Page 1

entrĂŠe

Bolig

Interiør

Industrielt Design

Landskab


Boliger

Fritidshus

Skitseprojekt på fritidsgrund i Nordsjælland. Grunden er vild natur, krat og eng. Huset er enkelt med et åbent køkken all-room, højt til kip og en kerne med sovepladser, bad og pulterrum.


Ovenfor vises køkken all-room, ophold ved pejsen og udgange mod engaral og haverum (længdesnit). Til højre, hhv. tværsnit gennem huset er der viser skorstenen og ildstedet, samt tværsnit at husets indre kerne med køkkenafsnit og soverum.


Boligindretning

Interiør At indbygge køkkenet som et møbel i rummet. Herskabslejlighed Indretning af køkken all-room i ældre herskabslejlighed, København, fordrede nytænkning af funktioner og brug af lys, idet køkkenet er placeret ud mod et indre gårdrum, nordvendt og irregulært i formen.  ​ Køkkenet er derfor indrettet som et værksted, med plads til ideer og glæden ved at lave mad. Opbygget i mørk finér, er funktionerne er bygget som et møbel ind i rummet. Herved opstår et intimt rum i mørke, hvor lyset sætter rammen om funktion, spisning og samvær. ​ ​

Interiør Køkken-all room I CPH Køkken-all room I Gentofte Køkken-all room I Vedbæk Køkken I Klampenborg


Interiør der fordrede nytænkning af funktioner og brug af lys, idet køkkenet er placeret ud mod et indre gårdrum, nordvendt og irregulært i formen. Resutatet er et køkken der er indrettet som værksted, med plads til ideer og at lave mad.


Bolig

Intime baderum Baderum, indrettet til fordybelse, ro, velvære - nordvendt og med himmellys. Farveholdingen er nordisk, og brug af taktile overflader i form af overgange fra jord til dagslys og natur.

Helhedsrenovering Udført helhedsrenovering af patricia villa fra 1906 nord for København, opført i skønvirke med strukturpuds, og med et delvist bevaret interiør. Facadeændringer i form af nye fløjdøre, der giver direkte udgang fra bad, stue og øvrige værelser til ny anlagte haverum.  ​ Materialevalg Udvalgte fotografier af indretning er hhv. fra baderum i stueplan, og 1. salen. Gulve udført i jura Grau-Blau, hvide vægpaneler i hærdet glas og vaskeskabe i corian. Armatur i Vola og Boffi.   Atmosfære Baderummene er indrettet til at bade, til fordybelse, ro og velvære. At rummet ligger mod nord, giver et blødt himmellys. Farveholdingen er nordisk, og taktile overflader i form af overgange fra jord til dagslys og natur. ​ 2011. Realiseret inkl. idé/koncept, projektledelse og tilsyn af udførte. Bobedre 2012.

​ Boligrenovering Helhedsrenovering / Vedbæk


BRUSERE

BADERUM

HAVERUM

HALL / GARDEROBE

TOILETRUM

PLANTEGNING


Hotel / Guesthouse

Usawa House Guesthouse i Nairobi, Riverside/Westlands. Research og skitseprojekt baseret på lokale materialer.

Interiør Grundtanken er et modul er repeteret, med variation i designet. Alle enheder har udgang til eksempelvis haven, eller bade faciliteter. Møblerne er designet til skitseprojektet i lokale materialer. New Balance Naturlige materialer, facader i sten, lokale textiler og brug af naturlig ventilation giver et bæredygtigt afsæt. Facadestenene og stengulvet optager kulde i de kølige aften- og nattetimer der afgives i løbet af dagen, og teltdugen lader fugt og overskudsvarme passere. I regnfulde perioder skærmer tagfladen mod regnen, og formen leder vandet til fælles vand resourvoir i tørke perioder. Dagslyset indføjes som aktiv ressource, idet at husets 5. facade indgår som et åbent modul der kan åbnes jf. behov og døgnrytme.  2014//Skitseprojekt for Unumed, Nariobi

​ 2014//Skitseprojekt for Unumed, Nariobi ​ Hotel Usawa House / Kenya


New Balance. Naturlige materialer, facader i sten, lokale textiler og brug af naturlig ventilation giver et bĂŚredygtigt afsĂŚt.


Facadestenene og stengulvet optager kulde i de kølige aften- og nattetimer der afgives i løbet af dagen, og teltdugen lader fugt og overskudsvarme passere. I regnfulde perioder skærmer tagfladen mod regnen, og formen leder vandet til fælles vand resourvoir i tørke perioder. Dagslyset indføjes som aktiv ressource, idet at husets 5. facade indgår som et åbent modul der kan åbnes jf. behov og døgnrytme. 


Hotel Usawa House / Kenya


Institutioner

Badeanstalt Projektet afgiver et minimalt fodaftryk i landskabet, og de forskellige funktioner skaber nye former for overgange mellem interiør og den omgivende natur.

Placeret på kanten af skov og strand, og består badeanstalten af tre enheder med tre forskellige funktioner, hvor landskabet mellem bygningerne udgør et landskabeligt frirum for leg og badefaciliteter. Funktionerne er delt i et multirum med café, faciliteter til havkajak, og sauna med mulighed for at vinterbade. Projektet afgiver et minimalt fodaftryk i landskabet, og de forskellige funktioner skaber nye former for overgange mellem interiør og den omgivende natur. ​ Materialer  Anvendelsen af varmebehandlet lærk, fremtræder i en gråsort, og varmebehandlingen gør facaden naturlig modstandsdygtig overfor vejrlig. Facadens lange glaspartier skaber nye former for overgange mellem det interiøre og eksteriøre rum, og sætter en scene op for beskueren. ​ 2010// Havkulturhus - BA. KADK

​ ​ ​

Institutioner Badeanstalt / Fredericia Spisehuset / Advedøre Det Nordiske Hus / Libanon


Møbler og køkken er designet som en del af interiør, og rummets ophold. Fotografierne til venstre er model fotografier og udsnit af modellen i træpap,1:50. Øverste fotografi er funktionskerne indeholdt køkken og opholdsmøbel; nederst udsnit fra saunaområdet hvor der er mulighed for direkte at lade kroppen dykke ned i havet vinter, såvel sommer. Plantegning, se næste side.


Institutioner Badeanstalt / Fredericia Spisehuset / Advedøre Det Nordiske Hus / Libanon


Projektet afgiver et minimalt fodaftryk i landskabet, og de forskellige funktioner skaber nye former for overgange mellem interiør og den omgivende natur. Anvendelsen af varmebehandlet lærk, fremtræder i en gråsort, og varmebehandlingen gør facaden naturlig modstandsdygtig overfor vejrlig. Facadens lange glaspartier skaber nye former for overgange mellem det interiøre og eksteriøre rum, og sætter en scene op for beskueren.


Institutioner

Spisehus på Avedøre kaserne Indføjning af nyt spisehus kombinere lokale beboere og virksomheder på stedet i kraft af køkkenhaver og spisehus.

Skitseprojektet indføjer et spisehus, placeret for enden af militæranlægget og på kanten af landskabet. Spisehus, nyttehave & lokalt interessefælleskaber. ​Avedøre Kaserne er et ældre militæranlæg, karekteriseret ved rektangulære barakker udført i gul tegl, store vinduespartier, samt anlagte mellemrum i terræn uden beplantning. Idag er anlægget udlagt til diverse funktioner, og kreative erhverv så som filmproduktion, værksteder m.v.  Dyrkning af lokale grønsager i anlagte nyttehaver kæder spisning og madlavning sammen, idet at militærbarakkerne idag rum-

mer potentiel mulighed for at bruge spisehusetet som frokoststue i dagtimerne, og at lokale institutioner, samt interesser i lokalområdet gør brug af nyttehaver i udlagte friarealer mellem barakkerne. Landskab & overgange At spisehuset er placeret på kanten af landskabet for enden af eksisterende bebyggelse, skaber nye overgange mellem bygning og landskab. Diversitet opstår, idet eksisterende erhverv og værksteder interagere med lokale

Institutioner Badeanstalt / Fredericia Spisehuset / Advedøre Det Nordiske Hus / Libanon


Spiselade, isometrisk optegnet. Trækonstruktionen hviler af på en søje-bjælke konstruktion og lysindtag er hhv himmel i form af tagvinduer, samt vinduer mod markedsplads og landskab. Spiseladen er udfoldet til spisning og samværd i grundplan (se plantegning), mødefaciliteter på 1. sal, samt omklædning og personalefaciliteter i kælderplan.


interesser i det nye spisehus i form af nyttehave og fællespisning fra jord til bord. Grundplanen i spisehuset er baseret på ét stort fællesrum med køkkenfaciliteter og spisning, samt direkte udgang fra grovkøkken ud i terræn, enten mod indre fællesgård, nyttehaver eller ud i det åbne landskab og evt. anlagte frugtplantage. 2012 /Skitseprojekt/KADK 

Institutioner Badeanstalt / Fredericia Spisehuset / Advedøre Det Nordiske Hus / Libanon


Krydderurter

Spiserum

Spisehus

Urtehaver

Køkkenbord

Grovkøkken

Markedsplads / Frugt & Grønt

Urtehaver

Fælleshaver Frugt plantage

Eksisterende bygning

Æbletræer

Fælleshaver Spiselade. Plantegning over stueplan, placering på situationsplan i landskabet, samt eksisterende bygningsmasse. Spiseladen har store ladporte ud til anlagte køkkenhaver, samt eksisterende lade. Fælleskøkkender i spiseladen, er placeret i umiddelbar nærhed af køkkenhaverne og borde til fællesspisning.


Institutioner

Det Nordiske Hus Et frirum for tværkulturelle events og begivenheder.

The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

​ Det Nordiske Hus er et master projekt og projektet er blevet til på baggrund af en workshop i 2012, samt rejser til Istanbul og Libanon i 2013.  Det Nordiske Hus Kulturinstitution, indføjet i bydelen Gemmayzeh, på Rue General Geroud. Rue General Geroud er pulserende, og tempofyldt i modsætning til de stille sidegader og passager leder op mod bydelen Achrafiyeh. Området er kendt for tværkulturelle begivenheder, lokale samt internationale institutioner af forskellig karakter: Universiteter, ambassader, institutter og kirker. Gadens øvrige præg er de mange restaurationer, værksteder, grønthandlere, boghandlere, gallerier og studios. Traditionelt er bygningsskalaen generelt lav, ca. 4-6 etagemeter, mens moderne indgreb i bydelen er ca. 8-16 etagemeter. Passagen Passagen er i brugt som greb: Passagen leder fra den anlagte plads foran institutionen og leder forbindelsen ind til de mange faciliteter i huset. Passagen knytter således husets mange platforme for kulturelle begivenheder. Det Nordiske Hus mange faciliteter giver et poetisk frirum og mulighed for nye relationer og fortællinger mellem mennesker der enten hægter sig på erindringen, hverdagen, eller drømmen. ​ 2013 /Master/KADK​

Området er sammensat af stilarter fra 1800-1950. 1920/1946 indføjer fransk Mandatperiode. Omkring kulturinstitutionen ligger palæejendomme og boligejendomme i pudset lokale naturmaterialer. Overfor ligger skoleinstitution fra 1800-1950, i pudset beton. Højre for, kirke, i pudset beton. Området er præget af (1500)-1918 Osmannerperioden. Ældre paladser, og palæer r omdannet til boligkompleks eller ambassader. Materialerne fremtræder som en særligt stedstypisk og traditionel typologi af lokale materialer, jordfarver, i et mix af beton, tegl, træ. Generelt er området præget af smalle passager og gyder, der føret gennem et tæt byggeri med varieret byggestil og åbner op for små og store mellemrum, i form af grønne indre haverum og stille zoner hvis ro og stilhed skaber en kontrast til byens hektiske gadeliv. Fotografiet øverst: Et ældre Osmanner Palads mellem moderne hirise og haverum med vand fontaine nedenfor. Nederst: Nærfotografi fra osmannerpaladset, en havevæg opbygget af lokal sten.


Modsatte side og øverst viser fælles haverum jf. plantegningen til venstre, som vist. 3. billede ovenfor, er fra receptionsområdet og kig ud i gårdhaven. Neders diagram over husets flow - stueplan leder fra pladsen over plateau og gennem huset. Brugere af huset ledes op i øvre etager og kulturelle tilbud. I underetagen er mulighed for teater aktiviteter.


Gårdhave

Passage

Passage

Gårdhave

Gårdhave

Reception

Toilet

Plateau

Nedgang til teater

Plaza

Kulturinstitutionen er fordelt mellem passager med plads til netværk og samværd, og grønne lommer til fordybelse og ro, et frirum. Modsatte side; passage på øverste etage, med trappe op mod musik rum. Denne side, øverst, et gårdrum mod kirken i stueetagen, neders, indre store gårdrum og passagen fra receptionen og ud mod plazaen. Venste for, plantegning i terræn.


Landskab

Overgange Overgange mellem landskab og boligen åbner op for nyfortolkninger af rumlige enheder

Haverum mod Skærgården Den stejle stigning i terrænet op mod huset skaber et særligt haverum, idet fredede træer skaber et spil af skyggefuldt plateau og lysning til ophold, samt åbner horisonten ud mod Skærgården. Ønsket er at frembringe et haverum udfoldet til aktivitet og ophold, hvorfor grebet er det naturlige terræn sat i scene af fauna, der skifter alt efter årstiderne. 2014 /Realiseret

Græshaven. På skrænten mod huset, griber faunaen årstiderne i lag, dvs bakkedraget ændre karakter alt efter hvilken årstid der indtræder. Vilde blomster og græsser, hvor kantslåning giver mulighed for havevandring. Terassen har direkte udgang fra stueplan, og danner en bred. Langs husets vestside er der hængekøjer og plads til fordybelse og ro med udsigt over havet. Møblerne er en del af terassen, f.eks. den langestrakte bænk ud mod vandet, dvs. terrassen danner et møbel i sig selv. Landskab Gentofte / Haverum 1000 m2 Vedbæk / Haverum 1000 m2 Stockholm / Haverum 2000 m2 Alle projekter er realiseret. Ørestad / Atrium/Gårdrum Frederiksberg / Skitseprojekt (m VEGA)


Landskab

Grønne Haverum Klassisk haverum. Tegl og græsser.

Landskab Gentofte / Haverum 1000 m2 Vedbæk / Haverum 1000 m2 Stockholm / Haverum 2000 m2 Realiseret Ørestad / Atrium/Gårdrum Skitseprojekt


Fleksible Boligenheder Fleksible Komponenter


At tĂŚnke, bygge, bo

Utopier


Utopier

Fleksible Boligenheder Nyfortolkninger af boligkomponenter.

Bæredygtigt tæt-lavt byggeri i sort træ, hvor enhederne er placeret forskudt i terræn, og hvis mellemrum åbner op for livet mellem husene i form af mindre passager og gårdrum til ophold og samværd. Materialevalget er varmebehandlet lærk, og heraf matsort i sit udtryk i kontrast til landskab, flora og fauna.  ​ Design & detalje - mobilitet, modulært og diversitet Boligenhederne er 1 1/2 etages,  indrettet med et mix af 1- og 2 familieshuse, pre-fabrikeret wc-baderum, og køkkenmodul. Mobile skydelåger giver optimale muligheder for fleksible rumindelinger i hverdagen og fungere som et indbygget flytbart rum-modul system. Boligenhederne giver mulighed for social diversitet, idet små, mellem og mellemstore enheder appelere til et bredt segment og behov. ​ Teknisk Skitseprojektet er baseret på et fleksibelt, bæredygtigt komponentsystem fra Mohocon, og hvor valgte træbeklædningen er monteret efterfølgende, on site.  ​ ​

2015 /Skitseprojeket i samarbejde med Mohocon.

Fleksible bolig enheder / Flygtninge boliger / enheder / Komponenter - Pre-fab / Enheder - Prefrab


Utopier

Fleksible komponenter Hvis den traditionelle bolig opfattes traditionel og med en ensartet funktionsbaseret indretning, opstĂĽr et potentil ny mulighed for at retĂŚnke i nye funktioner af inkluderende art.

Boliger Nye boligkomponenter


Familien. Nye familiestrukturer ændre traditionelle kernefamiliers boligbehov, idet at stigende singlekulturer, hjemmearbejds pladser m.v. har medført at behovet for at indrette sig anderledes. Ideen om den fleksible bolig på delebasis, skaber et behov for at re-tænke boligen, boligens funktioner og hvordan rum indgår i hverdagens sociale relationer. ​ Funktion, komponent og inklusion Hvis den traditionelle bolig udfoldes i modulære enheder, opstår nye muligheder for at retænke boiligen. Skitseforslaget inkludere diversitet, flere rumfunktioner, nye rum (stillerum og workspace), at opdele og samtænke på ugebasis (udelade stuen i traditionel forstand), og indtænke på boenheder på ny. Studier i postmoderne strukturer viser en skilsmisse rate (48,6%), mangel på små enheder til studerende, stigende ældremasse, tilstrømning af nye befolkningsgrupper hvorfor tendensen afføder et akut behov for at retænke traditionel rum indeling, og fokusere på et nyt samspil af de antal kvm der er til rådighed, idet den traditionelle bolig er utilsvarende i forhold til moderne behov. ​ Tradition + ny tradition Traditionelt indtænkes boligparcel i entre, dagligstue, køkken alrum, sove afdeling(er), samt pulterrum, bryggers m.v. Skitseforslaget re-vurdere rum opdeling, idet afsættet er postmoderne famliestrukturer og behovet for at re-tænke rumlige enheder. Hvis nye typer rum opstår frembringes sæt af komponenter, der imødekommer moderne interesse fællesskaber samt en kritisk stillingstagen til

behovet for antal kvadratmeter i hverdagen. Enhederne kobler sig op på moderne fælles aktiviteter i form af værksteder, rum til fællespisning m.v. Komponent Skitseforslaget re-tænker boligenheden, ved at tage udgangspunkt i pre-fab wcog bad enheder monteret på pladsen som modul, men i forslaget samtænkes modul og relationen til kultur, tradition, struktur og tæthed. ​ Tanken er at italesætte behovet for et fleksibelt systemmodul, hvis bæredygtige struktur lader sig indflette i behovet. ​ Design & Detalje  Form-komponent-struktur Bo-enhederne komponenter tager afsæt i kroppens udstrækning, dvs. en gundlæggende pre-analyse og kortlægning med afsæt i spørgsmålet ‘hvad skaber gode værdier i fht at bo’ og at være i boligen.  Skitseforslaget er tegnet over det gyldne snit, med forbillede bl.a. fra Courbusie. Resultatet er sammenholdt med almindelige standarder i matrix og metersystemet med fokus på samling, fordele og ulemper i hht. udfoldning og samtænke funktioner.   ​ Materialevalg Materiale valg er bæredygtigt, idet ramme konstruktion er prefab, med udskiftelig beklædning baseret på lokale materialer, alternativt up- eller down cycling i form af affald (forarbejdet som ressource). ​

Boliger Nye boligkomponenter


Curious?

Contact hello@sidselsander.com

Sander  
Sander  
Advertisement