Page 1

s i gna l e n Information till Bostadsstiftelsen Signalistens hyresgäster

Innehåll

C M Y K

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

Nr 4 2012

sid 1 Återbetalning på januarihyran

sid 2-3 Allmännyttans

energisparkampanj Vinn en prenumeration på Ekolådan!

SIGNALISTEN OCH allmännyttans energisparkampanj

sid 4-5 Hemförsäkring

Vår energianvändning har skjutit i höjden. det måste vi ändra på och det gör vi bäst med gemensamma insatser. därför deltar signalisten i ”allmännyttans enerigsparkampanj” som syftar till att vi tillsammans kan göra skillnad.

Ny bostadsförmedling HLU på “Mina sidor”

sid 6-7

TÄVLING med fina priser!

Klimat

Juletid

sid 8

Vd har ordet

DE SPEL SPÄNNAN N! FÖR BAR e annyttan.s www.allm

Med små och enkla medel kan vi tillsammans göra stor skillnad och skapa en hållbar värld. Läs mer på våra miljösidor!

ÅTERBETALNING på januarihyran

Hyresrabatt

Signalisten har tillsammans med Hyresgästföreningen träffat överenskommelse om återbetalning på januarihyran. Anledningen är att 2012 varit ett ekonomiskt fördelaktigt år med bland annat en positiv ränteutveckling. - Det känns positivt att efter ett ekonomiskt framgångsrikt år kunna ge våra hyresgäster en återbetalning på hyran, säger Catarina Johansson Nyman, vd på Signalisten. Detta trots våra stora satsningar på underhåll som kommer alla områden till del. Beloppet avser december 2012 och den hyresgäst som har hyresavtal på lägenheten under december 2012. Avdraget sker på hyran för januari 2013 och är mellan 520 och 820 beroende på lägenhetsstorlek.

ny bostadsförmedling

Öppettider under jul och nyår

Styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har beslutat att förmedlingen av lägenheter till externa sökande i fortsättningen ska förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Läs mer i tidningen!

Kundtjänst 27 december 08.00-16.00 28 december 08.00-15.00 2 januari 08.00-18.15 3 januari 08.00-16.00 4 januari 08.00-15.00

HLU 2013 Snart är det dags att beställa HLU för din lägenhet. I år görs beställningen endast via ”Mina sidor” på hemsidan. Läs mer i tidningen!

Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

Distriktskontor Norr & Söder 27 december 07.00-10.00 Tel. tid 10.00-11.30 28 december 07.00-10.00 Tel. tid 10.00-11.30 2 januari 07.00-18.15 Tel. 10.00-11.30, 13.00-18.15 3 januari 07.00-10.00 Tel. tid 10.00-11.30 4 januari 07.00-10.00 Tel. tid 10.00-11.30


signalISTEN OCH miljön • SIGNALISTEN OCH miljön • SIGNALISTEN OCH miljön • SIGNALISTEN OCH milj

SIGNALISTEN OCH allmännyttans energisparkampanj vi på signalisten vill delta och vara aktiva NÄR DET KOMMER TILL ANSVARET FÖR VÅR MILJÖ. DÄRFÖR DELTAR VI I ”allmännyttans enerigsparkampanj” som syftar till att vi tillsammans kan göra skillnad. till fördel för kommande generationer men inte minst för den egna situationen och FÖR privatekonomins skull.

Om vi alla tänker till finns det ett flertal områden i våra hem och allmänna utrymmen som skulle må bra av en översyn ur energisparande perspektiv. Kök, tvättstuga, vardagsrum och sovrum - i alla rum finns det chans till förbättringar som påverkar både privatekonomin och långsiktigt miljötänkande. Besök gärna www.allmannyttan.se, www.naturskyddsforeningen.se och www.energimyndigheten.se för närmare information!

Sveriges alla bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i landet. Därför är det viktigt att minska energianvändningen i byggnaderna om vi ska kunna nå de nationella miljömålen. Riksdagen har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020 och att den ska ha halverats till år 2050. Nu vill vi på Signalisten bidra till att minska energianvändningen och miljöpåverkan i våra fastigheter. - Vi vill tillsammans med våra hyres-gäster bidra till att minska användningen av bland annat varmvatten. Med konkreta tips och ett roligt ”energisparspel” för barnen kan vi bidra till detta tillsammans, säger Anders Carlsson, energi- och miljöcontroller på Signalisten.

- Med glimten i ögat och med hjälp av små och enkla förändringar i hyresgästernas och våra anställdas livsstilar ska vi minska energianvändningen, menar Anders. Med detta ansluter sig Signalisten till den nationella Energisparkampanjen initierad av vår bransch- och intresseorganisation SABO. Kampanjen som pågår i ett år består av flera utmaningar med olika fokus: • Varmvatten • Belysning • Tvättstugor • Värme

Hyresgästföreningens Riksförbund och Naturskyddsföreningen stöttar på olika sätt kampanjen. Mer information finns på www.allmannyttan.se. Där kan du läsa mycket mer om nyttan med Allmännyttan och spela det roliga Energisparspelet som riktar sig till unga. I spelet kan du lära dig hur du gör av med mindre energi genom att hjälpa energiarbetarna med olika uppdrag. Som spelare kan du få mer poäng genom att även genomföra uppdrag i verkliga livet, till exempel att kolla så att inga kranar läcker – och om de gör det, tipsa oss på Signalisten. - Vi kommer även att anordna miljöoch energispardagar under våren i våra områden, avslutar Signalistens Anders Carlsson.

ENERGISPARDAGAR I VÅR Framåt vårkanten arrangerar Signalisten ett antal enenergispardagar. Vi kommer då att vara ute i våra områden för att ni ska få tillfälle att träffa oss och prata miljö och energi.

-2-


ön • SIGNALISTEN OCH miljön • SIGNALISTEN OCH miljön • SIGNALISTEN OCH miljön • SIGNALISTEN och

Illustrationer: Gustaf Öhrnell, Allmännyttans energisparkampanj

bra MILJÖTIPS!

DE SPEL SPÄNNAN N! FÖR BAR e annyttan.s www.allm

låt barnen vara med! Vår energianvändning har skjutit i höjden. det måste vi ändra på och det gör vi bäst med gemensamma insatser. Med små och enkla medel kan vi tillsammans göra stor skillnad och skapa en hållbar värld. Ta del av våra enkla energispartips, spela spelet och sprid filmen. Vi vill skapa nyfikenhet och samtidigt sprida kunskap. www.allmannyttan.se

SÄG TILL VÄRDEN OM LÄCKANDE TOALETTEr. I en läckande toalett kan över 1.000 liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det motsvarar nästan sju fulla badkar – per dygn!

STÄLL IN RÄTT TEMPERATUR I KYL OCH FRYS. I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Håll koll genom att sätta in en termometer. Resultat: För varje grad extra kyla ökar du energiförbrukningen med 5–10%.

VI VILL GÄRNA DELA MED OSS AV KONKRETA TIPS SOM SPARAR PÅ BÅDE MILJÖN OCH INNEHÅLLET I DIN PLÅNBOK! DÄRFÖR KOMMER EN DEL SÅDANA RÅD ATT DYKA UPP LITE HÄR OCH VAR.

Använd lock på kastrullen så kokar det snabbare. Det räcker med bara lite vatten i botten när du kokar ägg, potatis och grönsaker. Maten blir kokt av ångan. Resultat: Du sparar 30% energi med locket på.

SÄG TILL VÄRDEN OM DROPPANDE KRANAR. En droppande kran kan på en dag dra lika mycket energi och vatten som en dusch och det till ingen nytta. Står kranen och droppar ett helt år motsvarar det 100 fyllda badkar med vatten - helt i onödan!

vinn en prenumeration på ekolådan! nu kan du vinna en prenumeration på ekolådan! andra- och tredjepris är lågenergilampor till lägenheten. skicka in dina bästa miljötips. tipsen ska göra att du spar på din egen privatekonomi och/eller ENERGIANVÄNDNINGEN generellt. Maila eller skicka in dina tips! Våra oberoende domare bedömer sedan bidragen. Vinnaren får en prenumeration på hela 10 st lådor av Ekolådans ”Stora grönsakslåda” eller en låda med annat motsvarande innehåll. www.ekoladan.se Senast den 20 januari vill vi ha ditt bidrag! Märk bidraget med miljötips! E-posta till: Sänd med post till: signalisten@signalisten.se Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Box 1104 171 22 Solna Enkelt och ekologiskt! Ekolådan gör ett urval av odlarnas bästa råvaror, lägger dem i lådor och kör hem till vinnaren av prenumerationen. Bara att bära in och äta direkt eller laga till – kanske med hjälp av recepten som skickas med!

-3-


Hemförsäkring för våra hyresgäster Alla behöver en bra hemförsäkring! För oss som hyresvärd är det också viktigt att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende. Till fördel för våra hyresgäster har vi förhandlat fram ett förmånligt helhetspaket med försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Vår ambition är att ge dig lite extra trygghet i din vardag. Därför erbjuder vi dig en omfattande och fördelaktig boendeförsäkring. I försäkringen ingår till exempel reseförsäkring och en allriskförsäkring med ett högsta ersättningsbelopp på 30 000 kr. Det finns många skäl till att teckna en bra hemförsäkring om nu olyckor som vattenskor eller brand skulle vara framme.

• Omfattande innehåll till låg premie • Allriskförsäkring med ett högsta ersättningsbelopp på 30 000 kr • Reseförsäkring i hela världen • Väl tilltaget lösöresbelopp (700 000) vilket minimerar risken för underförsäkring • 10% rabatt på bilförsäkringen om du har en hemförsäkring hos Moderna Försäkringar Besök vår hemsida för mer info.

Signalisten inleder samarbete med Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har beslutat att bostadslägenheterna i fortsättningen ska förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. www.bostad.stockholm.se Externa sökande kan registrera sig som bostadssökande hos Stockholms Stads Bostadsförmedling, där lägenheterna förmedlas efter ködatum. Köhantering av seniorbostäder, s.k. 65+, kommer även i fortsättningen att skötas av Solna Stad. Vi har idag ett ovanligt system vid förmedling av lägenheter till externa intressenter, nämligen slumpdragning. Systemet har funnits i många år men nu är det dags att ge en bättre överskådlighet och möjliggöra för planering av sin boendekarriär även inom Solna. Vi inleder därför ett samarbete med Stockholms Stads Bostadsförmedling som är en etablerad och välkänd aktör inom sitt område. För våra hyresgäster innebär förändringen följande jämfört med nuvarande förmedlingssystem: • Områdesförtur försvinner, d v s hyresgäster har inte längre förtur till lediga lägenheter i det egna området • Vid intern flytt gäller uppsägningstid enligt hyresavtal, vilket innebär att det kan uppstå dubbelhyra

-4-

För externa sökande innebär förändringen följande jämfört med nuvarande förmedlingssystem: • Kategoriindelningen försvinner • Eftersom förmedlingen upphör hos oss kan externa sökande redan nu registrera sig som bostadssökande hos Stockholms Stads Bostadsförmedling AB • Köavgift 225 kr/år • Förmedlingsavgift när man får ett kontrakt 1 000 kr, för korttidskontrakt 500 kr Företräde för Solnaungdomar till korttidskontrakt och viss del av enrumslägenheter kommer att finnas kvar men även dessa lägenheter ska förmedlas via Stockholms Stads Bostadsförmedling AB. Vi räknar med att förändringen när det gäller förmedling till externa sökande ska vara genomförd runt årsskiftet. Fram tills dess att förändringen är genomförd förmedlar vi lägenheter som tidigare.


hur fungerar HLU? Som framgår av namnet är det hyresgästen som styr, d v s det är hyresgästen som väljer när underhåll ska utföras.

INTERVALLER • Vart 10:e år, målning/tapetsering • Vart 15:e år, parkettslipning • Vart 20:e år, mattläggning

HLU innebär att hyresgästen erbjuds renovering av lägenheten med vissa fastställda tidsintervaller, f n vart 10:e år för målning och tapetsering, vart 15:e år för parkettslipning och vart 20:e år för mattläggning. För den del av det erbjudna underhållet som hyresgästen eventuellt inte vill ha, utgår årligen istället en hyresrabatt. Det finns också möjlighet att, mot viss kostnad, tidigarelägga reparationer inom det hyresgäststyrda underhållet. Den hyresrabatt man väljer i

stället för underhåll utbetalas genom avdrag på hyran i januari efterföljande år. Det hyresgäststyrda underhållet, både för nuvarande och nya hyresgäster, sker alltid under pågående hyresförhållande. Signalisten erbjuder en stor bredd av valmöjligheter. Skulle du göra ett avvikande val, så går det bra. Mellanskillnaden i kostnad betalas i dessa fall direkt till entreprenören.

HYRESGÄSTSTYRT LÄGENHETSUNDERHÅLL (HLU) 2013 Snart är det dags att beställa HLU för din lägenhet. I år kommer du enbart att kunna göra din beställning via vår hemsida. vi kommer därmed inte att skicka ut en beställningsblankett till dig som hyresgäst. På vår hemsida under ”Mina sidor” kan du göra din beställning för 2013. Där ser du hur din lägenhet ligger till i underhållsintervallerna. Om du vill beställa underhåll för nästa år har du ca fyra veckor på dig att besöka vår hemsida och göra din beställning under ”Mina sidor”. De åtgärder som du beställer kommer att utföras någon gång under år 2013. Ca 1-2 månader innan arbetet i din lägenhet påbörjas får du via brev all information du behöver. Respektive entreprenör meddelar sedan närmare tidpunkt när de vill ha tillträde till din lägenhet. ODR

TOTAL, SOLNA

KOM

Beställningsperiodens första dag: 5 december 2012

NYHET! Gör din HLU-bes tällning via ”Mina sidor”

Sista dag för att göra din beställning: 7 januari 2013 För områden där s k ROT-renovering planeras går det ej att beställa underhåll. Om du inte vill ha underhåll utfört i din lägenhet, behöver du inte göra någonting.

MUN

På R å medsunda Torg omne jd

lörd ag 8 Från sept kl. 11 .00 · eMb T-bana : Soln er aC · soln a.se

fin uppslutning hos oss under solnadagen Besökarna strömmade till oss under solnadagen. det var trevligt att träffa våra hyresgäster som tog del av vårt tema trygghet. DAGEN PRÄGLADES av information kring hemförsäkring, säkerhet och grannsamverkan.

Vinnarna i vår tävling ”Gissa antalet godisbitar i burken” är nu utsedda och priserna är utdelade. Vi fick in närmare 200 tävlingsbidrag. Det rätta svaret var 359 godisbitar! 1:a pris gick till Ahlam Fakhouri 2:a pris gick till Lena Notini Förstapristagaren valde godisburken och därmed fick andrapristagaren en brandsläckare.

-5-

TÄVLIN GEN Antalet g odisbitar i burken ? Det var 3 59 st!


SENASTE NYTT - OMBYGGNAD BERGSHAMRA LÄNSTYRELSEN HAR UPPHÄVT STADSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT ATT ANTA STADSPLANEN FÖR DEL AV KVARTERET TORSKEN I DEN NORRA DELEN AV BERGSHAMRA CENTRUM Länsstyrelsen har enligt beslut daterat 2012-10-29 upphävt Stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplan för del av kvarteret Torsken 3 m fl i norra delen av Bergshamra Centrum. Den nya detaljplanen avser i huvudsak om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler. Länsstyrelsen anser att enkelt planförfarande inte har kunnat tillämpas i detta fall. Solna Stad kommer tillsammans med Signalisten att göra om detaljplanearbetet med ett normalt planförfarande

(ej enkelt planförfarande). Det nya planarbetet kommer att inledas omgående. Tidplanen för detta arbete är ännu inte fastställd. Stadsbyggnadsförvaltningen tog under 2008 tillsammans med Signalisten fram ett detaljplaneprogram för utveckling av hela Bergshamra Centrum, innefattande bl a ytterligare bostäder. Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 oktober 2012 godkändes programrådsredogörelsen. Signalisten fortsätter vidare med projektering, utformning av centrum

samt kommande upplägg för affärsverksamheter. Detta sker parallellt med planprocessen. Därmed tappar vi inte ytterligare fart i arbetet.

LUGN OCH RO? VI VILL ATT VÅRA HYRESGÄSTER SKA KÄNNA SIG TRYGGA OCH LUGNA I VÅRA OMRÅDEN. I DEN KÄNSLAN INBEgRIPER VI också ett lugn INNANFÖR DE EGNA VÄGGARNA. även nattetid! Det kan inte alltid vara störningsfritt att bo i ett hyreshus. Men det händer att det blir för mycket ljud och störningar. Prova gärna att ringa på hos grannen och berätta om din upplevelse. Många gånger vet personen i fråga inte att den faktiskt stört någon.

Om detta inte fungerar och störningen ändå fortsätter, så kontakta oss. Är klockan efter 22.00 och störningen är av akut karaktär är du välkommen att vända till Störningsjouren/Svensk bevakningstjänst på tel 08-705 00 29.

skönt klimat i din lägenhet? under kallare perioder är det vanligt att våra hyresgäster undrar om värmen är påslagen, när den väntas komma igång. Värmen i alla lägenheter sköts med automatik. Detta gör att det krävs en viss tid för systemen att kalibreras med anpassning till köldknäppar mm. Så fungerar värmesystemet Värme levereras via element som sitter under fastighetens fönster. I våra nybyggda fastigheter finns inga element. Här kommer värme via den tilluft som blåses in i lägenheten. Värme och ventilation är samverkande system. Det innebär att god ventilation är en förutsättning för fungerande värme. Försök att alltid ha friskluftsventiler eller tilluftsventiler öppna, ju fler ventiler som är öppna desto mindre drag blir det. Det finns en del saker du kan göra på egen hand för att påverka ditt inomhusklimat. Täta fönster och vädring Låt inte värmen försvinna genom otäta fönster och dörrar och vädra inte

mer än nödvändigt. Vädrar du så att väggar, tak och golv hinner kylas ner, får du räkna med att det tar ganska lång tid och det går åt mycket energi innan rummen blir varma igen. Om dina fönster och dörrar behöver nya tätningslister, kontakta vår kundtjänst eller gör en felanmälan via vår hemsida. Vilken roll spelar spisfläkten? Genom att slå på spisfläkten endast under matlagning så gör du ditt hem och vår miljö en klimatsmart tjänst. Behöver spisfläktens filter rengöras? Använd då gärna varmt vatten samt ett fettlösande och miljömärkt diskmedel. Om du har skafferi med ventil i, bör denna hållas stängd under de kalla månaderna för att undvika värmeförlust.

-6-

Dina möblers placering För att dina element ska kunna fungera perfekt så är det bra om det finns ett utrymme mellan elementen och dina möbler. Då kan luften cirkulera fritt runt elementen. Tänk på att gardiner som hänger över termostaten kan göra att elementet slås av innan rummet når rätt temperatur. Du kan även få bättre isolering i dina fönster och minska värmeförlusten på vintern genom att ha persienner neddragna under natten.


JULETID - EN HÄRLIG TID! NU HAR VI EN HÄRLIG TID FRAMFÖR OSS MED MYCKET VÄRME, DOFTER, festligheter OCH TÄNDA LJUS! se till att göra den här tiden trygg Och utan onödiga incidenter. • Kom ihåg att släcka ljusen och lämna dem aldrig utan uppsikt. Låt inte ljusen brinna ned till mossa eller annat brännbart material i ljusstaken. • Ta för vana att testa batteriet i din brandvarnare och byt om det behövs. Gör det till en tradition vid första advent och även den första varje månad. • Var försiktig med rökning på balkongen och se till att fimpar hamnar på rätt ställe. Det händer allt för ofta att fimpar landar på en grannes balkong eller på gemensamma ytor. • Vinterleksaker tar plats. Förvara dem inte i allmänna utrymmen. Tänk på att entréer och trapphus även är utrymningsvägar om faran skulle vara framme.

återvinn julgranen på rätt sätt! Solna Stad kommer att ta emot julgranar på flera uppsamlingsplatser. Besök gärna www.solna.se/avfall för närmare info.

nyckel i tub C M Y K

C M Y K

0 16 100 0

100 69 0 11

Det har fungerat mycket väl för oss att våra hyresgäster har kunnat använda sig av ”nyckel i tub”. Tänk dock på att tuben inte rymmer mer än just din lägenhetsnyckel. Vi är därför tacksamma om du undviker att lämna stora nyckelknippor!

höjning av månadshyran för bilplatser Vi höjer nu månadshyran med 3% i alla områden och/eller typer av bilplats där det inte finns vakanser. Detta gäller: • Bagartorp, varmgarage • Ritorp, varmgarage • Skytteholm • Motorn

• Råsunda • Bollen

• Frösunda • Hallen

P

distrikskontoren är verksamma på sina nya adresser. VARMT VÄLKOMMEN att kontakta oss! Distriktskontor Norr Bagartorpsringen 50 Nya adresser för våra distrikskontor!

Distriktskontor Söder Skytteholmsvägen 39 A

Agnesberg Bollen Kaptenen Skytteholm Bagartorp Frösunda Motorn Västra vägen Bergshamra Hagalund Rudviken Ritorp Hallen Råsunda Aptus-systemet med elektronisk låsning

-7-


VD har ordet

Att leva miljömedvetet kan vara svårt. Svårt att bryta mönster och invanda rutiner, svårt att ge avkall på sin egen komfort och vardagslyx. Är vi beredda att betala några kronor mer för ekologisk mat? Är vi beredda att flyga på lite färre semesterresor och kanske inte till Thailand i år utan nöja oss med en kortare resa? Kan vi tänka oss att ta på oss en extra tröja och tofflor när termometern sjunker under nollstrecket? Enkla frågor att ställa men svåra att svara på när det handlar om en själv.

Jag tror på de små undrens makt. Det är svårt att ställa om ett helt livsmönster men jag tror att vi alla kan göra små förändringar i vårt sätt att tänka och agera. Med medvetenhet och kunskap kommer man långt. Och att vi mer måste värna miljön, det är vi nog alla överens om! Vi på Signalisten ansluter oss nu till Sabos stora energisparkampanj och i detta nummer av Signalen får du värdefulla tips och mer kunskap om hur vi alla kan hjälpa till.

Välkomna att tillsammans med oss ta de små stegen för att åstadkomma en bättre Moder Jord! Till sist: blås ut ljusen när du lämnar rummet! En God och Fridfull Jul önskas er

Ditt distriktskontor

Catarina Johansson Nyman, vd

Distrikt NORR Agnesberg - Bagartorp - Bergshamra - Ritorp

Besök oss på Bagartorpsringen 50 Vardagar 07:00 - 10:00 Eller ring oss på telefon 08-705 22 00 Vardagar 10:00 - 11:30 Första vardagen i månaden har vi öppet 07.00 - 18.15 Distrikt SÖDER Bollen - Frösunda - Hagalund - hallen - kaptenen - Motorn rudviken - Råsunda - Skytteholm - västra vägen

Besök oss på Skytteholmsvägen 39 A Vardagar 07:00 - 10:00 Eller ring oss på telefon 08-705 22 00 Vardagar 10:00 - 11:30 Första vardagen i månaden har vi öppet 07.00 - 18.15

BostadsStiftelsen Signalisten i Solna Besöksadress: Skytteholmsvägen 39 A Postadress: Box 1104, 171 22 Solna Telefon: 08-705 22 00 E-post: signalisten@signalisten.se www.signalisten.se C M Y K

-8-

0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

Signalen nr 4 2012  

Signalen är Signalistens hyresgästtidning som kommer ut kvartalsvis till alla våra hyresgäster.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you