Page 1

Siemens v České republice Produkty, služby a řešení

VSTOUPIT

English version


ENG

Seznam produktů a řešení Seznam produktů a řešení

Průmysl • Průmyslové automatizační systémy • Spínací a instalační technika • Systémy pro řízení automobilového průmyslu • Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty, řešení pro výrobní stroje a jeřáby • Senzory a komunikace • Elektrické a mechanické pohony • Investiční celky a zařízení pro metalurgii, těžké strojírenství, dobývání nerostů, papírenství, vodárenství, teplárenství, výrobu stavebních hmot • Infrastruktura letišť • Realizace, servis a údržba průmyslových zařízení • HV, MV a LV elektro inženýring a projektování • Systémová řešení kabelových rozvodů energie • Přechodné a pohotovostní napájení • Měřicí a regulační systémy • Vybavení velínů a dozoren • Standardní, halogenové a automobilové žárovky • Zářivky, výbojky, LED osvětlení a speciální světelné zdroje • Elektronické předřadníky • Svítidla

Siemens v České republice 

Sektory

Infrastructure & Cities • Vozidla a systémy pro bezpečnou a hospodárnou přepravu osob a zboží • Napájecí systémy, zabezpečovací a sdělovací technika pro kolejovou dopravu • Systémy veřejného osvětlení • Řídicí systémy silniční dopravy, mýtné a parkovací systémy • Logistické a kompletační systémy pro letiště, automatizace pošt • Infrastruktura pro elektromobily • Komplexní řešení pro energeticky efektivní a bezpečné budovy • Řídicí, zabezpečovací a protipožární systémy budov • Měření a regulace pro vytápění, vzduchotechniku a klimatizaci • Kompletní servis během celého životního cyklu budovy • Realizace energeticky úsporných projektů (EPC)

Seznam společností

Energetika

Zdravotnictví

• Zařízení na výrobu energie z fosilních a obnovitelných zdrojů • Turbíny, turbogenerátory • Spalovny odpadů • Přístroje, rozvodny, transformátory a další zařízení VN a VVN • Řídicí systémy pro výrobu a rozvod energie • Engineering a servis • Rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zdrojů elektrické energie a tepláren • Rozvodné systémy pro napájení a řízení technologických částí výrobních bloků • Rozvodny a zařízení vlastní spotřeby • Systémy napájení a měření

• Počítačová tomografie • Magnetická rezonance • Angiografická zařízení • Molekulární zobrazování • Univerzální i specializovaná rentgenová zařízení • Ultrazvukové systémy • Zařízení pro správu a distribuci obrazů a dat • Laboratorní diagnostika • Audiologická technika – sluchadla a příslušenství pro nedoslýchavé

• Rozvaděče VN a NN vzduchem izolované • Rozvaděče VN plynem izolované • Přístroje a zařízení VN a NN • Řízení a realizace komplexních projektů elektro na klíč pro průmysl a energetiku • Engineering a služby pro distribuční sitě elektrické energie • Automatizace v energetice • Měření energie a komunikace • Služby v oblasti přenosu a distribuce energie • Elektrifikace železnic

stav k 03/2013

Seznam produktů a řešení / strana 1/1


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Industry Automation & Drive Technologies Siemens, s.r.o., sektor Industry, divize Industry Automation & Drive Technologies (I IA&DT) nabízí produkty, systémy i komplexní řešení pro průmyslovou automatizaci: systémy pro řízení procesů, automatizační systémy, systémy pro řízení výroby, měřicí a zkušební techniku, automatizaci v obrábění, neregulované (motory) pohony a regulované pohony – střídavé i stejnosměrné, elektropřevodovky, převodovky a spojky, nízkonapěťovou spínací a instalační techniku.

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Industry Automation & Drive Technologies Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 405 233 032 490 iadtprodej.cz@siemens.com www.siemens.cz/iadt

Vedení Dr. Ing. Bohumil Brodský, ředitel divize Ing. Martin Lenc, MBA, finanční ředitel divize Podíl Siemens:

100 %

Prodej – Praha

Prodej – Mělník

Siemens, s.r.o.; I IA&DT Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Telefon: 233 032 411 Fax: 233 032 493 E-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

Siemens, s.r.o.; I IA&DT Fibichova 218, 276 01 Mělník Telefon: 315 621 220 Fax: 315 621 222 E-mail: mech-pohony.cz@siemens.com

Prodej – Brno Siemens, s.r.o.; I IA&DT Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Telefon: 544 508 440 Fax: 544 508 449 iadtprodej.cz@siemens.com E-mail: Prodej – Ostrava Siemens, s.r.o.; I IA&DT 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Telefon: 597 400 655 Fax: 597 400 659 E-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Industry / strana 1/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Industry Automation & Drive Technologies Produkty, služby a řešení Průmyslové automatizační systémy • Průmyslové automatizační systémy (programovatelné automaty Simatic PLC, průmyslový software, programovací přístroje Field PG, průmyslové počítače) • Řízení na bázi PC (WinAC), decentralizované periferie • Systémy pro obsluhu a sledování procesů • Vizualizační software WinCC (jednotné pracovní prostředí pro všechna zařízení od ovládacích panelů až po rozsáhlé SCADA aplikace) • MES systém – Simatic IT • Systémy řízení procesů Simatic PCS 7 • Mikrosystémy, spínané zdroje Sitop • Plně integrovaná automatizace na bázi produktů Simatic, vývojové prostředky pro průmyslové aplikace TIA Portal • Bezpečnostní systémy pro výrobní automatizaci • Systémy pro úsporu energií Nízkonapěťová spínací a instalační technika • Přístroje určené pro komunikaci na sběrnicích (Profibus, AS-i, IO-Link)

Siemens v České republice 

• Spínací přístroje pro spotřebičové vývody – stykače, jističe motorů, jisticí relé, časová relé, softstartéry a polovodičové spínače • Spínací přístroje pro rozvod energie – jističe (ACB, MCCB) a pojistkové odpínače • Povelové a hlásicí přístroje – tlačítka, signálky, sloupky • Bezpečnostní moduly, polohové spínače • Transformátory a napájecí zdroje • Projekční pomůcky a software pro nízkonapěťovou spínací techniku Sirius • Elektroinstalační materiál – jističe, proudové chrániče, modulové přístroje, rozváděčové skříně, svodiče přepětí, řadové svornice, pojistkové systémy, domovní spínače, zásuvky Systémy pro řízení automobilového průmyslu • Automatizační a informační technika pro výrobní systémy a pro management a údržbu • Systémy určené k analýze procesů a k analýze kvality pro krátkodobou a střednědobou optimalizaci výroby • Zkušební technika

stav k 03/2013

• Plánování výrobních závodů, simulace jako součást plánování a realizace, analýza kritických míst • Údržba automatizačních výrobních systémů Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty, řešení pro výrobní stroje a jeřáby • Automatizační systémy pro obráběcí stroje, roboty a speciální stroje, CNC systémy řady Sinumerik • Synchronní a asynchronní servomotory, pohony Sinamics • Vybavení pro obráběcí stroje, roboty a speciální stroje včetně vybavení rozváděčů • Řídicí systém Simotion integrující funkce PLC, Motion Control a technologické funkce • Řešení pro balicí, tiskařské, textilní, plastikářské, tvářecí, sklářské a nejrůznější jednoúčelové stroje • Řešení pokročilých funkcí pro jeřáby, např. elektronika proti houpání břemene a proti křížení portálu Senzory a komunikace • Procesní přístrojová technika (polní instrumentace) pro měření tlaku a diferenčního tlaku a teploty, magneticko-indukční, ultrazvukové, hmotnostní

a vírové průtokoměry pro kapaliny a plyny, měřiče tepla ve vodě i páře, ultrazvukové, kapacitní, radarové a mechanické hladinoměry pro kapaliny a sypké materiály, analyzátory kapalin a plynů • Snímače fyzikálních veličin s bezdrátovým HART přenosem • Provozní plynové chromatografy, provozní spektrometry, multifunkční analyzátory plynů • Systémy pro přesné provozní vážení a dávkování, vážicí senzory, pásové váhy, průtokoměry pro sypké materiály • Elektropneumatické regulátory polohy (pozicionéry) pro zdvihové i otočné pohony • Multifunkční provozní regulátory a zapisovače, akustické snímače pro hlídání provozu • Průmyslové komunikační sítě Simatic NET (průmyslový Ethernet, Profinet, Profibus, průmyslové bezdrátové komunikace) • Kompletní portfolio aktivních a pasivních síťových komponent Scalance a RuggedCom pro všechna odvětví průmyslu • Procesní senzory pro automatizaci (RFID průmyslové systémy a čtečky kódů) • Technické poradenství, záruční a pozáruční servis 4

Industry / strana 2/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Industry Automation & Drive Technologies Neregulované a regulované pohony • Kompletní nabídka motorů Simotics • Nízkonapěťové standardní asynchronní motory • Nízkonapěťové a vysokonapěťové asynchronní motory v nevýbušném provedení • Vysokonapěťové motory • Synchronní a asynchronní servomotory, momentové motory a lineární motory • Kabeláž k servomotorům Motion Connect • Stejnosměrné motory • Asynchronní generátory • Synchronní generátory • Moderní nízkonapěťové frekvenční měniče Sinamics a měniče tradičních řad • Vysokonapěťové frekvenční měniče Sinamics a Robicon Perfect Harmony • Stejnosměrné měniče • Decentralizované pohony • Software pro pohony

• Čelní převodovky s velkou osovou vzdáleností pro pohon zdvihů jeřábů • Převodovky pro pohony dopravních pásů, vodních turbín, papírenských strojů • Planetové převodovky • Kuželová soukolí pro zabudování do strojů dle dokumentace zákazníka • Objímkové a přírubové spojky • Elastické a vysoce elastické spojky • Lamelové spojky Arpex • Zubové spojky Zapex • Hydrodynamické spojky Fludex • Kompletní pohonné systémy pro jednotlivé průmyslové aplikace

Mechanické pohony • Čelní, kuželočelní a šnekové elektropřevodovky • Čelní a kuželočelní převodovky

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Industry / strana 3/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Industry Automation Services Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Automation Services zajišťuje řízení projektů, programování a školení řídicích systémů pro výrobní technologie, distribuci a servis automobilových diagnostických přístrojů VAG/VAS a jejich příslušenství. Provádí retrofit a údržbu automatizačních výrobních systémů.

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Industry Automation Services

Servisní a školicí středisko Siemens – sektor Industry

Adresa: Telefon: Fax: Internet: 

Zelená 184, 293 06 Bradlec 326 713 811 326 713 953 www.siemens.cz/iadt

Linka technické podpory (7:00 – 16:30): Telefon: 800 122 552, 326 713 888 E-mail: iadtsupport.cz@siemens.com iadtpodpora.cz@siemens.com

Vedení Dr. Ing. Bohumil Brodský, ředitel odštěpného závodu

Servis u zákazníka (7:00 – 16:30): Telefon: 800 122 552, 326 713 888 Fax: 326 713 889 E-mail: iadtservis.cz@siemens.com

Podíl Siemens:

100 %

Internet: 

Prodej, reklamace a opravy náhradních dílů: Telefon: 326 713 877 (7:00 – 16:30) 800 122 552 (16:30 – 7:00) Fax: 326 713 951 E-mail: iadtservis-obchod.cz@siemens.com Školení: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

www.siemens.cz/iadtservis

Automotive Projekty: • nová zařízení • rekonstrukce • údržba Telefon: Fax: E-mail: 

326 713 881 326 713 954 iadtprojekty.cz@siemens.com

Diagnostiské přístroje VAG/VAS: Telefon: 326 713 869 Fax: 326 713 951 E-mail: eduard.lyzbicki@siemens.com

326 713 811 326 713 951 sitrain.cz@siemens.com www.siemens.cz/sitrain Industry / strana 4/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Customer Services Siemens, s.r.o., sektor Industry, divize Customer Services (I CS) dříve (I IS) nabízí komplexní i dílčí projekty a dodávky investičních zařízení a celků pro různá průmyslová odvětví i infrastrukturu – plánování, projektování, řízení výstavby, engineering, různé možnosti financování, montáž, uvedení do provozu, servis a údržbu s využitím zkušeností celosvětově působící firmy a vlastního know-how.

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Customer Services Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Úsek Praha

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 411 233 032 492 is.cz@siemens.com www.siemens.cz/is

Vedení Ing. Tomáš Kutscherauer, ředitel divize Ing. Jiří Wagner, finanční ředitel divize Podíl Siemens:

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Telefon: 233 032 972 Fax: 233 032 990 Úsek Brno Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Telefon: 544 508 501 Fax: 544 508 500 Úsek Ostrava, Hlubočky

100 %

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Telefon: 597 400 660 Fax: 597 400 669

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Industry / strana 5/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry divize Customer Services Produkty, služby a řešení Investiční celky a zařízení pro metalurgii, těžké strojírenství, dobývání nerostů, papírenství, vodárenství, výrobu stavebních hmot, petrochemii/ plynárenství a příbuzná průmyslová odvětví • Kompletní dodávky v oblasti automatizační techniky a pohonů pro výrobní objekty • Dodávky investičních zařízení a celků v oblasti metalurgie, těžkého strojírenství, těžebního a papírenského průmyslu • Energetická zařízení pro napájecí soustavy metalurgických, hornických, vodárenských a papírenských provozů • Poradenská a projekční činnost, servis, školení • Dodávky náhradních dílů • Spolupráce s partnerskými firmami v oblasti vývoje řídicích systémů pro jednotlivé technologie Technicko-inženýrské služby • Komplexní řešení ASŘTP a pohonů, engineering a realizace investičních zařízení a celků zejména pro metalurgii, teplárenství, pro úpravu, čištění

Siemens v České republice 

a rozvod pitné i splaškové vody, pro hospodaření s odpady, pro cementárny, dřevozpracující průmysl, hornictví a petrochemický průmysl • Dodávky dílčích řešení, resp. komponent včetně poradenství, projektování, projekce, montáže, uvedení do provozu, servisu, údržby a školení i v dalších odvětvích průmyslu či infrastruktury • Návrh a dodávky pro výrobní, montážní a distribuční linky, dopravníky • Modernizace a stěhování průmyslových zařízení a linek • Optimalizační systémy (MES), nadřazené systémy řízení, datové sklady, monitoring komplexních procesů, zpracování dat, IT systémy řízení údržby Infrastruktura letišť • Komponenty a řešení v oblasti infrastruktury a zajištění bezpečnosti provozu letišť, zejména nadzemní a zapuštěná světelná návěstidla, napájecí soustavy, řídicí a monitorovací systémy světelných soustav BRITE, překážková návěstidla a přenosná světelná zabezpečovací zařízení, která vyhovují předpisům ICAO, FAA a NATO, certifikovaná FAA a českým Úřadem pro civilní letectví

stav k 03/2013

Realizace, servis a údržba průmyslových zařízení • Elektromontáže slaboproudu i silnoproudu, uvádění do provozu • Mechanické montáže logistických dopravníků a linek • Seřizování elektrotechnických a automatizačních zařízení • Aplikace metodiky SIMAIN pro zajištění integrované údržby průmyslových zařízení, a to nejen pro zařízení dodaná firmou Siemens • Dodávky náhradních dílů pro všechny průmyslové aplikace • Záruční a pozáruční servis • Kompletní zajištění údržby průmyslových podniků (outsourcing) • Kalibrační služby – tlaky, teploty, množství • Aplikace měničů pro regulační účely pohonů • Pneumatické pohony

Industry / strana 6/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Obchodní jednotka Metals Technologies Siemens, s.r.o., sektor Industry, obchodní jednotka Metals Technologies (I MT) nabízí komplexní i dílčí projekty a dodávky investičních zařízení a celků pro různé oblasti metalurgie a těžkého strojírenství – plánování, projektování, řízení výstavby, engineering, různé možnosti financování, montáž, uvedení do provozu, servis a údržbu s využitím zkušeností celosvětově působící firmy a vlastního know-how.

Siemens, s.r.o. sektor Industry Obchodní jednotka Metals Technologies Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Electrics / Automation

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 josef.pavelka@siemens.com www.siemens.com/metals

Vedení Ing. Radovan Holub, CSc., ředitel divize Ing. Jiří Wagner, finanční ředitel divize Podíl Siemens:

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Telefon: 597 400 660 Fax: 597 400 669 Mechanical Engineering Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Telefon: 233 032 901 Fax: 233 032 903 Lokality: Praha Ostrava Žďár nad Sázavou Košice

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Industry / strana 7/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Obchodní jednotka Metals Technologies Produkty, služby a řešení Investiční celky a zařízení pro metalurgii a těžké strojírenství • Dodávky úplných investičních celků a zařízení v oblasti metalurgie a těžkého strojírenství • Kompletní dodávky v oblasti automatizační techniky a pohonů pro výrobní objekty • Poradenská a projekční činnost, školení • Dodávky náhradních dílů • Servis a údržba Technicko-inženýrské služby • Komplexní řešení ASŘTP a pohonů, engineering a realizace investičních zařízení a celků • Dodávky dílčích řešení, resp. komponent včetně poradenství, projektování, projekce, montáže, uvedení do provozu, servisu, údržby a školení

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Industry / strana 8/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry, divize Customer Services Odštěpný závod Industry Maintenance Technology Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Maintenance Technology se specializuje na provádění údržby technologických zařízení průmyslových podniků.

Siemens, s.r.o. sektor Industry, divize Customer Services Odštěpný závod Industry Maintenance Technology Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 is.cz@siemens.com www.siemens.cz/is

Vedení Arnošt Kolaska, ředitel odštěpného závodu Podíl Siemens:

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

100 %

Industry / strana 9/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice vyrábí nízkonapěťové asynchronní elektromotory, které dodává do celého světa. Převážně se jedná o třífázové asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko osových výšek 63-200 mm s výkony od 0,25 do 37 kW. Kromě základních a katalogových elektromotorů vyrábí i širokou škálu jejich speciálních zákaznických provedení.

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Adresa: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice Telefon: 583 471 111 Fax: 583 430 151 Vedení Ing. Pavel Pěnička, ředitel odštěpného závodu Dipl-Kfm. Christian Casper, ekonomický ředitel odštěpného závodu Podíl Siemens:

100 %

Na jeho výrobní program navazuje svou výrobou Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát s motory osových výšek 225-315 mm a výkony do 315 kW. Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Industry / strana 10/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Elektromotory Frenštát Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát vyrábí nízkonapěťové asynchronní elektromotory, které dodává do celého světa. Závod ve Frenštátě vyrábí třífázové asynchronní motory s „kotvou“ nakrátko, v osových výškách 225-315 mm s výkony od 18 do 315 kW. Kromě základních motorů vyrábí i celou řadu speciálních provedení.

Siemens v České republice 

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Elektromotory Frenštát Adresa:  Telefon: Fax: 

Markova 952 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 556 207 111 556 835 147

Vedení Ing. Jaromír Zapletal, ředitel odštěpného závodu Ing. Jiří Mohelník, ekonomický ředitel odštěpného závodu Podíl Siemens:

stav k 03/2013

100 %

Industry / strana 11/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika vyrábí vybraný sortiment nízkonapěťových spínacích zařízení: časová, nadproudová a dohlížecí relé, signalizační prvky, AS-Interface. Tuzemský prodej zajišťuje společnost Siemens, s.r.o., sektor Industry, divize Industry Automation & Drive Technologies, oddělení Low-voltage Controls & Distribution.

Siemens v České republice 

Siemens, s.r.o. sektor Industry Odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Adresa: Telefon: Fax: E-mail: 

Volanovská 516, 541 01 Trutnov 499 903 100 499 903 509 info.snst@siemens.com

Provoz Vrchlabí Poštovní 67, 543 03 Vrchlabí Telefon: 499 409 605 Fax: 499 409 601 E-mail: jan.marek@siemens.com

Vedení Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser, ředitel odštěpného závodu Dipl.-Kfm. Lothar Wild, finanční ředitel odštěpného závodu Podíl Siemens:

stav k 03/2013

100 %

Industry / strana 12/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Siemens Electric Machines s.r.o. Siemens Electric Machines s.r.o. vyrábí vysokonapěťové elektromotory a generátory pro tuzemský i zahraniční trh. Tuzemský prodej zajišťuje společnost Siemens, s.r.o., sektor Industry, divize Industry Automation & Drive Technologies, oddělení Large Drives.

Siemens Electric Machines s.r.o. Adresa: Telefon: Fax: 

Drásov 126, 664 24 Drásov 549 426 103 541 231 028

Vedení Ing. Ivo Pavelec, výkonný ředitel Matthias Behre, finanční ředitel Ing. Juraj Kytner, prokurista Podíl Siemens:

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

100 %

Industry / strana 13/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry, divize Customer Services Odštěpný závod Paper Industry Maintenance Siemens, s.r.o., odštěpný závod Paper Industry Maintenance se zabývá údržbou vyhrazených elektrických zařízení zejména pohonů, rozvoden nízkého napětí, rozvoden 6 kV a 110 kV a systemu měření a regulace.

Siemens, s.r.o. sektor Industry, divize Customer Services Odštěpný závod Paper Industry Maintenance Adresa: Litoměřická 272, 411 08 Štětí Telefon: 416 803 565 Vedení Ing. Vladimír Jaroš, vedoucí odštěpného závodu Podíl Siemens:

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

100 %

Industry / strana 14/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Siemens Industry Software, s.r.o. Siemens Industry Software, s.r.o. je samostatná obchodní jednotka společnosti Siemens a přední světový poskytovatel PLM softwaru a služeb. Společnost má více než 71 000 zákazníků a celosvětově je nainstalováno více než 7,1 milionů pracovišť. Vize Siemens PLM Software je vytvořit svět, kde organizace a jejich partneři spolupracují prostřednictvím PLM na vývoji výrobků a služeb světové úrovně a kde jim PLM umožňuje pohotově se vypořádat s objevujícími se riziky a příležitostmi. PLM, neboli Product Lifecycle Management

Siemens v České republice 

(správa životního cyklu výrobku), lze definovat jako informační strategii, firemní strategii a v neposlední řadě transformační obchodní strategii. PLM dává společnostem sílu činit jednotná, informacemi podpořená rozhodnutí ve všech stádiích životního cyklu výrobku.

Siemens, s.r.o. sektor Industry Siemens Industry Software, s.r.o. Adresa: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 Telefon: 266 790 411 E-mail: infocz.plm@siemens.com Internet: www.siemens.cz/plm Hot-line: 266 790 444 Vedení Tomáš Svoboda, generální ředitel a jednatel Radek Kypsoň, finanční ředitel a jednatel Podíl Siemens:

100 %

4 stav k 03/2013

Industry / strana 15/16


ENG

Industry Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Industry Siemens Industry Software, s.r.o. Produkty, služby a řešení • NX – komplexní CAD/CAM/CAE systém zahrnující podporu širokého spektra činností v konstrukci a výrobě • Velocity Series – komplexní balík modulárních, avšak integrovaných řešení, která jsou odpovědí na PLM potřeby firem střední velikosti. Balík obsahuje systémy Solid Edge, Femap, Teamcenter Express a CAM Express • Teamcenter – komplexní portfolio řešení digitální správy životního cyklu, které je postaveno na otevřeném PLM základu • Tecnomatix – flexibilní řešení pro poznávání, plánování, simulace a řízení výrobních procesů • PLM Components – je řada produktů zajišťujících základní technologie pro vytváření CAX a PLM systémů (Parasolid, Gedus Search, JT Open, D-cubed atd.)

Siemens v České republice 

Služby • Dodávka českých lokalizovaných produktů • Analytické a diagnostické služby • VDA (Value Discovery Assesment) – kvantifikace přínosu ze zavedení PLM • Implementační projekty • Školení a stálá linka podpory zákazníkům

stav k 03/2013

Industry / strana 16/16


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Building Technologies Siemens, s.r.o., sektor Infrastructure & Cities, divize Building Technologies (IC BT) nabízí komplexní řešení pro energeticky efektivní a bezpečné budovy. Realizuje a dodává řídicí systémy budov, zabezpečovací a protipožární techniku. Poskytuje kompletní servis během celého životního cyklu budovy včetně přípravy projektu, jeho dodávky, instalace a záruk při snížení provozních nákladů včetně nákladů na energie.

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Building Technologies Adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Telefon: 233 033 401 Fax: 233 033 499 Internet: www.siemens.cz/buildingtechnologies Vedení Ing. Jiří Jirkovský, MBA, ředitel divize Ing. Ivana Horáková, finanční ředitelka divize Podíl Siemens:

100 %

Pobočka Brno

Pobočka Pardubice

Sklad

Siemens, s.r.o.; IC BT Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Telefon: 544 508 535 Fax: 544 508 538 E-mail: vera.bockova@siemens.com

Siemens, s.r.o.; IC BT Pernerova 168, 531 54 Pardubice Telefon: 466 818 276 Fax: 466 818 290 E-mail: romana.srnkova@siemens.com

Siemens, s.r.o., IC BT Lužná 591, 160 00 Praha 6 Telefon: 296 711 280-5 Fax: 296 711 286 E-mail: martin.fidler@siemens.com

Pobočka Ostrava

Pobočka Plzeň

Siemens, s.r.o.; IC BT 28. října 150/2663, 702 02 Ostrava Telefon: 597 400 695 Fax: 596 621 995 E-mail: sylva.smydova@siemens.com

Siemens, s.r.o.; IC BT Nádražní 20, 301 00 Plzeň Telefon: 377 539 795 Fax: 377 539 797 E-mail: katerina.kozakova@siemens.com

Pobočka České Budějovice

Pobočka Zlín

Siemens, s.r.o.; IC BT Čechova 52, 370 01 České Budějovice Telefon: 387 312 833 Fax: 387 312 850 E-mail: jaroslav.bouda@siemens.com

Siemens, s.r.o.; IC BT Štefánikova 167, 760 30 Zlín Telefon: 576 011 512 Fax: 576 011 507 E-mail: jaroslav.mika@siemens.com

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 1/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Building Technologies Produkty, služby a řešení Měření a regulace • Řídicí systémy budov (DDC) • Regulace jednotlivých místností • Systémy řízení kotelen, předávacích stanic centrálního zásobování tepla (CZT) a energetických systémů • Dálkové měření a rozúčtování tepla • Monitoring a dálková správa budov • Kompletní sortiment pro výrobce kotlů, hořáků, výměníkových stanic a vzduchotechnických jednotek (OEM) • Dvoupolohové regulátory a snímače (teploty, tlaku, vlhkosti atd.) • Regulační armatury a pohony • Měřiče tepla, průtoku a pro rozúčtování topných nákladů • Produkty pro bytovou sféru (radiátorový sortiment, pokojová a ekvitermní regulace) • Frekvenční měniče • Pohony pro vzduchotechnické klapky Projekty snižující spotřebu energie • Komplexní realizace energeticky úsporných projektů metodou Energy Performance Contracting (EPC)

Siemens v České republice 

• Měření spotřeby energie • Green Building Monitor • Sledování a optimalizace provozu energetických systémů budov

• Technická podpora • Poradenství • Školení

Zabezpečovací systémy • Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) • Kamerové systémy (CCTV) • Systémy kontroly vstupu (ACS) • Systémy pro detekci plynu • Řešení pro kritickou infrastrukturu Protipožární systémy • Systémy elektrické požární signalizace • Stabilní hasicí zařízení • Lineární detekce teploty FibroLaser • Evakuační systémy Služby • Kompletní systémy na klíč • Grafické nadstavby systémů • Projekce a engineering • Servisní služby

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 2/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Low and Medium Voltage Siemens, s.r.o., sektor Infrastructure & Cities, divize Low and Medium Voltage plánuje, vyrábí a dodává řešení pro všechny oblasti využití rozvoden nízkého a vysokého napětí až po systémy dodávek energie na klíč.

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Low and Medium Voltage Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:

Pobočka Brno

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 233 038 094 energetika.cz@siemens.com www.siemens.cz/energy

Siemens, s.r.o.; sektor Infrastructure & Cities Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Telefon: 544 508 415 Fax: 544 508 419 E-mail: rozvadece.vn.cz@siemens.com

Vedení Ph.D. Roland Müller, ředitel divize Ing. Dáša Fialová, finanční ředitelka divize Podíl Siemens:

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 3/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Low and Medium Voltage Produkty, služby a řešení Rozvod energie – vzduchem izolované rozvaděče VN a NN • NXAir, NXAir P – rozvaděče VN pro primární distribuci • 8BT1 – rozvaděče VN pro sekundární distribuci • VB1 – Rozvaděče VN pro spínání velkých výkonů • Sivacon S4, S8 – rozvaděče NN Rozvod energie – plynem izolované rozvaděče VN • NXPlus, NXPlus C, 8DA/DB – rozvaděče VN pro primární distribuci • 8DJH, SimoSec – rozvaděče VN pro sekundární distribuci

• Obnova provozovaných rozvaděčů VN systémem Retrofit • Přístroje pro rozvaděče NN Rozvod energie – realizace a služby • Řízení a realizace komplexních projektů elektro na klíč (rozvodny, transformovny, komplexní řešení elektro rozvodů průmyslových podniků a energetických zdrojů – spaloven, tepláren, elektráren), včetně dodávek zařízení Siemens • Služby v oblasti distribuce elektrické energie na klíč (odborné konzultace a poradenství, projektování a výpočty, engineering, dodávky a montážní práce, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy) • Záruční a pozáruční opravy, revizní činnost

Rozvod energie – přístroje a zařízení VN a NN • Sivacon 8PS – přípojnicové systémy NN • SieStorage – modulární akumulační systém pro uchování elektrické energie • Přístroje pro rozvodny VN – vakuové vypínače, stykače, odpínače, odpojovače, zkratovače, pojistky, přístrojové transformátory, omezovače přepětí • Generátorové vypínače VN • Venkovní vakuové vypínače VN

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 4/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Smart Grid Siemens, s.r.o., sektor Infrastructure & Cities, divize Smart Grid nabízí inovativní technologie a doprovodné služby v oblasti IT, datové komunikace, energetické automatizace a elektrifikace železnic pro výkonné sítě, inteligentní rozvod energie, inteligentní spotřebu a bezproblémovou integraci elektromobility a inteligentních budov.

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Smart Grid Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:

Pobočka Plzeň

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 233 038 094 energetika.cz@siemens.com www.siemens.cz/energy

Vedení Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, acting ředitel divize Ing. Jiří Krátký, finanční ředitel divize Podíl Siemens:

Siemens, s.r.o.; sektor Infrastructure & Cities Lobezská 15, 301 46 Plzeň Telefon: 377 683 135 Fax: 377 683 131 E-mail: lucie.filipova@siemens.com Pobočka Brno Siemens, s.r.o.; sektor Infrastructure & Cities Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Telefon: 544 508 415 Fax: 544 508 419 E-mail: energetika.cz@siemens.com

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 5/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Smart Grid produkty a řešení Automatizace v energetice • Spectrum Power™ – dispečerský systém SCADA pro řízení distribučních a přenosových sítí a řízení výroby • SICAM-230 – dispečerský systém • SICAM-PAS – systém pro řízení rozvoden • SICAM-1703 – systém pro dálkové ovládání a řízení rozvoden • SIPROTEC – systém chránění • REYROLLE – systém chránění • SIMEAS, SENTRON a SICAM-PQS – řešení v oblasti kvality energie • DEMS – systém řízení decentralizované energie • ENEAS – systémová řešení • Smart Grid Compass™ – poradenství v oblasti energetiky a smart grids Měření energie a komunikace • Siemens nabízí softwarové řešení, díky němuž mohou provozovatelé rozvodných sítí a poskytovatelé služeb měření odečítat, zpracovávat a integrovat

Siemens v České republice 

informace o spotřebě energie v domácnostech i u průmyslových zákazníků do stávajících podnikových IT infrastruktur. Náš servis: • Poradenství • Engineering a projektový management • Realizace, uvedení do provozu • Produktová školení • Údržba a podpora provozu Naše řešení na klíč: • Integrované řešení pro systémy chytrého měření • Řízení poptávky • Zákaznický portál měření sítě • Komunikační řešení pro dopravu a distribuční síť Služby v oblasti přenosu a distribuce energie • Poradenství v oblasti rozvoje, údržby a plánování sítí, jakož i analýza slabých míst • Analýzy a měření sítě (monitorování kvality energie apod.) • Konstrukce a návrh ke schválení úřadů

stav k 03/2013

• Síťové služby včetně konstrukce silových vedení až do 36 kV • Plánování tras vedení včetně tachymetrického průzkumu • Instalace / uvádění do provozu • Retrofit a modernizace • Demontáž, doprava a likvidace • Servis rozvaděčů, zařízení a transformátorů • Inspekce zařízení a termovize • Řešení problémů a oprav • Dodání náhradních dílů • Servis a údržba • Řízení elektrické instalace a sítě • Kurzy a školení Komplexní řešení pro elektrifikaci železnic a městské dopravy • kompletní portfolio výrobků pro trakční vedení včetně vysokorychlostních tratí • rozváděče VN a VVN pro napájení trakčního vedení • usměrňovače, řízené měniče • poradenství • návrh řešení

Infrastructure & Cities / strana 6/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Rail Systems & Mobility and Logistics Siemens, s.r.o., sektor Infrastructure & Cities, divize Rail Systems & Mobility and Logistics (IC RL&MOL) dodávají integrovaná řešení pro městskou, příměstskou a dálkovou dopravu a logistiku: • Vozidla a systémy pro bezpečnou a hospodárnou přepravu osob a zboží • Napájecí systémy, zabezpečovací a sdělovací technika pro kolejovou dopravu • Systémy pro silniční dopravu, veřejné osvětlení či automatizaci logistických zařízení • Komplexní řešení a servis • Projekty na klíč

Siemens v České republice 

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Rail Systems & Mobility and Logistics Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 251 233 032 269 info-imo.cz@siemens.com www.siemens.cz/mobility

Vedení Mgr. MgA. Roman Kokšal, ředitel divizí Ing. Josef Capoušek, finanční ředitel divizí Podíl Siemens:

100 %

4 stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 7/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Rail Systems & Mobility and Logistics Produkty, služby a řešení Kolejová vozidla • Vysokorychlostní, meziměstské a regionální jednotky • Osobní železniční vozy • Elektrické a dieselelektrické lokomotivy • Metro, tramvaje a městské dráhy • Plně automatické systémy metra bez strojvedoucích (např. VAL) • Modernizace • Komponenty pohonu a řízení kolejových vozidel • Podvozky pro metro, tramvaje, vysokorychlostní jednotky a lokomotivy • Elektrická výzbroj a trakční systémy pro kolejová vozidla • Údržba vozidel a infrastruktury, náhradní díly • Opravárenská střediska • Zkušební testovací centrum • Poradenství a systémové projekty • Systémový engineering • Projektový management

Siemens v České republice 

Automatizace dálkové, příměstské a městské dopravy • Vlakové zabezpečovače, ETCS • Komponenty pro traťové zabezpečovací zařízení • Provozní řídicí systémy • Elektronická stavědla • Technologie pro seřaďovací nářadí • Přejezdové systémy • Komunikační systémy pro železnici Komplexní řešení pro města a obce • Veřejné osvětlení • Integrovaná řešení pro řízení dopravy • Mýtné systémy • Parkovací systémy • Infrastruktura pro elektromobily – nabíjecí stanice (AC, DC, indukční), software, servis, provoz

Vývojové a konstrukční centrum kolejových vozidel v Praze a Ostravě Součástí činností je rovněž vývojová konstrukce kolejových vozidel pro městskou i železniční dopravu. S cílem dosáhnout vysokou vývojovou vyzrálost, tj. funkční dokonalost, provozní produktivitu, hospodárnost a spolehlivost při trhem přijatelných cenách, jsou vozidla vyvíjena v produktových platformách použitelných v nadnárodním měřítku. Vývoj a konstrukci produktových platforem zajišťuje úsek Engineering. V České republice sídlí třetí největší centrum koncernu, které se podílí na světových projektech kolejových vozidel Siemens.

Infrastruktura pro logistiku • Kompletní řešení pro třídění listovních a balíkových poštovních zásilek • Systémy logistiky zavazadel letišť • Servis, provoz a údržba • Náhradní díly, modernizace

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 8/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities, divize Rail Systems & Mobility and Logistics Odštěpný závod Mobility Metro Services Siemens, s.r.o., odštěpný závod Mobility Metro Services od 1. ledna 2009 kompletně zajišťuje údržbu a servis vlaků pražského metra na lince C (Full Service): • Preventivní údržba vlaků M1 • Korektivní údržba vlaků M1 • Řízení a optimalizace údržbových procesů • Zajišťování náhradních dílů

Siemens v České republice 

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities divize Rail Systems & Mobility and Logistics Odštěpný závod Mobility Metro Services Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:

Sliačská 1, 141 41 Praha 4 233 032 251 233 032 269 info-imo.cz@siemens.com www.siemens.cz/mobility

Vedení Mgr. MgA. Roman Kokšal, ředitel odštěpného závodu Podíl Siemens:

stav k 03/2013

100 %

Infrastructure & Cities / strana 9/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities Odštěpný závod Busbar Trunking Systems Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems vyrábí bezpečné přípojnicové systémy, přenášející a rozvádějící elektrickou energii od 25 A až do 6300 A v účelových a průmyslových stavbách. Výhoda přípojnicových systémů spočívá především ve flexibilitě a rychlosti montáže i demontáže, stejně tak jako v následném rychlém a flexibilním připojení koncových strojů a zařízení.

Siemens v České republice 

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities Odštěpný závod Busbar Trunking Systems Adresa: Nádražní 30, 789 85 Mohelnice Telefon: 583 842 700 Fax: 583 842 777 Vedení Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich, ředitel odštěpného závodu Ing. Josef Hozák, finanční ředitel odštěpného závodu Podíl Siemens:

stav k 03/2013

100 %

Infrastructure & Cities / strana 10/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities OEZ s.r.o. OEZ s.r.o. je komplexním dodavatelem produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Firma disponuje vlastními výrobními a vývojovými kapacitami a úzce spolupracuje s výzkumnými institucemi a vysokoškolským sektorem. Produktové portfolio zahrnuje šest skupin výrobků: modulární přístroje; kompaktní jističe; vzduchové jističe; pojistkové systémy; přístroje pro spínání a ovládání; rozvodnice a rozváděčové skříně. Sortiment nachází uplatnění v bytové výstavbě, infrastruktuře, průmyslových instalacích i energetice.

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities OEZ s.r.o. Adresa: Šedivská 339, 561 51 Letohrad Telefon: 465 672 111 Fax: 465 672 330 E-mail: oez.cz@oez.com Internet: www.oez.cz www.oez.com Vedení Ing. Roman Schiffer, generální ředitel a jednatel Christoph Schwarz, finanční ředitel a jednatel Podíl Siemens:

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 11/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities OEZ s.r.o. Produkty, služby a řešení Modulární přístroje • Jističe do 125 A • Proudové chrániče do 125 A • Přepěťové ochrany • Ostatní modulární přístroje Kompaktní jističe • Kompaktní jističe a odpínače do 1600 A Vzduchové jističe • Vzduchové jističe do 6300 A Pojistkové systémy • Válcové pojistky a odpínače válcových pojistkových vložek • Nožové pojistky • Řadové a lištové pojistkové odpínače, pojistkové lišty • Pojistky a pojistkové odpínače pro jištění polovodičů • Pojistky VN

Rozvodnice a rozváděčové skříně • Rozvodnice • Rozváděčové skříně Technická podpora • Telefonické poradenství • Odborná pomoc při návrzích a řešení projektů Softwarová podpora produktů • Konfigurátor OEZ • Výpočtové programy Sichr, Prozik • Sada výkresů OEZ-CAD • Prohlížeč 2D/3D dokumentů Prodok • Podpora e-shopů Servisní služby • Operativní servis • Prevence poruch • Modernizace rozváděčů – retrofity • Nepřetržitá pohotovostní služba

Přístroje pro spínání a ovládání • Stykače a nadproudová relé • Spouštěče motoru Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 12/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities OSRAM Česká republika s.r.o. OSRAM Česká republika s.r.o. je dodavatelem světelných zdrojů, svítidel, a systémů řízení osvětlení.

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities OSRAM Česká republika s.r.o. Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet:

Obchodní zastoupení Praha

Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál 554 793 111 554 711 637 osram@osram.cz www.osram.cz

U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10 Telefon: 272 118 850 Fax: 272 118 851

Vedení Ing. Roman Ostertág, generální manažer Alexandre-Constant Reibel, finanční manažer Vladimír Slezák, manažer výrobního závodu Bruntál Dr. Juraj Nyíri, výrobní manažer pro Display / Optic Ing. František Orság, manažer kvality Ing. Martin Kocourek, obchodní a marketingový manažer Podíl Siemens:

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 13/14


ENG

Infrastructure & Cities Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Infrastructure & Cities OSRAM Česká republika s.r.o. Produkty, služby a řešení Prodej • Halogenové žárovky • Lineární zářivky • Kompaktní úsporné zářivky • Výbojky • Automobilové žárovky • Předřadníky • Display/Optic přístroje • LED moduly a LED žárovky • Speciální světelné zdroje • Svítidla Výroba • Výroba jemného wolframového drátu a spirál • Výroba lamp pro projekční, TV a jinou techniku (VIP lampy)

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Infrastructure & Cities / strana 14/14


ENG

Energy Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Energy

Siemens, s.r.o., sektor Energy, projektuje, dodává a zajišťuje výstavbu, provozování a servis zdrojů elektrické i tepelné energie, nabízí technologii, servis i komplexní řešení pro přenos a distribuci energie z elektrárny až ke spotřebiteli.

Siemens, s.r.o. sektor Energy Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Pobočka Brno

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 233 038 094 energetika.cz@siemens.com www.siemens.cz/energy

Vedení Ing. Aleš Tomec, ředitel sektoru Ing. Jaroslav Hradílek, finanční ředitel sektoru Podíl Siemens:

100 %

Siemens, s.r.o.; sektor Energy Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Telefon: 544 508 415 Fax: 544 508 419 E-mail: energetika.cz@siemens.com Pobočka Teplice Siemens, s.r.o.; sektor Energy Riegrova 1874, 415 01 Teplice Telefon: 416 926 542 Fax: 416 926 542 E-mail: hana.razova@siemens.com

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Energy / strana 1/4


ENG

Energy Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Energy

Produkty, služby a řešení Výroba energie Zařízení na výrobu energie • Uhelné elektrárny, plynové a paroplynové elektrárny, spalovny, biomasa • Parní turbíny, plynové turbíny, turbogenerátory a kompletní turbosoustrojí, turboagregáty a poháněcí turbíny pro průmysl včetně řídicích systémů • Řídicí systémy pro celou oblast energetiky, řídicí systémy turbín • Modernizace a výměna technologických, elektrotechnických a řídicích systémů • Procesní optimalizace a diagnostika elektrárenských provozů, energetický management, • Optimalizace spalování, snižování NOx • Přestavba a rekonstrukce elektráren v celém rozsahu • Engineering v oblasti výroby energie, poradenství Energie z obnovitelných zdrojů Zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů • Zařízení a komplexní řešení pro výrobu elektrické energie:

Siemens v České republice 

• Větrné elektrárny (VTE) s obvyklým výkonem 2-6MW/věž • Malé vodní elektrárny (VE) s obvyklým výkonem 100 kW-30 MW • Spalování biomasy/bioplynu (KVET) s obvyklým výkonem 100 kW-5 MW • Geotermální • Zařízení a komplexní řešení pro výrobu tepelné (a elektrické) energie: • Fototermické elektrárny • Spalování biomasy/bioplynu • Řídící a monitorovací systémy pro provoz, správu a údržbu OZE • Dodávky alternativních energetických zdrojů (palivové články, zásobníky elektrické energie, koncentrační fotovoltaické panely atp.) • Engineering, poradenství a projekční činnost v oblasti výroby energie, energetické audity a strategie • EPC dodávky, podpora při zajištění financování • Virtuální elektrárny • Zachytávání uhlíku a jeho skladování • Skladování energie

stav k 03/2013

Přenos energie Technika VVN a transformátory • Vypínače, odpojovače, uzemňovače, přístrojové transformátory, omezovače přepětí, zapouzdřené rozvodny a venkovní rozvodny • Výkonové transformátory do 1500 MVA • Speciální transformátory pro energetiku, průmysl a dopravu • Projektování a komplexní dodávky rozvoden VVN • HVDC

• Diagnostika stavu zařízení vn a vvn testerem ACTAS, filtrace a regenerace oleje, filtrace a regenerace plynu SF6

Realizace a služby • Řízení a realizace komplexních projektů elektro na klíč (rozvodny, transformovny, komplexní řešení elektro rozvodů průmyslových podniků a energetických zdrojů – spaloven, tepláren, elektráren), včetně dodávek zařízení Siemens • Služby v oblasti VVN a VN na klíč (odborné konzultace a poradenství, projektování a výpočty, engineering, dodávky a montážní práce, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy) • Záruční a pozáruční opravy, revizní činnost

Energy / strana 2/4


ENG

Energy Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Energy Odštěpný závod Industrial Turbomachinery Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery dodává a zajišťuje servis průmyslových parních turbín o výkonu do 150 MW pro výrobu elektrické energie i pro mechanické pohony.

Siemens, s.r.o. sektor Energy odštěpný závod Industrial Turbomachinery Adresa: Telefon: Fax: Internet: 

Olomoucká 7/9, 618 00 Brno 545 105 111 545 105 022 www.siemens.cz/turbines

Vedení Ing. Vladimír Štěpán, MBA, vedoucí odštěpného závodu Ing. Erik Feith, vedoucí BA odštěpného závodu Podíl Siemens:

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Energy / strana 3/4


ENG

Energy Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Energy Odštěpný závod Industrial Turbomachinery Produkty, služby a řešení Kompletní dodávky na klíč • Poradenské služby zákazníkům při výběru vhodného řešení, ekonomické studie a studie proveditelnosti • Engineering a re-engineering • Výroba • Montáž a uvedení do provozu • Projektový management • Školení obsluhy • Záruční a pozáruční servis včetně modernizace a retrofitu • Dodávky náhradních dílů

• Chemický a petrochemický průmysl (pohony generátorů a kompresorů) • Papírenský průmysl • Cukrovary

Typické aplikace • Paroplynové cykly • Kogenerace • Elektrárny • Průmyslové a městské teplárny • Spalovny odpadu a biomasy • Těžba ropy a plynu (pohony generátorů a kompresorů)

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Energy / strana 4/4


ENG

Healthcare Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Healthcare

Společnost Siemens, s.r.o., sektor Healthcare je jedním z největších světových dodavatelů pro odvětví zdravotnictví a je vůdčím subjektem v oblastech lékařského zobrazování, laboratorní diagnostiky, technologie postprocessingu a zpracování obrazu a naslouchacích pomůcek. Společnost Siemens svým zákazníkům z jediného zdroje nabízí produkty a řešení pro kompletní péči o pacienta – od prevence a včasné detekce, přes diagnostiku a až po léčbu. Optimalizací klinických pracovních postupů přispívá společnost Siemens k tomu, že určení diagnózy je rychlejší, lepší a nákladově efektivnější.

Siemens v České republice 

Siemens, s.r.o. sektor Healthcare Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 001 233 032 008 healthcare.cz@siemens.com www.siemens.cz/healthcare

Vedení Ing. Vratislav Švorčík, ředitel sektoru Ing. Karel Kopejtko, finanční ředitel sektoru Podíl Siemens:

100 %

Pobočka Brno

Pobočka České Budějovice

Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare Karásek 1, 621 33 Brno Telefon: 233 032 091 Fax: 233 032 096 E-mail: healthcare.cz@siemens.com

Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare Čechova 59, 370 65 České Budějovice Telefon: 386 709 147 Fax: 386 709 147 E-mail: healthcare.cz@siemens.com

Pobočka Ostrava Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Telefon: 597 400 688 Fax: 597 400 689 E-mail: healthcare.cz@siemens.com Pobočka Hradec Králové Siemens, s.r.o.; sektor Healthcare Šimkova 1224, 500 02 Hradec Králové Telefon: 495 513 393 Fax: 495 513 394 E-mail: healthcare.cz@siemens.com

4 stav k 03/2013

Healthcare / strana 1/4


ENG

Healthcare Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Healthcare

Produkty, služby a řešení Počítačová tomografie • Jednozdrojové a dvouzdrojové CT technologie • Komplexní spektrum produktů a služeb • Výkonově odstupňované řady produktů konfigurovatelné dle klinických požadavků uživatele • Inovativní softwarové vybavení pro nejmodernější klinické aplikace • On-line řešení pro zpracování dat pacientů – pracovní stanice pro postprocessing • Možnost upgrade mezi jednotlivými produkty Magnetická rezonance • Komplexní spektrum produktů a služeb • Otevřené systémy s nízkým polem se specializací na pediatrii a ortopedii • Supravodivé systémy 1,5 Tesla pro všeobecné použití • Supravodivé systémy 1,5 Tesla specializované pro kardio a neuro použití s možností celotělového zobrazení a celotělové angiografie

Siemens v České republice 

• Systémy s vysokým polem 3 Tesla pro speciální aplikace a použití ve spektroskopii a experimentální MR s vyšším polem než 3 Tesla • Inovativní softwarové vybavení pro nejmodernější klinické aplikace Rentgenová zařízení • Angiografická zařízení – kardiologická i univerzální • Skiaskopická a skiagrafická RTG zařízení (klasická i plně digitální) • Urologická RTG zařízení a lithotryptory • Pojízdné RTG přístroje • Sálové RTG přístroje s C-ramenem – stacionární i mobilní • Mamografické přístroje Molekulární zobrazování • Jednohlavé a dvouhlavé SPECT kamery • Zařízení pro pozitronovou emisní tomografii (PET) • Hybridní systémy PET/CT CT • Hybridní systémy SPECT/CT

stav k 03/2013

• Hybridní systémy PET/MR pro simultální akvizici PET a MR obrazu • Cyklotrony Zařízení pro správu a distribuci obrazů a dat • Komplexní řešení systémů PACS • Diagnostické pracovní stanice • Prohlížecí stanice • Intranetovou distribuci obrazových dat v nemocnicích (WEB technologie) • Homeworking • Archivační systémy na diskových polích

• Přístroje pro 4D zobrazování • Přístroje pro špičkovou echodiagnostiku včetně reálného, transthorakálního, objemového zobrazení srdce v časovém rámci jediného kardiocyklu • Všechny naše kardiologické přístroje jsou určeny též pro práci s jícnovou sondou a intrakardiálním kathetrem Laboratorní diagnostika • Přístroje pro laboratorní diagnostiku • IVD diagnostika • Servisní služby

Ultrazvuková diagnostika • Rozsáhlé portfolio ultrazvukových diagnostických přístrojů pro abdominální i kardiologická vyšetření • Sofistikované systémy pro sonografii s pomocí kontrastních látek a objemové zobrazování srdce v reálném čase • Přístroje pro gynekologické, radiologické i mammologické ambulance i pro ambulance kardiologické a interní

Healthcare / strana 2/4


ENG

Healthcare Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Healthcare Siemens Audiologická Technika s.r.o. Siemens Audiologická Technika s.r.o. dodává sluchadla a další příslušenství pro sluchově postižené.

Siemens, s.r.o. sektor Healthcare Siemens Audiologická Technika s.r.o. Adresa: Telefon: Fax: E-mail: Internet: 

Bieblova 19, 150 00 Praha 5 257 328 161 257 328 163 sluchadla.cz@siemens.com www.sluchadla.cz

Vedení Ing. Petr Vaněk, výkonný ředitel Ing. Zdeněk Mišta, finanční ředitel Podíl Siemens:

100 %

4 Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Healthcare / strana 3/4


ENG

Healthcare Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor Healthcare Siemens Audiologická Technika s.r.o. Produkty, služby a řešení • Přístroje pro audiometrii • Sluchadla • Audiologická technika • Baterie do sluchadel

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

Healthcare / strana 4/4


ENG

IT solutions Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. sektor IT solutions Corporate Technology, Development Center Siemens, s.r.o., Corporate Technology je certifikované kompetenční centrum a certifikovaná laboratoř, které nabízí zákazníkům z oblasti průmyslové automatizace následující služby – certifikaci PROFINET, PROFIdrive a PROFIsafe, IO-LINK a DRIVE-CLiQ.

Siemens, s.r.o. Corporate Technology Development Center

an testlabs

Adresa: Telefon: E-mail: 

DRIVE–CLiQ (support center)

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 033 100 anftestlabs.cz@siemens.com

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Telefon: 233 033 103

Vedení Vladimír Kulla, ředitel divize Ing. Jiří Kopecký, finanční ředitel divize Podíl Siemens:

Siemens v České republice 

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Telefon: 233 033 149

stav k 03/2013

100 %

IT solutions / strana 1/1


ENG

Seznam společností skupiny Siemens Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Seznam společností

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Seznam společností skupiny Siemens

NÁZEV

POPIS ČINNOSTI

ADRESA

TELEFON

FAX

VEDENÍ

PODÍL SIEMENS

Skupina Siemens v České republice Siemens, s.r.o. Regionální společnost Siemens v České republice Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 031 111 233 031 112 Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer sektor Industry divize Industry Automation & Drive Technologies Automatizace a pohony Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 405 233 032 490 Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA divize Customer Services Komplexní i dílčí projekty a dodávky investičních zařízení a celků pro průmysl Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 411 233 032 492 Ing. Tomáš Kutscherauer; Ing. Jiří Wagner obchodní jednotka Metals Technologies Komplexní i dílčí projekty a dodávky investičních zařízení a celků pro metalurgii 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 Ing. Radovan Holub, CSc.; Ing. Jiří Wagner sektor Infrastructure & Cities divize Building Technologies Technologie budov Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 033 401 233 033 499 Ing. Jiří Jirkovský, MBA; Ing. Ivana Horáková divize Rail Systems & Mobility and Logistics Doprava a logistika Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 251 233 032 269 Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek divize Low & Medium Voltage a Smart Grid Rozvod energie Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 Ph.D. Roland Müller; Ing. Dáša Fialová divize Smart Grid Automatizace v energetice, elektrifikace železnic Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 Acting Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Krátký sektor Energy Výroba a přenos energie, energie z obnovitelných zdrojů Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 Ing. Aleš Tomec; Ing. Jaroslav Hradílek sektor Healthcare Zobrazovací medicínské systémy a laboratorní diagnostika Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 001 233 032 008 Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko divize Imaging & Therapy a divize Clinical products Zobrazovací medicínské systémy Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 001 233 032 008 Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko divize Diagnostics Laboratorní diagnostika Karásek 1767/1, 621 33 Brno 233 032 083 233 031 112 RNDr. Blanka Chmelíková; Ing. Janka Medveďová odštěpný závod Mobility Metro Services Údržba a opravy vlaků metra Sliačská 1, 141 41 Praha 4 233 032 251 233 032 269 Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek odštěpný závod Industry Maintenance Technology Údržba technologických zařízení průmyslových podniků 28.října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 Arnošt Kolaska; Danuše Malíková odštěpný závod Industry Automation Services Projekty, servis a školení v oblasti automatizace a pohonů Zelená 184, 293 06 Bradlec 326 713 811 326 713 953 Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA odštěpný závod Busbar Trunking Systems Výroba, instalace a opravy elektrických zařízení Nádražní 30, 789 85 Mohelnice 583 842 700 583 842 777 Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich; Ing. Josef Hozák odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Výroba elektromotorů Nádražní 25, 789 85 Mohelnice 583 471 111 583 430 151 Ing. Pavel Pěnička; Dipl-Kfm Christian Casper odštěpný závod Elektromotory Frenštát Výroba elektromotorů Markova 952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 556 207 111 556 835 147 Ing. Jaromír Zapletal; Ing. Jiří Mohelník odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Výroba nízkonapěťové spínací techniky Volanovská 516, 541 01 Trutnov 499 903 100 499 903 509 Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser; Dipl.-Kfm. Lothar Wild odštěpný závod Industrial Turbomachinery Průmyslové parní turbíny Olomoucká 7/9, 618 00 Brno 545 105 111 545 105 022 Ing. Vladimír Štěpán, MBA; Ing. Erik Feith, MBA odštěpný závod Paper Industry Maintenance Údržba vyhrazených elektrických zařízení a systémů měření a regulace Litoměřická 272, 411 08 Štětí 416 803 565 Ing. Vladimír Jaroš; Ing. Jiří Wagner

Siemens v České republice 

stav k 03/2013

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Seznam společností skupiny Siemens / strana 1/2

4


ENG

Seznam společností skupiny Siemens Seznam produktů a řešení Industry

Sektory

Infrastructure & Cities

Energy

Seznam společností Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • OZ Industry Automation Services • Customer Services • Obchodní jednotka Metals Technologies • OZ Industry Maintenance Technology • OZ Elektromotory Mohelnice • OZ Elektromotory Frenštát • OZ Nízkonapěťová spínací technika • Siemens Electric Machines s.r.o. • OZ Paper Industry Maintenance • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • OZ Mobility Metro Services • OZ Busbar Trunking Systems • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Sektor Energy • OZ Industrial Turbomachinery

• Sektor Healthcare • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Seznam společností skupiny Siemens

NÁZEV Siemens Audiologická Technika s.r.o. Siemens Electric Machines s.r.o. Siemens Industry Software, s.r.o. Siemens Convergence Creators, s.r.o. OEZ s.r.o. OSRAM Česká republika s.r.o. Corporate Technology, Development Center

Siemens v České republice 

POPIS ČINNOSTI Audiologická technika Výroba elektromotorů a generátorů PLM Software a služby Informatika, komunikace a organizace Jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí Výroba komponentů a prodej osvětlovací techniky Certifikace PROFINET, PROFIdrive a PROFIsafe, IO-LINK a DRIVE-CLiQ

stav k 03/2013

ADRESA Bieblova 19, 150 00 Praha 5 Drásov 126, 664 24 Drásov Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 Šedivská 339, 561 51 Letohrad Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál Siemensova 1, 155 00 Praha 13

TELEFON FAX 257 328 161 257 328 163 549 426 103 541 231 028 266 790 411 244 091 111 241 732 045 465 672 111 465 672 330 554 793 111 554 711 637 233 033 100

VEDENÍ Ing. Petr Vaněk; Ing. Zdeněk Mišta Ing. Ivo Pavelec; Yulia Monastyruk Tomáš Svoboda; Radek Kypsoň Ing. Štěpán Kotva; Mag. Anna Thüringer Ing. Roman Schiffer; Christoph Schwarz Ing. Roman Ostertág; Alexander-Constantin Riebel Vladimír Kulla; Ing. Jiří Kopecký

PODÍL SIEMENS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Seznam společností skupiny Siemens / strana 2/2


Siemens in the Czech Republic Products, Services and Solutions

ENTER

ฤŒeskรก verze


CZE

List of products and solutions List of products and solutions

Industry • Industrial Automation Systems • Low-voltage switching and installation technology • Automotive industry control systems • Control systems and drives for machine tools and robot systems, solutions for production machines and cranes • Sensors and communication • Drives technology • Mechanical drives • Investment units and solutions for metallurgy, heavy machinery, mineral mining, production of construction materials, paper, water, petrochemical/gas and related industries • Airport infrastructure • Implementation, service and maintenance of industrial solutions • HV, MV and LV engineering and design • System solutions of cable energy distribution • Temporary and standby power supplies • Measurement and regulatory systems • Control centers and control rooms equipment • Standard, halogen and automotive lamps • Fluorescent and discharge lamps, LED modules and special light sources, luminaires • Electronic control gears

Siemens in the Czech Republic 

Sectors

Infrastructure & Cities • Vehicles and transportation systems that move people and goods safely and efficiently • Operating systems for rail and road traffic • Automation of rail transportation • Logistics systems for airports and postal automation • Public lighting • e-Vehicles infrastructure • Total solution for energy-efficient, safe and secure buildings • Building automation, fire safety and security systems • Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) • Service through the entire building life cycle • Building energy efficiency projects

Siemens Group

Energy

Healthcare

• Equipment for power generation from fossil and renewable resources • Turbines, turbo-generators • Waste incinerators • Devices, switchgears, transformers and other equipment • Control systems for power generation and distribution • Engineering and service • Reconstruction, modernization and construction of new power plants and heating plants • Power supply distribution systems for production units • Switchgears and auxiliary equipment • Systems of power supply and measurement

• Computer tomography • Magnetic resonance • Molecular imaging • X-ray technology • Ultrasound technology • Data administration and distribution • Laboratory diagnostics • Audiology technology – hearing aids and accessories for people with hearing impairments

• MV and LV Air insulated switchgear • MV Gas insulated switchgear • MV and LV equipment and devices • Management and execution of turn-key projects for electrical power distribution in power generation, distribution, industry and infrastructure. • Engineering a service for electrical power distribution • Energy Automation • Metering und Communcation Service • Transmission & Distribution Service • Rail Electrification

as at 03/2013

List of products and solutions / page 1/1


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Industry Automation & Drive Technologies Division Siemens, s.r.o., Industry Sector, Industry Automation & Drive Technologies Division (I IA&DT) offers products, systems and end-to-end solutions for industrial automation: systems for process control, automation systems, production control systems, measuring and testing technology, automation in the machine tool industry, drives and drive technology, gear units, geared motors and couplings, low-voltage switching and installation technology.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Industry Automation & Drive Technologies Division Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 405 233 032 490 iadtprodej.cz@siemens.com www.siemens.cz/iadt

Sales – Prague

Sales – Mělník

Siemens, s.r.o.; I IA&DT Siemensova 1, 155 00 Prague 13 Phone: 233 032 411 Fax: 233 032 493 E-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

Siemens, s.r.o.; I IA&DT Fibichova 218, 276 01 Mělník Phone: 315 621 220 Fax: 315 621 222 E-mail: mech-pohony.cz@siemens.com

Sales – Brno

Management Dr. Ing. Bohumil Brodský, Head of Division Ing. Martin Lenc, MBA, Head of Division Controlling

Siemens, s.r.o.; I IA&DT Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Phone: 544 508 440 Fax: 544 508 449 E-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

Siemens share:

Sales – Ostrava

100 %

Siemens, s.r.o.; I IA&DT 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Phone: 597 400 655 Fax: 597 400 659 E-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Industry / page 1/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Industry Automation & Drive Technologies Division Products, services and solutions Industrial automation systems • Industrial automation systems (programmable controllers Simatic, industrial software, programming device Field PG, industrial PCs) • PC-based control (WinAC), decentralized peripheries • Systems for process control and monitoring • Visualisation software WinCC (Consistent editors for all devices from Panel to SCADA) • MES system – Simatic IT • Process control systems Simatic PCS 7 • Microsystems, Sitop switching sources • Simatic-based totally integrated automation, centralized TIA Portal engineering framework Safety systems for factory automation Energy Efficiency Low-voltage switching and installation technology • Bus communication devices (Profibus, AS-i, IO-Link) • Switches for outlets of appliances – contactors, motor-circuit switches, contractor, time relays, softstarters and semiconductive switches

Siemens in the Czech Republic 

• Switches for energy distribution – circuit breakers (ACB, MCCB) and fuse switches • Command and signaling devices – buttons, indicator lights, columns • Security modules, positional switches • Transformers and power supplies • Projection aids and software for low-voltage switchgears Sirius • Wiring materials – circuit breakers, current protectors, module devices, switchgear boxes, overvoltage conductors, serial connecting boxes, fuse systems, home switches, sockets Automotive industry control systems • Automation and information technology for production systems and for management and maintenance • Systems for process analysis and analysis of the quality for short-term and midterm production optimization • Testing technology • Production plant planning, simulation as an integral part of planning, analysis of weak points • Maintenance of automation production systems

as at 03/2013

Control systems and drives for machine tools and robot systems, solutions for production machines and cranes • Automation systems for machine tools, robots and special machines, CNC systems of the Sinumerik series • Synchronous and asynchronous servomotors Simotics Sinamics drives • Equipment for machine tools, robots and special machines, including switchgear • Simotion control system integrating PLC, Motion Control and technological functions • Solutions for packaging, printing, textile, plastic, forming, glass-making and various single purpose machines • Advanced cranes solutions as anti-sway or straight-run systems Sensors and communication • Process devices (field instrumentation) for measurements of pressure and differential pressure and temperature, magnetic-inductive, ultrasonic, mass, weigh and whirl flowmeters for liquids and gases, meters of heat in water

and steam, ultrasonic, capacitance, radar and mechanical level meters and indicators for liquid and loose materials, fluid and gas analysers • Process sensors with wireless HART communication • Process gas chromatographs, process spectrometers, multifunctional gas analyzers • Systems for precise process weighing and dosing, weighing sensors, conveyer weighers, flowmeters for loose materials • Electropneumatic positioners for lift and rotation drives • Multifunctional process regulators and recorders, acoustic readers for the monitoring of operation • Simatic NET industrial communication networks (Industrial Ethernet, Profinet, Profibus, wireless industrial communication) • Complete portfolio of active and passive network components RuggedCom and Scalance for all industry branches • Process automation sensors (RFID industrial identification systems, code reading systems) • Technical consulting, warranty and post-warranty service 4

Industry / page 2/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Industry Automation & Drive Technologies Division

Drives technology • Complete motors range under one name Simotics • Low-voltage standard asynchronous motors • Low-voltage and high-voltage asynchronous motors – non-explosive • High-voltage motors • Synchronous and asynchronous servomotors, torque motors and linear motors • Cabling system Motion Connect • DC motors • Asynchronous generators • Synchronous generators • Modern lLow-voltage and high-voltage frequency converters Sinamics a Robicon Perfect Harmony • DC converters • Decentralized drives • Software for drives

for crane lifting drive • Gear units for belt conveyers, water turbines, paper-production machinery • Planetary gear units • Wheel sets for integration into machines according to customer’s drawings • Sleeve and flange couplings • Flexible and highly flexible couplings • Arpex torsionally rigid all-steel couplings • Zapex torsionally rigid gear couplings • Fludex fluid couplings • Comprehensive drive systems for individual industrial applications

Mechanical drives • Helical, bevel helical and worm geared motors • Helical and bevel helical gear units • Helical gear units with long axial distance

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Industry / page 3/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Industry Automation Services Works Siemens, s.r.o. Industry Automation Services Works provides project management, control system programming and training for production technologies, distribution and maintenance of automotive diagnostics devices VAG/VAS, and their accessories. It realizes retrofitting and maintenance of automation production systems.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Industry Automation Services Works

Siemens Service and Training Center – Industry Sector

Address: Phone: Fax: Website: 

Hotline (7:00 – 16:30): Phone: 800 122 552, 326 713 888 E-mail: iadtsupport.cz@siemens.com iadtpodpora.cz@siemens.com

Website: 

Zelená 184, 293 06 Bradlec 326 713 811 326 713 953 www.siemens.cz/iadt

Management Dr. Ing. Bohumil Brodský, Head of Works Siemens share:

100 %

On-site service (7:00 – 16:30): Phone: 800 122 552, 326 713 888 Fax: 326 713 889 E-mail: iadtservis.cz@siemens.com Spare parts – sale, repairs, warranty claims: Phone: 326 713 877 (7:00 – 16:30) 800 122 552 (16:30 – 7:00) Fax: 326 713 951 E-mail: iadtservis-obchod.cz@siemens.com Training: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

www.siemens.cz/iadtservis

Automotive Projects • New production lines • Retrofit • Maintenance Phone: Fax: E-mail: 

326 713 881 326 713 954 iadtprojekty.cz@siemens.com

Diagnostic devices VAG/VAS: Phone: 326 713 869 Fax: 326 713 951 E-mail: eduard.lyzbicki@siemens.com

326 713 811 326 713 951 sitrain.cz@siemens.com www.siemens.cz/sitrain Industry / page 4/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Customer Services Division Siemens, s.r.o., Industry Sector, Customer Services Division (I CS) offers comprehensive and particular projects and supplies of investment solutions and units for various industrial branches and infrastructure, including planning, design, building management, engineering, various financing methods, assembly, launch into operation, services and maintenance using experience of a global company and own know-how.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Customer Services Division Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Department Prague

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 411 233 032 492 is.cz@siemens.com www.siemens.cz/is

Management Ing. Tomáš Kutscherauer, Head of Division Ing. Jiří Wagner, Head of Division Controlling Siemens share:

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 Phone: 233 032 972 Fax: 233 032 990 Department Brno Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Phone: 544 508 501 Fax: 544 508 500 Department Ostrava, Hlubočky

100 %

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Phone: 597 400 660 Fax: 597 400 669

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Industry / page 5/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Customer Services Division Products, services and solutions Investment units and solutions for metallurgy, heavy machinery, mineral mining, paper industry, water industry, production of construction materials, petrochemical/gas industry and related industries • Complete supplies in the area of automation technology and drives for production buildings • Supplies of investment solutions and units in the area of metallurgy, heavy machinery, mining and paper industry using the globally recognized know-how of Siemens for technology procedures, based on own research and development • Energy solutions for power supply sets of metallurgic, mining, water supply and paper facilities • Consulting and design activities, maintenance, training • Spare parts supplies • Cooperation with partner companies on development of automation systems for various technologies Technical and engineering services • Comprehensive ASŘTP and drives solutions, engineering and implementation of investment solutions and units,

Siemens in the Czech Republic 

primarily for metallurgy, the heat industry, for the treatment, purification and distribution of drinking water and sewage, waste management, cement and lime works, woodworking industry, mining and the petrochemical industry • Supplies of particular solutions, or components, including consulting services, design work, designs, assemblies, launch into operation, services, maintenance, and training also in other industrial branches or infrastructure • Proposals and supplies for production, assembly and distribution lines, conveyers • Modernization and moving industrial equipment and lines • MES optimization systems, superior systems of control, data stores, monitoring of comprehensive processes, data processing, IT systems of maintenance control • Application of the SIMAIN methodology to ensure integrated maintenance of industrial equipment, not only for the equipment supplied by Siemens • Spare part supplies for all industrial applications

as at 03/2013

Airport infrastructure • Infrastructure components and solutions; ensuring the protection of airport operations, in particular overhead and embedded light signaling devices, constant current feed systems, control and monitoring systems of BRITE light sets, obstacle signaling devices and mobile luminous protection devices, complying with ICAO, FAA and NATO regulations, whose quality and reliability is certified by the FAA and the Czech Civil Aviation Authority

• Complete maintenance of industrial companies (outsourcing) • Calibration services – pressures, temperatures, quantities • Applications of frequency convertors • Pneumatic drives

Implementation, service and maintenance of industrial solutions • Electrical erections of low- and high-voltage current, launch into operation • Mechanical erections of logistic conveyers and lines • Electrical and automation equipment maintenance • Application of the SIMAIN methodology to ensure integrated maintenance of industrial equipment, not only for the equipment supplied by Siemens • Spare parts deliveries for all industrial applications • Warranty and post-warranty services

Industry / page 6/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Business Unit Metals Technologies Siemens, s.r.o., Sector Industry, business unit Metals Technologies (I MT) offers comprehensive and particular projects and supplies of investment solutions and units for various metallurgic and heavy machinery branches, including planning, design, building management, engineering, various financing methods, assembly, launch into operation, services and maintenance using experience of a global company and own know-how.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Business Unit Metals Technologies Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Electrics / Automation

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 josef.pavelka@siemens.com www.siemens.com/metals

Management Ing. Radovan Holub, CSc., Head of Division Ing. Jiří Wagner, Head of Division Controlling Siemens share:

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Phone: 597 400 660 Fax: 597 400 669 Mechanical Engineering Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Phone: 233 032 901 Fax: 233 032 903 Locations: Prague Ostrava Žďár nad Sázavou Košice

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Industry / page 7/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Business Unit Metals Technologies Products, services and solutions Investment units and solutions for metallurgy and heavy machinery • Supplies of investment solutions and units in the area of metallurgy and heavy machinery • Complete supplies in the area of automation technology and drives for production buildings • Consulting and design activities, training • Spare parts supplies • Service and maintenance Technical and engineering services • Comprehensive ASŘTP and drives solutions, engineering and implementation of investment solutions and units • Supplies of particular solutions, or components, including consulting services, design work, designs, assemblies, launch into operation, services, maintenance, and training

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Industry / page 8/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector, Customer Services Division Industry Maintenance Technology Branch Siemens, s.r.o., Industry Maintenance Technology Branch specializes on maintenance of technological equipment in industrial companies.

Siemens, s.r.o. Industry Sector, Customer Services Division Industry Maintenance Technology Branch Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

28. října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 is.cz@siemens.com www.siemens.cz/is

Management Arnošt Kolaska, Head of Works Siemens share:

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

100 %

Industry / page 9/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Elektromotory Mohelnice Branch Siemens, s.r.o., branch office Elektromotory Mohelnice produces low voltage induction motors, which are supplied to the whole world. Mostly these are three-phase asynchronous squirrel-cage motors of frame sizes varying from 63 to 200 mm with the power of 0.25-37 kW. In addition to basic and catalogue motors Siemens also produces a wide range of special custom designed versions.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Elektromotory Mohelnice Branch Address: Nádražní 25, 789 85 Mohelnice Phone: 583 471 111 Fax: 583 430 151 Management Ing. Pavel Pěnička, Head of Branch Dipl-Kfm Christian Casper, Head of Business Administration Siemens share:

100 %

This production program is continued by Siemens, s.r.o., branch office Elektomotory Frenštát which produces motors of higher frame sizes varying form 225 to 315 mm, and power up to 315 kW. Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Industry / page 10/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Elektromotory Frenštát Branch Siemens, s.r.o., Elektromotory Frenštát Branch produces low-voltage asynchronous electric motors and deliver them worldwide. Branch in Frenštát made three-phase asynchronous cage motors, in shaft height 225-315 with load 18-315 kW. Except standard motors produce also large range of special models.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Elektromotory Frenštát Branch Address:  Phone: Fax: 

Markova 952 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 556 207 111 556 835 147

Management Ing. Jaromír Zapletal, Head of Branch Ing. Jiří Mohelník, Head of Business Administration Siemens share:

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

100 %

Industry / page 11/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Nízkonapěťová spínací technika Branch Siemens, s.r.o., Nízkonapěťová spínací technika Branch produces selected assortment of Low-Voltage Control and Distribution products: Monitoring, Timing and Overload relays, Commanding and Signaling Devices, AS-Interface. Siemens, s.r.o., Industry Sector, Industry Automation & Drive Technologies Division, Low-voltage Controls & Distribution section, facilitates the sale on the local market.

Siemens in the Czech Republic 

Siemens, s.r.o. Industry Sector Nízkonapěťová spínací technika Branch Address: Phone: Fax: E-mail: 

Production Unit Vrchlabí

Volanovská 516, 541 01 Trutnov 499 903 100 499 903 509 info.snst@siemens.com

Poštovní 67, 543 03 Vrchlabí Phone: 499 409 605 Fax: 499 409 601 E-mail: jan.marek@siemens.com

Management Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser, Head of Branch Dipl.-Kfm. Lothar Wild, Head of Business Administration Siemens share:

as at 03/2013

100 %

Industry / page 12/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Siemens Electric Machines s.r.o. Siemens Electric Machines s.r.o. is a producer of highvoltage electromotors and generators for the local and foreign markets. Siemens, s.r.o., Industry Sector, Industry Automation & Drive Technologies Division, Large Drives section, facilitates sales on the local market.

Siemens in the Czech Republic 

Siemens Electric Machines s.r.o. Address: Phone: Fax: 

Drásov 126, 664 24 Drásov 549 426 103 541 231 028

Management Ing. Ivo Pavelec, CEO Matthias Behre, CFO Ing. Juraj Kytner, Proxy Siemens share:

as at 03/2013

100 %

Industry / page 13/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector, Customer Services Division Paper Industry Maintenance Works Siemens, s.r.o., Paper Industry Maintenance Works, specializes on maintenance of dedicated electric devices, especially drives, low voltage switching stations, 6kV and 110 kV switching stations and measurement and regulation systems.

Siemens, s.r.o. Industry Sector, Customer Services Division Odštěpný závod Paper Industry Maintenance Address: Litoměřická 272, 411 08 Štětí Phone: 416 803 565 Management Ing. Vladimír Jaroš, vedoucí odštěpného závodu Siemens share:

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

100 %

Industry / page 14/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Siemens Industry Software, s.r.o. Siemens Industry Software, s.r.o. is a business unit of Siemens and a leading global provider of product lifecycle management (PLM) software and services with 7,1 million licensed seats and 71,000 customers worldwide. Siemens PLM Software‘s vision is to enable a world where organizations and their partners collaborate through Global Innovation Networks to deliver world-class products and services, allowing them to deal swiftly with emerging risks and opportunities. PLM is an information strategy, an enterprise strategy and ultimately

Siemens in the Czech Republic 

a transformational business strategy. Siemens PLM Software sees it as a comprehensive approach to innovation built on enterprise-wide access to a common repository of product information and processes.

Siemens, s.r.o. Industry Sector Siemens Industry Software, s.r.o. Address: Na Maninách 7, 170 00 Prague 7 Phone: 266 790 411 E-mail: infocz.plm@siemens.com Website: www.siemens.cz/plm Hot-line: 266 790 444 Management Tomáš Svoboda, Managing Director, Executive Officer Radek Kypsoň, CFO, Executive Officer Siemens share:

100 %

4 as at 03/2013

Industry / page 15/16


CZE

Industry List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Industry Sector Siemens Industry Software, s.r.o. Products, services and solutions • NX – a next-generation CAD/CAM/CAE solution that powers innovation through digital product development • Velocity Series – a comprehensive family of modular yet integrated solutions addressing the product lifecycle management (PLM) needs of the mid-market. Consisting of Solid Edge, Femap, Teamcenter Express and CAM Express • Teamcenter – powers innovation and productivity by connecting people and processes with knowledge. Teamcenter‘s comprehensive portfolio of proven digital lifecycle management solutions is built on an open PLM foundation • Tecnomatix – suite of best-in-class digital manufacturing applications and production expertise, covering manufacturing engineering through shop floor execution • PLM Components – enable diverse manufacturing enterprises to seamlessly shave information and data with their partners and suppliers regardless of the PLM applications used by the different organizations. (Parasolid, Geolus Search, JT Open, D-cubed)

Siemens in the Czech Republic 

Services • Delivery of Czech localized products and value added applications • Analytical and diagnostic services • VDA - Value Discovery Assessment • Implementing services • Training and Hot-line

as at 03/2013

Industry / page 16/16


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector, Building Technologies Division (IC BT) is the world leader in the market for energyefficient, safe and secure buildings (green buildings) and infrastructures. As a service and solution provider, system integrator and product vendor, Building Technologies offers building automation, heating, ventilation and air conditioning (HVAC), fire safety and security.

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Address: Siemensova 1, 155 00 Prague 13 Phone: 233 033 401 Fax: 233 033 499 Website: www.siemens.cz/buildingtechnologies Management Ing. Jiří Jirkovský, MBA, Head of Division Ing. Ivana Horáková, Head of Division Controlling Siemens share:

100 %

Brno branch

Pardubice branch

Stock

Siemens, s.r.o.; IC BT Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Phone: 544 508 535 Fax: 544 508 538 E-mail: vera.bockova@siemens.com

Siemens, s.r.o.; IC BT Pernerova 168, 531 54 Pardubice Phone: 466 818 276 Fax: 466 818 290 E-mail: romana.srnkova@siemens.com

Siemens, s.r.o., IC BT Lužná 591, 160 00 Prague 6 Phone: 296 711 280-5 Fax: 296 711 286 E-mail: martin.fidler@siemens.com

Ostrava branch

Plzeň branch

Siemens, s.r.o.; IC BT 28. října 150/2663, 702 02 Ostrava Phone: 597 400 695 Fax: 596 621 995 E-mail: sylva.smydova@siemens.com

Siemens, s.r.o.; IC BT Nádražní 20, 301 00 Plzeň Phone: 377 539 795 Fax: 377 539 797 E-mail: katerina.kozakova@siemens.com

České Budějovice branch

Zlín branch

Siemens, s.r.o.; IC BT Čechova 52, 370 01 České Budějovice Phone: 387 312 833 Fax: 387 312 850 E-mail: jaroslav.bouda@siemens.com

Siemens, s.r.o.; IC BT Štefánikova 167, 760 30 Zlín Phone: 576 011 512 Fax: 576 011 507 E-mail: jaroslav.mika@siemens.com

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 1/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Products, services and solutions Building comfort • Systems of building automation control (DDC) • Control systems for boiler rooms, CZT transmission stations, and energy systems • Heat metering and regulation, ventilation equipment and air-conditioning (HVAC) • Remote heat metering and reading • Comprehensive portfolio of products for the producers of boilers, burners, heatexchanger plants, and VZT units (OEM) • Two-floor regulators and readers (of temperature, pressure, humidity, etc.) • Regulatory fixtures and drives • Heat meters, flowmeters and meters for heat cost allocation • Housing products (central heating bodies, room and equithermal regulation) • Frequency converters • End-to-end turnkey systems

Siemens in the Czech Republic 

Energy Efficiency • Comprehensive implementation of energy-saving projects (Energy Performance Contracting) • Energy consumption monitoring • Green Building Monitor • Monitoring and optimalization of buildings energy systems

Services • End-to-end turnkey systems • Graphical system extensions • Design work and engineering • Maintenance services • Technical support • Consulting • Training

Electronic Security • Intrusion detection • CCTV – camera surveillance systems • Access control systems • Gas and flash detection systems • Solution for critical infrastructure Fire Safety • Fire detection systems • Stable fire extinguishers • Voice alarm system • Linear heat detection FibroLaser

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 2/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Low and Medium Voltage Division Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector, Low and Medium Voltage Division plans, manufactures and supplies solutions for all areas of application in the fields of low and medium voltage switchgears, right up to turnkey power supply systems.

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Low and Medium Voltage Division Address: Phone: Fax: E-mail: Website:

Brno branch

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 105 233 038 094 energetika.cz@siemens.com www.siemens.cz/energy

Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Phone: 544 508 415 Fax: 544 508 419 E-mail: rozvadece.vn.cz@siemens.com

Management Ph.D Roland Müller, Head of Division Ing. Dáša Fialová, Head of Division Controlling Siemens share:

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 3/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Low and Medium Voltage Division Products, services and solutions Energy distribution – MV and LV air insulated switchgear • NXAir, NXAir P – MV switchgear for primary distribution • 8BT1 – MV switchgear for secondary distribution • VB1 – MV switchgear for high power switching • Sivacon S4, S8 – LV switchboard Energy distribution - MV gas insulated switchgear • NXPlus, NXPlus C, 8DA/DB – MV switchgear for primary distribution • 8DJH, SimoSec – MV switchgear for secondary distribution Energy distribution – MV and LV equipments and devices • Sivacon 8PS – LV busbar trunking systems • SieStorage – modular electrical energy accumulating system • Equipments for MV switchgear – vacuum circuit breakers, contactoras, load break switches, disconnectors, earthing switches, fuses, instrument transformers, surge arresters

Siemens in the Czech Republic 

• MV Generator circuit breakers • MV outdoor vacuum circuit breakers • MV switchgear retrofit • Equipments for LV switchboards Energy distribution – project execution and services • Management and execution of complex turn-key rojects for power distribution (substations, transformer stations, complex solutions for electrical part of distribution systems for industry plant and municipalities – waste plants, heating plants, power plants), including delivery of Siemens systems • Engineering and services for power distribution solutions (feasibility study, basic and detail design documentation, consultancy, short-circuit calculation, engineering, deliveries, installation works, testing and commissioning, operator training) • Warranty and after warranty repairs and inspections

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 4/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Smart Grid Division Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector, Smart Grid Division offers innovative technologies and encompassing services in the fields of IT, data communication, energy automation and rail electrification for efficient network, intelligent power distribution, intelligent consumption and the seamless integration of electric mobility and smart buildings.

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Smart Grid Division Address: Phone: Fax: E-mail: Website:

Plzeň branch

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 105 233 038 094 energetika.cz@siemens.com www.siemens.cz/energy

Management Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, acting Head of Division Ing. Jiří Krátký, Head of Division Controlling Siemens share:

Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector Lobezská 15, 301 46 Plzeň Phone: 377 683 135 Fax: 377 683 131 E-mail: lucie.filipova@siemens.com Brno branch Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Phone: 544 508 415 Fax: 544 508 419 E-mail: energetika.cz@siemens.com

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 5/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Smart Grid Division Products, services and solutions Energy Automation • Spectrum-PowerTM network control technology for SCADA, distribution and transportation network and power generation management systems • SICAM-230 Control center technology • SICAM-PAS Station control technology • SICAM-1703 Telecontrol and station control technology • SIPROTEC Protection technology • REYROLLE Protection technology • SIMEAS, SENTRON and SICAM-PQS Power quality solutions • Decentralized Energy Management System (DEMS) • ENEAS System solutions • Grid applications, Smart Grid CompassTM Metering und Communcation Service • Siemens offers a software solution allowing operators of distribution networks and metering point service providers to read, process and integrate consumption data from both private households and industry customers into existing IT back-office infrastructures.

Siemens in the Czech Republic 

Our Services: • Consulting • Engineering and project management • Implementation, commissioning of the IT solution • Product training • Maintenance and operation support Our Turnkey Solutions: • Integrated smart metering solutions • Demand response • Smart metering customer portal • Communication solutions for the transport and distribution network Transmission & Distribution Service • Network consulting incl. expansion, maintenance planning as well as weak points analysis • Network analyses and measurements (PQ monitoring etc.) • Construction and design for approval by authorities • Network service incl. power line construction up to 36 kV • Line route planning incl. tachymetric survey • Installation / commissioning services

as at 03/2013

• Retrofitting and modernization • Dismantling, transport and disposal • Switchgear, plant and transformer servicing • Plant inspection and thermal imaging • Troubleshooting and repairs • Procurement of replacement parts • Service and maintenance contracts • Operation of electrical installations and networks • Courses and trainings Complete solution for the railways electrification and urban transport • Complete portfolio of products for overhead lines incl. High speed tracks • MV and HV switchgear for power suply of overhead lines • Rectifiers, inverters • Consultation services • Solution

Infrastructure & Cities / page 6/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions Siemens, s.r.o., Infrastructure & Cities Sector, Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions (IC RL&MOL) are pursuing the goal of networking various transportation systems with one another in order to move people and goods efficiently. Integrated solutions are the key to safe, clean, and reliable mobility.

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions Address: Phone: Fax: E-mail: Website:

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 251 233 032 269 info-imo.cz@siemens.com www.siemens.cz/mobility

Management Mgr. MgA. Roman Kokšal, Head of Divisions Ing. Josef Capoušek, Head of Divisions Business Administration Siemens share:

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 7/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions Products, services and solutions Rolling stock • High speed, intercity, commuter and regional trains • Passenger coaches • Electric and diesel-electric locomotives • Metro rail cars, tramcars and light rail cars • AGT rail cars • Refurbishment • Components • Bogies for rolling stock • Electrical equipment and traction systems for rolling stock • Maintenance of rolling stock and infrastructure, spare parts and logistics service • Repair center • Test and validation center • Training and workshops • Consulting and system design • System engineering, project and interface management

Siemens in the Czech Republic 

Rail Automation for Mainline and Mass Transit • Train control systems, ETCS • Signaling components • Operations control systems • Electronic interlockings • Track vacancy detection • Level crossing protection systems • Rail communications • Service and Training Solutions for Cities & e-vehicle Infrastructure • Integrated solutions for traffic control, management, and information covering the complete value chain • Tolling • Comprehensive parking management solutions • Public lighting • E-vehicle Infrastructure – residential charging, semi-public and public charging • Hardware portfolio: AC, DC, inductive charging systems, battery swapping • Software portfolio • Service business, commissioning and maintenance

as at 03/2013

Infrastructure Logistics • Complete solutions for postal automation • Logistics & Airport Solutions • Customer service, maintenance • Spare parts, improvement & modernization projects Rolling Stock Engineering Centre in Prague and Ostrava • Rail Systems Division is engaged in the construction of rail vehicles. In the Czech Republic there is the third biggest engineering centre within Siemens company. Czech engineers cooperate on the worldwide rolling stock projects and participate on development and design of modern rail vehicles for mass transit, regional and long-distance services.

Infrastructure & Cities / page 8/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector, Rail Systems & Mobility and Logistics Divisions Mobility Metro Services Branch Siemens, s.r.o., Mobility Metro Services Branch ensures maintenance of C-line underground trains M1 in Prague (Full Service) from 1 st January 2009: • Preventive train maintenance of M1 • Corrective train maintenance of M1 • Organization and optimization of maintenance processes • Spare parts warehouse, logistics and management

Siemens in the Czech Republic 

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Rail Systems Division Mobility Metro Services Branch Address: Phone: Fax: E-mail: Website:

Sliačská 1, 141 41 Prague 4 233 032 251 233 032 269 info-imo.cz@siemens.com www.siemens.cz/mobility

Management Mgr. MgA. Roman Kokšal, Head of Branch Siemens share:

as at 03/2013

100 %

Infrastructure & Cities / page 9/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Busbar Trunking Systems Branch Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems Branch, manufactures safe busbar systems for transfer and distribution of power in the range from 25 A up to 6,300 A in purpose and industrial buildings. The advantage of busbar systems lies in particular in flexible and fast assembly and disassembly, as well as in subsequent fast and flexible connection of final machinery and equipment.

Siemens in the Czech Republic 

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector Busbar Trunking Systems Branch Address: Nádražní 30, 789 85 Mohelnice Phone: 583 842 700 Fax: 583 842 777 Management Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich, Head of Branch Ing. Josef Hozák, Head of Business Admnistration Siemens share:

as at 03/2013

100 %

Infrastructure & Cities / page 10/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector OEZ s.r.o. OEZ s.r.o. is a complex provider of products and services in the area of protection of electrical circuits and low-voltage devices. It has its own production and development capacities and is involved in close cooperation with research institutions and universities. The product portfolio is divided into six product groups: modular devices; moulded case circuit breakers; air circuit breakers; fuse systems; devices for switching and control; distribution boards and switchboard cabinets. Company products are widely applied in building

Siemens in the Czech Republic 

installations, infrastructure, industrial installations, and in the energy sector.

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector OEZ s.r.o. Address: Šedivská 339, 561 51 Letohrad Phone: 465 672 111 Fax: 465 672 330 E-mail: oez.cz@oez.com Website: www.oez.cz www.oez.com Management Ing. Roman Schiffer, General Director and Executive Officer Christoph Schwarz, CFO, Executive Officer Siemens share:

100 %

4 as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 11/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector OEZ s.r.o. Products, services and solutions Modular devices • Miniature circuit breakers up to 125 A • Residual current circuit breakers up to 125 A • Overvoltage protections • Other modular devices

Devices for switching and control • Contactors and thermal overload relays • Motor starters Distribution boards and switchboard cabinets • Distribution boards • Switchboard cabinets

Moulded case circuit breakers • Moulded case circuit breakers and switch-disconnectors up to 1600 A

Technical support • Technical support via the phone • Expert assistance in project solution and designing

Air circuit breakers • Air circuit breakers up to 6300 A

Software support for products • Configurator OEZ • Computational programs Sichr, Prozik • OEZ-CAD drawing set • 2D/3D documents viewer Prodok • Support for e-shops

Fuse systems • Cylindrical fuses and switch-disconnectors for cylindrical fuse-links • Fuses with blade contacts • Fuse switch-disconnectors, fuse switch-disconnectors of vertical design and fuse-rails • Fuses and fuse disconnectors for fuse-link for semiconductor protection • MV fuses Siemens in the Czech Republic 

Services • Operative services • Malfunction prevention • Switchboard modernisation - retrofits • Non-stop emergency service as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 12/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector OSRAM Česká republika s.r.o. OSRAM Česká republika s.r.o. is a supplier of lighting management systems, light sources and other light technologies.

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector OSRAM Česká republika s.r.o. Address: Phone: Fax: E-mail: Website:

Sales Department Prague

Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál 554 793 111 554 711 637 osram@osram.cz www.osram.cz

U Slavie 1540/2a, 100 00 Prague 10 Phone: 272 118 850 Fax: 272 118 851

Management Ing. Roman Ostertág, General Manager Alexandre-Constant Reibel, Financial/controlling Manager Vladimír Slezák, Production Manager – Coils and Wire Dr. Juraj Nyíri, Production Manager – Display / Optic Ing. František Orság, Quality Manager Ing. Martin Kocourek, Marketing Manager Siemens share:

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 13/14


CZE

Infrastructure & Cities List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Infrastructure & Cities Sector OSRAM Česká republika s.r.o. Products, services and solutions Sale of products • Halogen lamps • Linear fluorescent lamps • Compact fluorescent lamps • Discharge lamps • Automotive lighting • Electronic control gears • Display/Optic devices • LED modules • Special light sources • Luminaires Production • Production of tungsten fine wire and coils • Production of lamps for Video/TV projection (VIP lamps)

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Infrastructure & Cities / page 14/14


CZE

Energy List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Energy Sector

Siemens, s.r.o., Energy Sector, designs, supplies and ensures the construction, operation and servicing of electric power and heat energy sources, and offers technologies, maintenance and end-to-end solutions for power transmission and distribution from power stations to the end consumer.

Siemens, s.r.o. Energy Sector Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Brno branch

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 105 233 038 094 energetika.cz@siemens.com www.siemens.cz/energy

Management Ing. Aleš Tomec, Head of Divisions Ing. Jaroslav Hradílek, Head of Division Controlling Siemens share:

100 %

Siemens, s.r.o.; Energy Sector Olomoucká 7/9, 618 00 Brno Phone: 544 508 415 Fax: 544 508 419 E-mail: energetika.cz@siemens.com Teplice branch Siemens, s.r.o.; Energy Sector Riegrova 1874, 415 01 Teplice Phone: 416 926 542 Fax: 416 926 542 E-mail: hana.razova@siemens.com

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Energy / page 1/4


CZE

Energy List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Energy Sector

Products, services and solutions Power generation Power generation facilities • Coal-fueled power plants, gas and steam-gas power plants, incinerators, biomass • Steam turbines, gas turbines, turbine generators and complex turbine-generator units, turbine sets and driving turbines for industry, including control systems • Control systems for the entire field of energy, turbine control systems • Modernization and substitution of technological, electro-technical and control systems • Process optimization and diagnostics of power plant operations’ energy management • Combustion optimization, reduction of NOx • Complete reconstruction of power plants • Engineering in the field of power generation, consulting Renewable energy Renewable energy power generation facilities • Facilities and comprehensive solutions for electricity generation:

Siemens in the Czech Republic 

• Photovoltaic power plants (PVPE) with a typical output of 500 kWp − 200 MWp • Wind power plants (WPP) with a typical output of 2−6 MW • Small hydroelectric power plants (HPP) with a typical output of 100 kW − 30 MW • Biomass/bio-gas combustion (KVET) with a typical output of 100 kW − 5 MW • Geothermal • Facilities and comprehensive solutions for heat (and electrical) energy generation: • Photothermal power plants • Biomass/biogas combustion • Control and monitoring systems for the operation, administration and maintenance of renewable energy sources • Supplies of alternative sources of energy (fuel cells, electricity accumulators, photovoltaic panels, etc.) • Engineering, consulting and design in the field of power generation, energy audits and strategies • EPC supplies, assistance with funding provision • Virtual power plants

as at 03/2013

• Carbon capture and storage • Energy storage Power transmission HV technology and transformers • Circuit breakers, disconnectors, earthing switches, instrument transformers, surge arresters, gas insulated and outdoor substations • Power transformers up to 1,500 MVA • Special transformers for energy, industry and transportation • Design and comprehensive supply of HV substations • HVDC

engineering, supplies and assembly work, complex texts and operator training) • Warranty and post-warranty services, reviews • Diagnostics of MV and HV equipment with ACTAS tester, oil filtration and regeneration, SF6 gas filtration and regeneration

Implementation and services • Turnkey management and implementation of comprehensive projects (switchgears, substations, comprehensive solutions for electricity projects of industrial companies and energy sources – incinerators, heating plants, and power plants), including Siemens equipment supplies • Turnkey MV and HV services (professional consulting services, design and calculations,

Energy / page 2/4


CZE

Energy List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Energy Sector Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. is a supplier and service provider of industrial steam turbines with output of up to 150 MW for power generation and mechanical drives.

Siemens, s.r.o. Energy Sector Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Address: Phone: Fax: Website: 

Olomoucká 7/9, 618 00 Brno 545 105 111 545 105 022 www.siemens.cz/turbines

Management Ing. Vladimír Štěpán, MBA, General Director, Executive Officer Ing. Erik Feith, Economic Director, Executive Officer Siemens share:

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Energy / page 3/4


CZE

Energy List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Energy Sector Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. Products, services and solutions End-to-end Turnkey Supplies • Customer consulting services in the selection of a suitable solution, economic studies, feasibility studies • Engineering and re-engineering • Production • Assembly and commissioning • Project management • Operator training • Warranty and post-warranty service, including modernization and retrofit • Spare part supplies

• Chemical and petrochemical industry (generator and compressor drives) • Paper industry • Sugar refineries

Typical Applications • Combined cycles • Cogeneration • Power stations • Industrial and municipal heating plants • Waste and biomass incinerators • Oil and gas extraction (generator and compressor drives)

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Energy / page 4/4


CZE

Healthcare List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector supplies products and solutions for diagnostics and therapy, and postprocessing and image processing technology for medical facilities and hospitals.

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Siemensova 1, 155 00 Prague 13 233 032 001 233 032 008 healthcare.cz@siemens.com www.siemens.cz/healthcare

Management Ing. Vratislav Švorčík, Head of Sector Ing. Karel Kopejtko, Head of Sector Controlling Siemens share:

100 %

Brno branch

České Budějovice branch

Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector Karásek 1, 621 33 Brno Phone: 233 032 091 Fax: 233 032 096 E-mail: healthcare.cz@siemens.com

Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector Čechova 59, 370 65 České Budějovice Phone: 386 709 147 Fax: 386 709 147 E-mail: healthcare.cz@siemens.com

Ostrava branch Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava Phone: 597 400 688 Fax: 597 400 689 E-mail: healthcare.cz@siemens.com Hradec Králové branch Siemens, s.r.o.; Healthcare Sector Šimkova 1224, 500 02 Hradec Králové Phone: 495 513 393 Fax: 495 513 394 E-mail: healthcare.cz@siemens.com

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Healthcare / page 1/4


CZE

Healthcare List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector

Products, services and solutions Computer tomography • Single-source and dual-source CT technologies • End-to-end spectrum of products and services • Output-stepped product ranges configurable in accordance with clinical demands • Innovative software equipment for state-of-the-art clinical applications • On-line solutions for patient data processing – post-processing workstations • Possibility of upgrading between individual products Magnetic resonance • End-to-end spectrum of products and services • Open low-field systems for pediatrics and orthopedics • Supra-conductive 1.5-Tesla systems for general applications • Supra-conductive 1.5-Tesla systems for cardiology and neurology applications allowing for whole-body imaging and whole-body angiography

Siemens in the Czech Republic 

• High-field 3-Tesla systems for special spectroscopy applications, and experimental MRI with a field higher than 3 Tesla • Innovative software equipment for state-of-the-art clinical applications X-ray Equipment • Angiography equipment – cardiology and universal equipment • Radiography X-ray equipment (classic and fully digital) • Urology X-ray equipment and lithotripters • Mobile X-ray machines • Theatre X-ray machines with C-arm – fixed and mobile • Mammography systems Molecular imaging • Single- and two-head SPECT cameras • Equipment for positron emission tomography (PET) • Hybrid PET/CT • Hybrid SPECT/CT systems

as at 03/2013

• Hybrid PET/MR for simultaneous acquisition of PET and MR images • Cyclotrons Data administration and distribution • Comprehensive PACS system solutions • Diagnostics workstations • Viewing stations • Intranet distribution of image data in hospitals (WEB technologies) • Homeworking • Disk-array archiving systems

• Devices for top echo-diagnostics including real-time, transthoracic and volume depiction of the heart within the time frame of a single cardiac cycle • All our cardiology devices are also designed to work with an esophageal probe and intracardial catheter Laboratory diagnostics • Devices for laboratory diagnostics • IVD diagnostics • Servicing

Ultrasound diagnostics • A wide portfolio of ultrasound diagnostics devices for abdominal and thoracic examinations • Sophisticated systems for sonography with the help of a contrast agent and for volume depiction of the heart in real time • Devices for gynecological, radiological and mammography outpatient centers as well as for cardiology and internal outpatient centers • 4D devices

Healthcare / page 2/4


CZE

Healthcare List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector Siemens Audiologická Technika s.r.o. Siemens Audiologická Technika s.r.o. supplies hearing aids and accessories for people with hearing impairments.

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector Siemens Audiologická Technika s.r.o. Address: Phone: Fax: E-mail: Website: 

Bieblova 19, 150 00 Prague 5 257 328 161 257 328 163 sluchadla.cz@siemens.com www.sluchadla.cz

Management Ing. Petr Vaněk, Chief Executive Officer Ing. Zdeněk Mišta, Chief Financial Officer Siemens share:

100 %

4 Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Healthcare / page 3/4


CZE

Healthcare List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Energy

Siemens Group Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Healthcare Sector Siemens Audiologická Technika s.r.o. Products, services and solutions • Audiometry instruments • Hearing aids • Audiological devices • Hearing aid batteries

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

Healthcare / page 4/4


CZE

IT solutions List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. IT solutions Sector Corporate Technology, Development Center Siemens, s.r.o., Corporate Technology is accredited competence center and certification laboratory and provides customers in Industrial automation with following services, certification PROFINET, PROFIdrive and PROFIsafe, IO-LINK and DRIVE-CLiQ.

Siemens, s.r.o. Corporate Technology Development Center

an testlabs

Address: Phone: E-mail:

DRIVE–CLiQ (support center)

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 033 100 anftestlabs.cz@siemens.com

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Phone: 233 033 103

Management Vladimír Kulla, Head of Division Ing. Jiří Kopecký, Head of Division Controlling Siemens share:

Siemens in the Czech Republic 

Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Phone: 233 033 149

as at 03/2013

100 %

IT solutions / page 1/1


CZE

Siemens Group List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Siemens Group

NAME

Description of activities address

Phone

FAX

Management

Siemens share

Skupina Siemens v České republice Siemens, s.r.o. Regional Siemens company in the Czech Republic Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 031 111 233 031 112 Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer sector Industry division Industry Automation & Drive Technologies Automation and Drives Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 405 233 032 490 Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA division Customer Services Industrial investment units Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 411 233 032 492 Ing. Tomáš Kutscherauer; Ing. Jiří Wagner business unit Metals Technologies Industrial investment units for metallurgy 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 Ing. Radovan Holub, CSc.; Ing Jiří Wagner sector Infrastructure & Cities division Building Technologies Building Technologies Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 033 401 233 033 499 Ing. Jiří Jirkovský, MBA; Ing. Ivana Horáková divisions Rail Systems & Mobility and Logistics Transportation and Logistics Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 251 233 032 269 Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek division Low and Medium Voltage Power distribution Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 Ph.D. Roland Müller; Ing. Dáša Fialová division Smart Grid Energy automation, rail electrification Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 Acting Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Krátký sector Energy Power generation and transmission, renewables Siemensova 1, 155 00 Praha 13 233 032 105 Ing. Aleš Tomec; Ing. Jaroslav Hradílek sector Healthcare Imaging medical systems and laboratory diagnostics Siemensova 1, 155 00 Praha 14 233 032 001 233 032 008 Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko division Imaging&Therapy a divize Clinical products Imaging medical systems Siemensova 1, 155 00 Praha 15 233 032 001 233 032 008 Ing. Vratislav Švorčík; Ing. Karel Kopejtko division Diagnostics Laboratory diagnostics Karásek 1767/1, 621 33 Brno 233 032 083 233 031 112 RNDr. Blanka Chmelíková; Ing. Janka Medveďová branch Mobility Metro Services Maintenance of underground trains Sliačská 1, 141 41 Praha 4 233 032 251 233 032 269 Mgr. MgA. Roman Kokšal; Ing. Josef Capoušek branch Industry Maintenance Technology Maintenance of technological equipment in industrial companies 28.října 150/2663, 702 00 Ostrava 597 400 660 597 400 669 Arnošt Kolaska; Danuše Malíková branch Industry Automation Services Automation and Drives Zelená 184, 293 06 Bradlec 326 713 811 326 713 953 Dr. Ing. Bohumil Brodský; Ing. Martin Lenc, MBA branch Busbar Trunking Systems Production, installation and reparation electrical equipments Nádražní 30, 789 85 Mohelnice 583 842 700 583 842 777 Dipl. Wirtsch. Ing. Sven Zschiedrich; Ing. Josef Hozák branch Elektromotory Mohelnice Production of electrical motors Nádražní 25, 789 85 Mohelnice 583 471 111 583 430 151 Ing. Pavel Pěnička; Dipl-Kfm Christian Casper branch Elektromotory Frenštát Production of electrical motors Markova 952, 744 01 Frenštát p. R. 556 207 111 556 835 147 Ing. Jaromír Zapletal; Ing. Jiří Mohelník branch Nízkonapěťová spínací technika Production of low-voltage switchgear Volanovská 516, 541 01 Trutnov 499 903 100 499 903 509 Dipl.-Ing. Eduard Tanhäuser; Dipl.-Kfm. Lothar Wild branch Industrial Turbomachinery Industrial steam turbines Olomoucká 7/9, 618 00 Brno 545 105 111 545 105 022 Ing. Vladimír Štěpán, MBA; Ing. Erik Feith, MBA branch Paper Industry Maintenance Maintenance of dedicated electrical equipments and measurement and regulation systems Litoměřická 272, 411 08 Štětí 416 803 565 Ing. Vladimír Jaroš; Ing. Jiří Wagner

Siemens in the Czech Republic 

as at 03/2013

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Siemens Group / page 1/2

4


CZE

Siemens Group List of products and solutions Industry

Sectors

Infrastructure & Cities

Siemens Group

Energy

Healthcare

IT solutions

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

Siemens, s.r.o.

• Industry Automation & Drive Technologies • Industry Automation Services Works • Customer Services • Business Unit Metals Technologies • Industry Maintenance Technology Branch • Elektromotory Mohelnice Branch • Elektromotory Frenštát Branch • Nízkonapěťová spínací technika Branch • Siemens Electric Machines s.r.o. • Paper Industry Maintenance Works • Siemens Industry Software, s.r.o.

• Building Technologies • Low and Medium Voltage • Smart Grid • Rail Systems & Mobility and Logistics • Mobility Metro Services Branch • Busbar Trunking Systems Branch • OEZ s.r.o. • OSRAM Česká republika s.r.o.

• Energy Sector • Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

• Healthcare Sector • Siemens Audiologická Technika s.r.o.

• Corporate Technology, Development Center

Siemens, s.r.o. Siemens Group

NAME Siemens Audiologická Technika s.r.o. Siemens Electric Machines s.r.o. Siemens Industry Software, s.r.o. Siemens Convergence Creators, s.r.o. OEZ s.r.o. OSRAM Česká republika s.r.o. Corporate Technology, Development Center

Siemens in the Czech Republic 

Description of activities address Audiology solutions Bieblova 19, 150 00 Praha 5 Production of electro-motors and generators Drásov 126, 664 24 Drásov PLM Software and services Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 IT and system integration Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 Protection of electrical circuits and low-voltage equipment Šedivská 339, 561 51 Letohrad Production of tungsten fine wire.coils and lamps for Video/TV projection (VIP lamps) Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál PROFINET, PROFIdrive a PROFIsafe, IO-LINK a DRIVE-CLiQ certification Siemensova 1, 155 00 Praha 13

as at 03/2013

Phone FAX 257 328 161 257 328 163 549 426 103 541 231 028 266 790 411 244 091 111 241 732 045 465 672 111 465 672 330 554 793 111 554 711 637 233 033 100

Management Ing. Petr Vaněk; Ing. Zdeněk Mišta Ing. Ivo Pavelec; Yulia Monastyruk Tomáš Svoboda; Radek Kypsoň Ing. Štěpán Kotva; Mag. Anna Thüringer Ing. Roman Schiffer; Christoph Schwarz Ing. Roman Ostertág; Alexander-Constantin Riebel Vladimír Kulla; Ing. Jiří Kopecký

Siemens share 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Siemens Group / page 2/2

Údaje a fakta - Siemens v České republice  

Skupina podniků Siemens v České republice, přehled dodávaných výrobků, zařízení a služeb včetně kontaktů.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you