Page 1


m=1

m = 0.8

m=1

0

m=2

m = 0.8

45

o

45

m = 1.4

o

60

45o

0

m=2

o

0

m=1

45

o

m = 2.8

45o

60o

45

o

o 45o 45

0

60

o

m=2

60o

m = 1.4 m = 1 m = 0.7 m = 0.5

1

7o 0

45

o

m = 1.4

45

o

60

m=1

o

0

45

o

m = 1.12

45

o

60

m = 0.8

o

0

45

o

m = 2.1

45

o

60

o

m = 1.5

0

45

o

45

o

60

o

m = 2.1 m = 1.5

Podnośniki, wciągniki, uchwyty  

Podnośniki, wciągniki, uchwyty w ofercie SIGMALIFT