Page 1

www.siemens.cz/healthcare

Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare | 3.2013

Otevření PET/CT v Novém Jičíně

K boji připraven

Servis medicínské techniky pod jednou střechou

Revoluce v laboratoři

strana 6

strana 4

strana 12


Obsah

08

12

Vidět víc znamená pracovat efektivněji. Řešení firmy Siemens pro kardiologii

Revoluce v laboratoři – více prostoru pro zkušenosti, i když zdrojů ubývá

Obsah 04 Servis medicínské techniky pod jednou střechou 05 Každý instalovaný přístroj má svého technika 06 V Novém Jičíně funguje moderní pracoviště pro boj s rakovinou 08 Vidět víc znamená pracovat efektivněji 11 Artis Q.zen minimalizuje dávky záření v kardiologii 12 Revoluce v laboratoři 15 Více prostoru pro zkušené laboranty 16 Akutní MR indikace 20 Více efektivity v každodenní medicíně 21 Kofein chrání předčasně narozené děti 22 Mobilett Mira získal cenu za design

2 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Přečtěte si 04 Servis medicínské techniky pod jednou střechou Společnost Siemens připravila novinku v organizační struktuře a sloučila servisní služby laboratorní divize (DX) a divizí zobrazovacích metod (Imaging & Therapy Systems a Clinical Products) do jednotné servisní organizace s názvem One Healthcare Service. 08 Vidět víc znamená pracovat efektivněji V nizozemském Amsterodamu se na přelomu srpna a září za účasti třiceti tisíc odborníků ze sto padesáti zemí uskutečnil mezinárodní kongres Evropské kardiologické společnosti ESC 2013. Novinky pro diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění představila i společnost Siemens. Nechyběly ani světové novinky. 11 Artis Q.zen minimalizuje dávky záření v kardiologii Nový angiografický přístroj Artis Q.zen společnosti Siemens prokazatelně snižuje dávky záření díky unikátní technologii rentgenky a detektoru. Systém využívají v basilejské univerzitní nemocnici ve Švýcarsku a po tři čtvrtě roce každodenního provozu v klinické praxi tyto výsledky potvrzují.

20 Více efektivity v každodenní medicíně Práce se systémy s obrazovými zesilovači střední kategorie byla dříve časově náročná. Pořizování rentgenových snímků znamenalo vkládání, vyjímání a vyměňování kazet, které bylo nutné zpracovat, takže pacienti museli déle čekat na výsledky. Plně digitální přístroj Luminos Fusion 2 v 1 s plochým panelovým detektorem přináší kvalitu, jež byla donedávna doménou jen přístrojů vyšší cenové kategorie. 21 Kofein chrání předčasně narozené děti Předčasně narozené děti ohrožuje novorozenecká apnoe neboli výpadek dýchání na víc než 20 sekund. Léčení zahrnuje podávání teofylinu nebo kofeinu, což jsou látky, které ale mohou být při zvýšené dávce toxické. Siemens přináší vysoce specifický a cenově výhodný test Syva® Emit® Caffeine Assay, který zahrnuje unikátní testovací indikaci pro novorozence.


Editorial

16 Nouzové MRI – indikace pro službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Spojením skupiny servisu nemocničních zobrazovacích přístrojů se skupinou techniků, kteří vykonávají servis laboratorních přístrojů, se naše služby stanou ještě komplexnější.

Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare, 3.2013 Redakční rada Veronika Němcová Johana Hrabalová Vydává AC&C Public Relations, s. r. o. Čistovická 11, 163 00 Praha 6 Šéfredaktorka Libuše Bautzová tel.: 220 515 314 e-mail: libuse.bautzova@accpr.cz www.accpr.cz Editor Ondřej Kinkor tel. 220 513 314 e-mail: ondrej.kinkor@accpr.cz Sazba, zlom TAC-TAC agency, s. r. o. www.tac-tac.cz Vydáno v Praze dne 30. 9. 2013 Registrace MK ČR pod číslem E 145 25 Trend vychází čtyřikrát ročně a je distribuován zdarma

Vážení čtenáři, s velkou částí z vás se znám osobně, přesto se vám zde představuji v nové roli – jako ředitel sjednocené servisu sektoru Healthcare společnosti Siemens. K 1. říjnu 2013 došlo ke spojení skupiny servisu nemocničních zobrazovacích přístrojů se skupinou servisních techniků, kteří vykonávají servis laboratorních přístrojů. Tím se naše služby stanou ještě komplexnější a nová struktura umožní větší efektivitu práce využitím všech synergických možností takového uspořádání. Věřím, že tyto změny přispějí k dalšímu zlepšení našich služeb pro Vás. V této souvislosti pro vás máme i nové zákaznické číslo, které bude pro servisní služby k dispozici 7 dní v týdnu. Toto číslo naleznete na zadní straně časopisu i v článku uvnitř, který vám osvětlí všechny podrobnosti tohoto procesu, který, jak jsme přesvědčeni, povede k dalšímu zlepšení našich služeb. V aktuálním vydání našeho časopisu Trend rovněž naleznete rozsáhlou reportáž o nových zobrazovacích technologiích, které Siemens představil na kongresu Evropské kardiologické společnosti. Nechybí případové studie pro radiologické odborníky a článek o tom, jak řešit požadavky na vyšší výkonnost laboratoře při omezených finančních prostředcích. Pokračujeme také v rozhovorech s českými odborníky a představujeme nové projekty. Těším se na další setkávání s Vámi, a to nejen na stránkách tohoto časopisu.

Kontakt na redakci a možnost objednání e-mail: healthcare.cz@siemens.com

Ing. Vladimír Golovinský ředitel Customer Services sektor Healthcare

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 3


Téma

Projekt slučování divizí nese název One Healthcare Service. V rámci mnoha pracovních skupin po všech stránkách důsledně analyzuje a řeší veškeré aspekty sloučení obou servisních organizací. Cílem projektu je usnadnit zákazníkům přístup k servisním službám obou divizí vytvořením jednoho kontaktního místa pro servisní služby v každé zemi a zároveň sjednotit servisní organizační strukturu jednotlivých národních zastoupení společnosti Siemens po celém světě. Proces integrace momentálně probíhá také v regionu střední a východní Evropy a v České republice bude jednotné servisní středisko vytvořeno do konce letošního obchodního roku s účinností od 1. října 2013. Transformace do jednotné servisní organizace je komplexní proces, jehož cílem je v prvé řadě zvýšení spokojenosti zákazníků sektoru Healthcare společnosti Siemens, a to jak v oblasti in vivo, tak in vitro služeb.

Lépe využít know-how

Servis medicínské techniky pod jednou střechou Sloučení servisu divizí zobrazovacích metod a laboratorní diagnostiky Před několika lety rozšířil Siemens portfolio sektoru Healthcare o divizi laboratorní diagnostiky. V současnosti pokračuje v posilování a zefektivňování činnosti zdravotnického sektoru. Společnost Siemens přikročila také k vybudování jednotné servisní organizace pro veškeré zdravotnické přístroje. Dochází tedy ke sloučení servisních služeb laboratorní divize (Diagnostics) a divizí zobrazovacích metod (Imaging & Therapy Systems a Clinical Products) do jednotné servisní organizace sektoru Healthcare.

4 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Po důkladné analýze prováděných servisních služeb bylo vytvořeno 16 pracovních skupin, které řeší veškeré aspekty sjednocení: od způsobu a včasnosti provádění servisních zásahů, instalované báze, práce dispečinku a další. Transformace probíhá ve spolupráci s centrálou společnosti Siemens, což umožní regionálním společnostem do budoucna lépe využít zkušeností a know-how kolegů z ostatních zemí. Všichni zákazníci stávajícího servisu Siemens budou do konce roku podrobně informováni o nových kontaktních údajích servisního týmu, tedy o nové hot line lince, která bude k dispozici sedm dní v týdnu na telefonním čísle 800 888 910. K dispozici bude rovněž e-mailová adresa medicinskyservis.cz@siemens.com. Kontaktní údaje jsou k dispozici i na zadní straně časopisu Trend a rovněž na internetových stránkách společnosti Siemens.

Výhody jednotné servisní podpory: • Servisní dispečink, který je v provozu 7 dní v týdnu na telefonním čísle 800 888 910 a e-mailové adrese medicinskyservis.cz@siemens.com • Odborná servisní podpora • Odborný servisní tým • Sledování a kontrola rychlosti a přesnosti servisních zásahů • Databáze záznamů o provedených servisních zásazích pro pozdější kontrolu


Rozhovor

Každý instalovaný přístroj má svého technika Jaká je historie servisu sektoru Healthcare v České republice? Centrální servis vznikl před osmi lety sloučením servisních techniků jednotlivých modalit do jedné organizace. Do té doby byli součástí samostatných oddělení spravujících jednotlivé typy přístrojů. Tento model však nebyl příliš efektivní, a tak byla v roce 2005 vytvořena samostatná servisní struktura. Pozitivní dopady tohoto kroku byly patrné ihned po jeho zavedení, neboť se výrazně zvýšila produktivita techniků.

Co všechno vaše servisní oddělení nabízí?

Sloučení servisních oddělení zobrazovacích metod a laboratorní techniky se týká i zastoupení společnosti Siemens v České republice. Vedením nového sjednoceného servisu sektoru Healthcare byl pověřen dosavadní ředitel servisu zobrazovacích přístrojů, ing. Vladimír Golovinský.

Provádíme montáže medicínských přístrojů Siemens, jejich záruční a pozáruční servis a aplikační školení pro budoucí obsluhu. Každý instalovaný přístroj má u nás svého prvního technika, který zodpovídá za všechny činnosti na něm provedené. V ideálním případě tedy doprovází „svůj“ stroj po celou dobu jeho morální životnosti od instalace až po demontáž a ekologickou likvidaci. Tento systém osobního přístupu se nám velice osvědčil. Zároveň skupina servisních techniků má pro možnost promptního zákroku při poruše vysokou zastupitelnost a naše práce tak v mnoha případech připomíná způsob práce například hasičů.

U společnosti Siemens jste 23 let, je nějaká technologie či modalita, na kterou jste obzvlášť pyšný? Byly to prakticky všechny technické novinky, které se podařilo dostat do České republiky jako první. Z instalací, na které jsem nejvíc pyšný, je to určitě CT Sommatom Flash – dvoulampové CT nové konstrukce v nemocnici v Plzni. Dále první Magnetom Avanto – taktéž v Plzni na Borech. Potom první C-rameno Artis Zeego pro provádění srdečních katetrizací se zvláštní konstrukcí, kdy celý zobrazovací prvek – tedy zdroj záření a detektor – je upevněn na průmyslovém rameni, které se jinak používá hlavně v automobilovém průmyslu ve výrobních halách. A samozřejmě nesmím zapomenout na první tříteslovou magnetickou rezonanci, kterou jsme poprvé v ČR instalovali v pražském IKEMu.

Co podle Vašeho názoru zákazníci nejvíce oceňují na medicínských přístrojích Siemens? V mnoha případech je firma na tomto poli v roli inovátora, který udává směr dalšího vývoje v oboru, čili jde o technickou vyspělost nabízené technologie. Dále je to vysoká spolehlivost a robustnost našich zařízení. Jako jednu z nejdůležitějších věcí vidím spolehlivý a dobře organizovaný servis, bez něhož si nelze úspěšné provozování našich přístrojů vůbec představit.

Jaké změny mohou očekávat zákazníci sektoru Healthcare po sloučení servisů divizí zobrazovacích metod a laboratorní techniky? Já doufám, že jen pozitivní. Naše současné organizační změny přinesou zkvalitnění všech servisních služeb, které poskytujeme jak v oblasti in vivo, tak in vitro diagnostiky. Na činnosti servisu zobrazovacích metod se toho příliš nezmění, jen k nám přibudou kolegové a zákazníci z divize Laboratorní diagnostika. Ta je pod křídly Siemensu relativním nováčkem a zatím fungovala jako samostatná jednotka. Ve spolupráci s naší partnerskou firmou BioVendor zaměstnávala techniky, kteří prováděli servis laboratorních přístrojů Siemens, čímž vedle sebe paralelně existovaly dvě servisní organizační struktury, které nyní spojujeme do jedné.

Spolehlivý a dobře organizovaný servis přístrojů je pro společnost Siemens velkou konkurenční výhodou.

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 5


Projekt

V Novém Jičíně funguje moderní pracoviště pro boj s rakovinou V Moravskoslezském kraji neměli až donedávna žádný přístroj pro diagnostiku onkologických onemocnění PET/CT. Nejbližší dostupný skener byl v Olomouci. Až osmitýdenní čekací lhůta na vyšetření ale byla příliš dlouhá. Situace se změnila v červnu, kdy novojičínská nemocnice otevřela nový pavilon s moderním pracovištěm nukleární medicíny. Nejnovější PET/CT přístroj Biograph mCT dodala společnost Siemens.

Vyšetření PET/CT kombinuje dvě diagnostické metody: pozitronovou emisní tomografii (PET) zobrazující procesy buněčného metabolismu a výpočetní tomografii (CT). Díky této kombinaci mohou lékaři přijímat rozhodnutí s větší jistotou a používat terapii, která se lépe hodí ke konkrétnímu pacientovi.

Z chátrající budovy je špičkové pracoviště Pracoviště nukleární medicíny s diagnostickým přístrojem Biograph mCT vzniklo v nově zrekonstruovaném pavilonu zčásti nevyužívané budovy bývalé interny. Své zázemí zde našly také urologické ambulance a dialyzační centrum, včetně

nefrologických ambulancí s navýšenou kapacitou. Jedna z nejrozsáhlejších a finančně nejnákladnějších investic v historii společnosti Agel se vyšplhala na 120 milionů korun, neboť budova bývalé interny se nacházela prakticky v havarijním stavu. S novým provozovatelem však přišly změny a po sedmi měsících se část

Nový pavilon slavnostně otevřeli (na snímku zleva): MUDr. Karel Dostalík (ředitel a předseda představenstva Nemocnice Nový Jičín), MUDr. Filip Horák, MBA (ředitel a předseda představenstva AGEL, a.s.), doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA (lékařská ředitelka Nemocnice Nový Jičín a vedoucí Komplexního Onkologického Centra Nový Jičín).

6 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare


Projekt

Pracoviště nukleární medicíny s diagnostickým přístrojem Biograph mCT

chátrající budovy proměnila ve špičkové pracoviště nukleární medicíny. „Zatím je jediné v Moravskoslezském kraji. Počítáme ale se spádovou oblastí asi 1,5 milionu obyvatel, protože podobný přístroj se zatím nenachází ani v sousedním Zlínském kraji,“ vysvětluje MUDr. Karel Dostalík, ředitel Nemocnice Nový Jičín. „Přístroj PET/CT představuje špičku v diagnostice onkologických onemocnění. Vyšetření má zásadní význam pro volbu optimální léčby onkologicky nemocných pacientů. Provedením diagnostické procedury je možné určit, která z léčebných možností je pro pacienta nejvhodnější,“ dodává Dostalík.

Naděje pro 1,5 milionu nemocných „PET/CT Biograph mCT40 jsme zvolili zejména pro jeho vynikající technické parametry, které nám umožňují jednak

Nemocnice Nový Jičín Nemocnice Nový Jičín, a.s., je od loňského roku součástí skupiny AGEL. Moravskoslezský kraj ji pronajal s dluhem ve výši 300 milionů korun na 20 let. Nemocnice Nový Jičín přitom Moravskoslezskému kraji platí roční nájem ve výši 25 milionů korun. Kromě toho se AGEL smluvně zavázal investovat téměř 220 milionů korun do rekonstrukce centrálních operačních sálů, provozu ARO a centrální sterilizace. Rekonstrukci plánuje zahájit ještě letos.

zkrácení doby vyšetření pacienta a také přesnější interpretaci nálezů. Přístroj splnil naše očekávání a jsme s ním nad míru spokojeni,“ chválí volbu MUDr. Andrea Bronczková, primářka oddělení nukleární medicíny Nemocnice v Novém Jičíně, podle níž na oddělení plánují vyšetřit ročně přibližně dva tisíce pacientů. Vyšetření přístrojem PET/CT předchází aplikace radioaktivní látky s velmi krátkým poločasem rozpadu, takzvaného radiofamaka. A právě reakce tkání na radiofarmakum je klíčová při zjišťování možného primárního nádoru a případných metastáz v těle pacienta. PET/CT skener dodaný společností Siemens umožňuje přesné měření metabolických procesů, například u rakovinné tkáně. „Díky tomuto přístroji lze lépe charakterizovat nádorové léze, přesněji stanovit stádium choroby a monitorovat změny aktivity v průběhu času, takže lze lépe vyhodnotit odezvu na léčbu“, shrnuje přínosy přístroje pro pacienty Ing. Vratislav Švorčík, ředitel sektoru Healthcare společnosti Siemens v ČR. Vedle nejnovějšího přístroje Biograph mCT slouží pacientům novojičínské nemocnice také moderní magnetická rezonance Magnetom Avanto a několik rentgenových přístrojů značky Siemens.

"PET/CT Biograph mCT40 jsme zvolili zejména pro jeho vynikající technické parametry, které nám umožňují zkrácení doby vyšetření pacienta a přesnější interpretaci nálezů." MUDr. Andrea Bronczková primářka oddělení nukleární medicíny Nemocnice v Novém Jičíně

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 7


Novinky

Základem prezentace společnosti Siemens na kongresu ESC 2013 byl nový kardiologický katétr, dále pak klinické informační systémy, aplikace pro počítačovou tomografii a magnetické rezonanční zobrazování nebo nový systém pro molekulární zobrazování srdce. Portfolio přístrojů pro kardiologii společnosti Siemens zahrnuje kardiovaskulární CT a MR, echokardiografii, intervenční kardiologii, srdeční molekulární zobrazování a kardiovaskulární in vitro diagnostiku.

Nitrosrdeční katétr pro echokardiografii

Vidět víc znamená pracovat efektivněji Řešení firmy Siemens pro kardiologii V nizozemském Amsterodamu se na přelomu srpna a září za účasti třiceti tisíc odborníků ze sto padesáti zemí uskutečnil mezinárodní kongres Evropské kardiologické společnosti ESC 2013. Novinky pro diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění představila i společnost Siemens. Nechyběly ani světové novinky.

8 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Siemens je první ve svém oboru, kdo nabízí volumetrickou nitrosrdeční echokardiografii (ICE) v reálném čase s ultrazvukovým katétrem Acuson AcuNav V. ICE v reálném čase poskytuje v průběhu intervenčních procedur vysoce kvalitní zobrazování bez záření. Katétr Acuson AcuNav V je užitečný zejména v průběhu chirurgické výměny aortální chlopně katetrizační cestou (TAVR), což je velmi riziková procedura, která je často prováděná u pacientů neschopných vypořádat se s nebezpečími a komplikacemi spojenými s celkovou anestézií a mechanickou ventilací. Pomocí volumetrického katétru ICE může lékař uskutečňovat procedury TAVR, i když je pacient pod vlivem sedativ, ale zůstává při vědomí. Tím se mohou ušetřit až dvě hodiny z celkové doby, po kterou zákrok trvá. Rovněž zotavení operovaného po takovém zákroku je rychlejší. Katétr Acuson AcuNav V je užitečný i v průběhu elektrofyziologických ablačních procedur.

Nová verze systému Acuson SC2000 s HD sondami Nejmodernější ultrazvukový systém firmy Siemens Acuson SC2000 přináší nové možnosti v oblasti zobrazování břišních cév. Verze Abdominal Vascular Release platformy pro echokardiografii je poprvé vybavena zakřivenou HD array sondou – 6C1 HD. Tato nová funkce kombinuje výhody HD sond a technologie koherentního zobrazování IN Focus, aby mohla získat co nejkvalitnější obrazy s vynikajícím rozlišením detailů a snadným použitím při zobrazování břišních cév. V kombinaci s technologií Clarify vascular enhancement (VE) tyto sondy zlepšují kvalitu obrazů detekcí hranic mezi tkáněmi a rozlišením kontrastu. K dispozici je také technologie NTEQ, která automaticky a intuitivně obraz optimalizuje, aby byl zřetelnější, konzistentnější a snáze se vyhodnocoval. Kromě toho jsou pro nejnovější verzi systému Acuson SC2000 k dispozici nové funkce pro vylepšení pracovních postupů.


Novinky

Aplikace syngo.CT Cardiac Function – Valve Pilot v kombinaci s 3D CT zobrazováním pomáhá kardiologům snáze zvolit správnou velikost implantátu.

Nástroj Trace Assist uživateli umožňuje snadno sledovat spektrální křivky a provádět rychlá měření cév. K aplikacím s pracovními postupy na tomto systému a automatickým měřicím nástrojům, jako je měřicí modul eSie Left Heart (LH), je nyní možné se rychle dostat pomocí nového menu eSie Access. Poprvé byla odborné veřejnosti představena také vylepšená sonda 4V1c. Tato sonda má výrazně menší kontaktní plochu než předcházející model, díky čemuž umožňuje snazší přístup k mezižeberním prostorům. To v praxi znamená, že vyšetření pacientů, u nichž je zobrazování jinak obtížné, může nyní probíhat rychleji.

Úplné vyšetření srdce nyní může trvat méně než 30 minut

Úplné MRI vyšetření srdce za méně než 30 minut Zobrazování srdce prostřednictvím MRI (CMR) poskytuje podrobné informace o morfologii a funkci srdce.

Díky standardizovaným vyšetřovacím protokolům mají výsledky vysokou reprodukovatelnost. To znamená, že úplné vyšetření srdce je nyní možné provést za méně než 30 minut, přičemž dříve zabralo obvykle hodinu. Umožňuje také zobrazení zásobování myokardu krví, edémů nebo jizvové tkáně v kontextu diagnostiky onemocnění věnčitých tepen či různých zánětů myokardu. Funkce Cardiac Dot Engine dovoluje lékařům srdce důkladně vyšetřit za velmi krátkou dobu. Obsahuje standardizované klinické vyšetřovací protokoly, které jsou upraveny tak, aby vyhovovaly každému jednotlivému pacientovi, ale aby se přitom zkrátila doba potřebná na vyšetření. Zahrnuje testy dýchání, monitorování tepu, plánování vyšetření

a nastavení množství kontrastní látky podle hmotnosti a věku pacienta. Díky standardizovaným vyšetřovacím protokolům mají výsledky vysokou reprodukovatelnost. To znamená, že úplné vyšetření srdce je možné provést za méně než 30 minut, přičemž dříve zabralo obvykle hodinu. Rozšíření aplikace AutoAlign Heart v nové verzi funkce Cardiac Dot Engine zcela automaticky plánuje diagnosticky důležité řezové roviny podél dlouhé osy srdce. Díky tomu lze provést efektivní diagnostiku vaskulárních onemocnění na základě angiografických MR datových souborů. Systém syngo.via nabízí novou aplikaci syngo.MR Vascular Analysis, která lékařům umožňuje identifikovat vaskulární choroby, například stenózy, automaticky kvantifikovat změny cév, a tak určovat diagnózu rychle a efektivně – stačí jen třikrát kliknout myší.

Software CT skeneru zvyšuje přesnost procedur TAVI Počítačová tomografie poskytuje podporu pro minimální invazivní implantace aortální chlopně katetrizační cestou (TAVI). Firma Siemens vyvinula nový software, který lékařům pomáhá stanovit správnou velikost nové chlopně pro daného pacienta a určit přesný úhel, pod nímž musí být zavedena. A to ještě před vlastním zákrokem v kardiologické katetrizační laboratoři. Protože klíčové informace jsou tak již předem k dispozici, opět se šetří čas

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 9


Novinky

Nový PET/CT skener Biograph mCT Flow umožňuje korigovat respirační pohyby i pohyby srdce.

a snižuje dávka kontrastní látky potřebná pro zákrok. Aby lékař mohl vybrat vhodnou velikost umělé srdeční chlopně, musí stanovit přesné rozměry cílového umístění, kterým je aortální prstenec. Tato eliptická struktura se dříve měřila manuálně pomocí ultrazvuku, což ovšem znamenalo zvýšené riziko špatného výpočtu. Aplikace syngo.CT Cardiac Function – Valve Pilot v kombinaci s 3D CT zobrazováním automaticky detekuje rovinu prstence a určuje jeho přesné rozměry v momentě, kdy je otevřený. Kardiolog pak může snáze zvolit správnou velikost implantátu. Díky tomu představuje TAVI méně rizikovou alternativu k chirurgickému zákroku v otevřeném hrudníku. Kombinace se skenerem Somatom Definition Flash nabízí ještě další obrovskou výhodu zejména pro starší a oslabené pacienty. Ti často trpí sníženou funkčností ledvin, navíc u nich hrozí, že při použití relativně velké dávky kontrastní látky dojde ke kolapsu tohoto orgánu. S přístrojem Somatom Definition Flash získá kardiolog všechny nezbytné informace z jednoho skenu a s použitím pouhých 40 ml kontrastní látky. Přitom běžné skenery mohou vyžadovat i více než jeden sken a až 150 ml kontrastní látky. Kontrastní látku je možné ušetřit také pomocí předběžného CT vyšetření, při kterém se určí úhly přístupu. Pokud má kardiolog informace, které jsou potřeba pro stanovení nejlepšího úhlu ještě před chirurgickým zákrokem v kardiologické katetrizační laboratoři, pro nalezení správné roviny prstence stačí i menší množství kontrastní látky. Aplikace syngo.CT Cardiac Function – Valve Pilot nabízí v této

souvislosti i další výhodu – ideální úhel určuje automaticky. Tyto informace mohou být navíc přenášeny přímo do katetrizační laboratoře.

informace. Nutnost vyvolávat data pacienta po jednotlivých objektech a starší doplňkové informace je odstraněna jednoduchým roletovým menu.

Nový kardiologický informační systém pro rychlejší pracovní postupy

Nový systém pro molekulární zobrazování

Nová verze kardiologického informačního systému syngo Dynamics pomáhá lékařům urychlit pracovní postupy a vylepšit klinické procedury. Zatímco dříve musela být lékařská zpráva úplně dokončena, než k ní mohl mít přístup jiný uživatel, syngo Dynamics nyní dovoluje zpřístupnit dokumentaci k jednotlivým studiím i několika uživatelů najednou. To znamená, že lékaři, zdravotníci a technici mohou spolupracovat efektivněji. Uživatelé mají navíc přístup k dalším novým možnostem dokumentace, které pokrývají celý proces sestavování lékařských zpráv, například dřívější studie. Aplikace syngo Dynamics rovněž lékařům umožňuje lépe monitorovat dávky záření. Jsou totiž už v průběhu plánování vyšetření automaticky varováni, že dávka záření se blíží limitním hodnotám. Nová funkce „Automatický seznam studií“ v aplikaci syngo Dynamics pak pomáhá rychleji stahovat lékařské zprávy. Lékaři tak mohou při sestavování svých zpráv snáze vyhledávat a procházet klinicky důležité

10 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Typickým vyšetřením na poli molekulárního zobrazování je scintigrafie perfuze myokardu. Nový skener pro pozitronovou emisní tomografii/počítačovou tomografii (PET/CT) Biograph mCT Flow přichází se dvěma funkcemi pro podporu kardiovaskulární péče. Funkce HD•Cardiac vůbec poprvé lékařům umožňuje pomocí jednoho spouštěcího signálu a dvojitého hradlování korigovat jak respirační pohyby, tak i pohyb srdce. Funkce HD•Cardiac se spoléhá na elektrokardiografický signál (EKG), který zachycuje pohyb srdce, zatímco software využívající speciální extrakční algoritmus vyvinutý firmou Siemens vyhledává skenovaná data podle vln vznikajících respiračními pohyby. Následně pak provádí korekci podle pohybu plic, aniž by se používal druhý spouštěcí signál. Výsledkem jsou kvalitnější snímky, které lékařům poskytnou lepší zobrazení distribuce stopovací látky v myokardu, informace o tloušťce stěny a vykreslení vad, než je tomu u obrazů bez korekce respiračních pohybů.

Neviditelní zabijáci Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že počet lidí umírajících na kardiovaskulární onemocnění se do roku 2030 na celém světě zvýší na přibližně 23,3 milionu ročně. Tyto nemoci, které zahrnují onemocnění věnčitých tepen (CHD) a infarkt, jsou již dnes nejčastější příčinou úmrtí na celém světě.


Novinky

Artis Q.zen minimalizuje dávky záření v kardiologii

Přinášíme klinický důkaz

Nový angiografický přístroj Artis Q.zen společnosti Siemens prokazatelně snižuje dávky záření díky unikátní technologii rentgenky a detektoru. Systém využívají v basilejské univerzitní nemocnici ve Švýcarsku a po tři čtvrtě roce každodenního provozu v klinické praxi tyto výsledky potvrzují. Až čtvrtina lidí trpí během svého života atriální fibrilací, což je nejběžnější forma srdeční arytmie. Pro vyšetření a léčbu se používají elektrofyziologické studie a intervenční zákroky. Aby se srdce vrátilo do správného rytmu, stačí uskutečnit ablaci malých bodů v tkáni myokardu pomocí ablačního katétru. Podle toho, o jak složitý případ se jedná, může operace trvat dvě až tři hodiny. Prof. Stefan Osswald, přednosta oddělení kardiologie basilejské univerzitní nemocnice, pracuje s přístrojem Artis Q.zen od loňského listopadu. „Nyní můžeme pracovat s dávkami záření, které jsou až o 85 procent nižší než obvyklé hodnoty,“ říká.

Pro snadnější umístění stentu Kromě srdečních arytmií existuje další klinická oblast na poli kardiologie, která je na vzestupu a jež je nejčastější příčinou úmrtí v průmyslových zemích – onemocnění věnčitých tepen. Jedná se o zúžení nebo zablokování tepen zásobujících srdeční sval krví. V Evropě každý rok umírá na tuto chronickou chorobu 1,8 milionu lidí. Zúžení, známá jako stenózy, mohou být rozšířena pomocí balónkového katétru, čímž se proudění krve obnoví. Stenty pak

udrží postižené místo trvale průchozí. V průběhu této procedury označované jako perkutánní koronární intervence (PCI) musí kardiolog umístit stent na dané místo s milimetrovou přesností, přestože se srdeční sval pohybuje. U přístroje Artis Q.zen kardiologovi pomáhá pokročilý průvodce v aplikaci Clearstent Live, jenž zobrazuje stent v reálném čase. Programové vybavení eliminuje pohyb srdce, což umožňuje kardiologům verifikovat umístění stentu vzhledem k anatomii srdce nebo ke stentům, které byly rozvinuty již dříve. Obrazy s kontrastní látkou se zobrazují vedle sebe, přičemž aktuální živý obraz nevykazuje žádné pozorovatelné zpoždění, takže obsluhující pracovník může pohybovat stentem upevněným na balónku. Při zákrocích tohoto druhu Prof. Osswald pozoroval jasné snížení dávky až na 50 procent ve srovnání s předcházejícím modelem. „Hlavní výhodou je výrazně lepší zobrazení stentu a příslušného úseku cévy. Další obrazy pro ověření, zda je již stent plně rozvinutý, už nejsou zapotřebí,“ říká přednosta kardiologie.

Unikátní Artis Q.zen Přístroj Artis Q.zen firmy Siemens byl veřejnosti poprvé představen v průběhu letošního kongresu Radiological Society of North America (RSNA) v Chicagu a přináší dvě revoluční novinky, které umožňují snížit dávku záření a současně zachovat nebo dokonce zlepšit kvalitu obrazů – jsou to nová rentgenka a nový detektor. Rentgenka je jediným zařízením svého druhu na trhu, které je výlučně vybaveno technologií „plochého emitoru“. Nová rentgenka umožňuje, aby systém generoval podrobné obrazy pohybujících se objektů a dokonce i nejmenších cév v tepajícím srdci za velmi krátkou dobu při maximálním proudu 1000 miliampér (mA). Nová technologie přináší mnohem podrobněji vykreslené obrazy umožňující zlepšit následnou léčbu. Nový detektor v přístroji Artis Q.zen umožňuje, aby se rentgenové kontroly uskutečňovaly s extrémně malými dávkami, např. 20 nanograyů (nGy) nebo i méně. Zcela nová a unikátní je skutečnost, že detektor využívá technologii krystalického, nikoliv amorfního silikonu. Jedná se o materiál homogenní chemické struktury, který se používá především v solárním průmyslu. Zaručuje, že obrazový signál je zaznamenáván s podstatně sníženou úrovní elektronického šumu, což znamená, že kardiolog může dosáhnout stejné kvality obrazů s mnohem nižší dávkou záření.

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 11


Ze zahraničí

Revoluce v laboratoři „Ve zdravotnictví závisí více než 70 procent rozhodnutí týkajících se pacientů na výstupech z diagnostiky,“ říká Dr. Bill Bartlett, klinický přednosta spojených diagnostických oddělení v NHS Tayside ve skotském Dundee. Vyřešit rozpor mezi neustále rostoucími požadavky na výkonnost laboratoří zabývajících se krevní diagnostikou a omezenými finančími prostředky pomáhá společnost Siemens. Řešením je systém Aptio Automation, který si jako první nemocnice v severní Evropě pořídila právě skotská Ninewells Hospital v Dundee. Zlepšení situace bylo patrné prakticky okamžitě. Text: Ed Targett

12 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare


Ze zahraničí

Dr. Bill Bartlett, klinický přednosta spojených diagnostických oddělení v NHS Tayside.

Dundee, ležící na východním pobřeží Skotska a rozdělené oblými kopci, nepůsobí dojmem místa, kde se rodí inovace. V minulosti to bylo průmyslové centrum, nyní zde sídlí řada biomedicínských a biotechnologických firem. Na západním okraji města se nachází uznávaná Ninewells Hospital, která se snaží nalézt rovnováhu mezi měnícími se fiskálními podmínkami a kvalitou péče o pacienty. Nemocnice je spravována NHS Tayside (jedna ze 14 oblastí Národních zdravotnických služeb) a je domovem jedné z nejvýše hodnocených lékařských fakult. Součástí Ninewells Hospital je i silně vytížená kombinovaná krevní laboratoř, která poskytuje diagnostické služby pro oblast s více než 450 000 obyvateli. Požadavky na služby laboratoře Tayside každoročně narůstají o pět až sedm procent, nyní s nově automatizovanou laboratoří provádějí každý rok zhruba 5,9 milionu biochemických testů, 850 000 hematologických testů a 55 000 imunologických testů. Rostoucí poptávka způsobená stárnutím populace i nárůstem počtu testů

vyžadovaných protokoly začala neúměrně zatěžovat pracovníky laboratoře a testovací zařízení. To si spolu s měnícími se podmínkami financování vyžádalo celkovou modernizaci laboratorních služeb. Dalším důvodem nutných změn byla významná proměna geografické konfigurace pracovního vytížení, neboť NHS Tayside přesunula svou mikrobiologii a objednávky obvodních lékařů z blízké nemocnice Perth Royal Infirmary právě do Ninewells. Modernizaci laboratoří řídí Dr. Bill Bartlett, klinický přednosta spojených diagnostických oddělení v NHS Tayside. Právě on vybral systém Aptio™ Automation firmy Siemens, který zajišťuje moduly pro plně komplementární zpracování vzorků před analýzou a po ní, komplexní analytiku a efektivní IT řešení. Centrální softwarovou platformu pro automatické pracovní postupy jakož i soustředění laboratorních dat a přístrojů zajišťuje systém pro správu dat ADVIA CentraLink®. „Žijeme v prostředí, v němž se neustále mění podmínky poskytování zdravotnické péče, ať už jde o rostoucí pracovní vytížení, nové diagnostické techniky nebo vývoj

v oblasti IT. Opravdu chceme začít myslet chytře, abychom své zdroje využili efektivněji. To je životně důležité, protože pokud uděláte jakýkoli ústupek v oblasti diagnostických testů, kdekoli v systému to bude mít kritické důsledky,“ říká k možnostem využití automatizace v laboratorním prostředí Dr. Bartlett, odborník na biochemii, který získal svůj doktorát na konci 80. let. „V minulosti jsme v našich laboratořích nedostatečně rozpoznali náš vliv na měřitelný nebo hmatatelný výstup. Nyní, kdy jsme schopni poskytnout širší spektrum testů za kratší dobu, může nemocnice zvýšit počty pacientů procházejících přes příjem oddělení akutní péče. To jsou místa, která jsou vystavena velkému tlaku. Pokud se totiž nedostává lůžek, celý systém se zahlcuje a i my se musíme vypořádat s obrovským pracovním zatížením,“ dodává Bill Bartlett.

Zlepšení efektivity Podle Bartletta je potřeba provést správná vyšetření a zasadit je do správných souvislostí, poskytnout je správným osobám ve správném časovém rámci a s komentářem,

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 13


Ze zahraničí

který je ve správném kontextu. Protože ve zdravotnictví závisí více než 70 procent rozhodnutí týkajících se pacientů na výstupech z diagnostiky, je potřeba najít způsob, jak zvýšit efektivitu služeb. Přitom je zde ve srovnání s dobou před 15 lety mnohem menší prostor, ve kterém lze podnikat. „Přistoupili jsme k reorganizaci a řekli jsme si, že chceme zjistit, jak bychom mohli omezit ztráty a variace při používání

„Když jsme nyní schopni poskytnout širší spektrum testů za kratší dobu, můžeme zvýšit počty pacientů procházejících přes příjem oddělení akutní péče.“ Dr. Bill Bartlett, klinický přednosta spojených diagnostických oddělení, NHS Tayside, Dundee, Skotsko

1600 zkumavek se vzorky za hodinu. „Dříve bychom zde museli mít několik samostatných místností,“ vysvětluje Dr. Bartlett. „Vybourali jsme několik zdí, aby se sem systém linky vešel. Od jednoho konce na druhý měří téměř 23 metrů a je zde i prostor pro příjem vzorků. Dříve by hematologie musela mít jednu řadu přístrojů na jedné straně, biochemie na druhé a spousta lidí by se musela věnovat vkládání vzorků do přístrojů. Práci dostáváme na etapy, protože obvodní chirurgie pracují od 9 do 16 hodin a produkují vzorky, které k nám přichází v sadách kdykoliv během dne; potom dostáváme vzorky z flebotomické kliniky atd. V minulosti pracovníci museli pobíhat po laboratoři, nyní je to jednoduchá a klidná práce. Firma Siemens zmapovala naše procesy, zjistila, čeho se pokoušíme dosáhnout, a pak – ve spolupráci s našimi pracovníky – nám pomohla navrhnout laboratoř. Cílem bylo celý pracovní proces zpracovat co možno nejefektivněji a nejrychleji, minimalizovat ztráty a zajistit správné toky informací.“ Projektovaný nárůst efektivity není jen věcí abstraktních grafů pro pracovníky nemocnice. Dr. Bartlett bere ze stojanu zkumavku se vzorkem, který má být testován, a rychle pohlédne na jeho štítek: „Tady máme někoho, u něhož je třeba vyhodnotit funkci štítné žlázy spolu s močovinou a elektrolyty, což vám může poskytnout celé spektrum informací. Laborantka nyní nasnímá čárový kód a vloží vzorek do linky Aptio. To je vše. Každý přístroj v laboratoři nyní ví, že je zde vzorek, který bude vyžadovat vyšetření odborníkem.“

můžeme v daném časovém rámci poskytnout. Nejedná se jen o délku cyklu pro jednotlivý test, ale také o sérii testů, které mohou být v rámci daného časového intervalu uskutečněny. Chystáme se také realizovat projekt, který sleduje, jak začínáme rozšiřovat naši flexibilitu se systémem Aptio, abychom přesměrovali kritické pracovní zatížení a abychom určili priority, které povedou ke zlepšení doby cyklu pro určité oblasti v nemocnici. Jak už jsem řekl dříve, máme oddělení přijímající akutní případy, jehož úkolem je třídění pacientů a získávání dobré představy o tom, co jim vlastně je. Čím rychleji dostanou požadované výsledky, tím rychleji je můžeme nasměrovat do jiné části nemocnice. Nepřejeme si, aby to byli lidé, kdo způsobuje čekací doby, které pacienty jen stresují.“

Oblast Národních zdravotnických služeb Tayside v číslech Pokrytí 9842 km2 450 000 obyvatel 14 000 zaměstnanců 91 zdravotnických zařízení 6000 zkumavek zpracováno denně 5,9 millionu biochemických testů za rok 850 000 hematologických testů za rok 55 000 imunologických testů za rok až 7% růst poptávky za rok

Urychlení cesty pacienta systémů, abychom dokázali přeměnit nesprávně používané zdroje na zdroje používané správně. Existuje také etický požadavek na omezení ztrát ve službách financovaných z veřejných zdrojů. Pokud bychom dokázali efektivně přenést naši obrovskou pracovní zátěž na automatické systémy, uvolnili bychom časové rezervy, abychom se mohli zaměřit na kvalitativní aspekty služeb vyšší úrovně,“ vysvětluje klinický přednosta spojených diagnostických oddělení v NHS Tayside.

Až 1600 zkumavek za hodinu Základním stavebním kamenem tohoto procesu je oválná linka systému Aptio Automation firmy Siemens, na níž jsou zpracovávány multidisciplinární testy a která zvládne zpracovat více než

Při pohledu na zkumavky se vzorky, které jsou zvedány do zásobníků s označením RFID předtím, než jsou odneseny linkou kvůli sérii testů, Dr. Bartlett uvažuje: „Každá zkumavka procházející linkou je jakoby cestou pacienta a se systémem Aptio Automation začínáme získávat určitý pohled na rychlost, jaké může být na této cestě dosaženo. Je jasné, že když je systém v plné konfiguraci, můžeme začít uvažovat o změně klasifikace vzorků. Již nebudeme používat termín „přednostní vzorky“, což znamená, že musí být zpracovány rychleji; můžeme říci, že rychlost našeho systému je taková, že spěchající vzorky mohou být zpracovávány úplně stejně jako ty ostatní. Nyní vyvíjíme nové ukazatele: můžeme sledovat záležitosti, jako je doba cyklu, počet testů, které můžeme zpracovat za jednotku času, a spektrum testů, jež

14 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Automatická linka zpracuje za den 6000 zkumavek.


Ze zahraničí

Nové přístrojové vybavení umožní dosáhnout v co nejkratším čase co nejširšího spektra služeb.

Více prostoru pro zkušené laboranty Nedostatek pracovních sil je dalším z mnoha faktorů ovlivňujících přechod k automatizaci v klinických laboratořích. Požadavky na diagnostické testy in vitro narůstají, rozpočty na nábor nových pracovníků ale ne vždy drží krok s tímto trendem. Očekává se, že v následujících pěti letech odejde do důchodu přibližně 16 procent laboratorních specialistů, přičemž se odhaduje, že už v roce 2014 bude jen ve Spojených státech potřeba 81 000 nových lékařských technologů. Nedávný průzkum mezi více než 4500 respondenty prováděný organizací Coordinating Council on the Clinical Laboratory (CCCLW) zjistil, že tři čtvrtiny dotazovaných, kteří pracují v laboratorním sektoru, po dokončení střední školy vůbec

nevědělo o existenci profesního směru lékařský technolog. Počet dostupných vzdělávacích programů se mezitím výrazně snížil. V mnoha laboratořích zjistili, že vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou zaneprázdněni procedurami, které souvisí se zpracováním běžných kvantitativních rozborů, takže automatizace je možností, jak uvolnit nesprávně využité lidské zdroje. „Naší výzvou je nyní využívat nové přístrojové vybavení tak, abychom dosáhli kvantitativních a kvalitativních cílů a abychom poskytovali co nejširší spektrum služeb v nejkratším čase. Vzdělaní a zkušení pracovníci se tak budou moci zaměřit na nové procesy, díky nimž zvýšíme fungování našich služeb, o něž mají uživatelé zájem. Starý způsob práce vyžadoval velký počet pracovníků s registrací HPC (Healthcare

Professions Council), kteří se museli podílet na téměř každé součásti analytických procesů. Výsledkem bylo, že vysoce kvalifikovaní pracovníci museli provádět úlohy, u nichž by bylo efektivnější, kdyby byly svěřeny jiným pracovníkům s nižším stupněm kvalifikace. Automatizace nám umožňuje začít myslet na posun schopností pracovníků v systému. Kvalifikovaní laboranti mají velmi důležité znalosti z oblasti patofyziologie, klinické stránky věcí, ale není jim umožněno tyto znalosti používat, protože jsou zcela zahlceni velkým množstvím rutinních činností. Automatizace nám tedy také umožňuje lépe využít odborný potenciál našich pracovníků,“ říká Dr. Bill Bartlett, klinický přednosta spojených diagnostických oddělení v NHS Tayside.

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 15


Ze zahraničí

Indikace pro službu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Akutní MR indikace Marc-André Weber, M.D., M.Sc.; Jürgen Biederer, M.D. Heidelberg University Hospital, Diagnostická a intervenční radiologie, Heidelberg, Německo

Úvod Po mnoho let bylo magnetické rezonanční zobrazování (MRI) považováno za proceduru nastupující až ve druhém sledu, která byla na oddělení záchranné služby potřebná pro další diagnostické vyšetření po prvořadém zobrazování pomocí rentgenu, ultrazvuku nebo dokonce počítačové tomografie (CT). Avšak rostoucí výkon moderních CT přístrojů a vývoj sekvencí rozšířily spektrum indikací, takže MRI je nyní prvořadou zobrazovací modalitou pro celou řadu klinických podmínek. Nejvíce je to zřejmé v případě naléhavých případů neurovaskulární povahy, ale platí to i pro celou řadu dalších indikací. „Nouzová MRI“ jsou kromě toho potřeba i přes noc nebo o víkendech. Ve většině případů je rozhodnutí o tom, zda tuto techniku využít, přijímáno na základě zvláštních okolností, jako je přítomnost pracovníků s odpovídající kvalifikací a specialistů v oblasti radiologie. Cílem tohoto článku je navrhnout stratifikační kritéria a poskytnout výčet klinických situací, které by mohly ospravedlnit uskutečnění MRI skenu o nočních nebo víkendových službách na základě klinické důležitosti, např. bezprostředních následků. Situace, které nevyžadují přímý terapeutický zákrok, by neměly být příčinou požadavku na MRI sken mimo běžné ordinační hodiny. Omezením na pouze malý počet indikací se zlepšuje klinické rozhodování a usnadňuje se příprava a školení pracovníků pro tyto situace. Následující návrhy byly vypracovány v univerzitní nemocnici v Heidelbergu díky spolupráci mezi oddělením diagnostické a intervenční radiologie (přednosta Hans-Ulrich Kauczor, M.D.), kliniky ortopedie a traumatologické chirurgie, střediska pro úrazy páteře, kliniky vaskulární chirurgie, oddělení anesteziologie a střediska pro pediatrii a medicínu dorostu.

1A

1B

1C

1D

1

16 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Nitrolební krvácení v pravých bazálních uzlinách s malým perifokálním edémem (šipky). Muž věku 74 let, u něhož se objevila po probuzení před 6 hodinami hemiparéza levé strany. (1A) Axiální T1w bez kontrastní látky, (1B) axiální FLAIR, (1C) axiální T2*w, (1D) axiální difúzně vážený obraz (b-hodnota 1000 s/mm2).


Ze zahraničí

2A

Následující návrhy samozřejmě procházejí soustavně probíhající diskusí a vylepšováním. Oddělení diagnostické a intervenční radiologie je ústředním poskytovatelem služeb v univerzitní nemocnici v Heidelbergu pro oblast obecného diagnostického radiologického zobrazování a zákroků. Každý rok uskutečňuje více než 91 000 vyšetření ambulantních a více než 71 000 vyšetření hospitalizovaných pacientů a pokrývá všechny indikace a systémy orgánů s každoročně více než 210 000 zobrazovacích procedur. Mělo by být poznamenáno, že následující návrhy byly vyvinuty pro oddělení obecné radiologie. Specializovaná neuroradiologická oddělení mohou tudíž vyvinout další návrhy týkající se zobrazování mozku.

2B

2D

Seznam indikací pro akutní MRI na oddělení diagnostiky a intervenční radiologie v Heidelbergu Seznam indikací rozlišuje mezi naléhavými případy vyžadujícími okamžité MRI (kategorie A, naléhavá péče co možno nejrychleji ve dne v noci) a naléhavé případy s vysokou prioritou, ale bez nutnosti okamžitého zákroku (kategorie B, má být uskutečněna během 12 hodin, např. následujícího dne). Považovali jsme za důležité definovat také třetí kategorii (kategorie C) pro situace, které nevyžadují okamžitý sken MRI, protože jsou k dispozici rovnocenné diagnostické alternativy. Přestože taková vyšetření mohou být naléhavě zapotřebí jen někdy, vřele Vám doporučujeme vytrvat a zachovat si zdroje pro pracovníky zajišťující akutní MRI. Tento seznam reprezentuje aktuální stav a přepokládá se, že řídící postupy budou pravidelně aktualizovány.

Kategorie A Indikace pro okamžité akutní MRI 1. Mozkové a neurovaskulární naléhavé případy (obr. 1, např. akutní mozková ischemie nebo syndrom herniace u dětí): minimální protokol: T2-vážení TSE, zobrazování dark-fluid, difúzně vážené zobrazování (DWI),

angiografie typu Time-of-flight (TOF), žádné rutinní intravenózní podávání kontrastní látky. 2. Akutní traumatické a netraumatické syndromy s paraplegií a zjevnou neurologickou nedostatečností (jako je paréza, senzorické poruchy, poruchy funkce močového měchýře nebo rekta), u kterých existuje

2C

2

Spondylodiscitida s abscesem v epidurálu a v bederním svalu. 80-letá žena se silnými bolestmi zad. Spondylodiscitida v prvním a druhém bederním obratlu je zřetelně potvrzena na sagitálním T1-vážených obrazech s potlačením tuku a s kontrastní látkou (šipky ve 2C); sagitální T1w TSE (2A) a sagitální T2w TSE obrazy (2B). Také zvýraznění epidurálu v páteřním kanálu (šipky v 2C a 2D) a absces v levém bederním svalu (hvězdička v 2D) mohou být nejlépe prokázány v obrazu s potlačením tuku a s kontrastní látkou.

podezření na lézi v oblasti páteře nebo cauda equina. Příkladem mohou být: Klinické podezření na spondylodiscitidu s epidurálními abscesy (obr. 2, klinická důležitost: indikován okamžitý chirurgický zákrok kvůli epidurálním abscesům); akutní syndrom spinalis anterior (obr. 3);

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 17


Ze zahraničí

3A

3B

4. Silné klinické podezření na osteomyelitidu u dětí. Požadována MRI s i.v. podáním kontrastní látky. 5. Akutní embolie plicní tepny u těhotných žen nebo velmi mladých pacientů (obr. 5; embolie plicní tepny, protokol s volným dýcháním, obrazy TrueFISP). TWIST s kontrastní látkou i.v. pro zobrazení perfuze a MR angiografie s vysokým prostorovým rozlišením (MRA) se použije jen tehdy, pokud by bylo klinicky důležité vyloučení malých periferních embolií).

3C

Kategorie B Indikace pro MRI do 12 hodin zahrnují: 1. Naléhavé případy související s páteří bez neurologických symptomů, např. pro vyloučení spondylodiscitidy nebo onemocnění vazivové tkáně po traumatu páteře, podezření na diskoligamentální úraz na základě CT nálezů (použijte standardní MR protokoly pro páteř). 2. Nejasné nálezy z konvenční radiografie nebo podezření na skryté fraktury kvůli prevenci expozici záření v CT (zejména u dětí).

3

Syndrom spinalis anterior. Muž, 53 let, s akutní paraplegií na úrovni 5. hrudního obratle po chirurgické endovaskulární nápravě aortální disekce, Stanford typ B. Na úrovni 3. hrudního obratle existuje zbytnění v oblasti páteře s edémem (šipky) na T2-vážených obrazech (3A: sagitální STIR, 3B: T2w SPACE) a omezená difúze v obrazu s b-hodnotou 1000 s/mm2 (šipka v 3C).

podezření na epidurální hematom po anestézii nebo chirurgickém zákroku v oblasti páteře; podezření na zhmoždění páteřního kanálu; klinická důležitost: chirurgická dekomprese, pokud je zjištěn edém páteře). Minimální protokol: sagitální T2w TSE se saturací tuku, sagitální T1W, transverzální T2w TSE (bez saturace tuku), nález vycentrován. Doplňková

možnost: Difúzně vážené zobrazování v případě podezření na páteřní ischemii. V případě podezření na epidurální absces je potřeba MRI s intravenózním podáváním kontrastní látky. 3. Silné klinické podezření na septickou artritidu (obr. 4; klinická důležitost: včasný výplach kloubu, aby se zabránilo indikované chondrolýze). Požadována MRI s i.v. podáním kontrastní látky.

18 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Kategorie C Indikace, které neopravňují k akutnímu MRI (=> např. CT jako alternativní nouzová modalita nebo MRI až následujícího pracovního dne): 1. Periferní MRA pro vyšetření arteriosklerózy nebo akutní okluze dolní končetiny (alternativou je CT angiografie). 2. Podezření nebo kontrola nitrolebečního krvácení (alternativou je CT), pokud není klasifikována jako neurovaskulární naléhavý případ podle kategorie A 1. 3. Podezření na metastázy v mozku (alternativou je CT s kontrastní látkou). 4. Naléhavé MRI je požadováno kvůli organizačním problémům doporučujícího klinického partnera nebo protože si to přeje pacient.


Ze zahraničí

4A

4

4B

4C

Septická artritida ramenního kloubu u 69-letého muže po artroskopii ramene a opětovné fixaci nadhřebenového svalu. Kloubní efuze je patrná na axiálních T2-vážených obrazech se saturací tuku (šipky v obr. 4A). Silná synovialitida (šipky) je dobře vidět na koronálních (4B) a axiálních (4C) MR obrazech s kontrastní látkou (4B bez a 4C se saturací tuku).

5A

5B

5

Akutní plicní embolie v obou plicních tepnách je vidět na T1/T2-vážených koronálních TrueFISP obrazech (šipky; toto vyšetření bylo provedena u pacienta, věk 64 let, s nedostatečnou funkcí ledvin a s podezřením na plicní embolii, který byl doporučen pro MRI bez kontrastní látky).

Kontakt

Kontakt

Marc-André Weber, M.D., M.Sc. Profesor radiologie Heidelberg University Hospital

Jürgen Biederer, M.D. Profesor radiologie Heidelberg University Hospital

Diagnostická a intervenční radiologie Im Neuenheimer Feld 110 69120 Heidelberg Německo MarcAndre.Weber@med.uni-heidelberg.de

Diagnostická a intervenční radiologie Im Neuenheimer Feld 110 69120 Heidelberg Německo Juergen.Biederer@med.uni-heidelberg.de

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 19


Novinky

Díky kombinaci funkcí 2 v 1 umožňuje systém Luminos Fusion využívat skiaskopické zařízení mnohem efektivněji, protože může být používán jak pro plně digitální skiaskopii, tak pro radiografii. Oproti systémům s obrazovým zesilovačem střední kategorie, které byly dosud využívány, plochý panelový detektor urychluje vyšetření, a zvyšuje tak počet vyšetřených pacientů. Díky kombinovanému a dostupnějšímu systému je nyní tato plně digitální technologie 2 v 1 k dispozici pro širší skupinu zákazníků. Spojení skiaskopického a skiagrafického zařízení pomáhá zvýšit využití systému a zamezuje neefektivní prostoje. Například skiaskopická vyšetření, při kterých se používají kontrastní látky, a pacienti tudíž musí být nalačno, se provádějí obvykle ráno. Pokud by byl přístroj použitelný jen pro jednu diagnostickou metodu, zůstal by již zbytek dne nevyužitý. Takto díky systému 2 v 1, spočívající v kombinaci zobrazovacích metod, může odpoledne sloužit pro rentgenové zobrazování a nemá žádné prostoje.

Více efektivity v každodenní medicíně Systém Luminos Fusion 2 v 1 s plochým panelovým detektorem Práce se systémy s obrazovými zesilovači střední kategorie byla dříve časově náročná. Pořizování rentgenových snímků znamenalo vkládání, vyjímání a vyměňování kazet, které bylo nutné zpracovat, takže pacienti museli déle čekat na výsledky. Plně digitální přístroj Luminos Fusion společnosti Siemens s technologií plochého panelového detektoru přináší kvalitu, jež byla donedávna doménou jen přístrojů vyšší cenové kategorie.

20 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Rychlý, chytrý, digitální Zobrazovací plocha přístroje Luminos Fusion o rozměru 43 x 43 cm umožňuje získávat plně digitální skiaskopické a skiagrafické obrazy bez jakéhokoli zkreslení už za několik málo sekund. Kvalitnější obrazy generované plochým panelovým detektorem poskytují radiologům lepší diagnostické informace a umožňují pracovat s obrazy dvojnásobné velikosti oproti snímkům, které vznikaly pomocí běžných obrazových zesilovačů. Plochý panelový detektor zabírá také méně prostoru než obrazový zesilovač a dovoluje lékařskému personálu snáze nastavit pacienta do vhodné vyšetřovací polohy. Systém Luminos Fusion je vybaven technologií SmartTouch, která ve vyšetřovně zajišťuje vyšší úroveň bezpečnosti. Aby se snížilo nebezpečí nechtěných pohybů, joysticky vyžadují kontakt s kůží na ruce obsluhujícího pracovníka, takže systém se nemůže pohnout neúmyslně a způsobit zranění pacienta či personálu. Luminos Fusion obsahuje i funkci Careposition, která umožňuje nastavování polohy vyšetřované oblasti, aniž by bylo nutné zapínat záření, čímž se zvyšuje ochrana proti zbytečné expozici. Grafické prvky na obrazovce ukazují uživateli polohu, v níž bude zaznamenán nový obraz, vzhledem k poslednímu nasnímanému obrazu.


Novinky

Skenování kratší o 10 minut V městské nemocnici v kanadském Torontu bylo nutné zkrátit příliš dlouhé čekací lhůty na muskuloskeletální (MSK) vyšetření. Proto se vedení nemocnice loni na podzim rozhodlo pořídit pro svůj systém 1.5 Tesla Magnetom Avanto novou cívku 15-Channel Knee Coil od firmy Siemens. Její výhoda spočívá v možnosti paralelního zobrazování, což radiologům a lékařským specialistům nabízí přesně to, co dnes potřebují – zlepšení kvality obrazů a výrazné urychlení pracovního postupu. „Rozlišení obrazu je vynikající, což je pro nás z klinického hlediska samozřejmě velice důležité, ale já jakožto vedoucí pracovník jsem ohromena také efektivitou, kterou jsme takto získali,“ vysvětluje Joe-Ann McCue, ředitelka nemocnice Etobicoke General Hospital a přednostka oddělení diagnostického zobrazování.

Kofein chrání předčasně narozené děti Předčasně narozené děti čelí mnoha fyziologickým problémům, včetně vysokého rizika novorozenecké apnoe, neboli výpadku dýchání na víc než 20 sekund. Léčení tohoto život ohrožujícího stavu novorozenců zahrnuje podávání teofylinu, v ideálním případě kofeinu. Obě látky však mohou být při zvýšené dávce toxické, a proto je nutné nezávisle na zvolené terapii neustále monitorovat koncentraci kofeinu v séru, aby se zabránilo jeho nepřípustnému hromadění. Takovéto terapeutické monitorování vyžaduje specifickou a spolehlivou testovací metodu. Některé tradiční

metody jako vysoce výkonná kapalinová chromatografie (HPLC), radioimunotesty, plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie (GC-MS) však nejsou pro mnoho diagnostických laboratoří dostupné ani praktické. Společnost Siemens ve snaze chránit životy předčasně narozených dětí proto nabízí alternativu k tradičním metodám v podobě vysoce specifického a cenově výhodného testu Syva® Emit® Caffeine Assay. Jedná se o test kofeinu, který zahrnuje unikátní testovací indikaci pro novorozence. Je určený k použití na analyzátorech V-Twin® a Viva-E®, s aplikací pro mnoho biochemických analyzátorů.

Nová cívka zlepšuje i kvalitu obrazů

Zatímco dříve bylo na každou MSK studii plánováno 30 minut, dnes může díky nové mnohokanálové cívce nemocnice u této procedury plánovat vyšetření ve dvacetiminutových intervalech. A výsledek? Čas potřebný na protokol se u každého skenu zkrátil z 25 minut na méně než 15. Zvýšená kvalita obrazů má kromě toho za následek menší počet opakovaných skenů, takže v průběhu služby může lékař vyšetřit více pacientů. „Jelikož se požadavky na zisk, efektivitu a produktivitu naší práce stále zvyšují, je tento typ technologie velmi výhodný, a to jak z klinického, tak i finančního hlediska,“ dodává Dr. McCue. Na základě této dobré zkušenosti si vlastník nemocnice, společnost William Osler Health System, nyní objednal další cívku 15-Channel Knee Coil i pro své druhé nemocniční zařízení, jímž je Brampton Civic Hospital v Bramptonu.

www.siemens.cz/healthcare | 3.2013 | Trend | 21


Různé

Ze světa inovací Mamograf s nižším zářením Mamografické vyšetření patří k základním nástrojům při odhalování rakoviny prsu a jen v ČR ho v rámci screeningového vyšetření podstoupí zhruba půl milionu žen ročně. Navzdory veškerým přínosům však i toto vyšetření vystavuje tělo omezeným dávkám škodlivého ionizujícího záření. Snižování dávky záření je proto jedním z klíčových cílů při vývoji nových mamografů. Vývojářům společnosti Siemens se nyní podařilo dosáhnout pomocí pokročilého výpočetního algoritmu, který umožňuje snížit dávku záření v průběhu vyšetření až o 30 procent. Algoritmus dokáže v obraze detekovat artefakty způsobené rozptýleným zářením a automaticky je odstranit. Odpadá tak nutnost použití tzv. kolimační mřížky, jež vyšší dávky rozptýleného záření dříve fyzicky filtrovala.

Bezpečný pohyb davu

Mobilett Mira získal cenu za design Mobilní rentgenový systém Mobilett Mira společnosti Siemens získal ocenění Red Dot Award: Product Design v kategorii „Život, věda a lékařství". O vítězství rozhodla komise složená z 37 odborníků z 24 zemí světa. Mezinárodní jury se skládá z kvalifikovaných designérů, univerzitních profesorů či ekonomických novinářů. Soutěž Red Dot Award: Product Design se těší značné popularitě a uznání, o čemž svědčí i počet do soutěže přihlášených produktů – v letošním roce bylo podáno celkem 4662 přihlášek v 19 různých kategoriích. Samotná krása ale k vítězství v soutěži nestačí. Dalšími kritérii, na základě kterých se komise rozhoduje, jsou mimo jiné i funkčnost, ergonomika a vztah výrobku k životnímu prostředí. A čím přístroj Mobilett Mira komisi natolik zaujal? Jedním z hlavních důvodů je fakt, že vyvážená konstrukce a nejlepší pohyblivost na trhu s mobilními rentgeny umožňuje vyšetřovat pomocí otočného ramena téměř jakoukoli část těla pacienta ve skoro libovolné pozici a z většiny úhlů. Přístroj Mobilett Mira navíc nabízí vysoký zobrazovací výkon při malých požadavcích na prostor. Velký výstupní výkon pak zajišťuje dokonale ostré obrazy, které jsou srovnatelné s obrazy z nejmodernějších stacionárních rentgenových zobrazovacích systémů. Zanedbatelná není ani energetická náročnost přístroje, který v pohotovostním režimu ECO dokáže ušetřit až 25 procent energie.

22 | Trend | 3.2013 | www.siemens.cz/healthcare

Nový program z vývojových laboratoří společnosti Siemens dokáže simulovat chování davu čítajícího řádově tisíce lidí. Program je založen na matematickém modelu, který rozděluje definovaný prostor do oddělených buněk. Ty pak podle toho, zda obsahují překážku nebo jsou prázdné, buď jedince v modelu přitahují, nebo odpuzují. Software díky tomuto principu nemusí počítat dráhu pohybu každé osoby zvlášť, ale jednoduše sleduje statusy jednotlivých buněk. Program tak umí předpovídat chování několikatisícového davu desetkrát rychleji než v reálném čase.

Vítr pro Británii Před dvěma staletími byla Velká Británie zemí, která neměla na moři konkurenci. Nyní toto postavení získala zpět, místo flotily jí však prvenství zajistily větrné turbíny. V ústí řeky Temže byla začátkem července otevřena celosvětově největší větrná farma na volném moři, čítající 175 větrných turbín dodaných společností Siemens. Každá z turbín má rotor o průměru 120 metrů a poskytuje výkon 3,6 megawattů. V součtu tak celá farma dává 630 MW (pro srovnání, jaderná elektrárna Temelín má výkon 2000 MW), čímž by měla pokrýt spotřebu zhruba půl milionu britských domácností. Kompletní verze článků naleznete na Inovačním portálu Siemens www.siemens.cz/inovace, kde se také můžete přihlásit k odběru pravidelného elektronického newsletteru Innovation News.


Vše, co jste si kdy pķáli... Ultrazvukový systém ACUSON X700 www.siemens.cz/healthcare

Ultrazvukový systém ACUSON X700™ pķedstavuje novou generací UZV pķístroje vyvíjeného s hlubokou znalostí a zkušeností s lékaķským zobrazováním. Systém se ķadí k pķedním þlenňm ultrazvukové produktové skupiny ACUSON X Family™ spoleþnosti Siemens.

ACUSON X700™ disponuje nejnovĊjšími zobrazovacími technologiemi, bohatou sestavou standardních funkcí a designem, který zaruþuje pķíjemný uživatelský komfort. Výborný výkon pķístroje podtrhuje jeho hodnotu jako špiþkového ultrazvukového zaķízení.

Answers for life.


Siemens, s.r.o. Sektor Healthcare Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika e-mail: healthcare.cz@siemens.com tel.: 23303 2001 Ing. Vratislav Švorčík – ředitel sektoru Ing. Karel Kopejtko – finanční ředitel sektoru

Divize Imaging & Therapy Systems (H IM)

Customer Services

Obchodní úsek

Ing. Vladimír Golovinský – ředitel tel.: 23303 2022 e-mail: vladimir.golovinsky@siemens.com

Dr. David Křižák tel.: 23303 1343 e-mail: david.krizak@siemens.com

Počítačová tomografie, Magnetická rezonance Ing. Luboš Tůma tel.: 23303 2025 e-mail: lubos.tuma@siemens.com

Molekulární zobrazování, Radiační onkologie Ing. Radomír Klíčník tel.: 23303 2089 e-mail: radomir.klicnik@siemens.com

Angiografická zařízení Ing. Ivo Baborovský tel.: 23303 2084 e-mail: ivo.baborovsky@siemens.com

Divize Clinical Products (H CP) Rentgenová zařízení Ing. Jiří Boček Tel. 23303 2086 e-mail: jiri.bocek@siemens.com

Ultrazvuky Ing. Jan Smetana tel.: 23303 2030 e-mail: jan.smetana@siemens.com

Divize Laboratorní diagnostika (H DX) RNDr. Blanka Chmelíková – ředitelka divize tel.: 23303 2070 e-mail: blanka.chmelikova@siemens.com

Servis HOTLINE 800 888 910 e-mail: medicinskyservis.cz@siemens.com

Trend  
Trend  

Časopis pro partnery a zákazníky divize Healthcare.