Page 1

ČISTOTA

ENERGIE

HARMONIE

VYČERPÁNÍ ADAPTAČNÍHO POTENCIÁLU BUNĚK VLIVEM změn v přírodě ‐ 9 9 9 9 9

teploty atmosférického tlaku magnetického pole ročních období sluneční aktivity

okolního technogenního prostředí ‐ přelety letadel 9 elektromagnetické záření množství přístrojů 9


ČISTOTA

ENERGIE

HARMONIE

DEFICIT BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK 9 9 9 9

stále menší množství BAL v potravinách rafinované potraviny fast food konzervovaná potrava


ČISTOTA

ENERGIE

HARMONIE

TŘI hlavní příčiny poškozuji buňky: ZNEČIŠTĚNÍ MEZIBUNĚČNÉHO PROSTORU

VYČERPÁNÍ ADAPTAČNÍCH ZDROJŮ BUNĚK

PORUCHY VNITROBUNĚČNÝCH POCHODŮ v důsledku deficitu BAL

VĚDECKÉ KONCEPCE SIBIŘSKÉHO ZDRAVÍ ENDOEKOLOGIE

ADAPTAČNÍ MEDICÍNA

MIKRONUTRIENTOLOGIE


ČISTOTA

ENERGIE

HARMONIE

VĚDECKÉ KONCEPCE SIBIŘSKÉHO ZDRAVÍ ENDOEKOLOGIE

ADAPTAČNÍ MEDICÍNA

MIKRONUTRI‐ ENTOLOGIE

Systémová očista organizmu na buněčné úrovni.

Obnova energetického a adaptačního potenciálu buněk.

Saturace deficitu biologicky aktivních látek v potravě.

Všechny BAD jsou strukturovány podle těchto základních etap.


ČISTOTA

ENERGIE

HARMONIE

CESTA KE ZDRAVÉ BUŇCE: ENDOEKOLOGICKÁ KOREKCE systémová očista organizmu na buněčné úrovni

ADAPTOGENNÍ KOREKCE obnova energetického a adaptačního potenciálu buněk

METABOLICKÁ KOREKCE saturace deficitu biologicky aktivních látek v potravě


ČISTOTA

ENERGIE

základ

PŘÍKLAD PROGRAMU

SILNÁ IMUNITA

HARMONIE


ČISTOTA

ENERGIE

PŘÍKLAD PROGRAMU

PROGRAM PRO ŽENY

HARMONIE

základ


Ve skutečnosti zdravý organizmus nepotřebuje žádné léky. Avšak, aby se takovým stal, je potřeba o něj pečovat, když si sám neví rady... Pomozte svým buňkám rozvíjet se a žít takovým životem, který jim darovala příroda. Ve 3. části této prezentace se dozvíte jak ‘zatočit’ s nejčastějšími neduhami. Přeji nám Sibiřské zdraví! Dagmar Janglová Konzultant Sibiřské zdraví M +420 605 815 876 | sibirske.zdravi@eplanet.cz Skype: rich_mom | www.youtube.com/SibirskeZdravi

Sibirske zdravi: priciny nemoci (2. cast)  

Faktory, ktere ovlivnuji stav lidskych bunek jsou: - vycerpani adaptacniho potencialu bunek vlivem zmen v prirode, okolniho technogenniho pr...

Sibirske zdravi: priciny nemoci (2. cast)  

Faktory, ktere ovlivnuji stav lidskych bunek jsou: - vycerpani adaptacniho potencialu bunek vlivem zmen v prirode, okolniho technogenniho pr...