Romerike bunads ©lv brosjyre jan2017 web

Page 1

GAMMELT DRAKTSØLV FULL AV SYMBOLIKK


Sølvet til Romeriksbunaden har hoved­sakelig sitt utspring i gamle søljer, eller “spretter”, som de ble kalt. Søljene er n ­ øyaktige kopier av ­originale m ­ odeller fra 1700-tallet. Den mest utbredte er en sølje funnet i Nes på Romerike. Den er harmonisk oppbygd med kristen symbolsk betydning i figur og tall. Det gamle draktsølvet fra Romerike skiller seg fra øvrig bunads­sølv ved at det er laget av støpte massive deler. Opprinne­lig var “sprettens” oppgave å holde plaggene sammen. De ble brukt daglig og varte i generasjoner. Etterhvert ble ønsket om vakrere u ­ tforming mere frem­tredende, og ved siden av sin opp­rinnelige funksjon, ble de også brukt som smykker. Med rot i m ­ iddelalderens tro og tenkemåte var det naturlig å bruke kristne symboler i ­utformingen.

2


3


Symbolikken bar i seg en higen etter samhørighet med Gud, med ønske om å oppnå Kristi kjærlighet. Betrakter vi sølja, ser vi at ­søljebunnen er laget i hjerte­form – symbolet for Kristi k­ jærlighet. Hjertet er laget av en ring, uten begynnelse og ende – et symbol på universet – Guds skaperverk (Makrokosmos). Det var samtidig et symbol på den verden vi kaller sjel (mikrokosmos). Det het at ­Skaperen med sitt sverd delte dette lille v ­ erdensbildet i to – lysets del ovenfor sverdet og mørkets del nedenfor. Det gode i menneskene var lysets del, mens de dårlige tilbøyeligheter var mørkets del. Hensikten var at bæreren av sølja ønsket at de dårlige tilbøye­ ligheter skulle bekjempes med Guds hjelp (lysets del). Dette forholdet mellom Gud og mennesket (dualisme) finner vi også i symbolikken i hengene. 3-tallet, eller trekanten, var symbolet for Gud (den treenige Gud). 4-tallet eller firkanten, var symbolet for det menneskelige. Kombinasjonen av tallene 3 og 4 er et uttrykt ønske om sam-hørighet mellom Gud og menneske. Dette ser vi t­ ydelig i det øverste henget, der det er p ­ lassert 4 trekanter. Henget nedenfor er en d ­ rueklase, formet som et kors. Druene er symbol på vinen i natt­verdens sakramente. På henget nedenfor finner vi et byggaks, symbol for brødet. Korset – symbolet på troen – går igjen på alle de rombeformede ende­løvene.

4


Søljebunnen har 7 armer. Det er symbolet for ønsket om forening av Gud – m ­ ennesket – summen av 3 og 4-tallet. Det er skjedd ”til syvende og sist”. Kongemonogrammet øverst på sølja og det største midthenget er kyskhetssymboler, som forteller at dette også er brukt som brudesølv. Som regel brukes det to søljer til Rome­riksbunaden, en stor og en mindre. Den minste sølja ligner den største og har 7 rombeformede løv, men ingen dobbelheng. Av gamle skriftprotokoller vet vi at det har eksistert sølvbeslåtte belter på Romerike, men ingen av disse er kjent idag. Imidlertid finnes et gammelt sølv-belte med fir­kantede støler med heng som er laget i solid støpt sølv. Det er kopier av denne originale modellen som blir mest brukt. Det harmoniserer godt med det øvrige sølvet. I og med at Romeriks­bunaden er laget i nyere tid, finnes det naturlig nok ikke originale modeller til det øvrige sølvet. Hekter, mansjettknapper og ørepynt er derfor laget etter detaljer fra den store Romeriks-sølja. Veskelåsen er kopi av gammel modell, s­ iselert i sterkt relieff (opphøyet mønster). Låsen lages i tre utgaver; sølv, forsølvet bronse, samt messing. Alt sølvet til Romeriksbunaden lages også forgylt.

5


DAME – oxydert og forgylt sølv

122

120

102

101

103

107

127

108

128

123

101 Stor Romerikssølje, ox 120 Stor Romerikssølje, forgylt 102 Mellomstor Romerikssølje, ox 122 Mellomstor Romerikssølje, forgylt 103 Liten Romerikssølje, ox 123 Liten Romerikssølje, forgylt 107 Lite øreheng Romerike, ox 127 Lite øreheng Romerike, forgylt 108 Stort øreheng Romerike, ox 128 Stort øreheng Romerike, forgylt 157 Ørestikk Monogram Romerike, ox

6

158 Ørestikk Monogram Romerike, forgylt

157

158


DAME – oxydert og forgylt sølv

DEN STORE ROMERIKSSØLJA Brukes i halsen på skjorta. Kopi av sølje funnet i Nes på Romerike. Originalen er fra 1700-tallet. Kongemonogrammet til Danske­kongen Christian 7. danner kronen i sølja. Se ellers fyldig forklaring på symbolikken foran i brosjyren. DEN LILLE ROMERIKSSØLJA Brukes på brystet i skjorta. Samme sølje som den store, men mellom­hengene er utelatt. De rombeformede “firkant”-løvene har alle et gravert kors som midtpunkt. Korset er sym­bolet for Kristus. Rombe­­formen symboliserer nytt liv gjennom død. LITE ØREHENG ROMERIKE Rombeløv benyttet alene. Hentet fra heng på sølja. STORT ØREHENG ROMERIKE Mellomheng, samt rombeløv fra den store Romerikssølja. Mellomhenget symboliserer drueklase i korsform. Prikkene som danner korset forestiller druer. Druene er symbol for vinen i nattverdssakramentet. Stort øreheng er mest brukt. ØRESTIKK MONOGRAM ROMERIKE Motiv fra kronen på sølja. 7


DAME – oxydert og forgylt sølv

MANSJETTKNAPP ROMERIKE Fronten på mansjettknappen er en utsmykket C7 i speil­monogram. HEKTER ROMERIKE Normalt brukes tre par hekter ganske tett sammen i livet. Noen foretrekker fire par påsydd øverst i utringningen. Hekten er laget ut fra detaljer av den store Romeriks­sølja. CAPEHEKTE/SJALSHEKTE ROMERIKE Lik vanlig hekte, laget noe større og k­ raftigere.

8


DAME – oxydert og forgylt sølv

105

125

166

126 106

169 132 13

105 Mansjettknapp Romerike, ox

13 Capehekte Romerike, ox

125 Mansjettknapp Romerike, forgylt

132 Capehekte Romerike, forgylt

106 Hekter Romerike, ox

166 Sjalshekte m/kjede Romerike, ox

126 Hekter Romerike, forgylt

169 Sjalshekte m/kjede Romerike, forgylt

9


DAME – oxydert og forgylt sølv

197

109 180

165

195

172

124 118

10

109 Armring Romerike, ox

195 Hårspenne Romerike, forgylt

197 Armring Romerike, forgylt

165 Nøkkelsett Romerike, ox

118 Bunadring Romerike, ox

172 Nøkkelsett Romerike, forgylt

124 Bunadring Romerike, forgylt

283 Nøkkelsett bronse forsølvet, ox

180 Hårspenne Romerike, ox

284 Nøkkelsett bronse forgylt, ox


DAME – oxydert og forgylt sølv

FINGERRING ROMERIKE Mønster hentet fra Romerikssølja. Produseres i to størrelser som lett lar seg regulere i fingerstørrelse. ARMRING ROMERIKE Mønster hentet fra et mangletre på gamle Hvam museum, Nes på Romerike. HÅRSPENNE ROMERIKE Spennen er utsmykket med C7 i speilmonogram. NØKKELSETT ROMERIKE Husfruens bar i gammel tid nøkler til gårdens bygninger. Kopi av nøkler funnet på Romerike.

11


DAME – oxydert og forgylt sølv

ROMERIKSBELTE Kopi av gammelt sølvbelte fra østlands­ området. Støpt i massivt sølv og påmontert stoffbelte. STØL ROMERIKSBELTE OG BELTELÅS Produsert i støpt massivt sølv. VESKELÅSSTØL ROMERIKSBELTE Støl som har fått påmontert en bøyle til oppheng av veske­låsen. ­Plasseres som støl nr. 3 på venstre side, sett ovenfra av bruker. (Se varenr. 114 og

104 Startpakke Romeriksbelte, ox

STARTPAKKE Inneholder stoffbelte, beltelås og 2 stk støler.

134 neste side).

139 Startpakke Romeriksbelte, forgylt

12


DAME – oxydert og forgylt sølv

113 Romeriksbelte, ox

189 Romeriksbelte, forgylt

ROMERIKSBELTE Stoffbelter i flere farger som passer til oxidert eller forgylt støl. 73 cm = 20 støler pluss belte­ låsen. En støl i tillegg utgjør ca 3 cm. Monteres slik at ut og inn­regulering lett kan foretas.

181 Rødt

184 Gressgrønt

182 Mørk grønt

183 Blågrønt

119 Blått

179 Skinnlist

13


DAME – oxydert og forgylt sølv

115

114

115 Støl Romeriksbelte, ox 130 Støl Romeriksbelte, forgylt 117 Beltelås Romeriksbelte, ox 131 Beltelås Romeriksbelte, forgylt 114 Veskelåsstøl Romerike, ox 134 Veskelåsstøl Romerike, forgylt

14

130

117

134

131


DAME – rhodinert og forgylt

E NYHET

R! 292

311

311 Dameur Romerike, stål, Ø 2,5 cm

293

313

200

223

220

224

313 Dameur Romerike, stål forgylt, Ø 2,5 cm 292 Urkjede Dame Romerike 40 cm, messing rhodinert 293 Urkjede Dame Romerike 40 cm, messing forgylt 200 Navnskilt med gravering Romerike, 925S 220 Navnskilt uten gravering Romerike, 925S 223 Navnskilt med gravering Romerike, 925S forgylt 224 Navnskilt uten gravering Romerike, 925S forgylt

15


DAME – oxydert og forgylt sølv

302

304

301 303

VESKELÅSER ROMERIKE Kopi av gammel lås fra Romerike. Brukes på venstre hofte. Det lages flere materialer. Plett: Produseres i messing, som forsølves og patineres. Kjennetegnes med glatt knast i åpnings­mekanismen.

16


DAME/BARN – oxydert og forgylt sølv

307

198 305 199 301 Veskelås Romerike, plett 302 Veskelås Romerike, messing 303 Veskelås Romerike, 925S 304 Veskelås Romerike, 925S forgylt

306

305 Veskelås Romerike barn, plett 306 Veskelås Romerike barn, messing 307 Veskelås Romerike barn, 925S 198 Veskelåssikring Romerike, 925S 199 Veskelåssikring Romerike, 925S forgylt

Messing: Her beholdes messingfargen som polert overflate. Benyttes sammen med forgylt sølv. Sølv 925S: Produseres i sølv og er helt lik plettlåsen i utforming. Kjennetegnes med mønstret knast i åpnings­mekanismen. Finnes i sølv og forgylt utgave.

17


DAME – oxydert og forgylt sølv

167

173

170

174 159

168

OPPHENG ROMERIKE Oppheng for kniv og nøkler. Monteres på beltestølen. Motiv hentet fra kronen på søljen. ROMERIKSKNIVEN Slirekniv med sølvbeslag og valbjørk skaft. Gravyren er hentet fra kongemonogrammet til Christian 7. Finnes både som herre- og damekniv.

18

17. MAI SLØYFE ROMERIKE Toppen er laget av detaljer fra den store Romerikssøljen.


DAME/D BA AM RN xy yd de e rr tt o og g ff o o rr g gy y ll tt ss ø ø ll v v E –– o ox

203

204

205

206

167 Oppheng Romerike, ox

168 Romerikskniven dame, forgylt

170 Oppheng Romerike, forgylt

203 17. mai sløyfe Romerike, voksen, ox

173 Oppheng paraply Romerike, ox

204 17. mai sløyfe Romerike, voksen, forgylt

174 Oppheng paraply Romerike, forgylt

205 17. mai sløyfe Romerike, barn, ox

159 Romerikskniven dame, ox

206 17. mai sløyfe Romerike, barn, forgylt

19


HERRE – oxydert sølv

HERRESØLJE ROMERIKE Laget ut fra kongemonogrammet til Danskekongen Christian 7. KNESPENNE ROMERIKE Kopi av gammel modell. MANSJETTKNAPPER HERRE ROMERIKE Motiv hentet fra herresølja. HERREKNAPP ROMERIKE Motiv hentet fra herresølja. Stor: Det benyttes 16 stk. pr bunad. Liten: Det benyttes 7 stk. pr bunad. Knapp til Romerikskniven: Noe større enn knapp 135. ROMERIKSKNIVEN Slirekniv med sølvbeslag. Valbjørk skaft. Gravyre hentet fra kongemonogrammet til Christian 7. Finnes både som herre- og damekniv.

20


HERRE – oxydert sølv

15

140

137

112 14 15 Herresølje Romerike, ox 137 Mansjettknapper herre Romerike, ox 14 Knespenne Romerike, ox 136 Herreknapp Romerike liten, ox 135 Herreknapp Romerike stor, ox 138 Knapp til Romerikskniven, ox 140 Lommekniv Romerike med kjede, ox 136

135

138

112 Lommekniv Romerike, ox

21


HERRE – oxydert sølv

116

! NYHET

288

289 Monogram på baksiden

116 Herrekniv Romerike, ox 176 Jakkehekte med kjede Romerike, ox 288 Herreur Romerike, stål, Ø 5 cm 290 Urkjede Herre Romerike, ox 291 Urkjede Herre dobbelt Romerike, ox 294 Urkjede Herre Romerike enkel, messing rhodinert 295 Urkjede Herre Romerike dobbel, messing rhodinert

22

296 Urkjede Romerike, messing rhodinert


HERRE – oxydert sølv

290 176

294

! NYHET

291

296

! NYHET

23


BARN – oxydert og forgylt sølv

ROMERIKSSØLV TIL BARN Bunadsølvet for barn er nøyaktig kopi av sølvet til dame og herre i forminsket størrelse. Modellene er ca 50 % av original­ modellen. Forklaring av detaljer på modellene er da den samme som beskrevet for dame og herre. Søljene til barn blir ofte brukt som dåpsgaver.

24


BA AM RN xy yd de e rr tt o og g ff o o rr g gy y ll tt ss ø ø ll v v D E –– o ox

152

145

149

141

144

150

153

142 149 Den store Romerikssølja barn, forgylt 141 Den store Romerikssølja barn, ox 150 Den lille Romerikssølja barn, forgylt 142 Den lille Romerikssølja barn, ox 145 Mansjettknapp Romerike barn, ox 152 Mansjettknapp Romerike barn, forgylt

175

144 Øreheng Romerike barn, ox 153 Øreheng Romerike barn, forgylt 175 Guttesølje Romerike, ox

25


BARN – oxydert og forgylt sølv

143

151

146

147

154

155

143 Hekter Romerike barn, ox 151 Hekter Romerike barn, forgylt 147 Støl Romeriksbelte barn, ox 148

154 Støl Romeriksbelte barn, forgylt 146 Beltelås Romeriksbelte barn, ox 155 Beltelås Romeriksbelte barn, forgylt 148 Romeriksbelte barn, ox

26



Din forhandler:

Design/trykk: BK Grafisk. Foto: Fotograf Kjell Ivar Lund, fotograf Andreas Knoop og fotograf Mads Erlandsen. 02-2017

www.espeland.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.