Page 1

PROTOCOLS D’EDICIÓ  –  COL·LEGI  SANT  MIQUEL  DELS  SANTS  -­‐  VIC                                      

                                                                                               PROTOCOLS  D’EDICIÓ                                                                                              

                                         

     de  continguts  o  activitats   (professors  i  alumnes)  

L’objectiu de  la  creació  de  protocols  d’edició  de  vídeos,  ppt,  prezi,  ebooks,  àudios,  etc...  és  el   d’unificar  criteris  en  totes  les  produccions  que  es  realitzen  al  col·∙legi,  tant  les  que  es  pengen  a  la   xarxa   com   les   que   no.   Els   alumnes   tindran   aquesta   informació   a   la   plataforma   del   Clickedu   a   la   carpeta  de  tutoria,  ja  que  és  vàlida  per  a  totes  les  matèries.  Pel  que  fa  al  professorat  la  informació   es  localitzarà  a  la  carpeta  TAC  de  la  plataforma.     Caldrà,   doncs,   vetllar   per   l’acompliment   d’aquests   protocols   i   de   les   consideracions   prèvies   que  tenim  a  continuació.       CONSIDERACIONS  IMPORTANTS:       • CONTINGUTS:  El  material  que  es  pengi  a  la  xarxa  ha  d’estar  avalat  pel  professor/a.     • IMATGES  :                    Totes  les  imatges  o  fotografies  que  es  pengin  a  la  xarxa  han  d’ésser  lliures  de  drets.                    Cal  assegurar  que  els  drets  d’imatges  de  les  persones,  alumnes  o  professors  que  hi  surtin   siguin  vigents.       CREAR  UNA  LLICÈNCIA  D’IMATGE:  

    Consells  legals  per  a  carregar  a  Commons  una  imatges  si  la  imatge  és  pròpia,  d’un  autor  que   fa  més  de  70  anys  que  és  mort,  de  Viquipèdia  o  d’internet.    

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Carregar_un_fitxer     Es  valorarà  la  creació  d’imatges  i  fotografies  pròpies.  En  aquest  cas  hauran  d’estar  identificades  amb   el  nom  de  l’autor/a.     Recomanació  enllaç  IMATGES  gratuïtes:       http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/11/excelentes-­‐bancos-­‐de-­‐imagenes-­‐ academicas-­‐para-­‐profesores-­‐y-­‐alumnos/       • MÚSICA:  La  música  utilitzada  ha  d’ésser  també  lliure  de  drets.     Es  valorarà  la  creació  de  música  pròpia.     Recomanació:  enllaç  MÚSICA  I  SONS  lliures  de  drets:      http://www.xtec.cat/web/recursos/media/radio/biblioteca  

Protocols edició 2013 14  

Protocols d'edició del Col.legi 2013-2014 Revisables cada curs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you