__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Grafinė novelė


Grafinė novelė

„Aukso žuvys“, 2014, Vilnius


UDK 821.172-32                An-175

Pirmoji laida Knygos rėmėjas – UAB „Blue Bridge“ Knygos informaciniai rėmėjai – Delfi.lt, „Aviacijos pasaulis“ Autorės Miglė Anušauskaitė ir Gerda Jord Redaktorė Jūratė Veniūtė Knygos dailininkas Zigmantas Butautis ISBN 978-609-8120-09-7

Miglė Anušauskaitė, tekstas ir iliustracijos © 2014 Gerda Jord, tekstas ir iliustracijos © 2014 Zigmantas Butautis, apipavidalinimas © 2014 Leidykla „Aukso žuvys“ © 2014


turinys

Kas yra „10 litų?“. ............................................................................ 7 Miglė Anušauskaitė Dariusirgirėnas, Darius ir Girėnas........ 9 Gerda Jord Komiksų pradžia, kurios ilgėsimės....................... 1 1 1 skyrius................. 1 3 2 skyrius................. 2 1 3 skyrius.................2 9 4 skyrius................. 3 7 5 skyrius................. 4 3 6 skyrius................. 5 1 7 skyrius.................5 9 8 skyrius................. 6 7 9 skyrius................. 7 5 10 skyrius............... 8 3 11 skyrius. ..............8 9 12 skyrius............... 9 7 13 skyrius. ........... 1 0 5 14 skyrius............. 1 1 3 15 skyrius............. 1 2 1 16 skyrius............ 1 2 9 17 skyrius. ............1 3 7 18 skyrius............ 1 4 5 priedai........................................ 1 5 3 Autorės apie save..................... 1 6 9 Angliškų frazių žodynėlis........ 1 7 5 Fotografijų šaltiniai.................. 1 7 5 Naudota literatūra.................... 1 7 5

5


K a s y r a „1 0 l i t ų “ ?

„10 litų“ – tai grafinė novelė arba kitaip ilgos apimties komiksas, pasakojantis apie legendinius lietuvių lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną. Knygos autorės Miglė Anušauskaitė ir Gerda Jord ne tik atkuria istorines lakūnų gyvenimo aplinkybes, bet ir suteikia personažams gyvus charakterius, su humoru ir su rimtumu vaizduoja šių dviejų žmonių gyvenimus. „10 litų“ tarsi nukelia Darių ir Girėną nuo postamentų, nuo dešimties litų banknoto, nuo Puntuko akmens ir nuo apdulkėjusios talismanų lentynos, vaizduoja juos žmogiškus ir gyvus, tokius, kokie jie galbūt galėjo būti. Grafinė novelė „10 litų“ atsirado, kai 2012 m. pabaigoje kultūros žurnalas „Literatūra ir menas“ pasiūlė komiksų kūrėjoms Miglei Anušauskaitei ir Gerdai Jord papasakoti Dariaus ir Girėno istoriją komiksuose. 2013-aisiais autorės internetinėje žurnalo versijoje bei pačiame žurnale nuosekliai publikavo komikso „10 litų“ serijas. 2014 m. sausio mėn. komiksą įvertino ir apdovanojo Lietuvos aeroklubas, Lietuvos rašytojų sąjunga bei žurnalas „Literatūra ir menas“ kaip geriausią prozos kūrinį literatūriniame konkurse Dariaus ir Girėno tema. Šioje suaugusiesiems skirtoje komiksų knygoje spausdinamos atrinktos geriausios papildytos ir pertvarkytos komikso serijos. „Atsispiriame nuo faktų bei lakūnų istoriją interpretuojame komiksų languose. Vaizduojame Darių ir Girėną pirmiausiai žmogiškus, o ne perdėtai didvyriškus, piešiame juos tokius, kokius pamatėme, nagrinėdamos jų gyvenimo istoriją“, – teigia autorės. Autorės dalijasi pasakojimo siužetais: Miglė koncentruojasi į Stepono Dariaus gyvenimo liniją, Gerda – į Stasio Girėno. Atskirus skyrius sieja tas pats laikotarpis, kiekviename skyriuje pateikiama laiko juosta, žyminti su lakūnais ir jų aplinka susijusius faktus. Kadangi įprasta knygos personažų gyvenimo erdvė yra Amerika, komikse yra šiek tiek angliškų frazių. Visų jų vertimus galima rasti knygos pabaigoje. Anot komiksų knygos „10 litų“ autorių, herojiški Dariaus ir Girėno įvaizdžiai buvo taip giliai įsišakniję mūsų kasdienėje rutinoje, kad net nepastebėdavome, kaip viltingai Dariaus ir Girėno veidai į mus žvelgdavo nuo dešimties litų banknoto, tarsi prašydami pažvelgti į juos pačius, o ne į legendą, kuri per aštuoniasdešimt metų tapo suakmenėjusia ir nepajudinama. Tad komiksų knyga „10 litų” ir kviečia pažvelgti į Darių ir Girėną kaip į XX a. pirmoje pusėje gyvenusias įdomias asmenybes, kurios vieną dieną leidosi į pamišėlišką nuotykį.

7


Da r i u s i rg i r ė n a s, Da r i u s i r G i r ė n a s

Kai buvau visai maža, maniau, jog „dariusirgirėnas“ yra vienas žodis. Vėliau taip nebemaniau, tačiau šie lakūnai vis dar atrodė neatskiriamai susiję tarpusavyje, bet mums tolimi. Žinojome, kad mokytojai paklausus: „Ką padarė Darius ir Girėnas?“ reikia atsakyti: „Perskrido Atlantą“, nors nesupratome, nei kokiomis sąlygomis jie skrido, nei ką tas skrydis reiškė, nei kas tas Atlantas. Matėme jų veidus ant dešimties litų banknoto, bet tai nereiškė nieko daugiau negu daug pinigų. Ekskursijoje į Anykščius mindžikavome prie Puntuko, kol gidas pasakojo apie šlovingą skrydį. Tačiau kažkas buvo prasitaręs, jog vėliau bus galima pajodinėti arkliais, taigi informacija apie Darių ir Girėną dėl suprantamų priežasčių nelindo į galvą. Panašus santykis su šiais lakūnais išliko ir užaugus: Dariaus ir Girėno istorija – įvykęs faktas, svarbus, bet tolimas. Todėl iš žurnalo „Literatūra ir menas“ gavusi pasiūlymą su Gerda paišyti komiksus apie Darių ir Girėną apsidžiaugiau – žinojau, kad laukia ne tik informacijos rinkimas, bet ir smagus jos interpretavimas. Galėsime skaitydamos, svarstydamos ir lygindamos atgaivinti akmeninius bareljefus! Žinoma, vien atgaivinti nepakanka: norėjome, kad ir skaitytojai su nekantrumu lauktų naujos „10 litų“ serijos, kad lakūnų personažuose atpažintų savo draugų būdo bruožus, kad suklustų, kai Darius ir Girėnas, dar nepažinodami vienas kito, prasilenkia gatvėje. Piešdamos 1933 metų liepos 15 dieną, kai lakūnai pakilo iš Niujorko aerodromo, tikėdamiesi nusileisti Lietuvoje, norėjome, kad skaitytojai patirtų tokius pat prieštaringus jausmus, kaip ir mes. Norėjosi perspėti lakūnus: „Palaukit, neskriskit! Jūsų laukia nelaimė!“, bet tuo pat metu supratome: skrydis per Atlantą tuo metu jau buvo tapęs ir Dariaus, ir Girėno gyvenimo tikslu, kurį iš jų atimti būtų neteisinga. Tokius ir matau Darių ir Girėną: smagius, bet sykiu ir tragiškus; sutrikusius ir drąsius; rimtus, bet kartais tuo ir juokingus; laimės kūdikius, kuriems nepasisekė. Būtų džiugu, jei šie prieštaringi lakūnai rastų vietą ir knygos skaitytojų gyvenimuose.

9


Ko m i k s ų p r a d ž i a , k u r i o s i l g ė s i m ė s

Kokie dabar geri laikai Lietuvoje, kai didžioji komiksų klestėjimo banga čia dar tik ima kilti. Kai Nacionalinėje dailės galerijoje dar nevyksta diskusijos „Komiksai kaip visuotinis reiškinys: vis dar menas ar tik rutina?“; kai dėl vienos valstybinės kūrėjo stipendijos nesivaržo tūkstantis autorių; kai negimęs posakis: „Visų komiksų per gyvenimą neperskaitysi“; kai vaikai užaugę nesvajoja tapti komiksų kūrėjais, o sulaukę pilnametystės nepasuka kitais keliais, nes komiksai yra pernelyg nuvalkiota; kai makulatūros šiukšlynuose nedūli stirtos prastų grafinių novelių; kai į komiksų muges nesusirenka daugiau lankytojų, nei jų telpa parodų rūmuose. Kokie dabar geri laikai, kai tokių mugių dar nėra, ir pačių komiksų – lyg trintuku nutrynus čia ką tik išvardytus reiškinius, – pačių lietuviškų komiksų irgi yra vos keli. O po daugybės metų apie netrukus praūšiantį Aukso amžių kalbės menotyrininkai, idealizuos klasikai, sakydami, jog XXI a. pradžioje pagaliau į Lietuvą iš Vakarų atsirito komiksų banga ir vienas po kito ėmė reikštis negirdėti autoriai, rastis komiksus propaguojančios iniciatyvos, o kur dar šimtametes uolas pramušęs ir niekaip neužsikemšantis komiksų leidybos šaltinis. Ir komiksai tada dar buvo komiksai – nauji, visiems įdomūs, originalūs, išlaikantys savo tikrąją grynąją formą, – galbūt sakys ateities žmonės. Atrodytų – iš kur tokios patetiškos hiperbolės, tokios drastiškos prognozės? Viena vertus, gal taip mane paveikė nuolatinis mąstymas apie Darių ir Girėną, kurie ne ką mažiau tikėjo ateitimi (ir dėl to kartais net atrodė juokingi). Kita vertus – būtų nelogiška prognozuoti štilį, žinant audringą situaciją užsienyje. Europoje (ypač Prancūzijoje) komikso žanras įsitvirtinęs daugiau kaip pusantro šimto metų, Amerikoje – daugiau kaip šimtą. Pažangesnėse šalyse komiksai leidžiami milžiniškais kiekiais, įtraukiami į privalomus mokyklinės literatūros sąrašus, esti stiprios, konkurencingos autorių rinkos, vyksta tarptautiniai festivaliai, konkursai, skiriami apdovanojimai ir kt. Dėl savo lankstaus formato komiksai tampa ir puikiais istorinių, biografinių, humoristinių, absurdiškų, rimtų ar nuotykinių istorijų pasakotojais, taip pat naudojami ir paprastiems dalykams išaiškinti. Pastaruosius 25 metus akademinėse bendruomenėse pasauliniu mastu skiriamas sustiprintas dėmesys komiksų žanrui – tiriamas jo poveikis kultūrai, galimybės, pranašumai, išskirtinumas ir kt. Tikras stebuklas, kad į Lietuvą kadaise plaukęs margas komiksų debesis tarsi užstrigo ant seklumos, ir mus pasiekė tik kraštelis grafinių pasakojimų, tų, kurie skirti vaikams, o kas ten toliau – taip ir nesužinojome. Visgi pastarąjį dešimtmetį, o ypač – pastaruosius 4 metus Lietuvoje iš tikro ėmė plačiau sklisti komiksų idėjos, ir iki tol vyravęs nusistatymas, jog kalbantys piešinėliai gali būti skirti tik mažiesiems, ėmė keistis, atsirado suvokimas, kad komikso galimybės itin didelės. Tad panašu, kad dabar, šiais puikiais laikais, dėl kelių naujų iniciatyvų debesis vėl pajudėjo, ir būtų sunku patikėti, kad kas nors besustabdys komiksų kultūros proveržį. 11


1 SKYR I U S

13


„ P r a d ž i a“

„ Š e š i o l i k ta s “

1896 m. pirmasis skraidantis žmogus – Otas Lilientalis – užsimušė mėgindamas sklandytuvą.

1883 m. Vytogalos kaime gimė Stasys Girskis, šešioliktas šeimos vaikas. 1888 m. pasakojama, kad mėgdavo šienauti mažu dalgiuku.

1896 m. gimė Steponas Darius. Buvo energingas vaikas, karstėsi po medžius, grybavo.

1889 m. pasakojama, kad įsisupdavo ant malūno sparnų iki 4 m aukščio.

1903 m. broliai Raitai sukonstravo ir išbandė pirmąjį lėktuvą. 1906 m. Albertas Santosas-Diumonas sukonstravo lėktuvą.

15


16


„ P r a d ž i a“

„ P r a d ž i a“

17


18


„ Š e š i o l i k ta s “

19


2 SKYR I U S

21


„ Pa s a u l i o pa b a i g a

„V a r g a s d ė l

i r k i t i va r g a i “

kalbos“

1904 m. mirė Stasio tėvas.

1907 m. Stepas su šeima išvyko į JAV, gyveno Elizabeto mieste, lankė mokyklą su airių vaikais, kurie šaipydavosi iš Stepuko kalbos.

1908 m. mirė Stasio motina. 1910 05 06 Stasys su broliu emigravo į Ameriką, Čikagą, apsigyveno pas pusseseres.

1909 m. šeima persikraustė į Čikagą.

1910 05 22 virš Amerikos praskriejo Halio kometa.

1910 m. gimė jauniausias Stepo broliukas, Stepas jį mokė lietuviškai, pykdavo, kai šeimos nariai namuose šnekėdavo angliškai.

1910–1913 m. Stasys lankė Armoro pradžios mokyklą, išmoko anglų kalbą.

23


06

24


07

25


08

26


09

27


3 SKYR I U S

29


„ At r a d i m a i “

„Ir praradimai“

1909–1917 m. Stepas lankė įvairius sporto būrelius, mėgo beisbolą, boksą, krepšinį.

~1912 m. Stasys pirko dviratį. 1913–1917 m. dirbo spaustuvėje.

1913 m. Stepas pradėjo mokytis Harisono vidurinėje technikos mokykloje.

1915 m. pirko motociklą.

1916 m. baigė Harisono vidurinės mokyklos ketverių metų kursą.

1916 m. pirko 12 vietų laivelį, kurį pats vairuodavo.

1916 m. įstojo į Leino dvimetį koledžą, inžinerijos skyrių.

1916 m. susižavėjo lėktuvais, eidavo į aerodromą.

1917 m. Stepas sutrumpino savo tėvo Jucevičiaus-Darašiaus pavardę ir pasivadino Dariumi.

31


32


33


34


35


169


Gimiau 1988 m. Kaune. Nuo to įvykio praėjus vos keletui metų pradėjau mamos užrašuose paišyti milžiniškus chaotiškus ežius. Vėliau susidomėjau pelėmis, mokykloje – matematika, o galiausiai – tekstais, su kuriais pažintį tęsiau studijuodama žurnalistiką, o paskui ir semiotiką Vilniaus universitete. Nemažai tekstų teko perskaityti ir besiruošiant paišyti „10 litų“.

Mano susitikimas su komiksais buvo netikėtas ir produktyvus. Čia kaip sutikti gyvenimo meilę troleibuse. Komiksus periodiškai publikavau „Panelės“, „Pravdos“, „teatrai.lt“ tinklapiuose, o nuo 2013 m. kas savaitę piešiu komiksus savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ rubrikai „Tekstai ne tekstai“. Panašiu metu su Gerda pradėjome piešti „10 litų“ serijas savaitraščiui „Literatūra ir menas“.

171


Prieš pradėdamos turėjome atsakyti į klausimus: kokie lakūnai buvo? kokius juos įsivaizduojame mes? Ir – kaip juos nupiešti?...

Džiaugiausi gavusi progą piešti drauge su Gerda: atmosfera buvo linksma ir kūrybinga. Iš pradžių gėdydavomės parodyti viena kitai „10 litų“ seriją, kurią nupiešėme, o paskui Darius ir Girėnas tapo natūralia mūsų gyvenimų dalimi. Jei kurią savaitę – pavyzdžiui, kai „Literatūra ir menas“ atostogavo – nepaeskizuodavau Dariaus šukuosenos, atrodydavo, kad nepadariau kažko, ką turėjau padaryti.

172


Mano gyvenimas prasidėjo 1988 m. Marijampolėje, paskui persikėlė į Vilnių, kur Vilniaus universitete studijavau lietuvių filologiją. Dabar esu naujokė Vilniaus dailės akademijoje – pradėjau studijuoti animaciją.

Nuo gimimo iki dabar esu sugadinusi daug popieriaus bei kompiuterio atminties, nes, be kitų gyvenimo veiklų, daug rašydavau ir piešdavau. Įsibėgėjant studijoms, ėmė traukti mažiau įsišaknijusios literatūros formos. Nuo 2010-ųjų dalyvaudavau slam poezijos skaitymuose, kai kurie kūriniai publikuoti knygoje „Slemas! Lietuvoje!“ („Kitos knygos“, 2012), prisidėjau prie audiovizualinio poezijos festivalio „TARP“ organizavimo. Komiksus, kaip atskirą žanrą, atradau ir „prisijaukinau“ maždaug 2012 m., artimiau susipažinusi su iniciatyvos „Kitokia grafika“ išleistais verstais grafiniais romanais „Persepolis“ ir „Mausas“. Pamažu ėmiau pasakoti istorijas komiksuose, eikvodama popierių nauju būdu. „10 litų“ ėmė gimti 2013 m. pradžioje, žiemą, kai prisirinkau krūvą knygų bibliotekoje.

173


Taip pat kuriu kitus komiksus, kurie irgi netrukus išvys dienos šviesą. Vasarą beveik nepiešiu, ilsiuosi.

Kurti „10 litų“ buvo labai lengva, nes su Migle tiesiog komikse pasakojome, ką norėjosi, nepatirdamos jokios griežtos cenzūros iš pirmųjų savo leidėjų „Literatūros ir meno“, o vėliau (kai kilo mintis komiksą išleisti kaip knygą) – ir iš leidyklos „Aukso žuvys“.

1 74


A N G L I Š K Ų F R A Z I Ų ŽO DY N Ė L I S

p. 123 Angl. Pimp my „Bellanca“ – liet. „Pataisysiu savo „Bellanca“.

p. 18 Angl. Taxi! – liet. „Taksi!“. Angl. Where? – liet. „Kur?“. Angl. To the center, please. – liet. „Į centrą“. Angl. Driver Stasys Girch – liet. „Vairuotojas Stasys Girskis“. Angl. Stop here! – liet. „Sustokite!“. Angl. Ten bucks – liet. „Dešimt dolerių“. Angl. Take it – liet. „Paimkite“.

p. 131 Angl. Publicity – liet. „Viešumas“ p. 126 Angl. Lair’s planes workshop – liet. „Lairso lėktuvų dirbtuvė“.

p. 26 Angl. Tonight! Halley’s comet party! – liet. „Šį vakarą! Halio kometos vakarėlis!“. Angl. Cemetery – liet. „Kapinės“.

p. 160 Angl. Trick or treat! – liet. „Pokštas arba dovana!“ p. 161 Angl. Cosmic candy – liet. „Kosminis saldainis“

p. 27 Angl. Stupid Lithuanians! – liet. „Kvaili lietuviai!“. Angl. OK. I speak English now! Are you cool?! – liet. „Gerai. Dabar aš kalbu angliškai. Jūs kieti?!“. Angl. Look to his long trousers! – liet. „Pažiūrėkite į jo ilgas kelnes!“. Angl. Finally! Welcome to human society! – liet. „Pagaliau! Sveikas prisijungęs prie visuomenės!“.

p. 162 Angl. Halloween – liet. „Helovinas“. Angl. Party of horror – liet. „Siaubo vakarėlis“. p. 163 Angl. Nothing could be worse than fear that one had given up too soon, and left once unexpended effort that might have saved the world. – liet. „Nėra nieko blogiau nei baimė, dėl kurios pasiduodama per greitai ir paliekama išeikvota pastanga, kuri galėjo išgelbėti pasaulį“.

p. 100 Angl. Um, we don’t speak your language, but this sounds like fun. Could you repeat in English, please? – liet. „Ee, mes nekalbame jūsų kalba, bet skamba smagiai. Gal galėtumėte pakartoti tą patį angliškai?“

p. 166 Angl. PR (Public Relations) – liet. „RvS, Ryšiai su visuomene“.

F o t ografi j ų šalt iniai

N a u do t a li t e ra t ū ra

3 skyrius „Ir praradimai“: „S. Girėnas su broliais ir šuniukais“ (autorius, fotografavimo vieta ir metai nežinomi, p. 35), „S. Girėnas su motociklu“ (Čikaga, 1924 m., p. 35) – fotografijų originalai saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune.

Dariūtė-Maštarienė, Nijolė, „Darius ir Girėnas: memuarai“, Vilnius: Mintis, 1990. Dariūtė-Maštarienė, Nijolė, Gamziukas, Algirdas, Ramoška, Gytis, „Darius ir Girėnas: dokumentai, laiškai, atsiminimai“, Kaunas: Lietuvos technikos muziejus „Plieno sparnai“, 1991.

13 skyrius „Girėno švenčių gidas“: „Pyragas“ (p. 110) – iš asm. archyvo; „Minia prie lėktuvo“ (p. 110) ir „Susižavėjusios merginos“ (p. 111) – iš tinklalapio www.old-picture.com; „Per aviacijos šventę Filadelfijoje merginos (pirmos dvi Tvaronaitės) prašo lakūnų parašų atminimui“ (p. 111) – iš Petro Jurgėlos knygos „Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas“, Vilnius: Lietuvos žurnalistų sąjunga, 1990, p. 181; „Rikiuotė“ (p. 111) – iš „Vikipedijos“.

Jurgėla, Petras, „Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas“, Vilnius: Lietuvos žurnalistų sąjunga, 1990.

175


An-175 Anušauskaitė, Miglė, Jord, Gerda 10 litų / Miglė Anušauskaitė, Gerda Jord. – Vilnius: Aukso žuvys, 2014. – 178 p.: iliustr. „10 litų“ – Miglės Anušauskaitės ir Gerdos Jord ilgos apimties grafinė novelė apie lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno asmenybes, jų asmeninį gyvenimą ir pasiruošimo skrydžiui per Atlantą aplinkybes. Pasiremdamos istoriniais šaltiniais ir tikrais faktais, autorės pateikia bei interpretuoja įvykius, atspindėdamos lakūnų charakterius ir vaizduodamos jų gyvenimo istoriją. Pirmoji laida Knygos vidinių puslapių popierius – Munken Print Cream, viršelio ir aplanko – Munken Pure.

Iliustravo autorės Miglė Anušauskaitė ir Gerda Jord Redagavo Jūratė Veniūtė Apipavidalino Zigmantas Butautis Leidykla „Aukso žuvys“, Vilnius info@auksozuvys.lt knygos@auksozuvys.lt www.auksozuvys.lt Spausdino „Balto print“ Utenos g. 41A, Vilnius Tiražas 1000 egz.


Miglės Anušauskaitės ir Gerdos Jord komiksų knyga „10 litų“ – originali lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno grafinė biografija. Autorės atkuria ne tik istorines lakūnų gyvenimo aplinkybes, bet ir suteikia personažams gyvus charakterius, su humoru ir rimtumu vaizduoja šių dviejų žmonių asmeninį gyvenimą, nuotykius ir išgyvenimus. „10 litų“ kūrėjos tarsi nukelia Darių ir Girėną nuo postamentų, nuo dešimties litų banknoto, nuo Puntuko akmens ar apdulkėjusios talismanų lentynos, vaizduoja juos žmogiškus ir gyvus, tokius, kokie jie galbūt galėjo būti.

„Matyt, veikia simboliniai saitai... Knyga „10 litų“ pasirodo nuo scenos nueinant pačiam litui. Piniginiai vienetai – laikini kaip ir jų vertė. Pritariu nuomonei, kad kiekviena karta turi iš naujo iš(si) versti Dantę, Šekspyrą, didžiuosius tekstus, kaip ir sava kalba, registru perpasakoti–perrašyti–perpiešti (kaip šiuo atveju) kertines istorijas, perkošti per savo akių tinklą. Dariaus ir Girėno misterija – savotiška Ikaro mito variacija – viena iš jų. Tik taip jos išlieka gyvybingos, nepasiduoda stereotipams, ideologijoms ir laiko devalvacijai.“ G ytis Norvilas ,

kultūros žurnalas Literatūra ir menas „Komiksų serija „10 litų“ man yra dar vienas puikus įrodymas, kad istorija – ne vien plikų faktų rinkinys, bet spalvotas filmas. Tai įtraukianti, kerinti, kartais komiška kelionė kartu su Dariumi ir Girėnu. Ne per Atlantą, bet per jų nuotykius iki istorinio skrydžio. Komiksai leidžia pažinti šiuos du vyrukus, kuriuos ilgą laiką tik nešiojomės savo kišenėse.“ Vikto ras Jako vlevas ,

Info TV žinių vedėjas ISBN 978-609-8120-09-7

www.auksozuvys.lt 9 786098 120097

Profile for aukso žuvys

Miglė Anušauskaitė, Gerda Jord 10 LITŲ  

Grafinė novelė apie lakūnus S. Darių ir S. Girėną.

Miglė Anušauskaitė, Gerda Jord 10 LITŲ  

Grafinė novelė apie lakūnus S. Darių ir S. Girėną.

Profile for sigitap
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded