Page 1

INFINITY M

De uitstraling van een directieof managementkantoor is uitermate belangrijk. INFINITY biedt hier talrijke mogelijkheden op niveau. Functioneel, maar sterk door eenvoud. Strak, maar flexibel in toepassing. INFINITY, kantoormeubelen met karakter, ontworpen voor mensen met karakter. Werken, vergaderen, klanten en contacten ontmoeten, dat doe je best in een kantoor met de juiste uitstraling. Functioneel, maar aangepast aan de architectuur. Flexibel, maar aangepast aan de wensen van de gebruiker. Strak en sterk door de eenvoudige lijnen. Kortom op topniveau.

O

F

V I E W

Il est de la plus haute importance qu'un bureau de direction ou de cadre exerce un rayonnement. INFINITY offre une infinité de possibilités sur mesure. C'est un système fonctionnel dont la simplicité fait la force. Il est sobre, mais s'adapte avec souplesse. INFINITY: des meubles de bureau qui ont du caractère, réalisés pour des gens de caractère. Travailler, se réunir, rencontrer des clients et des relations,… c’est encore mieux dans un bureau qui possède tout le rayonnement nécessaire. Fonctionnel, mais en ligne avec l'architecture. Évolutif, et adapté aux souhaits de son utilisateur. Robuste aux lignes simples. En deux mots, le meilleur.

F

O N

The image of a boardroom or management office is extremely important. INFINITY offers numerous possibilities at this level. Functional, but with strength thanks to simplicity. Firm, yet flexible in use. INFINITY, office furniture with character, designed for people with character. Working, having meetings, welcoming customers and contacts is best done in an office with the right image. Functional, thus adapted to the architecture. Flexible, thus tailored to the user's wishes. Clean and strong due to the simple lines. In other words a response to high standards.

I

N

A

G

E

M

E

N

T

W O R K I N G Die Ausstrahlung eines Direktions- oder Managementbüros ist überaus wichtig. INFINITY bietet zahlreiche Möglichkeiten auf hohem Niveau. Funktionell, jedoch stark durch Einfachheit. Straff, aber flexibel anpassbar. INFINITY – Büromöbel mit Charakter, entworfen für Menschen mit Charakter. Arbeiten, Konferenzen abhalten, Kunden und Geschäftspartner empfangen, das gelingt am besten in einem Büro mit der richtigen Ausstrahlung. Funktionell, aber an die Architektur angepasst. Flexibel und auf die Wünsche des Benutzers abgestimmt. Straff und stark durch einfache Linienführung. Kurz und bündig: auf Top-Niveau.

C

E

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING en de MEETING collectie van SICAME Office. Want uiteraard is de uitstraling van zowel de onthaal- en wachtruimtes als van de vergaderruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING en SICAME MEETING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter des collections SEATING et MEETING de SICAME Office. Car il est clair que le rayonnement tant des espaces d'accueil et d'attente que des salles de réunion est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander nos documentations SICAME SEATING et SICAME MEETING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING and MEETING collections of SICAME Office. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING and SICAME MEETING!

INFINITY können Sie hervorragend mit der SEATING und der MEETING Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangsund Warteräume wie auch der Sitzungsräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING und SICAME MEETING anzufordern!

SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge • Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011681

A N O T H E R

A

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


INFINITY M

De uitstraling van een directieof managementkantoor is uitermate belangrijk. INFINITY biedt hier talrijke mogelijkheden op niveau. Functioneel, maar sterk door eenvoud. Strak, maar flexibel in toepassing. INFINITY, kantoormeubelen met karakter, ontworpen voor mensen met karakter. Werken, vergaderen, klanten en contacten ontmoeten, dat doe je best in een kantoor met de juiste uitstraling. Functioneel, maar aangepast aan de architectuur. Flexibel, maar aangepast aan de wensen van de gebruiker. Strak en sterk door de eenvoudige lijnen. Kortom op topniveau.

O

F

V I E W

Il est de la plus haute importance qu'un bureau de direction ou de cadre exerce un rayonnement. INFINITY offre une infinité de possibilités sur mesure. C'est un système fonctionnel dont la simplicité fait la force. Il est sobre, mais s'adapte avec souplesse. INFINITY: des meubles de bureau qui ont du caractère, réalisés pour des gens de caractère. Travailler, se réunir, rencontrer des clients et des relations,… c’est encore mieux dans un bureau qui possède tout le rayonnement nécessaire. Fonctionnel, mais en ligne avec l'architecture. Évolutif, et adapté aux souhaits de son utilisateur. Robuste aux lignes simples. En deux mots, le meilleur.

F

O N

The image of a boardroom or management office is extremely important. INFINITY offers numerous possibilities at this level. Functional, but with strength thanks to simplicity. Firm, yet flexible in use. INFINITY, office furniture with character, designed for people with character. Working, having meetings, welcoming customers and contacts is best done in an office with the right image. Functional, thus adapted to the architecture. Flexible, thus tailored to the user's wishes. Clean and strong due to the simple lines. In other words a response to high standards.

I

N

A

G

E

M

E

N

T

W O R K I N G Die Ausstrahlung eines Direktions- oder Managementbüros ist überaus wichtig. INFINITY bietet zahlreiche Möglichkeiten auf hohem Niveau. Funktionell, jedoch stark durch Einfachheit. Straff, aber flexibel anpassbar. INFINITY – Büromöbel mit Charakter, entworfen für Menschen mit Charakter. Arbeiten, Konferenzen abhalten, Kunden und Geschäftspartner empfangen, das gelingt am besten in einem Büro mit der richtigen Ausstrahlung. Funktionell, aber an die Architektur angepasst. Flexibel und auf die Wünsche des Benutzers abgestimmt. Straff und stark durch einfache Linienführung. Kurz und bündig: auf Top-Niveau.

C

E

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING en de MEETING collectie van SICAME Office. Want uiteraard is de uitstraling van zowel de onthaal- en wachtruimtes als van de vergaderruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING en SICAME MEETING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter des collections SEATING et MEETING de SICAME Office. Car il est clair que le rayonnement tant des espaces d'accueil et d'attente que des salles de réunion est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander nos documentations SICAME SEATING et SICAME MEETING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING and MEETING collections of SICAME Office. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING and SICAME MEETING!

INFINITY können Sie hervorragend mit der SEATING und der MEETING Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangsund Warteräume wie auch der Sitzungsräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING und SICAME MEETING anzufordern!

SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge • Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011681

A N O T H E R

A

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


INFINITY M

De uitstraling van een directieof managementkantoor is uitermate belangrijk. INFINITY biedt hier talrijke mogelijkheden op niveau. Functioneel, maar sterk door eenvoud. Strak, maar flexibel in toepassing. INFINITY, kantoormeubelen met karakter, ontworpen voor mensen met karakter. Werken, vergaderen, klanten en contacten ontmoeten, dat doe je best in een kantoor met de juiste uitstraling. Functioneel, maar aangepast aan de architectuur. Flexibel, maar aangepast aan de wensen van de gebruiker. Strak en sterk door de eenvoudige lijnen. Kortom op topniveau.

O

F

V I E W

Il est de la plus haute importance qu'un bureau de direction ou de cadre exerce un rayonnement. INFINITY offre une infinité de possibilités sur mesure. C'est un système fonctionnel dont la simplicité fait la force. Il est sobre, mais s'adapte avec souplesse. INFINITY: des meubles de bureau qui ont du caractère, réalisés pour des gens de caractère. Travailler, se réunir, rencontrer des clients et des relations,… c’est encore mieux dans un bureau qui possède tout le rayonnement nécessaire. Fonctionnel, mais en ligne avec l'architecture. Évolutif, et adapté aux souhaits de son utilisateur. Robuste aux lignes simples. En deux mots, le meilleur.

F

O N

The image of a boardroom or management office is extremely important. INFINITY offers numerous possibilities at this level. Functional, but with strength thanks to simplicity. Firm, yet flexible in use. INFINITY, office furniture with character, designed for people with character. Working, having meetings, welcoming customers and contacts is best done in an office with the right image. Functional, thus adapted to the architecture. Flexible, thus tailored to the user's wishes. Clean and strong due to the simple lines. In other words a response to high standards.

I

N

A

G

E

M

E

N

T

W O R K I N G Die Ausstrahlung eines Direktions- oder Managementbüros ist überaus wichtig. INFINITY bietet zahlreiche Möglichkeiten auf hohem Niveau. Funktionell, jedoch stark durch Einfachheit. Straff, aber flexibel anpassbar. INFINITY – Büromöbel mit Charakter, entworfen für Menschen mit Charakter. Arbeiten, Konferenzen abhalten, Kunden und Geschäftspartner empfangen, das gelingt am besten in einem Büro mit der richtigen Ausstrahlung. Funktionell, aber an die Architektur angepasst. Flexibel und auf die Wünsche des Benutzers abgestimmt. Straff und stark durch einfache Linienführung. Kurz und bündig: auf Top-Niveau.

C

E

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING en de MEETING collectie van SICAME Office. Want uiteraard is de uitstraling van zowel de onthaal- en wachtruimtes als van de vergaderruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING en SICAME MEETING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter des collections SEATING et MEETING de SICAME Office. Car il est clair que le rayonnement tant des espaces d'accueil et d'attente que des salles de réunion est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander nos documentations SICAME SEATING et SICAME MEETING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING and MEETING collections of SICAME Office. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING and SICAME MEETING!

INFINITY können Sie hervorragend mit der SEATING und der MEETING Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangsund Warteräume wie auch der Sitzungsräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING und SICAME MEETING anzufordern!

SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge • Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011681

A N O T H E R

A

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


* HRM (High Resistance Melamine) panels are melamine panels that are provided with a special coating or overlay layer . This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM process is envir onment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfreundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfreier Leim).

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, HRM afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

POTEN

A B/C D

met diverse afwerkings-strips vaste poot en hoogteverstelbaar paneelpoot

PIEDS

A B/C D

avec diverses bandes de finition pied fixe et réglable en hauteur pied en panneau

LEGS

A B/C D

with various finishing strips fixed leg, height-adjustable panel leg

BEINE

A B/C D

in verschiedenen Ausführungen fest und höhenverstellbar Paneelbeine

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance remarquable contre les grif fures et l'usur e. Le pr océdé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). A

I

N

De kasten van INFINITY zijn voorzien van blumotion-techniek. Dit systeem zorgt ervoor dat de deuren zachtjes en geruisloos sluiten.

F Les armoires INFINITY sont équipées de la technique blumotion. Ce système assure une fermeture silencieuse et douce des portes.

B

I

N

INFINITY cabinets come complete with blumotion technology. This system ensures that the doors shut gently and quietly.

Die Schränke von INFINITY sind mit Blumotion-Technik ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass die Türen sich sanft und geräuschlos schließen.

C

I

D

T

Y

INFINITY >> oplossingen op maat. U kiest de uitvoering voor de burelen, werkbladen en kasten maar ook voor de onderstellen of poten heeft u keuze uit 4 uitvoeringen (A>D) INFINITY >> des solutions sur mesure. À vous de choisir l'exécution des bureaux, des plans de travail et des armoir es. Vous avez aussi le choix entre 4 exécutions de supports ou de pieds (A>D) INFINITY >> tailor-made solutions. You choose the version for the office, tabletops and cabinets, as well as the support or legs, you have the choice of 4 versions (A>D) INFINITY >> Lösungen nach Maß. Sie wählen die Ausführung für die Schr eibtische, Arbeitstische und Schränke, aber auch bei den Untergestellen und Beinen haben Sie die Auswahl aus 4 Ausführungen (A>D)

PRACTICAL COMBINATIONS • EASY TO COMBINE • IN A SURPRISING SIMPLICITY


* HRM (High Resistance Melamine) panels are melamine panels that are provided with a special coating or overlay layer . This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM process is envir onment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfreundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfreier Leim).

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, HRM afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

POTEN

A B/C D

met diverse afwerkings-strips vaste poot en hoogteverstelbaar paneelpoot

PIEDS

A B/C D

avec diverses bandes de finition pied fixe et réglable en hauteur pied en panneau

LEGS

A B/C D

with various finishing strips fixed leg, height-adjustable panel leg

BEINE

A B/C D

in verschiedenen Ausführungen fest und höhenverstellbar Paneelbeine

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance remarquable contre les grif fures et l'usur e. Le pr océdé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). A

I

N

De kasten van INFINITY zijn voorzien van blumotion-techniek. Dit systeem zorgt ervoor dat de deuren zachtjes en geruisloos sluiten.

F Les armoires INFINITY sont équipées de la technique blumotion. Ce système assure une fermeture silencieuse et douce des portes.

B

I

N

INFINITY cabinets come complete with blumotion technology. This system ensures that the doors shut gently and quietly.

Die Schränke von INFINITY sind mit Blumotion-Technik ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass die Türen sich sanft und geräuschlos schließen.

C

I

D

T

Y

INFINITY >> oplossingen op maat. U kiest de uitvoering voor de burelen, werkbladen en kasten maar ook voor de onderstellen of poten heeft u keuze uit 4 uitvoeringen (A>D) INFINITY >> des solutions sur mesure. À vous de choisir l'exécution des bureaux, des plans de travail et des armoir es. Vous avez aussi le choix entre 4 exécutions de supports ou de pieds (A>D) INFINITY >> tailor-made solutions. You choose the version for the office, tabletops and cabinets, as well as the support or legs, you have the choice of 4 versions (A>D) INFINITY >> Lösungen nach Maß. Sie wählen die Ausführung für die Schr eibtische, Arbeitstische und Schränke, aber auch bei den Untergestellen und Beinen haben Sie die Auswahl aus 4 Ausführungen (A>D)

PRACTICAL COMBINATIONS • EASY TO COMBINE • IN A SURPRISING SIMPLICITY


* HRM (High Resistance Melamine) panels are melamine panels that are provided with a special coating or overlay layer . This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM process is envir onment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfreundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfreier Leim).

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, HRM afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

POTEN

A B/C D

met diverse afwerkings-strips vaste poot en hoogteverstelbaar paneelpoot

PIEDS

A B/C D

avec diverses bandes de finition pied fixe et réglable en hauteur pied en panneau

LEGS

A B/C D

with various finishing strips fixed leg, height-adjustable panel leg

BEINE

A B/C D

in verschiedenen Ausführungen fest und höhenverstellbar Paneelbeine

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance remarquable contre les grif fures et l'usur e. Le pr océdé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). A

I

N

De kasten van INFINITY zijn voorzien van blumotion-techniek. Dit systeem zorgt ervoor dat de deuren zachtjes en geruisloos sluiten.

F Les armoires INFINITY sont équipées de la technique blumotion. Ce système assure une fermeture silencieuse et douce des portes.

B

I

N

INFINITY cabinets come complete with blumotion technology. This system ensures that the doors shut gently and quietly.

Die Schränke von INFINITY sind mit Blumotion-Technik ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass die Türen sich sanft und geräuschlos schließen.

C

I

D

T

Y

INFINITY >> oplossingen op maat. U kiest de uitvoering voor de burelen, werkbladen en kasten maar ook voor de onderstellen of poten heeft u keuze uit 4 uitvoeringen (A>D) INFINITY >> des solutions sur mesure. À vous de choisir l'exécution des bureaux, des plans de travail et des armoir es. Vous avez aussi le choix entre 4 exécutions de supports ou de pieds (A>D) INFINITY >> tailor-made solutions. You choose the version for the office, tabletops and cabinets, as well as the support or legs, you have the choice of 4 versions (A>D) INFINITY >> Lösungen nach Maß. Sie wählen die Ausführung für die Schr eibtische, Arbeitstische und Schränke, aber auch bei den Untergestellen und Beinen haben Sie die Auswahl aus 4 Ausführungen (A>D)

PRACTICAL COMBINATIONS • EASY TO COMBINE • IN A SURPRISING SIMPLICITY


* HRM (High Resistance Melamine) panels are melamine panels that are provided with a special coating or overlay layer . This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM process is envir onment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfreundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfreier Leim).

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, HRM afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

POTEN

A B/C D

met diverse afwerkings-strips vaste poot en hoogteverstelbaar paneelpoot

PIEDS

A B/C D

avec diverses bandes de finition pied fixe et réglable en hauteur pied en panneau

LEGS

A B/C D

with various finishing strips fixed leg, height-adjustable panel leg

BEINE

A B/C D

in verschiedenen Ausführungen fest und höhenverstellbar Paneelbeine

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance remarquable contre les grif fures et l'usur e. Le pr océdé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). A

I

N

De kasten van INFINITY zijn voorzien van blumotion-techniek. Dit systeem zorgt ervoor dat de deuren zachtjes en geruisloos sluiten.

F Les armoires INFINITY sont équipées de la technique blumotion. Ce système assure une fermeture silencieuse et douce des portes.

B

I

N

INFINITY cabinets come complete with blumotion technology. This system ensures that the doors shut gently and quietly.

Die Schränke von INFINITY sind mit Blumotion-Technik ausgestattet. Dieses System sorgt dafür, dass die Türen sich sanft und geräuschlos schließen.

C

I

D

T

Y

INFINITY >> oplossingen op maat. U kiest de uitvoering voor de burelen, werkbladen en kasten maar ook voor de onderstellen of poten heeft u keuze uit 4 uitvoeringen (A>D) INFINITY >> des solutions sur mesure. À vous de choisir l'exécution des bureaux, des plans de travail et des armoir es. Vous avez aussi le choix entre 4 exécutions de supports ou de pieds (A>D) INFINITY >> tailor-made solutions. You choose the version for the office, tabletops and cabinets, as well as the support or legs, you have the choice of 4 versions (A>D) INFINITY >> Lösungen nach Maß. Sie wählen die Ausführung für die Schr eibtische, Arbeitstische und Schränke, aber auch bei den Untergestellen und Beinen haben Sie die Auswahl aus 4 Ausführungen (A>D)

PRACTICAL COMBINATIONS • EASY TO COMBINE • IN A SURPRISING SIMPLICITY


INFINITY M

De uitstraling van een directieof managementkantoor is uitermate belangrijk. INFINITY biedt hier talrijke mogelijkheden op niveau. Functioneel, maar sterk door eenvoud. Strak, maar flexibel in toepassing. INFINITY, kantoormeubelen met karakter, ontworpen voor mensen met karakter. Werken, vergaderen, klanten en contacten ontmoeten, dat doe je best in een kantoor met de juiste uitstraling. Functioneel, maar aangepast aan de architectuur. Flexibel, maar aangepast aan de wensen van de gebruiker. Strak en sterk door de eenvoudige lijnen. Kortom op topniveau.

O

F

V I E W

Il est de la plus haute importance qu'un bureau de direction ou de cadre exerce un rayonnement. INFINITY offre une infinité de possibilités sur mesure. C'est un système fonctionnel dont la simplicité fait la force. Il est sobre, mais s'adapte avec souplesse. INFINITY: des meubles de bureau qui ont du caractère, réalisés pour des gens de caractère. Travailler, se réunir, rencontrer des clients et des relations,… c’est encore mieux dans un bureau qui possède tout le rayonnement nécessaire. Fonctionnel, mais en ligne avec l'architecture. Évolutif, et adapté aux souhaits de son utilisateur. Robuste aux lignes simples. En deux mots, le meilleur.

F

O N

The image of a boardroom or management office is extremely important. INFINITY offers numerous possibilities at this level. Functional, but with strength thanks to simplicity. Firm, yet flexible in use. INFINITY, office furniture with character, designed for people with character. Working, having meetings, welcoming customers and contacts is best done in an office with the right image. Functional, thus adapted to the architecture. Flexible, thus tailored to the user's wishes. Clean and strong due to the simple lines. In other words a response to high standards.

I

N

A

G

E

M

E

N

T

W O R K I N G Die Ausstrahlung eines Direktions- oder Managementbüros ist überaus wichtig. INFINITY bietet zahlreiche Möglichkeiten auf hohem Niveau. Funktionell, jedoch stark durch Einfachheit. Straff, aber flexibel anpassbar. INFINITY – Büromöbel mit Charakter, entworfen für Menschen mit Charakter. Arbeiten, Konferenzen abhalten, Kunden und Geschäftspartner empfangen, das gelingt am besten in einem Büro mit der richtigen Ausstrahlung. Funktionell, aber an die Architektur angepasst. Flexibel und auf die Wünsche des Benutzers abgestimmt. Straff und stark durch einfache Linienführung. Kurz und bündig: auf Top-Niveau.

C

E

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING en de MEETING collectie van SICAME Office. Want uiteraard is de uitstraling van zowel de onthaal- en wachtruimtes als van de vergaderruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING en SICAME MEETING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter des collections SEATING et MEETING de SICAME Office. Car il est clair que le rayonnement tant des espaces d'accueil et d'attente que des salles de réunion est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander nos documentations SICAME SEATING et SICAME MEETING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING and MEETING collections of SICAME Office. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING and SICAME MEETING!

INFINITY können Sie hervorragend mit der SEATING und der MEETING Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangsund Warteräume wie auch der Sitzungsräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING und SICAME MEETING anzufordern!

SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge • Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011681

A N O T H E R

A

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


INFINITY M

Werken, vergaderen, bespreken… waar mensen samenkomen voor overleg is er nood aan een functionele oplossing. Met tafels die bij voorkeur ook meegroeien met het aantal mensen of met de ruimte waarin ze gebruikt worden. Flexibiliteit en functionaliteit zijn hier uitermate belangrijk. INFINITY biedt een grote diversiteit aan maten, vormen en uitvoeringen. Met vaak ook de mogelijkheid snel de opstelling aan te passen. Steeds weer binnen de fraaie vormgeving en strakke lijnen van INFINITY.

&

T R A I N I N G

Travailler, se réunir, conclure des accords,… partout où les gens se rencontrent, il faut mettre en oeuvre des solutions fonctionnelles. Choisir des tables, par exemple, qui peuvent s'agrandir selon le nombre de personnes ou l'espace disponible. Flexibilité et fonctionnalité sont ici d'une importance capitale. INFINITY propose un choix considérable de dimensions, de formes et d'exécutions. Vous avez la possibilité d'adapter aisément la configuration. Et cela, toujours dans le cadre de l'élégant design et des lignes pures d’ INFINITY.

Working, having meetings, discussions: wherever people gather to deliberate, a functional solution is required. Preferably with tables that can grow along with the number of people or the space in which they are used. Flexibility and functionality are extremely important here. INFINITY offers enormous diversity of sizes, shapes and versions. Often also with the possibility to quickly change the configuration. Always with the same attractive design and clean lines of INFINITY.

Arbeiten, Meetings und Besprechungen durchführen… wo Menschen zu einer Gespräch zusammenkommen, ist eine funktionelle Lösung notwendig. Mit Tischen, die vorzugsweise mit der Anzahl von Menschen oder der Größe des Raums, in dem sie gebraucht werden, mitwachsen können. Flexibilität und Funktionalität sind hier äußerst wichtig.

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING collectie van SICAME. Want uiteraard is ook de uitstraling van de onthaal- en wachtruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter de la collection SEATING de SICAME. Car il est clair que le l’aura des espaces d'accueil et d'attente est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander notre documentation SICAME SEATING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING collection of SICAME. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING!

F

F

I

T

I

N

G

&

T

R

A

I

N

I

N

G

INFINITY können Sie hervorragend mit der S EATING -Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangs- und Warteräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING an zufordern!

INFINITY bietet eine große Vielfalt an Maßen, Formen und Ausführungen. Und häufig mit der Möglichkeit, die Anordnung oft schnell anzupassen. Wie immer mit der ansprechenden Formgebung und den klaren Linien von INFINITY. SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be

O

E

S O L U T I O N S

C

E

Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge - Fort Napoleon/Oostende - www.fortnapoleon.be Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011683

M E E T I N G

E

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


INFINITY M

Werken, vergaderen, bespreken… waar mensen samenkomen voor overleg is er nood aan een functionele oplossing. Met tafels die bij voorkeur ook meegroeien met het aantal mensen of met de ruimte waarin ze gebruikt worden. Flexibiliteit en functionaliteit zijn hier uitermate belangrijk. INFINITY biedt een grote diversiteit aan maten, vormen en uitvoeringen. Met vaak ook de mogelijkheid snel de opstelling aan te passen. Steeds weer binnen de fraaie vormgeving en strakke lijnen van INFINITY.

&

T R A I N I N G

Travailler, se réunir, conclure des accords,… partout où les gens se rencontrent, il faut mettre en oeuvre des solutions fonctionnelles. Choisir des tables, par exemple, qui peuvent s'agrandir selon le nombre de personnes ou l'espace disponible. Flexibilité et fonctionnalité sont ici d'une importance capitale. INFINITY propose un choix considérable de dimensions, de formes et d'exécutions. Vous avez la possibilité d'adapter aisément la configuration. Et cela, toujours dans le cadre de l'élégant design et des lignes pures d’ INFINITY.

Working, having meetings, discussions: wherever people gather to deliberate, a functional solution is required. Preferably with tables that can grow along with the number of people or the space in which they are used. Flexibility and functionality are extremely important here. INFINITY offers enormous diversity of sizes, shapes and versions. Often also with the possibility to quickly change the configuration. Always with the same attractive design and clean lines of INFINITY.

Arbeiten, Meetings und Besprechungen durchführen… wo Menschen zu einer Gespräch zusammenkommen, ist eine funktionelle Lösung notwendig. Mit Tischen, die vorzugsweise mit der Anzahl von Menschen oder der Größe des Raums, in dem sie gebraucht werden, mitwachsen können. Flexibilität und Funktionalität sind hier äußerst wichtig.

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING collectie van SICAME. Want uiteraard is ook de uitstraling van de onthaal- en wachtruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter de la collection SEATING de SICAME. Car il est clair que le l’aura des espaces d'accueil et d'attente est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander notre documentation SICAME SEATING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING collection of SICAME. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING!

F

F

I

T

I

N

G

&

T

R

A

I

N

I

N

G

INFINITY können Sie hervorragend mit der S EATING -Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangs- und Warteräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING an zufordern!

INFINITY bietet eine große Vielfalt an Maßen, Formen und Ausführungen. Und häufig mit der Möglichkeit, die Anordnung oft schnell anzupassen. Wie immer mit der ansprechenden Formgebung und den klaren Linien von INFINITY. SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be

O

E

S O L U T I O N S

C

E

Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge - Fort Napoleon/Oostende - www.fortnapoleon.be Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011683

M E E T I N G

E

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


INFINITY M

Werken, vergaderen, bespreken… waar mensen samenkomen voor overleg is er nood aan een functionele oplossing. Met tafels die bij voorkeur ook meegroeien met het aantal mensen of met de ruimte waarin ze gebruikt worden. Flexibiliteit en functionaliteit zijn hier uitermate belangrijk. INFINITY biedt een grote diversiteit aan maten, vormen en uitvoeringen. Met vaak ook de mogelijkheid snel de opstelling aan te passen. Steeds weer binnen de fraaie vormgeving en strakke lijnen van INFINITY.

&

T R A I N I N G

Travailler, se réunir, conclure des accords,… partout où les gens se rencontrent, il faut mettre en oeuvre des solutions fonctionnelles. Choisir des tables, par exemple, qui peuvent s'agrandir selon le nombre de personnes ou l'espace disponible. Flexibilité et fonctionnalité sont ici d'une importance capitale. INFINITY propose un choix considérable de dimensions, de formes et d'exécutions. Vous avez la possibilité d'adapter aisément la configuration. Et cela, toujours dans le cadre de l'élégant design et des lignes pures d’ INFINITY.

Working, having meetings, discussions: wherever people gather to deliberate, a functional solution is required. Preferably with tables that can grow along with the number of people or the space in which they are used. Flexibility and functionality are extremely important here. INFINITY offers enormous diversity of sizes, shapes and versions. Often also with the possibility to quickly change the configuration. Always with the same attractive design and clean lines of INFINITY.

Arbeiten, Meetings und Besprechungen durchführen… wo Menschen zu einer Gespräch zusammenkommen, ist eine funktionelle Lösung notwendig. Mit Tischen, die vorzugsweise mit der Anzahl von Menschen oder der Größe des Raums, in dem sie gebraucht werden, mitwachsen können. Flexibilität und Funktionalität sind hier äußerst wichtig.

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING collectie van SICAME. Want uiteraard is ook de uitstraling van de onthaal- en wachtruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter de la collection SEATING de SICAME. Car il est clair que le l’aura des espaces d'accueil et d'attente est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander notre documentation SICAME SEATING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING collection of SICAME. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING!

F

F

I

T

I

N

G

&

T

R

A

I

N

I

N

G

INFINITY können Sie hervorragend mit der S EATING -Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangs- und Warteräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING an zufordern!

INFINITY bietet eine große Vielfalt an Maßen, Formen und Ausführungen. Und häufig mit der Möglichkeit, die Anordnung oft schnell anzupassen. Wie immer mit der ansprechenden Formgebung und den klaren Linien von INFINITY. SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be

O

E

S O L U T I O N S

C

E

Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge - Fort Napoleon/Oostende - www.fortnapoleon.be Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011683

M E E T I N G

E

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E


F L I P

T O P

T A B L E S

De INFINITY klaptafels op wielen bieden de gebruiker een uitermate grote flexibiliteit. Vlot verplaatsbaar, handig aan elkaar te hechten, maar vooral ook vlot opbergbaar. Een presentatie, een voordracht, een vergadering, een ruimte om te eten of een extra ruime tijdelijke werkplaats, met de INFINITY klaptafels heeft u het in een handomdraai ingericht. Voor een optimaal ruimtegebruik in talrijke toepassingen.

I

N

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, MHR afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

F

I

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

N

I

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

T

Y

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

P R A C T I C A L C O M B I N AT I O N S • E A S Y T O C O M B I N E • I N A S U R P R I S I N G S I M P L I C I T Y

Les tables pliantes INFINITY sur r oulettes offrent une considérable souplesse d'utilisation. Faciles à déplacer , faciles à assembler , mais surtout faciles à ranger. Présentation? Conférence? Réunion? Lunch? Plan de travail temporaire? Les tables pliantes INFINITY vous of frent une solution instantanée pour une occupation idéale de l'espace disponible, quelles que soient les circonstances. INFINITY flip-top tables on wheels of fer users extreme flexibility. Easy to move, convenient to join together, but above all, easy to stor e. A presentation, a lectur e, a meeting, a place to eat or an extra lar ge temporary workspace. With INFINITY flip-top tables, you install them in a flash. For optimal use of space in all sorts of applications. Die INFINITY Klapptische auf Rädern bieten dem Benutzer äußerst große Flexibilität. Schnell verschiebbar, praktisch aneinander zu befestigen, vor allem aber auch schnell wegzuräumen. Ob eine Präsentation, ein V ortrag, eine Versammlung, ein Raum zum Essen oder zeitweise ein extra geräumiger zeitweiliger Arbeitsplatz, mit den INFINITY Klapptischen ist alles im Handumdr ehen eingerichtet. Für eine optimale Raumnutzung in zahlreichen Variationen.

S

E

M

I

N

A

R

Een toespraak, een voor dracht of een seminarie? INFINITY biedt een ruime keuze aan afmetingen en uitvoeringen aan in seminarietafels. Uw ruimte is in een handomdraai aangepast aan de noden van het moment. Un speech, une conférence ou un séminaire ? INFINITY offre un vaste choix de dimensions et d'exécutions de tables de séminaire. L'espace disponible s'adapte en un tournemain à vos besoins du moment. A speech, a lecture or a seminar? INFINITY offers a broad selection of seminar tables in various dimensions and versions. Y our space can be adapted to the needs of the moment in no time at all. Eine Ansprache, ein V ortrag oder Seminar? INFINITY bietet Seminartische in einer gr oßen Auswahl an Abmessungen und Ausführungen. Ihr Raum lässt sich im Handumdr ehen an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance r emarquable contre les griffures et l'usure. Le procédé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). * HRM (High Resistance Melamine) panels ar e melamine panels that ar e provided with a special coating or overlay layer. This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM pr ocess is environment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfr eundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfr eier Leim).


F L I P

T O P

T A B L E S

De INFINITY klaptafels op wielen bieden de gebruiker een uitermate grote flexibiliteit. Vlot verplaatsbaar, handig aan elkaar te hechten, maar vooral ook vlot opbergbaar. Een presentatie, een voordracht, een vergadering, een ruimte om te eten of een extra ruime tijdelijke werkplaats, met de INFINITY klaptafels heeft u het in een handomdraai ingericht. Voor een optimaal ruimtegebruik in talrijke toepassingen.

I

N

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, MHR afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

F

I

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

N

I

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

T

Y

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

P R A C T I C A L C O M B I N AT I O N S • E A S Y T O C O M B I N E • I N A S U R P R I S I N G S I M P L I C I T Y

Les tables pliantes INFINITY sur r oulettes offrent une considérable souplesse d'utilisation. Faciles à déplacer , faciles à assembler , mais surtout faciles à ranger. Présentation? Conférence? Réunion? Lunch? Plan de travail temporaire? Les tables pliantes INFINITY vous of frent une solution instantanée pour une occupation idéale de l'espace disponible, quelles que soient les circonstances. INFINITY flip-top tables on wheels of fer users extreme flexibility. Easy to move, convenient to join together, but above all, easy to stor e. A presentation, a lectur e, a meeting, a place to eat or an extra lar ge temporary workspace. With INFINITY flip-top tables, you install them in a flash. For optimal use of space in all sorts of applications. Die INFINITY Klapptische auf Rädern bieten dem Benutzer äußerst große Flexibilität. Schnell verschiebbar, praktisch aneinander zu befestigen, vor allem aber auch schnell wegzuräumen. Ob eine Präsentation, ein V ortrag, eine Versammlung, ein Raum zum Essen oder zeitweise ein extra geräumiger zeitweiliger Arbeitsplatz, mit den INFINITY Klapptischen ist alles im Handumdr ehen eingerichtet. Für eine optimale Raumnutzung in zahlreichen Variationen.

S

E

M

I

N

A

R

Een toespraak, een voor dracht of een seminarie? INFINITY biedt een ruime keuze aan afmetingen en uitvoeringen aan in seminarietafels. Uw ruimte is in een handomdraai aangepast aan de noden van het moment. Un speech, une conférence ou un séminaire ? INFINITY offre un vaste choix de dimensions et d'exécutions de tables de séminaire. L'espace disponible s'adapte en un tournemain à vos besoins du moment. A speech, a lecture or a seminar? INFINITY offers a broad selection of seminar tables in various dimensions and versions. Y our space can be adapted to the needs of the moment in no time at all. Eine Ansprache, ein V ortrag oder Seminar? INFINITY bietet Seminartische in einer gr oßen Auswahl an Abmessungen und Ausführungen. Ihr Raum lässt sich im Handumdr ehen an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance r emarquable contre les griffures et l'usure. Le procédé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). * HRM (High Resistance Melamine) panels ar e melamine panels that ar e provided with a special coating or overlay layer. This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM pr ocess is environment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfr eundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfr eier Leim).


F L I P

T O P

T A B L E S

De INFINITY klaptafels op wielen bieden de gebruiker een uitermate grote flexibiliteit. Vlot verplaatsbaar, handig aan elkaar te hechten, maar vooral ook vlot opbergbaar. Een presentatie, een voordracht, een vergadering, een ruimte om te eten of een extra ruime tijdelijke werkplaats, met de INFINITY klaptafels heeft u het in een handomdraai ingericht. Voor een optimaal ruimtegebruik in talrijke toepassingen.

I

N

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, MHR afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

F

I

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

N

I

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

T

Y

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

P R A C T I C A L C O M B I N AT I O N S • E A S Y T O C O M B I N E • I N A S U R P R I S I N G S I M P L I C I T Y

Les tables pliantes INFINITY sur r oulettes offrent une considérable souplesse d'utilisation. Faciles à déplacer , faciles à assembler , mais surtout faciles à ranger. Présentation? Conférence? Réunion? Lunch? Plan de travail temporaire? Les tables pliantes INFINITY vous of frent une solution instantanée pour une occupation idéale de l'espace disponible, quelles que soient les circonstances. INFINITY flip-top tables on wheels of fer users extreme flexibility. Easy to move, convenient to join together, but above all, easy to stor e. A presentation, a lectur e, a meeting, a place to eat or an extra lar ge temporary workspace. With INFINITY flip-top tables, you install them in a flash. For optimal use of space in all sorts of applications. Die INFINITY Klapptische auf Rädern bieten dem Benutzer äußerst große Flexibilität. Schnell verschiebbar, praktisch aneinander zu befestigen, vor allem aber auch schnell wegzuräumen. Ob eine Präsentation, ein V ortrag, eine Versammlung, ein Raum zum Essen oder zeitweise ein extra geräumiger zeitweiliger Arbeitsplatz, mit den INFINITY Klapptischen ist alles im Handumdr ehen eingerichtet. Für eine optimale Raumnutzung in zahlreichen Variationen.

S

E

M

I

N

A

R

Een toespraak, een voor dracht of een seminarie? INFINITY biedt een ruime keuze aan afmetingen en uitvoeringen aan in seminarietafels. Uw ruimte is in een handomdraai aangepast aan de noden van het moment. Un speech, une conférence ou un séminaire ? INFINITY offre un vaste choix de dimensions et d'exécutions de tables de séminaire. L'espace disponible s'adapte en un tournemain à vos besoins du moment. A speech, a lecture or a seminar? INFINITY offers a broad selection of seminar tables in various dimensions and versions. Y our space can be adapted to the needs of the moment in no time at all. Eine Ansprache, ein V ortrag oder Seminar? INFINITY bietet Seminartische in einer gr oßen Auswahl an Abmessungen und Ausführungen. Ihr Raum lässt sich im Handumdr ehen an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance r emarquable contre les griffures et l'usure. Le procédé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). * HRM (High Resistance Melamine) panels ar e melamine panels that ar e provided with a special coating or overlay layer. This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM pr ocess is environment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfr eundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfr eier Leim).


F L I P

T O P

T A B L E S

De INFINITY klaptafels op wielen bieden de gebruiker een uitermate grote flexibiliteit. Vlot verplaatsbaar, handig aan elkaar te hechten, maar vooral ook vlot opbergbaar. Een presentatie, een voordracht, een vergadering, een ruimte om te eten of een extra ruime tijdelijke werkplaats, met de INFINITY klaptafels heeft u het in een handomdraai ingericht. Voor een optimaal ruimtegebruik in talrijke toepassingen.

I

N

INFINITY, of pure lijnen in een strak design. In een combinatie van houtfineer, glas, MHR afwerkingspanelen en metaal. Een concept met oplossingen op niveau. Geconcipieerd voor de toekomst, voor de gebruiker van vandaag.

F

I

INFINITY: une combinaison de placage de bois, de verre, de panneaux de finition MHR et de métal. Un concept qui offre des solutions à tous les utilisateurs. Conçu en fonction de l'avenir, pour l'utilisateur d'aujourd'hui.

N

I

INFINITY, or simple lines in a pure design. In a combination of wood veneer, glass, MHR finishing panels and metal. A concept with top-class solutions. Conceived for the future, for the user of today.

T

Y

INFINITY – klare Linien in einem schlichten Design. In einer Kombination aus Holzfurnier, Glas, MHRPanelen und Metall. Ein Konzept mit Lösungen für jeden Benutzer. Für die Zukunft konzipiert, für den Benutzer von heute.

P R A C T I C A L C O M B I N AT I O N S • E A S Y T O C O M B I N E • I N A S U R P R I S I N G S I M P L I C I T Y

Les tables pliantes INFINITY sur r oulettes offrent une considérable souplesse d'utilisation. Faciles à déplacer , faciles à assembler , mais surtout faciles à ranger. Présentation? Conférence? Réunion? Lunch? Plan de travail temporaire? Les tables pliantes INFINITY vous of frent une solution instantanée pour une occupation idéale de l'espace disponible, quelles que soient les circonstances. INFINITY flip-top tables on wheels of fer users extreme flexibility. Easy to move, convenient to join together, but above all, easy to stor e. A presentation, a lectur e, a meeting, a place to eat or an extra lar ge temporary workspace. With INFINITY flip-top tables, you install them in a flash. For optimal use of space in all sorts of applications. Die INFINITY Klapptische auf Rädern bieten dem Benutzer äußerst große Flexibilität. Schnell verschiebbar, praktisch aneinander zu befestigen, vor allem aber auch schnell wegzuräumen. Ob eine Präsentation, ein V ortrag, eine Versammlung, ein Raum zum Essen oder zeitweise ein extra geräumiger zeitweiliger Arbeitsplatz, mit den INFINITY Klapptischen ist alles im Handumdr ehen eingerichtet. Für eine optimale Raumnutzung in zahlreichen Variationen.

S

E

M

I

N

A

R

Een toespraak, een voor dracht of een seminarie? INFINITY biedt een ruime keuze aan afmetingen en uitvoeringen aan in seminarietafels. Uw ruimte is in een handomdraai aangepast aan de noden van het moment. Un speech, une conférence ou un séminaire ? INFINITY offre un vaste choix de dimensions et d'exécutions de tables de séminaire. L'espace disponible s'adapte en un tournemain à vos besoins du moment. A speech, a lecture or a seminar? INFINITY offers a broad selection of seminar tables in various dimensions and versions. Y our space can be adapted to the needs of the moment in no time at all. Eine Ansprache, ein V ortrag oder Seminar? INFINITY bietet Seminartische in einer gr oßen Auswahl an Abmessungen und Ausführungen. Ihr Raum lässt sich im Handumdr ehen an die aktuellen Bedürfnisse anpassen.

* HRM (High Resistance Melamine) panelen zijn melamine panelen die voorzien zijn van een speciale coating of overlay laag. Deze laag maakt de panelen uitzonderlijk kras- en slijtvast. Het HRM propcédé is milieuvriendelijk en voldoet aan de ecologische norm E1 (formolvrije lijm). * Les panneaux de HRM (High Resistance Melamine) sont des panneaux de mélamine pourvus d'un revêtement spécial ou d'une couche d'overlay. Cette couche spéciale confère aux panneaux une résistance r emarquable contre les griffures et l'usure. Le procédé HRM est respectueux de l'environnement et satisfait à la norme écologique E1 (colle exempte de formol). * HRM (High Resistance Melamine) panels ar e melamine panels that ar e provided with a special coating or overlay layer. This special coating makes the panels extr emely scratch and wear -resistant. The HRM pr ocess is environment-friendly and complies with the envir onmental standard E1 (formalin-free adhesive). * HRM (High Resistance Melamine) Paneele sind melaminbeschichtete Platten mit einer spezieller Overlay-Beschichtung. Diese Schicht macht die Paneele ganz besonders kratz- und abriebfest. Das HRM-V erfahren ist umweltfr eundlich und genügt der ökologischen E1-Norm (formaldehydfr eier Leim).


INFINITY M

Werken, vergaderen, bespreken… waar mensen samenkomen voor overleg is er nood aan een functionele oplossing. Met tafels die bij voorkeur ook meegroeien met het aantal mensen of met de ruimte waarin ze gebruikt worden. Flexibiliteit en functionaliteit zijn hier uitermate belangrijk. INFINITY biedt een grote diversiteit aan maten, vormen en uitvoeringen. Met vaak ook de mogelijkheid snel de opstelling aan te passen. Steeds weer binnen de fraaie vormgeving en strakke lijnen van INFINITY.

&

T R A I N I N G

Travailler, se réunir, conclure des accords,… partout où les gens se rencontrent, il faut mettre en oeuvre des solutions fonctionnelles. Choisir des tables, par exemple, qui peuvent s'agrandir selon le nombre de personnes ou l'espace disponible. Flexibilité et fonctionnalité sont ici d'une importance capitale. INFINITY propose un choix considérable de dimensions, de formes et d'exécutions. Vous avez la possibilité d'adapter aisément la configuration. Et cela, toujours dans le cadre de l'élégant design et des lignes pures d’ INFINITY.

Working, having meetings, discussions: wherever people gather to deliberate, a functional solution is required. Preferably with tables that can grow along with the number of people or the space in which they are used. Flexibility and functionality are extremely important here. INFINITY offers enormous diversity of sizes, shapes and versions. Often also with the possibility to quickly change the configuration. Always with the same attractive design and clean lines of INFINITY.

Arbeiten, Meetings und Besprechungen durchführen… wo Menschen zu einer Gespräch zusammenkommen, ist eine funktionelle Lösung notwendig. Mit Tischen, die vorzugsweise mit der Anzahl von Menschen oder der Größe des Raums, in dem sie gebraucht werden, mitwachsen können. Flexibilität und Funktionalität sind hier äußerst wichtig.

INFINITY kan u naadloos aanvullen met de SEATING collectie van SICAME. Want uiteraard is ook de uitstraling van de onthaal- en wachtruimtes uitermate belangrijk voor het imago en de uitstraling van uw kantoor. Aarzel niet onze SICAME SEATING documentatie aan te vragen!

INFINITY peut aisément se compléter de la collection SEATING de SICAME. Car il est clair que le l’aura des espaces d'accueil et d'attente est d'une importance capitale pour l'image et le rayonnement de vos bureaux. N'hésitez pas à nous demander notre documentation SICAME SEATING!

INFINITY can be seamlessly expanded with the SEATING collection of SICAME. Because the image projected by both the reception area and waiting rooms is of course also extremely important for the image of your office. Don’t hesitate to ask for information about SICAME SEATING!

F

F

I

T

I

N

G

&

T

R

A

I

N

I

N

G

INFINITY können Sie hervorragend mit der S EATING -Kollektion von SICAME Office kombinieren. Denn die Ausstrahlung der Empfangs- und Warteräume ist für das Image und die Atmosphäre Ihres Büros außerordentlich wichtig. Zögern Sie nicht, unsere Unterlagen zu SICAME SEATING an zufordern!

INFINITY bietet eine große Vielfalt an Maßen, Formen und Ausführungen. Und häufig mit der Möglichkeit, die Anordnung oft schnell anzupassen. Wie immer mit der ansprechenden Formgebung und den klaren Linien von INFINITY. SICAME Office - Industriezone 1 - Mallaardstraat 37 - BE 9400 Ninove - Belgium T +32.(0)54.33.30.11 - F +32.(0)54.33.39.35 - sales@sicame.be - www.sicame.be

O

E

S O L U T I O N S

C

E

Design & Concept: MODULO • Photography: location > VERNE - Studio > L. HERREMAN Locations: Telindus/Haasrode - Stuurboord/Antwerpen - Concertgebouw/ Brugge - Fort Napoleon/Oostende - www.fortnapoleon.be Printing: Offset Vandevelde • Coördination project: MODULO

www.modulo.be - 011683

M E E T I N G

E

KANTOORMEUBELEN MET KARAKTER, VOOR MENSEN MET KARAKTER L E

M O B I L I E R

F U R N I S H

D E

Y O U R

B Ü R O M Ö B E L

B U R E A U , O F F I C E

M I T

P O U R F O R

C H A R A K T E R

D E S

G E N S

P E O P L E F Ü R

O F

L E U T E

D E

C A R A C T È R E

D I S T I N C T I O N V O N

F O R M A T

S

I

C

A

M

E

INFINITY