Page 1

- inicjowanie procesów tworzenia lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi.

- prowadzenie szkoleń,

- prowadzenie usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektów i problemów organizacji,

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacja pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości. Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjujemy, animujemy, wspieramy zmiany społeczne. Naszym celem jest wspierania organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak: - gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych,

Misja

Tel.: 077 4415025 Fax: 077 4415025

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ul. Damrota 4/35-36 45– 064 Opole nr NIP 754-28-54-541 nr REGON 160063918 nr KRS 0000251336 nr Konta BRE Bank S.A O/Opole 591140178800005092001001

Dane organizacji Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Oddajemy do twojej dyspozycji nasze zasoby biblioteczne. Posiadamy publikacje z różnych dziedzin związanych z działaniem NGO. Są wśród nich książki zarówno z dziedziny prawa, rachunkowości, wolontariatu, dobrych praktyk jak i prowadzenia zajęć z grupą. Regulamin wypożyczania książek znajduje się na stronie www.ocwip.pl w zakładce usługi. . Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów.

Biblioteka

ul. Damrota 4/35-36 45– 064 Opole www.ocwip.pl tel. 077 441 50 25

Kierujemy się zasadą „mobilizuj lecz nie organizuj”


OCWIP jest członkiem sieci wspierających organizacje pozarządowe SPLOT www.splot.ngo.pl

Rejestrujesz nową organizację? Nie wiesz jakie dokumenty przygotować? J a k n a p i s a ć s t a t u t ? Chcesz zostać organizacją pożytku publicznego? Nie wiesz, jak zdobyć środki na działalność swojej organizacji? Jak napisać projekt? Nie rozumiesz zasad rozliczania? Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych powstało po to, by pomóc Ci rozwiązać te problemy. Jednym ze standardów pracy OCWIP jest udzielanie poradnictwa przedstawicielom organizacji pozarządowych. Dbając o jakość świadczonych usług, staramy się przekazywać rzetelną i pełną wiedzę na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych. Każda zainteresowana osoba może bezpłatnie uzyskać poradę oraz otrzymać komplet materiałów informacyjnych na powyższe tematy. Poradnicy dyżurują codziennie w godzinach pracy Stowarzyszenia. Można również wysłać p y t a n i e e m a i l e m n a adres poradnictwo@ocwip.pl

Poradnictwo

• Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych • Zarządzanie zespołem w organizacji • Pisanie projektów i wypełnianie wniosków • Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem • Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem • Zarządzanie finansami • Szkolenia dla projektodawców z funduszy i programów europejskich • Umiejętność zarządzania czasem • Umiejętność radzenia sobie ze stresem • Usprawnienie komunikacji • Podstawy negocjacji • Public relations • Marketing

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi działalność szkoleniową dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych zainteresowanych działalnością społeczną. Oferta szkoleniowa OCWIP obejmuje następujący zakres tematyczny:

Szkolenia

2008 „Osiemnastka w sieci” „PROJEKTOR wolontariat studencki” „Zdrowa Energia” „Wiatr w żagle opolskich ngo’s” „Zabawa bez samochodu”

2007 „W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomi społecznej” „Profesjonalny sektor” „Przyjemny rowerowy świat”

2006 „Kuźnia rozwój potencjału opolskich ngo’s” „Dobre praktyki po polsku” „W poszukiwaniu polskiego modelu Ekonomi Społecznej” „Program Euro-Ngo”

Wykaz projektów zrealizowanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Projekty

ulotka_ocwip  

ulotka prezentująca Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you