Page 1

maart 2009

Nieuwsbrief

Meer info op www.hedwigeprosper.be

1

Moet er nog zand zijn?

2

Dijk Zoeten Berm

4

Een veilige kust

Moet er nog zand zijn? U merkte het misschien al; de werken op de werf komen nu echt op gang. Omvangrijke bekkens aan de Scheldedijk trekken er de aandacht, terwijl ze zich laten vullen met prima bouwmateriaal. Want een stevige dijk vraagt zand. Véél zand. Om de wegen niet nodeloos te belasten, krijgt transport over het water de voorkeur. Grote vrachtschepen glijden op de Schelde tot aan de werf, waar ze hun buit afstaan. Deze grondsoort mengt zich graag met water, om via leidingen over de Schelde de bekkens in te duiken. Daar aangekomen begint het stapsgewijze uitdrogingsproces, waarbij het opgespoten zand terras na terras transformeert tot een gewillige berg bouwmateriaal. Het overtollige, brakke water vliegt stante pede de Schelde weer in. Uiteindelijk zullen de dijkwerken in de eerste fase een stevige zandstock van meer dan 300.000 m³ lusten, maar vanaf het moment dat er voldoende zand ter beschikking is begint de bouw van een nieuwe dijk. Reusachtige dumptrucks voeden de dijkwerken met zand, terwijl informatieborden de leerhonger stillen.

1


Verwijderen van teelaarde Voordat de aanleg van een nieuwe dijk echt kan beginnen, moeten we de bovenste laag teelaarde op die plek verwijderen. Deze strook vruchtbare aarde stockeren we langs het dijktracé om ze bij de afwerking van de dijk opnieuw te gebruiken.

Dijk Zoeten Berm De getijden worden het kloppend hart van dit project. Tweemaal per dag haalt het Scheldewater adem bij slikken en schorren. We nemen echter geen enkel risico, en houden zelfs rekening met waterstanden die 1 keer in de 10.000 jaar voorkomen. Daarom klokt de verse ringdijk straks af op een hoogte van 9 meter. Dat veiligheid topprioriteit is, blijkt bovendien uit de goed uitgekiende dijkconstructie.

De bouw van het dijklichaam De solide dijkkern van zand zorgt er samen met een flinke laag klei voor dat water geen schijn van kans maakt. Aan de binnenzijde van de dijkwand biedt steenasfalt extra stevigheid. Haar robuuste maar doorlaatbare textuur beschermt de ringdijk bovendien tegen slijtage. De opgespaarde teelaarde komt in een dikke laag bovenop het steenasfalt te liggen. Tenslotte dekt vette grond de dijk af en een sappige grasmat doet hem naadloos bij de omgeving aansluiten. Want het oog wil ook wat.

Een werfweg aanleggen en grond aanvoeren

Om bouwmateriaal te kunnen transporteren over het afgesloten terrein, leggen we eerst een werfweg aan. In de beginfase gebruiken vooral dumptrucks deze weg, dus voorzien we een breedte van 15 meter. Zo kunnen deze dumpers elkaar gemakkelijk kruisen. De stevige, één meter dikke zandlaag houdt onze tientonners veilig en stabiel op de baan terwijl ze de nodige bouwgrond vervoeren van bij de zandstock tot aan de dijk.

Graven van geulen en grachten

Hydraulische kranen rollen tot bij het dijktracé om er verschillende grachten en geulen uit te graven. Die zorgen ervoor dat zowel het achterliggende gebied als de werf voldoende afwatering hebben tijdens en na de werkzaamheden.

2

De route van de dijk De plaats van de nieuwe dijk is zorgvuldig uitgekozen, zodat het in Prosperpolder, Ouden Doel en in de woningen op de Zoeten Berm aangenaam wonen blijft. Aan één zijde zal de ringdijk op de Zoeten Berm leunen. Zo ontstaan vanzelf gescheiden paden voor wandelaars en dienstverkeer, terwijl de grondinname beperkt blijft. De Zoeten Berm is eigenlijk de oude Doeldijk. Ze is al jaren geen waterwacht meer, maar houdt het verleden wel levend. En dat is belangrijk wanneer je werkt aan de toekomst. Ter hoogte van het dijkgehucht Ouden Doel, gelegen aan de Zoeten Berm, buigt de ringdijk wel af en creëert zo de nodige tussenruimte voor de bewoners.

3


Veiligheid boven Pompen en omheinen Om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten, prijken doordachte voorzorgsmaatregelen hoog op de agenda. Zo staat aan de zandbekkens een betrouwbare pomp borg voor constante waterafvoer naar de Schelde. Een reservepomp zorgt ervoor dat de akkers geen brak water hoeven te vrezen. Naast de bekkens krijgen ook de wegen zo weinig mogelijk druk te verwerken. Dankzij een afgesloten omheining rond de werf beperkt de hinder voor het werfverkeer zich tot een minimum. Tegelijk neemt de veiligheid aanzienlijk toe, want dankzij dit geconcentreerd werkgebied gaan de af- en aanrijdende vrachtwagens de woonkernen zo veel mogelijk uit de weg. Daar is iedereen mee gediend, zowel de lokale bevolking als bezoekers. Hoewel de werf omheind is, zijn geleide bezoeken op afspraak immers beslist mogelijk. Hiervoor neem je contact op met JusBox: JusBox bvba Nieuwstraat 17 9100 Sint-Niklaas mail: info@jusbox.be tel: 0032 (0)3 283 64 70

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Zeeschelde Wim Dauwe, Lange Kievitstraat 111-113, bus 44 2018 Antwerpen Foto’s: JusBox, ANB Gedrukt op gerecycleerd papier. 4

4

Projectnieuwsbrieven/Projectnieuwsbrief HPP - maart 2009  

Projectnieuwsbrief HPP maart 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you