Page 11

Saat sekize yaklaşırken Japp de geldi. Hoşnutsuz tavırlarında başdedektifimizin Poirot'nun planını onaylamadığı sonucuna vardım. "Dostumuzun bütün fikirleri gibi biraz melodramatik," dedi. "Ama herhalde bir zararı olmaz. Dahası, onun dediği gibi bizi birçok külfetten de kurtarabilir. Poirot bu işte çok iyi bir yol tutturdu. Ben de aynı yoldaydım ama..." -Japp'ın burada gerçeği zorladığını içgüdüsel olarak hissettim- "...kendi bildiği şekilde çözüme doğru gidebileceğine söz verdim. Hah! Hepsi geliyorlar." İlk gelenler; lordla, Bayan Mallaby oldu. Sinirli olduğu tavırlarından belli olan kadın siyah saçlı ve oldukça güzeldi. Onları Davidson'lar izledi. Chris Davidson'u da Bayan Mallaby gibi ilk kez görüyordum. Uzun boylu, esmer ve yakışıklı bir adamdı. Bir aktör zarafetiyle hareket ediyordu. Poirot grup için beyaz perdeye bakan oturacak yerler hazırlatmıştı. Perde parlak bir ışıkla aydınlatılmıştı. Poirot perdeyi aydınlatan ışık haricindeki tüm ışıkları söndürdü. Derken karanlığın içinde Belçikalı dedektifin sesi duyuldu. "Bayanlar, baylar, önce küçük bir açıklama. Bu perdeden sırayla altı kişi geçecek. Onları siz de tanıyorsunuz. Pierrot ile Pierette; soytarı Punchinello'yla zarif Pulcinella; hafif dans adımlarıyla güzel Columbine ve insanoğluna görünmeyen cin Harlequin!" Bu tanıtımın arkasından gösteri başladı. Poirot'nun sözünü ettiği kişiler sırayla perdenin önünde belirdi ve küçük bir reverans yaptıktan sonra kayboldu. Derken ışıklar yandı ve herkes tuttuğu soluğunu rahatlamış gibi salıverdi. Odadakilerin hepsi neden korktuklarını bilmemekle beraber endişeliydiler. Oysa gösteri bana oldukça yavan görünmüştü, Katil eğer aramızdaysa, Poirot da onun, çok iyi tanıdığı kişinin nesi üzerine yıkılacağını umduysa gösteri bir fiyasko olmuştu. Bununla birlikte, Poirot hiç de bozulmuşa benzemiyordu. Sırıtarak perdenin önüne geçti. "Şimdi az önce neler gördüğünüzü bana teker teker söyler misiniz? Siz başlar mısınız, beyefendi?" Lord olanlardan ve sorudan oldukça şaşırmış görünüyordu. "Korkarım, pek anlayamadım." "Evet, sadece ne gördüğünüzü söyleyin." "Öyleyse söyleyeyim: Bir perdenin önünden altı kişinin geçtiğini gördüm. Bunlar, eski İtalyan Komedisi'ndeki tipleri temsil edecek biçimde giyinmişlerdi. Yani geçen gecedeki bizleri gördük." Poirot, "Geçen geceyi boş verin, beyefendi," diye onun sözünü kesti. "Benim istediğim, konuşmanızın birinci bölümüydü. Hanımefendi, siz de Lord Cronshaw'la aynı fikirde misiniz?" Dedektif bir yandan konuşurken Bayan Mallaby'ye dönmüştü. "Ben... evet... tabii." "İtalyan Komedisi'ni temsil eden altı kişiyi gördüğünüzü kabul ediyorsunuz, değil mi?" "Tabii "

Hercule Poirot Iz Üzerinde Agatha Christie  

ZAFER BALOSUNDAKİ OLAY AGATHA CHRISTIE HERCULE POIROT İZ ÜZERİNDE TÜRKÇESİ: MERAL GASPIRALI KİTABIN ORİJİNAL ADI: POIROT'S EARLY CASES YAYIN...