PROJECTES POESIA VISUAL i JOAN BROSSA

Page 1

TU TRIES!!!

PROJECTES BROSSA 2012-2013

Departament de Filologia Col路legi Sant Miquel dels Sants

1


PROJECTE BROSSA al FACEBOOK L’objectiu del treball és explicar i donar a conèixer l’experiència de treball a dins i fora de l’aula del projecte Joan Brossa. La ruta de poesia visual Joan Brossa per Barcelona, el treball d’equips, les presentacions, l’exposició de fotopoesiavisual, etc...totes aquestes activitats es penjaran al Facebook. Posteriorment, es presentar l’experiència a classe. (la part de l’exposició no s’inclourà en aquesta presentació, ja que serà per portes obertes, durant el mes de febrer. Haureu d’intervenir al Facebook del Col.legi o el de la Fundació Joan Brossa, concreteu-ho amb la vostra professora. TASQUES A REALITZAR: 1. Consultar informació sobre les característiques del facebook, sobretot com escriure correctament en aquesta xarxa social. Veure netiqueta (a les fonts de consulta) 2. Definir la tipologia textual a la qual pertany: és un text argumentatiu, expositiu, crònica, etc.... (presentació a l’aula) 3. Les intervencions han de reflectir tota l’activitat des de la sortida de l’estació d’autobusos fins a la tornada. 4. S’hi inclouran fotografies que il·lustrin l’activitat. (tots els alumnes tenen dret d’imatge) 5. La presentació oral a l’aula es farà amb prezi o power point i ha de mostrar, a part de l’experiència de la ruta, l’activitat que hagi suscitat a la xarxa: els missatges, comentaris o “m’agrada” amb una introducció, una conclusió, la webgrafia o bibliografia utilitzada i els crèdits al final. (veure protocol de presentacions a la plataforma) 6. FONTS DE CONSULTA: NETIQUETA http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm

7.- Veure webgrafia de Joan Brossa al full de ruta.

2


PIULEM LA RUTA BROSSA L’objectiu del treball és reproduir en directe la ruta de poesia visual Joan Brossa per Barcelona i posteriorment presentar l’experiència a classe. TASQUES A REALITZAR: 7. Consultar informació sobre les característiques del twitter, sobretot com escriure correctament en aquesta xarxa social (veure fonts d’informació) 8. Definir la tipologia textual a la qual pertany: és un text argumentatiu, expositiu, crònica, etc.... (presentació a l’aula) 9. Les piulades han de reflectir tota l’activitat des de la sortida de l’estació d’autobusos fins a la tornada. 10. S’hi inclouran fotografies que il·lustrin l’activitat. (tots els alumnes tenen dret d’imatge) 11. Es farà servir @stMiq i #rutabrossa 12. La presentació oral a l’aula es farà amb prezi o power point i ha de mostrar les piulades, els missatges i els retwits, amb una introducció, una conclusió, la webgrafia o bibliografia utilitzada i els crèdits al final. (veure protocol de presentacions a la plataforma)

FONTS DE CONSULTA 

Escriure un twit:

http://mc142.uib.es:8080/rid=1L5C6W3BG-K76DD2-1T6/escribir_un_twit.cmap 

Twitter i educació

http://www.eduteka.org/TwitterEducacion.php

Veure fonts de consulta de Joan Brossa, temporalització i criteris d’avaluació al full de ruta de tot el treball.

3


PROJECTE BROSSA a l’INSTAGRAM L’objectiu del treball és explicar i donar a conèixer l’experiència de la ruta de poesia visual Joan Brossa per Barcelona a través de la xarxa social INSTAGRAM. També s’haurà de presentar oralment a l’aula el resultats obtinguts. TASQUES A REALITZAR: 1. Consultar informació sobre les característiques i les opcions d’aquesta xarxa social. 2. Cal que totes les fotografies estiguin correctament etiquetades i comentades per donar un mínim d’informació als nostres seguidors. 3. Concreteu, en la presentació, a quin tipus de tipologia textual pertany el vostre text: argumentatiu, expositiu, crònica, etc.... 4. Les intervencions han de reflectir tota l’activitat des de la sortida de l’estació d’autobusos fins a la tornada. 5. S’hi inclouran fotografies que il·lustrin l’activitat. (tots els alumnes tenen dret d’imatge) 6. La presentació oral a l’aula es farà amb prezi o power point i ha de mostrar, a part de l’experiència de la ruta, l’activitat que hagi suscitat a la xarxa: els missatges, comentaris o “m’agrada” amb una introducció, una conclusió, la webgrafia o bibliografia utilitzada i els crèdits al final. (veure protocol de presentacions a la plataforma) 7. FONTS DE CONSULTA: NETIQUETA http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm

7.- Veure webgrafia de Joan Brossa al full de ruta.

4


FEM WATS APP AMB LA RUTA BROSSA L’objectiu del treball és reproduir en textos de wats app i emoticons la ruta de poesia visual Joan Brossa per Barcelona i posteriorment presentar l’experiència a classe. TASQUES A REALITZAR: 13. Definir el tipus d’aplicació que és el wats app i les seves utilitats. Consultar la informació en una web de referència. 14. Concretar la/les tipologia/es textual/s que es poden usar en aquesta aplicació: exposició, argumentació (opinió), crònica.... (presentació a l’aula). 15. El/s grups/s que realitzin aquest projecte han de crear un grup de watss app: donar-li un nom i posar-hi una imatge relacionada amb l’activitat. 16. Les intervencions via wats app han de reflectir tota l’activitat, des de la sortida de l’estació d’autobusos fins a la tornada. 17. S’hi inclouran fotografies fetes amb el mòbil i inserides en el mateix wats app. També s’hi poden inserir gravacions de veu o bé vídeos. 18. Un cop acabada la ruta, els alumnes han de copiar les intervencions, les fotos, àudios o vídeos en un power point o en un prezi, que serveixi per emmagatzemar el que han fet durant l’itinerari. 19. La presentació oral a l’aula es farà a l’aula, amb una introducció, una conclusió, la webgrafia o bibliografia utilitzada i els crèdits al final (vegeu protocol de presentacions a la plataforma).

FONTS DE CONSULTA 

Consultar la notícia de l’obra La Crítica de la Raó pura de Kant en llenguatge d’emoticons per a wats app http://www.elmundotoday.com/2012/11/publican-una-version-de-lacritica-de-la-razon-pura-con-iconos-de-whatsapp/

Vegeu fonts de consulta de Joan Brossa, temporalització i criteris d’avaluació al full de ruta de tot el treball. 5


CREACIÓ D’UNA APP: RUTA DE POESIA VISUAL DE JOAN BROSSA A BARCELONA L’objectiu del treball és la creació d’una app per a iphone i per a android que reculli els diferents poemes visuals de Joan Brossa a Barcelona. Caldrà realitzar-la, exposar-la a l’aula i fer que es pugui usar en els mòbils que ho desitgin. TASQUES A REALITZAR 1. Consultar informació sobre les característiques i la gestió de la creació d’una app (veure fonts de consulta a sota) 2. Realitzar el protocol de la informació i el contingut que hi ha d’haver a l’app. És important que s’hi inclogui: a. La ubicació geogràfica (google maps) de cada poema visual b. Una fotografia del poema c. Una fitxa tècnica i de contingut del poema d. Accés a facebook i a twitter e. Altres (imatges, arxius de so, arxius de vídeo....) 3. Anar a una pàgina de creació d’app (vegeu les fonts de consulta). Escollir un nom, un logo (pot ser el logo per a l’exposició) i els continguts anteriors. 4. Realitzar l’app. Seria interessant que fos per a iphone i per a android. 5. Presentar l’app a l’aula. Tots els alumnes que ho vulguin la podran baixar. 6. FONTS DE CONSULTA:  NETIQUETA http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm  Pàgines d’informació i creació d’apps http://www.youtube.com/watch?v=bY48LmAotsY http://www.pixeros.com/2012/03/como-crear-una-app-para-iphone-o-android-sinningun-conocimiento-en-programacion/ http://appsmakerstore.com/?locale=es https://www.youtube.com/watch?v=N6ZBuDZYk3U

6


PROJECTE REPORTATGE JOAN BROSSA El reportatge és un gènere periodístic basat en el testimoni directe de fets i situacions que explica, des d’una perspectiva actual, un tema general i el relaciona amb el seu context. Acostuma a ser complet i extens. Pot incloure també opinions dels testimonis i protagonistes, anècdotes, etc. Nosaltres us proposem dues modalitats a escollir:  un reportatge realitzat amb vídeo del projecte Joan Brossa que realitzem aquest curs 2012-13.  Un reportatge realitzat en format revista digital que es pugui consultar des d’internet El reportatge ha d’incloure els aspectes següents: 1. Ruta de poesia visual Joan Brossa per Barcelona 2. Treball de poesia visual realitzat a l’aula 3. Exposició oral dels poemes visuals de les respectives aules 4. Recull dels diferents projectes 2.0 que s’han realitzat durant aquest curs 5. Muntatge i exposició del dia de portes obertes 6. Opinions d’alumnes, professors i especialistes en poesia visual Per realitzar aquest reportatge cal realitzar un guió previ dels aspectes que s’hi inclouran i de com s’organitzarà la informació, de la/es música/ques que s’utilitzaran. Caldrà establir un títol original i suggerent i s’hi posarà el logo que es crearà aquest any per a l’exposició. Aquest guió ha d’estar revisat i consensuat per les professores. Per al muntatge del reportatge s’haurà de realitzar amb un programa que es tingui a mà, des del pinacle Studio al movie maker. Per a la realització del reportatge en format revista digital, s’haurà de realitzar en format word, un cop corregit passar-ho a PDF i finalment a format digital (Isuu...) La data de lliurament serà després de l’exposició de portes obertes, i computarà per a la 2a avaluació. FONT: GUIA PER A FER UN REPORTATGE http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/index.html

7


MUNTATGE TEATRAL JOAN BROSSA Destinat a artistes, alumnes amb vocació d’actors, que toquin instruments musicals o que tinguin interessos artístics donem l’oportunitat de realitzar un muntatge teatral amb textos del poeta. Els alumnes que escolliu aquest treball podeu ser de qualsevol dels tres grups de batxillerat. En preferència, es demana que siguin alumnes amb interès per a la recitació i interpretació, i també alumnes que vulguin acompanyar el muntatge amb música en directe. El procés del muntatge està obert a la iniciativa dels alumnes que en formin part. S’hi pot incloure.  Algun/s aspecte/s de la vida de Joan Brossa (no és obligatori)  Poemes de l’autor  Peces teatrals  Definicions de poesia visual del mateix autor  Altres... Cal fer un guió previ que inclogui els textos que es recitaran en el muntatge. La posada en escena i la música també s’hauran de concretar en una segona fase, en la qual també s’hi donarà un títol. Els alumnes del grup hauran d’assajar a hores fora de la jornada lectiva el muntatge que presentaran. El muntatge s’estrenarà a un espai prou gran perquè pugui acollir tots els alumnes de 1r de batxillerat. S’enregistrarà en vídeo perquè quedi constància del mateix. La durada del muntatge/espectacle no pot ser més llarga d’uns 10/15 minuts (aproximadament). La font d’informació sobre la biografia i l’obra la podreu trobar a: http://lletra.uoc.edu/ca/autor/joan-brossa http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/ http://www.joanbrossa.org/ http://www.joanbrossa.org/obra/brossa_obra_poesia.htm

D’altra banda, es poden usar textos de llibres de poesia o bé d’altres obres de l’autor. 8


PROJECTE EXPOSICIÓ JOAN BROSSA PORTES OBERTES El projecte exposició és un projecte compartit amb alumnes dels tres grups de 1r de batxillerat. La finalitat és l’organització de l’exposició que es durà a terme el dia de portes obertes. Els diferents alumnes responsables seran els comissaris de l’exposició i s’hauran de repartir les tasques que s’han de realitzar per tirar endavant l’exposició: 

Disseny del logo d’aquest curs, que haurà de figurar als cartells propagandístics, a l’exposició, a les identificacions i a tot el material en paper o digital que es creï per a l’exposició (veure models de disseny de les exposicions anteriors a o tmiquebrossa.blogspot.com  Disseny del contingut de l’exposició: interior de l’aula, lloc per penjar els poemes visuals, biografia del poeta, espais per a la participació del visitants, bústia de suggeriments.....  Disseny de l’exterior de l’aula, des de l’arribada al centre fins a l’aula on hi ha l’exposició  Creació del catàleg de l’exposició  Presència a l’exposició durant el matí de portes obertes, acompanyant els visitants i donant-los les explicacions pertinents quan es requereixi.  Publicitat de l’exposició en cartells, xarxes socials i altres mitjans de difusió  Altres... Els alumnes hauran de presentar un projecte previ –realitzat amb ppt o amb prezi- que expliqui la seva proposta. Les reunions per a la preparació de l’exposició es faran durant les hores de tutoria i, més endavant, algun dimecres a la tarda. El muntatge de l’exposició serà el divendres d’1 a 2 i a la tarda de 3 a 5, el dia abans de l’exposició. Les dues professores formaran part del grup i s’haurà de consensuar amb elles el contingut i disseny de l’exposició. El dia de la ruta de poesia visual a Barcelona s’haurà de visitar l’exposició que hi ha al Palau Robert sobre Ferran Adrià: és molt creativa i pot donar moltes idees. També caldrà fixar-se bé en l’exposició de l’obra visual el poeta que visitarem a la Galeria Tatxé.

9


PROJECTE GEOLOCALITZACIÓ EdulOC, és un entorn tecnològic i metodològic que incorpora dispositius mòbils amb GPS per al treball en projectes sobre el territori. És en fase beta i està obert a l’experimentació. Els alumnes que estiguin interessats en aquest treball tenen com objectiu crear la ruta de poesia visual de Joan Brossa que fem per Barcelona amb aquesta tecnologia. CONDICIONS I TASQUES A REALITZAR 1.- Durant la ruta haureu d’anotar les coordenades dels indrets que visitem. Per això cal disposar d’un mòbil amb GPS. 2.- Recollir tota la informació sobre els poemes visuals que visitem, a partir dels enllaços de referència sobre Joan Brossa. 3.- Les imatges o vídeos utilitzats han de ser de producció pròpia. 4.- Baixar-se al mòbil l’APP Eduloc (és gratuïta). Des d’aquesta aplicació podreu veure alguns exemples que ja s’han creat. 5.- Donar-se d’alta de la web de la Fundació Itinerarium (veure fonts de consulta) ja que és des d’aquesta web des d’on es gestiona la creació dels continguts per a la ruta. 6.- Es facilitarà un petit manual sobre el seu funcionament. RECORDEM QUE LA TECNOLOGIA ÉS L’EINA DE TREBALL PERÒ QUE EL CONTINGUT ÉS LA PART ESSENCIAL. Es tracta, doncs, de penjar informació sobre els poemes visuals que visitem. La informació pot ser en format de text, d’imatge o de vídeo i ha de ver validada per la professora abans de penjar.

1. FONTS DE CONSULTA: EDULOC. FUNDACIÓ ITINERÀRIUM: http://fundacioitinerarium.org/eduloc/ NETIQUETA http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm BLOC TMIQUEBROSSA http:// www.tmiquebrossa.blogspot.com

10


PROJECTE Google Maps Google Maps , és un entorn tecnològic i metodològic que permet incorporar informació a en un lloc concret d’un mapa i al mateix temps permet crear una ruta. Els alumnes que estiguin interessats en aquest treball tenen com objectiu crear la ruta de poesia visual de Joan Brossa que fem per Barcelona amb aquesta tecnologia. CONDICIONS I TASQUES A REALITZAR 1.- Durant la ruta haureu d’anotar les coordenades dels indrets que visitem. Per això cal disposar d’un mòbil amb GPS. 2.- Recollir tota la informació sobre els poemes visuals que visitem, a partir dels enllaços de referència sobre Joan Brossa. 3.- Les imatges o vídeos utilitzats han de ser de producció pròpia. 4.- Cal tenir un compte de gmail des d’on accedirem a l’editor del Google maps. RECORDEM QUE LA TECNOLOGIA ÉS L’EINA DE TREBALL PERÒ QUE EL CONTINGUT ÉS LA PART ESSENCIAL. Es tracta, doncs, de penjar informació sobre els poemes visuals que visitem. La informació pot ser en format de text, de so, d’imatge o de vídeo i ha de ver validada per la professora abans de penjar.

1. FONTS DE CONSULTA: TUTORIAL GOOGLEMAPS: http://www.youtube.com/watch?v=lzmb0i2qBfU (HI HA MÉS TUTORIALS, PODEU CONSULTAR AQUEST O QUALSEVOL ALTRE)

NETIQUETA http://www.uned.es/iued/guia_actividad/netiqueta.htm BLOC TMIQUEBROSSA http:// www.tmiquebrossa.blogspot.com

11


JOAN BROSSA AMB REALITAT AUGMENTADA Per saber què és la realitat augmentada doneu una ullada a aquestes dues webs: http://aumenta.me/ www.aumentaty.com Hi ha diferents nivells de RA, vegeu un exemple realitzat per uns alumnes de 4t S0 del col·legi, el curs passat: http://silviacaballeria.blogspot.com.es/2012/06/homenatge-pere-calders-larbredomestic.html Ells van utilitzar una web, que us anotem a continuació, per a crear la seva història, però després van enregistrar el seu resultat en format vídeo. No van acabar el procés fins al final, però el resultat va ser excel·lent. La pàgina per a generar el vostre zooburst: http://www.zooburst.com/ Tot i que podeu trobar tutorials diferents aquí en teniu un: http://www.youtube.com/watch?v=jwE25dx2CaU&feature=youtu.be Aquest treball consisteix en elaborar un producte AR sobre la ruta de poesia visual a Barcelona, sobre la biografia de l’autor o algun poema escrit seu. La decisió la preneu vosaltres en funció del que us interessi més. Una vegada hàgiu pres la decisió cal que consulteu amb les professores per tal que us puguin guiar en el procés.

Si heu triat aquest projecte és que sou agosarats, atrevits i us agraden els reptes!. Endavant!.

12


ENTREVISTA A L’AVATAR DE JOAN BROSSA L’objectiu d’aquest treball és conèixer la poètica de Joan Brossa a través d’una entrevista a un Avatar que assumirà la seva personalitat.  Podeu veure un exemple en el següent enllaç: http://youtu.be/cA5u0RTz160  Aquí teniu l’enllaç per a generar l’avatar: http://host-d.oddcast.com/php/application_UI/doorId=357/clientId=1/ 

I un tutorial (en podeu trobar més a altres fonts, com al Youtube)

http://newtwinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?p_l_id=8423597&folderId=8 423627&name=DLFE-210291.pdf  En aquest enllaç d’Edu 365 hi trobareu altres possibilitats: http://www.edu365.cat/crea/

REQUISITS: 1. Llegir i entendre la seva biografia i la seva obra a partir dels enllaços i els posts que teniu al bloc: www.tmiquerecursos.blogspot.com i també del vídeo reportatge que es va passar a classe. 2. Realitzar un guió de l’entrevista i presentar l’esborrany escrit a les professores, per tal de començar a treballar amb l’avatar. 3. La durada de l’entrevista ha de ser d’uns 2 minuts màxim. Per tant, cal seleccionar bé la informació. 4. Per a l’edició de vídeo, teniu un protocol penjat a la plataforma que s’haurà de seguir.

13