Page 1


Zenia Min stemme   er  r d

Anja

Jeg taler   med  bl t

D

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 4

04/10/13 12.06


Anja Ballegaard  og  Zenia  Santini

Rejsen til Sundhed – en  ekspedition  t il  en  sund   livsstil,  der  holder

Tinkerbell Books

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 1

04/10/13 12.14


© Anja Ballegaard, Zenia Santini og Tinkelbell Books Aps, Risskov Fotos: Anja Ballegaard og Zenia Santini Fotos Ditte Ingemann Thuesen: 39, 47, 75, 84, 87, 89, 90, 92, 112, 118-119, 133, 134-135, 146 ø., 156 n., 158 n., 169, 180, 187, 190-191, 194 m., 197, 200, 203 ø., 204 n., 219, 220, 234 n., 240, 278 Fotos Tia Borgsmidt: 0, 9, 11, 12, 291, 301, bagsiden Foto Tanja B. Lang: Forsiden, øverst t.v. Tegninger: Zenia Santini Grafisk design, omslag og tilrettelægning: Forlagsredaktion: Hanne Rask Bogen er sat med PMN Caecilia og Populaire Trykt hos Narayana Press, Danmark 1. udgave, 1. oplag Printed in Denmark 2013 ISBN 978-87-992090-7-1 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med CopyDan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Tinkelbell Books Aps Strandborgvej 18 8240 Risskov Følg Anja Ballegaard og Zenia Santini på: www.naturazin.dk

2

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 2

04/10/13 12.14


Må vi have lov til at invitere dig med på en rejse? En rejse, der begynder lige dér, hvor du er nu. En rejse, som strækker sig over flere lande, og som vil introducere dig for nogle uhyre spændende mennesker. En rejse, som fortsætter, selv efter at du har vendt det sidste blad i denne bog. En rejse til sundhed.

Hvad er sundhed? Det kommer helt an på, hvem du spørger. Et utal af bøger, sundheds-websites, slankekure og magasiner byder på hver deres sundheds-trosretning. Tidens hotteste trends kræver radikale valg og disciplin. Alle, der har prøvet at følge sådan en hot diæt, ved, hvordan det føles, når man ikke kan hamle op med spillereglerne. Gode intentioner bliver erstattet af gamle mønstre, og inden vi får set os om, er vi tilbage ved udgangspunktet. Entusiasme og gåpåmod daler og efterlader os til sidst med følelsen af opgivelse, fiasko og forvirring (det er bitter erfaring, der taler her!).

Velkommen om bord Vi kan ikke tilbyde dig et sundhedsmirakel, som sker i løbet af en nat. Forandring kræver tålmodighed, en gradvis omstilling af kroppens signaler (det hjælper vi dig med) og mod til at viske tavlen ren. Til gengæld lover vi dig, at vi ikke fjerner noget af det, du holder allermest af, ligesom vi heller ikke ønsker, at din sundhed skal gå på kompromis med det, der giver dig allermest glæde og nydelse. Med denne bog i hånden vil du blive en del af en besætning, der griber de chancer, livet byder os. Vi har forsynet os med kompas, kikkert og notesbog, spidset blyanten og lagt begrænsningerne bag os.

Rejsen begynder  her. Velkommen om bord på vores ekspedition mod sundhed,

Anja og  Zenia 3

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 3

04/10/13 12.14


indhold Må Vi HaVe LoV tIl at iNviTeRe DiG mEd på En RejSe? 3 tAkNemMeLigHeD 6 fOrOrd aF jUliA lAhmE 7 rEjSenS BegYnDelSe – DEr, HvoR Det hEle sTarTedE 10 aNjAs HiStoRiE 10 zEnIas hIstOriE 12

neW York nEW yOrKs OvErrAsKelSeR 17 tHE bIG aPplE kViNdeR på EveNtyR 18 nEW yOrK bY NigHT sTaY 21 gAsTroNoMisK MinDfUlnEsS gOdMorGeN mAnHatTaN 26 FørSteKlAssES mIcHelInOplEvElsE 29 eT SunDhEdsPrOjeKt blIvEr SkAbt tJeK-uD 41 sUkKerHiMmeL EllEr suKkErhElVedE kViT sUkKerTrAngEN 44 kAtHleEN dEsMaiSoNs – SukKeRekSpErt 44 bEnægTelSE eT ForVrænGet fOrhOlD tIl maD 55

LondoN lOnDon cAllInG sUnDheDsForViRriNG 64 Få StyR på StoFsKifTeT sTyr på KorTeT 66 gLoRia pArFitT – sToFskIfTeeKsPerT 68 sTaRbuCkS-hImMelEN 76 dE GylDne råd om kOst oG lIvSstIL fRiSk Og udHvIleT I lOnDon 78 gEmmA hUrDitCh – NaTurOpAth oG eRnærIngSvEjlEdeR 80 dObBelT kAfFeiNE 93 rIgTig mAd SkAl SmAge oG tIlFreDsStiLlE WHolE fOodS mArKet – maDhImmEleN 94 vAnEssA gArRetT – iNdEhaVeR aF fOoD fOR tHoUghT 95 vEgEtaR – eLlEr NæsTen 104 sUnDheDSråd frA En DeToxGurU eN Alt fOr MoRgeNfRisK zEniA 106 dR. nIsH jOsHi – DetOxEksPerT 108 jIvAmuKtI-yOgA 120 oMvEjeN Til bUmPkiN 121 uRtErnEs maGI eArL gReY tIl en yOgaTræt krOP 124 sEbAstIaN pOlE – gRunDlægGer aF pUkkA hErbS 126 eNgElsK MorGeNmaD 136 eNkEl TrænIng mEd SyNliGe reSuLtaTeR fInD dIn moTioN 138 bOdYisM – cLeAn AnD lEaN-kOnCepTeT 138 lEE mUlLinS – pErSonLiG tRæneR 141 1001 NatS AfsKeD mED lOnDon 148 tElEfoNoPkaLdeT 149

4

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 4

04/10/13 12.14


IndieN

Tilbage til VesteN

tUrEn Går tiL iNdIen rEjSenDE oNkeL mAcK oG iNdIanA jOneS 153 vElKomMeN tIL iNdIen – krYdDerIeRneS LanD 153 aYuRveDa – En viDuNdeRlIg SuNdhEdSviDeNskAb dR. aNvAr – OveRlægE oG AyuRvEdaEkSpeRT 162 eVeNtyR i højEre lUftLag dEt heMmEliGe våbeN 170 rEjSen tiL mUnNar 172 mUnNarS DisEdE bJeRge 174 i sKygGeN aF KarDeMomMeNs BlaD bJeRgtReKkiNG 178 dEn ekSoTisKe smAg af iNdIen dEt frIsKe Og rå iNdIen 188 tE-lærDom tE Er IkKe BaRe TE 198 fRa diS Til pAraDiS kYsTenS PalAdS 208 kOkOspAlMer så LanGT øjEt RækKer 211 sTjErnEtYdeReN dR. K.P. dHaRmaRajA iYeR – pRofEsSor oG aStRolOG 214 eT SlaRaFfeNlAnd fOr VeGetAreR 224 tOlEraNcE kUnSteN At TrækKe VeJreT 227 rEfLekSiOn Før hjEmRejSeN 231 sInGle I iNdIen aYuRveDiSk MaSsaGe og yOga 233 aNdRes eCkErt – skUeSpiLleR 234 vEgEtaRiSk KorSfæsTelSE 237 lIvEt Før og eFteR iNdIen 242

lEv soM En InDer I vEsTen 247 mOtIon i hvErDagEn eLsK dIn moTiOn! 248 kInO mAcgReGor – yoGAlærEr OG yOutUbeR 250 cHriS cHaVez – inTeRnaTiOnaL YogAiNstRuKtøR 252 sLiP sTrEssEN hAr du iKke tAbt dIg? 260 sHeRriE bOurG cArTer – klInIsk pSykOlOg Og stReSseKsPerT 261 nEj tiL En FyLdt kAleNdEr – Ja TiL eT AktIvT lIV 266 hVoRdaN BryDeR vI VorEs vaNEr? fRa teOrI tIl prAkSis 268 kArIna aThWal – nlp-CoaCH 268 eKsPedItIonEn foRTsætTer 280

SundhEdsudFordrIngen sUnDheDsUdfOrDriNg på 8 UgeR dEr er iNteT så VanEdAnnEnDe SoM aT HavE Det gOdt 284 uGE 1: Mål og bAsiSbEhoV 286 uGE 2: kOsT oG næRvæR 288 uGE 3: bEvægElsE Og FySisK AktIvIteT 291 uGE 4: lYkKe Og liVsGlædE 292 uGE 5: rIgTig mAd TiL rIgTigE MenNeSkeR 294 uGE 6: eGeNtiD Og PaSsiON 296 uGE 7: dEtoX 298 uGE 8: MåLsætNinG 299 rEgIstER 302

5

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 5

04/10/13 12.15


TakneMmeliGhed! for Kreative Gnister, glØDende Passion, UudtØMmelige InspiRatioNskilder, LÆRerige VisdoMsord, Betroet TilliD, Dybe RelatIoner, UbegrÆNset Frihed og LØSsluppen HumorIstisk Sans. Anja og  Zenia

6

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 6

04/10/13 12.15


Forord Du sidder med en bog foran dig, du helt sikkert ikke vidste, du havde brug for. Men det har du. Og det har jeg. Jeg har kendt Anja i mange år. Lige fra dengang vi smugrøg sammen ud af et hotelvindue i Amsterdam – det vil sige, det var mig, der røg, men Anja ville gerne sidde med en cigaret for at se cool ud (hun var den kloge af os to, allerede dengang). Pludselig en dag ringede Anja til mig og fortalte mig, at hun havde fundet en makker, som hun gerne ville invitere mig til at møde. Og der var Zenia. To kloge, dygtige damer, som med smil i øjnene, virkelyst og kreativitet (og årevis af uddannelser, jeg ikke kan stave til) var klar til at lære mig og resten af verden en ting eller to om, hvordan vi passer bedre på os selv. Jeg var solgt. Anja og Zenia lærte mig ret hurtigt, hvordan jeg fik mit hår tilbage efter heftig amning og hvilke kosttilskud, jeg burde tage for at have energi til at klare den hverdag, jeg selv har ønsket mig skulle køre i det tempo, den gør nu. I virkeligheden og i princippet er jeg ikke ret meget til det. Jeg er ikke ret begejstret for, at vi vender blikket så meget indad, at vi glemmer verden omkring os; at vi bruger mere tid på at bekæmpe vores rynker end på at stå op for feminismen, og netop derfor er jeg ikke altid så overbevist om, at vor tids store sundhedshelte har helt ret. Ansvaret er ikke vores alene, vi har også generne og vores forældres dårlige vaner at slås med. For eksempel er jeg vokset op med bilferier uden sikkerhedssele, hvor mine forældre sad for oprullede ruder og røg smøger hele vejen, mens vi børn sov på bagsædet i tågerne. Det må da på en eller anden måde have konsekvenser – om ikke andet så for æstetikken. Ofte oplever jeg også, at medmenneskeligheden mangler, når vi flytter ansvaret for egen sundhed helt hjem i stuen hos os selv og ind på det fad, hvor vi ellers gerne så en marsbar ligge. Dagens sundhedshelte mangler ofte empatien med en PMS-ramt kvinde, der kun kan tænke på to ting: wienerbrød og nye sko, og forståelsen for, at når vi lever i travle hverdage med umulige børn, der ikke sover, og som nægter at spise den klid, de får serveret, ja, så er gode råd ikke nødvendigvis nogle, du plukker i dit eget drivhus.

7

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 7

04/10/13 12.15


I dag er faktum bare, at vi har travlt. At vi har meget, vi skal nå, og at vi skal præstere; ikke kun fordi vi er nødt til det, men også fordi vi gerne vil. Slankekure, kropsfiksering og helsedyrkelse bliver nogle gange en del af den liste og ramme, vi som mennesker (og kvinder …) skal præstere indenfor, og derfor kan man indimellem opleve, at kassen med økologiske grøntsager ser anklagende på én, mens man kaster sig over noget knapt så korrekt. Men vi vil gerne. Jeg vil gerne. Mine veninder vil gerne. Vi vil gerne vide nok til at kunne passe på os selv, det liv vi lever og de mennesker, vi elsker uendeligt højt og så højt, at vi indimellem ikke forstår det. Og det er her, Rejsen til sundhed, Zenia og Anja kommer ind i billedet. Anja og Zenia er nemlig helt med på, hvad det er for en hverdag, vi lever, og hvilke betingelser vi har for at leve den – og Rejsen til sundhed er derfor ikke en beskrivelse af, hvordan du selv er skyld i ikke at gøre noget ved din PMS eller din forkølelse men en vejviser til, hvordan du selv kan tage hånd om dele af dit eget og din families velbefindende. Zenia og Anja er vor tids kloge koner – empatiske, tålmodige og passionerede kvinder – og de møder alle os andre lige ved siden af slikskålen uden at give os et rap over fingrene og uden at fortælle os, at alt er vores egen skyld.

Der er kærlighed, varme, viden og empati i den rejse, de to er taget på, og vi er så heldige at være inviteret med. God læselyst og kærlig hilsen,

Julia Lahme Zenia  og  Anja  er  v or  t ids  kloge  koner  

8

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 8

04/10/13 12.15


9

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 9

04/10/13 12.15


Rigtig mad skal smage og tilfredsstille WHOLE FOODS MARKET – MADHIMMELEN Vi er lige stået af tuben på High Street Kensington. Det eneste formål med, at vi er i denne ende af byen, er Whole Foods Market. Det er et must for alle madentusiaster! Et sandt slaraffenland af alle tænkelige drikke- og madvarer. Hylde efter hylde er spækket med kvalitet, gourmet, luksus og økologi i uanede varianter. Varer, der alle sammen trygler, tigger og beder om at blive lagt ned i indkøbskurven. Da vi var i New York, tog jeg Anja med til hendes første Whole Foods-oplevelse. Vi brugte en halv dag i den butik og slæbte alle vores sirupper, olier, marmelader og pestoer tværs igennem Manhattan i vores tungtlastede rygsække.

Anja

Paradiset får ingen ende. I kælderen ligger en hel afdeling med kosttilskud, naturlige plejeprodukter og makeup. Jeg er lykkelig over, at de har den slags indkøbskurve med hjul på, for min i forvejen fyldte kurv fra fødevareafdelingen bliver her toppet op med vitaminer, flydende mineraler, fiskeolie og probiotika. Præcis som da vi var i helsekostbutikken i New York, presser Zenia mig til at gøre mine indkøb færdige. I dag er det dog ikke på grund af manglede tålmodighed, men vi har en aftale, som vi skal skynde os af sted til. Vi haster derfor op til kassen. Beløbet, der i bedste jackpot-stil vises på kasseapparatets digitale display, bliver ledsaget af et smil fra den unge ekspedient, mens jeg kører kreditkortet igennem med hånden for øjnene. - 1.200 kroner, udbryder jeg. - Da Martin og jeg boede i Boston, lykkedes det os heller aldrig at komme ud af en Whole Foods uden at have brugt mindst 1.000 kroner, lige meget hvor lidt der stod på indkøbslisten, trøster Zenia. - Det er sør’me en halvdyr fornøjelse. - Ja, det er en modbydeligt lækker butik, nikker Zenia og holder vejret, mens hendes eget kreditkort bliver lynchet.

94

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 94

04/10/13 12.26


VANESSA GARRETT VANESSA GARRETT ER GRUNDLÆGGER OG INDEHAVER AF VEGETARCAFÉEN FOOD FOR THOUGHT.

Vi går ud af Whole Foods-butikken. Vi er lidt sent på den og har travlt for at nå vores møde med Vanessa Garrett. Hun er indehaver af den lækre vegetariske café Food For Thought i Covent Garden, og vi skal høre hendes syn på sundhed og vegetarisk livsstil. Vores mission er også at vride armen om på hende og fiske en lækker vegetarret eller to ud af hende. På vejen farer vi ikke bare lidt, men meget vild. Vi spurter rundt i midtbyens små gader og stræder. Denne gang har jeg ikke lavet et kort over stedet. Jeg var overbevist om, at jeg kunne huske præcis, hvordan gaden med caféen ser ud. Det kan jeg sådan set også. Problemet er bare, at jeg ikke kan huske, hvor selve gaden er placeret på Londons bykort. Vi render rundt på en masse små veje, og selvom det er koldt, sveder jeg i min vinterjakke. Da caféskiltet kommer til syne på Neal Street, er vi et kvarter forsinkede. De duggede ruder er pyntet med lyskæder. Det ser hyggeligt ud, og det slørede lysskær inviterer indenfor. Vi åbner døren og i selvsamme minut, vi træder ind over dørtrinnet på caféens repos, bliver vi ramt af en hjemlig ro. Fra reposen skal man ned ad en fyrretræstrappe, som leder ned til en hyggelig, hvidkalket kælder. Langs den ene væg er der lange borde og bænke. På den modsatte side er der en bar, der præsenterer lækre og indbydende retter i rustikke fade. Der hersker en familiær atmosfære, som minder mig om en sydlandsk familiefest og aktiverer barndomsminder fra hyggelige udendørs sommeraftner i Kroatien. Middage, der var ledsaget af en konstant snakken hen over bordet, og hvor jeg sad på min fars skød og iagttog hans evne til automatisk at brække et passende stykke af et brød og sende resten videre til sidemanden uden at afbryde samtalen eller flytte blikket fra personen overfor.

Hvorfor vegetarisk? Vi sætter os ved et bord i krogen. Fra disken dufter der af krydderier og kærlighed. På tavlerne over disken står retterne skrevet med kridt. Et stort fad med jordbær/skovbærkage i generøse skyer af let

95

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 95

04/10/13 12.26


og luftig flødeskum tiltrækker sultne blikke fra alle de forbipasserende gæster. Vanessa kommer ned ad trappen. Hun går hen og bestiller drikkevarer i baren, inden hun sætter sig hos os. Hun er utrolig charmerende og imødekommende. - Hvorfor vegetarisk? Anja smiler, mens tjeneren rækker os vores økologiske hindbærbrus og danskvand. - Vores café er 100 % vegetarisk, men vi er ikke missionærer. Mange af vores gæster og personale er ikke vegetarer. Alligevel spiser de her, fordi de ved, at en vegetarisk kost ofte er sund og har en god effekt på fordøjelsen. Jeg er ikke selv vegetar, men når jeg spiser kød, vælger jeg altid den bedste økologiske kvalitet. Den udmelding forbløffer mig meget. Jeg var overbevist om, at Vanessa selv var ortodoks vegetar. - Hvorfor valgte du at åbne en vegetarcafé, når du ikke selv er vegetar? spørger jeg nysgerrigt. - Vegetarisk mad kan være akkurat lige så lækker og velsmagende som mad med kød. Når man laver vegetarisk mad, bliver man nødt til at tænke på krydderier og smag. Ingen har lyst til at spise kogte grøntsager eller grøn salat hver dag.

Variationen er den vigtigste komponent i en sund livsstil – spis derfor: · en variation af farver · en variation af faconer · en variation af smage

- Jeg kender mange, der tror, at man som vegetar kun spiser gulerodsstave og agurker, fortsætter jeg. - Nemlig. Det skal smage godt. Men ud over at tilfredsstille vores sanser, handler det om at få det bedste brændstof til kroppen. Med brændstof mener jeg en kost, der giver os mest energi og de nødvendige næringsstoffer. De bedste kilder til vitaminer og næringsstoffer kommer fra maden. - Hvordan lærer vi at lave mere sund og vegetarisk mad, er mit næste spørgsmål. - Vi er nødt til at blive bedre til at lave mad fra bunden. Det kan være lidt af en omvæltning. For nogle kan det virke uoverskueligt at se på en opskrift og de mange ingredienser. Men det kommer. Hvis man er tilstrækkeligt interesseret i sin sundhed, er man nødt til at indstille sig på at bruge lidt tid på at lave mad. Af samme grund mener jeg ikke, at det er optimalt

Food For  Thought

96

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 96

04/10/13 12.26


at ændre sine kostvaner radikalt. Jeg anbefaler, at man gradvist ændrer sine kostvaner over to-tre måneder. - Hvordan har du det med fastfood? Selvom svaret for mig er åbenlyst, vil jeg så gerne høre Vanessas mening om emnet. - Jeg tror på, at det, vi spiser, er et personligt valg, men junkfood dræber vores smagsløg ved at være oversaltet, oversødet og kemikaliefyldt. ’Mad’ der er fremstillet på fabrikker, og som er tilsat smagsforstærkere, store mængder sukker og syntetiske tilsætningsstoffer, giver os en stor, men falsk smagsoplevelse. Vi kan blive afhængige af den kraftige smagseksplosion i junkfood og fabriksfremstillede produkter. Jeg vil ikke engang kalde det mad. Hvis man længe har været vant til at spise pommes frites og ketchup, vil en simpel gulerod ikke smage af ret meget. Den vil ikke give samme smagsmæssige kick.

”vi har Ingen Tabuer i Food for Thought, men vi Tolerer Ikke MishaNdlinG, UdnytTelse og KorruPtion, Hvad Enten det GÆLder ProduKter, dyr Eller MenneSker.” – Vanessa  Garrett 97

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 97

04/10/13 12.26


Jeg lytter intenst til de kloge ord, der strømmer fra Vanessa. - Vi oplever, at selvom folk godt ved, at det, de spiser, er noget skidt, så bliver de alligevel ved. Hvorfor gør de det? spørger Anja. - Et fundament i form af en god solid kost gavner vores krop. Men når andre dele af vores liv kommer ud af balance, bliver mad ofte et tilflugtssted. Et sted, hvor vi kan finde trøst og glæde. Er vi ude af trit med os selv, eller synes vi ikke, vores liv er tilfredsstillende nok, så tyer vi til andre metoder for at få lindring. Det er fint indimellem at spise ting, fordi vi elsker dem – et stykke kage i weekenden for eksempel. Vi skal væk fra den tankegang, at mad er syndigt og noget, som vi skal slå os selv oven i hovedet med. Vi skal være gode ved os selv, både når det gælder det, vi nærer vores tanker og vores krop med. Vi skal sige til os selv: ”Jeg er en vigtig person. Jeg giver til så mange andre. Hvorfor fanden giver jeg ikke til mig selv?”

”det er Vigtigt, at NÅr vi ForkÆler os Selv, SÅ Skal det VÆre for NydelSens Skyld. vi Skal Passe PÅ, at det Ikke Bliver en Flugt, der Fjerner Fokus fra de EgentLige ProblEmer.” – Vanessa  Garrett 98

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 98

04/10/13 12.27


Balance – ubalance – balance

Vanessa

- Handler sundhed ikke om balance? Anjas blyant holder en kort pause på notesbogen. Vanessa trækker på skuldrene. - Hmm … balance ... jeg har et problem med det ord. Hun smiler og fortsætter: Det lyder utrolig nobelt at kunne leve et liv i komplet balance og harmoni. Men hvad er balance? Balance er en stillestående tilstand. Vi ville ikke være i stand til at bevæge os uden hele tiden at komme ind og ud af balance. Hvis vi er i perfekt balance, hvad er vi så? Så er vi ubevægelige. Det er ikke en særligt interessant måde at leve på. Vanessas svar bremser mig i det øjeblik, jeg skal til at tage en tår af mit glas med økologisk hindbærbrus. Det går op for mig, at Anja sidder med samme lamslåede udtryk i øjnene, som jeg mistænker mig selv for at have. Vanessas fortolkning af balance giver sundhed en kærlig og ubegrænset frihedsdimension, som jeg ikke anede eksisterede. Anja afbryder mine tanker og beder Vanessa om at uddybe: - Hvordan praktiserer du selv det? At komme ind og ud af balance? - Personligt har jeg en femdages-regel. Mandag til fredag spiser jeg udelukkende vegetarisk. Jeg undgår alkohol og holder mig helt fra søde sager. Mine weekender derimod er reserveret til hygge. Her plejer jeg at tillade mig selv lidt ekstra gode ting. Det er også i weekenden, jeg spiser kød, fordi jeg elsker bacon lørdag morgen og af og til en steg søndag aften. - Så sundhed er i bund og grund at kunne træffe de bedste og mest bevidste valg, uden at det kammer over i benhård kontrol? Jeg prøver at sammenfatte alle Vanessas visdomsord. - Sundhed og velvære er en lang og konstant rejse. Derfor skal det også helst være en fornøjelse. Hvem gider gå på en flad og lige strækning? Den smukkeste og mest eventyrlige udsigt får vi først, når vi har besteget den stejleste bakke. Det unikke ved, at vores liv er delt op i dage, er, at selvom man kan lave alle tænkelige fejl i løbet af en dag, så begynder der en ny dagen efter, hvor vi har mulighed for at starte helt forfra. Og i virkeligheden behøver vi ikke at vente på en ny dag. Vi kan starte forfra, hvert øjeblik det skal være. Hvert øjeblik er en ny mulighed for at vælge at gøre noget anderledes.

99

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 99

04/10/13 12.27


Jeg har stadig ikke drukket min sodavand, da Vanessa rejser sig. Jeg er grebet af hendes velovervejede svar, der bærer præg af, at hun er en af den slags kvinder, der har taget stilling til mange af livets spørgsmål. - I må endelig blive og spise. Vanessa giver os et kærligt og velmenende knus, inden hun forlader os. På vejen ud går hun op til disken og fortæller betjeningen, at vi spiser med i aften. Vi vælger en ret med grøntsagsfrikadeller og en marokkansk linseret. Begge dele smager himmelsk. Vi er sultne og spiser alt, hvad der er på vores tallerkner.

Fordele ved vegetarisk livsstil · · · ·

Man indtager færre kalorier Man undgår skadelige animalske fedtstoffer Man får flere vitaminer, fordi man får flere grøntsager Det er bedre for miljøet og dyrevelfærden

Hvordan dækker man sit proteinbehov som vegetar? Spis proteinholdige fødevarer som ost, yoghurt, mælk, nødder, bønner, linser, quinoa, kikærter, æg, tofu og proteinpulver.

100

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 100

04/10/13 12.27


101

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 101

04/10/13 12.15


tIp: hViS dU GerNe viL HavE En LiDt RuNdeRe smAg, Kan dU sMagE tIl MeD 1 tSk. HonNiNg Og et lIllE StænK bAlSamIcO-eDdiKe. 102

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 102

04/10/13 12.15


Vanessas ynd lingso pskrift :   Jamaicansk gryderet 4 personer 50 g black-eye bønner, sat i blød 2-3 timer olie, til stegning 1 løg, i tynde skiver 1 frisk rød chili, i tynde skiver 25 g frisk ingefær, revet ½ spsk. gurkemeje 2 spsk. karry 1 spsk. hele spidskommenfrø, ristet og stødt 2 spsk. hele sorte sennepsfrø, ristet og stødt ½ spsk. garam masala 1 tsk. paprika 1 tsk. salt 450 g tomater, i tynde skiver 100 g sammenpresset kokoskød (står ofte ved siden af dåserne med kokosmælk i supermarkedet; alternativt kan du bruge det hårde lag i toppen af en dåse kokosmælk og kassere vandet) 1 rød peberfrugt, uden kerner og i lange strimler 400 g søde kartofler, i grove stykker 1 aubergine, i grove stykker 100 g frisk spinat, uden stilke, skyllet grundigt og hakket godt frisk koriander til pynt ris eller ærter til servering Hæld vandet fra bønnerne, kom dem i en gryde med frisk vand og kog dem i 30-40 minutter, til de er møre. Sigt vandet fra. Varm ovnen op til 200 grader. Varm olien op på en pande, og kom løgene på sammen med chili, ingefær og alle krydderierne. Steg ved lav varme, til løgene er bløde uden at tage farve. Kom tomater og kokoskød på panden, og lad retten simre ved lav varme, indtil sovsen er tyknet. Det tager 35-40 minutter. Smag til med salt. Kom peberfrugt og bønner i, så de kan suge noget af smagen fra sovsen. Kom søde kartofler og aubergine i et ovnfast fad, og steg det i ovnen i 15 minutter, til det er mørt. Kom det i sovsen, rør spinaten i, og lad den falde sammen i den varme sovs. Drys med hakket koriander og server med ris eller ærter.

103

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 103

04/10/13 12.15


VEGETAR – ELLER NÆSTEN Tilbage på hotellet sætter jeg elkedlen over. Jeg putter et af hotellets fancy teposer i tekanden og sætter kopper og underkopper på natbordet. - Tænk at være så velformuleret i hvert eneste svar. Anja sparker skoene af og sætter sig på sengen med to puder i ryggen. - Det er sjældent, man får lov til at møde et menneske, der så tydeligt og uden frygt giver udtryk for sine standpunkter og meninger. Man kan ikke andet end at beundre hendes verdensopfattelse, siger jeg, mens jeg hælder kogende vand over teposerne. - Ja, hun ville egne sig godt som politiker. Hun forstod virkelig at levere nogle holdninger, der fik mig til at tænke på en anden måde. - Tror du også, det kunne få dig til at blive vegetar? Jeg kigger over på Anja. - Jeg tror sagtens, jeg kunne undvære kød langt de fleste dage, men jeg ville være ked af ikke at få steg til jul. Det må jeg ærligt indrømme. Jeg vil da helt klart gerne prøve at indføre flere vegetariske dage, men som Vanessa siger, så føles det en smule uoverskueligt, når man ikke er vant til det. Hvordan får jeg for eksempel en lasagne til at mætte uden kød? - Du skal bare købe en ordentlig kogebog, Anja. Det nævnte Vanessa også. Og give dig god tid. Du vil opdage, at det ikke er meget anderledes, end når man laver mad med kød. Hvad angår lasagnen: På det tidspunkt, hvor du tilsætter hakket kød, kommer jeg snittet hvidkål eller kogte linser i. Resten er samme fremgangsmåde. - Ja tak! Det fik mig lige til at tænke på din gudeskønne hvidkålslasagne, hvordan kunne jeg have glemt den? udbryder Anja og fortsætter: - Hvad var det vigtigste, du lærte af Vanessa? - Det var faktisk en ting, som både hun og Gemma sagde. Det med, at vi skal huske at belønne os selv med gode ting, der ikke nødvendigvis behøver at være mad. Hvordan har vi fået den opfattelse, at vi skal have en brownie, fordi vi har haft en dårlig dag? Eller en god dag for den sags skyld? Vi er tilbage ved vores snak forleden dag på Starbucks om min lyst til at forkæle mig selv med kage. Det er måske ikke så underligt, at vi fra en tidlig alder udvikler en følelsesmæssig forbindelse til mad. Hvis vi som børn ofte har fået en is som belønning, når vi har gjort noget godt eller som trøst, når vi er kommet galt af sted, vil vi ubevidst forankre denne handling. Det ville være godt med en mere sund form for forkælelse, der har samme emotionelle effekt.

104

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 104

04/10/13 12.15


Vi drikker vores te færdig, inden vi går i seng. I morgen skal vi møde dr. Nish Joshi, som forhåbentlig kan kaste endnu mere lys over sundhedsmysteriet. Vi er indstillet på, at mødet med den dygtige detox-guru vil blive en stor kontrast til dagens oplevelse med Vanessa, men det kommer bag på os, at mødet afslører, at vi indtil nu kun har løftet sløret for en brøkdel af, hvad sundhed er – og at det kommer til at få afgørende betydning for vores videre sundhedsekspedition.

105

95236_rejse til sundhed_5-5_.indd 105

04/10/13 12.16


Rejsen til sundhed  

Har du også prøvet at fare vild i sundhedsjunglen? Synes du, det er svært at få plads til både sundhed, nydelse og nærvær i dit liv? Mangler...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you