Page 1

Børn af  alkoholikere  overses    

Illustration: Kasper  Holm  Jensen    

Det kan  have  store  konsekvenser  for  børnene,  når  mor  eller  far  drikker,  og  mange  får   ingen  hjælp.  Politikere  og  eksperter  er  enige  om,  at  der  mangler  fokus  på  området,  men   alkoholmisbrug  er  tabu,  og  indtil  videre  må  børnene  ofte  vente  forgæves  på  hjælpen.     Af:  Signe  Aarestrup  

Depression,  angst,  spiseforstyrrelser,   alkohol-­‐  eller  stofmisbrug  og  selvmord.  Det   kan  ifølge  Sundhedsstyrelsen  være  nogle  af   følgerne  for  børn,  der  vokser  op  i  familier,   hvor  mor  eller  far  drikker.     Og  det  er  der  mange  der  gør.   Sundhedsstyrelsen  skønner,  at  det  drejer   sig  om  hvert  tiende  barn  i  Danmark.   Og  ud  af  dem  udvikler  36%  psykiske   lidelser,  mens  hver  tredje  selv  får  et   alkoholmisbrug.  Det  viser  en  undersøgelse   foretaget  af  Center  for  Rusmiddelforskning.  

Og det  er  langt  fra  alle  børnene,  der  får   hjælp  til  at  tackle  forholdene  på   hjemmefronten.     Mens  alkoholikeren  har  ret  til  behandling,   er  det  nemlig  ikke  lovpligtigt  at  tilbyde   behandling  i  form  af  for  eksempel   psykologhjælp  til  børnene.  Og  det  betyder,   at  mange  går  alene  med  problemerne.     Højest  14  procent  af  børnene  bliver  tilbudt   hjælp  i  form  af  terapi  eller  rådgivning.   Det  viser  en  undersøgelse  fra  Tuba,  der  er   en  forening,  der  tilbyder  gratis  

1


psykologhjælp til  børn  og  unge,  der  er   vokset  op  i  hjem  med  alkoholproblemer.     Og  der  er  mange,  der  søger  hjælp.     Hos  Tuba  er  ventelisterne  så  lange,  at   ventetiden  på  behandling  er  op  imod  to  år.     Lisbeth  Zornig  Andersen,  formand  for   Børnerådet,  mener  ikke,  at  der  er  nok  fokus     på  området.   Og  det  synspunkt  bakkes  op  af  Jesper  K.   Larsen,  leder  af  Tuba:     »Hvis  bare  folk  ville  se  i  øjnene,  at  det  er   hver  tiende,  så  er  det  jo  langt  det  største   sociale  problem,  vi  har,  og  det  forholder  vi   os  overhovedet  ikke  til«.     I  Sundhedsstyrelsen  erkender  man,  at  der   er  et  problem:     »Der  er  børn  rundt  omkring,  der  ikke  får   den  hjælp,  de  har  brug  for«,  udtaler  Kirsten   Mundt,  der  er  kontaktperson  på   alkoholområdet.     Alkoholmisbrug  er  tabu                                                         Når  børnene  ikke  får  hjælp,  hænger  det   blandt  andet  sammen  med  at   alkoholmisbrug  er  tabu.   De  fleste  danskere  drikker  alkohol  i  et  eller   andet  omfang,  og  derfor  er  det  forbundet   med  stor  skam,  når  man  ikke  kan  styre   noget,  der  er  helt  almindeligt  for  andre,   forklarer  Jesper  K.  Larsen.   Ifølge  ham,  er  det  en  af  grundene  til  at   andre  voksne  i  barnets  miljø,  for  eksempel   en  lærer  eller  en  nabo,  kan  tøve  med  at   gribe  ind,  selv  om  de  fornemmer,  at  der  er   et  problem.     Som  folkeskolelærer  har  man  pligt  til  at   lave  en  underretning  til  de  sociale   myndigheder,  hvis  man  får  kendskab  til,  at   et  barn  bliver  omsorgssvigtet.  Men  det  sker   ikke  altid.     Det  viser  en  undersøgelse  som   Folkeskolen.dk  har  lavet  i  oktober  2011   blandt  folkeskolelærere,  pædagoger  og   skoleledere  

Af den  fremgår  det,  at  mere  end  hver  tredje   kun  delvist  mener,  at  den  regel  bliver   efterlevet  i  praksis.  Samtidig  har  hver   anden  undladt  at  lave  en  underretning  i   sager,  hvor  de  har  overvejet  det.     Lisbeth  Zornig  Andersen  mener,  det  er   nødvendigt,  at  de  voksne  i  barnets  miljø  tør   reagerer  og  blande  sig,  for  man  kan  ikke   forvente,  at  børnene  selv  kan  håndtere   situationen  og  finde  ud  af  at  skaffe  den   fornødne  hjælp.     Børnene  bliver  overset   I  Tuba  mener  man,  at  Kommunerne  skal   være  bedre  til  at  finde  frem  til  de  familier,   hvor  alkohol  er  et  problem:     »Det  er  kommunernes  opgave  at  opdage,   når  der  er  problemer  i  form  af   alkoholmisbrug  i  hjemmet,  og  det  gør  de  i   høj  grad  ikke  altid«,  siger  Jesper  K.  Larsen.     Ifølge  Kommunernes  Landsforening,  er  der   meget  fokus  på  området:   »De(kommunerne,  red.)  har  virkelig  lagt   sig  i  selen  for  at  opdage  de  her  børn«,   udtaler  Hanne  Gøttrup,  chefkonsulent  for   børn  og  kultur.     Hun  mener,  at  det  nogen  gange  kan  være   svært  at  opdage  problemerne,  fordi   børnene  dækker  over  forældrene:     »Der  er  børn,  der  er  rigtig  gode  til  at  dække   over  de  her  problemer«,  siger  hun.   Og  de  voksne  omkring  barnet  har  også  et   ansvar:     »Lærerne  og  pædagogerne  har  et  stort   ansvar  i  forhold  til  at  få  lavet  de  her   underretninger.  De  kan  bare  komme  i   gang«,  tilføjer  Hanne  Gøttrup.                    

2


Fakta om  alkoholmisbrug     122.000  børn  vokser  op  i  familier  med  alkoholproblemer     40%  af  børnene  har  syptomer  på  belastning  i  form  af  blandt  andet  psykiske  lidelser.     40%  af  personer  i  alkoholbehandling  er  selv  vokset  op  med  alkoholproblemer     Behandling  af  alkoholmisbrug  koster  samfundet  250  millioner  om  året     Kilde:  Sundhedsstyrelsen  

                     

3


4

Børn af alkoholikere overses  

Artikel om hvordan børn af alkoholikere overses i systemet.