Page 1


Slivenska narodna shevitsa  

Сливенска народна шевица Окръжен народен музей-Сливен Държавно издателство "Септември" София-1978 съставител: Жечка Янакиева

Slivenska narodna shevitsa  

Сливенска народна шевица Окръжен народен музей-Сливен Държавно издателство "Септември" София-1978 съставител: Жечка Янакиева

Advertisement