Politihunden Marts 2017

Page 4

Præsentation af Grenaa Politihundeforening Historie

(se billedarkiv på GrenaaPH’s hjemmeside)

Af Conny Sander Grenå Politihundeforening blev stiftet d. 06. april 1943 ved et møde i Kolind af landpolitiassistent Techen, Tranehuse, politiassistent Zacho, Grenå og landpolitiassistent Petersen, Kolind. Foreningens første navn var Politihundeførerforeningen for Djursland og Mols.Ved den første generalforsamling d. 08. oktober 1943 blev vedtægterne vedtaget og den første bestyrelse valgt. Man besluttede også, at der skulle trænes både i Grenå og Kolind pga. den vanskelige trafik- situation under krigen. Den første bestyrelse bestod af formand lpa. Petersen, Kolind, pa. Zacho, Grenå, købmand Mortensen, Grenå og fru tandlæge Jeppesen, Grenå.

i den sydlige udkant af Grenå. Der havde man også et lille skur som klubhus. Det lå helt skjult i noget fyrretræs bevoksning. På et tidspunkt først i 1980erne blev naturfredningsforeningen opmærksom på skuret, hvorefter de straks krævede, at det skulle fjernes. Efter forhandling med kommunen fik vi i 1983 stillet et areal på Næsgårdvej i Grenå til rådighed som træningsplads. Pladsen ligger ved siden af 2 andre hundeforeninger: Schæferhundeklubben og DCH. På den anden side ligger Grenå Skytte Forening m. bl.a. 200 m. baner og hjortebane, hvor der skydes med jagtrifler (når der kommer nye hunde på pladsen, finder vi hurtigt ud af om hundene er skud sikre) og en motocross bane. Foreningen fik i 1989 fat i en ældre træbarak, der blev opstillet på træningspladsen som klubhus. Det er stadig i brug. Foreningen var gennem flere år i 1970erne og 1980erne vært ved fællestræning for område 2. Det blev afholdt på spejdercenteret Djursborg, der ligger ved Glatved Strand lidt syd for Grenå helt ud til Kattegat i meget naturskønne omgivelser.

I 1954 blev der kåret 5 hunde, og der var et opvisningshold. I 1970erne var foreningen flere gange i fare for at blive lukket pga. for få medlemmer, men den blev hver gang reddet. Foreningen har bl.a. haft træningsplads på Åboulevarden i Grenå, hvor der også var et lille klubhus. Gennem mange år var træningspladsen på Fuglsang Hede

Fællestræningen blev først i 1990erne afholdt i Hevringlejren, der er et militært skydeterræn på det nordlige Djursland.

Foreningens træningshold Foreningen afholder hver for- og efterår både hvalpe- og lydighedskurser. Om sommeren træner foreningens medlemmer mandag og torsdag aften. Om vinteren trænes søndag formiddag. Lydighedsøvelserne trænes på pladsen ved klubhuset. Spor og felt på marker, som vi låner af landmænd. Det har aldrig været et problem at låne marker til træning eller til konkurrencer. Rundering trænes mest i Grenå Plantage. Til konkurrencer låner vi skovarealer af de store godser på Djursland. I vinterhalvåret har vi i flere år trænet mørketræning hver onsdag aften. Vi er så heldige, at vi kan låne tømmerhandler, skoler, brandvæsenets øvelsesgård og spejder centre. Der kan alle medlemmer deltage. Helt nede fra hvalpe og op til konkurrence hunde. Det er noget, der styrker hundenes selvtillid.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.