Page 1

signalisten.se

HÄR ÄR DU HEMMA C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

ÅRSREDOVISNING | KONCERNREDOVISNING 2015

Besöksadress: Skytteholmsvägen 39 A Postadress: Box 1104, 171 22 Solna Telefon: 08-705 22 00 signalisten@signalisten.se

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

HÄR ÄR DU HEMMA C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11


Kort om Signalisten

Vår vision

Signalisten är den allmännyttiga bostadsstiftelsen inom Solna. Stiftelsen har till ändamål att inom Solna kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfatigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Här är du hemma - Signalisten vill öka sina hyresgästers välbefinnande och förmedla att en trygg hemkänsla kommer i första rummet. Signalisten vill erbjuda något utöver själva boendet. I det egna bostadsområdet ska hyresgästerna känna av en atmosfär av trygghet och värme i kombination med förtroende för Signalisten - helt enkelt en hemmakänsla.

En stiftelse har ingen ägare utan det är stadgarna som beskriver grundarnas vilja och fastställer verksamhetens huvudsakliga inriktning. Stiftelsens styrelse utses av Solna stad. Verksamhetens årliga resultat stannar alltid kvar i företaget. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger vi 3 874 lägenheter och 162 verksamhetslokaler i fastigheter runt om i Solna.

Vår värdegrund I Signalistens verksamhet ska vi vara: • långsiktiga • engagerade • kunniga • ansvarstagande

Vår affärsidé Signalisten ska erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i trygga och hållbara miljöer.

FASTIGHETSBESTÅND

2015

2014

2013

ANTAL BOSTÄDER

3 874

3 838

3 834

ANTAL LOKALER (PRIMA)

162

166

166

ANTAL BILPLATSER

2 468

2 467

2 465

FASTIGHETERNAS BOKFÖRDA VÄRDE (TKR)

1 583 461

1 450 673

1 439 972

NYCKELTAL

2015

2014

2013

NETTOOMSÄTTNING (TKR)

379 266

387 771

363 457

LIKVIDITET ( %)

240

126

160

SOLIDITET ( %)

54,2

56,9

51,5

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)

3,5

6,0

4,0

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL ( %)

3,4

6,9

5,3

UNDERHÅLLSKOSTNADER (KR/M2)

205

113

141

ÅRETS RESULTAT (TKR)

23 586

74 212

60 760

2 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


Innehållsförteckning VD har ordet sid 4 Målstyrning, styrelse & ledningsgrupp

sid 8

Vår bostadsmarknad sid 10 Våra hyresgäster sid 14 Våra projekt sid 18 Vårt miljöarbete sid 24 Våra medarbetare sid 26 Vår ekonomi & våra finanser

sid 30

Flerårsöversikt

sid 34

Förvaltningsberättelse

sid 36

Resultaträkning

sid 39

Balansräkning sid 40 Kassaflödesanalys

sid 43

Notanteckningar sid 44 Revisionsberättelse

sid 53

Lägenhetsförteckning

sid 56

Fastighetsförteckning, DK Norr

sid 58

Områdeskarta, DK Norr

sid 60

Fastighetsförteckning, DK Söder

sid 62

Områdeskarta, DK Söder

sid 66

2015

2016

• 65 lägenheter renoverade i Ritorp

• Cirka 50 nya konverterade lägenheter

• 36 nya konverterade lägenheter

• Invigning av Bergshamra torg

• Detaljplanearbete pågår för Palsternackan, Bollen och Bagartorp

• Ytterligare en leverantör av bredbandstjänster

• Arbete kring utvecklingsstrategier för Hagalund och Bergshamra pågår

• Planering inför fortsatt förnyelse av Ritorp och Bagartorp

• Ombyggnation av torget i Bergshamra och nya lokalhyresgäster

• Ny enkät för både bostads- och lokalhyresgäster

• Anvisning av 20 stycken bostäder för nyanlända • Vi startar upp Facebook, Instagram och Linkedin

• Var fjärde lägenhet förmedlad till unga Solnabor • Uppstart Plusvärdar Hagalund

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 3


VD har ordet

Catarina om året som gått - 2015 2015 har på många sätt varit ett dramatiskt och turbulent år. Inte bara i världen och för Sverige utan också för oss på Signalisten. Mycket har gjorts och hänt. Förutom allt det dagliga har vi kommit framåt i våra detaljplanearbeten för nybyggnation och åstadkommit nya lägenheter trots att vi inte har byggt nytt.

Januari

April

Juli

Januari börjar snöfattig och mild och hela vintern visar sig gå mer eller mindre i det tecknet. Vår kundenkät från året innan visar att våra hyresgäster är nöjda med oss men vi behöver arbeta mer med inomhustemperaturen vintertid. En speciell styrgrupp för arbetet tillsätts för att öka fokus kring frågan. Ett sedan tidigare påbörjat arbete med installation av temperaturmätare i varje lägenhet fortsätter. Detta ger oss bra verktyg och att ha koll i varje lägenhet gör det förebyggande arbetet lättare.

Byggnadsnämnden beslutar om samråd för detaljplanen för kv Palsternackan i Huvudsta. Alldeles intill Skoga äldreboende vill vi bygga ett trygghetsboende, något som är efterlängtat och behövligt. Alla projekt och ombyggnationer tär på kassan så vi tar upp 100 milj i nya lån. Denna gången är det mest förmånligt att låna mot pantbrev.

I början av månaden får 24 hyresgäster flytta in sina nya lägenheter på Västra Vägen där vi har byggt om fd Företagsbostäder. Genomsnittlig kötid är 8 år dvs något kortare är genomsnittet hos oss men ändå alldeles för lång kan man tycka. Trots en kall juli samlas ändå många familjer och barn vid Plaskis i Bagartorp. Nya bänkar och sittgrupper är på plats som gör att än fler kan njuta av picknick och vila vid den lilla oasen.

Februari En mindre omorganisation görs och kundtjänst stärks upp bättre. Även om allt fler kunder gör sina ärenden via internet, är frågor kring boendet så viktiga att många vill ha en personlig kontakt. Jag är med på ett borådsmöte i Bollen där bla våra planer vad gäller nybyggnation diskuteras. Det bjuds på fika och jag får möjlighet att träffa många trevliga hyresgäster. Boråden är för oss ett bra sätt att hålla kontakt med våra hyresgäster runt om i vårt bestånd.

Mars Sandsopningen startar tidigt i år. Det är ett härligt vårtecken. Bokslutet som styrelsen antar, visar ett mycket gott resultat. Externt märker vi svårigheter att kommunicera att vårt goda resultat till största delen beror på nya redovisningsregler. Vi lägger lika mycket på underhåll som året innan men vi har ett nästan tre gånger bättre resultat

4 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

Maj Under maj har vi några hyresgästkvällar där vi träffar boende, bjuder på korv och pratar om brandsäkerhet med våra hyresgäster. Brandkåren är med en stund, till både barn och vuxnas förtjusning, innan de får larm. I Hagalund regnar det tyvärr så besökarna blir få medan i Bagartorp är det som vanligt många som kommer. Alltid kul att träffa våra hyresgäster och speciellt alla barn som kommer! Vårdcentralen i Bergshamra invigs efter ombyggnationen som pågått under ett års tid. Det blev så fint och både anställda och patienter är glada.

Juni Vi tar fram ny statistik som visar att var fjärde ledig lägenhet går till en ungdom. Det innebär att ca 132 personer mellan 1827 år kommer under året att bli glada när de får sitt första hyreskontrakt hos oss. Under de sista dagarna i juni tar jag som vanligt några rejäla promenader genom våra områden. Jag fotograferar, antecknar men känner framför allt en stolthet. Överlag har vi en mycket hög nivå på uteskötsel och underhåll. Noterar också att vi har flera mycket fina konstverk runt om i våra områden. När jag passerar våra hus i kv Ripan i Råsunda ser jag att ytterligare en etapp av fönsterbytet börjar bli klar. Förutom att hyresgästerna får varmare, ger det ett allmänt bättre inomhusklimat och tystare i lägenheterna.

Augusti En regnig och kall sommar förbyts i ett fantastiskt augustiväder. I Hagalund och Bagartorp börjar hyresgästernas omsorger i odlingslådorna ge skörd. Hissrenoveringarna i kv Turkosen blir klara. Totalt under året kommer vi att lägga ca 7,5 miljoner kr på renovering av hissar.

September Strategidag med styrelsen inleds med rundtur i våra områden. Vi besöker bla den renoverade visningslägenheten i Ritorp. Alla uttrycker sitt gillade och stolthet med både lägenheten och området efter förnyelsen. Som vanligt diskuteras långtidsprognosen med styrelsen. Vi har en god ekonomi idag men styrelsen är överens om de stora utmaning som ligger framför oss. Vår medarbetarenkät redovisas. Resultatet har höjts rejält sedan förra mätningen. Framför allt har vi blivit bättre i vårt ledarskap och förbättrat vår kommunikation.


SIGNALISTEN | Ã…RSREDOVISNING 2015 5


6 SIGNALISTEN | Ã…RSREDOVISNING 2015


Oktober Hösten är torr och ovanligt fin. Just i skiftet mellan sommar och höst har ofta vår driftpersonal mycket att göra. I år finns tid för förebyggande åtgärder och mild höst ger låg energiförbrukning. Trots satsningar på värmekomfort måste vi fortsatta att arbeta med värmebesparande åtgärder. Styrelsen tar beslut om att ge lägenheter med förtur till flyktingar. Reaktionerna låter inte vänta på sig. Tidningar och mycket skriverier på sociala medier. Många är långt ifrån positiva. Dock måste man komma ihåg att vi är en allmännyttig stiftelse och syftet med allmännyttan är just att kunna bistå svagare grupper och samverka med kommunen i frågor av den här typen. Vi har alla ett ansvar för att nyanlända personer integreras i vårt samhälle på bästa sätt. Återflytt för ytterligare hyresgäster i Ritorp efter förnyelse. Efter att ha varit evakuerade under nästan ett år är det skönt för våra hyresgäster att få flytta tillbaka till sina nyrenoverade fina lägenheter.

November Staden håller dialogmöte i Hagalund kring Hagalundsstrategin. Mycket folk och många funderingar från boende. Det är inte alltid så lätt att förklara varför ett område

behöver utvecklas och varför ny hus ska byggas. Kopplingen till ökad service och andra boendekvaliteter är svår att se för många. Men viktigast av allt är kanske ändå det faktum att det står en halv miljon människor i bostadsförmedlingens kö och att vi har en mycket stor inflyttning. Bor man i en storstad då får man acceptera att det blir tätare och trängre runt omkring oss när det byggs. Slutbesiktning görs för torget i Bergshamra. Boende och näringsidkare har haft en hög tolerans under lång tid under ombyggnationen men lagom till att granen ska på plats är nu torget i det närmaste klart. Så fint och i det milda vädret hittar barnen snabbt till den nya lekplatsen.

December

Totalt kommer vi att betala ut 2,2 milj kr till alla hyresgäster som avstått HLU under året. Det motsvarar i snitt ca 1000 kr per hyresgäst. En trevlig försenad julklapp. Våra nya plusvärdar som ska arbeta i Hagalund är på plats och börjar lära känna sina hus och områden. Satsningen känns som en viktig del i Hagalundsstrategin. Många har bidragit till vårt goda resultat under året. Tillsammans skapar vi vårt Signalisten och vårt bidrag till en bättre och mer trivsam stad att leva, verka och bo i. Vi vill att du ska känna att: Här är du hemma! Catarina Johansson Nyman VD

Miljörevisionen för året klaras av och vi kan bocka av ytterligare saker som vi har åstadkommit under året, allt för att verka för en hållbarare planet. Solcellerna sitter på plats på taket vid Skytteholmsvägen. Soliga dagar kommer vi att kunna vara självförsörjande på el på kontoret. Dags för våra hyresgäster att välja sitt hyresgäststyrda lägenhetsunderhåll (HLU). Systemet är oerhört uppskattat av hyresgästerna och ger en extra dimension åt hyresrätten som upplåtelseform.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 7


Målstyrning - Ekonomi & Produkt EKONOMI

2014

Plan 2015

Utfall 2015

SOLIDITET

56,9 %

> 36 %

54,2 %

AVKASTNING

6,9 %

> 2,7 %

3,4 %

PRODUKT

2014

Plan 2015

Utfall 2015

NYA BYGGRÄTTER

30

40

36

varav nya lgh

4

40

36

ENERGIBESPARING*

22 %

20 %

22 %

RENOVERADE ANTAL LGH

65

65

65

* Räknat ifrån 2003

Styrelse Överst fr vä: Daniel Somos, Anders Karlsson, Magnus Nilsson (ordf), Gösta Mårtensson (2:e vice ordf). Nederst fr vä: Kerstin Scheutz, Victor Thelander, Sara Stjärne (1:e vice ordf), Jonas Svensson. Saknas i bild: Karin Bäckbro


Målstyrning - Kund & Medarbetare KUND

2014

Plan 2015

Utfall 2015

PRODUKTINDEX

75,8

78,0

**

SERVICEINDEX

81,8

82,0

**

MEDARBETARE

2014

Plan 2015

Utfall 2015

MI

85,6

>85,6

89,9

SJUKFRÅNVARO

2,7 %

< 3,0 %

2,8 %

** Inget utfall 2015, nästa hyresgästundersökning 2016

Ledningsgrupp Överst fr vä: Ann-Christin Hultgren (Marknadschef), Thomas Andersson (Distriktschef Söder), Catarina Johansson Nyman (VD). Nederst fr vä: Elisabeth Latosek-Kovàcs (Distriktschef Norr), Stefan Soreby (Ekonomichef), Erik Lindfors (Chef Fastighetsutveckling/Teknik). Saknas i bild: Sara von Essen (Personalchef)


Vår bostadsmarknad Siffror från SCB och Tillväxt – och Regionplaneförvaltningen visar att Stockholmsregionen mellan 2015 och 2045 förväntas öka med cirka 34 % eller mer än 800 000 personer. Det innebär att över 3 miljoner människor kommer att bo i Stockholms län 2045. För Solna beräknas folkmängden öka med cirka 37 000 invånare fram till 2045. Denna ökning ställer stora krav på utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och framförallt en väl fungerande bostadsmarknad. Under 2015 ökade Solnas befolkning med 2 117 invånare, vilket innebär 76 158 Solnabor, en ökning med knappt 3 %*. Totalt i Stockholms län fanns det den 31 december 2015 cirka 698 000 bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter) i flerbostadshus. Antalet bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter) i Solna uppgick vid samma tidpunkt till cirka 36 000 lägenheter inklusive cirka 3 000 specialbostäder **. Under 2015 fördigställdes i Solna 969 bostadslägenheter varav 937 var lägenheter och 32 var radhus*. Signalistens 3 874 bostadslägenheter utgör ca 30 % av totalt ca 12 300 hyresrätterna i Solna.

Förmedling av lediga lägenheter Vid årsskiftet stod cirka 517 000 personer I bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Antalet förmedlade lägenheter ökade med 12 % jämfört med 2014. Under 2015 förmedlades lägenheter i Stockholmsregionen med i genomsnitt 10 års kötid. För Solna var motsvarande kötid 11 år, vilket även var kötiden för Signalistens lägenheter ***. Under 2015 var den totala omflyttningen inom Signalisten, inklusive lägenhetsbyten (så kallat eget byte) och överlåtelser, 12,7 % motsvarande 491 lägenheter. Omflyttning exklusive lägenhetsbyten och överlåtelser var 9,8 % eller 381 lägenheter.

* ** ***

Solna stads årsredovisning 2015 SCB 2015-12-31 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

10 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

• 62 lägenheter förmedlades via vår internkö. Den genomsnittliga kötiden i internkön var nio år, en ökning med två år jämfört med 2014. Kötiderna varierade från två år upp till 31 år. Som kötid i internkön räknas boendetid i nuvarande lägenhet • 119 lägenheter förmedlades via Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Här var den genomsnittliga kötiden 11 år • 20 enrumslägenheter förmedlades till Solnaungdomar. Den genomsnittliga kötiden för en ungdomslägenhet är 7 år • 112 lägenheter med korttidskontrakt förmedlades till Solnaungdomar. Vid korttidskontrakt behåller den sökande sin kötid hos Bostadsförmedlingen

Förmedling av 65+ seniorlägenheter I mars 2015 tog vi över köhanteringen av seniorlägenheterna från Solna Stad. Precis som tidigare sker förmedlingen av lediga lägenheter efter kötid men sen mars 2015 finns dessa på vår hemsida, www.signalisten.se. För att stå i seniorkön ska man ha fyllt 65 år samt vara folkbokförd och boende i Solna. Lägenheterna finns i nära anslutning till service och i hus som har en tillgänglig entré och hiss. Lägenheterna är

utrustade enligt normal standard och hyrs omöblerade. Att bo i 65+ seniorlägenhet innebär endast att hyra en lägenhet, det ingår alltså ingen särskild service. Vid årsskiftet 2015-12-31 var 648 personer registrerade i seniorkön. Samma kö gäller även för framtida trygghetsboende.

Nya lägenheter Under 2015 har det tillkommit 36 nya bostadslägenheter och det har skett genom ombyggnad av lokaler. För 2016 tillkommer ytterligare cirka 50 nya bostäder och det sker på samma sätt som för 2015.

Socialt ansvar Ungdomar är en grupp som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, bland annat med hänvisning till de kötider som gäller för att komma i fråga för en lägenhet. Vi har därför valt att ge Solnaungdomar, 18-27 år, företräde till lediga enrumslägenheter om 35 m2 eller mindre. Samma grupp har även företräde till våra korttidskontrakt. Förmedlingen sker via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Under året har 132 lägenheter förmedlats till Solnaungdomar vilket innebär drygt en fjärdedel av förmedlade lägenheter. Solna Stad disponerar även ett antal lägenheter med socialt kontrakt hos oss.

SIGNALISTENS 170 SENIORBOSTÄDER SOM FÖRMEDLADES UNDER 2015 ADRESS

KV BOLLEN, PARKVÄGEN 9 & 13

KV HALLEN, ALGATAN 2-4

KV TURKOSEN, SKYTTEHOLMSVÄGEN 13-15, 19-29

1 ROK

2

-

-

2 ROK

36

53

34

2 ROK

20

15

10

TOTALT

58

68

44

Genomsnittlig kötid

7 år

5 år

10 år


Lägenheterna hyrs ut i andra hand av Solna Stad till personer som av olika skäl har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi har även tecknat en överenskommelse med Solna Stad gällande lägenheter till nyanlända invandrare som fått permanent uppehållstillstånd. Under 2015 har fem hyresavtal tecknats och från och med 2016-01-01 omfattar överenskommelsen ytterligare 20 bostäder.

Lokaler Solna är en växande och attraktiv kommun som inte bara lockar till sig bostadssökande utan även företag väljer att etablera sig här. Främst för att kommunen profilerat sig som en företagsvänlig kommun med ett gynnsamt geografiskt läge. För dessa företag är det viktigt att kunna hitta rätt lokaler för olika typer av verksamhet. I våra fastigheter har vi cirka 470 lokaler varav 162 lokaler där det bedrivs någon form av verksamhet. Bland verksamheterna kan förutom kontor och traditionell butiksverksamhet nämnas vårdcentraler, förskolor, skolor, gruppboenden och sjukhem. De vakanser som finns beror delvis på den omstrukturering av Bergshamra torg som avslutas under våren 2016. Vi har också ca 2 500 bilplatser, både garageplatser och utomhusparkeringar.

Nya lokalhyresgäster 2015 • Järva Hunddagis, hunddagis • Projektverkstaden, utökning av befintlig lokalyta, kontor • Pysslingen, utökning av lokalytan, förskola • Uusi Elämä, utökning av lokalytan, församlingslokal

Bergshamra: • Butikia, butik och showroom, textil för hem- och offentlig miljö • Imy Beauty Center, skönhetssalong • Paginus, butik, delar och reservdelar inom bilracing • Cykelbolaget, cykelaffär

• Assiett AB, bageri och café Bergis • Svensk Fastighetsförmedling, kontor • Bergshamra Dental, tandläkarpraktik • Bergshamra Blommor, blomsteraffär • Kulturföreningen Kultur Q, föreningslokal

STÖRSTA LOKALHYRESGÄSTERNA LOKALHYRESGÄSTER

Antal kvm

% av tot

SOLNA STAD

10 314 m²

23 %

LIVSMEDELSBUTIKER

2 725 m²

6%

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 555 m²

6%

GYM, FRISKVÅRD

2 319 m²

5%

RESTAURANGER

2 013 m²

4%

TYA*

1 616 m²

4%

* Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Samhällsservice i våra områden: - Förskolor, 9 st - Skolor, 2 st - Vårdcentraler och läkarmottagning, 5 st - Tandläkare, 7 st - Vård- och omsorgsboenden, 2 st - Lokaler för hemtjänst, 3 st - Lokaler för dagverksamhet (seniorträff), 4 st - Gruppboenden, 5 st - Avlastningsboende, 1 st

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 11


”Cyklar är liksom min grej. Jag får hålla på med det jag gillar mest” Magnus på Cykelbolaget, lokalhyresgäst på Bergshamra torg

12 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015 13


Våra hyresgäster Nöjda hyresgäster är ett viktigt mål för Signalisten och vi arbetar systematiskt med att öka kundnöjdheten. För att följa upp vår relation till hyresgästerna och definiera framtida förbättringsområden genomför vi regelbundna hyresgästundersökningar.

Vår hyresgästenkät Vartannat år mäts kundnöjdheten genom en enkät som går ut till hälften av våra hyresgäster. Mätningen görs i samarbete med AktivBo. Resultatet från kundundersökningen redovisas, analyseras på bovärds- och fastighetsnivå och utgör ett viktigt underlag när verksamheten planeras för kommande år. Senast vi genomförde en hyresgästundersökning var 2014. Undersökningen visade då bl a att 92,7 % av hyresgästerna skulle rekommendera Signalisten som hyresvärd och 85,8 % tycker att boendet är prisvärt. Detta är bland de högsta siffror som har uppmätts hos de bostadsföretag som anlitar AktivBo. Serviceindex, det vill säga hur hyresgäster upplever företaget och våra medarbetare samt den service som vi levererar, ökade med nästan 2 procentenheter till 81,8 % jämfört med gången innan. En trolig och bidragande faktor till ökningen kan vara våra insatser för att skapa attraktiva boendemiljöer bland annat genom trivsamma utemiljöer, städning, insatser för förstärkt skalskydd, förbättrad belysning i allmänna utrymmen, garage och gårdar. Produktindex sammanfattar vad hyresgästerna tycker om lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön. Detta uppmättes till 75,8 %. Under året har bovärdar återkopplat till hyresgästerna i respektive fastighet vilka åtgärder som har vidtagits för att ytterligare förbättra servicen och tryggheten i områdena. Nedan redovisas ett axplock av genomförda åtgärder. • Översyn av dörrar till allmänna utrymmen som källare, tvättstugor och vindar. Bland annat har brytskydd bytts ut

14 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

• Utvecklad tillsyn av allmänna utrymmen som källare, tvättstugor och cykelrum • Pågående belysningsprojekt i Agnesberg och andra områden, komplettering med starkare belysning • Utökad tillsyn av felparkerade bilar i samarbete med Q-park. Nya rutiner för att snabba upp hantering och rondering vid nyckelpunkter som skolor och torg • Lekplatser har kompletterats med lekutrustning • Trygghetsvandring med boråden När det gäller problem med värme hos våra hyresgäster, så klassas det som akuta fel och ska åtgärdas snabbt. Därför har vi under året genomfört en del åtgärder. Dessa har varit av olika slag beroende på typ av problem och i vilka hus. •Under hösten skickade vi ut en folder till alla våra hyresgäster med information om hur ventilationen fungerar och vad man själv kan göra för att få det varmare • Tätning av fönster för att stoppa insläpp av kall luft • Genomgång av alla allmänna utrymmen som ligger direkt under lägenheter Under hösten 2016 är det dags för att återigen mäta upplevd service och kundnöjdhet bland hyresgästerna och målet är att vi lyckas behålla det goda resultatet och till och med höja det på de områden där vi har haft utvecklingspotential.

Tempgivare Ett av Signalistens miljömål är att minska fastigheternas energiförbrukning. Ett annat mål är nöjda hyresgäster. Dessa mål kan lätt hamna i konflikt med varandra. Vid den senaste mätningen av kundnöjdhet 2014 fick vi lågt betyg på nöjdheten beträffande inomhustemperaturen vintertid. Många hyresgäster har helt enkelt tyckt att det är för kallt i lägenheterna. Signalisten satsar nu målmedvetet på att få fler nöjda hyresgäster beträffande inomhustemperaturen vintertid, men samtidigt minska energiförbrukningen. Alla hyresgäster har fått information där vi informerat om att vi ska tillse att de har en inomhustemperatur på minst +20 grader. Som ett kraftfullt verktyg för att kontrollera inomhustemperaturen och förenkla kommunikationen med hyresgästerna har vi installerat trådlös temperaturmätning med fjärravläsning i 2200 av våra lägenheter. Genom denna mätning kan vi utläsa inomhustemperaturen i respektive lägenhet och sammantaget för respektive byggnad eller byggnadsdel, på våra datorer och via våra mobiltelefoner. Detta ger oss stora möjligheter att agera proaktivt om det är för kallt, samtdigt som vi kan se till att inte leverera övertemperatur med högre energiförbrukning som följd. Vi har under 2015 installerat temperaturgivare i 925 stycken lägenheter i vårt bestånd och vi kommer under 2016 att installera ytterligare cirka 700 tempgivare i våra fastigheter.


Boinflytande Vi har 11 aktiva boråd inom Signalisten. Boråden är en viktig länk mellan Signalisten och de boende. Inom ramen för boinflytandeavtalet har hyresgästerna möjlighet att ansöka om medel för aktiviteter som syftar till att öka trygghet, trivsel och gemenskap med grannarna inom det egna bostadsområdet. I samarbete med boråden strävar Signalisten efter engagemang och delaktighet från hyresgästerna eftersom det är de boendes egen förmåga, vilja och kompetens som leder till det bästa resultatet. Vi genomför även trygghetsvandringar med borådsstyrelser för att upptäcka mindre trygga zoner inom området. Eventuella brister åtföljs av konkreta åtgärder som buskbeskärning, komplettering av armaturer med mera. Inom ramen för boinflytandet kan hyresgäster bla ordna lucia- och midsommarfirande och cirklar för diverse aktiviteter som exempelvis en bokklubb med mera. De kan också driva stadsodling inom sitt närområde, som i bland annat Hagalund, där de boende planterar grönsaker, frukt och örter för att sedan skörda det tillsammans. Per årsskiftet har Hyresgästföreningen sagt upp boendeinflytandeavtalen vilket dock inte påverkar boinflytandet i praktiken.

Trygghet & bostadssociala frågor Hur trygga hyresgästerna känner sig i våra områden kan i stor grad påverkas av oss genom trygghetsfrämjande åtgärder. Genom vårt aktiva arbete med störningsärenden strävar vi efter att erbjuda hyresgästerna säkra och lugna boendemiljöer. I ett flerfamiljshus måste man tåla ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv. Däremot ska det råda nattro.

Upplever man störningar från sin granne rekommenderar vi att hyresgästen i första hand pratar med den som stör. Hjälper inte detta kan hyresgästen ta kontakt med vår störningsjour som är vår förlängda arm då vi inte är i tjänst. Vid bekräftade störningar eller återkommande obekräftade störningar tar vi kontakt med den störande hyresgästen per telefon eller bjuder in till ett möte. Oftast löses problemet efter första kontakten men skulle störningarna upprepas kan det i slutändan leda till att hyresgästen förlorar sitt hyreskontrakt. Vi arbetar sedan flera år tillbaka i tiden aktivt med de hyresgäster som har svårigheter med att betala sin hyra i rätt tid. Vi har även ett samarbetsavtal med Solna Stad gällande bostadssociala frågor, det vill säga både när det gäller hyresbetalningar och störningar i boendet. Under våren genomfördes en kampanj i alla områden med temat ”Nolltolerans” vars syfte är att alla hyresgäster ska ta ett mer aktivt ansvar för sitt eget brandskydd. Vid dessa hyresgästträffar deltog bland andra brandkåren. Boende fick prova på att släcka brand och barnen fick sitta i brandbilen tillsammans med brandmännen.

är ett enkelt, snabbt och miljövänligt sätt att nå ut med information. Vår hyresgästtidning, Signalen, är en annan kanal som når våra hyresgäster direkt i brevlådan. Inslagen där är av den mer informativa men inte akuta sorten. Den utkommer fyra gånger per år och är en lättsammare kanal för hyresgäster att del av. Här arbetar vi mycket med att lyfta våra områden och de hyresgäster som bor hos oss genom ett varierat bildspråk. Vi har fortsatt att arbeta med pressmeddelanden, totalt 7 stycken under 2015, som en kanal för att berätta om vår verksamhet och det arbete vi gör. Vi blev uppmärksammade en del i media, främst lokalmedia men även riksmedia och radio där det bl a handlat om vår nyhet om flyktingbostäder, om förnyelse av vårt bestånd och om vårt arbete att tillskapa nya hyresrätter utan att bygga nytt.

Kommunikation Vi använder oss av olika kanaler för att kommunicera med hyresgästerna. Utifrån den information som hyresgästen bör ta del av så görs en bedömning för vilken kanal som är den bäst lämpade. Viss information sätts upp på anslagstavlor i entrén medan annan information läggs i brevlådan och/eller på hemsidan. Under året har förändringar på hemsidan gjorts för att tydliggöra och förenkla för besökarna. Vi informerar kontinuerligt om fördelarna med att använda sig av de tjänster som finns under Mina sidor och uppmanar hyresgäster att lämna e-postadress. Målet är att så långt det går använda sig av digitala utskick då det

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 15


”Jag är uppväxt i Solna, här är jag hemma.” Andreas, hyresgäst på Västra vägen

16 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015 17


Våra projekt Signalisten är en allmännyttig stiftelse och ett av våra syften är att ta ett bostadssocialt ansvar. Det var också just en av anledningarna till att allmännyttan bildades för 60-70 år sedan. I den bostadsbrist som råder idag har Signalisten en skyldighet som allmännytta att tillskapa nya lägenheter.

Projekt 1 000 Signalistens ambition att fram till år 2025 ha tillskapat byggrätter för 1 000 nya hyreslägenheter. Sedan målet sattes har totalt 118 bostadslägenheter tillskapats. Av dessa är 74 stycken helt nyproducerade och 44 stycken är ett resultat av inventeringen av befintliga lokaler och sekunda ytor. 36 stycken av dessa 44 tillkom under 2015. Målet för 2016 är att på motsvarande sätt tillskapa ytterligare cirka 50 nya bostadslägenheter.

Pågående detaljplanearbete Tre detaljplanearbeten pågår för ytterligare nyproduktion av bostäder. En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område. Gången för hur en ny detaljplan ska tas fram regleras i plan- och bygglagen och föregås av ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén med projektet. Kommunen är huvudman för detaljplanearbetet.

Palsternackan Trygghetsboende är en boendeform som kombinerar ett självständigt, tryggt boende med närhet till stöd och service. Signalisten har en principöverenskommelse med Solna stad om att förvärva del av kvarteret Palsternackan i Huvudsta för att bygga ett så kallat trygghetsboende för personer i Solna som är över 70 år. Målsättningen är att bygga cirka 70 lägenheter. Detaljplanearbetet påbörjades formellt under maj 2014 och

detaljplanen beräknas bli antagen i kommunfullmäktige under första halvåret 2016. Byggnadsarbetena beräknas tidigast kunna påbörjas under andra halvåret 2016. Vår ambition är att försöka ha så låga hyror som möjligt för denna boendeform då hyresspekulanter sannolikt har en något svagare betalningsförmåga än vår genomsnittliga hyresgäst. För att kunna uppnå detta är förhoppningen att kunna bygga trygghetsboenden utifrån SABOs så kallade Kombohus Plusprojekt vilket är ett koncept som minskar byggkostnaderna och därigenom ger lägre hyror. Andra fördelar med konceptet är att det bland annat också ger kortare byggtid.

Bollen Signalisten har planer för en större förnyelse i kvarteret Bollen som bland annat innebär att låghusdelen innehållande lokaler kommer att rivas och lämna plats för 200-250 nya hyreslägenheter och lokaler som exempelvis vårdcentral och förskola. Husen byggs i Råsundakaraktär i slutna kvarter med verksamheter i bottenvåningen. Detaljplanearbetet går vidare under 2016.

Bagartorp centrum

plansamråd under andra halvåret 2016. Detaljplanen kan ge möjlighet att bygga cirka 100 hyresrättslägenheter. I samband med nybyggnationen kommer också torget och de allmänna ytorna kring centrum att rustas upp.

Bergshamra torg Under året gjordes en totalrenovering av Bergshamra torg som en del i Bergshamrastrategin, ett arbete som utan tvekan har varit ett av Signalistens mest prioriterade projekt senaste åren. Signalistens vision var att förstärka den gröna profil som vi tycker präglar hela Bergshamra med sitt läge i Nationalstadsparken. Arbetet utgick ifrån de medborgardialoger som anordnats både av oss men även av Solna stad där de boende i området önskat ett grönare och trevligare torg med platser för möten och lek. När det gäller lokalhyresgäster har ambitionen varit att skapa ett Bergshamra torg där besökarna möter engagerade verksamheter som erbjuder kunderna vardagsnära tjänster. Efter nästan ett års renovering stod vårdcentralens lokaler färdiga med ändamålsmässiga ytor. Men även nya lokalhyresgäster har tillkommit med verksamheter såsom blomsterhandel och cykelaffär.

Signalisten och Besqab tittar på möjligheten att utveckla området kring Bagartorp centrum alldeles intill Ulriksdals pendeltågsstation. Tanken är att vi bygger ett högt bostadshus med hyresrätter medan Besqab bygger fyra mindre bostadshus med bostadsrättslägenheter. Att bygga på höjden ger möjlighet till många bostäder på en relativt liten markyta. Planförslaget beräknas gå ut för

DETALJPLANEARBETETS OLIKA SKEDEN

Granskning

«

«

«

18 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

Samråd

Antagen

«

Planuppdrag

Laga kraft


Ritorp Våra hus i Ritorp är byggda under åren 1956-57. Det innebär att den tekniska livslängden på bl a vatten-och avloppsledningar och elsystem är slut. Husen är inte heller energieffektiva utan har en hög energiförbrukning. I början av 2014 påbörjades en etappvis förnyelse av vårt bestånd i Ritorp. Arbetet inleddes med låghusen på Törnbacken och under 2015 fortsatte renoveringen med husen på Fläderstigen. Det blev en omfattande renovering och hyresgästerna evakuerades till andra lägenheter inom området. En särskild hyresgästsamordnare fanns tillgänglig för att underlätta för hyresgästerna. Precis som vid tidigare renovering erbjöds även hyresgästerna att göra en direktflytt till en nyrenoverad lägenhet för att slippa flytta flera gånger. Bland annat har kök och badrum byggts om, el-, vatten- och avloppsstammar har bytts ut och ny ventilation med värmeåtervinning har installerats. Nya säkrare lägenhetsförråd och nyckelfria låssystem ingick också i de trygghetsskapande åtgärderna. Totalt så har 65 stycken lägenheter i Ritorp genomgått en renovering under 2015. Målet är att samtliga 342 lägenheterna inom området ska vara klara inom 2-3 år.

Förnyelse av Ritorp i siffror Låghusen var uppdelade i två omgångar där 66 bostadslägenheter stod klara 2014 och 67 bostadslägenheter stod klara 2015. Totalt 133 lägenheter renoverades mellan 2014-2015. De lägenheter som renoverades under 2015 låg på Fläderstigen 1-15 och över hälften av hyresgästerna är födda på 70och 80-talet.

Antal

%

36 %

17 %

14 %

19 %

9% 2%

3%

20-tal

30-tal

40-tal

50-tal

60-tal

70-tal

80-tal

90-tal

FLÄDERSTIGEN 1-15, ÅLDERSFÖRDELNING 64 ST HYRESGÄSTER, TILLSVIDAREAVTAL Av ovanstående åldersfördelning framgår att över hälften, 55 %, av hyresgästerna är födda på 70- och 80-talet.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 19


20 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015


Hagalundsstrategin Signalisten är en stor fastighetsägare inom Hagalund. Tillsammans med andra fastighetsägare och intressenter har vi engagerat oss för att utveckla Hagalund. Vi medverkar i stadens arbete kring Hagalundsstrategin för att tillskapa ytterligare byggrätter, förbättrad service och närmiljö. Under året har medborgardialogen fortsatt. Som en satsning inom strategin har vi startat försöket med Plusvärdar för de boende för att stärka gemenskap och trygghet.

Nya lägenheter inom befintligt bestånd Under 2015 upphörde Företagsbostäders ena lokalhyreskontrakt hos oss och vi fick på så sätt ett tillskott på 24 bostäder genom ombyggnad. Lokalerna byggdes om för att sedan hyras ut som hyres-

rätter. Lägenheterna är små, yteffektiva och lämpar sig delvis för ungdomar där efterfrågan på eget boende är stor. Under 2016 kommer Företagsbostäders andra lokalhyreskontrakt hos oss att upphöra. Vi får då genom ombyggnad ett tillskott på cirka 40 nya bostadslägenheter.

Under 2015 gjordes underhåll bland annat enligt följande:

Underhåll

• Renovering av Bergshamra torg

Signalisten har under 2015 fortsatt satsat mycket på underhåll av våra byggnader. Totalt har kostnadsfört underhåll kostat cirka 68 mkr. För att kunna planera och prioritera underhållsarbeten på ett kostnadseffektivt sätt krävs en strukturerad underhållsplanering. Underhållsplanen sträcker sig över en tioårsperiod för att kunna vara behjälplig i den långsiktiga ekonomiska planeringen och på ett tidigt stadium indikera vilket underhållsbehov som finns i framtiden.

• Ny gårds- och fasadbelysning; Tunet, Turkosen, Kaptenen • Nya hissar; Turkosen, Hallen, Platån

• Fönsterbyte; Ripan • Upprustning utemiljö; Hallen • Montering av cykelställ med tak; Tunet • Ombyggnad av företagslägenheter till bostadslägenheter; Platån • Nya skärmtak vid entréer; Tunet

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 21


”Hur livet är som pensionär? Ja, det är väldigt behagligt!” Eva, Hyresgäst i Ritorp

22 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015 23


Vårt miljöarbete Sedan 2014 är Signalisten miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och vi arbetar mot uppsatta miljömål och handlingsplaner baserade på våra betydande miljöaspekter. Vi arbetar mot både långsiktiga miljömål likväl som ettåriga delmål.

Transporter

Solceller

Vi har minskat antalet leverantörer för att på så sätt få ner onödiga transporter till verksamheten. Vid nya upphandlingar har vi i allt större omfattning börjat ställa högre krav på miljöfordon. Bland våra egna fordon hade vi fortsatt 100 % miljöfordon i verksamheten varav 7 stycken är elbilar medan resterande fordon drivs av gas. Fördelningen är cirka 40 % elbilar och cirka 60 % gasbilar. Vi har även företagscyklar.

Under 2015 installerades solceller på taket till Signalistens huvudkontor på Skytteholmsvägen. Totalt 82 stycken solpaneler installerades som täcker en yta av 140 m² och dessa beräknas producera ca 22 000 kwh per år. Produktionen av el beräknas täcka en tredjedel av elbehovet på vårt huvudkontor.

Matavfall Under 2015 fortsatte vi att ge fler hyresgäster möjlighet att sortera sitt matavfall i Ritorp och Rudviken. I dagsläget kan 38 % av våra hyresgäster sortera sitt matavfall, vilket är en ökning med 4 % mot 2014.

Bra Miljöval Signalisten använder bara miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval vilket bland annat innebär att elen endast kommer från förnybara källor. Norrenergi förser Signalisten med fjärrvärme märkt Bra Miljöval till samtliga våra fastigheter. Under 2015 var 99 % av Norrenergis bränsle förnybart. Under 2015 har vi minskat koldioxidutsläppen med 933 ton genom att köpa miljömärkt el jämfört med om vi inte hade gjort ett aktivt val.

Energi i större projekt De energibesparingar vi genomför kan vara av olika slag. Det kan vara en ren energiåtgärd vid behov men det kan även vara energiåtgärder som är en del av större projekt då vi vid större ombyggnader passar på att göra större energiprojekt samtidigt. Nedan listar vi några av de projekt som genomfördes under 2015:

• Två stycken värmepumpar installerades på Erik Sandbergsgata 25 A-B • Rörelsedetekterade armaturer byttes till LED-belysning på Johan Enbergs väg 1, totalt blev det cirka 70 stycken • Driftoptimering av flertal anläggningar • Rengöring av VVX (radiator och varmvatten) i Agnesberg

Skåneinitiativet 2008 lanserades SABO-företagens Skåneinitiativ som Signalisten är med i. En målsättning som sattes då innebär att de företag som ansluter sig ska försöka minska sin energianvändning med 20 % mellan åren 2007-2016. Signalisten började redan 2003 arbeta systematiskt med att mäta energibesparing och har sedan dess sparat 22 %. Se tabell nedan, Energiprestanda.

ENERGIPRESTANDA*

0,0%

Förbrukning

Förändring

*Avser BOA+LOA. Den mängd energi som behövs i en byggnad för att uppfylla behov knutna till ett normalt bruk av fastigheten under ett år. -14,8%

-16,6%

-16,9% -22,2%

Kwh/kvm

-21,9%

200

170

166

166

155

156

2003

2011

2012

2013

2014

2015

24 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


Signalistens betydande miljöaspekter har identifierats till följande:

Som ett led i detta arbete har vi under året bland annat:

- Energianvändning uppvärmning - Energianvändning för kraft till belysning - Leveranser till och från verksamheten - Hantering av farligt avfall - Leverantörer och inköp - stort antal leverantörer/entreprenörer av tjänster och produkter där det är viktigt att ställa miljökrav - Vattenanvändning - Leverantörer och inköp av kemiska produkter - Fordon och drivmedelansvändning - Hantering av avfall

- Installerat frånluftsvärmepumpar i Kv. Krönet 2 - Fortsatt med etapp två på fönsterbyten i Kv. Ripan 1 - Installerat solceller i Kv. Turkosen 1 - Monterat inomhustempgivare i ytterligare cirka 1 000 lägenheter - Bytt ut en tredjedel av vår utomhusbelysning till LED - Tillskapat en miljöstuga i Kv. Turkosen

ELFÖRBRUKNING, förbrukning per år Förbrukning per år

Kwh/m2

28

29

30

29

28

2011

2012

2013

2014

2015

FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING, förbrukning per år* Förbrukning per år

Kwh/m2

142

137

136

126

127

2011

2012

2013

2014

2015

*Avser BOA+LOA. Den mängd energi som behövs i en byggnad för att uppfylla behov knutna till ett normalt bruk av fastigheten under ett år.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 25


Våra medarbetare Värdegrunden formar våra medarbetare till att utvecklas i sin servicegrad och i hur vi vill att våra hyresgäster ska uppfatta oss.

Signalisten ska uppfattas som en långsiktig, engagerad, kunnig och ansvarstagande hyresvärd, arbetsgivare och samhällsaktör. Det är vi genom att bland annat arbeta med tydliga ansvarsområden och befogenheter samt med frekvent intern information.

Värderingar Under året fortsatte också vårt arbete med vår värdegrund. Vi har även förtydligat hur värdegrunden ska yttra sig i hur vi ska bete oss, agera och hantera olika situationer internt och i externa möten med våra hyresgäster, entreprenörer och i andra sammanhang. Målet är att utvecklas med vägledning av vår värdegrund på individnivå, med fokus inom engagerade och ansvarstagande värderingar. Individuella mål formulerades i utvecklingssamtalen mellan varje medarbetare och ansvarig chef. Inom Signalisten ska alla medarbetare behandlas lika och alla former av diskriminering eller kränkande särbehandling ska motverkas. Medarbetare i olika befattningar och roller ska känna till lagar och regler för lika rättigheter och ingen ska uppleva sig diskriminerad i sin relation med Signalisten. Vi arbetar också

aktivt med att öka mångfalden och har en någorlunda jämn könsfördelning i såväl ledning som bland övriga medarbetare.

Arbetsmiljö & organisation Att vi har lyckats syntes i årets medarbetarundersökning där medarbetarindexet ökade med 4,3 % till 89,9 % nöjda och engagerade medarbetare. Undersökningen visade också på en tydlig förbättring inom områdena organisation och befogenhet, information och kompetens. Våra kommande utvecklingsområden blir att tydliggöra våra mål och Signalisten som varumärke. Ökad tillgänglighet och servicegrad gentemot våra hyresgäster och entreprenörer fick fokus under året. Eftersom kundtjänst är en central del av verksamheten beslutades bland annat att ha lunchöppet samt att en marknadsavdelning bildas av tidigare Kundtjänst och Hyresavdelningen. Omorganisationen medförde bättre backup vid frånvaro och en ökad möjlighet till kompetensutveckling. Även kommunikationsfunktionen, integrerades i Marknadsavdelningen för att underlätta och öka samarbetet kring sociala medier.

Varumärket Signalisten För att bidra till att stärka branschens framtida kompetensförsörjning med syftet att få ungdomar att söka sig till fastighetsbranschen tillhandahöll vi olika praktikplatser inom till exempel Tekniksprånget. Utöver det erbjöds åtta av våra hyresgästers barn mellan 18-25 år att sommarjobba hos oss för att få en inblick i arbetsmarknaden. Kompetensutveckling är en viktig del och under året fick medarbetarna möjligheten att delta i kurser inom bland annat miljö och vardagsjuridik. En förutsättning för att vara en säker och hälsosam arbetsgivare är ett bra ledarskap. Ledningsgruppen genomgick därför en ledarskapsutveckling. Under 2015 har en förstärkning skett inom förvaltningen då två plusvärdar anställts i Hagalund som kommer att utföra städning och genomföra kundvårdsaktiviter för våra hyresgäster som ska gagna områdets gemenskap och trygghet. Parallellt med Hagalundsstrategins medverkan kan detta leda till utveckling av bostadsområdet för att integrera de boende i att ta mer ansvar för sitt boende och i förlängningen spara kostnader inom Signalisten.

VD

Personal

Förvaltning

Norr

Söder

26 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

Ekonomi

Marknad

Fastighetsutveckling & Teknik


”I mitt jobb får jag möjlighet att erbjuda något som är så värdefullt att det uppskattas oerhört mycket” Thomas, en av Signalistens värdefulla medarbetare

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 27


”Dagarna är olika och utmaningarna är flera. Ständigt nya och utvecklande erfarenheter!” Camilla, en av Signalistens värdefulla medarbetare

28 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


Fokus på hälsan

Långsiktiga samarbeten

Som arbetsgivare har vi fortsatt arbetet för att ha bra, säker och trivsam arbetsmiljö. Bl a har en intern hälsogrupp inrättats som anordnar aktiviteter inom och efter arbetstid. Dessutom erbjuds medarbetarna att träna en timme per vecka under arbetstid. Vi samarbetar nära Företagshälsovården i frågor gällande arbetsmiljö, friskvård och hälsoundersökningar. Signalisten är sedan två år tillbaka en rökfri arbetsplats. Vi fokuserade under 2015 även på kostens betydelse för hälsan. Vi tog fram en intern kokbok samt inledde ett samarbete med en extern leverantör av frysta matpaket till medarbetare som vill äta GI-lunch på ett lättillgängligt sätt.

Lokalt inom Signalisten finns ett samverkansavtal där fackliga representanter och arbetsgivare samverkar och förhandlar kring viktiga frågor och förändringar. Vi är anslutna till arbetsgivarförbundet Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarförbund) som bevakar medlemmarnas intresse i anställningsvillkor och lön. Fastigo har också kollektivavtal mellan Fastighetsanställdas Förbund inom LO, Vision och Ledarna för tjänstemännen samt AiF för Akademikerförbunden. I oktober 2015 blev Signalisten medlem i Fastighetsägarna, en intresseoch branschorganisation som arbetar för en väl fungerande bostadsmarknad. Förutom att vara en rikstäckande orga-

Nyckeltal

nisation så arbetar även Fastighetsägarna lokalt och erbjuder en rad tjänster för att stötta medlemmarna i deras vardag. Vi är sedan tidigare även medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror) och Byggherrarna.

ANTAL ANSTÄLLDA, KÖN

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

2015

2014

KVINNOR

24

20

MÄN

28

27

TOTALT

52

47

• Sjukfrånvaron: 2,8 % • Personalomsättning: 10 % • Antal som började : 11 st • Antal som slutade: 6 st • Antal pensioner inom 10 år: 19 st • Genomsnittlig anställningstid: 7,8 år

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 29


Vår ekonomi & våra finanser I Sverige och Europa har räntorna sjunkit till historiskt låga nivåer med negativ reporänta vilket bidragit till att driva på bostadspriserna. Svensk ekonomi utvecklas starkt och är på väg ut ur lågkonjunkturen1. I Sverige har HOX2 bostadsprisindex under 2015 ökat med 15 % och i genomsnitt 10 % per år de senaste fyra åren.

Finansiella marknaden 2015 ur ett fastighetsperspektiv Priserna på såväl bostäder som kommersiella fastigheter i Sverige har ökat kraftigt under 2015. Som exempel har bostadsrätter i Solna under året stigit i värde med 19 % . Under andra halvåret 2015 har det blivit något dyrare att finansiera sig på den svenska fastighetsmarknaden. Signalisten har dock ett bra utgångsläge för upplåning med låg belåningsgrad.

Resultat och kostnadsuppföljning Resultatet i koncernen om 44 mkr är gott och också nödvändigt för våra möjligheter att finansiera kommande renoveringar/förnyelser och den nyproduktion av bostäder som är planerad. Signalisten delar inte ut något kapital utan allt överskott kommer nuvarande eller blivande hyresgäster tillgodo i form av till exempel underhåll eller nyproduktion. På kostnadssidan jobbar Signalisten med löpande uppföljning för att kontrollera och

sträva efter så låga kostnader som möjligt givet det underhåll och de projekt som skall genomföras. En stor kostnad i driften är kostnaden för värme. 2015 tog Norrenergi initiativet att gå med i Prisdialogen och bjöd in Signalisten tillsammans med flera andra fastighetsägare i Solna till ett samarbete. Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme som innefattar både lokal dialog och central prövning för prissättning på fjärrvärme. Modellen, som tagits fram av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme, syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Finansiering I juni 2015 gjordes en nyupplåning om 100 mkr, främst för att finansiera förnyelseprojektet i Ritorp. Under juli omförhandlades också 150 mkr med förfall i juni 2018. Räntesäkring sker inom Signalisten via ränteswappar.

2016 förfaller två lån om 100 mkr vardera, ett i mars och ett i december. Förutom omsättningar av dessa lån blir det troligen, beroende på vilka projekt som startas under året, även nödvändigt med ytterligare nyupplåning. Under 2016 kommer även räntesäkringen i form av ränteswappar att ses över för att förlänga och differentiera räntebindningen.

Framtidsblick Vi står inför stora renoveringar av vårt bestånd kommande år. Detta medför utmaningar gällande finansiering av projekten samt även att säkerställa en affärsmässig hantering av projekten. Signalistens inkomstkälla är i stort sett uteslutande hyresintäkter varför en ökning av hyresintäkterna är viktigt i de områden där renoveringar och förnyelser sker. Alla vinster i Signalisten går tillbaka till hyresgästerna i form av underhåll eller projekt.

6% RÄNTEHISTORIK 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-1% STIBOR 3M3M STIBOR

30 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

Euromarknadsräntor löpd Euromarknadsräntor, 33-månaders månaders löptid EUEU 3M3M

2015


1%

FASTIGHETSKOSTNADER

12 %

30 %

Driskostnader

11 %

Reparaoner Taxebundna kostnader (el, vaen,sophantering) Driskostnader Reparaoner Värmekostnader

10 %

Taxebundna kostnader Riskkostnader

(el, vaen,sophantering)

Fasghetsanknuten Värmekostnader administraon

0%

Riskkostnader

Ă&#x2013;vriga driskostnader

17 %

14 %

Fastighetsvärdering och värde i redovisningen

Fasghetsanknuten

administraon UnderhĂĽllskostnader Ă&#x2013;vriga driskostnader

Fasghetsska

5%

UnderhĂĽllskostnader Fasghetsska

Värderingen av Signalistens bestünd per 2015-12-31 har gjorts genom externvärdering av 9 typfastigheter som var och en representerar en viss del av Signalistens bestünd. Värderingen av dessa genomfÜrdes av Forum Fastighetsekonomi. Med typvärderingarna som riktmärke har sedan Signalisten värderat Üvrigt bestünd via värderingssystemet Datscha. Värdet Ükade totalt med cirka 11 % till 7,3 miljarder och direktavkastningskravet varierar mellan 2,25-5,75 %. Eftersom Signalisten redovisar enligt K3 och inte IFRS som noterade bolag, visas fastigheternas värde som bokfÜrt värde i ürsredovisningen istället fÜr marknadsvärde. Detta püverkar balansomslutningen samt vüra nyckeltal.

1%

INTĂ&#x201E;KTER

4%

Bostäder

17 %

Lokaler Bilplatser och Üvriga objekt Bostäder

Ă&#x2013;vriga intäkter Lokaler

Bilplatser och Ăśvriga objekt Ă&#x2013;vriga intäkter

78 %

5%

SĂ&#x2026; ANVĂ&#x201E;NDS INTĂ&#x201E;KTERNA

6%

5% 3%

Driskostnader Driskostnader

UnderhĂĽllskostnader

43 %

UnderhĂĽllskostnader

Fasghetsska

Fasghetsska

Avnedskrivningar Av-och och nedskrivningar

18 %

Central administraon Central administraon UnderhĂĽllskostnader UnderhĂĽllskostnader Fasghetsska

Fasghetsska

Av- och nedskrivningar

2%

18 %

Av- och nedskrivningar

UPPFYLLNADSGRAD FINANSPOLICY NYCKELTAL

Anges i

Finanspolicy

2015-12-31

DISPONIBEL LIKVIDITET

Mkr

Minst en mĂĽn utgifter

Uppfyllt

GENOMSNITTLIG RĂ&#x201E;NTEBINDNINGSTID

MĂĽn

12 - 60 mĂĽn

Uppfyllt

ANDEL RĂ&#x2013;RLIG RĂ&#x201E;NTEBINDNING

%

Max 60 % (75 % 18 mĂĽn)

Uppfyllt

GENOMSNITTLIG KAPITALBINDNINGSTID

MĂĽn

Lüngsiktig strävan minst 20

Uppfyllt

PRISRISK, ANDEL FĂ&#x2013;RFALL INOM ETT Ă&#x2026;R

%

Lüngsiktig strävan minst 30

Uppfyllt

1. Information hämtad frün Konjukturinstitutets konjunkturlägespublikation december 2015 2. NASDAQ OMX Valueguard-KTH Housing Index som visar utveckling i priser fÜr villor och bostadsrätter 3. Svensk mäklarstatistik

SIGNALISTEN | Ă&#x2026;RSREDOVISNING 2015 31


Ma

”I mitt arbete som bovärd kommer min naturliga serviceanda väl till pass” Maria, en av Signalistens värdefulla medarbetare 32 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


Finansiella risker Refinansieringsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att Signalisten inte kan refinansiera vid låneförfall, eller att kostnaderna för detta blir orimligt stora. För att motverka denna risk strävar vi efter att alltid ha minst 20 månader i genomsnittlig kapitalbindningstid samt maximalt 30 % förfall av totalt lånebelopp under ett år. Vid årsskiftet var andel förfall inom ett år 30,8 % vilket är

Ränterisk Ränterisk avser risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge och risken att finansieringskostnaden ökar vid rörlig ränta. För att motverka detta binder Signalisten sina räntor med hjälp av ränteswappar.

Motpartsrisk Med motpartsrisk avses risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina förpliktelser att betala för eller leverera avtalat finansiellt instrument. Av detta skäl krävs av Signalistens finanspolicy att minst tre motparter ska eftersträvas samt att motparterna är begränsade enligt riktlinjer i finanspolicyn.

8 FASTIGHETERNAS VÄRDE (mkr) 7

6 5

7 300

5 900

4 3 2 1 1 400

0 2013 2015

2015

Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde

adsvärde

arknadsvärde

nadsvärde

strax över den långsiktiga strävan, men det minskas i mars 2016 till 15 % när ett lån som förfaller omsätts.

2014 2015

2015

Bokfört värde Övervärde Bokfört Bokförtvärde värde

Bokfört värde

Övervärde Övervärde

Övervärde

VÄRDEUTVECKLING FASTIGHETER (mkr) 8 8

7

7

6

6

5

5

4

4 3 2 1

3 2 1

00 2010 2013

2015

Marknadsvärde

2011

20142012

2013

2015

2014

2015

Bokfört värde

Marknadsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Bokfört Bokförtvärde värde Övervärde

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 33


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN TKR 2015

2014

2013

2012

2011

Hyresintäkter

372 579

365 718

varav bostäder, brutto

297 860

287 118

66 381

66 317

65 044

2010

357 570

346 312

335 433

335 670

281 944

276 320

264 144

267 669

65 443

63 047

61 732

Utdrag ur resultaträkningen

varav lokaler, brutto Övriga förvaltningsintäkter

6 687

22 053

5 887

5 761

8 934

6 944

Nettoomsättning

379 266

387 771

363 457

346 312

335 433

342 614

Driftkostnader

-161 654

-158 186

-157 606

-161 686

-159 765

-160 296

-68 166

-37 420

-46 974

-97 865

-89 260

-84 635

Underhållskostnader

-8 721

-11 109

-8 815

-8 806

-8 586

-8 753

Driftnetto

Fastighetsskatt

140 725

181 056

150 062

83 716

86 756

88 930

Avskrivningar

-68 146

-59 090

-57 270

-47 526

-47 222

-45 612

72 579

121 966

92 792

36 190

39 534

43 318

-10 729

-5 161

-5 954

-5 542

-5 505

-7 861

Bruttoresultat Centrala adm. och försäljningskostn. Resultat vid fsg av fastighet

-

-

-

2 000

-3 014

-48 159

-1 104

-2 922

-

-

-

489 130

60 746

113 883

86 838

32 648

31 015

476 428

79

148

1 694

2 690

968

931

-

-

-

-

78

376

-17 244

-19 008

-21 889

-23 136

-21 590

-26 696

43 581

95 023

66 644

12 202

10 471

451 039

Skatt

-19 995

-20 811

-5 883

-3 684

-3 057

-1 459

Årets resultat

23 586

74 212

60 760

8 518

7 414

449 580

112 380

43 608

150 805

106 694

56 737

65 202

Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster

Utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar

1 768 697

1 643 153

1 662 700

1 622 589

1 586 135

1 555 222

Eget kapital

Balansomslutning

958 364

934 778

856 706

789 861

781 342

773 927

Låneskuld

650 000

550 000

550 000

600 000

600 000

600 000

88 580

113 725

94 111

87 080

82 434

108 694

1. Likviditet ( %) inkl checkräkningskredit

240

126

160

123

69

60

2. Soliditet ( %)

54,2

56,9

51,5

48,7

49,3

49,8

3,5

6,0

4,0

1,5

1,5

17,9

Kortfristiga skulder

Finansiella nyckeltal

3. Räntetäckningsgrad (ggr) 4. Genomsnittlig skuldränta ( %)

2,7

3,5

4,0

3,9

3,6

4,5

5. Avkastning på totalt kapital ( %)

3,4

6,9

5,3

2,2

2

30,7

6. Avkastning på eget kapital ( %)

4,5

10,2

7,8

1,5

1,3

58,3

1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital.

34 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN TKR 2015

2014

2013

2012

2011

2010

1 121

1 101

1 078

1 040

1 009

979

1 080

1 049

1 045

1 011

967

938

1 172

1 129

1 118

1 101

1070

1 068

Nettoomsättning

1 141

1 167

1 096

1 058

1 036

999

Driftkostnader

-486

-476

475

486

481

467

Nyckeltal - kr/m² Hyresintäkter varav bostäder, brutto varav lokaler, brutto

Underhållskostnader

205

113

141

294

269

259

Avskrivningar

205

178

172

143

142

133

52

57

66

70

65

78

Räntekostnader

Fastighetsbestånd (31/12) Fastigheternas bokförda värden

1 583 461

1 450 673

1 439 972

1 496 804

1 507 592

1 399 335

Taxeringsvärden

4 359 854

4 343 308

4 348 768

3 312 491

3 282 773

3 262 073

3 874

3 838

3 838

3 834

3 832

3 810

162

166

166

172

170

169

2 468

2 467

2 465

2 487

2 465

2 438

275 679

273 577

273 328

273 328

273 229

271 641

56 660

58 726

58 339

59 603

59 112

57 410

332 339

332 303

331 667

332 931

332 341

329 051

Antal bostäder Antal lokaler (prima) Antal bilplatser Yta bostäder m² Yta lokaler m² Uthyrningsbar yta m²

Personal Medeltal anställda

52

47

47

47

47

47

Medelålder

49

49

49

47

47

47

Personalomsättning ( %)

10

2,1

11

15

7

6

Går i pension inom 10 år ( %)

35

36

28

33

29

29

Genomsnittlig anställningstid (år)

8

9

9

8

8

7

2,8

2,7

2,3

2,0

3,1

6,2 %

Fjärrvärme, total, Gwh

37,1

37,6

43,4

45,1

42,4

52,2

Normalårskorrigerat, Gwh

Total sjukfrånvaro ( %)

Driftfakta 41,8

41,9

45,1

45,8

47,2

47,4

Normalårskorrigerat, Kwh/m²

127

126

136

138

142

137

Vattenförbrukning, total m³ (tusental)

506

466

517

536

530

554

Vattenförbrukning, m³/m²

1,5

1,4

1,6

1,6

1,6

1,6 139

Vattenförbrukning m³/lgh

131

121

135

140

138

Fastighetsel, Gwh

9,3

9,7

9,9

9,5

9,3

10

Fastighetsel, Kwh/m²

28

29

30

29

28

29

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 35


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ORG NR 815200-1148

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015.

Information om verksamheten Signalisten är en allmännyttig bostadsstiftelse, vars syfte är att förvärva uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillförande affärslokaler och kollektiva anordningar. Signalisten har under 2015 arbetat enligt detta syfte. Signalisten bildades av Solna stad som också tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalistenkoncernen utgörs av moderbolaget Bostadsstiftelsen Signalisten och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Verksamheten omfattar 3 874 bostadslägenheter och 477 kommersiella lokaler. Stiftelsens säte är Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den totala omflyttningen uppgick till 12,7 % (9,1). Uthyrningen till nya hyres-gäster förmedlade via Bostadsförmedlingen i Stockholm (d v s exklusive förmed-ling till befintliga hyresgäster, Solnaungdomar och uthyrning till 65+boende) uppgick till 119 lgh (64). Solnaungdomar har liksom tidigare förtur till korttidsavtal och enrumslägenheter. Även Solnabor som är 65 år eller äldre har förtur till seniorlägenheter. Kötiden i Signalistens bestånd är i genomsnitt ca 11 år (12) exklusive förtur för Solnaungdomar. Förhandling med hyresgästföreningen har inletts angående 2016 års hyror men är i skrivandets stund inte avslutad. Under året har 36 (4) lägenheter tillskapats via ombyggnad av fd lokaler, sekundära ytor och tidigare företagsbostäder. Under 2016 kommer ytterligare ca 50 st (36) lägenheter tillskapas via ombyggnad av lokaler och tidigare företagslägenheter. Detaljplanearbete för planerad nyproduktion av ca 270 lägenheter har påbörjats under året.

36 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

Detta omfattar kv Bollen, Palsternackan samt Bagartorp 4 och 5. Förnyelsen i Ritorps låghusdelar blev klar under 2015. Under 2016 kommer förnyelse av höghusdelen att påbörjas. Ett stort antal av våra fastigheter står inför förnyelse och stamrenovering. Detta är ett arbete som kommer att pågå under många år framöver. Signalisten medverkar i framtagande av utvecklingsstrategier både för Hagalund och Berghamra tillsammans med staden och andra fastighetsägare. Detta för att därigenom tillskapa ytterligare byggrätter och bidra till områdenas lånsiktiga utveckling. I Bergshamra har torget genomgått en fullständig omdaning och ett flertal lokaler, b la vårdcentralen, har byggts om. Ytterligare uthyrningar av lokaler har skett under året. Signalisten har fortsatt arbetet i enlighet med sin miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas nationella standard.

Ekonomi Årsresultatet är efter finansnetto men före dispositioner 44 (95) Mkr. Resultatet är gott och är ett välkommet tillskott för kommande renoveringar och nybyggnation. Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 379 Mkr (388) medan driftkostnaderna blev 162 Mkr (158) och de centrala administrations- och försäljningskostnaderna 11 Mkr (5). Avskrivningarna uppgår till 68 Mkr (59) och finansnetto till 17 Mkr (19). Signalisten har under den kommande 5-10 årsperioden stora investeringar i form av nybyggnation och renoveringar. Dessa investeringar syns inte i resultatet det år de genomförs, men kommer belasta resultatet i form av avskrivningar och räntekostnader under lång tid framöver.

Måluppfyllelse Verksamheten styrs mot de mål som har satts upp i vår affärsplan.Mål för 2015 var: 36 lägenheter har tillskapats genom att fd Mål

Utfall

Soliditet

36 %

54,2 %

Avkastning totalt kapital

2,7 %

3,4 %

Antal nya byggrätter

40

36

Energibesparing sedan 2003 %

20

22

Antal renoverade lägenheter 201

65

65

Medarbetarindex

85,6

89,9

lokaler har byggts om. Våra ekonomiska mål har väl infriats, mycket på grund av att vi inte kommit igång med byggprojekt som beräknat. Enligt senaste hyresgästenkäten (genomfördes 2014) är 90,8 % nöjda med oss och kan rekommendera Signalisten som hyresvärd. Prisvärdheten ligger mycket högt på 85,8 %. För produktindex, som i stort visar hyresgästernas nöjdhet med lägenhet och teknisk standard, nåddes 2014 ej målet om 78 % utan sänktes utifrån tidigare år pga. den under den varma sommaren höga inomhustemperaturen samt kalla vintern, vilket drog ner nöjdheten. För att höja hyresgästernas nöjdhet gällande detta gjordes under 2015 satsningar på inomhusklimat i forma av värmehöjande åtgärder och andra aktiviteter.


På miljöområdet har under året Signalisten fortsatt sitt framgångsrika arbete med att optimera energianvändningen och arbeta för en hållbar utveckling. Vår energiförbrukning ligger väl i nivå med de mål som satts upp inom det s.k. Skåneinitiativet, vilket satte ramar för energieffektiviseringen, och i affärsplanen med goda besparingar under 2014 bland annat på grund av vattenbesparande åtgärder. Soliditeten för 2015 är 54,2 % vilket överstiger det uppställda målet på minst 36 % för året.

Framtida utveckling Genomförandet av Projekt 1000 - dvs. målet att tillskapa 1000 nya lägenheter/ byggrätter till år 2025 - förutsätter att Signalisten kan tillskapa dessa med bibehållen god ekonomi. De pågående arbetena med framtagande av detaljplaner bör innebära att nyproduktion av ytterligare lägenheter kan starta inom loppet av något år. Signalisten kommer även i framtiden att leverera samhällsnytta i form av bostäder för alla där äldre och ungdomar ges särskilda prioriteringar. Vi tillhandahåller också lokaler för barnomsorg, dagverksamhet, särskilda boenden osv. Signalisten har och kommer att satsa stora belopp på utemiljö, underhåll och trygghetsskapande åtgärder. I förhållande till jämförbara fastighetsbolag äger Signalisten en betydligt större andel fastigheter som är i behov av stambyte och förnyelse. Detta i kombination med att vi planerar bygga nytt gör att vi har en stor utmaning framför oss, som består i att både genomföra alla projekt och dessutom klara detta med en fortsatt god ekonomi. För att klara dessa utmaningar sammanställer ledning löpande effekter av tagna och planerade beslut i den löpande rapporteringen av resultat och projekt, samt

sammanställer en långtidsårsprognos som uppdateras minst tre gånger per år. Detta ligger sedan till grund för de beslut och den strategiska inriktning som Signalisten väljer för framtiden. Besluten kan innefatta vilka projekt som ska prioriteras, på vilket sätt och i vilken omfattning projekten ska genomföras, hur upplåningen skall ske samt hur finansieringen skall ske. Styrelsen informeras löpande om större händelser liksom risker. Årligen diskuteras också strategier och framtidsfrågor utifrån långtidsprognosen.

Riskhantering Utgångspunkten vid lånefinansiering hos Signalisten är att lånen tas upp med rörlig ränta men med lång kapitalbindning. Ränterisken hanteras därefter med derivat, främst ränteswappar. Refinansierings- och prisrisk skall begränsas genom att förfallostrukturen avseende finansieringen sprids över tiden. Den långsiktiga strävan skall vara att maximalt 30 % av lånestocken, inklusive garanterade kreditlöften, vid varje tillfälle tillåts förfalla inom ett enskilt år. Ränterisken skall begränsas genom fastställda restriktioner för andelen kort och lång räntebindning. Signalisten utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Signalisten dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen

ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna. Därigenom begränsas genomslagshastigheten på den negativa resultateffekt som en uppgång i marknadsräntan får. • Skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara mellan 2 och 5 år • Maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. • Skuldportföljen består av utestående lån och räntederivat. Solna Stad borgar för närvarande för ett lånebelopp motsvarande 350 mkr samt en checkräkningskredit om 100 mkr. Risken för Solna Stad bedöms dock som mycket liten då Signalistens fastigheters marknadsvärde (7,3 Mdkr) vida överstiger belåningen. Checkräkningskrediten var per 2015-12-31 outnyttjad. Alla mål enligt finanspolicyn var uppfyllda vid årsskiftet.

Visstidsförordnanden Signalisten tillämpar inte visstidsförordnanden. Vd har ett anställningsavtal med sex månader ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning ifrån stiftelsens sida utgår dessutom tolv månaders ersättning efter avräkning.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 37


”Han är världens snällaste och duktigaste kille!” Förbipasserande hyresgäst om Lai Kin, en av Signalistens värdefulla medarbetare

38 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


RESULTATRÄKNING TKR Not

Koncernen 2015

Moderbolaget 2014

2015

2014

Nettoomsättning Hyresintäkter

3, 4

372 579

365 718

257 195

250 004

Övriga förvaltningsintäkter

3, 5

6 687

22 053

6 309

6 347

379 266

387 771

263 504

256 351

-161 654

-158 186

-125 736

-121 313

-68 166

-37 420

-58 043

-27 984

-8 721

-11 109

-5 232

-5 273

-238 541

-206 715

-189 011

-154 570

140 725

181 056

74 493

101 781

-68 146

-59 090

-41 727

-38 962

72 579

121 966

32 766

62 819

-10 729

-5 161

-9 131

-5 161

-1 104

-2 922

-1 095

-2 922

60 746

113 883

22 540

54 736

79

148

23

105

-17 244

-19 008

-17 002

-18 994

43 581

95 023

5 561

35 847

Summa nettoomsättning

Rörelsens kostnader Driftkostnader

6

Underhållskostnader Fastighetsskatt

Fastighetskostnader Driftnetto

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7, 8, 9

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

10, 11

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

12

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

13

-

-

94 700

-3 826

Skatt på årets resultat

14

-19 995

-20 811

-31 997

-6 723

23 586

74 212

68 264

25 298

Årets resultat

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 39


BALANSRÄKNING TKR Not

Koncernen 2015

Moderbolaget 2014

2015

2014

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

7

1 583 461

1 450 673

1 040 650

895 514

Markanläggningar

9

26 426

8 442

25 570

7 539

Inventarier, verktyg och installationer Pågående ny- och ombyggnader

8

2 038

7 390

2 038

7 390

15

44 312

132 960

34 832

127 897

1 656 237

1 599 465

1 103 090

1 038 340

728 000

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

16

-

-

Andelar i intresseföretag

17

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 656 317

1 599 545

1 831 130

1 766 380

23

1 038

23

605

-

-

132 220

70 209

2 587

1 476

2 053

1 327

18 416

-

15 286

-11 703

78

2 111

78

2 111

21 104

4 625

149 660

62 549

91 276

38 983

91 276

38 983

112 380

43 608

240 936

101 532

1 768 697

1 643 153

2 072 066

1 867 912

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kassa och bank Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

40 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


Not

Koncernen 2015

Moderbolaget 2014

2015

2014

Eget kapital och skulder Eget kapital

19, 20

Bundet eget kapital Grundfondskapital

88 463

88 463

88 463

88 463

Bundna reserver

38 000

38 000

38 000

38 000

Summa bundet eget kapital

126 463

126 463

126 463

126 463

808 315

734 097

890 874

865 576

23 586

74 218

68 264

25 298

Summa fritt eget kapital

831 901

808 315

959 138

890 874

Summa eget kapital

958 364

934 778

1 085 601

1 017 337

-

-

-

32 600

67 339

39 834

30 559

-

4 414

4 815

4 414

4 815

71 753

44 649

34 973

4 815

650 000

550 000

550 000

550 000

Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat

Obeskattade reserver

21

Avsättningar Uppskjutna skatter Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut

22, 23

Skuld till koncernföretag

Summa långfristiga skulder

-

-

339 104

195 379

650 000

550 000

889 104

745 379

23 178

30 676

16 677

24 384

0

23 226

0

0

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

4 700

2 899

2 961

1 713

60 702

56 924

42 750

41 684

88 580

113 725

62 388

67 781

1 768 697

1 643 152

2 072 066

1 867 912

Ställda säkerheter

25

318 281

200 972

173 628

166 094

Ansvarsförbindelser

26

396

378

396

378

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 41


42 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015


KASSAFLÖDESANALYS TKR Koncernen 2015

Moderbolaget 2014

2015

2014

Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster

43 581

93 502

5 561

35 847

Avskrivningar

68 166

60 618

41 727

38 962

1 744

-

1 744

-

Återföring reaförlust försäljning anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster

-

-549

-

-546

Förändring skatteskuld

-

9 952

-

-161

-32 915

-21 638

-26 644

-10 082

81 671

141 885

23 483

64 020

390

294

184

184

Betald inkomstskatt

Ökning/minskning hyresfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 569

-2 913

1 705

-2 685

-7 498

6 908

-7 707

9 587

5 155

5 838

1 913

7 328

81 287

152 012

19 578

78 434

-132 984

-146 191

-115 098

-124 640

4 000

-

4 000

-128 984

-146 191

-111 098

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Likvid försäljning paviljonger Kassaflöde från investeringsverksamheten

-124 640

Finansieringsverksamheten Nyupplåning

100 000

-

-

-

-

-

143 813

52 027

100 000

-

143 813

52 027

5 821

52 293

5 821

Skuld till koncernbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

52 293

Likvida medel vid årets början

38 983

33 162

38 983

33 162

Likvida medel vid årets slut

91 276

38 983

91 276

38 983

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 43


NOTANTECKNINGAR

som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod

av poster som redovisas direkt mot eget kapital,

och skrivs inte av. Inga låneutgifter aktiveras.

redovisas mot eget kapital.

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna

När det finns en indikation på att en tillgångs värde

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade

minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.

reserver. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre

än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvin-

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivnings-

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

behov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer

NOT 1 

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I

där det finns separata identifierbara kassaflöden

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan

(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och

hänföras till förvärvet av tillgången.

än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje

koncernredovisningarna med tillämpning av

När en komponent i en anläggningstillgång

balansdag en prövning av om återföring bör göras.

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och

den gamla komponenten och den nya komponen-

LEASINGAVTAL

koncernredovisning (K3).

tens anskaffningsvärde aktiveras.

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare

Tillkommande utgifter som avser tillgån-

redovisas som operationell leasing (hyresavtal).

INTÄKTER

gar som inte delas upp i komponenter läggs till

Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt

Hyresintäkter

anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget

över leasingperioden.

Hyresintäkter redovisas i den period som

framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgån-

Uthyrning av bostäder samt kontorslokaler

uthyrningen avser.

gens prestanda ökar i förhållande till tillgångens

klassificeras som operationell leasing. Leasing-

värde vid anskaffningstidpunkten.

intäkterna redovisas linjärt under leasing-

Övriga förvaltningsintäkter Vidarefakturering sker i efterhand, kvartalseller tertialvis. Internfakturering sker tertialvis.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om

perioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT

fastigheten väntas ge upphov till framtida kost-

Finansiella instrument som redovisas i bal-

Försäkringsersättningar redovisas i den period

nader för rivning och återställande av platsen.

ansräkningen inkluderar kundfordringar och

som avses.

I sådana fall görs en avsättning och anskaff-

övriga fordringar, kortfristiga placeringar, le-

ningsvärdet ökas med samma belopp.

verantörsskulder, och låneskulder. Instrument-

Ränteintäkter

Materiella anläggningstillgångar skrivs av

en redovisas i balansräkningen när Bostadss-

Ränteintäkter redovisas i enlighet med effek-

systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande-

tiftelsen Signalisten blir part i instrumentets

tivräntemetoden

period. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp

avtalsmässiga villkor. Finansiella skulder tas bort från balansräk-

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens

INKOMSTSKATTER Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser

restvärde.

ningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

och skatteregler som gäller på balansdagen.

Generella avskrivningstider för komponenter

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skatte-

Hyresfordringar samt övriga fordringar

satser och skatteregler som är beslutade före

Byggnadsdel

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar

balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende

Avskrivningstid i år

med undantag för poster med förfallodag mer än

temporära skillnader som hänför sig till investe-

Stomme 100

12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras

ringar i dotterföretag redovisas inte i koncernre-

Stomkomplettering

60

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till

dovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan

Värme, Sanitet (VS)

60

det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag

styra tidpunkten för återföring av de temporära

Badrum 40

för individuellt bedömda osäkra fordringar.

skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att

El 60

en återföring sker inom överskådlig framtid.

Inre ytskikt

Låneskulder och leverantörsskulder

30

Uppskjuten skattefordran avseende under-

Fasad 50

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas

skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga

Fönster 50

initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för

avdrag redovisas i den utsträckning det är sanno-

Köksinredning

transaktionskostnader.

likt att avdraget kan avräknas mot överskott vid

Yttertak 50

framtida beskattning.

Ventilation 50

Derivatinstrument

Transport

30

Signalisten utnyttjar derivatinstrument för att

Styr- och övervakning

20

hantera ränterisken som uppstår vid upptagande

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten

Hyresgästanpassning

50

Varierar

av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner

skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skat-

tillämpas säkringsredovisning. När transaktionen

ten än hänförlig till en händelse eller transaktion

ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkring-

44 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


NOTANTECKNINGAR

redovisas som räntekostnad. Avsättningar för om-

Som likvida medel klassificerar företaget,

strukturering görs när det föreligger en fastställd

förutom kassamedel, disponibla tillgodohavan-

och utförlig omstruktureringsplan och berörda

den hos banker och andra kreditinstitut samt

personer har informerats.

kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid

OBESKATTADE RESERVER

än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp

Förändringar i spärrade medel redovisas i inves-

i balansräkningen, inklusive den uppskjutna

teringsverksamheten.

skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

BOKSLUTSDISPOSITIONER

NYCKELTALSDEFINITIONER

Förändringar av obeskattade reserver redovisas

Soliditet.

sinstrumentet och den säkrade posten, liksom

som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Eget kapital och obeskattade reserver (med

även koncernens mål för riskhanteringen och

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposi-

avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande

riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Sig-

tioner.

till balansomslutningen.

nalisten dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande,

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Avkastning på totalt kapital.

av huruvida de derivatinstrument som används

Kortfristiga ersättningar:

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhåll-

i säkringstransaktioner i hög utsträckning är

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs

ande till balansomslutningen.

effektiva när det gäller att motverka förändringar

av lön, sociala avgifter, betald semester, betald

i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade

föräldraersättning, betald sjukfrånvaro och

Avkastning på eget kapital.

posterna.

sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som

Resultat efter finansiella poster i förhållande till

en kostnad och en skuld då det finns en legal eller

eget kapital.

Dokumenterade säkringar av koncernens

informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

räntebindning (säkringsredovisning).

NOT 2 

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar kon-

Ersättningar efter avslutad anställning:

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

cernen mot ränteförändringar. Genom säkringen

Hos Signalisten förekommer såväl avgiftsbestäm-

Signalisten gör uppskattningar och bedömn-

erhåller Signalisten en fast ränta och det är denna

da som förmånsbestämda pensionsplaner.

ingar om framtiden. De uppskattningar för

ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fast-

redovisningsändamål som blir följden av dessa

ställda avgifter till ett annat företag och har inte

kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara

någon legal eller informell förpliktelse att betala

det verkliga resultatet. De uppskattningar och

Säkringsredovisningens upphörande:

något ytterligare även om det andra företaget inte

antaganden som innebär en betydande risk för

Säkringsredovisningen avbryts om

kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat

väsentliga justteringar i redovisade värden för

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas

belastas för kostnader i takt med att de anställdas

tillgångar och skulder under nästkommande år

eller löses in; eller

tjänster utförts.

behandlas i huvuddrag nedan

- säkringsrelationen inte längre uppfyller villko-

Signalisten redovisar förmånsbestämda pen-

ren för säkringsredovisning

sionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion

Signalisten har bl. a. förmånsbestämda planer

som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resul-

som innebär att pensionspremier betalas och des-

taträkningen, utom i de fall säkringsrelationen

sa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.

fortlever i enlighet med koncernens dokument-

För pensionsplaner som tryggats genom över-

erade strategi för riskhantering

föring av medel till en pensionsstiftelse redovisas

Inga väsentliga bedömningar/uppskatt gjorda under året.

en avsättning, eftersom stiftelsens förmögenhet Aktier och andelar i dotterföretag

värderad till marknadsvärde för närvarande

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till

understiger förpliktelsen. De pensionsförplik-

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuel-

telser vars värde är beroende av värdet på en

la nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår

kapitalförsäkring redovisas till värdet på kapi-

köpeskillingen som erlagts för aktierna samt

talförsäkringen. Om kapitalförsäkringens verkliga

förvärvskostnader.

värde är högre än anskaffningsvärdet, redovisas det överskjutande beloppet som en ansvarsförbin-

AVSÄTTNINGAR

delse inom linjen.

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig

KASSAFLÖDESANALYS

uppskattning av beloppet kan göras. Företag-

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt

et nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar

regleras efter mer än tolv månader. Den ökning

endast transaktioner som medfört in- eller ut-

av avsättningen som beror på att tid förflyter

betalningar.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 45


NOTANTECKNINGAR

NOT 3  HYRESINTÄKTER Koncernen

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

297 860

290 859

215 960

211 098

Lokaler

66 381

66 464

34 336

32 464

Garage

12 213

12 218

7 533

7 513

P-platser och övriga objekt

6 095

6 232

5 270

5 425

382 549

375 773

263 099

256 500

-293

-141

-229

-90

Lokaler

-4 709

-4 584

-2 503

-2 995

Garage

-2 211

-2 752

-1 134

-1 446

Bruttohyror Bostäder

Summa

Avgår hyresbortfall Bostäder

-491

-520

-470

-491

Summa

P-platser och övriga objekt

-7 704

-7 997

-4 336

-5 022

-Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder

-2 266

-2 059

-1 569

-1 475

372 579

365 717

257 194

250 003

295 300

288 659

214 162

209 533

Lokaler

61 672

61 880

31 832

29 470

Garage

10 002

9 467

6 400

6 067

5 604

5 712

4 801

4 934

372 578

365 718

257 195

250 004

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

674

1 396

674

1 396

674

1 396

674

1 396

449

467

449

467

Förfaller till betalning inom ett år

85 839

80 712

61 442

57 177

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

82 957

101 424

30 610

28 851

Förfaller till betalning senare än fem år

90 806

79 717

77 719

67 809

260 051

262 320

170 220

154 304

369 027

361 981

255 373

247 925

Summa hyresintäkter

Nettohyror Bostäder

P-platser och övriga objekt Summa

NOT 4  OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyresintäkter för bostäder och lokaler.

46 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


NOTANTECKNINGAR

NOT 5  ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Ersättningar från hyresgäster

2 760

2 771

1 331

1 219

Försäljning vatten och värme

767

808

71

63

Ersättningar från försäkringsbolag

935

16 755

640

-

Fakturerade kostnader koncernbolag

147

277

2 810

4 211

Övriga intäkter

2 079

1 442

1 457

855

Summa

6 688

22 053

6 309

6 348

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Fastighetsskötsel

26 666

30 932

20 868

23 913

Reparationer

26 216

20 950

17 070

12 634

5 653

5 947

3 949

4 078

Elförbrukning

12 768

12 572

8 835

8 885

Sophantering

5 868

5 649

3 863

3 664

32 669

33 738

23 937

24 721

9 913

6 470

6 805

3 629

694

580

489

374

37 952

39 165

36 896

37 795

585

565

421

404

NOT 6  DRIFTSKOSTNADER

Vattenförbrukning

Värmekostnader Fastighetsförsäkringar Avskrivna hyresfordringar Fastighetsanknuten administration Medel till hyresgästföreningen Övriga driftkostnader Summa

2 670

1 618

2 603

1 216

161 654

158 186

125 736

121 313

NOT 7  BYGGNADER OCH MARK 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

2 098 018

2 029 777

1 384 889

1 341 416

203 538

71 162

189 513

46 395

Byggnader Ingående anskaffningsvärden Överfört från pågående projekt Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-3 986

-2 922

-3 986

-2 922

2 297 570

2 098 018

1 570 416

1 384 889

-820 946

-763 407

-550 441

-512 983

-66 765

-57 539

-40 392

-37 457

-887 711

-820 946

-590 833

-550 440

1 409 859

1 277 072

979 583

834 449

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Forts. nästa sida

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 47


NOTANTECKNINGAR

NOT 7   BYGGNADER OCH MARK Fortsättning 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark

173 602

173 602

61 066

61 066

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader och mark

1 583 461

1 450 673

1 040 649

895 515

Taxeringsvärden byggnader i Sverige

2 583 449

2 566 903

1 836 269

1 828 469

Taxeringsvärden mark i Sverige

1 776 405

1 776 405

1 297 200

1 297 200

4 359 854

4 343 308

3 133 469

3 125 669

Mark

Mark Summa

Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB. Signalisten äger 59 fastigheter som innehas för uthyrning. Fastigheterna klassificeras som förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheternas redovisade värde uppgår till 1 583 tkr (1 451 tkr). För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Alla fastigheter (förutom 9 typfastigheter som externvärderats) har per 2015-12-31 värderats internt av Signalisten. Fastigheterna värderades per 2015-12-31 till 7,3 mdkr. Den interna värderingen har områdesvis baserats på 9 typfastigheter som i sin tur värderats av ”Forum Fastighetsekonomi AB”, ett externt och oberoende värderingsföretag som är auktoriserade fastighetsvärderare. 2014 värderade Forum Fastighetsekonomi alla Signalistens fastigheter. Väsentliga antaganden för värderingen: Forum Fastighetsekonomi AB följer löpande fastighetsmarknaden på 115 orter i landet och presenterar geografiska marknadsområden, hyresnivåer, direktavkastningskrav och vakanser under namnet FMI (FastighetsMarknadsInformation). Marknadsanalyserna är utförda med FMI-materialet som bas. De underliggande fakta som ligger till grund för marknadsanalyserna har även legat till grund för de bedömningar av exempelvis hyror, avkastningskrav och marknadsvärden som gjorts inför värdebedömningen av värderingsobjekten. Drift- och underhållskostnader är baserade på Forum Fastighetsekonomis erfarenheter samt budget och prognoser. Det normaliserade driftnettot är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn till eventuellt extraordinärt underhåll.

NOT 8  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Koncernen Ingående anskaffningsvärden

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

18 204

18 745

17 992

18 532

Årets förändringar 66

62

66

62

Försäljningar och utrangeringar

Inköp

-7 282

-602

-7 282

-602

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 988

18 205

10 776

17 992

Ingående avskrivningar

-10 814

-10 488

-10 602

-10 276

2 487

545

2 487

546

-624

-872

-624

-872

-8 950

-10 815

-8 739

-10 602

2 038

7 390

2 037

7 390

Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

48 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


NOTANTECKNINGAR

NOT 9  MARKANLÄGGNINGAR 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Ingående anskaffningavärden

13 916

13 916

12 661

12 661

Inköp

18 742

-

18 742

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 658

13 916

31 403

12 661

-5 475

-4 795

-5 122

-4 489

-757

-680

-710

-633

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 232

-5 475

-5 832

-5 122

Utgående redovisat värde

26 426

8 441

25 571

7 539

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

NOT 10  CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

51

176

51

176

Central administration

10 677

4 985

9 079

4 985

Summa

10 728

5 161

9 130

5 161

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

325

282

227

282

-

122

-

122

Marknadsföring

NOT 11  ERSÄTTNING TILL REVISORER

PwC Revisionsuppdraget Konsultationsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Summa

-

40

-

40

325

444

227

444

2015

Moderbolaget 2014

NOT 12  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2015

Koncernen 2014

Medelantalet anställda Kvinnor

24

20

24

20

Män

28

27

28

27

Totalt

52

47

52

47

1 848

1 783

1 848

1 783

19 507

18 480

19 507

18 480

21 355

20 263

21 355

20 263

7 016

6 345

7 016

6 345

475

503

475

503

1 883

1 931

1 883

1 931

30 729

29 042

30 729

29 042

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 49


NOTANTECKNINGAR

NOT 12  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Fortsättning 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor

3

1

3

1

Män

6

8

6

8

Totalt

9

9

9

9

Kvinnor

4

4

4

4

Män

3

3

3

3

16

16

16

16

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Totalt

Vd har ett anställningsavtal med sex månader ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning ifrån stiftelsens sida utgår dessutom tolv månaders ersättning efter avräkning.

NOT 13  BOKSLUTSDISPOSITIONER 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Avsättning till periodiseringsfond

-

-

-

10 000

Återföring av periodiseringsfond

-

-

32 600

-6 174

Koncernbidrag

-

-

62 100

-

Summa

-

-

94 700

3 826

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

0

-21 629

0

-10 073

NOT 14  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

7 510

-9

3 455

-9

Uppskjuten skatt

-27 505

827

-35 451

3 359

Summa*

-19 995

-20 811

-31 996

-6 723

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

NOT 15  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2015 Ingående anskaffningsvärde

132 960

54 466

127 897

46 191

Upparbetat under året

138 693

124 889

121 013

128 101

-203 538

-46 395

-189 513

-46 395

-18 742

-

-18 742

-

Under året genomförda omfördelningar

-5 061

-

-5 823

-

Utgående nedlagda kostnader

44 312

132 960

34 832

127 897

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

Ansk.värde

Bokfört värde 2014-12-31

100

100

76 200

-

728 000

-

728 000

Aktiverat/överfört till byggnader under året Akvierat/överfört till markanläggningar

NOT 16  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderbolaget Solnabostäder AB Summa Organisationsnummer för Solnabostäder AB 556066-7361. Säte för Solnabostäder AB är Solna Kommun.

50 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


NOTANTECKNINGAR

NOT 16  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Fortsättning 2015

Moderbolaget 2014

Ingående anskaffningsvärde

728 000

728 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

728 000

728 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

-

Utgående ackumulerade värdeförändringar

-

-

728 000

728 000

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

8 st andelar á nom 10 000 kr

80

80

-

-

4 st andelar á nom 10 000 kr

-

-

40

40

80

80

40

40

Utgående restvärde enligt plan

NOT 17  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Husbyggnadsvaror HBV Förening

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 18  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda kostnader

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

78

2 111

78

2 111

78

2 111

78

2 111

NOT 19  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN Koncernen Grundfondskapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

88 463

38 000

808 315

934 778

Överföring mellan bundna och fria reserver

-

-

-

-

Årets resultat

-

-

23 586

23 586

88 463

38 000

831 901

958 364

Eget kapital 2014-12-31

Eget kapital 2015-12-31

NOT 20  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG Moderbolag

Eget kapital 2014-12-31 Årets resultat

Grundfondskapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

88 463

38 000

89 0874

1 017 337

-

-

68 264

68 264

88 463

38 000

959 138

1 085 601

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Periodiseringsfond tax 2014

-

-

-

22 600

Periodiseringsfond tax 2015

-

.

-

10 000

Summa

-

-

-

32 600

Eget kapital 2015-12-31

NOT 21  OBESKATTADE RESERVER

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 51


NOTANTECKNINGAR

NOT 22  SKULDER TILL KREDITINSTITUT 2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Ingångna derivatavtal

340 000

300 000

340 000

300 000

Löper med rörlig ränta

310 000

250 000

210 000

250 000

Summa

650 000

550 000

550 000

550 000

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Skulder till kreditinstitut

650 000

550 000

550 000

550 000

Summa

650 000

550 000

550 000

550 000

NOT 23  UPPLÅNING

Räntebärande skulder Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder -

-

339 104

195 379

-

-

339 104

195 379

650 000

550 000

889 104

745 379

650 000

550 000

550 000

550 000

650 000

550 000

550 000

550 000

Mindre än 1 år

05-jan år

Mer än 5 år

Totalt

2015

2014

Kortfristiga skulder till kreditinstitut (genomsnittlig ränta kortfristiga vid årsskifte)

0,05 %

0,98 %

Swappar

0,38 %

0,71 %

Totalt genomsnittlig räntekostnad under året*

3,88 %

3,88 %

*Inklusive lån i dotterbolag pga att swapparna säkrar även dotterbolagets lån

2,60 %

3,46 %

Summa Summa räntebärande skulder Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Summa Räntor Bolagets upplåning är exponerad för ränteomförhandlingar och förfallodagar enligt följande: Vägda genomsnittliga effektiva räntesatser på lån uppgick till: Långfristiga skulder till kreditinstitut (genomsnittlig ränta långfristiga vid årsskifte)

NOT 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Förutbetalda hyresfordringar

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

33 884

33 085

21 805

20 982

Upplupna räntekostnader

3 434

3 071

3 434

3 071

Upplupna semesterlöner

3 007

2 904

3 007

2 904

569

542

569

542

Övriga upplupna kostnader

19 807

17 323

13 935

14 185

Summa

60 702

56 924

42 750

41 684

Upplupna sociala avgifter

52 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


NOTANTECKNINGAR

2015

Koncernen 2014

2015

Moderbolaget 2014

Fastighetsinteckningar

318 281

200 972

173 628

166 094

Summa ställda säkerheter

318 281

200 972

173 628

166 094

För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut

NOT 28  ANSVARSFÖRBINDELSER Koncernen 2015

Moderbolaget

2014

2015

2014

Garantifond Fastigo

396

378

396

378

Summa ansvarsförbindelser

396

378

396

378

REVISIONSBERÄTTELSE Till Styrelsen i Bostadsstiiftelsen Signalisten i Solna, org.nr 815200-1148. Rapport om årsredovisningen

för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen och

Revisorernas ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen

koncernredovisningen för att ge en rättvisande

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss

för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som

om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi

för år 2014.

är ändamålsenliga med hänsyn till omständighe-

har utfört revisionen enligt god revisionssed i

terna, men inte i syfte att göra ett uttalande om

Sverige.

Styrelsens ansvar förårsredovisningen och koncernredovisningen

effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.

Det är styrelsen som har ansvaret för att upp-

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper

och koncernredovisningen granskat väsentliga

rätta en årsredovisning och koncernredovis-

som har använts och av rimligheten i styrelsens

beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för

ningen som ger en rättvisande bild enligt års-

uppskattningar i redovisningen, liksom en ut-

att kunna bedöma om någon styrelseledamot är

redovisningslagen och för den interna kontroll

värdering av den övergripande presentationen i

ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det

som förvaltaren bedömer är nödvändig för att

årsredovisningen.

finns skäl för entledigande.

upprätta en årsredovisning som inte innehåller

En revision innefattar också en utvärdering av

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen

Vi har även granskat om styrelsen på annat

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stif-

oegentligheter eller på fel.

våra uttalanden.

telseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Revisorernas ansvar

Uttalanden

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och

vårt uttalande.

på grundval av vår revision. Granskningen har

koncernredovisningen upprättats i enlighet med

utförts enligt god revisionssed. För den auktorise-

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

Uttalande

rade revisorn innebär detta att denna utfört revi-

avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-

Enligt vår uppfattning har styrelsens ledamöter

sionen enligt International Standards on Auditing

siella ställning per den 31 december 2015 och av

inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-

och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder

dess finansiella resultat och kassaflöden för året

förordnandet eller årsredovisningslagen.

kräver att den auktoriserade revisorn följer yrke-

enligt årsredovisningslagen och koncernredo-

setiska krav samt planerar och utfört revisionen

visningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat

Stockholm den 15 mars 2016

för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åt-

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi

gärder inhämta revisionsbevis om belopp och

även utfört en revision av styrelsens förvaltning för

annan information i årsredovisningen. Revisorn

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2015.

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga

Styrelsens ansvar

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltning-

beror på oegentligheter eller på fel.

en enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Christer Schön LEKMANNAREVISOR

Bo Åsell AUKTORISERAD REVISOR Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 53


54 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015


Solna den 15 mars 2016

Magnus Nilsson Ordförande

Gösta Mårtensson 1:e vice ordförande

Anders Karlsson 2:e vice ordförande

Karin Bäckbro

Daniel Somos

Jonas Svensson

Sara Stjärne

Victor Thelander

Kerstin Scheutz

Catarina Johansson Nyman Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-15

Bo Åsell Auktoriserad revisor revisor

Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna förtroendevald revisor

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 55


LÄGENHETSFÖRTECKNING

Område

Byggår

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

6 rok

AGNESBERG

1988, 2010

8

143

162

132

12

BAGARTORP

1959-1963

56

64

291

145

72

BERGSHAMRA

1960-1961

26

78

120

77

2

1985

2

42

20

FRÖSUNDA

1952-1953

2

104

142

HAGALUND

1971

29

105

185

104

13

HALLEN

1992

10

116

82

27

KAPTENEN

1969

2

21

20

MOTORN

1982

1

59

28

20

1956-1957

27

122

146

49

RUDVIKEN

1985

2

24

4

5

RÅSUNDA

1949-1951, 2005

63

114

296

83

14

1979, 2011

3

64

53

25

5

1971

69

50

81

33

12

Totalt

300

1 106

1 630

700

136

2

Andel i %

8%

29 %

42 %

18 %

4%

0%

BOLLEN

RITORP

SKYTTEHOLM VÄSTRA VÄGEN

Lägenhetsfördelning, antal rok

1

6 1

Omflyttning i %

4% 8%

13 % 1 rok

18 %

22 %

Intern

2 rok

28 %

Bostadsförmedlingen

1 rok

3 rok

24 %

2 rok

4 rok

3 rok

Byten/Överlåtelser

5-6 rok

56 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

Bostadsförmedlingen

Byten/Överlåtelser Solnabor

5-6 4rok rok

42 %

Intern

Solnabor

41 %


Antal lägenheter

Område i %

BOA

Snittyta

Hyra bostäder tkr

Hyra/m²

457

12 %

34 776

76

38 607

1 110

628

16 %

45 049

72

42 067

934

304

8%

22 874

75

21 858

956

64

2%

3 732

58

4 397

1 178

248

6%

15 775

64

18 961

1 202

436

11 %

31 576

72

32 633

1 033

235

6%

16 549

70

21 079

1 274

43

1%

3 017

70

3 273

1 085

114

3%

8 735

77

9 276

1 062

345

9%

23 454

68

23 571

1 005

35

1%

2 074

59

2 485

1 198

570

15 %

39 479

69

47 216

1 196

150

4%

12 015

80

13 723

1 142

245

6%

16 576

68

18 033

1 088

275 679

71

297 179

1 078

3 874

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 57


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Idnr

Fastighet

Adress

Bolag

Byggår (omb år)

Värdeår

Taxeringsvärde, tkr

DISTRIKT NORR 1

Tunet 1

Tunvägen 1-39, 2-26 Fridensborgsvägen 9-17

SI

1988 & 2010

1992

408 488

2

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

SI

1961

1961

20 573

3

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

SI

1960

1960

13 058

4

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40-48

SI

1960

1960

20 884

5

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

SI

1960

1960

2 977

6

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

SI

1960

1992

2 922

7

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

SI

1960

1960

45 857

8

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

SI

1959

1959

45 633

9

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

SI

1960

1960

45 357

10

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

SI

1960

1960

45 279

11

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

SI

1960

1960

48 200

12

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

SI

1960

1960

18 097

13

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

SI

1960

1960

17 882

14

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

SI

1960

1960

17 712

15

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 88-92

SI

1961

1961

13 473

16

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

SI

1961

1961

13 392

17

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

SI

1961

1961

24 211

18

Bagartorp 18 1)

Bagartorpsringen 38

SI

19

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2 A-B Bagartorpsringen 51-55

SI

1963

1963

41 303

Bagartorp

Parkering

SI

20

Torsken 2

Björnstigen 6-22

SI

1960

1960

123 800

21

Torsken 3

Björnstigen 24-40

SI

1961

1961

146 200

22

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

SI

1960

1960

105 200

23

Biet 2

Törnbacken 10

SI

1956

1956

29 474

24

Getingen 1

Törnbacken 4-8

SI

1956

1956

97 373

25

Humlan 1

Törnbacken 1-13

SI

1956 (2014)

1956

55 183

26

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

SI

1956 (2015)

1956

36 420

27

Myran 3

Törnbacken 2 Fläderstigen 2-6

SI

1957

1957

75 866

28

Sländan 2

Fläderstigen 1-9

SI

1956 (2015)

1956

30 748

1) Specialenhet, vårdbyggnad

58 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015


UTHYRNINGSBAR YTA M²

Bostäder

Lokaler, prima

Lokaler, sekunda

34 776

1 015

2 098

206

1 429 2 100

4 877

181

266

ANTAL

Totalt

Bostäder

Lokaler, prima

36 057

457

3

2 304

30

2

49

1 478

18

175

2 456

30

3

573

573

3

471

471

6

65

Bilplatser

21

340

1

11

7

12

56

4 998

68

4 893

120

5 013

69

1

4 942

49

4 991

69

3

4 942

45

4 987

69

2

5 272

87

5 272

1

Lokaler, sekunda

2

1 877

157

2 034

24

9

1 878

148

2 026

24

8

1 877

157

2 034

24

9

1 457

25

38

1 520

18

1

1

9

1 456

44

8

1 508

18

1

1

14

2 595

63

2 658

36

1

3 358

1 840

5 380

44

4

182

18

4

41 346

7 754

2 415

89

10 258

106

11

5

52

8 769

2 961

227

11 957

120

18

5

176

6 351

1 885

355

8 591

78

8

6

89

2 170

15

2 185

37

1

7 118

136

7 254

103

5

16

4 266

165

4 431

66

8

50

2 760

84

2 844

33

3

4 781

781

52

5 614

72

2

3

2 360

48

396

2 804

34

1

4

54

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 59


60 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015


SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015 61


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Idnr

Fastighet

Adress

Bolag

Byggår (omb år)

Värdeår

Taxeringsvärde, tkr

DISTRIKT SÖDER 1

Bollen 2

Stråkvägen 7 Parkvägen 9 och 13 Idrottsgatan 10

SB

2

Råsunda 3:8 2)

Parkering

SB

3

Fölet 1

Förvaltarvägen 2-6

4

Hästen 1

5

1985

1985

105 200

SI

1952 (2012-2013)

1972

105 000

Rättarvägen 2-8 Förvaltarvägen 17-29

SI

1953 (2009-2010)

1988

71 732

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

SI

1952 (2011)

1997

72 118

6

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

SI

1953 (2009-2010)

1976

73 006

7

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

SB

1971

1971

144 434

8

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

SB

1970

1970

8 465

9

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

SB

1971

1971

167 600

10

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

SB

1972 (2014)

11

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

SB

ca 1970

12

Hallen 8

Algatan 2-4

SB

1992

13

Hallen 9

Spårvägen 8-12 Hallgatan 12-18

SB

1992

1992

137 401

14

Hallen 10

Hallgatan 1-7 Spårvägen 4-6

SB

1992

1992

130 594

Hallen

Parkering

SB

15

Kaptenen 1

Johan Enbergs väg 1

SB

1969

1969

45 200

16

Motorn 11

Östervägen 20-26

SI

1982

1982

165 683

17

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

SB

1985

1985

44 701

18

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

SI

1951 (2003)

1981

52 386

19

Hängbjörken 1 5)

Råsundavägen 159-165

SI

1949 & 1951 (2001)

20

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

SI

2005

2005

120 987

21

Krönet 3

Bergstigen 8-14

SI

1949 (1998)

1962

126 010

22

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17-23

SI

1949 (1995)

1949

124 126

23

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52 Råsundavägen 141-157

SI

1950 (2001-2002)

1950

252 092

3)

4)

2) Industrienhet, gatu-parkmark 3) Specialenhet, skolbyggnad 4) Specialenhet, vårdbyggnad 5) Specialenhet, vårdbyggnad

62 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

5 784


UTHYRNINGSBAR YTA M²

Bostäder

3 732

Lokaler, prima

2 403

Lokaler, sekunda

128,0

ANTAL

Totalt

6 263

Bostäder

64

Lokaler, prima

Lokaler, sekunda

11

1

Bilplatser

22 5 405 3 332

36 617

5 441

84

3 949

54

3 5

23 10

3 411

260

3 671

54

7

29

3 628

129

3 757

56

3

4

345

16 881

219

15 918

618 1 354

15 658

680

1 354 284

16 622

1

17

5 217

2

618

618

4

1 156

1 156

1

8

4 420

2 891

614

7 925

68

11

64

6 225

205

25

6 455

86

2

1

5 904

205

60

6 169

81

2

10

430

132 3 017

3 017

43

8 735

113

275

9 123

114

1

11

2 074

48

55

2 177

35

1

1

2 507

145

30

2 682

36

2

1

1

536

4 944

5 480

8

4

4 462

190

70

4 722

59

2

4

66

5

6 627

98

1

32

6 622

100

6 508

219

5

6 732

98

3

1

27

12 284

1 662

249

14 195

175

11

4

6

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 63


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Idnr

Fastighet

Adress

24

Syrenen 1

25

Värdeår

Taxeringsvärde, tkr

Bolag

Byggår (omb år)

Bokvägen 2-8

SI

1951 (2003)

1968

33 691

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

SI

1949 (1997)

1949

93 476

26

Turkosen 1

Skytteholmsvägen 13-39 Hannebergsgatan 39-41

SI

1979 & 2011

2000

297 600

27

Platån 18

Garage

SB

1971

1971

17 000

28

Platån 19

Västra vägen 5

SB

1971

1971

82 880

29

Platån 20

Västra vägen 7

SB

1971

1971

148 200

30

Platån 21

Västra vägen 9

SB

1971

1971

106 326

31

Platån 22

Västra vägen 11

SB

1971

1971

82 600

Totalt

59

DISTRIKT SÖDER

64 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015

4 359 854


UTHYRNINGSBAR YTA M²

Bostäder

Lokaler, prima

Lokaler, sekunda

1 668

62

4 894

50

12 015

2 791

ANTAL

Totalt

Bostäder

Lokaler, prima

1 730

24

4 944

72

1

460

15 266

150

5

32

32

Lokaler, sekunda

Bilplatser

3 30 23

124

2

204

3 346

1 729

250

5 325

45

5

7

4 745

5 181

649

10 575

74

6

15

5 543

1 699

456

7 698

78

7

8

2 943

2 763

262

5 967

48

5

10

275 679

44 854

7 710

328 243

3 874

162

314

2 468

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 65


66 SIGNALISTEN | Ã&#x2026;RSREDOVISNING 2015


ÅRSREDOVISNING 2015 Idé, form, produktion & projektledning: Carina Allfors, koordinera.se, i samarbete med Signalisten Illustration: Stina Wiik, stinaw.se Foto: Björn Abelin, bjornabelin.com samt Signalisten.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2015 67


signalisten.se

HÄR ÄR DU HEMMA C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

ÅRSREDOVISNING | KONCERNREDOVISNING 2015

Besöksadress: Skytteholmsvägen 39 A Postadress: Box 1104, 171 22 Solna Telefon: 08-705 22 00 signalisten@signalisten.se

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

HÄR ÄR DU HEMMA C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

Årsredovisning för Signalisten 2015  
Årsredovisning för Signalisten 2015  

Bostadsstiftelsen Signalistens årsredovisning 2015

Advertisement