Page 1

" Pal omi t a"ha si do publ i cada desde 1984 en eldi ar i o " La Cuar t a"en f or mat o de t i r a c贸mi ca

13palomita  
13palomita  

"Palomita"ha sido publicada desde 1984 en eldiario "La Cuarta"en formato de tira cómica