Page 1

Tastevejledning til Elevplansværktøjet Linket ligger på intras forside under nyt fra ”it-vejlederne”.

Log ind med UNI-login

Vælg tværfagligt


VĂŚlg klasse

VĂŚlg elev


Vælg fag

Elevplanen vil nu vise sig. Man kan se hvad der står i den sidst gemte plan. Klik nu på det emne der skal skrives under. Man bør fjerne alt der står i den gamle plan, før man skriver det nye. Forældrene har fået dette i den låste elevplan, som sidst er udgivet.


I edtoren som åbnes kan man selv skrive, men man kan også trække udsagn over fra spalten til højre. Udvælg og klik på de udsagn eleven skal have.

Jeg har nu valgt to udsagn som passer på eleven. Jeg synes også tre andre elever i klassen skal have de samme udsagn. Klik på ”overfør indhold til de andre” og vælg eleverne og gem. Før man kan komme videre skal man lukke editoren på det røde kryds


Hele teksten er nu overført til de valgte elever. Når man er færdig med klassens elevplaner låses de og kan derefter udgives. Et godt råd er at dele eleverne op i grupper som man vil skrive det samme til og kopiere dette til de valgte elever. Derefter kan rette til med mere individuelle beskeder. Undgå at skrive navne, da de ikke ”oversættes”.

Når elevplanen skal låses

Man låser elevplanen på plusset.

Hvis man kun vil låse en elev skal man klikke på luk og gem.


Hvis man vil låse hele klassen skal man sætte et flueben i opret for hele klassen. Dette kan kun gøres hvis der er udfyldt for hele klassen. Hvis man har glemt eller udeladt en elev skal man låse hver elev individuelt. Alternativt kan man lade punkterne være blanke i den pågældende elevs elevplan, gemme den og udgive den med uudfyldte punkter.

Når de udvalgte punkter under alle fag er udfyldt for alle elever, skal den publiceres. Man kan kun publicere hele klassen på en gang.

Her vælger man klassen og de punkter som skal udgives. Har man udfyldt tværfaglig, skal man sætte flueben i kompetencer. Så finder programmet selv ud af hvad der er låst. Har man udfyldt trinmål, skal man sætte flueben i de fag man har låst. Man kan se den sidst publicerede elevplan under punktet publicer.


Forældrene finder elevplanen under punktet elevplan på forældreintra. Her skal de klikke på punktet: Suldrup Skoles elevplaner fra Mikroværkstedets elevplansværktøj

Elevplansvejledning  

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you