Page 1


UDK 087.5:947.45.02(092) Ku-139

Knygos leidimą parėmė: Kultūros rėmimo fondas

UAB „Gamtos namai“ ir

© Tekstas, Lina Kulikauskienė, 2012 © Tekstas, Gediminas Kulikauskas, 2012 © Iliustracijos, Antanas Dubra, 2012 © „Aukso žuvys“, 2012

ISBN 978-609-95287-4-8


Lina Kulikauskienė Gediminas Kulikauskas

Lietuvos valstybės kūrimo istorija 7< metų vaikams

Dailininkas Antanas Dubra


4


Karaliaus Mindaugo laikai mums atrodo la-

bai tolimi ir slepia daugybę mįslių. Ar Mindaugas tikrai buvo pirmasis Lietuvos valstybės vienytojas? Kur buvo Mindaugo sostinė, iš kurios jis valdė Lietuvą? Ar tikrai jis pastatė Vilniuje puošnią mūrinę katedrą, kurioje galbūt ir krikštijosi? Senuosiuose metraščiuose žinių maža – lietuviai tuo metu patys, deja, jų nerašė... Istorikams belieka iš svetimšalių raštų dėlioti paveikslą to, kuris vadinamas Lietuvos valstybės kūrėju.

Pirmuoju ir vieninteliu mūsų karaliumi. Metraštis – istorijos įvykių aprašymas pamečiui.

5


1219 metai... Voluinės miesto Vladimiro sargybiniai skubiai atkelia vartus – atvyksta 21 lietuvių kunigaikštis su palyda! Priekyje joja 5 vyriausieji, tarp jų ir Mindaugas. Ne pirmąkart jam tenka lankytis dideliame mieste, bet vis tiek keri aukštos mūro sienos, paauksuoti cerkvių kupolai. Lietuvoje dar nėra nei didelių miestų, nei galingų valdovų, o kiekvienas kunigaikštis karaliauja savo mažoje medinėje pilaitėje.

„Ir Lietuvoje pastatysiu tokį miestą, – galvoja Mindaugas, – tada, kai tapsiu aukščiausiu, vieninteliu valdovu!“ Lietuvių kunigaikščiai tą dieną atvyko į Vladimirą sudaryti taikos sutarties su Voluinės kunigaikštyste. Aprašydamas šį įvykį, slavų metraštininkas pirmą kartą istorijoje paminėjo jaunąjį kunigaikštį Mindaugą.

Voluinė – slavų žemė, dabar priklausanti Ukrainai. Mindau-

go laikais buvo susijungusi su Haličo žeme į Haličo-Voluinės kunigaikštystę. Nuo 1340 metų priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei.

6


7


Lietuvoje prasidėjo karas. Užsidaręs stiprioje pilyje, vadinamoje Voruta, Mindaugas sugebėjo atremti priešų puolimą. Ginti pilį padėjo ir Alminto tėtis.

Voruta turėjo būti stipri ir didelė tvirtovė. Tačiau šiandien niekas jau nebežino, kur ji galėjo stovėti – juk nuo tų laikų praėjo beveik tūkstantis metų. Vieną kartą paminėta metraštyje Voruta, pirmoji Lietuvos sostinė, tarytum išnyko amžių ūkuose. Tai viena didžiausių Lietuvos istorijos mįslių, o daugelis istorikų ir archeologų dar ir šiandien tebesvajoja Vorutą surasti.

14


15


Nuspalvink savo istoriją! Serijos „Mažųjų Lietuvos istorija“ edukacinėje spalvinimo knygoje „Karalius Mindaugas“ pasakojama apie tai, kaip nepabūgęs daugybės priešų pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas suvienijo Lietuvą ir sukūrė Lietuvos valstybę. Edukacinių spalvinimo knygų serija „Mažųjų Lietuvos istorija“ – tai pirmoji pažintis su Lietuvos valstybės istorija. Serijos knygose pristatomi svarbūs įvykiai, reikšmingos datos ir iškilios asmenybės.

Kitos serijos „Mažųjų Lietuvos istorija“ knygos: „Miško kariai“ „Žalgirio mūšis“ „Barbora Radvilaitė“ „Kaip Lietuva atgavo Nepriklausomybę“

ISBN 978-609-95287-4-8

www.auksozuvys.lt

Vidiniai puslapiai atspausdinti ant 120 g/m2 AMBER GRAPHIC popieriaus. Viršelis atspausdintas ant 300 g/m2 AMBER GRAPHIC popieriaus.

Iš kiekvienos edukacinės spalvinimo knygos vaikai sužinos ką nors naujo apie Lietuvos istoriją, vaikams sudėtingi žodžiai ir sąvokos paaiškinti šalia teksto.

Karalius Mindaugas  

Edukacinė spalvinimo knyga apie Lietuvos karalių Mindaugą.