Page 1

Noen sier at det kan bli for dyrt med varm Skolemat eller ikke?

skolemat. Det sier de fordi det kan være dyrt og kjøpe ferske og sunne råvarer. Det som kan være et problem er at man trenger arbeidskraft og noen som lager maten. Enkelte mennesker mener at du skal bytte ut den grå og kjedelige matpakken med et deilig rykende varmt måltid. Det er både bra for elevens konsentrasjon og de får med seg mer av det læreren sier. Måltidet skal være sunt og inneholde både frukt og

Skal man innføre varm skolemat i den

grønt.

norske skolen? Jeg skal drøfte hvorfor mange hevder at det bør innføres varm

Etter og tatt for meg de positive og

skolemat i Norge. Mange land i dag har

negative sider med varm mat mener jeg at

varm skolemat som for eksempel Sverige,

det skal innføres varm mat på skolen. Det

Frankrike og England. Mange mener at

er både godt og sunt og hjelper deg og

Norge som er et så rikt land bør skaffe

holde konsentrasjonen oppe en hel

gratis skolemat. Denne prosessen vil

skoledag. Med varm mat gjør at du følger

koste en del penger. Derfor hevder noen

bedre med i timen og da får du bedre

at staten skal betale maten så alle har

karakterer. Du kan også bli mer motivert til

tilgang til varm og gratis skolemat.

å jobbe med skolen fordi du blir mer opplagt.

Et stort flertall av Norges befolkning mener at man presterer bedre med varm mat i magen. Den kan være fordi du blir mer opplagt med varm mat og at du følger bedre med i timen. Jo bedre næring jo mer læring. Mange mener at det er dumt med varm skolemat fordi skoleelevene får usunn mat. Det er dumt fordi da kan de bli tykke og slappe på grunn av dårlig og usunn mat. Da virker skoledagen veldig lang og det kan være vanskelig og holde konsentrasjonen på topp.

Av Henning


Varm skolemat  

Etter og tatt for meg de positive og negative sider med varm mat mener jeg at det skal innføres varm mat på skolen. Det er både godt og sunt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you