Page 1

februari

2012

Nieuwsbrief

gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Meer info op www.gogkbr.be

Een natuurpark in je achtertuin!

2

Verder werken aan jouw veiligheid

4

Beleef de toekomst in avant-première herinrichting site ten noorden van de Scheldelei

1

Een natuurpark in je achtertuin! In 2012 gaat het gebeuren! Dan plukken we de vruchten van de intensieve werken die de afgelopen jaren in de polder werden uitgevoerd. In verschillende zones werd hard gezwoegd aan de bouwstenen van het gecontroleerd overstromingsgebied en de toekomstige natuurinvulling. Zo hard, dat verschillende zones nu bijna klaar zijn. Als het weer meezit, kunnen we sommige polderdelen nog voor de zomer afwerken en openstellen. Daar kunnen jullie volop genieten van de prachtige omgeving en de activiteiten die lokale verenigingen nu al voorbereiden. Vanzelfsprekend levert deze evolutie een nieuwe uitdaging op: hoe kunnen we de polder optimaal inrichten voor plant, dier én mens? Al sinds 2009 sloeg de Vlaamse overheid de handen in elkaar met experts uit twee nationale parken in Nederland (de Biesbosch) en Engeland (the Broads). Samen met hen en gespecialiseerde studiebureau’s maakten we een onthaalplan dat antwoorden biedt op deze vraag. Nieuwsgierig naar het resultaat? Tijdens de Scheldehappening op 9 april stellen we de conclusies aan je voor. Via ‘Ons Fusietje’, de infokeet aan de Scheldelei en de website kom je er alles over te weten. Hopelijk tot dan!

1


Verder werken aan jouw veiligheid Veiligheid voor het Zeescheldebekken... ... is en blijft onze topprioriteit. Daar bouwen we ook in 2012 aan verder. In de polder, maar ook aan de dorpszijde staan de komende maanden verschillende ingrepen op het programma die jou beter helpen beschermen tegen wateroverlast. Dat is tenslotte het hoofddoel van het project in aanleg. Als springtij samenvalt met een extreme noordwesterstorm (ongeveer 1 à 2 maal per jaar), wordt een gevaarlijke golf de Scheldemonding in gestuwd. Die golf wordt hoger en krachtiger naarmate hij verder landinwaarts rolt. Door de dijk langs de Schelde te verlagen en te verstevigen, kan de top van de golf over de overstroombare dijk in het gebied stromen. Deze ingreep maakt de kans op ‘ongecontroleerde’ overstromingen langsheen de Schelde vijf keer kleiner. Een zegen dus, voor honderdduizenden mensen.

... en voor Groot-Kruibeke Acht, waarvan zeven nieuwe, uitwateringsconstructies (1) helpen het Scheldewater na het noodweer opnieuw wegstromen. In 2011 werden ze allemaal voltooid. Om veilig te kunnen werken, bouwden we de meeste constructies in een nieuw stuk dijk achter de bestaande Scheldedijk. Daarna sluiten we ze aan op de Schelde door het oude dijkdeel weg te graven. De grootste uitwateringsconstructie in Kruibeke (2) staat nu al tot jullie dienst. Die imposante ‘tempel’ telt 15 kokers die toelaten enorm veel water in recordtijd uit het gebied te sluizen. Door het versneld in dienst nemen van deze constructie, half december, verbeterde de waterhuishouding langs de dorpszijde opmerkelijk. Het afwerken van de ringgrachten geeft de doorstroom van regenwater straks nog een stevige duw in de rug. De verbrede bergingszones vangen dan aanzienlijk grotere watermassa’s op. Bovendien verbindt een koker onder de Scheldelei de Kapelbeek straks met een gloednieuw bergingsgebied van 12ha. (3) Om wateroverlast langs deze beek ook in de laagste woonzones te vermijden, schermt een bijkomend dijkje van ongeveer 100 meter de laagste huizen straks af. (4) Zodra de resterende nutsleidingen verlegd zijn, kan de ringdijk volledig afgewerkt worden. Intussen krijgt de Barbierbeek een nieuwe bedding dwars door de Kruibeekse polder. Een apart waterbergingsgebied staat klaar om overtollig regenwater bij extreem noodweer op te vangen. (5) Al deze maatregelen realiseren het afwateringsplan dat samen met het Waterbouwkundig Laboratorium (www.watlab.be) werd uitgetekend. Vanzelfsprekend blijven we de situatie ook de komende jaren ter plaatse opvolgen en evalueren.

2


gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

SCHELDE KRUIBEKEVEER KALLEBEEKVEER

2

3 4

BARB IERB EEK

KRUIBEEKSE KREEK

BAZELSE KREEK

KRUIBEKE

5

RUPELMONDSE KREEK

BAZEL

UITWATERINGSCONSTRUCTIE

VEERBOOT

RUPELMONDE INFOPUNT WATER IN- EN UITWATERINGSCONSTRUCTIE

SLIKKEN EN SCHORREN

1

TOEKOMSTIGE DIENSTWEG/ WANDELPAD/ FIETSPAD/ KNUPPELPAD/ VLONDERPAD

2

5

3


gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke - Bazel - Rupelmonde

Beleef de toekomst in avant-première! Je merkt het: er staat heel wat te gebeuren in 2012. Straks is de polder weer helemaal van jou. En van de vele zeldzame planten- en diersoorten die het gebied bevolken. Wil je nu al weten waar het straks allemaal om draait? Ga dan mee wandelen in de polder! Elk tweede weekend van de maand trekken we met een gids het natuurgebied in. Deelnemen is volledig gratis. Geef je wel een seintje als je komt? Dat kan via ina@jusbox.be of 0486 90 77 43. Zo kunnen we je verwittigen als er nog iets verandert aan het programma. Hopelijk tot gauw!

Praktische informatie: Zaterdag 11 februari - 19u - 21u l historische fakkeltocht Kasteel Wissekerke, Bazel Er wordt verzamelen geblazen aan de kerk van Bazel. Daar krijgt iedereen een fakkel die een heel nieuw licht zal werpen op het verleden van het kasteel en de omliggende polders. De wandeling dompelt jong en oud onder in het polderleven van weleer. Historische gids Dirk Gorrebeeck vertelt over het kasteel, zijn park en zijn bewoners, over de namen in de polder en over... poldergeesten.

Zondag 11 maart - 9u30 - 11u30 l de ooievaar van weidevogels Kallebeekveer, Bazel

DEELNEMEN IS GRATIS!

Het broedseizoen is in aantocht. Straks strijken weer recordaantallen tureluurs, grutto’s, gele kwikken, kieviten en konsoorten neer in het weidevogelgebied van de Bazelse polder. Natuurgids Nand Daniëls neemt je op sleeptouw langs de dijken en gaanwegen met zicht op baltsende vogels en weilanden waar de nestjes weldra in elkaar geknutseld worden. Het gras is nog kort genoeg om de vogels te ontwaren. En anders hoor je hen toch? Met Nand is een spannende zoektocht alvast gegarandeerd.

Paasmaandag 9 april - 14u - 16u l de geboorte van een getijdengebied l Scheldelei, Kruibeke In de nabije toekomst verandert de Kruibeekse polder in een getijdengebied. Dan stroomt twee maal daags water door de inwateringsconstructie naar binnen (bij vloed), om bij eb weer weg te vloeien. Zo ontstaan de typische slikken en schorren, een waardevol en zeldzaam geworden natuurtype. Op paasmaandag krijg je één van de laatste kansen om dit polderdeel met droge voeten te doorkruisen. Mis het niet!

Colofon Verantwoordelijke uitgever: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Zeeschelde ir. Wim Dauwe, Lange Kievitstraat 111-113, bus 44 2018 Antwerpen

4

De Interreg IV A 2 Zeeën autoriteiten staan niet in voor eventuele auteursrechtelijke of inhoudelijke gebreken van deze publicatie.

Foto’s: JusBox, Afdeling Zeeschelde, shutterstock, Daniel Sterckx Gedrukt op gerecycleerd papier www.gogkbr.be, www.step-projects.eu

‘Investeren in je‘Investeren toekomst’ in je toekomst’

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Medegefinancierd 2007-2013 door de Europese Medegefinancierd Unie door de Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale (EuropeesOntwikkeling) Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Projectnieuwsbrieven/Projectnieuwsbrief KBR - februari 2012  

Projectnieuwsbrieven/Projectnieuwsbrief KBR - februari 2012