Page 1

Ontmoet de Schelde

Hedwige-Prosperproject

April 2013

Doelpolder Noord, Prosperpolder, Hedwigepolder, Land van Saeftinghe

Het Hedwige-Prosperproject telt in totaal 465 hectare, waarvan 170 hectare op Vlaamse bodem. Vooral in dat Zuiderse polderdeel kreeg het landschap de afgelopen jaren langzaam een andere vorm. Je ziet de nieuwe ringdijk rond de Prosperpolder krommen en wachten op de laatste sprint tot aan de grens. Ook de fundamenten van het gloednieuwe pompstation pronken aan de rand van het natuurgebied. Aan de andere kant van de dijk steken de broedeilanden voor steltlopers fraai af tegenover de glanzende waterpartijen. De eerste kieviten zijn intussen gespot, het broeden kan beginnen. We ontvangen regelmatig bezoekers voor een begeleide wandeling en een bezoekje aan de infokeet. Zij verbazen zich steevast over de vele functies die het project combineert. Veiligheid, natuur, economie ĂŠn

201304 Nieuwsbrief april.indd 1

recreatie gaan hier straks hand in hand. Nu er definitief groen licht is voor de grensoverschrijdende aanpak, denken de Lage Landen weer samen na over de beste invulling en inpassing in de ruime omgeving. De komende maanden gaan we uitgebreid rond de tafel zitten. We houden je op de hoogte! Dorien Verstraete, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV (B) Laurent Vanden Abeele, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos (B) Richard Rozemeijer, projectleider provincie Zeeland (NL)

12/04/2013 11:28:53


Wat gebeurt er op het terrein? Artist impression toekomstig pompstation

De ringdijk groeit naar de Vlaams-Nederlandse grens Voor een druppel water het toekomstige getijdengebied binnenstroomt, beschermt een gloednieuwe ringdijk de omliggende polders. De dijk wordt 4700 meter lang en 9 meter hoog (12,5 meter boven de zeespiegel).

Pompstation in aanbouw

De afgelopen jaren verhuisden al duizenden kubieke meter zand naar de polder om de aanleg van deze reus mogelijk te maken. Die werden zoveel mogelijk per schip ter plaatse gebracht, om de hinder voor omwonenden tot een minimum te beperken. Intussen verrees al 2,1 kilometer van de Vlaamse ringdijk in het polderlandschap. De komende maanden staat de resterende 900 meter tot aan de grens op de planning. En dan... is het wachten op de Nederlandse bouwvergunningen om de dijkwerken aan de andere kant van de grens verder te zetten. Daardoor vallen de terreinwerken in 2014 hoogst waarschijnlijk een poosje stil. Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt om de grondverwerving voor te bereiden. Ook de uitvoeringsplannen in de Hedwigepolder worden nog een laatste keer onder de loep genomen. Enkel door nu de tijd te nemen voor een grondige planning, kunnen we de werken straks efficiënt aanvatten en uitrollen.

ONTMOET DE SCHELDE april 2013 |

201304 Nieuwsbrief april.indd 2

Een visvriendelijk pompstation in een designerjasje Op dit moment stroomt regenwater ongehinderd via verschillende poldergrachten naar de Schelde. De nieuwe ringdijk vormt straks een barrière voor het wegstromende water. Vanzelfsprekend voorzien we brede grachten langsheen de dijk om het regenwater op te vangen. Bij aanhoudende neerslag zou de watermassa echter te groot kunnen worden voor deze waterlopen. Daarom verrees de voorbije maanden een pompstation in het vlakke polderlandschap. Als de waterstand in de grachten straks teveel stijgt, pompt de constructie het overtollige water automatisch naar het natuurgebied aan de andere kant van de ringdijk. Ook aan de bewoners van de poldergrachten werd gedacht. Verschillende Scheldevissen vertoeven graag in het zoete beekwater om eitjes te leggen en hun kroost op te voeden. Als die taak vervult is, willen ze doorgaans terug naar zee. Dankzij de visvriendelijke opbouw, blijft die jaarlijkse doortocht een veilige onderneming. Om ook omwonenden en passanten van dienst te zijn, krijgt de constructie een uitkijkpunt aangemeten. Wie het pompstation beklimt, kan de vogels aan de andere kant van de dijk ongestoord bespieden. Deze constructie maakt deel uit van het Europese samenwerkingsverband FloodCom met medefinanciering vanuit het Europese Tweezeeënprogramma.

02

12/04/2013 11:29:02


Toestand 2009

Toekomstbeeld 2019 Intergetijdengebied Hedwige-Prosperpolder (laagtij)

Schelde

1

Ringdijk op veilige Sigma-hoogte met recreatieve fiets- en wandelpaden

6

Ringgracht

2

Scheldedijk op veilige Sigma-hoogte

7

Schaapskooi

Natuurobservatiepunt

3

Gasdam

8

Grenspaal

Uitzichtpunt

4

Dijkrestanten Hedwigedijk

9

Ontwikkeling van slikken en schorren

Pompstation met uitzichtpunt

5

Zoetenberm

10

Fourageerplaats voor vogels

7 2 4

Verdronken land van Saeftinghe

5 9

8

9 10

3 1 6

Staatssecretaris Dijksma op bezoek in het gebied De start van een open dialoog Staatssecretaris van Economische zaken Dijksma bezocht op maandag 11 maart 2013 de Hedwigepolder en de gemeente Hulst. Niet om het besluit de Hedwigepolder te ontpolderen weer ter discussie te stellen. Wel om het verhaal van de eigenaar en de gemeente te horen en te ervaren wat het met de regio doet. Aan de tegenstanders zei ze ook ronduit: “Ik respecteer uw opvatting en ik kan en zal u ook niet direct overtuigen. Maar ik heb als staatssecretaris ook te maken met andere belangen. Ik heb ook te maken met een ingebrekestelling vanuit de EU; we hebben afspraken met Vlaanderen. Er moet iets gebeuren. Maar ik wil wel graag met u in gesprek blijven.”

Hoezeer de meningen ook verschilden, het feit dat de staatssecretaris op bezoek kwam en haar helderheid werden op prijs gesteld.

Samen zoeken naar nieuwe kansen Over de eigenaren en pachters zei ze: “Ik besef hoe vervelend de situatie voor u is; dat kan ik niet wegnemen. Wel zullen we ons uiterste best doen om te kijken of er nieuwe mogelijkheden zijn.”

langere termijn; blijft het bij de Hedwigepolder of komen er nog meer ontpolderingen? “Meer ontpolderingen zijn gewoon helemaal niet aan de orde,” volgens de staatssecretaris. “We gaan er van uit dat het huidige pakket maatregelen een belangrijke bijdrage levert aan het natuurherstel van de Westerschelde..”

De staatssecretaris was ook voorstander van het proberen meerwaarde te geven aan het ontpolderingsplan door te kijken of het wat voor de regio kan betekenen. “Als daarvoor goede plannen zijn, wil ik graag kijken of ik ze kan ondersteunen”, aldus de staatssecretaris. In de gemeenteraad van Hulst werd veel zorg geuit over de Staatssecretaris Sharon Dijksma

201304 Nieuwsbrief april.indd 3

12/04/2013 11:29:15


Een panoramisch uitzicht vanuit de infokeet Contact VANUIT KIELDRECHT OF NEDERLAND

Meer informatie over het HedwigeProsperproject vind je op www.hedwigeprosper.be

VANUIT DE HAVEN VAN ANTWERPEN

SCHELDE

WERFROUTE

DE R BE LAN LG D IË

WERFINGANG/ VERBODEN TE BETREDEN

NE

Met vragen kan je terecht bij: Dorien Verstraete, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) tel. 0032 (0)3 224 93 68 dorien.verstraete@wenz.be

ZO E

TE N

BE R

M

1953. Schouwen-Duiveland staat blank.

NGE TLA WES

Laurent Vanden Abeele, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tel. 0032 (0)9 265 46 44 laurent.vandenabeele@lne.vlaanderen.be

NE

DE BE RLA LG ND IË

WEG

Richard Rozemeijer Provincie Zeeland tel. 0031 (0) 652 401 409 R.J.Rozemeijer@dlg.nl

M

NGE

UG

GE

TLA

NH

OE

WES

K

G

EWE

ANG

STL

WEG

OO

NGE

TLA

WES

AT TR A

ER

GS

NE DE BE RLA LG ND IË EN B

De infokeet (open tijdens de kantooruren): Zoetenberm 6A, 9130 Doel tel. 0032 (0) 575 91 73 info@hedwigeprosper.be

NI

EU

WAR

EG GEW

AN

AT

DREEFSTRAA T

TRA

RAAT

EFS

ENBERGST

STL

DRE

NIEUW-AR

ES

ELS

ENG

OO

WEG

EG

NW TEE

Een nieuwe plaats voor de infokeet Aangezien de werken in de Prosperpolder goed vorderen, verhuisde de infokeet naar een nieuwe locatie aan de rand van het toekomstige getijdengebied. Je kan er tijdens de kantooruren terecht om vragen te stellen, de film te bekijken en de doorlopende expo te bezoeken.

Een groepsbezoek op vraag Wil je het project grondig leren kennen? Of zie je een wandeling door de polder wel zitten? Neem dan even contact met ons op! We stellen graag een gids ter beschikking die meedenkt over een programma dat aansluit bij jouw interesses. Dat kan via info@hedwigeprosper.be of op het nummer 03/575 91 73.

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Zeeschelde, ir. Wim Dauwe, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen

Redactie & foto’s: Agentschap voor Natuur en Bos, JusBox, Waterwegen en Zeekanaal NV

www.hedwigeprosper.be www.sigmaplan.be

ONTMOET DE SCHELDE april 2013 |

201304 Nieuwsbrief april.indd 4

04

12/04/2013 11:29:18

Projectnieuwsbrief HPP - april 2013  

HPP, april 2013, sigmaplan

Projectnieuwsbrief HPP - april 2013  

HPP, april 2013, sigmaplan

Advertisement