Page 1

120 let Siemens v Česku

Siemens v České republice


Vrchlabí Trutnov Mělník

Praha

Mladá Boleslav

Hradec Králové Pardubice

Letohrad Bruntál Ostrava

Mohelnice Plzeň

Žďár nad Sázavou

Frenštát pod Radhoštěm Drásov

České Budějovice

Prodej a servis Výroba Centrum sdílených služeb

Brno

Zlín


Již 120 let jsme pro Česko zárukou nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet český průmysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu naší země. Naše energeticky úsporné technologie a moderní výroba jsou šetrné k životnímu prostředí. V Česku vytváříme více než deset tisíc pracovních míst. Výrobky Siemens se značkou Made in Czech Republic vyvážíme do celého světa. Záleží nám na prosperitě České republiky a usilujeme o transparentní a etické podnikatelské prostředí. Charitativní projekt Siemens Fond pomoci pomáhá lidem s postižením nebo v nouzových situacích. Dlouhodobě a systematicky podporujeme vzdělávání a nejnadanější studenty českých vysokých škol.

120 let Siemens v Česku


Průmyslová a veřejná infrastruktura • • • • • • •

Budova Národní technické knihovny splňuje kritéria moderní koncepce zelených budov, mezi něž patří nižší provozní náklady, tišší provoz technických zařízení a častější výměna vzduchu (tj. kvalitnější vzduch ve srovnání s klasickou klimatizací).

Národní technická knihovna

IT řešení a informační systémy • • • •

Budova Národní technické knihovny, která pojme celkově přibližně 1,5 miliónů knih a časopisů, je vybavena řadou moderních technologií vyhovujících požadavku na nízkou energetickou náročnost a úsporný provoz budovy. Byli jsme pověřeni návrhem a kompletní dodávkou řídicího a monitorovacího systému Desigo, který obsahuje přes 3600 hardwarových datových bodů a s jehož pomocí lze ovládat všechny klíčové technologie v budově. Ojedinělé technické řešení představuje například systém vytápění a chlazení objektu, který je osazen přímo do nosné železobetonové konstrukce. V průběhu noci se jeho trubkami prohání teplá voda – okolní betonový masiv absorbuje teplo, jež potom následně „vyzařuje“. V letním období je potřeba budovu chladit a do trubek se vhání voda studená. Dodali jsme rovněž systém elektrické požární signalizace Sinteso, který se stará o požární bezpečnost objektu.

průmyslové automatizační systémy technika pohonů průmyslové investiční celky technologie budov kolejová vozidla systémy pro dopravu a logistiku osvětlení

Cestovní doklady s biometrickými prvky

Národní technická knihovna

strategický consulting podnikové informační systémy outsourcing specifická řešení pro všechna odvětví průmyslu

Pivovar Starobrno

Cestovní doklady s biometrickými prvky Spolupracujeme na ojedinělém projektu nejen v rámci České republiky, který tvoří komplexní řešení výroby a vydávání nových elektronických cestovních dokladů s biometrickými prvky. Projekt a dodávka pro Státní tiskárnu cenin, s.p., zahrnovala návrh a výstavbu koncových pracovišť (fotokabinek) ve všech obcích s rozšířenou působností, návrh a výstavbu centrálního systému, bezpečnostní projekt, právní služby a školení. Systém se v dubnu 2009 rozšířil o novou funkci – snímání otisků prstů – s čímž souvisí zvýšení bezpečnostních opatření. V současné době poskytujeme servisní a provozní podporu systému a jeho uživatelů. Komplexní systém řešení splňuje velmi striktní podmínky bezpečnosti nařízené EU.

Sjednocení řízení nemocnic v Ústeckém kraji S cílem efektivně a kvalitně poskytovat zdravotní péči v Ústeckém kraji se pět krajských nemocnic sloučilo do jedné organizace, která dostala název Krajská zdravotní. Pro ni jsme byli na základě dlouholetých zkušeností vybráni jako dodavatel konzultačních služeb a řízením konsolidace ekonomických informačních systémů. Celý projekt byl realizován ve spolupráci se společností T-Soft a lze jej považovat za jeden z nejvýznamnějších projektů z hlediska implementace SAP ERP v prostředí poskytovatele zdravotnických služeb v České republice.


Udržujeme vlaky pražského metra V rámci projektu Full Service jsme převzali veškeré činnosti spojené s údržbou vlaků pražského metra na lince C, tj. příslušný personál, nákup náhradních dílů, kompletní vedení skladů, logistiku, plánování a optimalizaci procesů údržby. Do roku 2019 zaručujeme, že pro provoz bude vždy k dispozici potřebný počet vozů. Kompletní údržbu a servis moderních vlaků zajišťujeme od  1. ledna 2009 v části depa Kačerov pražského Dopravního podniku. V současnosti linku C obsluhuje 48 pětivozových souprav a dalších 5 bude dodáno do roku 2011.

Energetika

Hlídáme kvalitu piva Starobrno

• zařízení pro výrobu energie z tradičních a obnovitelných zdrojů • zařízení pro přenos a rozvod energie • energetické projekty na klíč • rekonstrukce energetických zdrojů • elektroinstalace v energetice • smart grids

Systém Braumat, zahrnující hardwarové i softwarové komponenty, hlídá kvalitu piva v pivovaru Starobrno. Systém receptur v něm obsažený dovoluje graficky editovat a vytvářet nové receptury a rovněž umožňuje sládkovi naplánovat výrobní proces, který se pak spouští automaticky v přesně definovaných časech. Projekt nasazení systému Braumat do brněnského pivovaru je svým rozsahem naprosto ojedinělý a byl realizován postupně za běžného provozu.

Vlaky pražského metra trasa C

Jednodušší správa uživatelských účtů v Telefónice O2 Czech Republic Společnost Telefónica O2 Czech Republic se z důvodů zlepšení efektivity, business potřeb a bezpečnosti rozhodla sjednotit značné množství informačních systémů a implementovat centrální systém pro správu uživatelských identit a jejich oprávnění. Díky referencím jsme byli pověřeni coby hlavní dodavatel řešení Identity a Access Management. V rámci tohoto projektu jsme vyvíjeli i zcela nové zákaznické uživatelské rozhraní tak, aby splnilo požadavky na snadnou obsluhu pro koncové uživatele a zároveň technické požadavky centrálního identity systému. Jedná se o projekt s největším počtem uživatelů (více než 16 500 s fluktuací až 900 zaměstnanců za čtvrtletí) v České republice.

Magnetická rezonance

Počítačový tomograf

Zdravotnictví • • • • • • • • •

počítačová tomografie magnetická rezonance rentgenová zařízení molekulární zobrazování onkologie a radioterapie nemocniční informační systémy ultrazvuková diagnostika laboratorní diagnostika sluchadla a příslušenství pro nedoslýchavé


Malá vodní elektrárna Trója Na malé vodní elektrárně Trója, která byla vyhlášena Vodohospodářskou stavbou roku 2009, jsme se podíleli dodávkou veškeré elektrické výzbroje, řídicího systému a stroje na čištění česlí a ocelové konstrukce. Malá vodní elektrárna je situována na levém břehu Vltavy v Praze na špičce Císařského ostrova, v prostoru mezi jezem Trója a plavebním kanálem. Koncepčně je řešena jako podzemní objekt, nadzemní část tvoří pouze schodišťový prostor se vstupem do elektrárny. Šířka stavby v ose turbin je 18 m, délka včetně vtoku a výtoku 130 m, hloubka založení 13 m pod terénem.

Rekonstrukce elektrárny Tušimice V rámci celkové obnovy elektrárny, kdy stávající vybavení bude nahrazeno zcela novým, modernějším zařízením, dodáváme celou elektročást a řídicí systémy. Rekonstrukce prodlouží životnost elektrárny o 25 let. Elektrárně Tušimice II poskytujeme čtyři generátory pro strojovnu, kompletní zařízení pro elektročást elektrárny a nejmodernější systém automatizovaného řízení technologických procesů, který v současnosti na světovém trhu existuje. Nová elektrárna zvýší svoji účinnost o 16 % oproti stávající elektrárně, která dnes činí pouze 33 %. Díky tomu a díky dalším opatřením se výrazně zlepší ekologické parametry nové elektrárny. Nová technologie odsíření navíc umožní zavedení spalin do chladících věží, klasický komín proto bude odstraněn.

Elektrárna Tušimice

Transformovna Praha

Spolehlivé zásobování hlavního města elektřinou Pro novou transformovnu 110/22 kV v Praze na Smíchově jsme dodali primární část zapouzdřené rozvodny, která jako první dodávka tohoto typu pro velkoměstskou aglomeraci v ČR významně zvýší spolehlivost zásobování hlavního města elektrickou energií. V exponované oblasti Prahy je třeba dále zvýšit spolehlivost celého systému. Proto zde bude poprvé v ČR nasazen speciální systém optické diagnostiky. Nová rozvodna Siemens vyniká rovněž plynotěsností, která je vysoce nad rámec předepsaných standardů. Tento fakt významně zvyšuje bezpečnost obsluhy a eliminuje případný negativní vliv na životní prostředí (tzv. efekt ozonové díry).

Malá vodní elektrárna Trója

Snímek z rentgenového zařízení Artis Zee

Unikátní magnetická rezonance Magnetom Skyra

Počítačový tomograf (CT) Somatom Definishion AS

Magnetom Skyra o síle magnetického pole 3 T činí vyšetření magnetickou rezonancí výrazně snadnějším a pohodlnějším než dosud. Otvor magnetu o průměru 70 cm umožňuje vyšetřit pacienty všech postav a v různých klinických stavech. Díky extrémně krátkému magnetu lze provádět vyšetření i u klaustrofobiků a v mnoha případech s hlavou mimo magnet. Skvělou kvalitu výsledného obrazu zajišťuje až 204 cívkových elementů, vysokou rychlost vyšetření umožňuje až 128 přenosových kanálů.

Minimalizuje dávku záření, které je pacient při vyšetření vystaven, a přitom nabízí nejlepší prostorové rozlišení snímků na trhu.

Rentgenové zařízení Artis Zee Nejen při angiografických zákrocích se v nemocničních zařízeních v České republice uplatňuje rentgenové zařízení Artis Zee. Při specializovaných vyšetřeních se používá jak jednorovinné, tak dvourovinné C-rameno, které poskytuje lékařům maximální flexibilitu v požadovaných projekcích. Výsledkem jsou kvalitní 2D, 3D i pohyblivé (4D) snímky.

Přístroj je koncipován tak, že respektuje individuální potřeby pacientů (např. obézních pacientů nebo dětí). Přizpůsobuje se nárokům jak komplexních, tak i specializovaných vyšetření a traumatologie, a pokrývá tak požadavky na vyšetření u téměř každého klinického případu. Instalace CT Somatom Definishion AS proběhly v několika fakultních nemocnicích po celé České republice.


Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost pro nás znamená jednat v zájmu budoucích generací – s respektem k ekonomickému rozvoji, životnímu prostředí a celé společnosti. Jsme společensky odpovědnou českou firmou s mezinárodním zázemím, která dlouhodobě podporuje prosperitu České republiky. Zajímáme se o věci veřejné a jsme dobrým občanem naší země. Svým příkladem zvyšujeme transparentnost a etickou úroveň českého podnikatelského prostředí. V České republice vytváříme pracovní příležitosti pro více než 10 000 lidí, a patříme tak k největším českým zaměstnavatelům. Do celého světa dodáváme české výrobky se značkou Siemens, a významnou měrou tak přispíváme ke zlepšení zahraničně obchodní bilance, k výkonnosti a konkurenceschopnosti České republiky. Zcela zásadním způsobem se podílíme na rozvoji moderní infrastruktury v zemi. Naše výroba i produkty jsou šetrné k životnímu prostředí. Jsme nedílnou součástí naší země již více než 120 let.

Siemens Fond pomoci V roce 2004 byl založen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je dlouhodobě a systematicky pomáhat těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do složité životní situace a nemohou si pomoci sami. Siemens Fond pomoci dosud obdržel přes 1700 žádostí o příspěvek, expertní komise vybrala více než 230 projektů. Úspěšné žádosti neziskových organizací ze všech regionů České republiky získaly částku téměř 13,5 miliónů korun. A nejenom to. V rámci Fondu pomoci se Siemens věnuje firemnímu dobrovolnictví, bezplatnému školení neziskových organizací a využívá předměty vyráběné v chráněných dílnách.


Siemens, s.r.o.

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

233 033 303

sektor Industry, divize Industry Automation & Drive Technologies

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

233 032 405

sektor Industry, divize Building Technologies

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

233 033 303

sektor Industry, divize Industry Solutions

28.října 150/2663, 702 00 Ostrava

597 400 660

sektor Industry, divize Mobility

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

233 032 251

sektor Energy

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

233 032 105

sektor Healthcare, divize Imaging & Workflow Solutions

Siemensova 1, 155 00 Praha 13

233 032 001

sektor Healthcare, divize Diagnostics

Central Trade Park, Evropská 873, 664 42 Modřice

549 124 111

odštěpný závod Mobility Metro Services

Sliačská 1, 141 41 Praha 4

233 032 251

odštěpný závod Industry Maintenance Technology

28.října 150/2663, 702 00 Ostrava

597 400 660

odštěpný závod Industry Automation Services

Zelená 184, 293 06 Bradlec

326 713 811

odštěpný závod Busbar Trunking Systems

Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

583 842 700

odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

Nádražní 25, 789 85 Mohelnice

583 471 111

odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Markova 952, 744 01 Frenštát p. R.

556 207 111

odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika

Volanovská 516, 541 01 Trutnov

499 903 111

Siemens Audiologická Technika s.r.o.

Bieblova 19, 150 00 Praha 5

257 328 161

Siemens Electric Machines s.r.o.

Drásov 126, 664 24 Drásov

549 426 103

Siemens Engineering a.s.

Siemensova 2, 155 00 Praha 13

233 031 002

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

Olomoucká 7/9, 618 00 Brno

545 105 111

Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

233 034 211

Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o.

Na Maninách 7, 170 00 Praha 7

266 790 411

ANF DATA spol. s r.o.

Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4

244 091 111

OEZ s.r.o.

Šedivská 339, 561 51 Letohrad

465 672 111

OSRAM Česká republika s.r.o.

Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál

554 793 111

Stav k 1.10.2010

© Siemens, s.r.o. Siemensova 1 155 00 Praha 13

www.siemens.cz

Zákaznické kontaktní centrum Telefon: 233 033 033 Fax: 233 031 112 Email: siemens.cz@siemens.com www.siemens.cz

Siemens v České republice  

Image brožura společnosti Siemens Česká republika.