCo�i_bcWdh__ffkjWiak`W"jkej[dhe WY^j[hpWaa[dc[jfbee_$;D*-'9b$($ '+)-$

#!%n

$"&4DA>B054B7>ACB8C $"&:>AC41A>4:

54

$!(n

#$n

"&!n

! $<DCB $;0::8

"!%4DA>B054;88E8 "!%B86=00;E4BC

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

2 2 1900 -&Febo[ij[h%)&AWje[d"Jm_bb"()&]%c -&Febo[ij[h_%)&Fkkl_bbW"jm_bb"()&]%c

1971 '&&Febo[ij[h"'+&]%c '&&Febo[ij[h_"'+&]%c22

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

5300 Oranje Oranssi

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

Koko Maat C44-C60 C44-C60

Koko 52cm-62cm Maat 52cm-62cm

Koko One Maat one size

Kaksi Twee vaste kiinteää zakken palje-etutaskua. vooraan metReilu plooi,paljetakatasku. onder de losse Mittatasku. spijker:#h[d]Wi$;D*-'BkeaaW($ pWaa[d$;njhWXh[Z[WY^j[hpWaa[dc[jfbee_$:k_cijeapWa$ :#h_d]$;D*-'AbWii[($

A_h_ijoidoÂ?h_$ObÂ?ijW_j[jjWlWjaehlWbfj$ Met aanrijgkoord.

L[jea[j`k$,&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ H_ji$,&cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$;D*-'9b$)


$

4DA>B054 % n

=84DF4:;4DA Het breedste assortiment veiligheidskleding van de markt groeit. Wij noteren verheugd dat het veiligheidsdenken in alle branches toeneemt. Om nĂłg beter aan de nieuwe belangstelling te kunnen voldoen, breiden we het reeds breedste assortiment van de markt uit met een nieuwe kleurencombinatie, geel/grijs. U vindt deze op werkbroek 1533 1860 3394, zomerjack 4023 1804 3394 en winterjack van WabTech 4827 1977 3394.

"!&4DA>B054;88E8 "!&F4A:E4BC4DA>B054 2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300 Geel 5300 Oranssi AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB 5300 Oranje Kaksi riippurintataskua safety strapseilla, toinen puhelintaskulla i[aje_d[dfWj[djj_dWf[_bbW`WfkkaaedWf[_bbW$D[b`lW^l_ij[jjkW CWWjC#NNB riipputaskua, joista etutaskut kolmiosaiset ja takataskut erikoisen Twee borstzakken met Safety Straps:ĂŠĂŠn met telefoonzak, en rinĂŠĂŠn met leveät. Vetoketju listan alla. Pidennetty selkäosa. Säädettävä patentknopen en messenhouder. Versterkte spijkerzakken voor en dWdocfhoi$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW($ WY^j[h$M[]][m[haj[h_jiibk_j_d]$L[hb[d]Zhk]fWdZ$+&cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$;D*-'9b$(

&!n

"!(4DA>B054;88E8 "!(B86=00;E4BC 1973 '&&Febo[ij[h"'+&]%c '&&Febo[ij[h_"'+&]%c22 3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi Koko Maat One one size L[jea[j`k$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW($ +&cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$;D*-'9b$(

55


$4DA>B054 DDCDDB =84DF

56

&"$n

&"$n

&"$n

#!"4DA>B054?DB4A> #!"902:>=64E>4A3

#!"4DA>B054?DB4A> #!"902:>=64E>4A3

#!"4DA>B054?DB4A> #!"902:>=64E>4A3

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

3385 Geel/Korenblauw Keltainen/Keskisininen

3389 Geel/Marineblauw* Keltainen/Mariininsininen*

3394 Geel/Grijs* Keltainen/Harmaa*

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

Borstzak met Rintatasku läpällä. klep. Twee Kaksizijzakken. sivutaskua Twee ja kaksi zakken etutaskua. vooraan.PuheRuglintasku. plooi. Weggewerkte Paljelaskosmetalen selässä.rits. Metallivetoketju Verstelbare drukknoopsluiting listan alla. SääZ[jjlloÂ?jhÂ?$IZ[jjlj^_^Wdikkj$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWj _dZ[jW_bb[$L[hij[bXWh[cekmpeec$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$ lh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$J[b[\eed^ekZ[h$;D*-'9b$)$

Borstzak met Rintatasku läpällä. klep. Twee Kaksizijzakken. sivutaskua Twee ja kaksi zakken etutaskua. vooraan.PuheRuglintasku. plooi. Weggewerkte Paljelaskosmetalen selässä.rits. Metallivetoketju Verstelbare drukknoopsluiting listan alla. SääZ[jjlloÂ?jhÂ?$IZ[jjlj^_^Wdikkj$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWj _dZ[jW_bb[$L[hij[bXWh[cekmpeec$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$ lh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$J[b[\eed^ekZ[h$;D*-'9b$)$ * Ook LĂśytyy leverbaar myĂśs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 4026.4026.

Borstzak met Rintatasku läpällä. klep. Twee Kaksizijzakken. sivutaskua Twee ja kaksi zakken etutaskua. vooraan.PuheRuglintasku. plooi. Weggewerkte Paljelaskosmetalen selässä.rits. Metallivetoketju Verstelbare drukknoopsluiting listan alla. SääZ[jjlloÂ?jhÂ?$IZ[jjlj^_^Wdikkj$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWj _dZ[jW_bb[$L[hij[bXWh[cekmpeec$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$ lh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$J[b[\eed^ekZ[h$;D*-'9b$)$ * NIEUW! UUTUUS!

&"$n

&"$n

%"n

#!"4DA>B054?DB4A> #!"902:>=64E>4A3

#!"4DA>B054?DB4A> #!"902:>=64E>4A3

""#%4DA>B0547D??0A8E4C>:4C9D;;0 ""#%4DA>B0547>>343BF40CB78AC

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

1974 '&&Febo[ij[h"(*&]%c '&&Febo[ij[h_"(*&]%c22

5385 Oranje/Korenblauw Oranssi/Keskisininen

5389 Oranje/Marineblauw Oranssi/Mariininsininen

3300A[bjW_d[d 3300=[[b Â&#x161; 5300 Â&#x161; 5300 Oranje* Oranssi*

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

Borstzak met Rintatasku läpällä. klep. Twee Kaksizijzakken. sivutaskua Twee ja kaksi zakken etutaskua. vooraan.PuheRuglintasku. plooi. Weggewerkte Paljelaskosmetalen selässä.rits. Metallivetoketju Verstelbare drukknoopsluiting listan alla. SääZ[jjlloÂ?jhÂ?$IZ[jjlj^_^Wdikkj$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWj _dZ[jW_bb[$L[hij[bXWh[cekmpeec$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$ lh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$J[b[\eed^ekZ[h$;D*-'9b$)$

Borstzak met Rintatasku läpällä. klep. Twee Kaksizijzakken. sivutaskua Twee ja kaksi zakken etutaskua. vooraan.PuheRuglintasku. plooi. Weggewerkte Paljelaskosmetalen selässä.rits. Metallivetoketju Verstelbare drukknoopsluiting listan alla. SääZ[jjlloÂ?jhÂ?$IZ[jjlj^_^Wdikkj$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWj _dZ[jW_bb[$L[hij[bXWh[cekmpeec$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$ lh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$J[b[\eed^ekZ[h$;D*-'9b$)$

Rits aan Kaksi sivutaskua. de voorkant. Kiristysnauha Twee insteekzakken. hupussa. Resorit Aanrijgkoord hihoissa in de ja alareunassa. Vahvistetut olkapääsaumat. 50 mm heijastin. ^Wbi$;bWij_iY^[XeehZWWdZ[cekm$;bWij_iY^XeehZWWdZ[ ;D*-'BkeaaW)$ edZ[haWdj$+&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZXWdZ$;D*-'9B$)$ * Ook LĂśytyy leverbaar myĂśs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 33473347

$ "n

!!'n

#"$n

""# BF40CB78AC 4DA>B0542>;;464?08C0

"" "4DA>B054CB78AC "4DA>B054C?08C0

"" 4DA>B054?8@D°?>;> 4DA>B054?8:°?08C0

1974 '&&Febo[ij[h"(*&]%c '&&Febo[ij[h_"(*&]%c22

1009 '&&Febo[ij[hf_aÂ&#x192;"')&]%c '&&Febo[ij[h_f_aÂ&#x192;"')&]%c22

2 2 1972 '&&Febo[ij[hf_aÂ&#x192;"')&]%c 1009 +&Febo[ij[h_%+&Fkkl_bbW"('&]%c

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

AeaeC#NNNB CWWjC#NNNB

AeaeI#NNNB CWWjI#NNNB

AeaeB#NNNB CWWjB#NNNB

Vahvistetut L[hij[haj[ahWW][dcWdY^[jj[d$H[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d+&cc$ kaula- ja olkapääsaumat. Resorit hihoissa ja WbWh[kdWiiW$>[_`Wij_c[j+&cc$;D*-'BkeaaW)$ ;D*-'9b$)$

L#d[Ya$PWY^j[dYec\ehjWX[b$7Z[c[dZ$;D*-'9b$) J[ad_d[daWd]Wi"`eaW^[d]_jj$L#aWkbki$Bo^o[j^_^Wj$ ;D*-'BkeaaW($

:hkaadef[dWWdZ[^Wbi$PWY^j[dYec\ehjWX[b$;D*-'9b$) DWf_jkiaWkbWiiW$F[^c[`Wc_[bbojjlaWd]Wi$LW^l_ij[jkj aWkbW#`WebaWfiWkcWj$;D*-'BkeaaW)$>kecBÂ?ojoocoÂ?i aeeiiWI#C"jkej[dkc[he))''$


$

4DA>B054 DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

% n

& (n

#"!#4DA>B054B034C0::8 #"!#A464=90B

#"!$4DA>B054?8C:ÂŤB034C0::8 #"!$A464=90B

%"&"4DA>B054700;0A8 %"&">E4A0;;4DA>B054

2000 '&&Febo[ij[h"FK#YeWj[Z"'.+]%c2

2000 '&&Febo[ij[h"FK#YeWj[Z"'.+]%c2

2 2 1804 .+Febo[ij[h%'+AWje[d")&&]%c .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW")&&]%c

3300A[bjW_d[d 3300=[[b Â&#x161; 5300 Â&#x161; 5300 Oranje Oranssi

3300 Geel* Keltainen*

AeaeI#NNB CWWjI#NNB

AeaeI#NNB CWWjI#NNB

3389=[[b%CWh_d[XbWkm Â&#x161; 5389 Oranje/Marineblauw* 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 5389 Oranssi/Mariininsininen* Maat C46-C62

50 <bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$+&cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$M[]][m[haj[ mm heijastimet. Painonapeilla oleva lista, jonka alla vetoketju. >kffka_h_ijoidWk^WbbW$;D*-'BkeaaW)$;D)*)$ 2-weg ritssluiting en drukknopen. Capuchon met aanrijgkoord. ;D*-'9b$) * UUTUUS! * NIEUW!

Weggewerkte Painonapit edessä rits met ja hihoissa. drukknopen. Irrotettava Capuchon huppu met kiristysnauhalla. trekkoord. >kfkdaeha[kjjWle_ij$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$;D*-'abWii[)][Y[hj_Ă&#x2019;i[[hZ$ ;D)*)$ ;D)*)mWj[hZ_Y^j[dmWj[hZWcfX[ij[dZ_]$ * UUTUUS! NIEUW!

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

"(%n

"'"n

"'#4DA>B054B0347>DBDC "'#A464=1A>4:

DDCDDB =84DF (n

Koko C46-C62 L[hXeh][dh_jiibk_j_d]c[jijehcĂ&#x201C;Wf$Jm[[XehijpWaa[dc[jl[bcro ;Z[iil[jea[j`k"jkkb_bkaae`Wb[kaWike`W$H_djWjWiak_iiW klepsluiting. Twee steekzakken. Sleutelring. Zakken achter en bff`WjWhhWa__dd_joi$7le_c[ji_lkjWiakj"o^Z[ii:#h[d]Wi$ op het dijbeen met klepsluiting en plooi. Hamerlus. Meterzak met Bf_l_[dj_jWhhWa__dd_joai[bb$Bfbb_i[jh[_i_#`WjWaWfWb`[jWipotloodzak en meshouder. Verstelbare pols- en enkelmanchetten. kut. Vasaralenkki. Plooien inMittatasku, het rugpandjossa voor kynätasku extra bewegingsvrijheid. ja puukonpidike. Binnenzak. SäädettävätZakken hihansuut voortarrakiinnityksellä. kniebeschermers aan Selässä de binnenkant. palje. >_]^L_i_X_b_joc[j+&ccXh[Z[h[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$;D*-'Yb$)$ Säädettävät lahkeensuut tarrakiinnityksellä. Sisäpuolella kännykkätasku. Polvisuojataskut sisäpuolella. Heijastimet 50 * NIEUW! cc$;D*-'BkeaaW)$ * UUTUUS!

&(n

"'$4DA>B0548AC>;0794 "'$A464=1A>4:B?89?4=

%&%"4DA>B054C0;E8700;0A8F01C427 %&%"F8=C4A>E4A0;;

2000 '&&Febo[ij[h"FK#YeWj[Z"'.+]%c2

2000 '&&Febo[ij[h"FK#YeWj[Z"'.+]%c2

2 2 1977 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"WZ[c[dZ"(&&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d"^[d]_jjl"(&&]%c

3300A[bjW_d[d 3300=[[b Â&#x161; 5300 Â&#x161; 5300 Oranje Oranssi

3300 Geel* Keltainen*

3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 3389=[[b%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 5389 Oranje/Marineblauw 5389 Oranssi/Mariininsininen

AeaeI#NNB CWWjI#NNB

Koko One Maat one size

Koko C46-C62 Maat C46-C62

<bkeh[ie_lWjlh_j$,+cc^[_`Wij_c[j$H[ieh_loÂ?jhÂ?ii`W <bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$7Wdh_`]aeehZ iebc_jjWlWloÂ?$;D*-'BkeaaW($;D)*)$ _dZ[jW_bb[$;D*-'9b$($ * UUTUUS! NIEUW!

L[hij[bXWWh_db[d]j[$<bkeh[i[h[dZcWj[h_WWb$,&cch[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[IZ[jjlf_jkki$,&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW($ f[d$;D*-'AbWii[(;D)*)mWj[hZ_Y^j[dmWj[hZWcfX[ij[dZ_]$ ;D)*)$ * NIEUW! UUTUUS!

=[le[hZc[jgk_bj[Zb_d[h$L[hXeh][dh_jiibk_j_d]c[jijehcĂ&#x201C;Wf$ J_aa_lkeh_$;Z[iil[jea[j`k"jkkb_bkaae`Wb[kaWike`W$ AWkbkai[iiWĂ&#x201C;[[Y[lkeh_$H_djWjWiak_iiWl[i_j__l__jl[jea[j`kj$ AhWW]Ă&#x201C;[[Y[][le[hZ$Jm[[XehijpWaa[dc[jmWj[hZ_Y^j[h_jiibk_H_djWjWiakiiW:#h[d]Wi$Jkkb[jkiWkaejaW_dWbe_iiW$7le_c[j ting en geĂŻntegreerde sleutelring. Ventilatieopeningen in de oksel. sivutaskut. Twee steekzakken. Reisi- jaZakken takataskuissa achter enpalje op het ja läppä. dijbeenSäädettävissä met klephihansuissa tarrakiinnitys ja sisäpuolella ribbineule. Selässä ibk_j_d][dfbee_$;bWij_iY^[][Xh[_Z[[dc[jl[bYhel[hij[bXWh[ fWb`[$H[ieh_loÂ?jhÂ?bb$IZ[jjl_iibW^a[[dik_iiW febi#[d[da[bcWdY^[jj[d$;bWij_iY^[jW_bb[XWdZ$Fbee_[d_d^[j jWhhWa__dd_joi$Bkc_bkaae$I_lkiWkcWiiWl[jea[j`k`Wjkkb_bkaae" rugpand voor extra bewegingsvrijheid. Verborgen ritssluiting aan jossa de zijkant tarrakiinnitys. van het been. Povitaskussa Binnenzakvetoketju. en telefoonzakje. Kännykkätasku. Zakken voor Polvisuojataskut kniebeschermerssisäpuolella. aan de binnenkant. Irrotettava Afneembare huppu. capuchon. >[_`Wij_c[j+&cc$;D*-'BkeaaW)$ >_]^L_i_X_b_joc[j+&ccXh[Z[h[Ă&#x201C;[Yj_[ijh[f[d$;D*-'Yb$)$ +-


$4DA>B054 =84DF &%%n

'(n

''"4DA>B054C0;E87>DBDCF01C427 ''"F8=C4A1A>4:

'&"4DA>B504C0;E87>DBDCA88??DC0B:DCF01C427 '&"F8=C4AF4A:1A>4:

2 1997 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"('&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d$Jkkb[df_jl`Wl[i_j__l_i"('&]%c , wind en regendicht membran 2

2 2 1977 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"WZ[c[dZ"(&&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d"^[d]_jjl"(&&]%c

3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 3389=[[b%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 5385EhWd`[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5385EhWdii_%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 5389 Oranje/Marineblauw Oranssi/Mariininsininen

3389 Geel/Marineblauw* Keltainen/Mariininsininen*

Maat C44-C62 Koko C44-C62

J_aa_lkeh_$AWai_i_idecc[bjkW[jkjWiakW"`ejaWlkehWjjkĂ&#x201C;[[Y[bb$H__ffkjWiakj"`ejaWcW^ZebTwee steekzakken gevoerd met poolweefsel gevoerde zakken vooraan. Achterzakken met plooi en lista ab[f$:k_cijeapWa$8he[aif_`fpWac[jfbee_[dab[f$PWaa[dleehad_[ijkaa[d$L[h^ee]Z[peec irrottaa. Kaksi läpällistä paljetakataskua. Paljereisitasku läpällä. Mittatasku ja vasaralenkki. L[jea[j`kjbW^a[_iiW$Aehej[jjki[baeiW$Febl_ike`WjWiakj$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWjlh_j$,+cc WY^j[hWWd$:#h_d]$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[XWdZ$;D*-'9b$( ^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW($ * Nieuw model .Verangt model 1883 kleur 3389 geel/marineblauw. * Uusi malli, korvaa mallin 1883 värin 3389 keltainen/mariininsininen.

Twee steekzakken gevoerd met poolweefsel gevoerde zakken vooraan. Achterzakken met plooi en J_aa_lkeh_$AWai_i_idecc[bjkW[jkjWiakW"`ejaWlkehWjjkĂ&#x201C;[[Y[bb$AWai_bfbb_ijfWb`[jWab[f$:k_cijeapWa$8he[aif_`fpWac[jfbee_[dab[f$PWaa[dleehad_[ijkaa[d$L[h^ee]Z[peec aWjWiakW$FWb`[h[_i_jWiakbfbb$C_jjWjWiak$Aehej[jjki[baeiW$Febl_ike`WjWiakj$:#h[d]Wi$ WY^j[hWWd$:#h_d]$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$,+cch[Ă&#x201C;[Yj_[XWdZ$;D*-'9b$( <bkeh[ie_lWjlh_j$,+cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW($

+.

Aeae9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(* CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'(*

"%"n

((n

' !n

#'""4DA>B0545;4424?DB4A> #'""5;442490B

#'"&4DA>B054:D>A8C0::8F01C427 #'"&4DA>B054902:>=64E>4A3

#'"'4DA>B054B>5CB74;;?DB4A> #'"'4DA>B054902:B>5CB74;;

2560 '&&Febo[ij[h"Ă&#x201C;[[Y["(+&]%c '&&Febo[ij[h_"Ă&#x201C;[[Y["(+&]%c22

2 2 1977 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"WZ[c[dZ"(&&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d"^[d]_jjl"(&&]%c

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi

3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 3389 Geel/Marineblauw 5389 Oranssi/Mariininsininen

2535 )#bWo[h'&&Febo[ij[h%FKc[cXhWWc>_]^l_ic[jc[c)#a[hheai_d[d"Febo[ij[h_%IfWdZ[n%FKfbboij[_d[d% 2 Ă&#x201C;[[Y["jkkb[df_jl").&]%c2 XhWWc"m_dZWdZmWj[hZ_Y^jjof[").&]%c

AeaeC#NNB CWWjC#NNB

CWWjC#*NB AeaeC#*NB

;jkjWiakjl[jea[j`k_bbW$<bkeh[ie_lWjlh_j$+&cc^[_`Wij_c[j PWaa[dW%ZleehaWdjc[jh_ji$<bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$ aWai_a[hjWWa[^ed`W^_^Wdocfh_bb$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$;D*-'9b$)$

5389 Vedenpitävä Oranje/Marineblauw vetoketju. Kaksi rintataskua, joissa vedenpitävät l[jea[j`kj$AWai_f[_j[bjo[jkjWiakWl[jea[j`k_bbW$:#h[d]Wi CWWjC#NNNB taskussa. Tarrakiinnitys hihoissa. Alareunassa kiristysnauhat MWj[hZ_Y^j[h_ji[d_dij[[apWaa[d[dXehijpWaa[d$:#h_d]$ `W`Whhkj$?hhe_j[jjWlW^kffk$L[haaelkeh_$Oai_fel_jWiak`Woai_ Afneembare capuchon.Binnenzak met telefoonzak. fk^[b_djWiak$>[_`WijWlWjlh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-' <bkeh[iY[h[dZ[ab[kh[d$+&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZXWdZ$;D*-'9b$ BkeaaW)$ 3.Aanrijgkoord.

3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 3300=[[bÂ&#x161; 5300 5300 Oranje Oranssi AeaeI#NNNB CWWjI#NNNB ;kheiW\[m_dZ`WYa$7Wdh_`]aeehZWWdedZ[haWdj`Wi$L[hij[bXWh[ Säädettävä alareuna ja hihansuut. Taskut vetoketjuilla. Kaksi povitaskua. Pidennetty mouwboorden. Voorste zakken selkäosa. met Tuulenrits. Twee ja vedenpitävä. binnenzakken. :#h[d]WijWiakiiW$F_Z[dd[jjoi[baeiW$>[_`WijWlWjlh_j$ L[hb[d]Zhk]fWdZ$M_dZZ_Y^j$MWj[hW\ijej[dZ$<bkeh[Y[h[dZ$ +&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ +&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZXWdZ$;D*-'9B$)$


$

4DA>B054 '#n

#'"(4DA>B0545;4424?DB4A> #'"(4DA>B054902:5D=2C8>=44;5;4424

# "n

##!%4DA>B054C0;E8?0A:0BF01C427 ##!%5D=2C8>=4;4?0A:0D8C=44<10A4E>4A8=6

2 2545  )#bWo[h1<b[[Y[c[jFKc[cXhWWc"m_dZijeff[hjof['&&%Febo[ij[h"*,&]%c )#a[hheai_d[d"Febo[ij[h_%FK#fbboij[_d[d%Ă&#x201C;[[Y["jkkb[df_jl"*,&]%c2 .´

2 1997 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"('&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d$Jkkb[df_jl`Wl[i_j__l_i"('&]%c , wind en regendicht membran 2

3389=[[b%CWh_d[XbWkm Â&#x161; 5389 Oranje/Marineblauw* 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 5389 Oranssi/Mariininsininen*

3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 3389=[[b%CWh_d[XbWkm Â&#x161; 5385 Oranje/Korenblauw 3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 5385 Oranssi/Keskisininen

CWWjB#NNNB AeaeB#NNNB

CWWjI#NNNB AeaeI#NNNB

ÂŽ Metalen ritssluiting op de voorste zakken en borstzakken.Met cordura versterkt. Binnenzak. IZ[jjlWbWh[kdW$L[jea[j`k[Z[ii$JWiakjl[jea[j`k_bbW$9EH:KH7 -vahvistettu etuosa, J[b[\eedpWa$M_dZZ_Y^j$MWj[hW\ijej[dZ$<bkeh[Y[h[dZ$+&cch[Ă&#x201C;[Yj[h[dZXWdZ$;D*-'9B$)$ i[ba`Waoodhfj$:#h[d]WijWiakiiW$Oai_fel_jWiak`Woai_fk^[b_djWiak$F_Z[dd[jjoi[baeiW$ Jkkb[df_jl$>[_`WijWlWjlh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$>kecBÂ?ojoocoÂ?iaeeiiW * Ook leverbaar in Damesmaten. Art.nr. 4849 I#C"jkej[dkc[he*.*/$AWjiei_lk/)$ * LĂśytyy myĂśs naisten mallina, tuotenumero 4849

=[le[hZ$9WfkY^edaWdm[]][ijefjmehZ[d$PWaefZ[cekm$PWaa[dWWdZ[leehaWdjc[jĂ&#x201C;[[Y[Akeh_jWaa__hhej[jjWlWbbWj_aa_lkeh[bbW$Bkc_bkaae[Z[ii$H[ieh_j^_^e_iiW$IZ[jjlj^_^Wdvoering. Borstzak met telefoonzak. Ook zonder muts te dragen. Aanrijgkoord aan de binnenkant. ikkj$H_djWjWiakbkc_bkaebbW`Wfk^[b_djWiakbbW$I_lkjWiakj"`e_iiWbcc_dĂ&#x201C;[[Y[lkeh_$;jkjWiakj :#h_d]$;D*-'9b$)$ lumilukolla ja vetoketjuilla. Asiakirjatasku edessä. Kynätaskut hihassa. Huppu. Kaulus, jossa jWiak^kfkbb[$J_aa_lkeh[iiWi_ijWiak$Fel_jWiakl[jea[j`k_bbW$LoÂ?jhÂ?bb`WjWa_dWbWh[kdWiiW ijÂ?dWk^W$:#h[d]Wi$;D*-'BkeaaW)$ * LĂśytyy myĂśs naisten mallina, tuotenumero 4427

=84DF !'n

(!'n

#'!&4DA>B054C0;E8?DB4A>F01C427 #'!&F8=C4A90B

#'!'4DA>B054C0;E8?DB4A> #'!'F8=C4A90B

2 2 1977 '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"WZ[c[dZ"(&&]%c '&&Febo[ij[h_"FK#fbboij[_d[d"^[d]_jjl"(&&]%c

2 2 1900 -&Febo[ij[h%)&AWje[d"Jm_bb"()&]%c -&Febo[ij[h_%)&Fkkl_bbW"jm_bb"()&]%c

3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 3389=[[b%CWh_d[XbWkm 3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 3394=[[b%=h_`i Â&#x161; 3394A[bjW_d[d%>WhcWW Â&#x161; 5385EhWd`[%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; Â&#x161; 5385EhWdii_%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 5389 Oranje/Marineblauw 5389 Oranssi/Mariininsininen

3385A[bjW_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 3385=[[b%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 3389 Geel/Marineblauw 3389 Keltainen/Mariininsininen

AeaeI#NNNB CWWjI#NNNB

:kXX[b[pWa"][le[hZ$<b[[Y[ahWW]$Cekmc[j[bWij_iY^[cWdY^[jj[d$8_dd[dpWa$J[b[\eedpWa$ F_bÂ&#x192;[lkehWjjk$JkfbW[jkjWiak"lkehWjjkĂ&#x201C;[[Y[bb$I_ifkeb[bbWfk^[b_djWiak$H[ieh_j^_^e_iiW$H_dM[]][m[haj[h_jiibk_j_d]$L[hij[bXWWhWWdZ[edZ[haWdjlWdZ[`Wi=[le[hZ$<bkeh[iY[h[dZ[ jWjWiakj$L[jea[j`kb_ijWdWbbW$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWjlh_j$+&cc^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW)$ ab[kh[d$+&ccXh[Z[h[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$;D*-'9b$)$

J_aa_lkehWjjk$H_djWjWiakj$Ă&#x201C;[[Y[aWkbki$JkfbW[jkjWiakj"lkehWjjkĂ&#x201C;[[Y[bb$I_ifkeb[bbWfk^[:kXX[b[pWa"][le[hZ$<b[[Y[ahWW]$Cekmc[j[bWij_iY^[cWdY^[jj[d$8_dd[dpWa$J[b[\eedpWa$ b_djWiak$Fel_jWiak$H[ieh_j^_^e_iiW$L[jea[j`kb_ijWdWbbW$:#h[d]Wi$<bkeh[ie_lWjlh_j$+&cc M[]][m[haj[h_jiibk_j_d]$L[hij[bXWWhWWdZ[edZ[haWdjlWdZ[`Wi=[le[hZ$<bkeh[iY[h[dZ[ ^[_`Wij_c[j$;D*-'BkeaaW$)$ ab[kh[d$+&ccXh[Z[h[Ă&#x201C;[Yj[h[dZ[ijh[f[d$;D*-'9b$)$ * Ook LĂśytyy leverbaar myĂśs naisten in Damesmaten.Art.nr. mallina, tuotenumero 4819.4819. ** NIEUW! ** UUSI VĂ&#x201E;RI!

AeaeI#NNNB CWWjI#NNNB

+/


$4DA>B054 $&n

#&!"?DB4A> #&!"902:

##!"C0;E8?0A:0B ##!"F8=C4A?0A:0

2 2 1815Febo[ij[h%'+AWje[d"iWj_d"(/&]h%c 85% .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW"iWj_d"(/&]h%c

2 2 1815Febo[ij[h%'+AWje[d"iWj_d"(/&]h%c 85% .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW"iWj_d"(/&]h%c

5300 Oranje Oranssi

5300 Oranje Oranssi

AeaeI#NNB CWWjI#NNB

AeaeI#NNB CWWjI#NNB

Twee borstzakken met klep. Twee insteekzakken. Twee potloodzakken op de mouwen. Binnenzak. AWai_h_djWjWiakW$AWai_[jkjWiakW$>_^WiiWaodjWiak$IZ[jjlloÂ?jhÂ?$L[jea[j`k$;D*-'9b$) :kXX[bij_ai[bhedZZ[pWaa[d$H_jiibk_jd]m[ba[jejXel[dWWdZ[ahWW]beefj$L[hij[bXWWh_dZ[ jW_bb[$;D*-'9b$)

:kXX[b[pWaa[dleehWWdc[jWWd][dWWcl[hmWhc[dZ[Ă&#x201C;[[Y[$Jm[[XehijpWaa[dc[jh_ji$ JkfbWjWiakj[Z[ii"i_lkjWiak_iiWbcc_dĂ&#x201C;[[Y[lkeh_$AWai_h_djWjWiakWl[jea[j`kbbW$B_ijWd WbbWaWai_ikkdjW_d[dl[jea[j`k$Fel_jWiak$LkehWjjk"_hhej[jjWlW^kffk$LoÂ?jhÂ?bbijÂ?dWk^W$ Gevoerde afneembare capuchon. Verborgen 2-weg ritssluiting. Aanrijgkoord in de taille. Fk^[b_djWiak$J_aa_lkeh_$;D*-'9b$) 8_dd[dpWa$:#h_d]$J[b[\eed^ekZ[h$;D*-'9b$)

"$$n

""%n

&!"7>DBD &!"F4A:1A>4:

60

!%#n

!% "CD8=1A>4: ";0??D700;0A8

2 2 1815Febo[ij[h%'+AWje[d"iWj_d"(/&]h%c 85% .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW"iWj_d"(/&]h%c

2 2 1815Febo[ij[h%'+AWje[d"iWj_d"(/&]h%c 85% .+Febo[ij[h_%'+Fkkl_bbW"iWj_d"(/&]h%c

5300 Oranje Oranssi

5300 Oranje Oranssi

Aeae9*,#9+.Â&#x161;9'*.#9'+*Â&#x161;:/,#:''( CWWj9*,#9+.Â&#x161;9'*.#9'+*Â&#x161;:/,#:''(

Aeae9*,#9+.Â&#x161;9'*.#9'+*Â&#x161;:/,#:''( CWWj9*,#9+.Â&#x161;9'*.#9'+*Â&#x161;:/,#:''(

PWaa[dWWdZ[leehaWdj$PWaa[dWWdZ[WY^j[haWdj$:k_cijeapWa$;bWij_iY^[jW_bb[$ ;jkjWiakj$JWaWjWiakj$H[_i_jWiak$;bWij_d[dloÂ?jhÂ?$L[jea[j`k$;D*-'9b$( H_ji$;D*-'9b$($:#h_d]

Borstzak met klep en potloodzak. Versterkte zakken voor-en achteraan. Zakken met plooi. Bfbb_d[dh_djWjWiakaodjWiakbbW$I_ifkeb[bbWl[jea[j`kbb_d[dh_djWjWiak$I_lkjWiakj$I_lkWkaej$ AWai_jWaWjWiakW"je_i[dfbbbff$C_jjWjWiakaodjWiakbbW$LWiWhWb[daa_$;D*-'9b$( >Wc[hbki$L[hij[haj[Zk_cijeapWa$8h[Z[Xh[j[bic[jij[l_][bWij_[a$;D*-'9b$(


%

;4E4=B<83 34;4=7H68²=4 $& :>:B90B & $&:>:B1A>4:30<4B


%;4E4=B<8334;4=7H68²=4 # "n

!((n

$& :>:B90B :>:8=C0::8

"& F4A:74<3 <4894A8?08C0

1935 100% Katoen, Puuvilla,275 275g/m g/m2 2

1925 100% Katoen, Puuvilla,160 160g/m g/m2 2

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

Aeae9**#9,*Â&#x161;9)*#9*( CWWj9**#9,*Â&#x161;9)*#9*(

Koko S-XXL Maat S-XXL

Kaksoisnapitus, irrotettavat napit. Pystykaulus. Kalvosimet hihoissa. :kXX[b[h_`adef[dc[jW\d[[cXWh[ae][badef[d$EfijWWdZ[ahWW]$CWdY^[jj[d$

Lyhyet hihat. Kaulus napeilla. Suora malli sivuhalkioilla. Aehj[cekm$Ef[d_d]WWdZ[^Wbic[jadef[d$H[Y^jceZ[bc[jp_`ifb_jj[d$

"( n

"( n

$%(<84BC4=:>:8=7>DBDC $%(:>:B1A>4:74A4=

62

& $&:>:B1A>4:30<4B $&=08BC4=:>:8=7>DBDC

1940 '&&AWje[d"()&]%c '&&Fkkl_bbW"()&]%c2 2

1940 '&&AWje[d"()&]%c '&&Fkkl_bbW"()&]%c2 2

9910 Valkoinen/pepitaruudulliset 9910PmWhj%M_jXWaa[hihk_j

9910 Valkoinen/pepitaruudulliset 9910PmWhj%M_jXWaa[hihk_j

Aeae9**#9,*Â&#x161;9'*.#9'+.Â&#x161;:/,#:'(.Â&#x161;9*(# CWWj9**#9,*Â&#x161;9'*.#9'+.Â&#x161;:/,#:'(.

Aeae9)*#9+& CWWj9)*#9+&

Jm[[pWaa[dleehWWd$Ef][dWW_Z[WY^j[hpWa$=kbfc[jh_jiibk_j_d]$Fbee_leehWWd$ Kaksi sisään ommeltua etutaskua. Päälle ommeltu takatasku. Vetoketju. Etulaskos. VyÜlenkit. Lussen voor riem.

Jm[[pWaa[dleehWWd$Ab[_d[bWij_[aefp_`_dZ[jW_bb[leeh[[dX[j[h[fWilehc$ Kaksi sisään ommeltua sivutaskua. Pieni resori vyÜtärÜn sivussa takaa istuvuuden. Vetoketju. VyÜlenkit. =kbfc[jh_jiibk_j_d]$Bkii[dleehh_[c$


%

;4E4=B<8334;4=7H68²=4 !%'n

$"%n

""(n

#&!?DB4A> #&!902:>=64E>4A3

%!&700;0A8 %!&>E4A0;;

$ %BC>590B %?8C:ÂŤC0::8

2 2 1800 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb"(*&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb"(*&]%c

2 2 1800 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb"(*&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb"(*&]%c

2 2 1800 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb"(*&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb"(*&]%c

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

1000 Valkoinen Wit

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko C44-C62 Maat C44-C62

Koko C44-C60 Maat C44-C60

Jm[[XehijpWaa[dc[jab[f$Jm[[_dij[[apWaa[d$Jm[[fejKaksi rintataskua ja kaksi etutaskua. Hihassa kynätasku. beeZpWaa[defZ[cekm[d$8_dd[dpWa$:kXX[bij_ai[bhedZZ[ Säädettävä vyÜtärÜ. Vetoketju. pWaa[d$M[]][m[haj[h_jiibk_j_d]Z_[jejXel[dWWdZ[ahWW] beefj$L[hij[bXWWh_dZ[jW_bb[$

Jm[[XehijpWaa[d"Â&#x192;Â&#x192;dc[jab[f[dadeef"[dÂ&#x192;Â&#x192;dc[jfejKaksi rintataskua, toinen läpällä ja napilla, toinen kynätaskulla. loodzak. Vahvistetut Weggewerkte takataskut.ritssluiting. Kaksi sivutaskua. Versterkte Listan kruisnaad. alla kaksiTwee _dij[[apWaa[d$L[hij[haj[Zk_cijeapWa$L[hij[bXWh[cekmsuuntainen vetoketju. Vahvistettu haaraommel ja mittatasku. peec$L[hij[bXWWh[bWij_[a_dZ[cekm[d$ Säädettävät hihansuut. Säädettävä resori selässä.

Jm[[hk_c][id[Z[dpWaa[dleehWWd$L[hij[bXWh[XWdZWY^j[Kaksi reilua viistoon leikattua etutaskua. Säädettävä tamppi i[bii$HkeijkcWjjecWjfW_dedWf_j$>kec;_h_djWjWiak`W$ hWWd$He[ijlh_`[Zhkaadef[d$D$8=[[dXehijpWaa[d

!#"n

&!$7>DBDC &!$F4A:1A>4:

!(n

% n

""&4B8;88=0 ""&B27>AC

"&"!4B8;88=0 "&"!B27>AC;0=6

2 2 1800 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb"(*&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb"(*&]%c

2 2 1800 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb"(*&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb"(*&]%c

2 2 1800 ,+Febo[ij[h%)+AWje[d"Jm_bb"(*&]%c ,+Febo[ij[h_%)+Fkkl_bbW"jm_bb"(*&]%c

1000 Valkoinen Wit

8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161;9900PmWhjÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 9900CkijWÂ&#x161;1000 1000Wit Valkoinen

9900CkijWÂ&#x161;1000 9900PmWhjÂ&#x161; 1000Wit Valkoinen

Aeae9**#9,*Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'', CWWj9**#9,*Â&#x161;9'*,#9'+,Â&#x161;:/,#:'',

AeaeEd[i_p[ Maat one size

AeaeEd[i_p[ Maat one size

PWaa[dWWdZ[leehaWdj$PWaWWdZ[WY^j[haWdj$;bWij_iY^[ ;jkjWiakj$JWaWjWiakj$H[_i_jWiak$;bWij_d[dloÂ?jhÂ?$L[jea[j`k$ jW_bb[$H_ji$

-&n'&&Yc$A_h_ijoidWk^W$ -&n'&&Yc$

/&n'&&Yc$A_h_ijoidWk^W$ /&n'&&Yc$

,)


&

?A>584; "" $?8@D째?>;>


&

?A>584;

1;8955A8B0;B D70A3F4A:C CoolMaxÂŽ is een materiaal dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor sporters die maximaal moeten presteren. Het materiaal voert vocht en zweet af, zodat het lichaam droog blijft. Maar wij vonden het uitermate geschikt voor iederĂŠĂŠn die lichamelijk werk verricht en dagelijks urenlang hard moet werken. Daarom introduceren we nu een geheel nieuwe collectie met T-shirts en poloâ&#x20AC;&#x2122;s van CoolMaxÂŽ. CoolMaxÂŽ is een hoogtechnologisch materiaal gemaakt van een speciaal ontworpen DacronÂŽ polyestervezel. Elke vezel heeft vier kanalen, die een 20% groter oppervlak hebben dan een gewone ronde vezel. Dit vergroot het vermogen van de stof om het vocht van het lichaam af te voeren en snel naar de buitenkant van het kledingstuk te leiden. CoolMaxÂŽ gaat een stap verder bij vochttransport; het zweet wordt niet alleen van de huid naar de buitenkant van het materiaal getransporteerd, eenmaal aan de buitenkant wordt het over een groter gebied verspreid en verdampt het daardoor sneller.

DDCDDB =84DF ('n

DDCDDB =84DF !#$n

"#n

""! 5D=:C8>=BCB78AC C?08C05D=2C8>=0;

""!!?8:°?08C05D=2C8>=0; ""!!5D=:C8>=B?8:°

1020 54% Polyester/46% Polyesteri/46%COOLMAX COOLMAXÂŽÂŽeveryday, everyday,140 140g/m g/m22

Polyesteri/49%COOLMAX COOLMAXÂŽÂŽactive, active,140 140g/m g/m22 1021 51% Polyester/49%

1162 100 % Katoen, Puuvilla,French FrenchTerry, Terry,360 360g/m g/m2 2

46007hco]h[[d Â&#x161; 8600DWloXbk[ Â&#x161; 9400=h_`i 9400>WhcWW Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Musta* Zwart*

9400>WhcWW Â&#x161; 46007hco]h[[d Â&#x161; 8600DWloXbk[ Â&#x161; 9400=h_`i Â&#x161; 9900 9900 Musta* Zwart*

9000 Grijs Harmaa

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Ronde hals. PyÜreä kaulus. Ademend, Vahvistetut snelsaumat. drogendKankaalla COOLMAXŽ onmateriaal korkea wat kosteusläpivirtaus, vocht van het lichaamnaar mikä pitää buiten ihon transporteert. kuivana. * NIEUW! UUTUUS!

Hihatasku.Ademend,sneldrogend Vahvistetut saumat. Kankaalla on korkea kosteusläMouwzak. COOLMAXŽ materiaal wat pivirtaus, pitää ihon kuivana. vocht van mikä het lichaam naar buiten transporteet. UUTUUS! * NIEUW!

Trekkoord in dejatailleband. Kiristysnauha resori vyÜtärÜllä. Twee steekzakken Kaksi sivutaskua en eenjaachterzak. yksi takatasku. Lahkeen Verstelbaar bij de enkels. leveyden säätÜ kiristysnauhalla.

'((2>;;4647>DBDC '((BF40C?0=CB Koko S-XXL Maat S-XXL

65


&?A>584; DDCDDB =84DF %$n

! "n

""C?08C0 ""CB78AC

""%C?08C0E:0D;DB ""%CB78ACE=42:

""#2>;;464?08C0 ""#BF40CB78AC

PuuvillaJersey, jersey,180 180g/m g/m22 1030 100% Katoen

1165 95% Katoen, Puuvilla,5% 5%Lycra, Lycra,Jersey, jersey,210 210gr/m gr/m22

1158 100 % Katoen, Puuvilla,French FrenchTerry, Terry,320 320g/m g/m2 2

1000LWbae_d[dÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5700L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 1000M_jÂ&#x161; 9900 Zwart 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; Maat XS-4XL 9900CkijWÂ&#x161; 9000 Harmaa** 5600HeeZÂ&#x161; 57008ehZ[WknÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; Koko XS-4XL 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9000 Grijs* Muotonsa pitävä. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat. Maat XS-XXXL * LĂśytyy myĂśs naisten mallina, tuotenumero 3307 Versterkte hals. Dubbele ribboord ** UUTUUS! * NIEUW!

1000LWbae_d[dÂ&#x161; 1000M_jÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta Maat Koko S-XXXL S-XXXL

1000M_jÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 1000LWbae_d[dÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Musta

Zacht Pehmeä enja comfortabel. mukava kangas.

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

# n

Versterkte kraag Vahvistetut kaulaenjamanchetten. olkapääsaumat. Elastische Resoritboord hihansuissa. aan de onderkant.

($n

!("n

"" #CB78AC;0=64<>DF #?8C:ÂŤ78708=4=C?08C0

"""(C?08C0?8C:ÂŤC7870C """(740EHC44;0=64<>DF4=

""&:0D;D:B4;;8=4=2>;;464?08C0 ""&BF40C4A<4C:A006

2 1032 100% Katoen, Puuvilla,1:1 260 rib, g/m 260 g/m2

1034 100% Katoen PuuvillaJersey, jersey,295 295g/m g/m22

1158 100 % Katoen, Puuvilla,French FrenchTerry, Terry,320 320g/m g/m2 2

1000LWbae_d[d 1000M_j Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Musta*

46007hco]h[[d Â&#x161; 8600DWloXbk[ Â&#x161; 9400=h_`i 9400>WhcWW Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Musta* Zwart*

8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

Koko S-XXXL Maat S-XXXL

Resorit hihoissa Sweater met kraag, ja vyÜtärÜllä. knopen enKaulus manchetten. napeilla.

Koko S-XXL Maat S-XXL Ronde hals. Ribstof. Ribbineulosta, pyÜreä kaulus. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat. * NIEUW! * UUTUUS!

66

!'n

Ronde hals. PyÜreä kaulus. ZakHihatasku. op de mouw. * NIEUW! UUTUUS!

Koko S-XXL Maat S-XXL


&

?A>584; "'n

'%n

""$?8:°?08C0 ""$?8@D°?>;>

"" $?>;>B78AC?8@D° $?8:°?08C0

1035 100% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

1037 95% Katoen/5% Puuvilla/5%Elastan, Elastan,210 210g/m g/m2 2

1000M_j Â&#x161; 4400=he[dÂ&#x161; 1000LWbae_d[d Â&#x161; 4400L_^h[Â&#x161; 5600HeeZ 5600FkdW_d[d Â&#x161; 57008ehZ[Wkn Â&#x161; 5700L__d_dfkdW_d[d Â&#x161; 8500Aeh[dXbWkm Â&#x161; 8500A[ia_i_d_d[d Â&#x161; Â&#x161; 8800CWh_d[XbWkm 8800CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 9000=h_`i Â&#x161; 9000>WhcWW Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Musta*

2499A^Wa_%PmWhj Â&#x161;Â&#x161;5689HeeZ%CWh_d[XbWkm 2499A^Wa_%CkijW 5689FkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 57948ehZ[Wkn%=h_`i Â&#x161; 5794L__d_dfkdW_d[d%>WhcWW Â&#x161; 8594Aeh[dXbWkm%=h_`i Â&#x161; Â&#x161; 8594A[ia_i_d_d[d%>WhcWW 8985CWh_d[XbWkm%Aeh[dXbWkm Â&#x161; 8985CWh__d_di_d_d[d%A[ia_i_d_d[d Â&#x161; 9994 Zwart/Grijs* Â&#x161; 9994 Musta/Harmaa*

Maat Koko S-XXL S-XXL

Koko Maat S-XXXL S-XXXL

Gebreide Rintatasku. kraag. Lyhyet Borstzak. hihat. Vahvistetut Korte mouw kaulamet boordje. ja olkapääsaumat. Knoopsluiting * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 33073307

Ribbikudottu Platgebreide kraag. kaulus.Vlakverdeling Päärmätyt lyhyet bi-colour hihat. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat. * LÜytyy Ook leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 33163316

% n

(#n

"" &?>;>B78AC?8@D° &?8:°?08C0

"""?8:°?08C0 """?8@D°?>;>

1035 100% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

2 2 1050 60% 60%Puuvilla Katoen /40% /40% Polyester, Polyesteri220 , 220 g/m g/m

1089M_j%cWh_d[XbWkm Â&#x161; 5689HeeZ%CWh_d[XbWkm 1089LWbae_d[d%cWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 5689FkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 8589Aeh[dXbWkm%CWh_d[ Â&#x161; 8589A[ia_i_d_d[d%CWh__d_ Â&#x161; Â&#x161; 8994CWh_d[XbWkm%=h_`i 8994CWh__d_di_d_d[d%>WhcWW Â&#x161; 9922 Â&#x161; 9922 Zwart/Khaki* Musta/Khaki*

5689FkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5689HeeZ%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 57898ehZ[Wkn%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 5789L__d_dfkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 57948ehZ[Wkn%=h_`iÂ&#x161; 5794L__d_dfkdW_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 8594Aeh[dXbWkm%=h_`iÂ&#x161; 8985CWh_d[XbWkm%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8594A[ia_i_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 8994CWh_d[XbWkm%=h_`iÂ&#x161; 8985CWh__d_di_d_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8994CWh__d_di_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 9922PmWhj%A^Wa_Â&#x161; 9994 Zwart/Grijs 9922CkijW%A^Wa_Â&#x161; 9994 Musta/Harmaa

Maat Koko S-XXL S-XXL Gebreide Ribbikudottu kraag kaulus, en boorden.Borstzak. hihansuu, nappilista sekä rintatasku. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat. * Ook LÜytyy leverbaar myÜs naisten in Damesmaten. mallina, tuotenumero Art.nr. 33183318

Koko Maat XS-XXXL XS-XXXL Rintatasku. Gebreide kraag. Ribbikudottu Borstzak.kaulus. Korte mouw met boordje. Zijsplit. Knoopsluiting

67


&?A>584;

68

"(n

# n

"&%n

""#!7D??0A8 ""#!7>>343BF40CB78AC

""#"7D??0A8E4C>:4C9D;;0 ""#"7>>343BF40CB78AC

""#'7D??0A8E4C>:4C9D;;0 ""#'7>>343BF40CB78AC

1162 100 % Katoen, Puuvilla,French FrenchTerry, Terry,360 360g/m g/m2 2

1162 100 % Katoen, Puuvilla,French FrenchTerry, Terry,360 360g/m g/m2 2

1162 100 % Katoen, Puuvilla,French FrenchTerry, Terry,360 360g/m g/m2 2

5690HeeZ%=h_`iÂ&#x161; 8990CWh_d[XbWkm%=h_`iÂ&#x161; 5690FkdW_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 8990CWh__d_di_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 9089 Harmaa/Mariininsininen 9089 Grijs/Marineblauw

5690HeeZ%=h_`iÂ&#x161; 8990CWh_d[XbWkm%=h_`iÂ&#x161; 5690FkdW_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 8990CWh__d_di_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 9089 9089 Harmaa/Mariininsininen Grijs/Marineblauw

5690HeeZ%=h_`iÂ&#x161; 8990CWh_d[XbWkm%=h_`iÂ&#x161; 5690FkdW_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 8990CWh__d_di_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 9089 Harmaa/Mariininsininen 9089 Grijs/Marineblauw

Koko Maat XS-XXL XS-XXL

Maat Koko XS-XXL XS-XXL

Koko XS-XXL Maat XS-XXL

Kaksi Twee kangoeroe taskua. Kiristysnauha steekzakken.alareunassa Aanrijgkoord jain hupussa. de hals. Resorit Elastische hihansuissa. boord aan de Vahvistetut mouw. Elastische kaula-boord ja olkapääsaumat. aan de onderkant.

Rits Edessä aanvetoketju. de voorkant. Kaksi Twee taskua. kangoeroe Hupussa steekzakken. kiristysnauha. Aanrijgkoord Resorit in hihoissa de hals. jaElastische alareunassa. boord Vahvistetut aan de mouw. kaulaElastische ja olkapääsaumat. boord aan de onderkant.

Rits aanvetoketju. Edessä de voorkant. Kaksi Twee taskua. kangoeroe Hupussa steekzakken. kiristysnauha. Aanrijgkoord Resorit hihoissa in de hals. jaElastische alareunassa. boord Vahvistetut aan de mouw. kaulaElastische ja olkapääsaumat. boord aan de onderkant.

!#'n

!#'n

!#&n

"!"CF8;;:0D;DB?08C0 "!"CF8;;>E4A74<3

"!"$:0D;DB?08C0 "!"$>E4A74<3

"!#;H7HC78708=4=:0D;DB?08C0 "!#>E4A74<3

22 1135 100% KatoenTwill, Puuvillatwilli,155 155g/m g/m

2 2 1190 65% Polyester Polyesteri35% 35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,155 155g/m g/m

2 2 1190 65% Polyester Polyesteri35% 35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,155 155g/m g/m

5600HeeZÂ&#x161; 57008ehZ[WknÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5700L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

5600HeeZÂ&#x161; 57008ehZ[WknÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5700L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

5600HeeZÂ&#x161; 57008ehZ[WknÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 5700L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

Maat Koko XS-XXXL S-XXL

Maat Koko S-XXL S-XXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Twee Kaksiborstzakken rintataskua napillisella met knoop. läpällä. Lange mouw Pitkätmet hihat, enkel joissa manchet. yksinButtondown kertainen kalvosin. kraag. Button-down -kaulus.

Twee Kaksiborstzakken rintataskua napillisella met klep. Lange läpällä. mouwen Pitkätmet hihat, enkele joissa manchet. yksinDrukknopen. kertainen kalvosin. Painonapit.

Kaksiborstzakken Twee rintataskua napillisella met knoop. läpällä. Korte mouwen. Drukknopen


&

?A>584; !#%n

!#"n

"!20=E0B?08C0 "!20=E0B>E4A74<3

"!!;H7HC78708=4=20=E0B?08C0 "!!20=E0B>E4A74<3<4C:>AC4 1185 100% Puuvilla canvas, 180 g/m <>DF4=

""!?>>;> ""!2>;CB78AC

1185 100% Katoen Puuvillacanvas, canvas,180 180g/m g/m2 2 2200A^Wa_ Â&#x161; 8900CWh_d[XbWkm 8900CWh__d_di_d_d[d Â&#x161; 9400=h_`i Â&#x161; 9400>WhcWW Â&#x161; 9900Â&#x161;Zwart* 9900 Maat Musta* S-XXL

2200A^Wa_ Â&#x161; 8900canvas, Mariininsininen* 1185 100% Katoen 180 g/m2 Koko S-XXL Â&#x161; 8900 Marineblauw* 2200A^Wa_

9900 Zwart Musta

Kaksi rintataskua. Napitus listan alla. Lyhyet hihat. Suora Maat S-XXL alareuna vahvistetuilla halkioilla sivusaumoissa. Twee borstzakken. Korte mouwen. Verdekte knoopsluiting. * LĂśytyy myĂśs naisten mallina, tuotenumero 3203 Baby canvas

Pehmeä Zacht enja comfortabel mukava kangas. Ribbikudottu kaulus ja hihansuut.

Koko S-XXL Twee borstzakken. Lange mouwen. Verdekte knoopsluiting. Kaksicanvas Baby rintataskua. Napitus listan alla. Pitkät hihat. Suora alareuna vahvistetuilla halkioilla Art.nr. sivusaumoissa. * Ook leverbaar in Damesmaten. 3201 * LÜytyy myÜs naisten mallina, tuotenumero 3201

!'n

2

1040 100% Katoen, Puuvilla,Jersey, Jersey,180 180g/m g/m2 2 Koko M-XXXL Maat M-XXXL

* Ook leverbaar in Damesmaten. Art.nr. 3203

=84DF %&n

!#"n

!#"n

"!%5;0=4;;8?08C0 "!%5;0=4;;4=1;>DB4

"!%%?08C0 "!%%>E4A74<3

"!&$>G5>A3?08C0 "!&$>G5>A31;>DB4

2 2 1130 100% KatoenďŹ&#x201A;anel, PuuvillaďŹ&#x201A;anelli, 125 125 g/m g/m

1159 100 % Katoen, Puuvilla,Twill, twill, 135 135 gr/m gr/m22

2 2 1195 70% Katoen/30% Puuvilla/30%Polyester, Polyesteri, oxford, oxford, 145 145 gr/m gr/m

46457hco]h[[d%<eh[ij]h[[d Â&#x161; 8589Aeh[dXbWkm%CWh_d[ 8589A[ia_i_d_d[d%CWh__d_ Â&#x161;Â&#x161; 9994 Zwart/Grijs* Musta/Harmaa*

1081 Valkoinen/sininen Wit/Blauw

8100 Lichtblauw Sininen

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko S-XXL Maat S-XXL

Koko Maat M-XXXL M-XXXL

Rintatasku. Pitkät Borstzakken met knoop. hihat, Lange joissa kalvosimet. mouwen met manchet.

Rintatasku. Borstzak. Lange Pitkät mouwen hihat, joissa met manchet. kalvosimet.

Kaksi Twee borstzakken rintataskua met napillisella knoop. Lange läpällä. mouwen Pitkät hihat, met enkel joissa manchet. yksinkertainen * NIEUW! kalvosin. * UUSI VĂ&#x201E;RI!

69


&?A>584; DDCDDB =84DF "'"n

""#(7D??0A8E4C>:4C9D;;0 ""#(BF40CB78AC5D;;I8? 2 2 1041 80% Katoen/20% Puuvilla/20%Polyester, Polyesteri, 300 300 g/m g/m

46007hco]h[[d Â&#x161; 8600DWloXbk[ Â&#x161; 9400=h_`i 9400>WhcWW Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Zwart* Musta* Koko S-XXXL Maat S-XXXL Rits aanvetoketju. Edessä de voorkant. Kaksi Achterzakken. taskua edessä. Gebreide Resorit boorden. hihoissa ja alareunassa. Tikkaukset kontrastivärillä. * NIEUW! Leverbaar najaar 2009. * UUTUUS! Varastossa syksyllä 2009.

%" n

"""( ""#( E44;I89386=84DFB Werkt u in de bouw of op kantoor? Dat maakt niet uit! Dit is nieuws voor iedereen. We presenteren hier twee populaire kledingstukken in vier verschillende kleuren. Uitstekend te combineren met de 1500serie Ambacht, Garden of de Industrieserie van gerecycled polyester.

70

'"((=4D;4 '"((?D;;>E4A 2905 50% Katoen/50% Puuvilla/50%Acryl Akryyli 8800 Marineblauw Mariininsininen Koko XS-XXXL Maat XS-XXXL Kolmiosainen Driedelige potloodzak kynätasku op hihassa. de mouw.


'

F8=3E>27C:>D ## #?0A:0


'F8=3E>27C:>D $(n

=84DF ## #

Het was een uitdaging om een parka te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van een ambachtsman m.b.t. functionaliteit en slijtvastheid. Het resultaat is de 4414 â&#x20AC;&#x201C; een robuust kledingstuk dat beschermt tegen kou en dat tegen een stootje kan. Hij is gemaakt van de sterke combinatie polyester/katoen met een gewaxt oppervlak dat de stof een waterafstotend vermogen geeft.

#! F8=3902: CDD;8C0::8 2 2 1967 100% polyamide, Polyamidi, PU-päällystetty, PU bekleed, 145145 g/mg/m

9900 Zwart Musta Strl. S-XXXL Maat S-XXXL Getapetesaumat. Teipatut naden. Afneembare Vetoketju edessä. capuchon. TarratZakken hihansuissa met ritssluiting. ja edessä. Kiristysnauhat Binnenzak met alareunassa. telefoonzak. Verstelbaar Vetoketjulliset aantaskut. de mouwen. Irrotettava Aanrijgkoord. huppu. Puhelin- ja Verdekte ritssluitng. sisätasku. Ritssluiting Hands-freein-johdonpidike. de achtervoering Vetoketju van de selän jas om vuoressa, het bedrukken jotta van selkään een bedrijfslogo voi brodeerata. makkelijker te maken. Met handig oogje voor het begeleiden van een oortelefoon snoertje.

&#n

#' 902:5D=2C8>=44;>=64E>4A3 :D>A8C0::8F01C427 1939 Winddicht,ademend Tuulen- ja vedenpitävä ensekä waterdichte hengittävä 3-layer 3-kerroksinen stof.100% nylon kangas. 100% polyamidia 4000HkijÂ&#x161; 82008bWkm Â&#x161; 9900 Zwart* 4000HkijÂ&#x161; Maat S-XXL 8200I_d_d[d Â&#x161; 9900 Musta* Strl. S-XXL winddicht en waterafstotend jack in drie laags ademende Functioneel stof. Getapete Hengittävä, vedennaden. ja Borstzak tuulenpitävä met3-kerros waterdichte kangas. ritssluiting. TeipatutTwee saumat. Etu- ja rintataskuissa steekzakken met rits. Afneembare vesitiiviit vetoketjut. capuchon. Vetoketjulliset Ritsen ondersivutaskut. de oksel Irrotettava voor extra ventilatie. huppu, jonka Binnenzak korkeusmet ja syvyys rits envoidaan telefoonzakje. säätää.Verstelbare Vetoketjulliset tuuletusaukot polsmanchetten enkainaloissa. trekkoord opPuhelintasku. de heup. Povitasku vetoketjulla. Hihansuut ovat säädettävissä tarranauhalla * Ook leverbaar in Damesmaten. Art.nr. 4812ja alareunassa on kiristysnauha. * LĂśytyy myĂśs naisten mallina, tuotenumero 4812

72


'

F8=3E>27C:>D DDCDDB =84DF "#n

&! n

(%%n

## #F8=C4A?0A:0 #C0;E8?0A:0B

#'"#B>5CB74;;?DB4A> #'"#F8=3902:B>5CB74;;

#'#&:D>A8C0::8F01C427 #'#&90B5D=2C8>=44;>=64E>4A3

2 2 1945 65% Polyester/5% Polyesteri/35% Katoen, Puuvilla, wax wax coating, coating, 380380 g/m g/m

2515 3-layer 3-kerroksinen, Polyester/PU/Spandex, Polyesteri/Spandex/PU-päällysteinen/ winddicht, 380 g/m2 ďŹ&#x201A;eece, tuulenpitävä, 380 g/m2 9900 Zwart*

2 1977 100% Polyester, Polyesteri,PU PU-päällysteinen, bekleed, ademend, hengittävä, 200 g/m200 g/m2

9499>WhcWW%CkijW 9499=h_`i%PmWhj Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Zwart* Musta* Maat Strl. S-XXXL S-XXXL Zakken Läpälliset aan paljetaskut de voorkant edessä met plooi ja ďŹ&#x201A;eecevuoratut en klep. Steekzakken sivutas- met ďŹ&#x201A;eece kut. Tupla gevoerd. rintataskut Borstzakken ja kaksigevoerd taskuamet hihoissa. ďŹ&#x201A;eece. Irroitettava Afneembare capuchon. huppu. Kiristysnauha Vestelbaar in vyĂśtärĂśllä de taille ja enalareunassa. aan de onderzijde. Puhelintasku Binnenzak met sisäpuolella. knoop. Binnenzak Kaksi povitaskua. voor telefoon. Kalvosin Verstelbare sisäpuolella mouwen. ja säädetMet tävätďŹ&#x201A;eece hihansuut. gevoerde Fleece kraag. vuorattu ID-kaarthouder. kaulus. Sisääntaitettava IDkorttitasku. * NIEUW! Vuori irrotettavissa alareunasta vetoketjulla, jotta selkään voidaan brodeerata. * UUTUUS!

9900 Maat Musta* XS-XXXL Strl. XS-XXXL in de taille. Verstelbare mouwboorden. Aanrijgkoord

9900 Zwart Musta Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Twee insteekzakken Säädettävä alareunamet ja kalvosin. rist. Twee Etutaskut binnenzakken. vetoketjuilla. Kaksi povitaskua. Pidennetty selkäosa.Art.nr. D-rengas taskussa. * Ook leverbaar in Damesmaten. 4846 * LÜytyy myÜs naisten mallina, tuotenumero 4846

Waterdichte Vesitiivis vetoketju. ritsen in Rintataskuissa steekzakken en vesitiiviit borstzakken.D-ring. vetoketjut. Kaksi vetoketjullista Afneembare capuchon.Binnenzak piilotaskua edessä. en Taskussa telefoonzak. D-rengas. Hihansuissa tarrakiinnitys. Alareunassa lukollinen kiristysnauha. Irrotettava huppu. Verkkovuori. Yksi sisätasku ja kännykkätasku sisäpuolella. Pidennetty selkäosa.

!"!n

'# n

%!(n

#' "F8=C4AI><4A90B5D=2C8>=44; ":D>A8C0::802C8>=";F01C427

#' $F8=C4A90B $C0;E8?DB4A>

'"'(C0;E8?DB4A> '"'(?A>584;F8=C4A90B

1941 Oxford 3-kerroksinen 3-layer,oxford 100% nylon kangas. 100% polyamidia

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

4900L_^h[Â&#x161; 9900 4900=he[dÂ&#x161; 9900 Zwart Musta

8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

8885 Marine/korenblauw Mariini/keksininen

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Maat Strl. S-XXXL S-XXXL

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Shell in windHengittävä, tuulenen waterdicht ja vedenpitävä drie laags Oxford ademende 3- kerros stof. kangas. Getapete TeipatutVerborgen naden. saumat. Tuulilukko rits met stormďŹ&#x201A;ap. edessä. Etutaskut Twee borstzakken vedenpitävillä met vetoketjuilla.ritssluiting. waterdichte Tupla sivutaskut. Twee steekzakken Yksi vetoketjulla voor ja met toinen twee extra läpällä sekä zakken met klep painonapeilla. en drukknoop. Säädettävä Verstelbare huppu. polsmanchetten Povitasku ja en puhelintasku. trekkoord in deHihansuut taille. Twee ovat extra säädettävissä borstzakkentarranauhalla met klepsluiting. ja alareuna kiristysnauhalla. Separaat te dragen uitneembare Irrotettava voering sisätakki met steekzakken rintataskulla enja vetoketjullisilla rits. Twee binnenzakken sivutaskuilla. en telefoonzakje. Kaksi povitaskua Verstelbare ja puhelintasku. polsmanHihansuissa chetten en trekkoord resorit jainalareunassa de taille. kiristysnauha.

Gevoerd Vuorattumet 300g poolweefsel. pileÊllä. Tikkivuori Gevoerde hihoissa. mouwen. Kaksi Twee rintataskua. borstzakken. Twee Sivutaskut. insteekzakken. Vetoketjullinen Mouwzak hihatasku, met ritssluiting jonka päällä & potloodzak. kynätasku. Telefoonzak. Puhelintasku.Verlengd Pidennetty rugpand. selkäosa. Verstelbare Säädettävä drukknoopsluiting vyÜtärÜ. Vahva aan vetoketju. de onderkant/zijkant van de jas. Ritssluiting. D-ring.

Twee borstzakken Kaksi läpällistä rintataskua, met klep, en toinen ĂŠĂŠn borstzak kolmiosaisella met extra kynätaskulla, zak voor toinen de mobiele puhelintaskulla. telefoon. Twee Kaksi zakken sivutaskua aan de napeilla. zijkant. Elastische Resori vyĂśtärĂśllä. taille. Binnenzak. Povitasku.ReďŹ&#x201A;ectiestrepen Heijastimet hihoissa. op deD-rengas. mouwen. D-ring.

73


'F8=3E>27C:>D $'(n

%'(n

#'!C4:>CDA:8B?DB4A> #'!E4I4;?4;B90B64E>4A3

#'$C0;E8?DB4A>?8;>>CC8F01C427 #'$F8=C4A90B?8;>C4=902:

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 99948800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8589Aeh[dXbWkm%CWh_d[Â&#x161; Musta/Harmaa 9994 Zwart/Grijs

4800L_^h[Â&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 4800=he[dÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta Maat S-XXXL Strl. S-XXXL Gevoerd. Twee borstzakken met rits. Twee zijzakken met drukknopen. Mouwzak met rits.

Maat Strl. S-XXXL S-XXXL Twee Kaksizijzakken. sivutaskua. Mouwzak Hihatasku met tarrallisella klep en klittenband. läpällä. Listan Telefoonhouder. alla vahvistettu Weggewerkte vetoketju.stevige Tikkivuoraus rits. hihoissa. Pidennetty Geventileerd juk. Gevoerde selkäosa. mouwen. Hihansuissa Verlengd resorit. rugpand. D-rengas. Onderkant gemaakt met poolweefsel. Verlengd achterpand. D-ring.

DDCDDB =84DF

=84DF

&#$n

'#n

'$(n

#'C0;E8?DB4A> #'F8=C4A90B

#'##<4CBDA8=5;4424?DB4A> #'##5;4424902:

#''$C0;E8?DB4A>F01C427 #''$F8=C4A90B

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2522 Fleece van av 90% 90%Polyesteri/10% Polyester/10%lycra lycra

2 1977 100% Polyester, Polyesteri,PU PU-päällysteinen, bekleed, ademend, hengittävä, 200 g/m200 g/m2

5600HeeZÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9900 9400>WhcWWÂ&#x161; Zwart 9900 Musta

9900 Zwart* Musta*

Maat Strl. S-XXXL S-XXXL

2499A^Wa_%PmWhj Â&#x161; 2499A^Wa_%CkijW Â&#x161;4499L_^h[%CkijW 4499=he[d%PmWhj Â&#x161;Â&#x161;5699FkdW_d[d%CkijWÂ&#x161; 5699HeeZ%PmWhjÂ&#x161; 8599A[ia_i_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 8599Aeh[dXbWkm%PmWhjÂ&#x161; 8999CWh_d[XbWkm%PmWhjÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9994 9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

Verlengd rugpand. Metsurin takki peukalon Duimringen. aukoilla Verstelbare ja pidennetyllä kraag.selällä. Trekkoord in Vetoketju de taille. Steekzakken edessä. Säädettävä met rits.kaulus. Twee binnenzakken. Malli sopii käytettäväksi kuulosuojaimien kanssa. Alareunassa lukollinen kiristysnauha. * NIEUW! Taskut vetoketjuilla. Kaksi povitaskua. * UUTUUS!

Jas PilĂŠvuorattu en kraag pusero zijn gevoerd ja kaulus. met poolweefsel. Tikkivuori hihoissa. Gevoerde Istutetut armen. Raglanmouw. hihat. Kaksi vetoketjullista Twee borstzakken rintataskua. met rits.Läpällinen Klepzak op hihatasku. de mouw. Binnenzak. Povitasku. Tilavat Telefoonzak. sivutaskut Sterke ďŹ&#x201A;eecevuorella. ritssluiting. Verstelbaar Sisäpuolellaaan puhede lintasku. onderkant Vahva van vetoketju. de jas. Extra Säädettävä elastische vyĂśtärĂś. boordResorit in de mouwen. hihoissa. D-ring. D-rengas.

74

Drie Pilevuori. potloodzakken. Kaksi vetoketjullista Binnenzak.rintataskua. D-ring. Telefoonzak. Puhelintasku. Kaksi sivutaskua napeilla. Vetoketjullinen hihatasku. Kolme kynätaskua. Povitasku. D-rengas.

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Strl. MaatS-XXXL S-XXXL Tupla Fleecerintataskut, in de kraag.päällimmäiset Borstzakken met läpällä klepjaensivutaskut zijzakkenvetomet rits. ketjuilla. Windvangers Säädettävät in de mouwen. hihansuut Zakken ja resorit aan dehihan voorkant. sisäpuolella. Tupla Ritssluiting etutaskut, in depäälimmäiset achtervoeringläpällä. van de jas Säädettävä om het bedrukken vyĂśtärĂśltä. Pidennetty van een Verlengd selkäosa. rugpand. Paljelaskos Getapete selässä, naden. joka Binnenzak lisää liikkuvuutta. . Povitasku. Telefoonzak. Sisäpuolella Pennenzakpuhelintasku. op de mouw.Hihatasku. D-ring. Kaulus vuorattu ďŹ&#x201A;eecellä. Tikkivuori. D-rengas. * NIEUWE KLEUR! * UUSI VĂ&#x201E;RI!


'

F8=3E>27C:>D DDCDDB =84DF $$(n

"#n

!#(n

#'"5;4424?DB4A> #'"5;442490B

#'" 5;4424?D;;>E4A 5;4424?DB4A>

#'"!5;4424?DB4A>10B82 #'"!5;442490B

2510 100% Polyesteri, Polyester, 240 microďŹ&#x201A;eece, g/m2, microďŹ&#x201A;eece 240 g/m2

2540 100 % Polyester, Polyesteri,microďŹ&#x201A;eece, microďŹ&#x201A;eece,220 220g/m g/m22

2 2530 100% Polyesteri/ďŹ&#x201A;eece, Polyester, 230 g/m230 , ďŹ&#x201A;eece g/m2

4400=he[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 4400L_^h[Â&#x161;5600HeeZÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 9200=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart* 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9200LWWb[Wd^WhcWWÂ&#x161; 9900 Musta*

8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

5600HeeZÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Musta Maat S-XXL

MaatS-XXL S-XXL Strl.

Kaula-aukossa Anti pilling behandeld. vetoketju. RitsRintatasku tot boven in vetoketjulla. de kraag.

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Anti-pilling behandeld. Zakken a/d voorkant rits. Rits die Käsitelty nukkaantumista vastaan. Etutaskutmet vetoketjuilla. helemaal tot boven afsluitbaar Borstzak Pidennetty selkäosa. Vetoketju is. ylÜs asti. met rits. NIEUW! * UUTUUS!

Strl. pilling S-XXL behandeld. Zijzakken met rits. Ritssluiting. Anti Borstzak met rits. Käsitelty nukkaantumista vastaan. Etutaskut vetoketjuilla. Pidennetty selkäosa. Vetoketju ylÜs asti.

DDCDDB =84DF ($'n

#'"$5;4424902:5D=2C8>=44; #'"$5;4424?DB4A>5D=2C8>=0; 3-kerroksinen, F8=33827C 2520 Polyesteri/PU-päällysteinen/ďŹ&#x201A;eece, 2

tuulenpitävä, g/m 2520 ´3-layer;460 Polyester/PU-membraam, winddicht, 460 g/m2 ďŹ&#x201A;eece´ 8999CWh__d_di_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9900 Musta 8999CWh_d[XbWkm%PmWhjÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9900 Zwart Strl. MaatS-XXXL S-XXXL Rintatasku vetoketjulla. Kaksi sivutaskua vetoketjuilla. Kaksi Borstzak met rits. Twee zakken a/d voorkant met rits. Twee vuorattua sivutaskua. Puhelintasku. D-rengas. alla gevoerde insteekzakken. Telefoonzak. Duimlus.Etulistan Zilverkleurige muovivetoketju ylĂśs asti. Asiakirjatasku VyĂśtärĂśllä rits tot in de hals. Documenten zak in de selässä. rug. Aanrijgkoord. säätĂśnauha. Vahvistettu etuosa/hiha-aluetta. Tuulenpitävä. Versterkte mouwen en voorpand. D-ring. Winddicht. Peukalon aukot hihoissa.

$"(n

#%n

#'"%CDD;4=?8CÂŤEÂŤ5;4424?DB4A> #'"%5;4424BF40C4A

#'($<82A>5;4424?DB4A> #'($5;4424?D;;>E4A

2525 33-kerroksinen, laags Fleece met Polyesteri/PU-päällysteinen/ďŹ&#x201A;eece/mesh, andasmembraam, 100 % Polyester/PU, tuulenpitävä, 370 g/m2 370 g/m2

1010 MicroďŹ&#x201A;eece 100% Polyester, Polyesteri,170 170g/m g/m22

7500Hkia[WÂ&#x161; 75008hk_dÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Zakken aan Vetoketju edessä. de voorkant Etutaskut met vetoketjuilla. rits. Binnen zakken. Kaksi povitaskua. * NIEUW! UUTUUS! Leverbaar Varastossa najaar syksyllä 2009. 2009.

Ritssluitingvetoketjulla. Rintatasku welke tot bovenaan Pidennetty de de selkäosa. kraag loopt. Vetoketju Rits. ylÜs asti. Borstzak met rits.Printersrits aan de achterkant van jas.

9900 Zwart* Musta*

75


'F8=3E>27C:>D DDCDDB =84DF % n

#&$n

$'#n

"''$C0;E8;88E8 "''$1>3HF0A<4A

"'$C0;E8;88E8 "'$1>3HF0A<4A

"' 1>3HF0A<4A:0C>4= C0;E8;88E8

2 1977 100% Polyester, Polyesteri,PU PU-päällysteinen, bekleed, ademend, hengittävä, 200 g/m200 g/m2

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

5699HeeZ%PmWhj Â&#x161; 8599Aeh[dXbWkm%PmWhj 5699FkdW_d[d%CkijW Â&#x161; 8599A[ia_i_d_d[d%CkijW Â&#x161; 8999Â&#x161;Marine8999CWh__d_di_d_d[d%CkijW XbWkm%PmWhj Â&#x161; 9499=h_`i%PmWhj Â&#x161; 9499>WhcWW%CkijW Â&#x161; 9994 Zwart/Grijs*Â&#x161; 9994 Maat Musta/Harmaa* S-XXXL

2499 Khaki/Zwart Khaki/Musta

8800 Marineblauw Mariininsininen

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Fleece in de Tikkivuori. Kaksi kraag. tarraläpällistä Twee zakkenetutaskua. met klep en Sivutaskut, klittenband vuorattu aan ďŹ&#x201A;eecellä. de voorkant. Kaksi Twee paljerintataskua borstzakken met tarraläpällä plooi en klittenbandsluisekä toisen taskun ting, ĂŠĂŠnpäällä met potloodzak kynätaskut.erVahva bovenop. vetoketju Stevige ylĂśs ritssluiting asti. Pidennetty welke selkäosa. tot helemaal Kauluksen boven dicht sisäpuoli kan. Verlengd ďŹ&#x201A;eeceä. D-rengas. rugpand.

Poolweefselvoering. PilÊvuorattu. Kaksi tarraläpällistä Twee zakken vooraan etutaskua. metSivutaskut, klep en klitvuorattu pilÊllä. Kaksi tenbandsluiting. Zijzakken rintataskua met poolweefselvoering. tarraläpällä sekä Twee toisenborsttaskun päällä zakken met plooi kynätaskut. en klittenbandsluiting. Vahva vetoketju Met ylÜs witte asti.contrast Pidennetty selkäosa.Stevige kleuren. Valkoisilla ritssluiting saumoilla. welke helemaal tot boven dicht kan. Verlengd rugpand. Potlood zak.

((#n

#%n

&% n

"' $1>3HF0A<4A $D=CDE0;88E8

"'"5;4424;88E8 "'"5;4424E4BC

"'"$5;4424;88E85D=2C8>=0; "'"$5;4424902:5D=2C8>=44;

2 1983 100 % Polyamide Polyamid, TeďŹ&#x201A;on met TeďŹ&#x201A;on käsitelty, behandelde ripstop, 140 stof,g/m ripstop, 2 140 8900g/m Mariininsininen

2510 100% Polyesteri, Polyester, 240 microďŹ&#x201A;eece, g/m2, microďŹ&#x201A;eece 240 g/m2 Marineblauw 8900 Mariininsininen

2520 ´3-layer; 3-kerroksinen, Polyester/PU-membraam, Polyesteri/PU-päällysteinen/ďŹ&#x201A;eece, winddicht, 460 g/m2 tuulenpitävä, ďŹ&#x201A;eece´ 460 g/m2

MaatS-XXL S-XXL Strl.

9900 Zwart Musta

Anti-pilling behandeld. Zakken a/d voorkant rits. Rits die Käsitelty nukkaantumista vastaan. Etutaskutmet vetoketjuilla. helemaal tot boven afsluitbaar Verlengd Pidennetty selkäosa. Vetoketju is. ylÜs asti. rugpand.

MaatS-XXXL S-XXXL Strl.

Strl. S-XXXL Fleece in de kraag. Borstzakken met klep en zijzakken met rits. Tupla Zakken rintataskut, aan de voorkant. päällimmäiset Ritssluiting läpällä in de jaachtervoering. sivutaskut vetoketjuilla. Binnenzak. Tupla Telefoonzak. etutaskut,Verlengd päälimmäiset rugpand. läpällä. D-ring. Säädettävä vyĂśtärĂśltä. * NIEUW! Pidennetty selkäosa. Paljelaskos selässä, joka lisää liikkuvuutta. Povitasku. Sisäpuolella puhelintasku. Kaulus vuorattu ďŹ&#x201A;eecellä. Tikkivuori. D-rengas. * UUTUUS!

8900 Marineblauw Strl. S-XXXL Maat S-XXXL Rintatasku vetoketjulla. Huppu, joka voidaan laittaa kauluksen Zakken Rintatasku sisään. aan de voorkant. vetoketjuilla. Capuchon Pidennetty welke opgerold selkäosa. en Povitasku weggevetoketjulla. stopt kan worden. Sisäpuolella Borstzak puhelintasku. met rits. Binnenzak VyÜtärÜllä metsäätÜnauha. telefoonzak. Binnenzak met rits. Aanrijgkoord aan de onderkant.

76

Fleece met andasmembran. Anti-pilling behandeld. Borstzak Käsitelty nukkaantumista vastaan. Rintatasku vetoketjulla. met rits. Twee zakken a/d voorkant met rits. Telefoonzak. ZilverKaksi etutaskua vetoketjuilla. Puhelintasku. D-rengas. Vetokleurige totVyÜtärÜssä in de hals. Versterkt voorpand. Winddicht. ketju ylÜsrits asti. säätÜnauha. Vahvistettu etupuoli. Tuulenpitävä.


'

F8=3E>27C:>D =84DF "!(n

!((n

#"'n

"!!ED>A0CCD5;0=4;;8?08C0 "!!64E>4A35;0=4;;4=74<3

"!(ED>A0CCD5;0=4;;8?08C0 "!(64E>4A35;0=4;;4=74<3

1978 100% Polyester, Polyesteri,355 355g/m g/m22

2 2 1130 100% KatoenďŹ&#x201A;anel, PuuvillaďŹ&#x201A;anelli, 125 125 g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

# #F8=C4AF4A:1A>4: #C0;E87>DBDC

5688FkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5688HeeZ%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

5694FkdW_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 5694HeeZ%=h_`iÂ&#x161; 8589 Korenblauw/Marine* 8589 Keskisininen/Mariini*

9900 Zwart Musta

Strl. MaatM-XXL M-XXL

Strl. M-XXL Maat M-XXL

Strl. C46-C60 Maat C46-C60

Tikkivuorella. Twee borstzakken Kaksimet rintataskua plooi en knopen. napillisella Zijsplit. läpällä. Ritssluiting. Sivuhalkio. Yksinkertainen kalvosin.

Twee borstzakken Tikkivuori. Kaksi rintataskua met klep en napillisella knoop. Zijsplit. läpällä. Enkele Sivuhalkio. manchet Yksinkertainen met twee knopen. kalvosin kahdella napilla. * NIEUW!

Licht gevoerd. Kevyt vuori. Edessä Tweekaksi insteekzakken taskua. Paljetakatasku a/d voorkant. Zak läpällä. op het Läpällinen been. Achterzak paljereisitasku, met knoop.jonka Sterke päällä rits. kolmiosainen Zak op been met kynätasku. penVahva vetoketju. nenzak. D-ring Vekit edessä. D-rengas.

%"%n

$" n

%"(n

$ $F8=C4AF4A:1A>4:64E>4A3 $C0;E87>DBDCA88??DC0B:DC

'C0;E87>DBDC 'F8=C4AF4A:1A>4:64E>4A3

!' F8=C4ACD8=1A>4: C0;E8;0??D700;0A8

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

8800CWh__d_di_d_d[d 8800CWh_d[XbWkm Â&#x161; 9900 Â&#x161; 9900 Zwart* Musta*

8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8800 Marineblauw 9900 Musta

Maat Strl. C46-C62 C46-C62

Ijhb$9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+*Â&#x161;:/,#:'(& CWWj9**#9,(Â&#x161;9'*,#9'+*Â&#x161;:/,#:'(&

9900 Zwart Musta

Met Tikkivuori. witte stiksels. Leveät vyÜlenkit. Zakken voor Valkoisilla kniestukken. saumoilla. TweePolvisuojaversterkte losse taskut. spijkerzakken, Kaksi vahvistettua welkeriipputaskua, in de zakken met jotkaplooi voidaan gestopt laittaa kunnen etupaljetaskujen worden. Tweesisään. achterzakken Kaksi paljetakataskua. met plooi. Hamerlus. Vasaralenkki. Stevige ritssluiting. Kestävä metallinen Versterkte vetoketju duimstokzak ja patenttinappi. met potloodzak. Vahvistettu Broekspijpzak mittatasku, met jossa klep en kynätasku potloodhouder. ja puukkolenkki. D-ring Reisitasku, jonka päällä * Wittekynätasku stiknaden.ja lisätasku. D-rengas. * Valkoisilla saumoilla.

9900 Zwart Isot etutaskut. Takatasku ja reisitasku tarraläpällä. Tikkivuorattu. Vahvistettu mittatasku. Vahvistettu haaraommel. PolvisuojatasMaat C44-C62 kut. Vetoketju ja säädettävä napitus lahkeissa. D-rengas. Ruime zakken vooraan. Achterzak en broekspijpzak met klep en klittenband. Versterkte duimstokzak. Versterkte kruisnaad. Verstelbaar aan onderzijde broekspijp. D-ring.

Strl. C46-C60 Maat C46-C60

1988 100% Nylon, Nailoni,PU PU-päällysteinen. bekleed wind enTuulenpitävä, regendicht membran, vesitiivis ja hengittävä. 180 g/m2 180 g/m2

Gevoerd. Bretels Tikkivuorattu. Korotettu met elastiek. selkä.Elastiek Joustavat in olkaimet. de taille. Twee VyÜtärÜssä zakken resori. Kaksi vooraan metetutaskua sneeuwslot. lumilukolla. Achterzakken Takatasku met klep. läpällä. Duimstokzak. Mittatasku. Säädettävätaan Verstelbaar lahkeensuut. onderzijde broekspijp.

77


'F8=3E>27C:>D "!n

&(&n

%'$C0;E8700;0A8 %'$F8=C4A>E4A0;;

%&'$C0;E8700;0A8F01C427 %&'$F8=C4A>E4A0;;

%&&(C0;E8700;0A8 %&&(64E>4A34:0C>4=4=>E4A0;;

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 Polyesteri,PU PU-päällysteinen, hengittävä, g/m2 1977 100% Polyester, bekleed, ademend, 200 g/m200

1115 100% Katoen, Puuvilla,280 280g/m g/m2 2

5699FkdW_d[d%CkijWÂ&#x161; 5699HeeZ%PmWhjÂ&#x161; 89998999 Marineblauw/Zwart Mariininsininen/Musta

8588 Korenblauw/Marine Keskisininen/Mariini

Gevoerd. Borstzakken Tikkivuori. Kaksi läpällistä met rintataskua. klep. ZakkenKaksi aan de etutaskua. zijkant. Zakken Napoaan leonde tasku. voorkant. Povitasku. Zak op Polvisuojataskut het been met klep. sisäpuolella. Zakken voor Mittatasku. kniestukken Resori vyĂśtärĂśssä. aan de binnenkant.Binnenzak. Joustoselkä. Kaksisuuntainen 2-weg ritssluiting vetokejuaan de edessä voorkant ja lahkeissa. en been.ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. Hejastimet. Huppu. Capuchon. D-rengas.D-ring.

8999CWh__d_di_d_d[d%CkijWÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 8999CWh_d[XbWkm%PmWhjÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta Maat C46-C62 Strl. C46-C62 Gevoerd. Borstzak met waterbestendige rits. Telefoonzak. Tikkivuori. vedenpitävällä vetoketjulla. KaksisuunZakken aanRintatasku de voorkant met waterbestendige ritsen.Zak op het tainenmet vetoketju edessävoor ja lahkeissa. Puhelintasku. D-rengas. been klep. Zakken kniestukken aan de binnenkant. Tuuletusaukot kainaloissa. ReďŹ&#x201A;ectie Etutaskutstrepen. vedenpitävillä vetoketjuilla. Verselbare mouwboorden. Afneembare Läpälliset reisitaskut. Polvisuojataskut sisäpuolella. Mittatasku. capuchon.Getapete naden. Säädettävät hihansuut resoreilla. Lumilukko. Heijastimet. Irrotettava huppu.

"$n

#! n

$# n

Strl. C46-C62 Maat C46-C62

%':4AA0BC>;867CF4867C %';827C64F827C>=34A:;438=6

78

%!n

'( >=34A1A>4:740EHF4867C 0;DB7>DBDC740EHF4867C

Strl. S-XXL Maat S-XXL Gevoerd. Borstzak Tikkivuorattu. Vetoketjullinen met ritssluiting. rintatasku. Twee binnenzakken. Kaksi sivutaskua. Takatasku met Achterzak läpällä. klep. Kaksi Tweereisitaskua broekspijpzakken läpällä.met Povitasku. klep. Lahkeissa vetoketjut. Binnenzak. Ritsen aanKaksisuuntainen de zijkant. 2-wegritssluiting vetoketju edessä. voor. Resori vyÜtärÜssä. Elastiek in de taille.

#'( CAD8A>;:A006740EHF4867C 0;DB?08C0740EHF4867C

1707 100% Polyester Polyesteri

2 2 1705 50 50% %Polypropylene/50% Polypropyleen/50 %Villa, Wol ,235 235g/m gr/m

2 2 1705 50 50% %Polypropylene/50% Polypropyleen/50 %Villa, Wol ,235 235g/m gr/m

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

In kanalen Pitkät hihat. gestikt. Resorit Lange hihansuissa. mouwenPidennetty met boord.selkä. Verlengd PyÜreä rugpand. kaula-aukko. Ronde hals met Housuissa boord. Gulp. halkio Elastiek edessä. inLeveä de taille. resori Boorden housun aan vyÜtärÜssä. de pijpen.

Zware 2-laagse kahdessa Kanavakudottu tricot.Verticaal kerroksessa. gestikt. Ademend Halkio edessä. materiaal. Leveä resori vyÜtärÜssä. Comfortabel elastiek in de taille

Polo met Poolo vetoketjulla. ritssluiting. Istutetut Raglanmouw hihat. Pehmeät voor goedjacomfort. joustavat Zachte hihansuut. en elastische Pidennetty mouwmoffen. selkäosa. Verlengde rug om uw rug en nieren warm te houden.


'

F8=3E>27C:>D %" n

>=34A:;438=6 ;867CF4867C) 5D=2C84,E>27CCA0=B?>AC

#'(#0;DB?08C0740EHF486C74GCA4<4 #'(#>=34A74<3740EHF4867C4GCA44< 1706 70% Villa/30% Wol/ 30% Polypropylene, 275 gr/m g/m22

Onderkleding van polyester om de doorstroming van vocht te optimaliseren. De kleding voelt zacht aan tegen de huid en voert het vocht af, zodat u warm en droog blijft. Door de los gebreide stof ontstaat er een luchtlaag tussen het lichaam en het volgende kledingstuk, wat de isolatie verhoogt. Ideaal om te gebruiken bij alle soorten lichamelijke activiteiten.

9900 Zwart Musta Strl. S-XXL Maat S-XXL Wol. Lange Pitkät VillafrotÊe. mouwen hihat, metresorit boord.hihansuissa. Verlengd rugpand. Pidennetty selkä. PyÜreä kaula-aukko. Ritssluiting in de hals.

740EHF4867C) !5D=2C84B,E>27CCA0=B?>AC 4=01B>A?C84 In dit kledingstuk met dubbele functie worden de vochttransporterende eigenschappen van synthetische onderkleding gecombineerd met het warmte-isolerende vermogen van wol. Heavy Weight bestaat uit twee lagen, waarbij de binnenste laag bestaat uit in banen gebreid polypropyleen, dat ervoor zorgt dat het vocht van het lichaam naar de buitenste laag wordt afgevoerd alwaar het wordt geabsorbeerd door de ďŹ jnvezelige merinowol.

$!'n

740EHF4867C4GCA4<4) "5D=2C84B,E>27CCA0=B?>AC 01B>A?C844=8B>;0C84

'(#0;DB7>DBDC740EHF486C74GCA4<4 '(#C74A<>>=34A1A>4:740EHF4867C 1706 70% 4GCA4<4 Villa/30% Polypropylene, 275 g/m 2

Dit multifunctionele kledingstuk heeft alles wat je kunt verlangen van functionele onderkleding. De samenstelling van het materiaal is gebaseerd op drie verschillende lagen, waarbij de binnenste bestaat uit frottĂŠweefsel van de ďŹ jnste merinowol en de middelste bestaat uit polypropyleen, dat het vocht verder transporteert naar de buitenste laag, waar het door de merinowol wordt geabsorbeerd. Heavy Weight Extreme helpt daardoor de eigen thermostaat van het lichaam bij het regelen van de lichaamstemperatuur en houdt je droog en warm, ook bij zeer lage temperaturen.

1706 Wol/ 30% Polypropylene, 275 gr/m2 9900 70% Musta 9900 Zwart Strl. S-XXL Maat HalkioS-XXL edessä. Leveä resori vyÜtärÜssä. Gulp. Elastiek in de taille. Boorden aan de pijpen.

79


'F8=3E>27C:>D $n

$n

$#n

! 140=84<DCB ?8?>

!!?8?> !!140=84<DCB

! F8=C4A<DCB C0;E8;0::8

9900 Zwart Musta

4900L_^h[Â&#x161; 82008bWkmÂ&#x161; 4900=he[dÂ&#x161; 8200I_d_d[dÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

8800 Marineblauw Mariininsininen

Strl. One Maat onesize size

Strl. One Maat onesize size

Strl. S-XL Maat S-XL

100% merinovillaa. Ongevoerd gebreideVuoreton. 100% Merino wol.

Breisel van 95% katoen Puuvillaa/elastaania. Vuori en 5% 100% elastan. polyesteriďŹ&#x201A;eeceä. Gevoerd met 100% polyester ďŹ&#x201A;eece.

Tikkivuorella. Gevoerd met oorkleppen. Korvaläpillä.

#$n

#'n

%&n

! $<DCB $;0::8

! $<DCB $;0::8

! %B2>>C4A20? %<>>CC>A8:4;::0;0::8

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2520 ´3-layer; 3-kerroksinen, Polyester/PU-membraam, Polyesteri/PU-päällysteinen/ďŹ&#x201A;eece, winddicht, 460 g/m2 tuulenpitävä, ďŹ&#x201A;eece´ 460 g/m2

1003 100% Polyester, Polyesteri,PU PUcoating päällysteinen

Strl. 52cm-62cm 9900 Zwart*

9900 Zwart Musta

Strl. 58cm-62cm Maat 58cm-62cm

KiristysnyÜri. YlÜstaitettavat korvaläpät. Maat 52cm-62cm * MyÜs oranssina, Eurosafe. Met aanrijgkoord.

Maat52cm-62cm 52cm-62cm Strl.

Exclusief model. Turkisreuna. YlÜstaitettavat Warm korvaläpät. Leukanauha painonapeilla.

9900CkijW 1988 100% Nylon Â&#x161; 9900 wind Musta en regendicht membran, 255 gr/m2

Met aanrijgkoord. KiristysnyÜri. YlÜstaitettavat korvaläpät.

9900 Zwart Musta

* Tevens leverbaar in oranje, Eurosafe.

#&n

%!n

'n

!!=4D;>CCD?8?> !!641A4834<DCB

!":H?ÂŤAÂŤ7D??D !"74;<<DCB

# $>>A14B274A<4AB $:>AE0;ÂŤ?ÂŤC

8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

1007 100 % Polyester, Polyesteri,ďŹ&#x201A;eece ďŹ&#x201A;eece

Maat Strl. One onesize size

Strl. One Maat onesize size

9600 Grijs Harmaa

100% Ribbikudottu. ACRYL

Vuorattumet Gevoerd pehmeällä zacht ďŹ&#x201A;anel. ďŹ&#x201A;anellilla. Ideaal voor onder de bouwhelm.

Strl. One Maat onesize size Gehoorbeschermer. Korvaläpät, jotka ovat Elastisch helpostivoor kiinnitettävät. eenvoudigeElastinen bevestiging rengas, aan jolla voi kiinnittää ne kypärään. bouwhelm

80


'

F8=3E>27C:>D !n

"B0347>DBDC "A464=1A>4:

! (n

"B0347>DBDC "A464=1A>4:

' n

" A464=1A>4:B?89?4= 8AC>;0794

1990 met PVC PVC päällystetty bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,350 350g/m g/m22

1995 met PU päällystetty PU bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,325 325g/m g/m22

1990 met PVC PVC päällystetty bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,350 350g/m g/m22

5400 Oranje Oranssi

8900 Marineblauw Mariininsininen

5400 Oranje Oranssi

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. One Maat onesize size

Soepele Suora malli. stof.NyÜri Recht jamodel. resori vyÜtärÜssä. Elastiek en Säädettävät aanrijgkoordlahkeensuut. in de taille. Elastisch . Stretch. Verstelbaar aan de enkels.

Soepele Suora malli. stof.NyÜri Recht jamodel. resori vyÜtärÜssä. Elastiek en Säädettävät aanrijgkoordlahkeensuut. in de taille. Elastisch . Stretch. Verstelbaar aan de enkels.

Säädettävä pituus. Verstelbaar aan de enkels. Säädettävät Op maat lahkeensuut. te maken.Elastisch. Stretch.

%(n

!("n

%"n

!"B034;0??D700;0A8 !"A464=CD8=1A>4:

!"B034;0??D700;0A8 !"A464=CD8=1A>4:

1990 met PVC PVC päällystetty bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,350 350g/m g/m22

1995 met PU päällystetty PU bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,325 325g/m g/m22

1995 met PU päällystetty PU bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,325 325g/m g/m22

5400 Oranje Oranssi

8900 Marineblauw Mariininsininen

8900 Marineblauw Mariininsininen

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. One Maat onesize size

Met PVC bekleed Pidennetty rintaosa. polyesterweefsel. Olkaimet, joissaVerlengd joustavaborststuk. resori. Säädettävät pikalukot. Napitus Knoopsluiting aan molemmissa 2 kanten.Elastisch. sivuissa. Stretch.

Met PVC bekleed Pidennetty rintaosa. polyesterweefsel. Olkaimet, joissaVerlengd joustavaborststuk. resori. Säädettävät pikalukot. Napitus Knoopsluiting aan molemmissa 2 kanten.Elastisch. sivuissa. Stretch.

Säädettävä pituus. Verstelbaar aan de enkels. Säädettävät Op maat lahkeensuut. te maken.Elastisch. Stretch.

"(%n

&"%n

#"B034C0::8 #"A464=90B

#"B034C0::8 #"A464=90B

%($B0340BD %($A464=?0:2><?;44C

1990 met PVC PVC päällystetty bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,350 350g/m g/m22

1995 met PU päällystetty PU bekleedPolyesterikangas, Polyesterweefsel,325 325g/m g/m22

1975 100 % Polyester, Polyesteri,PU PUbekleed päällystetty

5400 Oranje Oranssi

8900 Marineblauw Mariininsininen

8900 Marineblauw Mariininsininen

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. S-XXL Maat S-XXL

Strl. S-XXXL Maat S-XXXL

Met PVC bekleed Muotoiltu kiristysnauhallinen polyesterweefsel. huppu. Sluisknoopsluiting. Kaksi taskua. YlÜsVorm napi-getettava valumissuoja. sneden capuchon metTuuletusaukot aanrijgkoord. Twee kainaloissa. zakken.Säädettävät Adem functie hihansuut. via plooi in de rug. Ventilatieopeningen onder de mouwen. Open knoopbaar gootje. Mouwen met verstelbare polsbreedte.

Met PVC bekleed Muotoiltu kiristysnauhallinen polyesterweefsel. huppu. Sluisknoopsluiting. Kaksi taskua. YlÜsVorm napi-getettava valumissuoja. sneden capuchon metTuuletusaukot aanrijgkoord. Twee kainaloissa. zakken.Säädettävät Adem functie hihansuut. via plooi in de rug. Ventilatieopeningen onder de mouwen. Open knoopbaar gootje. Mouwen met verstelbare polsbreedte.

Licht gewicht Kevyet sadevaatteet. regen kleding. PuseroJas ja housut. en broek. Pusero, Jas met jossa zakken kauluksen aan sisällä de voorkant. huppu. Capuchon Säädettävät welke hihansuut. weggestopt Etutaskut kan worden. vetoketjuilla. Borstzak Povitasku met rits. Binnenzak vetoketjuilla. metSisäpuolella telefoonzak.puhelintasku. Binnenzak met Säädettävä rits. alareuna. Housuissa Aanrijgkoord aan de onderkant. viistot etutaskut Broek tarrakiinnityksellä. met twee zakken met rits. Läpällinen takatasku. Broekspijpzak met klep. Läpällinen Achterzak reisitasku met klep.tarrakiinnityksellä.

'(n

" A464=1A>4:B?89?4= 8AC>;0794

81


74C";006B?A8=28?4)

?0B34:;438=600=00=348=B?0==8=6 0;B9470A3F4A:C8B74C14;0=6A89:30C943A>>64=;4::4AF0A<1;895C74C ";064=?A8=28?418439434<>64;89:748394;82700<BC4<?4A0CDDAC4A464;4= 3>>A:;438=6BCD::4=00=>5D8CC4CA4::4=F0==44A74CF44A>5348=C4=B8C48C E0=74CF4A:30CE4A48BC

14B274A<4=;006" Deze laag is het omhulsel dat je beschermt tegen kou, regen en wind. Het ademende vermogen zorgt dat het transpiratievocht wordt afgevoerd en het vergroot de ventilatie. Onze techniek wordt WabTech genoemd. Het materiaal is lichtgewicht, gemakkelijk te onderhouden, heeft getapete naden en een bijzonder slijtvaste buitenlaag. Goede buitenkleding om hard in te kunnen werken, moet voldoen aan de volgende eisen: Naar binnen omgeslagen boorden bij de mouwen en de pijpen/Sneeuwslot over de ritsen/Ruime, makkelijk bereikbare buitenzakken/Verwarmende ďŹ&#x201A;eecevoering in de voorzakken/Trekkoord voor instelbare taillewijdte/Uitneembare voering/Rits doorlopend tot in de kraag.

8B>;4A4=;006! De tussenlaag isoleert en transporteert tevens het vocht. Wanneer de temperatuur daalt, isoleert de tussenlaag tegen kou en blijft de lichaamswarmte behouden. Als je het warm krijgt en gaat transpireren, doe je de kleding in de tussenlaag wat losser en regel je op die manier de temperatuur. Draag een ďŹ&#x201A;anellen shirt, een kledingstuk van ďŹ&#x201A;eece of onderkleding van kunstvezels. Onze ďŹ&#x201A;eecekleding combineert stijl en functie. Fleece verwarmt wanneer het koud is. Bovendien is het materiaal gemakkelijk wasbaar, droogt het snel en voert het â&#x20AC;&#x2122;t vocht van het lichaam af.

CA0=B?>AC4A4=;006 Deze laag regelt het vochttransport van de huid. Onderkleding van wol of in banen gebreid synthetisch materiaal absorbeert het vocht en transporteert het verder. Wol houdt het lichaam op de gewenste temperatuur. Bij kou verwarmt het en als het lichaam warm wordt, verkoelt het. Het is daardoor ook zeer geschikt voor kleding die in een warmere omgeving gedragen wordt. Wol wast zich in zekere mate zelf. De creatine die van nature in wol voorkomt, neemt de onwelriekende bacteriĂŤn voor zijn rekening, waardoor het kledingstuk wat langer fris blijft.


( 30<4B

#'"&4DA>B054902: >=64E>4A43


(30<4B &"$n

# "n

#!%=08BC4=4DA>B054?DB4A> #!%902:4DA>B054>=64E>4A3 2 2 1804 85% Polyester/15% Polyesteri/15%Katoen, Puuvilla,300 300g/m g/m

3389 Geel/Marineblauw Keltainen/Mariininsininen

##!&5D=2C8>=4;4?0A:0 ##!&=08BC4=4DA>B054C0;E8?0A:0B F01C427 D8C=44<10A4E>4A8=6

Borstzakken Rintatasku läpällä. met klep. Kaksi Twee sivutaskua zijzakken. jaTwee kaksizakken etutaskua. vooraan. Puhelintasku. Paljelaskos Rugplooi. Weggewerkte selässä. metalen Metallivetoketju rits. Verstelbare listan drukknoopalla. Säädettävä in sluiting vyĂśtärĂś. de taille. Säädettävät Verstelbare hihansuut. mouwzoom. D-rengas. Fluorescerende Fluoresoivat värit. 50 mm kleuren. 50 mm heijastimet. reďŹ&#x201A;ecterende EN471 strepen. Luokka Telefoonhouder. 2. EN471 Cl. 3.

$(!n

2

3389 Geel/Marineblauw 1804 85% Polyesteri/15% Puuvilla, 300 g/m2 Maat Keltainen/Mariininsininen C34-C46 3389 Zakken voor kniestukken. Twee versterkte losse spijkerzakken Koko C34-C46 welke in de zakken met plooi gestopt kunnen worden. Twee Kaksi vahvistettua riipputaskua. Kaksi kiinteää palje-etutaskua achterzakken met plooi. Hamerlus. Stevige metalen ritssluiting riipputaskujen alla. Vasaralenkki. Mittatasku, met patentknoop. Versterkte duimstokzak metlisätaskulla. potloodzak en Kaksi reilua paljetakataskua. Paljereisitasku läpällä. Mitmessenhouder. Broekspijpzak met potloodzak en extra zakje. tatasku erillisellä taskulla. Polvisuojataskut. D-rengas. EN471 D-ring. Telefoonzak. Fluorescerende kleuren. 65 mm reďŹ&#x201A;ectiestreLuokka 2. Flueresoivat värit. 65 mm heijastimet. pen. EN471 Cl. 2

2

1997 100% Polyester, Polyesteri,PU PU-päällysteinen. bekleed, 210 g/m Tuulenpitävä , wind en regendicht ja membran vesitiivis, 210 g/m2 3389 Geel/Marineblauw Keltainen/Mariininsininen

Dubbele zak, gevoerd. Fleece kraag. Mouw met elastische Koko S-XL manchetten. Binnenzak. Telefoonzak. Weggewerkte ritssluiting. Tikkivuorattu. ďŹ&#x201A;eecekaulus. Tupla etutasku, vuorattu ďŹ&#x201A;eecellä. Gevoerd. Fluorescerende kleuren. 50 mm brede reďŹ&#x201A;ecterende Sisäpuolella puhelintasku. resorit hihoissa. Rintatasku. strepen. EN471 Cl. 3. Vetoketju listan alla. D-rengas. Fluoresoivat värit. 50 mm * Ook leverbaar in Damesmaten. Art.nr. 4819 heijastimet. Rintataskut. EN471 Luokka 2.

Maat S-XL Koko S-XL Gevoerd. Capuchon kan weggestopt worden. Zak edessä. op de mouw. Kuoritakki irrotettavalla tikkivuorella. Lumilukko Zakken aan de voorkant met ďŹ&#x201A;eecevoering. Borstzak met teleResorit hihoissa. Säädettävät hihansuut. Rintatasku lumilukolla foonzak. Ook zonder muts te dragen. ja puhelintaskulla. Sivutaskut, joissaD-ring. lämminAanrijgkoord ďŹ&#x201A;eecevuori. aan de binnenkant. EN471ja Cl.vetoketjuilla. 3. Etutaskut lumilukolla Asiakirjatasku edessä. Kynätasku hihassa. Huppu. Kaulus, jossa tasku hupulle. Povitasku vetoketjulla. VyĂśtärĂśllä ja takin alareunassa säätĂśnauha. D-rengas. EN471 Luokka 2.

$ "n

$#"=08BC4=4DA>B054 $#"F4A:1A>4:4DA>B054 Polyester/15% Katoen, 300 g/m 1804 85% A88??DC0B:D7>DBDC

#' (F8=C4A90B (=08BC4=4DA>B054C0;E8?DB4A> 1977 Polyester, PU bekleed, ademend, 200 g/m 100% F01C427 3389 Geel/Marineblauw* 1977 100% Polyesteri, PU-päällysteinen, hengittävä, 200 g/m2 Maat Keltainen/Mariininsininen* S-XL 3389

2

Koko S-XL Maat S-XL

84

# n

$("=08BC4=4DA>B0547>DBDC $("F4A:1A>4:4DA>B054 2 2 1804 85% Polyester/15% Polyesteri/15%Katoen, Puuvilla,300 300g/m g/m

3389 Geel/Marineblauw Keltainen/Mariininsininen

* LĂśytyy myĂśs naisten mallina, tuotenumero 4819

'#n

#'#(4DA>B0545;4424?DB4A> #'#(4DA>B054902:5D=2C8>=44; 2545 ´3-layer; 3-kerroksinen, FleecePolyesteri/PU-päällysteinen/ďŹ&#x201A;eece, met PU membraam ,windstopper type 2 2 tuulenpitävä, 100/ Polyester, 460 460 g/m g/m .´

Koko C34-C46 Maat C34-C46

3389=[[b%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 5389 Oranje/Marineblauw 3389A[bjW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5389 Oranssi/Mariininsininen

Twee zakken Kaksi sisään vooraan. ommeltua Achterzakken etutaskua. Paljetakataskut. met plooi. Duimstokzak Mittatasku lisätaskulla. met extra zak. Reisitasku, Broekspijpzak jossamet kynätasku potloodzak ja lisätasku. en extra D-rengas. zak. Fluoresoivat Metalen ritssluiting. värit. 65D-ring. mm heijastimet. Fluorescerende EN471kleuren. Luokka65 2. mm reďŹ&#x201A;ectiestrepen. EN471 Cl. 2

Maat S-M Koko S-M Metalen ritssluiting opVetoketju de voorste zakken en borstzakken.Met Säädettävä alareuna. edessä. Taskut vetoketjuilla. ÂŽ cordura versterkt. Binnenzak. Telefoonzak. Winddicht.D-rengas WaterafCORDURA -vahvistettu etuosa, selkä ja kyynärpäät. stotend. Fluorecerend. 50jamm band. EN471 CL. 2. taskussa. Yksi povitasku yksireďŹ&#x201A;ecterend puhelintasku. Pidennetty selkäosa. Tuulenpitävä. Heijastavat värit. 50 mm heijastimet. EN471 Luokka 2.


(

30<4B %"n

%(n

""#&4DA>B0547>>343BF40CB78AC ""#&=08BC4=4DA>B547D??0A8 1974 Polyester, 240 g/m 100% E4C>:4C9D;;0 2

3300=[[bÂ&#x161; 5300 Oranje 1974 100% Polyesteri, 240 g/m2 Maat S-XL 3300A[bjW_d[dÂ&#x161; 5300 Oranssi Rits aan de voorkant. Twee insteekzakken. Aanrijgkoord in de Koko S-XL hals. Elastische boord aan de mouw. Elastisch boord aan de Kaksi sivutaskua. hupussa. Resorit onderkant. 50mm Kiristysnauha reďŹ&#x201A;ecterend band. EN471 CL. 2.hihoissa ja alareunassa. Vahvistetut olkapääsaumat. 50 mm heijastin. EN471 Luokka 2.

#'#%=08BC4=B7>5CB74;;?DB4A> #'#%30<4BF8=3902: 2515 3-layer 3-kerroksinen, Polyester/PU/Spandex, Polyesteri/Spandex/PU-päällysteinen/ winddicht, 380 g/m2 ďŹ&#x201A;eece, tuulenpitävä, 380 g/m2 5600HeeZÂ&#x161; 9900 Zwart 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 9900 Musta Maat S-XL Koko S-XL in de taille. Verstelbare mouwboorden. Twee Aanrijgkoord insteekzakken Säädettävä alareuna met rist. ja kalvosin. Twee binnenzakken. Etutaskut vetoketjuilla. Rintatasku vetoketjulla. Kaksi povitaskua. Pidennetty selkäosa. D-rengas etutaskussa.

&#n

#' !30<4B902:5D=2C8>=44; !=08BC4=:D>A8C0::8F01C427 1939 ja vedenpitävä sekä hengittävä 3-kerroksinen Tuulen>=64E>4A3 kangas. 100% polyamidia 1939 Winddicht,ademend en waterdichte 3-layer stof.100% 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8200I_d_d[dÂ&#x161; 9900 Musta nylon Koko S-XL 82008bWkmÂ&#x161; 9900 Zwart 5600HeeZÂ&#x161;

Hengittävä, Maat S-XL veden- ja tuulenpitävä Oxford 3-kerros kangas. Teipatut saumat. Etu- ja rintataskuissa vesitiiviit vetoketjut. Functioneel winddicht en waterafstotend jackjonka in drie laags ja Vetoketjulliset sivutaskut. Irrotettava huppu, korkeus ademende stof.säätää. Getapete naden. Borstzak met waterdichte syvyys voidaan Vetoketjulliset tuuletusaukot kainaritssluiting. Twee steekzakken rits. Afneembare capuchon. loissa. Puhelintasku. Povitaskumet vetoketjulla. Hihansuut ovat Ritsen onder de oksel voor extra ventilatie. Binnenzak met rits säädettävissä tarranauhalla ja alareunassa on kiristysnauha. en telefoonzakje. Verstelbare polsmanchetten en trekkoord op de heup.

=84DF

DDCDDB =84DF

"#(n

##n

" (n

& (30<4B20=E0BF4A:1A>4: (=08BC4=7>DBDC

& #!30<4B20=E0BF4A:1A>4: #!=08BC4=20=E0B7>DBDC

& !30<4BF4A:1A>4: !=08BC4=7>DBDC

2 2 1835 55% recycled RecycledPolyester Polyesteri/ /45 45%%Katoen, Puuvilla, 268 268 g/m g/m

1310 100% Katoencanvas, Puuvillacanvas,225 225g/m g/m2 2

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

8600DWloXbk[Â&#x161;Â&#x161;9400>WhcWWÂ&#x161; 8600DWloXbk[ 9400=h_`i Â&#x161; 9900 9900Zwart* Musta

8300 Steel blue*

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Koko C34-C46 Maat C34-C46

8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta CWWj9)*#9+&Â&#x161;:(&#:()

Zakken Kaksi etutaskua. aan de zijkant. Takatasku Achterzakken nappikiinnityksellä. met knopen. Läpällinen reisitaskua, jossa Broekspijpzak metpuhelintasku klep, telefoonzak ja kynätasku. en potloodzak. Muotoiltu polvi. * NIEUW!

Zakken Kaksi etutaskua. aan de zijkan Päälleommellut en de achterkant. takataskut. Voorgewassen. Muotoiltu polviosa. * NIEUW!Esipesty. * UUTUUS!

Aeae9)*#9+&Â&#x161;:(&#:() Broekspijpzak. Versterkte duimstokzak. Ă&#x2030;ĂŠn achterzak. Twee Kaksi etutaskua. ingenaaide schuine Vahvistettu zakken. Stevige mittatasku. metalen Takatasku. ritssluiting Kaikki mettaskut kaksoistikattu. patentknoop. D-ring. Kestävä vetoketju edessä ja patenttinappi. D-rengas.

85


(30<4B "$%n

"$%n

#& n

& $F4A:1A>4: $=08BC4=?A>58;7>DBDC

& $F4A:1A>4: $=08BC4=?A>58;7>DBDC

& !30<4BF4A:1A>4: !=08BC4=7>DBDC

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

1230 100% Katoen PuuvillaCanvas Canvas

8589Aeh[dXbWkm%CWh_d[Â&#x161; 8956CWh_d[XbWkm%HeeZÂ&#x161; 8589A[ia_i_d_d[d%CWh__d_Â&#x161; 8956CWh__d_di_d_d[d%FkdW_d[dÂ&#x161; 8957CWh__d_di_d_d[d%L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 8957CWh_d[XbWkm%8ehZ[WknÂ&#x161; 8985 Marineblauw/Korenblauw 8985 Mariininsininen/ Keskisininen Maat C34-C50

9457=h_`i%8ehZ[WknÂ&#x161; 9485=h_`i%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 9457>WhcWW%L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 9485>WhcWW%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 9499=h_`i%PmWhjÂ&#x161; 9499>WhcWW%CkijWÂ&#x161; 9994 9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

2200 Khaki

Maat Koko C34-C50 C34-C50

Koko Twee C34-C50 steekzakken. Achterzak met plooi en klep in contrastkleur Kaksi en knoopsluiting. sivutaskua edessä. Broekspijpzak Paljetakatasku, met plooi jossa en opgestikte kontrastivärillä potoleva loodzak napillinen en klep in läppä. contrastkleur Paljereisitasku, en knoopsluiting. jonka päälle Telefoonommeltu kolmiosainen houder met sluiting kynätasku, onderaan kontrastivärillä voor vast ofsekä lossenappikiinnionderkant. tyksellä Duimstokzak. oleva Stevige läppä. Puhelinriipputasku, ritssluiting. Bandplooi. jossa D-ring. mahdollisuus napilla kiinnittää alareuna. Mittatasku. Kestävä vetoketju. Etulaskos. D-rengas.

Twee Kaksisteekzakken. sivutaskua edessä. Achterzak Paljetakatasku, met plooi enjossa klep in kontrastivärillä contrastkleur en oleva knoopsluiting. napillinen läppä. Broekspijpzak Paljereisitasku, met plooi jonka en päälle opgestikte ommeltu potloodzak kolmiosainen en klep kynätasku, in contrastkleur kontrastivärillä en knoopsluiting. sekä nappikiinniTelefoonhouder tyksellämet oleva sluiting läppä.onderaan Puhelinriipputasku, voor vast ofjossa lossemahdollisuus onderkant. Duimstokzak. napilla kiinnittää Stevige alareuna. ritssluiting. Mittatasku. Bandplooi. Kestävä D-ring. vetoketju. Etulaskos. D-rengas.

Dubbel zakken Edessä tuplataskut, aan de joista voorkant. toinenAchterzakken avoin sivutasku metjaklepsluiting toinen palkeella en plooi. Zak sekä optarrakiinnitteisellä het dijbeen met velcro läpällä. klepsluiting Läpällisetentakataskut plooi. tarralla. Läpällinen Telefoonzakje op hetpaljereisitasku dijbeen. Sleutelring. tarralla sekä puhelintasku. D-rengas vyÜlenkissä.

#& n

$ (n

& !30<4BF4A:1A>4: !=08BC4=7>DBDC

86

$#$=08BC4=A88??DC0B:D7>DBDC $#$F4A:1A>4:

Koko C34-C46 Maat C34-C46

$&(n

$#$=08BC4=A88??DC0B:D7>DBDC $#$F4A:1A>4:

1230 100% Katoen PuuvillaCanvas Canvas

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

9900 Zwart Musta

8900 Marineblauw Mariininsininen

8800 Marineblauw* Mariininsininen*

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Koko C34-C46 Maat C34-C46

Dubbel zakken Edessä tuplataskut, aan de joista voorkant. toinenAchterzakken avoin sivutasku metjaklepsluiting toinen palkeella en plooi. Zak sekä optarrakiinnitteisellä het dijbeen met velcro läpällä. klepsluiting Läpällisetentakataskut plooi. tarralla. Läpällinen Telefoonzakje op hetpaljereisitasku dijbeen. Sleutelring. tarralla sekä puhelintasku. D-rengas vyÜlenkissä.

Ž Zakken voor CORDURA kniestukken in CorduraŽ. Twee versterkte losse -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua riipputaskua, spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt jotka voidaan laittaa etupaljetaskujen sisään. Kaksikunnen paljetakaworden.Vasaralenkki. Twee achterzakken metmetallinen plooi. Hamerlus. Stevige metalen taskua. Kestävä vetoketju. Vahvistettu ritssluiting met patentknoop. Versterkte duimstokzak metjonka mittatasku, jossa kynätasku ja puukkolenkki. Reisitasku, potloodzak en messenhouder. Broekspijpzak met potloodzak en päällä kynätasku ja lisätasku. Meisselitaskut oikean riipputasextrapäällä. zakje.Puhelintasku. D-ring. Telefoonzak. kun D-rengas.

Ž Zakken voor CORDURA kniestukken in CorduraŽ. Twee versterkte losse -polvisuojataskut. Kaksi vahvistettua riipputaskua, spijkerzakken welke in de zakken met plooi gestopt jotka voidaan laittaa etupaljetaskujen sisään. Kaksikunnen paljetakaworden. Twee achterzakken metmetallinen plooi. Hamerlus. Stevige metalen taskua. Vasaralenkki. Kestävä vetoketju. Vahvistettu ritssluiting patentknoop. Versterkte duimstokzak metjonka mittatasku,met jossa kynätasku ja puukkolenkki. Reisitasku, potloodzak en messenhouder. Broekspijpzak met potloodzak en päällä kynätasku ja lisätasku. Meisselitaskut oikean riipputasextra zakje.Puhelintasku. D-ring. Telefoonzak. kun päällä. D-rengas. * Valkoisilla Witte stiknaden. saumoilla.


(

30<4B !#%n

"! 30<4B20=E0B>E4A74<3<4C =08BC4=20=E0B?08C0 1185 Puuvilla canvas, 180 g/m 100% ;0=64<>DF4= 2

!#"n

("n

"!"30<4B20=E0B>E4A74<3<4C "!"=08BC4=;H7HC78708=4=20=E0B ?08C0:>AC4<>DF4=

""#=08BC4=C?08C0 ""#CB78AC30<4B

2200A^Wa_Â&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 1185 100% Katoen canvas, 180 g/m29400>WhcWWÂ&#x161; 9900 Musta Koko S-XL 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart 2200A^Wa_Â&#x161;

1185 100% Katoen Puuvillacanvas, canvas,180 180g/m g/m

Kaksi rintataskua. Napitus listan alla. Pitkät hihat. Muotoon Maat S-XL ommeltu vyÜtärÜ. Suora alareuna vahvistetuilla halkioilla Twee borstzakken. Lange mouwen. Verdekte knoopsluiting. sivusaumoissa. Baby canvas

Koko S-XL Maat S-XL

"'n

22

2200A^Wa_Â&#x161; 8900 Marineblauw Mariininsininen Twee borstzakken. Kaksi rintataskua. Napitus Korte mouwen. listan alla. Verdekte Lyhyetknoopsluiting. hihat. Muotoonommeltu.canvas Baby Suora alareuna vahvistetuilla halkioilla sivusaumoissa.

'%n

1031 92 % Katoen/8% Puuvilla/8%Elastan, Elastan,Jersey, Jersey,200 200g/m g/m2 2 1000M_jÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 1000LWbae_d[dÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Maat Musta S-XL Koko S-XL Dames pasvorm. Korte mouwen. Ronde hals PyĂśreä kaulus, lyhyet hihat. Muotoonommeltu.

% n

""&=08BC4=?8:°?08C0 ""&?>;>B78AC30<4B?8@D°

"" %?>;>B78AC30<4B %=08BC4=?8:ÂŻ?08C0

"" '30<4B?8@D°?>;> '=08BC4=?8:°?08C0

1035 100% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

1037 95% Katoen/5% Puuvilla/5%Elastan, Elastan,210 210g/m g/m2 2

1035 100% Katoen, Puuvilla,220 220g/m g/m2 2

1000M_jÂ&#x161; 5600HeeZÂ&#x161; 1000LWbae_d[dÂ&#x161; 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 57008ehZ[WknÂ&#x161; 5700L__d_dfkdW_d[dÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8800CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 8800CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 9000=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart9000>WhcWWÂ&#x161; 9900 Musta Maat S-XL

2499A^Wa_%PmWhjÂ&#x161; 5689HeeZ%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 2499A^Wa_%CkijWÂ&#x161; 5689FkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5794L__d_dfkdW_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 57948ehZ[Wkn%=h_`iÂ&#x161; 8594Aeh[dXbWkm%=h_`iÂ&#x161; 8594A[ia_i_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 8985CWh_d[XbWkm%Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8985CWh__d_di_d_d[d%A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 9994 9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

1089M_j%cWh_d[XbWkmÂ&#x161; 5689HeeZ%CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 1089LWbae_d[d%cWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 5689FkdW_d[d%CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8589A[ia_i_d_d[d%CWh__d_Â&#x161;8994CWh_d[XbWkm%=h_`iÂ&#x161; 8589Aeh[dXbWkm%CWh_d[Â&#x161; 8994CWh__d_di_d_d[d%>WhcWWÂ&#x161; 9922 Zwart/Khaki Musta/Khaki

Koko KorteS-XL mouwen. Kraag en manchet uitgevoerd met ribstof. Muotoonommeltu. Kaksi nappia nappilistassa. Lyhyet hihat. Ribbikudottu kaulus ja hihansuut. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat.

Maat Koko S-XL S-XL

Koko S-XL Maat S-XL

Platgebreide Ribbikudottu kraag.Dames kaulus. Muotoonommeltu. pasvorm. Vlakverdeling Päärmätytbi-colour. lyhyet hihat. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat.

Platgebreide kraag.Dames Ribbikudottu kaulus, hihansuu, pasvorm. nappilista sekä rintatasku. Muotoonommeltu. Vahvistetut kaula- ja olkapääsaumat.

87
:8=34A :;438=6 !% #:8=34ACD8=1A>4:
:8=34A:;438=6 #(n

%(n

#'%#;0BC4=4DA>B054C0;E8?DB4A> #'%#:8=34AF8=C4A90B4DA>B054

%"'#;0BC4=4DA>B054C0;E8700A8 %"'#:8=34AF8=C4A>E4A0;;

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

3394 Geel/Grijs Keltainen/Harmaa

3394 Geel/Grijs Keltainen/Harmaa

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

Dubbele zak met Tuplataskut, vuorattu ďŹ&#x201A;eece. ďŹ&#x201A;eecellä. Twee borstzakken Resorit hihoissa. met rits. Povitasku. Gevoerd.Listan Fleecevoering alla vetoketju. in de kraag. Tikkivuori. Fluoresoivat Verborgen ritssluiting. värit. 25 mm 25 mm heijastimet. reďŹ&#x201A;ectiestrepen.Verstelbaar Rintataskut vetoketjuilla. aan de onderkant van de jas.

Borstzak. Zakken Rintatasku läpällä. vooraan. Etutaskut, Duimstokzak. joissa lämmin Elastisch ďŹ&#x201A;eecevuori. rugpand. Resori Gevoerd. vyĂśtärĂśssä. 25 mmTikkivuori. reďŹ&#x201A;ectiestrepen. Irrotettava huppu. Resorit Afneembare capuchon. hihoissa.Elastische Lumilukko.boord Takatasku. in de mouwen. Mittatasku. Fluorescerende Fluoresoivat kleuren. värit. 25 mm heijastimet.

"%n

"(n

$##;0BC4=A88??DC0B:D7>DBDC $##:8=34A1A>4:

#'#;0BC4=C0;E8?DB4A> #'#:8=34AF8=C4A90B

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

8800 Marineblauw Mariininsininen

8900 Marineblauw Mariininsininen

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

Twee versterkte Kaksi vahvistettua losse kolmiosaista spijkerzakken riipputaskua, welke in de jotka zakken voidaan met laittaa plooi gestopt etupaljetaskujen kunnen worden. sisään. Twee Kaksi paljetakataskua. achterzakken met plooi.Vasaralenkki. Hamerlus. Stevige Kestävä metalen metallinen ritssluiting vetoketju metja patentknoop. patenttinappi. Versterkte Vahvistettu duimstokzak mittatasku. Reisitasku, met potloodzak jonka en päällä messenhouder. kynätasku jaBroekspijpzak lisätasku. Meisselitaskut met potloodzak oikean en extra riipputaskun zakje. päällä.

PilÊvuorattu Gevoerd met pusero poolweefsel. ja kaulus. TweeTikkivuori borstzakken hihoissa. met rits. Istutetut Telefoonhouder. hihat. Kaksi Twee vetoketjullista zijzakken met rintatasdrukkkua. nopen. Läpällinen Mouwzak hihatasku. met rits. Drie Povitasku. potloodzakken. Tilavat sivutaskut. Binnenzak. Säädettävä vyÜtärÜ. Resorit hihoissa.

89


:8=34A:;438=6 #(n

!%#;0BC4=4DA>B054C0;E8;0??D700;0A8 !%#:8=34ACD8=1A>4:F8=C4A

90

#!n

$!#;0BC4=4DA>B0547>DBDC $!#:8=34A1A>4:4DA>B054

2 2 1900 70% Polyester/30% Polyesteri/30%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,230 230g/m g/m

2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

3394 Geel/Grijs Keltainen/Harmaa

3394 Geel/Grijs Keltainen/Harmaa

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

2 zakken aan Tikkivuori. Kaksi de voorkant. rintataskua. Achterzak Takatasku. metResori plooi. Stevige vyĂśtärĂśssä. ritssluiting. Olkaimet, Bretels joissamet pikalukot. stevig elastiek Lumilukot. en Fluoresoivat värit. snelsluiting. 25 mm 25reďŹ&#x201A;ectiestrepen mm heijastimet.

Twee versterkte Kaksi palje-etutaskua losse zakken riipputaskujen welke inalla. de zak Kaksi metreilun plooi kokoista gestopt kunnen paljetakataskua. worden. Zak Paljereisitasku op het been. läpällä. Mittatasku, ReďŹ&#x201A;ectiestrepen. Achterzakken jossa lisätasku. metVahvistettu plooi. Hamerlus. polvien kohdalta. Vasaralenkki. Fluoresoivat värit. 25 mm heijastimet.

"'n

"!%n

#;0BC4=;0??D700;0A8 !% #:8=34ACD8=1A>4:

%!&";0BC4=700;0A8 %!&":8=34A>E4A0;;

Puuvilla,350 370g/m g/m2 2 1370 100% Katoen,

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

Mariininsininen 8800 Marineblauw

8500 Korenblauw Keskisininen

Koko 104C-164C Maat 104C-164C

Koko 104C-176C Maat 104C-176C

Kaksiborstzakken. rintataskua. Läpällinen reisitasku, jonka päällä kynätasku jazak. lisätasku. Mittatasku Twee Broekspijpzak met klep en potloodzak en extra Duimstokzak met extra lisätaskulla. Vasaralenkki. Kaksi paljetakataskua. Olkaimet, joissa pikalukot. Meisselitaskut zak. Hamerlus. Twee achterzakken met plooi. Stevige metalen ritssluiting. Extra brede bretels met riipputaskujen päällä. stevig elastiek en snelsluiting.

Twee borstzakken, Kaksi rintataskua, toinen ÊÊn met läpällä klep en ja knoop,en napilla, toinen ÊÊn met kynätaskulla. potloodzak. Vahvistetut Weggewerkte takataskut. ritssluiting. Kaksi sivutaskua. Versterkte kruisnaad. Listan Twee allainsteekzakken. kaksisuuntainen Versterkte vetoketju. duimstokzak.Verstelbare Vahvistettu haaraommel mouwzoom. ja mittatasku. Säädettävätelastiek Verstelbaar hihansuut. in de Säädettävä mouwen. resori selässä.


B27>4=4= !# E48;867483BB27>4= B284=24<83B"


B27>4=4=

92

%$n

&'n

!#CDAE0B0=300;810B45>A24B ? ? !#E48;867483B27>4=<>34;5>A24B

!# E48;867483B27>4=<>34;4=4A6H;>FB" CDAE0:4=:ÂŤ10B44=4A6H;>FB"

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

Koko 39-47 Maat 39-47

Koko 39-47 Maat 39-47

Bovenkantvettähylkivää Päällinen in waterafstotend mokkanahkaa. suède. Buitenzool Pohjan PU-tiheys in PU, 60-65 60-65 shore. shore. Tussenzool Välipohjan in Pu, PU-tiheys 40-45 shore. 40-45 shore. Muotoiltu Anatomisch gevormde sisäpohja binnenzool ja optimaalisen met comfortzone iskunvaimennuksen en gelpad voor takaava optimale geelityyny. schokabsorptie. Stability board parantaa Stability board voor vakautta verhoogde ja antaa stabiliteit oikean en joustopisteen. het juist afrollen 2 mmvan paksu de voet. kantakappi. 2 mm dik Teräksinen contrefort. Stalen varvas-neus. ja naulaanastumissuoja. Perforatiebescherming Tekstiilivuori. door middel Tarrakiinnitys. van stalen tussenzool. Voering van comfortabele stof. Velcro sluiting. Klasse S1P

Bovenkantvettähylkivää Päällinen in waterafstotend nailonia nylon ja kyllästettyä en geïmpregneerd martioitua leer.nahkaa. Buitenzool Pohjan in PU, PU-tiheys 60-65 shore. 60-65 shore. Välipohjan PU-tiheys Tussenzool in Pu, 40-45 40-45 shore. shore. Anatomisch Muotoiltu gevormde sisäpohja binnenzool ja optimaalisen met comfortzone iskunvaimennuksen en gelpad voor takaava geelityyny. optimale schokabsorptie. Stability Stability board parantaa board voor vakautta verhoogde ja antaa stabiliteit oikean enjoustopisteen. het juist afrollen 2 mm vanpaksu de kantakappi. voet. 2 mm dik Teräksinen contrefort. varvasStalenjaneus. naulaanastumissuoja. Perforatiebescherming Tekstiilivuori. door middel Nauhoille van stalen metallirenkaat. tussenzool. Voering van comfortabele stof. Vetersluiting door metalen ogen. Klasse S3.

(!n

('n

!#"CDAE0:4=:ÂŤ10B4;0B4A;>FB" !#"E48;867483B27>4=<>34;;0B4A;>F

!##CDAE0:4=:ÂŤ10B4;0B4A<83B" !##E48;867483B27>4=<>34;;0B4A<83

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

Koko 39-47 Maat 39-47

Koko 38-47 Maat 38-47

Bovenkantpehmeää, Päällinen in zacht waterafstotend vettähylkivää martioitua en geïmpregneerd nahkaa. Pohjan leer. Buitenzool PU-tiheys in60-65 PU, 60-65 shore. shore. Välipohjan PU-tiheys 40-45 Tussenzool in Pu,shore. 40-45Muotoiltu shore. Anatomisch sisäpohjagevormde ja optimaalisen binnenzool iskunvaimennuksen met comfortzone takaava en gelpad geelivoor tyyny. Stability optimale schokabsorptie. board parantaa Stability vakautta boardja voor antaa verhoogde oikean joustopisteen. stabiliteit en het 2 mm juist paksu afrollen kantakappi. van de voet. Teräksinen 2 mm dik varvascontrefort. ja naulaanastumissuoja. Stalen neus. Perforatiebescherming Verkkovuori. Nauhoille door nailonrenkaat. middel van stalen tussenzool. Comfortabele mesh voering. Vetersluiting door nylon ogen. Klasse S3.

Bovenkantpehmeää, Päällinen in zacht waterafstotend vettähylkivää martioitua en geïmpregneerd nahkaa. Pohjan leer. Buitenzool PU-tiheys in60-65 PU, 60-65 shore. shore. Välipohjan PU-tiheys 40-45 Tussenzool in Pu,shore. 40-45Muotoiltu shore. Anatomisch sisäpohjagevormde ja optimaalisen binnenzool iskunvaimennuksen met comfortzone takaava en gelpad geelivoor tyyny. Stability optimale schokabsorptie. board parantaa Stability vakautta boardja voor antaa verhoogde oikean joustopisteen. stabiliteit en het 2 mm juist paksu afrollen kantakappi. van de voet. Teräksinen 2 mm dik varvascontrefort. ja naulaanastumissuoja. Stalen neus. Perforatiebescherming Verkkovuori. Nauhoille door nailonrenkaat. middel van stalen tussenzool. Comfortabele mesh voering. Vetersluiting door nylon ogen. Klasse S3.
B27>4=4= !n

(n

"(n

!#$E48;867483B27>4=<>34;;0B4A !#$CDAE0:4=:ÂŤ10B4;0B4A<83F01 C427B" <83F01C42

!#%CDAE0B0=300;8?A8<4BC0AB ? !#%E48;867483B27>4=<>34; 8900 Mariininsininen B0=30;BC0A

!#&E48;867483B27>4=<>34; !#&CDAE0:4=:ÂŤ?A8<4B7DCC;4;>FB" 9400 Harmaa B7DCC;4;>F

8900 Marineblauw Mariininsininen

Koko 8900 37-47 Marineblauw Päällinen vettähylkivää mokkanahkaa, kumivahvisteinen kärki. Maat 37-47 Pohja nitriilikumia, antistaattinen, Üljyn- ja haponkestävä. Bovenkant in waterafstotend suède met rubber verstevigde isVälipohja EVA-muovia. Muotoiltu sisäpohja ja optimaalisen neus. Buitenzool intakaava nitrielrubber. Antistatisch, enparantaa zuurkunvaimennuksen geelityyny. Stabilityolieboard bestendig. Geïntegreerde tussenzool van EVA. Anatomisch vakautta ja antaa oikean joustopisteen. 2 mm paksu kantagevormde binnenzool met comfortzone en gelpad voor optimale kappi. Alumiininen varvassuoja. Kevlar-naulaanastumissuoja. schokabsorptie. Stability board voor verhoogde stabiliteit en Tekstiilivuori. Nauhoille nailonrenkaat. het juist afrollen van de voet. 2 mm dik contrefort. Aluminium veiligheidsneus. Perforatiebescherming door middel van Kevlar tussenzool. Voering van comfortabele stof. Vetersluiting door nylon ogen. Klasse S1P

Koko 9400 37-47 Grijs Päällinen vettähylkivää mokkanahkaa, kumivahvisteinen kärki. Maat 37-47 Pohja nitriilikumia, antistaattinen, Ăśljyn- ja haponkestävä. Bovenkant in waterafstotend suède met rubber verstevigde Välipohja EVA-muovia. Muotoiltu sisäpohja ja optimaalineus. Buitenzool in nitrielrubber. olie- enboard zuursen iskunvaimennuksen takaava Antistatisch, geelityyny. Stability bestendig. GeĂŻntegreerde tussenzool van EVA. Anatomisch parantaa vakautta ja antaa oikean joustopisteen. 2 mm paksu gevormde binnenzool met comfortzone en gelpad voor optimale kantakappi. Alumiininen varvassuoja. Kevlar-naulaanastumisschokabsorptie. Stability board voor verhoogde stabiliteit en suoja. Tekstiilivuori. Sivuilla näkyvyyttä parantavat heijastimet. het juist afrollen van de voet. 2 mm dik contrefort. Aluminium Nauhoille nahkarenkaat. veiligheidsneus. Perforatiebescherming door middel van Kevlar tussenzool. Voering van comfortabele stof. ReďŹ&#x201A;ectiemateriaal voor verhoogde zichtbaarheid. Vetersluiting door lederen ogen. Klasse S3.

Koko 39-47 Maat 39-47 Bovenkantpehmeää, Päällinen in zacht waterafstotend vettähylkivää martioitua en geïmpregneerd nahkaa. Pohjan leer. PU-tiheys 60-65 Buitenzool in PU,shore. 60-65Välipohjan shore. Tussenzool PU-tiheys in Pu, 40-45 40-45 shore. shore. Muotoiltu sisäpohja Anatomisch gevormde ja optimaalisen binnenzool iskunvaimennuksen met comfortzone en takaava gelpad geelityyny. voor optimale Stability schokabsorptie. board parantaa Stability vakautta boardja voor antaa verhoogde oikean joustopisteen. stabiliteit en het 2 mm juistpaksu afrollen kantakappi. van de voet. Teräksinen 2 mm dikvarvascontrefort. ja naulaanastumissuoja. Stalen neus. Perforatiebescherming Verkkovuori. Vettähylkivä, door middel hengittävä van stalen WabTech -kalvo. tussenzool. Waterafstotende Nauhoille nailonrenkaat. WabTech membraan voor vochtregulering door verhoogd ademend vermogen en afgewerkt met mesh voering. Vetersluiting door nylon ogen. Klasse S3.

#(n

$%n

$!n

!#'E48;867483B27>4=<>34; !#'CDAE0:4=:?A8<4B7DCC;4<83B" 4100 Vihreä B7DCC;4<83

!#(CDAE0:4=:ÂŤ?A8<4B7DCC;4<83 !#(E48;867483B27>4=<>34;B7DCC;4 F01C427B" <83F01C42

!# E48;867483B27>4=<>34; CDAE0:4=:ÂŤ?A8<4B284=24;>FB" 2400 Khaki B284=24;>F

Koko 39-47 4100 Groen Päällinen vettähylkivää mokkanahkaa, kumivahvisteinen kärki. Maat 39-47 Pohja nitriilikumia, antistaattinen, Ăśljyn- ja haponkestävä. Bovenkant in waterafstotend suède met rubber verstevigde Välipohja EVA-muovia. Muotoiltu sisäpohja ja optimaalineus. Buitenzool in nitrielrubber. olie- enboard zuursen iskunvaimennuksen takaava Antistatisch, geelityyny. Stability bestendig. GeĂŻntegreerde tussenzool van EVA. Anatomisch parantaa vakautta ja antaa oikean joustopisteen. 2 mm paksu gevormde binnenzool met comfortzone en gelpad voor optimale kantakappi. Alumiininen varvassuoja. Kevlar-naulaanastumisschokabsorptie. Stability board voor verhoogde stabiliteit en suoja. Tekstiilivuori. Sivuilla näkyvyyttä parantavat heijastimet. het juist afrollen van de voet. 2 mm dik contrefort. Aluminium Nauhoille nahkarenkaat. veiligheidsneus. Perforatiebescherming door middel van Kevlar tussenzool. Voering van comfortabele stof. ReďŹ&#x201A;ectiemateriaal voor verhoogde zichtbaarheid. Vetersluiting door lederen ogen. Klasse S3.

8900 Marineblauw Mariininsininen

Koko 37-47 2400 Khaki Päällinen vettähylkivää nupukkia, kumivahvisteiset ulkoreunat. Maat 37-47 Pohja nitriilikumia, antistaattinen, Ăśljyn- ja haponkestävä. Bovenkant in waterafstotend nubuck met rubber verstevigde Välipohja EVA-muovia. Muotoiltu sisäpohja ja optimaalisen neusen hielbescherming. Buitenzool in nitrielrubber. iskunvaimennuksen takaava geelityyny.Stability boardAntistaparantaa tisch, olie- en zuurbestendig. GeĂŻntegreerde tussenzool van EVA. vakautta ja antaa oikean joustopisteen. 2 mm paksu kantaAnatomisch gevormde binnenzool met comfortzone en gelpad kappi. Alumiininen varvassuoja. Kevlar-naulaanastumissuoja. voor optimaleNauhoille schokabsorptie. Stability board voor verhoogde Tekstiilivuori. metallirenkaat. stabiliteit en het juist afrollen van de voet. 2 mm dik contrefort. Aluminium veiligheidsneus. Perforatiebescherming door middel van Kevlar tussenzool. Voering van comfortabele stof. ReďŹ&#x201A;ectiemateriaal voor verhoogde zichtbaarheid. Vetersluiting door metalen ogen. Klasse S3.

Koko 37-47 Maat 37-47 Bovenkantvettähylkivää Päällinen in waterafstotend mokkanahkaa, suède metkumivahvisteinen rubber verstevigde kärki. Pohja Buitenzool neus. nitriilikumia, in antistaattinen, nitrielrubber. Antistatisch, Ăśljyn- ja haponkestävä. olie- en zuurVälipohja EVA-muovia. bestendig. GeĂŻntegreerde Muotoiltu tussenzool sisäpohja van EVA. ja optimaalisen Anatomisch iskunvaimennuksen gevormde binnenzool takaava met comfortzone geelityyny. Stability en gelpad board voorparantaa optimale vakautta ja antaaStability schokabsorptie. oikean joustopisteen. board voor verhoogde 2 mm paksu stabiliteit kantaen kappi. het juist Alumiininen afrollen van varvassuoja. de voet. 2 mm Kevlar-naulaanastumissuoja. dik contrefort. Aluminium Tekstiilivuori. Vettähylkivä, veiligheidsneus. Perforatiebescherming hengittävä WabTech door middel -kalvo. van Sivuilla Kevlar näkyvyyttä parantavat tussenzool. Waterafstotende heijastimet. WabTech Nauhoille membraan nahkarenkaat. voor vochtregulering door verhoogd ademend vermogen en afgewerkt met stoffen voering. ReďŹ&#x201A;ectiemateriaal voor verhoogde zichtbaarheid. Vetersluiting door lederen ogen. Klasse S3.

93


B27>4=4= DDCDDB =84DF

DDCDDB =84DF

( #n

'&#n

!# E48;867483B27>4=<>34; CDAE0:4=:ÂŤ?A8<4B284=24<83B" 8900 Mariininsininen B284=24<83

!"$BD>90:4=:ÂŤF0;:B054 !"$E48;867483BB27>4=F0;:B054

!" E48;867483BB27>4=F0;:B054 BD>90:4=:ÂŤF0;:B054

3800Hkia[WÂ&#x161; 9900 38008hk_d Â&#x161; 9900 Zwart Musta

3800Hkia[WÂ&#x161; 9900 38008hk_d Â&#x161; 9900 Zwart Musta

Koko 8900 37-47 Marineblauw Päällinen vettähylkivää nupukkia, kumivahvisteiset ulkoreunat. Maat 37-47 Pohja nitriilikumia, antistaattinen, Ăśljyn- ja haponkestävä. Bovenkant in waterafstotend nubuck met rubber verstevigdeisVälipohja EVA-muovia. Muotoiltu sisäpohja ja optimaalisen neusen hielbescherming. in nitrielrubber. Antistakunvaimennuksen takaava Buitenzool geelityyny. Stability board parantaa tisch, olieen zuurbestendig. GeĂŻntegreerde tussenzool van EVA. vakautta ja antaa oikean joustopisteen. 2 mm paksu kantaAnatomisch gevormde binnenzool met comfortzone en gelpad kappi. Alumiininen varvassuoja. Kevlar-naulaanastumissuoja. voor optimaleNauhoille schokabsorptie. Stability board voor verhoogde Tekstiilivuori. metallirenkaat. stabiliteit en het juist afrollen van de voet. 2 mm dik contrefort. Aluminium veiligheidsneus. Perforatiebescherming door middel van Kevlar tussenzool. Voering van comfortabele stof. ReďŹ&#x201A;ectiemateriaal voor verhoogde zichtbaarheid. Vetersluiting door metalen ogen. Klasse S3.

Koko 38-48 Maat 38-48

Koko 38-48 Maat 38-48

Stalen neus. Teräskärki. Päällinen Veiligheidszool. nahkaa.Antistatische Vuorattu hengittävällä oliebestendige kankaalla. zool. Naulasuojattu. Antislip.Non striping Antistaattinen. zool. Veiligheidsklasse Ă&#x2013;ljyn kestävä EN pohja. 345Turvaluokka S3. S3. * NIEUW! * UUTUUS!

Stalen neus. Teräskärki. Päällinen Veiligheidszool. nahkaa.Antistatisch. Vuorattu hengittävällä Antislip. Non kankaalla. striping Naulasuojattu. zool. Veiligheidsklasse Antistaattinen. EN 345 S3. Ă&#x2013;ljyn kestävä pohja. Turvaluokka S3. * NIEUW! * UUTUUS!

$%n

$n

94

#!n

#(n

!""C0;E8B00?0B6½C41>A6 !""F8=C4A;00AB6½C41>A6

'#!B00?0B?0=C4A '#!;00AB?0=C4A

'#'B00?0B1>G4A '#';00AB1>G4A

9900 Zwart Musta

4700 Vihreä Groen

5689 Rood/Marineblauw Punainen/Mariininsininen

Koko 39-47 Maat 39-47

Koko 39-47 Maat 39-47

Koko 37-47 Maat 36-47

Gevoerdenahkasaapas. Vuorattu leren laars. Stalen Teräskärki. neus. Naulasuojattu. Veiligheidszool.Antistaattinen. Antistatisch. Turvaluokka S3. EN 345 S3. Veiligheidsklasse

Zuurbestendigehaponkestävä PVC-pohjainen, PVC laars met saapas stalen neus teräskärjellä. en veiligheidszool Naulasuojattu. Kuvioitu waardoor geenpohja. scherpe Suojaluokka voorwerpen EN345 kunnen S3.dringen. Anti slip zool. Veiligheidsklasse EN345 S3.

Stalen neus.Naulasuojattu. Teräskärki. Veiligheidszool,waardoor Heijastinnauha. geenKuvioitu scherpe pohja. voorwerpen Suojaluokka kunnen dringen. EN345 ProďŹ elzool SB P. .Veiligheidsklasse EN345 + SB + P.
B27>4=4= &!&n

!(n

"(n

!!"?>790;;8=4= !!"8=;46I>>;E8;C

!!#?>790;;8=4= !!#8=;46I>>;

Koko 38-46 Maat 37-46

Koko 37-48 Maat 36-48 Kosteutta eristävä alapuoli.

Koko 37-47 Maat 36-48 Alumiinipäällysteinen. Suojaa kylmyyttä vastaan.

Teräskärki. Hengittävä. SäädettäväElastische ja elastinen nilkkaremmi. Stalen neus. Ventilatieopeningen. hielband.

Absorbeert transpiratie vocht.

Aluminium. Isolerend.

B0=300;8 ' :;><?B27>4= Mariininsininen 8900 Marineblauw

(#n

"(n

'n

!!'BD::05D=2C8>=0; !!'B>::4=5D=2C8>=44;

!!&C74A<>BD:0C !!&C74A<>B>::4=

!!!BD::0 !!!B>::4=

1001 80% Katoen/20% Puuvilla, 20%polyamide polyamidi

0003)#fWh_WÂ&#x161; 0060 0003)#FWYaÂ&#x161; 0060 60-Pack 60-paria

0003)#fWh_WÂ&#x161; 0012'(#FWYaÂ&#x161; 0003)#FWYaÂ&#x161; 0012'(#fWh_WÂ&#x161;0120 0120120-Pack 120-paria

9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Thermomariininsininen Paksu sokken in polyamide/acryl. thermo-sukka. 80% akryyliä ja 20% nailonia.

Yksivärinen 1 kleur, per 3mariininsininen. paar verpakt. 80% puuvillaa ja 20% polyamidia.

Ž Vahvistettu Met verstrekte pohja. zool. Pehmeää Met Lycra lycraaŽ. .

95


!

70=3B27>4=4= !!""<>=C06470=3B27>4= |<D=8=}


!

70=3B27>4=4= ##n

#%n

!!"#CH½:B8=4>38= !!"#70=3B27>4=<>34;>38=

!!"$CH½:B8=4<8<4A !!"$70=3B27>4=<>34;<8<4A

Š 3914 Synthetisch Tekonahkaa,leer, Neoprene Neoprene . Š.

3915 Synthetisch Tekonahkaa.leer.

9922 Zwart/Khaki Musta/Khaki

9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

Maat Koko 9/M-11/XL 9/M-10/L-11XL

Koko 9/M-11/XL Maat 9/M-10/L-11XL

Synthetisch Konepestävällä leer.tekonahalla Elastisch, ventilerend vahvistettuSpandex. kämmenosa Rug parantaa van Š ademend kulutuskestävyyttä. 3D-StretchSaumattomat in mesh gecombineerd sormenpäät met lisäävät Neopreen mukavuutta. Kämmenselkä joustava ja extra hengittävä. Verkkokangas bescherming op de knokkels voor bescherming. Pols- ja Š Š NeopreneŠ -rystyssuoja. manchetten van Neopreen Suojaava voor goede Neoprene omsluiting -ranneke. en extra bescherming.Handpalm in machinewasbaar synthetisch leer met versterking voor extra slijtvastheid. Vingertoppen zonder naden voor extra comfort.

Synthetisch Kämmen tekonahkaa. leer. Elastisch, Kämmenselkä ventilerend joustavaa, Spandex.hengittävää Rug van spandexia. elastisch Spandex Saumattomat dat de hand sormenpäät laat ademen. lisäävät Vingertoppen mukavuutta. Säädettävä zonder naden tarranauhakiinnitys voor extra comfort.ranteessa. Handpalm van synthetisch leer met een extra versterking. Polsmanchetten met verstelbare VelcroŠ sluiting.

&n

!!"&CH½:ÂŤB8=4CAD3ED>A4;;8=4= !!"&70=3B27>4=<>34;CAD3 ŠŠ 3921 Polyester/Katoen Polyesteri/Puuvillacanvas, canvas,Rubber-Tec Rubber-Tec , Polyester , ďŹ&#x201A;eecevuori ďŹ&#x201A;eece wattering 9900 Musta

9900 Zwart Koko 9/M-11/XL Maat 9/M-10/L-11XL Rubber TechŠ -vahvike kämmenpuolella ja sormenpäissä Polyester/katoenen stretch canvas waterafstotende parantaa kulutuskestävyyttä. Pinta met joustavaa ja vettähylkivää werking. Rubber-TechŠ versterking.Nailonlenkki polyesteri-puuvillapurjekangasta. Polsmanchetten rannekkeen met nylon band voor varten. het afstellen van de polswijdte. Rubber-TechŠ leveydensäätÜä Vuori harjattua polyesteri-ďŹ&#x201A;eeceä. versterking in de handpalm en op de vingertoppen voor extra slijtvastheid. Voering van geborsteld polyester ďŹ&#x201A;eece.

& n

!!"%70=3B27>4=<>34;CHA !!"%CH½:B8=4CHAED>A4;;8=4=90 3920 leer, elastisch, ventilerend Spandex, G80 3M Synthetisch E4CC7H;:8E

ThinsulateŠ. 3920 Tekonahkaa, Spandexia, G80 3M ThinsulateŠ. 9900 Zwart 9900 Musta Maat 9/M-10/L-11XL Koko 9/M-11/XL Synthetisch leer. Elastisch, ventilerend Spandex. G80 3M Kämmen tekonahkaa. Kämmenselkä joustavaa, Š Thinsulatekonepestävää voering. Waterafstotende WabTech voering voor hengittävää spandexia. Erikoistilavat sormenpäät lisäävät verbeterde vochtregulering. Polsmanchetten met verstelbare mukavuutta. Säädettävä tarranauhakiinnitys ranteessa. G60 VelcroŠ sluiting. Handpalm van machinewasbaar synthetisch 3M ThinsulateŠ -vuori. Wabtech-vuori, vettähylkivä, päästää leer. Extra ruime vingertoppen voor maximaal comfort. Rug van kosteudenSpandex ulos. dat de hand laat ademen. elastisch

"$(n

! "n

!!"'CH½:B8=4H<4AED>A4;;8=4=90 !!"'70=3B27>4=<>34;H<4A Polyester/Katoen canvas. 3922 Hertenleer, E4CC7H;:8E

!!"(70=3B27>4=<>34;50G4 !!"(CH½:B8=450G4ED>A4;;8=4=90 3923 Elastisch, ventileren Spandex, Neoprene , G60 Hertenleer, E4CC7H;:8E

9933 3922 Zwart/Geel Peurannahkaa, Polyesteri/Puuvilla canvas, vvettähylkivä. Maat Musta/Keltainen 9/M-10/L-11XL 9933 Polyester/katoenen canvas stretch shell met waterafstotende Koko 9/M-11/XL coating. G100 3M ThinsulateŠ gevoerd. Waterafstotende WabKämmen erityisen kestävää peurannahkaa. Saumattomat Tech voering voor verbeterde vochtregulering. Met geborsteld sormenpäät parantavat tuntoherkyyttä. MaljamainenŠ kämmen nylon gevoerde polsmanchetten, verstelbare Velcro sluiting lisää mukavuutta. Peukalon päällä pehmeä PU-vahvike. Harjattu en extra nylon band voor het afstellen van de polswijdte. polyesterivuori. Nailonlenkki rannekkeen leveyden säätÜä varten. Elastisch trekkoord met Easy-opening voor het afsluiten van Joustava ranneke ja kiristysnauha. TarranauhasäätÜ. Rystyssuoja de handschoen. Knokkels met 5mm dik EVA schuim voor extra 5 mm EVA-vaahtomuovia. Pinta joustavaa ja vettähylkivää polyesbescherming. Handpalm & vingers van extra sterk hertenleer teri-puuvillapurjekangasta. Wabtech-vuori, joka on vettähylkivä ja met versterkte handpalm. Vingertoppen zonder naden voor bepäästää kosteuden ulos. Sisäpuolella G100 3M ThinsulateŠ -vuori. ter gevoel. Voorgevormde pasvorm voor extra comfort. Duim met

Š

3M ThinsulateŠ. 3923 Peurannahkaa, Spandexia, NeopreneŠ, G60 3M Thinsulate. 9933 Zwart/Geel 9933 Musta/Keltainen Maat 9/M-10/L-11XL Koko 9/M-11/XL Synthetisch leer. Elastisch, ventilerend Spandex. NeopreenŠ Kämmen erityisen kestävää peurannahkaa. Kämmenselkä wattering. G60 3M ThinsulateŠ. Handpalm van extra sterk Š joustavaa, hengittävää spandexia. Rystyosassa Neoprene hertenleer. Extra ruime vingertoppen voor maximaal comfort. -vahvike. Erikoistilavat lisäävät mukavuutta. Rug elastisch Spandex sormenpäät dat de hand laat ademen. NeopreenŠ Säädettävä tarranauhakiinnitys ranteessa. G60 3M ThinsulateŠ versterking op de knokkels. Polsmanchetten met verstelbare -vuori. Wabtech-vuori, vettähylkivä, päästää kosteuden VelcroŠ sluiting. Waterafstotende WabTech voering voor ulos. verbeterde vochtregulering. Comfortabel warme voering van G60 3M Š Thinsulate .

gewatteerde PU versterking aan de achterkant van de duim.

!"n

!!#4DA>B05470=3B27>4=<>34; !!#7D><8>:ÂŤB8=410;34AED>A4;;8=4= Vuohennahkaa, 10;34A joustavaa, 100 gm Polyesteri ďŹ&#x201A;eece, 3M 3930 Š Scotchlite . 3930 geitenleer, 100 gm Polyester ďŹ berďŹ ll, 3M ScotchliteŠ. 3394 3394 Keltainen/Harmaa Geel/Grijs

Koko Maat 9/M-11/XL 9/M-10/L-11XL Š Kämmenselässä ja rystysissä 3M Scotchlite -heijastinnauha. Extra sterk geitenleer. Waterafstotend 100% polyester. 3M ScotRystysissä lisäksi nahkavahvike. Kämmen kestävää chliteŠ. Handpalm van sterk geitenleer meterityisen extra versterking. peurannahkaa. Neuleranneke ja nahkalenkki leveyden säätÜä Š Rug met 3M Scotchlite reďŹ&#x201A;ecterende band over de knokkels varten. Vuori polyesterivanua ďŹ&#x201A;eeceä. vettähylversterkt met100 leer.gm Elastisch gebreide ja boord rondPinta de pols met kivää 100 %voor polyesterikangasta. lederen lus meer grip tijdens het aantrekken. Voering

!n

%n

!!# 4DA>B05470=3B27>4=14>FD;5 7D><8>:ÂŤB8=414>FD;5

!!#!7D><8>:ÂŤB8=4185A>BC !!#!4DA>B05470=3B27>4=185A>BC

3931 Synthetisch Tekonahkaa,leer, Spandexia. elastisch Spandex

Š 3932 Synthetisch Tekonahkaa,leer, 3M 3M Scotchlite Scotchlite . Š.

3394 Geel/Grijs Keltainen/Harmaa

3394 Geel/Grijs Keltainen/Harmaa

Koko 9/M-11/XL Maat 9/M-10/L-11XL

Maat Koko 9/M-11/XL 9/M-10/L-11XL

Synthetisch Kämmen konepestävää leer. Elastisch, tekonahkaa. ventilerend Saumattomat Spandex. Rug sormenpäät van elaslisäävät tisch Spandex mukavuutta. dat de hand Kämmenselkä laat ademen. joustavaa, Polsmanchetten hengittävää met spandexia. Säädettävä verstelbare VelcroŠ sluiting. tarranauhakiinnitys ranteessa. Handpalm van machinewasbaar synthetisch leer. Vingertoppen zonder naden voor extra comfort.

Synthetisch Kämmen konepestävää leer. Rug vantekonahkaa. ademend 3D-Stretch Kämmenselän in mesh joustava, met 3M Š Scotchlite verkkotrikoinen päällinen band parantaa reďŹ&#x201A;ecterende overliikkuvuutta. de knokkels.KämmenseläsVoering gewat2 sä ja rystysissä 3M Scotchlite teerd met 100 gr./m polyesterÂŠďŹ ber -heijastinnauha. met ďŹ&#x201A;eece afwerking. Saumattomat Easy sormenpäät Slip-on polsmanchetten lisäävät mukavuutta. voor gemakkelijk aan- en uittrekken.

van 100 gr./m2 polyester ďŹ ber afgewerkt met comfortabele geborstelde voering.

97


!70=3B27>4=4= '$n

!!"CH½:B8=4;>:4 !!"70=3B27>4=<>34;;>:4

!!" 70=3B27>4=<>34;C7>A CH½:B8=4C7>A

3910 Geitenleer, Vuohennahkaa, Spandex. Spandexia.

3911 Hertenleer, Peurannahkaa, Spandex, Spandexia. NeopreneŠ

9900 Zwart Musta

Musta/Keltainen 9933 Zwart/Geel

Koko 9/M-11/XL Maat 9/M-10/L-11XL

Koko 9/M-11/XL Maat 9/M-10/L-11XL

Extra sterk Kämmen erityisen geitenleer. kestävää Elastisch, vuohennahkaa. ventilerend Saumattomat Spandex. Knokkels sormenpäät versterkt lisäävät met extra mukavuutta. sterk geitenŠ Kämmenselkä leer. Polsmanchetten joustavaa, met hengittävää verstelbare Velcro spandexia. Rystyset vahvistettu erityisen sluiting. Handpalm van extra sterkkestävällä geitenleervuomet hennahalla. Säädettävä tarranauhakiinnitys ranteessa. shock absorber. Vingertoppen zonder naden voor extra comfort. Rug van elastisch Spandex dat de hand laat ademen.

Kämmen erityisen kestävää peurannahkaa. Saumattomat sormenpäät mukavuutta. Extra sterk, Amerikaans hertenleer. Elastisch, ventilerend Spandex. Ruglisäävät van elastisch Spandex Š Kämmenselkä joustavaa, spandexia. Rystyosassa NeopreneŠ -vahvike. dat de hand laat ademen. hengittävää Met Neopreen versterkte knokkels. Polsmanchetten metSäädettävä verstelbare Š Velcro tarranauhakiinnitys sluiting. Handpalm ranteessa. van extra sterk hertenleer. Vingertoppen zonder naden voor extra comfort.

'n

!!"!0B4==DB:ÂŤB8=47D68= !!"!70=3B27>4=<>34;7D68=

98

%#n

##n

!!""0B4==DB:ÂŤB8=4<D=8="B>A<8=4= !!"""58=64A70=3B27>4=<>34;<D=8=

3912 Synthetisch Tekonahkaa,leer, Spandexia. elastisch, ventilerend Spandex.

3913 Synthetisch Tekonahkaa,leer. Spandexia. Rubber-TecŠ, elastisch, ventilerend Spandex.

9900 Zwart Musta

9994 Zwart/Grijs Musta/Harmaa

Maat Koko 9/M-11/XL 9/M-10/L-11XL

Maat Koko 9/M-11/XL 9/M-10/L-11XL

Synthetisch Kämmen konepestävää leer. Elastisch, tekonahkaa. ventilerend Kämmenselkä Spandex. Vingertoppen joustavaa, hengittävää zonder naden spandexia. voor extraSaumatcomfort. Rug tomat van sormenpäät elastisch Spandex lisäävät dat mukavuutta. de hand laat Säädettävä ademen.tarranauhakiinnitys Polsmanchetten met ranteessa. verstelbare VelcroŠ sluiting. Handpalm van machinewasbaar synthetisch leer.

Š Š Synthetisch Kämmen konepestävää leer. Elastisch, tekonahkaa ventilerend ja kämmenosassa Spandex. Rubber-Tech Rubber-Tech versterking. -vahvike. RugSaumattomat van elastisch Spandex sormenpäät dat lisäävät dehand mukavuutta. laat ademen Umpinainen sormenpää helpottaa käsineen riisumista. Kämmenselkä joustavaa, hengittävää spandexia. Säädettävä tarranauhakiinnitys ranteessa.


"

0224BB>8A4B #(1A4C4;B


"0224BB>8A4B !n

& n

& n

!##;8??8B !##10B410;;20?

!#$;8??8B !#$10B410;;20?

!#%;8??8B8;<0=;>6>0 !#%10B410;;20?

9922CkijW%A^Wa_Â&#x161;9994 9922PmWhj%A^Wa_Â&#x161; 9994Zwart/Grijs Musta/Harmaa

8900 Marineblauw Mariininsininen

8900 Marineblauw Mariininsininen

Maat Koko One one size

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Sports Urheilumalli. style.

Blükläderstyle. Yachting brodeeraus etuosassa.

Blükläderstyle. Yachting brodeeraus Blükläder säätÜtarrassa. naam geborduurd op de Achterkant.

%(n

!$"n

'$n

#?>;E8BD>90C #:=848=;46BCD::4=

#'?>;E8BD>90C740EHF4867C #'740EHF4867C:=848=;46BCD::4=

! !C4;45>>=7>D34A;>B !?D74;8=C0B:D

1200 Polyethene Polyeteeni

1005 Plastic foam, CORDURAÂŽ

2 2 1800 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,240 240g/m g/m

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Standardi Basis knie-inlegstuk. polvisuoja.

CORDURAŽ-vahvistetut CorduraŽ gel-materiaalista bevestigd op gel materiaal. tehdyt polvisuojat, jotka täyttävät Voldoet aan ENpuristusvaatimukset norm SS EN 14404 sekä naulanläpäisyvaatimukset SS-EN 14404 mukaan.

VyÜpidike. Kiinnitys Riemhouder. Klittenbandsluiting. tarralla. Säädettävä Verstelbare syvyys. diepte.

'%n

&%n

"%'n

##EH½ ##A84<

#"EH½ #"A84<

#&=07:0EH½ #&A84<

9900 Zwart Musta

9900 Zwart Musta

3900 Leer Nahka

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

3800Hkia[WÂ&#x161; 38008hk_dÂ&#x161; 9900 9900 Zwart Musta

Solki harjattua Breed 40 mm. Elastisch. terästä. Leveys 40 mm.

Solki antiikkimessinkiä. Breed 40 mm. Elastisch.Sisäänkudottu Met Blükläder logo. Logo. Leveys 40 mm.

Aeae.+Â&#x161;Yc#''+Yc CWWj.+Â&#x161;Yc#''+Yc Leveys45 Breed 45mm. mm.Lengte 85, 95, 105 en 115cm.

100


"

0224BB>8A4B &#n

!&%n

#%EH½ #%248=CDDA

#(74=:B4;8C #(1A4C4;B

9900 Zwart Musta

1006 70 % Polyester/30% Polyesteri/30%Elastic Elastic

1166 95% Katoen/5% Puuvilla/5%lycra, lycra,190 190g/m g/m2 2

Koko One Maat one size

9900 Zwart Musta

1000LWbae_d[dÂ&#x161; 1000M_jÂ&#x161; 9900 Zwart 9900 Musta

Leveys50 Breed 50mm. mm.

Koko One Maat one size

Koko S-XXL Maat S-XXL

5cm 5 cmbreed leveäten joustavat elastisch olkaimet voor extra ja tuplakiinnikkeillä. comfort over de schouders. Dubbele clips

Zacht comfortabel Pehmeä ja joustavasingle jerseyjersey kangas. katoen. Tukeva Geborduurd resori vyÜtärÜllä. logo in de tailleband.

&!n

! !$;>BB4B?89:4AI0::4=?4A?00A !$A88??DC0B:DC?0A8 2 2 1860 65% Polyester/35% Polyesteri/35%Katoen, Puuvilla, Twill, twill,300 300g/m g/m

8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 9400 9400 Grijs Harmaa Maat Koko One one size Te Toimitetaan bevestigen pareissa. aan de riem. Alleen per paar te bestellen.

"$n

'(&<84BC4=1>G4A8C!:?; '(&1>G4AB7>AC!?02:

$&n

"#n

! !(B8I4039DBC4AE>>A0AC" !(;8BÂŤ?0;09>:0;8BÂŤÂŤ;88E8=$ 1860 Polyester/35% Katoen, Twill, 300 g/m 65% H<?ÂŤAHB<8CC00

! "83:00AC7>D34A "83:>AC8=?838:4

5600HeeZÂ&#x161; 8500Aeh[dXbWkmÂ&#x161; 8900CWh_d[XbWkmÂ&#x161; 1860 65% Polyesteri/35% Puuvilla, twill, 300 g/m2 9400=h_`iÂ&#x161; 9900 Zwart 5600FkdW_d[dÂ&#x161; 8500A[ia_i_d_d[dÂ&#x161; 8900CWh__d_di_d_d[dÂ&#x161; Maat one size 9900 Musta 9400>WhcWWÂ&#x161; Om werkvest Koko One sizemodel 3105 te vergroten.

Koko One Maat one size

2

9900 Zwart Musta ID-kortin Hard plastic pidike. houder om ID card duidelijk zichtbaar te maken.

Tekee liivistä kaksi kokoa suuremman, jotta sitä voi käyttää talvivaatteiden päällä. Sopii ainoastaan XXXL kokoon.

DDCDDB =84DF !&n

#'n

'"n

'#&(C01;4C8C%:?; '#&(?;024<0C

'%(%:0BB8 '%(%AD6C0B

#!E0B0A0?838:4C0AA0:88==8CH:B4;;ÂŤ #!70<4A;DB

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

1370 100% Katoen, Puuvilla,350 370g/m g/m2 2

9900 Zwart* Musta*

9900 Zwart Musta

8800 Marineblauw Mariininsininen

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Koko One Maat one size

Lautasliinanpidike Placemat met zakjes ja voor taskubestek aterimille. en servet.

Sluitingtoisessa Kassin met trekkoord suussabovenop kiristysnauha, en ritssluiting toisessaaan vetoketju. de zijkant. Pehmustettuschouderband. Verstelbare ja säädettävä Waterbestendige olkahihna. Vuori vettähylkivää voering. Š kangasta. Met CORDURA Pohjassa CORDURAŽ -vahvike. Erillinenmet kenkätasku. versterkte bodem. Flessenhouder klep. Suljettava tasku vesipullolle. Kännykkätasku, kynätasku ja Telefoonzakje. Pennenzakje met twee extra zakjes. Voorgewassen. kaksi lisätaskua. Esipesty.

Metalenmetallilenkki, Lakattu lus met velcrojoka bevestiging voidaan voor kiinnittää aan de vyÜhÜn riem. tarralla. * NIEUW! UUTUUS!

101


DF143A895B:;438=6:0==D4G02C 349D8BC4:;4DA:A8964= -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

E8BD44;?A>584;,2><<D=820C84

<>34;;4=Nu kunt u bepaalde witte katoenen kledingstukken laten verven in kleuren die u normaal niet op gewone werkkleding aantreft. Uw bedrijf kan exact de kleuren gebruiken die overeenkomen met het visuele proďŹ el. Belangrijk, omdat de werkkleding van uw medewerkers net zoâ&#x20AC;&#x2122;n duidelijke boodschapper is als de bedrijfsauto of het logo op het pand. Duidelijke werkkleding draagt ook bij aan het versterken van de positie van het bedrijf op de markt.

1531-1210-1000

Broek / Spijkerzakken

0,8

1091-1210-1000

Broek

0,8

1536-1210-1000

Korte broek

0,6

2611-1210-1000

Tuinbroek

1,1

4030-1210-1000

Jack

0,8

1540-1210-1000

Piratenbroek

0,7

-------------------------------------------------------------------

6150-1210-1000

Overall

1,2

3300-1030-1000

T-shirt

0,25

14;>=B30=74;?4=F4DE4A34A

3340-1158-1000

Sweatshirt

0,5

Alles is mogelijk. Neem contact met ons op, dan helpen we u de juiste kleur te vinden. We bespreken dan samen de verschillende mogelijkheden en wij zorgen er vervolgens voor dat het resultaat wordt zoals u het hebben wilt.

2532-1210-1000

Amerikaanse overall

1,1

Alle gegevens over verfbaden/wassingen worden gedocumenteerd en bewaard, zodat we het proces ook volgend jaar met exact dezelfde kleur kunnen herhalen.

Â&#x161;

-------------------------------------------------------------------

Â&#x161; >[jab[Z_d]ijkaah_cfjX_`^[jl[hl[d$

Het kleinste volume voor het verven varieert van kledingstuk tot kledingstuk. Het totale gewicht van de kleding moet tenminste 24 kg bedragen. Onderstaande modellen kunnen worden gecombineerd zolang het totale gewicht van 24 kg maar wordt bereikt.

64F827C:;438=6BCD:

------------------------------------------------------------------=[l[h\Z[ab[Z_d]ijkaa[dakdd[dd_[jmehZ[d][hk_bZ$

Â&#x161; C[haefZWjpWaa[dleehad_[ijkaa[d[ddWZ[deeadW het verven hun oorspronkelijke kleur behouden.

Â&#x161; =[[\^[jFCI#dkcc[hefX_`Z[X[ij[bb_d]$ Â&#x161; Leeh^[jedjm_aa[b[dlWd[[dd_[j#ijWdZWWhZab[khmehZj[[d toeslag berekend. Er zijn ca. 350 standaardkleuren. Â&#x161; B[l[hj_`Z*#,m[a[d$

Zie de lijst rechts.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=TT\R^]cPRc\Tc^]b^_^U\TcdfSTP[Tae^^aQTbcT[[X]VT]T]^UUTacTbC)" $!!!#%&#!~5)" $!!!#%&( 102


<00CC014; 74A4=<0C4= B[d]j[dehcWWb Wijdte normaal

C 44

C 46

C 48

C 50

C 52

C 54

C 56

C 58

C 60

C 62

C 64

A B C D

88 76 92 78

92 80 96 79

96 84 100 80

100 88 104 81

104 92 107 82

108 97 110 83

112 102 113 84

116 107 116 85

120 112 119 86

124 117 122 87

128 122 125 88

B[d]j[aehj Wijdte corpulent

D 84

D 88

D 92

D 96

D 100

D 104

D 108

D 112

D 116

D 120

D 124

D 128

A B C D

84 78 90 70

88 82 94 71

92 86 98 72

96 90 102 73

100 94 106 74

104 98 109 75

108 103 112 76

112 108 115 77

116 113 118 78

120 118 121 79

124 123 124 80

128 128 127 81

Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte Binnenpijplengte

Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte Binnenpijplengte

B[d]j[bWd] Wijdte normaal

A B C D

C (146)

C (148)

C (150)

C (152)

C (154)

C (156)

C (158)

I>14?00;C DDF<00C

92 80 97 83

96 84 101 84

100 88 105 85

104 92 108 86

108 97 111 87

112 102 114 88

116 107 117 89

Neem uw maten zoals aangegeven op de schets en ga na welke maat u heeft.

Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte Binnenpijplengte

30<4B<0C4= CWWj

C 34

C 36

C 38

C 40

C 42

C 44

C 46

C 48

C 50

C 52

A B C D

80 64 90 80

84 67 93 81

88 70 96 82

92 74 99 83

96 78 102 84

100 82 106 85

104 86 110 86

110 91 115 86

116 97 120 86

122 103 125 87

Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte Binnenpijplengte

CWWj

D 19

D 20

D 21

D 22

D 23

D 24

D 25

D 26

D 27

A B C D

88 73 102 78

92 77 105 78

96 81 108 79

100 85 112 80

104 89 116 81

110 94 121 81

116 100 126 81

122 106 131 82

128 112 136 82

Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte Binnenpijplengte

Alle afmetingen in de tabel zijn lichaamsafmetingen m.u.v.de binnenpijplengte, die voor het kledingstuk geld. Bij de kledingmaten werd rekening gehouden met de bewegingsvrijheid.

0

1

:8=34A<0C4= Wijdte normaal Kindermaat B[[\j_`Z

C 104 4

C 116 6

C 127 8

C 140 10

C 152 12

C 164 14

C 176 16

A Bovenwijdte B Taillewijdte C Heupwijdte D Binnenpijplengte

55 52 58 40

58 54 62 48

62 55 66 56

67 56 72 63

73 63 79 70

79 66 85 77

86 70 91 84

2

3

<0C4=><A4:4=C014; CWWj

Werkvest Jack Parka Regenkleding Hemd

S

C

B

NB

NNB

44-46 44-46 44-46 44-46

48-50 48-50 48-50 48-50 39-40

52-54 52-54 52-54 52-54 41-42

56-58 56-58 56-58 56-58 43-44

60-62 60-62 60-62 60-62

103


#:F0;8C48C4= <4CI>A664:>I4=<0C4A80;4= 100% katoen, 240 g/m2

Praktisch en gunstig geprijsd.

 C_YheĂ&#x201C;[[Y[lWd'&&febo[ij[h"'-&]%c

7dj_#f_bb_d]X[^WdZ[bZ$8Wi_ic_YheĂ&#x201C;[[Y[$

! C_Yhef_aÂ&#x192;lWd+*febo[ij[h%*,9eebCWnÂŽ"'*&]%c

CoolmaxÂŽ$LeY^jjhWdifehj[h[dZcWj[h_WWbc[j[[did[bb[Zhee]j_`Z$>[jh[ikbjWWj_i dat de huid droog, koel en fris blijft.

! F_aÂ&#x192;lWd+'febo[ij[h%*/9eebCWnÂŽ"'*&]%c

CoolmaxÂŽ$LeY^jjhWdifehj[h[dZcWj[h_WWbc[j[[did[bb[Zhee]j_`Z$>[jh[ikbjWWj_i dat de huid droog, koel en fris blijft.

' ,+Febo[ij[h")+AWje[d"(*&]%c2

Een goedkoop alternatief.100% Katoen, twill, 320 g/m2

Praktisch en gunstig geprijsd.

! 

100% Katoen, twill, 300 g/m2

LehclWijc[j^ee]ZhWW]Yec\ehj$B[l[hXWWh_dl[hiY^_bb[dZ[ab[kh[d$C_d_cWb[ah_cf$ =[iY^_ajleeh_dZkijh_[[di[hl_Y[$

" '&&aWje[d[dYWdlWi"((+]%c

B_Y^j[h[amWb_j[_jleehWWd][dWWcm[haYec\ehj$P[[h][iY^_ajleehfheĂ&#x2019;[b%m[hafbWWji$CWWheeaWbib_Y^j[h[WcXWY^jiamWb_j[_jX_`m[hapWWc^[Z[dX_dd[di^k_ie\ [[dmWhc[hab_cWWj$zae#J[n'&&#][Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZ$Leeh][mWii[d$

"! 100% katoenen canvas, 340 g/m2

Ambachtskwaliteit. 100% katoenen canvas. Slijtvaste kwaliteit; zacht en volgzaam. zae#J[n'&&#][Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZ$Leeh][mWii[d$

"& 100% Katoen, 350 g/m2

Sanfor (minimale krimp) zware kwaliteit katoen. Zachte, slijtvaste stof. Kleur- en lehclWij"[lj$][iY^_ajleehb_Y^jbWim[ha$zae#J[n'&&#][Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZ$=[iY^_ajleeh ambacht/ werkplaats, enz.

"' -.Febo[ij[h"((AWje[d"))&]%c2

>[WloZkjoYWdlWi$P[[hib_`jlWij["ZkkhpWc[amWb_j[_jleehZ[d_[km[][d[hWj_[ m[haab[Z_d]$LeehX[he[f[dZ_[\kdYj_edWb_j[_j[dZkkhpWWc^[_Zl[h[_i[d$ CWaa[b_`a_dedZ[h^ekZ$

$ 100% Katoen Proban, 360 g/m2

LbWcl[hjhW][dZX[^WdZ[bZ[ije\$

$ .&AWje[d"(&Febo[ij[h")*&]%c

LbWcl[hjhW][dZX[^WdZ[bZ[ije\$

2

$! ++CeZWYhob"*+AWje[d")(+]%c2

LbWcl[hjhW][dZX[^WdZ[bZ[ije\$

&" ++CeZWYhob"*+AWje[d"(+&]%c

LbWcl[hjhW][dZ[h_XX$

&$ +&Febofhefob[[d"+&Meb"()+]%c2

>[WloM[_]^j$PmWh[(#bWW]i[Jh_Yej$L[hj_YWWb][ij_aj[febo[ij[h%l_iYei[$ Ademende kwaliteit.

&% -&Meb")&Febofhefob[d["(-+]%c2

=[Xhk_aj_dediJ^[hcei^_hj*./*$

&& '&&Febo[ij[h

B_Y^j][m_Y^j$B_Y^j[l[hj_YWWb][ij_aj[Jh_Yej$7Z[c[dZ[amWb_j[_j$

' ,+Febo[ij[h")+AWje[d"jm_bb"(*&]%c2

B_Y^j[h[amWb_j[_j$:[p[amWb_j[_jmehZjl[[b][Xhk_ajleeh_dZkijh_[[di[hl_Y[$ Kleur- en vormvast. Ă&#x2013;ko-Tex 100- gecertiďŹ ceerd.

'# .+Febo[ij[h"'+AWje[d")&&]%c2

<bkeh[iY[h[dZ[ije\$Ib_`jlWij[die[f[b$M_`]WhWdZ[h[dZ[p[b\Z[Ă&#x201C;keh[iY[h[dZ[ werking tot 40 keer wassen op 85°.

'"$ ++][h[YoYb[Zfebo[ij[h%*+aWje[d"(,.]%c2

B_Y^j[h[amWb_j[_jZ_[X[iY^[hcjj[][dlk_b[difWjj[d"cWWhmWWhX_`^[jab[Z_d]ijka zijn bewegingsvrijheid behoudt. Zeer geschikt voor industrie en werkplaats. Kleur- en lehclWij$=[h[YoYb[Zfebo[ij[h$zae#J[n'&&#][Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZ$

'% ,+Febo[ij[h")+AWje[d"jm_bb")&&]%c2

;njhWij[ha$7bbhekdZije\_d[[dXb[dZlWdfebo[ij[h%aWje[d$PWY^j"ib_`jlWij[die[f[b$ Extra vormvast met hoog draagcomfort. Alle BlĂĽkläder functies voor ambacht vindt k_dZ[p[amWb_j[_j$zaJ[n'&&=[Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZ$

( -&Febo[ij[h")&AWje[d"jm_bb"()&]%c2

Lk_bW\ijej[dZ[[dij[ha[ije\$=[Xehij[bZ[X_dd[daWdjleeh^ee]ZhWW]Yec\ehj$ Kwaliteit welke veel gebruikt wordt in de bouw.

("( '&&Dobed"m_dZ%mWj[hZ_Y^j[dWZ[c[dZ"(.&]%c2

'&&Dobedm_dZ%mWj[hZ_Y^j[dWZ[c[dZ$

(# '&&Dobed"m_dZ%mWj[hZ_Y^j[dWZ[c[dZ"(.&]%c2

'&&Dobedm_dZ%mWj[hZ_Y^j[dWZ[c[dZ$

(#$ ,+febo[ij[h")+aWje[dc[j][mWnjeff[hlbWa

Febo[ij[h%aWje[d[dYWdlWi$>[j][mWnj[eff[hlbWa][[\jZ[ije\[[dleY^jW\ijej[dZ vermogen.

(%& '&&feboWc_Z["FKX[ab[[Z"'*+]%c2

M_dZZ_Y^j[dWZ[c[dZ$Febokh[j^Wd[FKX[ab[[Z$

2

104


#

:F0;8C48C4=

(& '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"((&]%c2

H[][dab[Z_d]$Febokh[j^Wd[FKX[ab[[Z$<bkeh[iY[h[dZfebo[ij[hm[[\i[b$

(&& '&&febo[ij[h"FKX[ab[[Z"WZ[c[dZ"(&&]%c2

H[][dab[Z_d]$Febokh[j^Wd[FKX[ab[[Z$<bkeh[iY[h[dZfebo[ij[hm[[\i[b$

('! '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"()&]%c

FKX[ab[[Zfebo[ij[hm[[\i[b$M_dZ[dmWj[hZ_Y^j$

('' '&&Dobed"'.&]%c2

M78J;9>#M?D::?9>J;D7:;C;D:$(#bWW]i[m_dZZ_Y^j[mWj[hW\ijej[dZ[ ije\c[j7dZWi\kdYj_[WZ[c[dZ$Febokh[j^Wd[FKX[ab[[Z$FKX[ab[[Zm_dZ en regendicht membran.

((& '&&Febo[ij[h"FKX[ab[[Z"('&]%c2

M78J;9>#MWj[hZ_Y^j7Z[c[dZcWj[h_WWb$Febokh[j^Wd[FKX[ab[[Z$(#bWW]i[ m_dZZ_Y^j[mWj[hW\ijej[dm_dZ[dh[][dZ_Y^jc[cXhWd$Z[ije\c[j7dZWi\kdYj_[ WZ[c[dZ$<bkeh[iY[h[dZ[ije\$=[Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZpem[bc[j;D*-'$

2

! '&&febo[ij[h"c[jFKX[ab[[Z"'.+]%c

MWj[hW\ijej[dZ$C[jfebokh[j^WWdFKX[ab[[Zfebo[ij[hjh_Yej$<bkeh[iY[h[dZ" gecertiďŹ ceerd volgens EN 471 (beschermende kleding met goede zichtbaarheid) en EN 343 (beschermende kleding tegen slecht weer).

!$ '&&Febo[ij[h"(*&]%c2"c_YheĂ&#x201C;[[Y[

7dj_#F_bb_d]X[^WdZ[bZ[^e][amWb_j[_jiĂ&#x201C;[[Y[$

!$ $ )#bWW]i1Febo[ij[h"FK%IfWdZ[n"m_dZZ_Y^j").&]%c2

Ie\ji^[bbjof[$M_dZZ_Y^j[dWZ[c[dZ$

!$! )#bWW]i1Febo[ij[h"FK#c[cXhWd["m_dZZ_Y^j"*,&]%c2

Anti-Pilling behandelde 2-laagse Fleece met andasmembran.

!$!! <b[[Y[lWd/&febo[ij[h%'&boYhW"((+]%c2

7dj_#f_bb_d]X[^WdZ[bZ[Ă&#x201C;[[Y[c[jboYhWleeh[njhW[bWij_Y_j[_j$

!$!$ )#bWW]i1'&&Febo[ij[h"FK")-&]%c2

3-laags Fleece met andasmembran. Fleece with PU membrane bonded with mesh.

!$" '&&Febo[ij[h"()&]%c2"Ă&#x201C;[[Y[

8Wi_YĂ&#x201C;[[Y[$7dj_#F_bb_d]X[^WdZ[bZ[^e][amWb_j[_ji<b[[Y[$

!$"$ )#bWW]i1'&&febo[ij[h"FK#c[cXhWWd"^_]^l_i c[jc[cXhWWd"m_dZ#[dmWj[hW\ijej[dZ").&]%c

Ie\ji^[bbjof[$<bkeh[iY[h[dZ[ije\$=[Y[hj_Ă&#x2019;Y[[hZc[j;D*-'$C[jWdZWic[cXhWd$

!$#$ )#bWW]i1Ă&#x201C;[[Y[c[jFK#c[cXhWWd"m_dZijeff[h$ '&&febo[ij[h"*,&]%c$

Anti-Pilling behandelde 2-laagse Fleece met andasmembran.

F0BE>>AB27A85C4= ----------------------------------------------------------Alle ritsen dienen dicht gedaan te worden voor het wassen. ----------------------------------------------------------Donkere kleding binnenste buiten wassen. -------------------------------------------------------Pas op met strijken van emblemen. ----------------------------------------------------------C_dZ[hic[h_][ab[Z_d]ijkaa[dakdd[dX[j[h][mWii[d mehZ[dc[jbW][h[j[cf[hWjkh[d_$L$C^[jc_bb_[k$ ----------------------------------------------------------Bij lichtvervuilde was, verlaag de wastemperatuur voor energie- en milieubesparing. ----------------------------------------------------------Was het kledingstuk regelmatig. Zand en vuil veroorzaken slijtage aan de naden. -----------------------------------------------------------

Niet met water wassen

CWY^_d[mWi*&Â&#x2013;

CWY^_d[mWi,&Â&#x2013;

CWY^_d[mWi.+Â&#x2013;

Strijken met max 100°

Strijken met max 150°

Strijken met max 200°

Niet in de droogtrommel

Droogtrommel met temperatuur 45°

Kan in de droogtrommel max 70°

Bleken niet mogelijk

Bleken mogelijk

LeehY^[c_iY^[h[_d_]_d]

105


F8974114=0;E44;:;0=C4=D8C38E4AB41A0=274B647>;?4= ><74C<0G8<0;445542CD8C7D=?A>584;1D364CC470;4= Een kostenbewuste manier om dat te doen is te investeren in mooie, uniforme bedrijfskleding. Bij Blåkläder vindt u een lichtere collectie voor bijvoorbeeld werkplaats en industrie, maar ook een zwaarder assortiment voor beroepen waarbij kleding het stevig te verduren krijgt. In totaal hebt u keuze uit meer dan 100 kledingstukken. Wij leveren de kleding binnen een week en er is geen volume-eis voor de bestellingen. M_bjk[hh[Ó[Yj[h[dZXWdZ"ad_[#e\Xhe[aif_`fpWaa[def"ZWdakdjk dat aangeven. B[jef0?diecc_][][lWbb[dp_`d[hX[f[ha_d][dleeh^[jWWdXh[d][d van een transfer/logo. Bij kledingstukken met getapete naden mag er geen transfer/logo op de naden worden aangebracht (door de warmte

lost de lijm op en laat het tape los). Sommige voeringen kunnen ook kapot gaan bij het aanbrengen van een transfer/logo bij een te hoge temperatuur. Neem contact op met onze klantenservice en controleer dit voordat de transfer/het logo wordt aangebracht. Bij onze veiligheidskleding die is gecertificeerd volgens EN 471 is de maat van het transfer/logo op de verschillende modellen beperkt, opdat het kledingstuk zijn certificering niet verliest. Bij het borduren van kledingstukken van materialen die wind- en waterdicht zijn, zal de stof vocht binnenlaten. We adviseren daarom deze kledingstukken niet te borduren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1>A3DA4=

CA0=B54A;>6>

B?42800;64=00834?A>584;:;438=6

Ons borduurwerk is van hoge kwaliteit. Perfect voor wie de bedrijfskleding een nóg professionelere uitstraling wil geven. Wilt u het bedrijfslogo geborduurd hebben, dan is de prijs iets hoger i.v.m. het vervaardigen van de borduurkaart. De prijs voor het borduren van het logo varieert met het aantal steken. Actuele prijzen vindt u in onze prijslijst.

Wij gebruiken warmtetransfers die scherpe contouren hebben en bestand zijn tegen veelvuldig wassen. De prijs voor de transfers varieert afhankelijk van het aantal bestelde transfers, de grootte ervan en het aantal kleuren in het transfer/logo.

Wij kunnen ook kleding speciaal voor u maken. U bepaalt het model, het materiaal en de kleurencombinaties. De enige eis die wij stellen, is dat u minstens 400 kledingstukken bestelt.

Actuele prijzen vindt u in onze speciale prijslijst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3>40;BE>;6C) 1. Lever een duidelijk origineel in, bij voorkeur in zwart-wit. 2. Geef de kleuren in het logo aan met PMS-nummers. 3. Geef de gewenste afmeting van het transfer/logo aan. 4. Geef de gewenste plaats op de kledingstukken aan met behulp van de benamingen op de figuur. (bv.: Boven rechter borstzak, Linker broekspijp onder de zak) Voor

106

Achter


F4A: 1>A4:

ZPc^T] 

( ! 

# "&(( Blz. 43

#$ ! '''# Blz. 39

#$ ! (#(( Blz. 39

#$ ! (((# Blz. 39

# ! !"!! Blz. 43

# ! !"'( Blz. 43

# ! !"(( Blz. 43

# $ &'' Blz. 43

##! " '" Blz. 42

$ "!#%(( Blz. 18

$ "!'"(( Blz. 18

Bild

sakn as

Blz. 31

$ "&(#(( Blz. 19

$ "&(#(( Blz. 19

$" "&'$ Blz. 23

$" "&'' Blz. 23

$" "&(( Blz. 23

$" !  Blz. 31

$"! "&(# Blz. 24

$# !  Blz. 31

$# "&'' Blz. 21

$# "&(( Blz. 21

$#! "&(# Blz. 21

$#$ "&'' Blz. 86

$$ "&''(( Blz. 23

F4A: 1>A4:

_^[hTbcTa ZPc^T] $$ "&(#(( Blz. 23

# ''$ Blz. 43

#$ '(#'( Blz. 37

#( '"$(( Blz. 41

$" '%(( Blz. 24

$& '%(( Blz. 24

$%( (#(( Blz. 62

# ''( Blz. 43

#$ '(#(( Blz. 37

$ "'(( Blz. 19

$" ('$ Blz. 27

$& ('$ Blz. 27

$& "&'' Blz. 23

# '(# Blz. 43

#$ '(((# Blz. 37

$ "'(( Blz. 19

$"! '%(# Blz. 24

$' "'!"(( Blz. 17

&!$ ! '' Blz. 44

# '(( Blz. 43

#% '%!#(( Blz. 24

$" '%!#(( Blz. 24

$"' '%!# Blz. 26

$' "''((( Blz. 17

&!% ! '' Blz. 44

#$ '!#(( Blz. 36

#% '%'((( Blz. 24

$" '%$%(( Blz. 24

$"' '%(# Blz. 26

$' "'(#(( Blz. 17

'(( %!( Blz. 65

#$ ''$'( Blz. 34

#% '%(#(( Blz. 24

$" '%'$(( Blz. 24

$"' '%(( Blz. 26

$' "'(( Blz. 17

& ! !"!!

& ! !"((

& #! " '"

& $& (#(( 

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 85

Blz. 62

#$ ''(## Blz. 34

#% '%(((# Blz. 24

$" '%'((( Blz. 24

$#$ '%'( Blz. 86

$' "'!"(( Blz. 17

#$ ''($% Blz. 34

# '%'( Blz. 43

$" '%(((# Blz. 24

$& '%!# Blz. 24

&!$ ' 

#$ ''($& Blz. 35

#$# '"$#%(( Blz. 28

$# '%(#(( Blz. 24

$& '%## Blz. 24

&!$ '$%

Blz. 63

Blz. 44

#$ ''('$ Blz. 35

#& '%(#(( Blz. 42

$" '%!# Blz. 24

$& '%$% Blz. 24

&!$ ''$ Blz. 44# '## Blz. 43

#$ ''((# Blz. 35

#& '%(( Blz. 42

$" '%$% Blz. 24

$& '%'$ Blz. 24

&!$ ''( Blz. 44

#$ '(#$& Blz. 36

#( '"$'% Blz. 41

$" '%'$ Blz. 24

$& '%'( Blz. 24

&!$ '(( Blz. 44

# '$% Blz. 43

#$ '(#'$ Blz. 36

#( '"$(# Blz. 41

$" '%'( Blz. 24

$& '%(# Blz. 24

&!% ''$ Blz. 44

& $ ''$'( & $ ''($% & $ ''($&

& $ ''('$ & $ '(#$&

& $ '(#'$ & $ '(#((

& $ '(((#

& ! ''$ & ! ''( & ! '(# & ! '(( & $# '"$#%((

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 85

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 86

Blz. 85

Blz. 85

Blz. 85

Blz. 28

107


CD8=1>A4:

CD8=1>A4:

ZPc^T]

_^[hTbcTa ZPc^T]

& ( '"$'% & ( '"$(#

& ( '"$(( '%$ ((($" 

!$# '' !% "&'' !%

Blz. 85

Blz. 85

Blz. 44

Blz. 85

Blz. 29

Blz. 22

! !% '%$% !% '%'$ !% '%'( !% '%((

Blz. 31

Blz. 25

Blz. 25

Blz. 25

Blz. 25

!$"! ! 

!%$ "&''

Blz. 31

Blz. 23

>E4A0;;

ZPc^T]

!%! '%(# !% '%!# !% '%## !% '%$% !% '%'$ !% '%'( !% '%(# !% '%(( Blz. 25

Blz. 44

Blz. 44

Blz. 44

Blz. 44

Blz. 44

Blz. 44

Blz. 44

>E4A0;;

B7>ACB

_^[hTbcTa ZPc^T]

ZPc^T]!$$$ '%'( !$$$ '%(( !%$ '%$% !%$ '%'$ !%$ '%'( !%$ '%(( !%$ ('$ !%$! '%(# 

Blz. 45

Blz. 45

Blz. 25

Blz. 25

Blz. 25

Blz. 25

Blz. 27

Blz. 25

#% !"!!

Blz. 43

Blz. 43

#% !"'(

$! "&(#((

Blz. 19

B7>ACB

_^[hTbcTa ZPc^T] $"# "&'' Blz. 21

$"# "&(# Blz. 21

$"# "&(( Blz. 21

$"% !  Blz. 31

'$%% "&(( Blz. 21

F4A:E4BC

F4A:E4BC

ZPc^T]

_^[hTbcTa ZPc^T]

$"# '%'( 

" $ "&'' " $ "&((

Blz. 27## '!# Blz. 46

## ''( Blz. 46

## '(# Blz. 46

## '(( Blz. 46

#' "'!"(( Blz. 17

$! "'(( Blz. 19

$"# '%'$ Blz. 27

" $ '%$% " $ '%'$ " $ '%'( " $ '%(# " $ '%(( " $# '"$#% " % '%!#(( " % '%'$((

Blz. 20

Blz. 20

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 29

Blz. 39

Blz. 39

" % '%(#(( 

#" ! 

#" "&'' #" "&(# #" "&(( ## "&''(( ## "&(#(( ## "&(( #$$ ! '''# #$$ ! (#(( #$$ ! (((# #% "!#%

Blz. 39

Blz. 32

Blz. 21

902: >=64E>4A3

ZPc^T]

Blz. 21

Blz. 21

Blz. 20

Blz. 20

Blz. 20

Blz. 39

Blz. 39

Blz. 39

Blz. 18

902: >=64E>4A3

_^[hTbcTa ZPc^T] #% "!'" #&! ! '' #'! ! (#

#'#! "!#% #'#! "!'" $& ("$ 

'&"( "&(( 

## '%##(( ## '%$%(( ## '%'$(( ## '%'((( ## '%(#((

Blz. 18

Blz. 42

Blz. 21

Blz. 26

Blz. 46

Blz. 32

Blz. 42

Blz. 62

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

## '%(((# ##! '%!#(( #$ ($"(( #$$ '!#(( #$$ ''$'( #$$ ''(## #$$ ''($% #$$ ''($& #$$ ''('$ #$$ ''((# #$$ '(#$& #$$ '(#'$ #$$ '(#'( Blz. 26

Blz. 26

Blz. 29

Blz. 36

Blz. 34

Blz. 34

Blz. 34

Blz. 35

Blz. 35

Blz. 35

Blz. 36

Blz. 36

Blz. 37

#$$ '(#(( #$$ '(((# #%" '%!#(( #%" '%$%(( #%" '%'$(( #%" '%'((( #%" '%(#(( #%" '%(((# #' "'!"(( #' "'(#(( #( '"$'% #( '"$(# #( '"$(( Blz. 37

108

Blz. 37

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 26

Blz. 17

Blz. 17

Blz. 41

Blz. 41

Blz. 41


>E4A0;;

ZPc^T]

#&! ' #&! ''$ #&! ''( #&! '(( #' $ ( 

$ $ ''$ $ % ' 

Blz. 63

Blz. 46

Blz. 46

Blz. 46

Blz. 46

Blz. 32Blz. 89

%#$ ! '''# %#$ ! (#(( % $ ! 

% $ ''

% $

Blz. 39

Blz. 45

Blz. 46

Blz. 39

Blz. 46

''

>E4A0;;

_^[hTbcTa ZPc^T] % $ "&''Blz. 22

%$$ ''$'( %$$ ''($& %$$ ''('$ %$$ ''((# %$$ '(#$& %$$ '(#'$ %$$ '(#(( %$$ '(((# % $ ''#

%!& ' %!& '##

Blz. 38

Blz. 63

Blz. 38

Blz. 38

Blz. 38

Blz. 38

Blz. 38

Blz. 38

Blz. 39

Blz. 45

%!& '$% %!& ''$ %!& ''( %!& '(# %!& '(( 

" # ''

"! '$!! "! '$'( "! '$(# "! '$(( "!

Blz. 45

Blz. 27

Blz. 69

Blz. 45

1>E4=: ;438=6

ZPc^T]

"!

Blz. 45

'$(#

Blz. 87

"!

Blz. 45

'$((

Blz. 87

Blz. 45

Blz. 45

Blz. 69

Blz. 69

Blz. 69

'$!!

Blz. 87

"!

'$'(

Blz. 87

"!! '$!! "!! '$'( "!" '$!! "!" '$'( "!" "$$% "!" "$$&

"!" "$'$ "!" "$'( "!" "$(( "!$ !$'' 

"!% "#%#$

Blz. 69

Blz. 68

Blz. 69

Blz. 69

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 27

"!% "'$'( "!% "(((# "!%% $( ' 

"!( "$%(# "!( "'$'( "" " "" "$% "" "$& "" "'$ "" "'' "" "(# "" "(( "" ""(

Blz. 69

Blz. 69

Blz. 77

""# " 

""# " $% ""# " '' ""# " (( ""$ "$ ""$ "$## ""$ "$$% ""$ "$$& ""$ "$'$ ""$ "$'' ""$ "$( ""$ "$(( ""& "$ 

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 69

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 77

Blz. 67

Blz. 66

Blz. 67

Blz. 66

Blz. 67

Blz. 66

Blz. 67

Blz. 66

Blz. 67

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 87

""& "$$% ""& "$$& ""& "$'$ ""& "$'' ""& "$( ""& "$(( "" # "! 

"" # "!(( "" $ "&!#((

"" $ "&$%'(

"" $ "&$&(#

"" $ "&'$(#

"" $ "&'('$

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

"" $ "&(((#

"" % "&!#((

"" % "&$%'(

"" % "&$&(#

"" % "&'$(#

"" % "&'('$

"" % "&(((#

"" & "$ '(

"" & "$$%'(

"" & "$'$'(

"" & "$'((#

"" & "$((!!

"" ' "$ '(

Blz. 67

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 87

"" ' "$$%'( "" ' "$'$'( "" ' "$'((# "" ' "$((!! ""! #(( """ $$%'( """ $$&'( """ $$&(# """ $'$(# """ $'('$ """ $'((# """ $((!! """ $(((# Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 87

Blz. 69

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

Blz. 67

109


"""( "##% """( "#'% """( "#(# """( "#(( ""# $' 

""# $'$% ""# $''$ ""# $''( ""# $'(# ""# $'(( ""#! %!$%( ""#! %!'(( ""#! %!('(

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

""#" %!$%( ""#" %!'(( ""#" %!('( ""#' %!$%( ""#' %!'(( ""#' %!('( ""#( # #% ""#( # '% ""#( # (# ""#( # (( ""% %$ 

""% %$'' ""% %$((

Blz. 68

Blz. 66

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 70

Blz. 70

Blz. 70

Blz. 70

Blz. 66

Blz. 66

1>E4=: ;438=6

_^[hTbcTa ZPc^T] ""& $''(

""& $'(#

""& $'((

"& (!$ 

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 66

Blz. 62"!"$ ($% "!"$ ($&

"!"$ ('$ "!"$ ('( "!"$ ((# "!"$ ((( "!# ($% "!# ($&

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

"!# ('$ "!# ('( "!# ((# "!# ((( "!&$ ($' 

""! !#% ""! !'% ""! !(# ""! !(( ""!! ! #% ""!! ! '% ""!! ! (# ""!! ! ((

Blz. 68

Blz. 65

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 68

Blz. 69

Blz. 65

Blz. 65

Blz. 65

Blz. 65

Blz. 65

Blz. 65

Blz. 65

F8=3 E>27C :>D

'"((!($'' 

#'"$!$! (#

Blz. 70

Blz. 32

$ $ "&'' Blz. 77

$ $ "&(( Blz. 77

"' "&'' #' $ "&'' #' $ "&(#

#' $ "&((

%&&(

Blz. 76

Blz. 73

Blz. 78

Blz. 73

Blz. 73

$'$''

# # '(( Blz. 77

' ('' Blz. 77

' ((( Blz. 77

"'$ '%!#(( #' ($% #' ('$ #' ('' #' ((# #' ((( #'$ (#' #'$ ($% #'$ ('$ #'$ ('' #'$ ((# #'$ ((( #'! ('' Blz. 76

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

Blz. 74

#'! ((((# %'$ ($%(( %'$ ('((( '"'( ('''$ !' (''(( "!! (&'$%'' "!! (&'(( "' $ ('"'( "'"!$ '( "'"$!$!(( "''$ (&&$%(( "''$ (&&'$(( "''$ (&&'((( Blz. 74

Blz. 78

Blz. 73

Blz. 77

Blz. 77

"''$ (&&(#(( "''$ (&&(((# #! (%&((

## # (#$(#((

## # (#$((

#'

Blz. 76

Blz. 73

Blz. 73

Blz. 72

Blz. 73

Blz. 78

Blz. 72

Blz. 77

("(#

#' Blz. 72

Blz. 76

("('!

#' Blz. 72

Blz. 76

("(((

Blz. 76

Blz. 76

Blz. 76

Blz. 76

#' ! ("($% #' ! ("('! #' ! ("((( #' " (# #(

#' " (# ((

Blz. 85

Blz. 73

Blz. 85

Blz. 85

Blz. 73

#'"!$ ## #'"!$ $% #'"!$ '$ #'"!$ '( #'"!$ (! #'"!$ (( #'" !$#'( #'" !$#(( #'"!!$"$% #'"!!$"'( #'"!!$"(# #'"!!$"(( #'"#!$ $#% Blz. 75

110

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 75

Blz. 73


1;¬:;«34AF>A:F40A 

1[ÌZ[ËSTa3TdcbRW[P]S6\Q7~7^WUdWabcaPbbT#!~$'$(;ãST]bRWTXS~6Ta\P]h ?)#(!"$ %&!&%~5)#(!"$ %&!&%%%

1[PZ[PSTa1T[VXd\~1aPP\bcaPPc "0~!(BRW^cT]~1T[VXd\ C)"!"%#"#~5)"!"%#"#(

1[ÌZ[ËSTaF^aZfTPa;cS~?>1^g"(%$žFPafXRZ2E"#(09~D]XcTS:X]VS^\ C)##'!''!"#~5)##'!''!"$

CdRZb;cS~7d\T0eT]dT~?PaZFTbc8]SdbcaXP[?PaZ~3dQ[X] !~8aT[P]S C)"$" %! $$$$~5)"$" %! $$$%

1[ÌZ[ËSTa0B~?^bcQ^Zb ''~BYÝVPcP!$~ $ <^bb~=^afPh C)#&>%(!&%%~5)#&>%(!&%(

1[PZ[PSTa4b_P]PB;~?V5Taa^RPaaX[""("‘ 2~''%2PbcT[[STUT[b~B_PX] C)"#("$ #(!'~5)"#% & %! (

1[ÌZ[ËSTa>H~BP[_PZdYP%~ !EP]cPP~5X][P]S C)"$'> '"%$$~5)"$' '"%$$$

1[ÌZ[ËSTaF^aZfTPaB0A;?PaRSTb0RcXeXcÐbST[P?[PX]T~!0[[ÐTST[P;PXcTXaT $(%$EX[[T]TdeT3{PbR`X~5aP]RT C)"""!"#%&! ~5)"""!"#%& #

1[ÌZ[ËSTa8cP[XPBA;~EXP_^ii^$~!#!2PbcX^]TST[[P?aTb^[P]P16~8cP[XP C)"("#%" (%'~5)"("#%"'('&

B^QaP[06=^aSXR2aPUcb~=TUUT]bcaPbbT!'~(#"$7TTaQadVV~BfXciTa[P]S C)# & &!%&$~5)# & &!%&%

1[PZ[PSTaF^aZfTPa6\Q7~BTX[TabcËccT!!~ FXT]~0dbcaXP C)#"'!"%%%~5)#"'!"(((

1[ÌZ[ËSTa0\TaXRPb;;2~ ((<PX]bcbdXcT&$~BPaPb^cP~5;"#!"%~D]XcTSBcPcTb C) '%%!#'$#$!~5) %$ ($( $%

!( 

1[ÌZ[ËSTa1E~;^QTaX]VT\PPc&W~&(#!93<T__T[~=TSTa[P]S C)" $!!!#%&#!~5)" $!!!#%&(

7867?4A5>A<0=24B054CH4@D8?<4=C 

011[ÌZ[ËSTa~1^g !#~?aËbcPVËaSTc"~$ !!"BeT][Yd]VP~BfTST] C)#%"!$%% (~5)#%"!$%% ( (

fffQ[PZ[PSTaR^\

61

Blåkläder  

Blåkläder 2010

Blåkläder  

Blåkläder 2010

Advertisement