Page 72

"İşte o zaman ben de işe karıştım, mon ami. Bay Pearson beni aramıştı. Wu Ling'in ölümü her ne kadar onu dehşet içinde bırakmışsa da, başlıca kaygısı, Çinlinin Londra ziyaretinin amacı olan belgeleri bulmaktı. Polisin amacı ön planda katili bulmaktı tabii, belgelerin bulunması onlar için ikincil bir önem taşıyordu. Pearson'un benden istediği, bir yandan şirketin çıkarlarını gözetirken polisle işbirliği yapmamdı. "Hemen kabul ettim. Benim için iki kovuşturma alanı vardı. Önce Çinlinin geleceğini bilen şirket görevlilerini araştıracaktım; bundan sonra da Çinlinin seyahat amacını öğrenmiş olabilecek gemideki bazı yolcuları kovuşturmamın kapsamına alacaktım. Soruşturmanın daha kısıtlı gözüken ikinci bölümüyle işe başladım ve burada cinayeti soruşturmakla sorumlu Müfettiş Miller'le karşılaştım. Bu kişi dostumuz Japp'dan olunabileceği kadar farklıydı: kendini beğenmiş, terbiyesiz, özetle tahammülsüz bir adamdı. Geminin subaylarını birlikte sorguladık. Bize anlatabilecekleri fazla bir şey yoktu. Wu Ling yolculuk süresince daha çok yalnız başına vakit geçirmişti. Öbür yolcuların sadece ikisiyle konuştuğu görülmüştü -biri hiç de iyi olmayan bir üne sahip Dyer adında bitkin görünüşlü bir Avrupalı, diğeri ise Hong Kong'dan dönen Charles Lester adında genç bir banka memuruydu. Şansım yardım etti ve bu iki kişinin fotoğraflarını elde edebildik. O sırada ikisinden birinin bu işe karışmış olacağı şüphe götürmüyordu. Daha çok Dyer'in üzerinde duruyorduk. Çinli mafyayla ilişkilerinin olduğu bilindiğinden en olası şüpheliydi. "Bundan sonraki aşama Russell Square Oteli'ni ziyaretti. Wu Ling resmi kendilerine gösterilince, otel görevlileri onu hemen tanıdılar, fakat Dyer'in resmini gösterdiğimiz otel kapıcısı, olay sabahı otele gelen adamın bu olmadığını kesin bir dille ileri sürdü. Birden aklıma gelmesiyle ona bir de Lester’in fotoğrafını gösterdim, adam da onu hemen tanıyarak beni şaşırttı. "'Evet, efendim,' dedi. 'Saat on buçukta gelip Bay Wu Ling'i soran, sonra da onunla birlikte otelden çıkan centilmen budur.' "Bir gelişme olmuştu. Bundan sonraki aşama Bay Charles Lesterle görüşmek olacaktı. Genç adam çok samimi davrandı, Çinlinin vakitsiz ölümünü duyunca çok üzüldü ve her şekilde emrimizde olduğu nu ileri sürdü. Onun hikâyesi şöyleydi: Wu Ling'le kararlaştırdıkları üzere saat on buçukta onu otelinden almaya gelmişti. Bununla birlikte Wu Ling görünmemiş, onun yerine gelen uşağı, efendisinin çıkmak zorunda kaldığını iddia ederek genç adamı efendisinin bulunduğu götürmeyi önermişti. Bir şeyden şüphelenmeyen Lester kabul etmiş, Çinli de bir taksi bulmuştu. Bir süre doklara doğru yol almışlardı. Ama sonra birden kuşkuya kapılan Lester, uşağın itirazlarını dinlemeyerek taksiyi durdurmuş ve inmişti. Bütün bildiğinin bundan ibaret olduğunu ileri sürüyordu. "Bu hikâyeye inanmış görünerek Lester'e teşekkür ettik ve yanından ayrıldık. Ancak genç adamın anlattıklarının pek de doğru olmadığı meydana çıkmakta gecikmedi. Bir kere gemide ya da otelde olsun Wu Ling'in yanında bir uşak yoktu. İkincisi, iki kişiyi o sabah götürmüş olan taksi şoförü ifade vermeye geldi. Lester

Hercule Poirot Iz Üzerinde Agatha Christie  

ZAFER BALOSUNDAKİ OLAY AGATHA CHRISTIE HERCULE POIROT İZ ÜZERİNDE TÜRKÇESİ: MERAL GASPIRALI KİTABIN ORİJİNAL ADI: POIROT'S EARLY CASES YAYIN...