Page 1

EN REPORTAGE FRA

AF MAJA DUE & SIGNE K. A. HOLTEN


1 2

1

2

4

3

Broderi -­‐  catwalk  og  kardemomme  the   Af  Maja  Due  og  Signe  K.  A.  Holten    

’I tråd   med   verden’   underbygger   broderitendensen   Som   udslag   af   vores   hurtige,   digitale   hverdag,   med   strømlinede   fladskærme,   hungrer   vi   efter   overflader   og   elemen-­‐ ter   med   en   tekstur,   der   afspejler   hånd-­‐ værkstraditioner   og   historie.     I   mode-­‐ billedet   møder   vi   i   øjeblikket   meget   strik,   men   rundt   omkring  er   broderier-­‐ ne  også  begyndt  at  blomstre.  Et  projekt   der   underbygger   broderitendensen,   er   ’I  tråd  med  verden’,  hvor  integration  og   håndværkstraditioner   går   hånd   i   hånd.   Bag   projektet   står   KEA,   Dansk   Røde   Kors,   Dansk   Mode&Tekstil,   Rådet   for   Etniske   Minoriteter   samt   Kulturbroen   Ishøj.   Projektets   formål   er   at   skabe   et   netværk   af   viden,   synlighed   og   tilgæn-­‐ gelighed   omkring   flerkulturelt   bære-­‐ dygtigt   kunsthåndværk,   og   samtidig   skabe   stærke   relationer   til   danske   de-­‐ signere.       Fra   vinterkulden   kommer   vi   ind   i   et   varmt   rum,   der   summer   af   hygge,   akti-­‐ vitet   og   koncentration.   Vi   er   taget   på   besøg   hos   ’I   tråd   med   verden’,   hvor   projektleder   Clarissa   Berg   og   designer   Caroline   Fossum   Wilkenschildt   imøde-­‐

kommende tager   imod   os   og   byder   en   kop  the.    Omkring  det  store  b ord  sidder   en   gruppe   kreative   kvinder   med   for-­‐ skellige   etniske   baggrunde   samlet   over   nål,   tråd   og   garnruller   i   alverdens   far-­‐ ver.     Efter   at   have   fået   varmen   af   den   kryd-­‐ rede   kardemomme   the,   falder   snakken   på   broderiets   placering   i   modebilledet.   Caroline   ser   det   som   en   udfordring   at   styles   præget   af   broderi   ofte   leder   tan-­‐ kerne   hen   på   noget   ’konet’   og   har   der-­‐ for,   som   designer,   arbejdet   med   ny-­‐ tænkning,   eks.   farvevalget,   i   kvinders   arbejde.   ’I   tråd   med   verden’   kreerer   både   egne   produkter   og   produkter   i   samarbejde   med   danske   designere,   og   med   de   forskellige   baggrunde   bidrager   kvinderne   med   hver   deres   håndværk-­‐ mæssige   traditioner.   Udgangspunktet   for   de   endelige  produkter  tages  i   deres   individuelle   kunnen   –   broderi,   hækling   og  strikning  -­‐  eksempelvis  er  teknikken   fra   en   hæklet   servietring   brugt   til   at   kreere  et  par  øreringe.      


1 2

5

6

Balancen   mellem   det   kommercielle   og  historien   Interessen   fra   danske   designere   har   hovedsageligt   ligget   på   hæklede   pro-­‐ dukter,   men   hen   over   bordet   fornem-­‐ mer  vi  en  optimisme  omkring  broderiet   som   kunsthåndværk.   ”Det   er   de   unge   designere,  vi  skal  have  fat  på”   siger   Cla-­‐ rissa,   og   fortsætter   ”dem   der   arbejder   ’hands   on’,   for   det   er   hos   dem   mulighe-­‐ derne  findes”.  Eksempelvis  samarbejdes   der  lige   nu   med  den   unge  designer  An-­‐ ne   Sofie   Madsen.   Det   handler   om   at   finde  balancen  mellem  det  kommerciel-­‐ le   og   historien.   For   den   bevidste   for-­‐ bruger   giver   historien   produkterne   en   ekstra   værdi   og   sjæl,   hvorfor   vi   lige   nu   ser   så   mange   håndværksbaserede   items.     Inden   vi   forlader   den   hyggelige   lyd   af   stikkepinde,  og  igen  drager  ud  i  kulden,   kigger   vi   ud   over   det   store   bord,   hvor   ingen   arme   er   i   ro.   Bag   thekopperne  

broderes der   i   smukke   farver,   imens   andre   arbejder   på   at   udvikle   små  hæk-­‐ lede   prøver,   der   senere   kan   ende   på   catwalken.   Selvom   kvinderne   er   meget   ydmyge   mht.   deres   færdigheder,   mær-­‐ ker   vi   alligevel   en   stolthed,   når   der   ar-­‐ bejdes  for  en  dansk  designer.    

1.  Der  arbejdes  med  små  hæklede  prøver.   2.  Broderiet  vises  frem.   3.  Uddrag  fra  ’I  tråd  med  verdens’  vandre-­‐ udstilling.   4.  Bag  brødkrummer  og  thekopper  er  der   også  er  tid  til  hyggesnak.   5.  Broderi  på  stof  spændt  op  i  en  ramme.   6.  Moodboard  fra  designer  Anne  Sofie   Madsen.   7.  Ingen  hænder  er  i  ro  om  det  store  bord.  

7

Reportage  
Reportage  

KEA Project. Reportage from 'I Traad med verden'