Page 1

SIFnyt 32 . ÅRGANG • NR. 3 M arts 2011

HUSK Generalforsamling i Stilling IF søndag den 27. marts 2011 kl. 10.00 i samlingssalen på skolen

STILLING IDRÆTSFORENING


SIFnyt

Forretningsudvalg +

Afdelingerne

SIFnyt

Formand og ansvarshavende red. Carsten Berg Kjeldsen cbkjeldsen@gmail.com Tlf. 8657 1330

Gymnastik Malene Eistrøm Begborg malene-jesper@privat.dk Tlf. 8793 0990 Tlf. 2636 9762

Udgives af Stilling Idrætsforening Udkommer 4 gange om året Oplag: 1450

Fodbold Morten Jensen mbjj@sport.dk Tlf. 2683 2549

Tennis Birthe Hald birthehald@gmail.com Tlf. 8657 1400

Badminton Jakob Mouritsen stillingifbad@ hotmail.com Tlf. 2812 6817

SIFs Venner Michael Thomsen micth@tdc.dk Tlf. 8657 2719

Redaktion: Freddy Rasmussen Damgårdsvej 46, Gram 8660 Skanderborg Tlf. 8657 1699 fax: 7022 1871 sif@flreklame.dk

Håndbold Ulrik Laursen ulrik.laursen@carlsberg.dk Tlf. 2060 8759

Fitness Joan Andersen jj.kaervej@gmail.com Tlf. 2285 0217

NB!

Sidste frist for aflevering af artikler og billeder til næste nummer af SIFnyt er

23.

maj 2011 Næste nummer af SIFnyt udkommer 3. juni 2011.

2 · SIFnyt

Udsendelse af SIFnyt: Jette Damsgaard Alhøjvej 6 8660 Skanderborg Tlf. 8657 3375 Tryk: A.R.T. Tlf. 8657 0999 Hallen Halinspektører Hallen: 8794 2621

www.stilling-if.dk

Hovedbestyrelsen


Forretningsudvalg

Formanden har ordet Siden sidst Siden sidst har SIF’s bestyrelse og jeg arbejdet på at finde en bæredygtig løsning på problematikken omkring cafeteriet i hallen. Der er ingen tvivl om, at det er bestyrelsens holdning, at et velfungerende cafeteria/cafe miljø er FUNDAMENTET – både økonomisk, sportsligt og socialt for en velfungerende idrætsforening i Stilling hallen Som nævnt tidligere er hallen en skolehal, hvorfor alle ændringer og modifikationer skal ske i samarbejde med skolen. SIF’s bestyrelse fortsætter dialogen med skolen for at finde en tilfredsstillende løsning.

Havde du ikke mulighed for at deltage den 11. januar, vil jeg opfordre dig til at kontakte Lenette (se SIF’s hjemmeside for kontaktoplysninger) for mere information.

På generalforsamlingen vil jeg gennemgå SIF’s planer for fremtiden baseret på de nuværende muligheder, vi har i Stilling Hallen.

Ligeledes søger vi en person, der kan bistå SIF med at passe hallen. Opgaven består primært i at åbne og lukke hallen aften og weekend. Begge stillinger er lønnede.

Hovedbestyrelsen afholdt en meget vellykket bestyrelsesfest med deltagelse af 115 frivillige fra vore 7 afdelinger. Festen var en stor succes, og jeg vil gerne benytte lejligheden til igen at takke de frivillige, der ydede en fantastisk indsats for at stable festen på benene. Løbeklubben Løbeklubben havde sit første møde den 11. januar, og det må siges at være en succes. Omkring 40 var mødt op for at høre, hvad løbeklubben kunne tilbyde, og der synes at være stor opbakning til at starte klubben op og stor opbakning til præmisserne for løbeklubben. Der blev valgt en bestyrelse, og det påhviler nu den at formulere præmisserne for løbeklubben. Jeg ser meget frem til den endelige opstart og håber på at løbeklubben inden årets udgang tæller omkring 100 medlemmer.

Ledig stilling i SIF Bestyrelsen i SIF søger stadig en person, der har lyst, mod og kvalifikationer til at være sponsoransvarlig. Det er vigtigt, at ansøgeren ønsker at have posten en årrække, og at personen har den nødvendige pondus til at sælge SIF til virksomhederne i Stilling og opland og i sagens natur kan arbejde i dagtimerne.

Vi opfordrer alle til at søge uanset alder og køn. Ansøgere bedes henvende sig til formanden via email, som findes på SIF’s hjemmeside. Jeg vil gerne sende endnu en opfordring til, at flere yder et bidrag i det frivillige arbejde. SIF mangler flere til at give en hånd med. Al type hjælp er velkommen. Ofte ved man ikke selv, hvordan man kan give en hånd med og hvor, så har du lyst til at hjælpe så kom og tal med din eller dit barns træner eller kontakt et bestyrelsesmedlem eller send en mail, hvis det passer dig bedst, men lad os vide at du har interesse for, at sporten stadigvæk er en mulighed i Stiling ved at tilbyde få af dine fritidstimer. Afslutningsvis vil jeg minde alle om at møde frem til den kommende generalforsamling i marts, hvor bestyrelsen vil uddybe vores SIFnyt · 3


Forretningsudvalg planer og tanker for årene frem og selvfølgelig svare på spørgsmål samt lytte til gode råd fra SIF’s medlemmer. Mødet finder sted

Kopi Print Scan Fax 4 · SIFnyt

den 27. marts 2011. Generalforsamlingen bliver annonceret i lokalavisen. Carsten


Forretningsudvalg

Generalforsamling i Stilling IF. Søndag d. 27. marts 2011 kl. 10.00 i samlingssalen på skolen Det er fælles generalforsamling for følgende afdelinger: Gymnastik, fitness, fodbold, håndbold, badminton og hovedafdelingen. Tennisafdelingen afholder generalforsamling mandag den 16. maj 2011 kl. 18.00 ved klubhuset. Formændenes beretninger kan læses på www.stilling-if.dk fra den 18. marts 2011. Stilling IF serverer kaffe/te og rundstykker, og efter generalforsamlingen er der uddeling af årets pokaler. Hovedbestyrelsen

Godt håndværk holder længe!

Alt tømrer-, murer-, entreprenørog kloakarbejde udføres

Stort som småt, ring og få et uforbindende tilbud Grundlagt i 1912

www.aage-wegener.dk SIFnyt · 5


Badminton

Stilling IF Badminton fra formandens stol: I anledning af dette nye nummer af vores traditionsrige SIF-NYT vil jeg gerne dele mine tanker om vores badmintonafdeling med jer. Stilling Badminton er uden tvivl kommunens største, mest succesfulde og mest driftige badmintonklub. Senest bevist ved et fantastisk natbadminton arrangement. I løbet af de sidste par uger har vi kunnet følge deltagerantallet bare stige og stige. Jeg havde den store glæde at deltage som legeonkel, og opleve hvor glade vores mange nye små og lidt større spillere er for vores to dygtige og meget engagerede trænere, Dennis og Astrid. Det var et en super aften. For mig er det en stor fornøjelse at vi i øjeblikket har så mange ungdomsspillere i de små rækker. Denne succes skal uden tvivl tilskrives vores trænerteam. Vi er heldige at have Dennis hos os, men det er også en satsning. En satsning fra bestyrelsens side. Vores mål er at vi forsat vil fastholde og udbygge vores position som den førende badmintonklub. Ikke kun på ungdomssiden har vi succes. I denne sæson klarer vores seniorafdeling sig bedre end nogensinde. Sammen med vores nye samarbejdsklub Vorup spiller vores 1. hold i år i 3. division under fælles navnet Team SVS Elite. Sidst vi var i 3. division fik vi ikke nogen sejre. I denne omgang har vi ikke skulle længere end til 3. runde af turneringen og en tur til Ringsted før også denne satsning bar frugt. Efter en fantastisk holdindsats kunne vi fejre en 8-5 sejr og sætte 3 fuldt fortjente point ind på kontoen. 6 · SIFnyt

Fra formandsstolen har jeg et indblik i hvilket arbejde, der ligger bag disse succeser. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke mine bestyrelsesmedlemmer for deres engagement. Som alle ved kræver foreningsarbejde stort engagement og til tider villighed til at sætte sin egen dagligdag til side. Noget som alle foreningsfrivillige kan nikke genkendende til. Derfor vil jeg gerne slutte denne lille beretning med en opfordring til alle forældre til de fantastiske børn og unge mennesker, der udgør vores dejlige forening. Det er meget givende at være foreningsaktiv i Stilling! Men det er også meget nødvendigt at vi får nye engagerede kræfter ind i badmintonafdelingen, hvis vi fortsat skal udvikle os, og bygge videre på de succeser vi allerede nu har opnået. Så dette er en konkret opfordring til at de forældre og andre interesserede, der vil gøre noget for at sikre deres børns sociale og fysiske udviklingsmuligheder i Stilling, om at melde sig under fanerne. Man behøver ikke nogen særlige forudsætninger for at give en hånd med, blot lidt engagement. Går man med et muligt bestyrelsesmedlem i maven, er man meget velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer. De bedste badmintonhilsner Jakob Mouritsen


Badminton

Stor høst i snevejr Frederik Vinther Skov Andersen fra Stilling IF var til badmintonstævne i Hammel den 27.11 på en sne fyldt lørdag. Han stillede op i single, double og mix double. Frederik spillede fantastisk denne dag, han vandt alle de indledende kampe i single sikkert i 2 sæt pr. kamp. Modstanden blev lidt hårdere i semifinalen hvor han måtte ud i en tæt 3 sætter. Men finalekampen klarede han sig i overbevisende stil i 2 sæt, her vandt han 21-12 21-16. I mix- double, spillede Frederik sammen med Emilie Nielsen fra TST Tilst. Her kla-

rede de 2 U13 spillere sig også godt sammen. De vandt også her overbevisende i finalekampen. I herredouble spillede Frederik sammen med Oliver Kragh fra Randers BK. De klarede sig rigtig godt i de indledende runder, men da de skulle spille finalekampen mødte de hård modstand. Det blev en spændende kamp i 2 sæt som de desværre tabte til Magnus Hvidkjær og Lasse Berthelsen begge fra Hammel 18-21 16-2. En opsummering på dagen viste en god høst, 2 flotte guld medaljer og en sølvmedalje.

SIFnyt · 7


Badminton

Hold turnering 2010/11 Holdturneringen gik forrygende sidste sæson, men vi er også godt med i denne sæson. U11 D MK, er på 1.pladsen, holdet er Oliver Ørum-Petersen, Viktor Hurup Kristoffersen, Alberte Weilert, Emilie Guldager, reserver Jonas og Mathias Feldborg Mortensen, Christian Vibe. Der ligger ganske vist et hold fra Hørning på 1.pladsen men det er et pigehold. Så spillerne her skal til LM den 12.-13.marts i DGI byen i København, det er så 4. år i træk vi har et hold med. Emilie har meldt afbud så Jonas og Mathias har fået chancen, og de tager gerne med. U13 D MK, med Frederik Elbronn Larsen, Cecilie Skadkjær Pedersen, Rasmus Nørrevang og Mette Dahl, ligger midt i puljen. U13 C MK, Emilie Skadkjær Pedersen, Josephine Elbronn Larsen, Thomas Vilstrup Sørensen og Emil Hedegaard Jakobsen, ligger på en flot 1.plads og kommer helt sikker med til LM den 26.-27. marts.

8 · SIFnyt

U13 C 4H, med Bertram Øe, Tobias Fredslund Kristensen, Kristoffer Skjærbæk og Frederik Skov, ligger pt. på 1.pladsen med 24 point, men der er et par klubber der puster dem i nakken begge med 22 point. Så det er spændende hvordan de sidste puljekampe den 26.2 går. Nr. 1 og 2 skal til puljekampe den 27.2, hvor de spiller imod hinanden og møder nr.1 og 2 fra en anden pulje, så vi venter spændt om der også her bliver en LM plads den 26.-27.marts. U13 B 4H, Joachim Lauridsen, Anders Christiansen, Jakob Riisgaard Dam, her har vi manglet en spiller hele sæsonen, idet Magnus Dahl valgte at stoppe, næsten inden holdkampene begyndte, og Anders havde armen i gips. Her har Bertram m.fl. hjulpet når det har passet, holdet er kommet i en svær pulje, men har kæmpet sig til en 3. plads. U15 B/C MK, Jannich Møller Skaaning, Alexander Jakobsen, Sara Viskum Leth, Nina Ballegaard, Sofie Kristensen, Trine


Badminton Thøgersen og Rasmus Dahl. Der har været en del afbud på holdet, men med hjælp fra reserver, har vi fået spillet kampene. Som der står, er det en B/C gruppe, og vores er C, ligger også anden sidst, det vil sige vi ligger over det andet C hold i puljen. I næste spillerunde skal der spilles om guld og sølv, men vi har afbud fra hele holdet, da pigerne skal til skolefodbold og en af drengene er skadet. Vi prøver at samle et hold med reserverne og et par stykker der før har hjulpet. U15 C 4H, med Casper V. Sørensen, Mads Jensen, Peter Vibe, Jonathan F. Kristensen og Lasse Oddershede, har fået kam til deres hår i år. Sidste sæson spillede de i D rækken, og var med til puljekampe hvor de fik bronze, det kniber lidt her i C rækken hvor de ligger på 4.pladsen inden sidste spillerunde den 26.2. U15 A/B 4D, er Anne Johansen, Linnea Scheelke, Celine Hurup Kristoffersen og Maja Feldfos. Vores piger er A række, de to andre hold de møder er B, efter de to første holdkampe ligger de på 1.pladsen har vundet det hele 6 – 0, har endnu en holdkamp den 26.2. Rigtig flot - de skal helt sikkert til LM den 26.-27.marts.

U17 A/B 4H, med U15 Simon Hedehus, U17 Frederik Guldager, U17 Rasmus Storm, U15 Andreas Riisgaard-Dam, er i en pulje der blev ændret efter jul. Inden jul gik det ikke helt så godt, der har været afbud stort set fra alle drengene, så vi har hentet hjælp fra U15 drenge der spiller på de andre hold, men efter jul blev det et B/C hold og det er gået meget bedre. Hørning mangler en kamp og har 7 point, vi har 9 point og ligger pt. på 1.pladsen. Denne sæson fik vi tilgang fra nogle børn fra Højvangen fordelt fra U11 til U17, de ville gerne have bedre træning, og flere jævnbyrdige at træne sammen med, det går fint med dem træningsmæssig som holdmæssig, de har også været villig til at være med, når vi har manglet en spiller på et af holdene. Den 26. marts er der klubmesterskab for motionister, se indbydelse på hjemmesiden www.stilling-badminton.dk Den 9. april er der klubmesterskab for ungdom, indbydelse til alle pr. mail

SIFnyt · 9


10 路 SIFnyt


Badminton

Badminton stævneresultater I Sejs Svejbæk var der i U11 C HS 1.plads. til Frederik E. Larsen, 2.plads til Oliver Ørum-Petersen, og 1.plads i HD til Frederik E. Larsen med x-makker. Ved stævnet i Thorsager-Rønde blev det en 2.plads til U11 B Cecilie Skadkjær Pedersen sammen med en x-makker i damedouble ved Gødvad vintercup den 8.1.11. Emilie Skadkjær Pedersen og Josephine Elbron Larsen spillede finalen i DS i U13C. Emilie blev nr. 1 og Josephine nr. 2, og pigerne vandt DD i samme kategori. Og i U13 B HS 2.plads til Jakob RiisgaardDam også en 2.plads i HD med en x-makker. Den 22.1 i Hørning 3.plads i HS til Kristoffer Skjærbæk og Frederik Skov, ved stævnet samme dag i Aarhus AB en 2.plads i U11 B HS og HD til Frederik Elbronn Larsen. Anders Christiansen og Joachim Lauridsen deltog begge ved Jyske Mesterskaber for U13. I single blev det ikke til medaljer, men i double blev det til en flot sølvmedalje. Vedlagt billede af de 2 stolte sølvvindere.

Disse to piger fra Stilling IF badminton har vundet tre stævner i U13 C den 27.12 i Sejs Svejbæk, den 2. januar i Horn Fårvang og 8. januar i Gødvad.

Den 17.2 i Sejs-Svejbæk i U13 C HS 2.plads til Anders Christiansen Den 19.2 til Børkop cup i U11 C HS 1.plads til Oliver Ørum-Petersen

U13 C DS 1.plads, Emilie Skadkjær Pedersen, 2.plads Josephine E. Larsen og 1.plads i damedouble. De er begge rykket op i B rækken. I Horn Fårvang var der i U11 D HS 1.plads til Oliver Ørum-Petersen. SIFnyt · 11


Fitness

Gang i den hos fitness Julen og nytåret er veloverstået. Fra januar har der rigtig været gang i den hos Fitness - måske er det alle vores nytårsfortsætter der skal fuldføres. Og det er da rigtig dejligt. Vejret har også vist sig fra den helt kolde side, og alt andet lige, så er det nu rart at få rørt sig indenfor, hvor sne og is ikke kan drille. Vi vil selvfølgelig alle sammen gerne trimmes og i form inden den solrige og varme tid kommer. Både dag- og aftentimerne summer af energi og højt humør. Det gælder både træning i kredsløbsmaskiner, styrketræning med vægte og i maskiner samt Indoor Cycling (Da det ikke længere er tilladt at bruge ordet spinning, hedder det fremover Indoor Cycling). Træning giver både velvære, glæde og overskud i hverdagen, dette kan mærkes på den altid gode stemning der er i centret. Indoor Cycling Til stor glæde har der været næsten fuldt hold på de fleste af de tilbudte hold. Desværre har det til tider været nødvendigt at oprette venteliste. Så først til mølle....., hvis man vil være sikker på at komme med på holdet, så book tiden lidt i forvejen. Derfor er det også vigtigt at få meldt fra i god tid, hvis man bliver forhindret i at møde op. Det er trist at der på skærmen viser fuldt hold , og når timen så starter, er der måske

12 · SIFnyt

1-2 cykler ledige. Disse cykler kunne have været tilbudt medlemmer på ventelisten. Vis hensyn og meld fra i god tid, det kommer et medlem til gode ! En god idé, hvis man er kommet på venteliste, kontakt fitness på tlf. 23 20 83 11 ca. 1-1 ,5 time før holdstart og hør om der blevet en ledig plads. Indoor Cycling for Teens Der køres hver uge, lørdage fra kl. 10.0011.00 - der er pladser til flere, så mød endelig op. Vi arbejder på at få sammensat en ny Teen-pakke, som gælder træning 2 X ugentlig, 1 x indoor cycling samt 1 x cirkeltræning med kropsvægt, løse vægte/ redskaber. En kombination som giv er de unge en rigtig god træning, der dækker både kredsløbs/pulstræning samt styrke/ udholdenhedstræning. Nærmere information opsætte i centret samt på opslag. Styrke- og kredsløbstræning Der er altid en rigtig god stemning hos Fitness. Alle er glade og hjælpsomme. Dejligt at alle er gode til at tage hensyn til hinanden og altid er villige til at hjælpe hinanden. Husk at booke tid ved instruktør til at få lagt program, få justeret og tilrettet program, således du altid får det optimale ud af din træning. Du kan også bestille tid til vejning/ kropsmåling.


Fitness Kombinationstræning Som noget nyt, er Gymnastik afd. samt Fitness gået sammen og har lavet et super godt forårs/sommer tilbud. Du kan vælge

mellem Zumba, Indoor Cycling, Puls og styrke samt styrke/kredsløbstræning i centret. Du får træning 2X ugentlig i ugerne 17-24. Se indlæg andet sted i bladet.

Åbningstider Mandag Kl. 15.00-21.00 Tirsdag Kl. 09.00-12.00 + 15.00-21.00 Onsdag Kl. 09.00-12.00 + 15.00-21.00 Torsdag Kl. 09.00-12.00 + 15.00-21.00 Fredag Kl. 15.00-18.00 Lørdag Kl. 08.00-13.00 Søndag Kl. 09.00-13.00

Indoor Cycling tider ses på vores opslagstavle samt på vores hjemmeside. Medlemskab 1 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. Klippekort

Pris: kr. 275,- Kr. 750,- Kr. 1.350,- kr. 2.145,- Kr. 450,-

Pris:senior/stud. kr. 225,Kr. 600,Kr. 1.050,Kr. 1.650,Kr. 450,-

SIFnyt · 13


Brug bolden Bes酶g: www.stilling-if.dk

14 路 SIFnyt


Fitness

SIFnyt 路 15


16 路 SIFnyt


Spil

TENNIS

RIV UD OG GEM

i Stilling Idrætsforening

Du vil elske det! Tennis er for alle - i alle aldre - året rundt

Stilling Idrætsforening - April 2011 SIFnyt · 17


SÆSONSTART Standerhejsningen finder sted lørdag, d. 30. april 2011, kl. 11.00. på anlægget. Alle – både gamle og nye medlemmer og personer, som i øvrigt er interesserede, er meget velkomne. I.f.m. standerhejsningen er der mulighed for at få afklaret spørgsmål om medlemskab samt få foretaget medlemstilmelding samt tilmeldingtil træning/instruktion. Endvidere spiller vi tennis efter standerhejsningen – så tag din ketcher med! ”Åbent hus” Der er ”åbent hus” for alle interesserede og gerne nye medlemmer tirsdag, den 3. maj, kl. 16.00. for børn og juniorer u/18 år og ”åbent hus” torsdag, den 5. maj, kl. 19.00. for seniorer. Kom og prøv om tennis er noget for dig. Du kan låne en af klubbens ketchere, hvis du ikke har din egen. En hjælpende hånd Klargøringen af banerne foregår fra den 25. april – 29. april, med start hver dag fra kl. 17.00., men kom, når du kan. Kontakt Ole Andersen på tlf. 86 57 14 00 for tilmelding. Der er behov for en hjælpende hånd, og der sørges for forplejning til de fremmødte. Husk: Ingen træsko, men tennissko eller gummistøvler. Tilmelding og betaling for sæsonen Tilmelding for ”gamle” medlemmer bedes foretaget via girokort, som automatisk bliver tilsendt fra klubbens kasserer: 18 · SIFnyt

Hanne Faarup Åkandevej 2, Stilling 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 23 05 eller e-mail: H.Faarup@turbopost.dk. Nye medlemmer kan allerede nu tilmelde sig hos ovennævnte. Kontingentet for hele sæsonen er uændret: Seniorer Juniorer op t/18 år Familiekontingent *) Depositum – nøgle

Kr. 600,00 Kr. 300,00 Kr. 1500,00 Kr. 75,00

*)Familie = én husstand feks. far, mor og børn (under 18 år) med samme adresse betaler max. kr. 1.500,-. Børn/juniorer kan reservere og spille indtil kl. 17.00 på hverdage. Er banerne ledige, må juniorer også gerne spille efter kl. 17, men de kan ikke reservere på forhånd. Træning og instruktion Der vil atter i år blive tilbudt instruk- tion til både børn, juniorer og seniorer. Instruktionen for seniorerne er specielt rettet mod begyndere og let øvede, men alle, som har lyst, kan deltage, men husk tilmelding forinden. Børne- og juniortræning foregår tirsdage torsdage

kl. 16.00. – 17.00. kl. 16.00. – 17.00.

i perioden før sommerferien 3. maj – 30. juni (begge inkl.)


i perioden efter sommerferien 16. august – 29. september (begge inkl.) Seniortræningen vil blive gennemført torsdage kl. 19.00. – 20.00. i perioden før sommerferien 5. maj - 30. juni (begge inkl.) Behov efter sommerferien vil blive vurderet senere for seniorer. Fællesspil – mandage Som i de tidligere år vil fællesspillet – for alle – foregå på mandage fra kl. 19.00. og der vil være mulighed for at benytte klubbens boldmaskine. Fællesspil er for alle, også nye medlemmer, så mød op. Hyggeturneringer For seniorernes vedkommende vil der blive afholdt flere hyggeturneringer i løbet af sæsonen. Den første bliver mandag den 6. juni kl. 18.00. Se aktivitetskalenderen på opslagstavlen og på hjemmesiden. Hyggeturneringer afsluttes altid med fællesspisning og hygge. DGI-turnering Tilmelding til turnering indenfor DGI for seniorer kontakt Birthe Hald på tlf. 86 57 14 00 – senest den 1. maj. Tilmelding til turnering indenfor DGI for juniorer, kontakt din træner senest den 1. maj.

Generalforsamling mandag, den 16. maj, kl. 18.00. på anlægget Når dagsordenen er klaret spiller vi tennis og spiser grillmad. Mere herom på opslagstavlen. Det plejer at være en meget hyggelig aften med god opbakning – så mød op! Klubturnering Tilmeldingslister hænges op på opslagstavlen ved standerhejsning. Tilmeldingsfrist er mandag den 16. maj. Informationssystemet ”Informationssystemet” bygger på, at medlemmerne selv holder sig orienteret om kommende arrangementer/aktiviteter – så følg med på opslagstavlen og hjemmesiden. Reservation af bane For at reservere bane, skal benyttes numre – dit eget samt modspillerens. Begge numre skal hænges sammen på tavlen ud for den dag og tidspunkt, som I ønsker at spille. Samtidig skal numre og navne skrives i bogen – ligeledes ud for det foretrukne tidspunkt. Skulle der opstå tvivl – er det altid bogen, som er gældende. Man kan reservere indtil 5 dage frem. Af hensyn til statistik til kommunen vedr. aktivitetsniveauet, er det meget vigtigt altid at indskrive sig i bookingbogen. Når man har spillet, skal banerne efterlades i klargjort stand, dvs. de skal være både fejet og vandet. Man skal starte klargøringen i så god tid, at banen kan forlades på hele klokkeslæt. SIFnyt · 19


Dog – da det er ærgerligt at stoppe midt i en spændende kamp – for dernæst at konstatere, at de, som har reserveret den efterfølgende time, ikke møder op – skal klargøringen først påbegyndes, når de nye spillere er mødt på anlægget. Spørgsmål Har du spørgsmål eller evt. gode idéer, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne: Birthe Hald Bent Holm Hanne Faarup Trine Danielsen Ole Andersen Thomas Hansen Dorte Z. Mortensen

20 · SIFnyt

86 57 14 00 86 57 10 08 86 57 23 05 86 11 62 65 86 57 14 00 87 69 30 70 86 57 15 19

Yderligere aktiviteter i den kommende sæson – se aktivitetskalenderen på opslagstavlen og på hjemmesiden. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Stilling tennisafdeling

Der er mulighed for at spille indendørs tennis fra september til april i tennishallen i Skanderborg.


Løb

Mandag d. 7. marts kl. 19.00 Starter SIF Løbeklub! Hvem er det for: For begge køn, alle aldre, begyndere som øvede. Hvor mødes man: Ved Stillng Hallen v. Stilling Skole. Hvornår: Hver mandag og torsdag kl. 19.00 Første gang mandag d. 7. marts, hvor der er info og præsentation af løbetrænere m.v. og vi løber en lille tur, dernæst starter vi helt op torsdag d. 10. marts. Hvor løber vi: Vi løber i lokalområdet. Pris: 200 kr om året. Vi deler os op i 3 hold til at starte med: Hold 1: Begynderniveau – for dig, der aldrig er kommet rigtig i gang med at løbe Hold 2: Let øvet (3-6 km) – for dig, der har løbet i forvejen Hold 3: Øvet løber (7-10 km) – for dig, der allerede er godt i gang Der vil være tilknyttet uddannede løbetrænere på alle hold, som vil motivere, støtte dig på det niveau du nu er på. Lære dig at løbe m.m. Du vil få et socialt og lokalt fælleskab . Der vil være mulighed for at tage bad og hygge efterfølgende efter hver træningsaften. Med venlig hilsen SIF Løbeklub SIFnyt · 21


Lyngh酶jvej 6

www.stilling-if.dk

22 路 SIFnyt

www.stilling-if.dk


Løb

……..I Stilling Forbered dig på et brag af succes…. Over hele landet afholdes der ”Damefrokost” med stor succes, nu sker det også i Stilling.

LØRDAG D. 3. SEPTEMBER KL. 12.30 -lukker vi op for Stillings første Damefrokost. En dag fyldt med højt humør, god stemning og god musik og fantasifulde hatte med flotte præmier. Så begynd allerede nu at bearbejde, veninderne, din søster, mor eller svigermor, eller nabo og arbejdskollegaer og reserver dagen ! For alle friske piger fra 18 år til 105 år…(aldersgrænse min. 18 år) Nærmere information vedr. køb af billet følger. Men meld dig allerede nu på ”Damefrokost i Stilling” på facebook. Så du kan se om dine veninder skal med.

SIFnyt · 23


Fodbold

13. – 15. maj 2011

for piger og drenge født i 2003, 2004 og 2005

Stilling IF gentager succesen og afholder nu Mikrofodboldskolen for 5. gang, den 13 – 15. maj 2011 for piger og drenge født i 2003, 2004 og 2005. Aktiviteterne finder sted på Stilling Boldklub’s anlæg bagved Stilling Skole.

• Fredag klokken 16.30-18.00. • Lørdag og søndag klokken 10.00-15.00 Mikrofodboldskolen minder om den 'rigtige' Fodboldskole. Den store forskel er dog at børnene ikke er i gang en hel uge, hvilket er for lang tid for små børn, samt at forældrene deltager. Dette sammenholdt med fokus på leg, skal være med til at sikre børnene et godt bekendtskab med fodbold. Deltagerne arbejder ud fra princippet '1 bold pr. spiller' og fodboldindlæringen foregår 'gennem leg'. For at deltagerne ikke skal tabe overblikket og blive utrygge, er de inddelt i grupper á 12 børn, der er sammen gennem hele weekenden. I perioder laver børnene øvelserne alene, mens de voksne i andre tilfælde deltager. På den måde sikres det at alle uanset niveau- kan deltage og få en god oplevelse. 24 · SIFnyt


Fodbold Alle øvelser er enten styret af gruppetræneren eller 'trænerlederen', der er den ansvarlige træner på stedet. Det koster 465,- kr. + gebyr 30,- kr. til Billetnet at være med, og ud over 3 sjove og spændende dage med fodbold og leg får deltagerne: • Adidas fodboldtrøje og shorts • Et diplom for deltagelse på DBUs Mikrofodboldskole • Gratis frugt en gang om dagen lørdag og søndag • Din egen personlige DBU drikkeflaske + en til mor eller far • En Legolandsbillet • En speciel designet Select læderfodbold • En speciel DBU Bear League bamse Billetsalget starter tirsdag den 1. marts klokken 10:00 og slutter søndag den 1. maj. Vi har 36 pladser og de sælges efter først til mølle princip. Hvis I vil deltage på Mikrofodboldskolen, skal du tilmelde dit barn via BILLETnet, hvor du har tre købsmuligheder. • På Internettet via adressen www.BILLETnet.dk • Ring til BILLETnets telefonnummer 70 15 65 65 • Gå på posthuset eller et andet BILLETnet salgssted • Husk Mikrofodboldskole har nummer: 1138 Du kan læse meget mere om DBU Mikrofodboldskole på www.dbu.dk/mikrofodboldskole, men du er også meget velkommen til at kontakte: Finn Christensen mobil: 24 87 54 13 eller mail: fic@mail.dk Vi håber at se jer på Mikrofodboldskolen, den 13. maj.

SIFnyt · 25


Stilling Kiosk Århusvej 11, Stilling Tlf. 8657 1601

26 · SIFnyt


Gymnastik

Opvisning d. 2. april 2011 kl. 14.00 i Stilling Hallen Der findes ikke noget bedre end at mærke suset, når man er på gulvet til en opvisning. Et sus der kun kan gives af publikum. I løbet af en sæson har alle og enhver haft sine små kampe. Det kan gå fra pludselig at kunne sjippe, at blive god til at høre efter, at hoppe ned fra noget højt, at have det godt med at stå i kø eller lave det flotteste spring. Det kan også være en stor sejr at turde gå på gulvet til selve opvisningen. En kæmpe forløsning af indre glæde og stolthed suser gennem kroppen, når klapsalverne går gennem luften. Der er ingen tvivl om, at instruktørerne, ønsker at slutte en sæson af med at flytte den indre glæde fra gymnastiksalen til hallens store gulv denne ene gang om året. Derfor betyder publikums klap utrolig meget. I er med til at give denne fantastiske oplevelse, som er stort for både gymnaster og instruktør. Et sus for alle mand.

Program for dagen – gæstekonferencier; Frank M (www.frankm.dk) Kl. 14.00 Indmarch, velkomst og fællessang Far-mor-barn Spring 1 Puslinge Showdance Herrene Zumba Spring 2+3+4 Gæstehold; AcroTeam Favrskov, www.acroteamfavrskov.dk Udmarch Vi glæder os til en dejlig dag. Mange hilsner fra Gymnastikafdelingen

SIFnyt · 27


Håndbold

Nyt fra Stilling IF håndbold Så er vinterferien vel overstået, og turneringen går ind i sin afgørende fase, og som altid har vi masser af hold med, i toppen af de forskellige rækker, så det er nu, de sidste resurser skal hentes frem, fra den enkelte spiller, træner og tilskuer. Ungdom Vi er igen i år, begunstiget af tilgang blandet vores ungdoms spillere, hvor vi til stadighed oplever, en stor begejstring for håndbolden, og hvor man kommer for at lege med bolden, være en del af miljøet i idræts forening, knytte venskaber for livet, og opleve glæden ved sammenholdet, både når man vinder og taber kampe. Dette kunne godt ha´ været en reklame for håndbold som helhed, men det er faktisk hvad man oplever, når men tirsdag, torsdag, fredag og søndag, går en tur ned i hallen, og ser den glæde spillerne har, når de træner eller spiller kamp, og det er den glæde, der også i fremtiden skal drive ungdomshåndbolden i Stilling IF. Når jeg ser på resultaterne der er opnået i de enkelte ungdomsrækker, er jeg også en glad formand, for om man spiller i den bedste række, hvad vi år har to hold der gør, eller men spiller på et lavere niveau, så er der af alle hold opnået fantastisk resultat. Senior Vi har i år tilmeldt tre senior hold, der er repræsenteret under Stilling IF, (2 dame hold og 1 herre hold), og de klare sig alle tre fornuftigt, men også her er det ved at være alvorligt, for det er de næste uger, der er afgørende for, om vi igen i år undgår nedrykninger, hvad der så vil være 4. år i træk. 28 · SIFnyt

På nuværende tidspunkt ser det ikke så godt ud for vores serie 1 damer, der dags dato ligger nr. 5 ud af 6, og til nedrykning til serie 2, efter bare et enkelt år i serie 1 rækken, og det vil være ærgerligt, hvis de rykker ned, da de efter min mening, er for gode til serie 2! Serie 3 damer ligger som serie 1 på femte pladsen, her hvor halvdelen af sæsonen er gået, men jeg ved de hygger sig med håndbold spillet, og jeg tror på, de nok skal få skrabet nogle flere point sammen, inden sæsonen er slut. Serie 2 herre har på nuværende tidspunkt, ikke tabt en turnerings kamp, siden d. 10. oktober i Silkeborg, men de har desværre opryknings forbud, da holdet inden sæson start, valgte at trække Jylland serien pga. mange spiller ville prøve noget nyt, så de køre lidt på frihjul i år, også må de sikre sig oprykningen til næste sæson. Stilling-Skanderborg hold fællesskabet Vi har i år oplevet den bedste sæson i de 4 sæsoner som fællesskabet har stået på. Jylland serien ligger på nuværende tidspunkt på 2. pladsen, der giver kvalifikation til oprykningskampene. Det er et super godt resultat, pigerne her har skabt, under kyndig ledelse af Malene Poulsen, der har overtaget ansvaret for holdet op til denne sæson! 2. division vil ikke ligge under for Jylland serien, og det gør de absolut heler ikke, de har i år præsteret langt over det forventet, hvor de har stabiliseret sig i toppen, og på nuværende tidspunkt er placeret på 2.


Håndbold

pladsen, som også giver adgang til oprykningskampe.

dette er en fælles generalforsamling for alle afdelinger med undtagelse af tennis.

Pigerne på 2. division er i denne sæson, for alvor blevet det "første hold", som alle vores ungdomsspillere kan se op til, og gerne vil sammenligne sig med, og det er for en lille klub som vores, et utroligt vigtigt aktivt, der skal være med til, at fastholde vores unge spillere, så vi på sigt, kan sikre vores fødekæde af nye talenter/spillere.

Da håndbold bestyrelsen har behov for, at sikre sin fremtidig berettigelse, vil vi gerne invitere alle vores voksne medlemmer, samt forældre til alle ungdoms spillere, til en åben og ærlig debat om fremtidig struktur i håndbold afdelingen. Jeg vil som nuværende formand, gerne bede så mange som mulig møde op, da det er bestyrelsens måde, at sikre det vi vil i fremtiden, er i overensstemmelse med det vores medlemmer vil. Mødet finder sted onsdag d. 23-3-2010 kl. 19:00 i klublokalet.

Bestyrelsen Der er generalforsamling d. 27-3-2010 kl. 10:00 i samlings salen på Stilling skole,

Top håndbold Stilling Hallen d. 18-03-2011 rre

Kl. 18:50 Stilling IF vs. Hovedgård IF

serie 2 he

Årets sidste hjemmekamp, Stilling er ubesejret på hjemmebane i 11 mdr.

amer

Kl. 20:00 Stilling/Skanderborg vs. Otterup HK 2. division d

Kampen skal vindes hvis damerne skal i oprykningsspillet

Vi kårer samme aften

Fri e ntre

- Årets spiller - Årets talent - Årets træner - Årets træner fund

øbes nne k u k l i ikke Der v og dr d a m , - Slik

SIFnyt · 29


Lynghøjvej 6

VVS

aut.

FIRMAET JUHL NIELSEN

30 · SIFnyt

installatør


Forretningsudvalg & afdelinger Forretningsudvalg Formand: Carsten Berg Kjeldsen • Tlf. 8657 1330 cbkjeldsen@gmail.com Næstformand: Søren Nøhr Rasmussen • Tlf. 8657 3366 snr@rasmussen.mail.dk Kasserer: Erik Dahl • Tlf. 8657 2049 i-edahl@familie.tele.dk Sekretær: Helle Brandt • Tlf. 8657 3387 hellebrandt@hotmail.dk Bestyrelsesmedlem: Jette Damsgaard • Tlf. 8657 3375 jdsn@mail.dk Sponsoransvarlig: Arne Krag • Tlf. 8657 2527 krag.gitterarne@mail.tele.dk Badminton Formand: Jakob Mouritsen • Tlf. 2812 6817 stillingifbad@hotmail.com Næstormand: Flemming Højbjerg • Tlf. 8657 0255 flemminghojbjerg@live.dk

Turneringsleder: Alice Eriksen • Tlf. 8657 3245 ae_sif@hotmail.com Bestyrelsesmedlemmer: Lene Hurup Kristoffersen • Tlf. 8789 9077 raadyrvej10@get2net.dk Martin Fossar • Tlf. 8769 3000 martin@fossar.dk Mads Pedersen • Tlf. 2485 9989 madspedersen1990@hotmail.com Anders Buur Thomsen • Tlf. 2872 7075 anders-bt@hotmail.com Fitness Formand: Joan Andersen • Tlf. 2285 0217 jj.kaervej@gmail.com Kasserer: Connie Andersen • Tlf. 8692 9496 cjandersen@privat.dk Bestyrelsesmedlemmer: Claus Thomsen • Tlf. 2524 3742 clt@danicapension.dk Tove Knap • Tlf. 8657 1492 knap@c.dk Suppleanter: Christel Petersen • Tlf. 8657 1492 christel@petrisoft.dk Bodil Madsen • Tlf. 20 19 32 35 sbmadsen@post.tele.dk

Kasserer: Michelle Jørgensen • Tlf. 8657 3010 sifbadkasserer@hotmail.com

SIFnyt · 31


Fodbold Formand: Morten Jensen • Tlf. 2683 2549 mbjj@sport.dk Næstformand/Kasserer: Rene Lauridsen • Tlf. 2291 7999 Ungdomskonsulenter: Søren Gehrt • Tlf. 8657 3080 soren022@pc.dk Rene Martinussen • Tlf. 8657 0066 rene_m@privat.dk Ungdomsudvalg: Jette Mandal • Tlf. 8657 1391 p.mandal@mail.dk Kampfordeler (11-mands): Michael Myrtue • Tlf. 2713 8847 myrtue@mail.dk Kampfordeler (3/5/7-mands): Erik Thomsen aaeeth@mail.tele.dk Materialeforvalter: John Jensen • Tlf. 8657 2549 j.jegstrup@mail.dk Gymnastik Formand: Malene Eistrøm Begborg Tlf. 8793 0990 / 2636 9762 malene-jesper@privat.dk Næstformand: Lene Daubjerg • Tlf. 8651 1831 daubjerg@mail.dk Kasserer: Jan E. Andersen • Tlf. 8692 9496 cjandersen@privat.dk

32 · SIFnyt

Bestyrelsesmedlemmer: Susan Christensen • Tlf. 8657 3026 c-susan@jubii.dk Lone Poulsen • Tlf. 8769 3131 lsp@stovi.dk Suppleanter: Charlotte Dalgaard Ester Skaaning Håndbold Formand - Turnering Ulrik Dam Laursen Haraldsvej 36 • 8660 Skanderborg Tlf. 8657 0221 • 2060 8759 ulrik.laursen@carlsberg.dk Kasserer Tina Hauerslev Kærgårdsvej 5 • Tlf. 7552 1826 Hauerslev.Tina@gmail.com Børnekonsulent U6-U10 Dorthe Mørch Vinkelvej 3 • 8660 Skanderborg Tlf. 4110 0698 domoe07@student.sdu.dk Ungdomskonsulent U12-U18 Vibeke Jacobsen Krakesvej 5 • 8660 Skanderborg Tlf. 8657 3075 - 2964 3670 vija@privat.dk Seniorkonsulent Claus Johansen Helgasvej 13 • 8660 Skanderborg Tlf. 3023 9698 claus-ad@johansen.mail.dk Næstformand (Materialer - Sponsorer - Holdfællesskabet -Hjemmesiden) Carsten Ballegaard


Hotelvej 6 • 8660 Skanderborg Tlf. 2030 2333 Carsten.SIF@gmail.com Sekretær Cecilia Kjeldsen Krakesvej 66 • 8660 Skanderborg Tlf. 6178 3166 cecilia.kjeldsen@ki.au.dk Suppleant Mogens Nielsen Ægirsvej 9 • 8660 Skanderborg Tlf. 4018 1175 mbn.holding@mail.dk Tennis Formand: Birthe Hald • Tlf. 8657 1400 birthehald@gmail.com Næstformand: Bent Holm • Tlf. 8657 1008 bent@trehoeje.dk Kasserer: Hanne Faarup • Tlf. 8657 2305 h.faarup@mail.dk Sekretær: Trine Danielsen • Tlf. 8611 6265 daniella_trine@hotmail.com Bestyrelsesmedlemmer: Thomas Hansen • Tlf. 8769 3070 hansendata@post.tele.dk

Ole Andersen • Tlf. 8657 1400 OEA-4831@mail.tele.dk Dorte Zacher Mortensen • Tlf. 8657 1519 dorte@zacher.dk Suppleanter: Ole Kannegaard • Tlf. 8610 1242 kanne@post.tele.dk Jørgen Bjerregaard • Tlf. 8657 2400 SIFs Venner Formand: Michael Thomsen • Tlf. 8657 2719 micth@tdc.dk Næstformand: Kate Rode • Tlf. 8657 2243 prbiler@post.tele.dk Kasserer: Brian Bjerre • Tlf. 8652 1323 bbjerre@mail.dk Sekretær: Mariann Gehrt • Tlf. 2281 6947 marianndg@pc.dk Bestyrelsesmedlem: Jette Jensen • Tlf. 8657 2517 jmfa@mail.dk Suppleant: Heinrich Mathiasen • Tlf. 8657 1117 heinrichmathiasen@mail.dk

Støt vore annoncører - de støtter SIF

S

I F 30

19

SIFnyt · 33


Skriv til SIFnyt Skulle du have lyst til at få et indlæg med i SIFnyt, kan du sende det til redaktionen på nedenstående adresse. Du har måske ros, ris eller ønsker til din klub - en sjov historie eller du har et billede du vil have med. Billeder modtages både som digitale og på papir. Vi glæder os til at høre fra dig...

34 · SIFnyt

Freddy Rasmussen Damgårdsvej 46, Gram sif@flreklame.dk


SIFnyt udgivelser 2011 SIFny

t 24. ÅRG ANG AUG UST

32. årgang Nummer Nr. 4 33. årgang Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3

Sidste frist for indlæg til SIFnyt

• NR. 1-2

200 2

Familietr

æf - succes!

STILLING IDRÆTSFO

RENIN

G

Bestyrels

erne -

se midt

eropslag

et

23. maj

Udkommer 3. juni

29. august 14. november 20. februar

9. september 25. november 2. marts SIFnyt · 35


SIF-nyt februar 11  
SIF-nyt februar 11  

Medlemsblad for Stilling Idrætsforening